Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Signage за Банки

3,412 views

Published on

Тенденции, иновации и реализации на digital signage проекти в Европейски и български банки

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Digital Signage за Банки

 1. 1. Велислав Петров,CEO, BrandTouch29.04.2011
 2. 2. Найроби София Мюнхен “This copy of Windows is not legal. Contact your administrator”
 3. 3. Дистанционно управлявана мрежа от интерактивни дисплеиза реклама, навигация, информиране и самообслужване сдинамично съдържание в обекти за продажби на дребно. банки молове хотели офиси музеи летища
 4. 4. Над 90% от финансовите институции в Европа вече използват, планират или са в пилотна фаза.Rayan Report April 2011: От проучване на 167 банки (44 САЩ, 3 Канада, 119 Европа, >137000 клона):108 вече използват DS в някаква форма, 28 планират да стартират в следващите 12 месеца.605040 Signage30 ID Service20 Converge100 2008 2009 2010 2011
 5. 5. и предизвикателства Намаляване на POS разходите Моментални реакции и действия Изживяване и добро настроение Динамично съдържание според време, възраст, пол, ръст и др. Глобално Централизиран контрол на кампанните Брандинг канал, допълнителни приходи от реклами на партньори Прецизно измерване на ефекта, анализ и интелигентни решения Трудно пилотно внедряване и тренинг на персонала, отношение тип “ще почакаме да видим какво се случва” от страна на мениджмънта
 6. 6. Влияние върху решението за поръчка 6% 12% Решение за поръчка POS13% Мнения и съвети Дигитална реклама 69% Печатна реклама
 7. 7. обслужени с усмивка Плакатите и брошурите оживяват с десетки полезни услуги, за които чакащите научават, биват обучени и обслужени за секунди Моментални реакции “послание- действие“ Брандинг с добро настроение при всяко посещение
 8. 8. DS не е телевизия Успехът се определя от Ясна стратегия и визия Маркетинг послание (психология на клиента) Дизайн и съдържание (видео, графика, звук, текст) Технология Правилно съдържание с точна продължителност на сегментите в правилен брой и размер екрани на правилното място и време... Ангажиращо, релевантно, информативно, привлекателно присъствие, с ясни прозиви за действие и добро впечатление
 9. 9. 1% 13% 33% 12% Новини и време Локализирани съобщения13% Корпоративна комуникация Текущи съобщения 28% Интерактивни апликации Персонал
 10. 10. Динамични данни – 0.01sДинамични източници(RAM, LAN, XML, камера)Динамични събития(време, движение, touch,карти, датчици...)Динамични ефекти(Flash, преходи, 3D, AR)
 11. 11. Interactive totems Cashier/Clerk Outdoor displays Media ManagementCentral management/Monitoring /Statistics Server Indoor displays Interactive window display
 12. 12. Уеб-базирана система, свързана с DS мрежа от LCDмонитори, позволяваща създаване на мултимедийнипрезентации и трансмисия на данни, файлове и RSSв реално време чрез стандартна LAN/ WiFi мрежа. Client 2 Client 1 Client 3 LANClient 4 Client 5 Server PC
 13. 13. Снимки и изображения (JPG, GIF, BMP)Музика (MP3 аудио)Филми (MPG4, SWF, WMV, DIVX видео)Office файлове (Word, Excel, PowerPoint)Adobe Flash и PDFRSS 2 новиниВъншни видеосигнали, камери и датчициHTML файлове - уеб браузър и приложения
 14. 14. iStudioКомбинация от елементи се композира в шаблонни страници полинейно монтиран сценарий за презентацията.iServerПакетът от медийните файлове и скрипта се регистрират катобиблиотека и публикуват за излъчване по график в реално време помрежата, на сървър по FTP или директно на flash карта.iPlayerПрограмата се излъчва по предварителния график или динамично сепроменя според постъпили сигнали от датчици – взаимодействие секрана, приближаващ посетител, неговата възраст, пол и т.н.
 15. 15. BOA OakBank
 16. 16. ALIOR PL HypoGroup HR Banesto ES
 17. 17. НАП Метро HappyТъргове за доставка Щастливи клиентина “out of-service “желязо
 18. 18. KlekShop 2011 Раковски 165
 19. 19. StandOut 46 Бенковски 5
 20. 20. www.brand-touch.eu

×