Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Znacka zamestnavatele jako konkurencni vyhoda

Značka zaměstnavatele jako nástroj řízení firem a vedení lidí poskytuje vynikající konkureční výhodou ve třech oblastech: chrání vaše území - tým zaměstnanců před nájezdy konkurence a fluktuací, spojuje lidi postoji a myšlenkami - nikoli "výplatními páskami" a dodává zisk - v podobě nižšího tlaku na odměňování.

Značka se nedá zkopírovat, jen špatně napodobit.

Navíc, když investujete do značky zaměstnavatele, investujete do svého majetku (v rozvaze jako goodwill) na rozdíl od HR marketingu, který vám zvyšuje náklady ve výsledovce.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Znacka zamestnavatele jako konkurencni vyhoda

  1. 1. Značka (zaměstnavatele) je nejlepší konkurenční výhodou ze 3 důvodů: 1) vytváří bariéru, kterou můžete vystavět proti vstupu konkurence do vašeho území, ať již se jedná o trh zákazníků, zaměstnanců nebo kandidátů, 2) spojuje lidi - zákazníky i zaměstnance, myšlenkami, postoji a hodnotami. Zaměstnanci s ní mohou táhnout za společný provaz, který značka představuje, 3) dodává zisk - prostřednictvím vyšších marží (říká se tomu price premium); společnosti se slabou značkou zaměstnavatele musí nabízet minimálně o 10% vyšší mzdy. „Značka se nedá zkopírovat, jen špatně napodobit.“ Petr Hovorka / Employer Brand Baker Managing Partner @ BrandBakers

×