Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele? (20)

Advertisement

More from BrandBakers (20)

BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?

  1. 1. Brand / Business / Design Podle jakých kritérií si lidé vybírají svého zaměstnavatele? ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU PŘINÁŠÍ TEORIE I DATA Z NAŠEHO VYZKUMU V ČR Lucia Trézová
  2. 2. Co vám to přinese? Brand / Business / Design • Ujasníte si, co obecně lidi motivuje a na co je vždycky dobré v náborové komunikace myslet. • Získáte skutečně validní data o tom, podle čeho se rozhodují konkrétní cílové skupiny kandidátů v ČR. • Budete vědět, co vašim kandidátům nabídnout. Vaše náborová komunikace tak bude významně efektivnější.
  3. 3. Trocha teorie, která vám možná otevře oči Pohled na práci a motivaci člověka se v čase vyvíjí Brand / Business / Design F. W. Taylor „Když budeš fungovat, dostaneš peníze.“ (1911) • peníze jako cukr i jako bič • instrukce a dohled • žádná tvořivost či iniciativa E. Mayo „Akceptujeme, že jsi člověk – bytost sociální.“ • dobré vztahy na pracovišti důležitější než peníze a prostředí • s uznáním a respektem pracují lidé lépe • chovat se k zaměstnancům jako otec k dětem (jako Baťa) A. Maslow „Nechoďte na mne s nějakým smyslem, dokud mi nedáte dost peněz.“ (1943) • lidské potřeby hierarchicky uspořádány od nejnižších po nejvyšší • vyšší potřeba motivuje až tehdy, když je uspokojena ta nižší • k seberealizaci se dopracuje jen málokdo C. Alderfer „Máš plat, auto, 5 týdnů dovolené. Víme ale, že tě zajímá i něco víc.“ (1969) • jednotlivé potřeby jako motivátory působí a uplatňují se současně • různí lidé mají různé preference a různé úrovně potřeb mohou přeskakovat • pokud je bráněno uspokojení vyšší potřeby, nabývá na důležitosti ta nižší 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 F. Herzberg „Chápeme, že něco vnímáš jako standard a něco tě motivuje.“ (1959) • hygienické faktory nemotivují, ale když jsou špatné nebo chybí, vyvolávají nespokojenost a demotivaci • motivátory, týkající se především kontextu práce, přinášejí spokojenost a motivaci
  4. 4. Clayton Alderfer výrazně modifikoval Maslowovu teorii S uspokojením určité úrovně potřeb její význam neklesá. Působí dál, ale na její uspokojení je potřeba více: více peněz, více moci, více statutu, ale také více intelektuální seberealizace. Pokud je vyšší potřebě bráněno v jejím uspokojení (je frustrována), dochází ke zvýraznění důležitosti potřeby nižší (k regresu): chybí mi smysl práce – požaduji více peněz. Ale také opačně: vnímám smysl své práce – uspokojím se nižší/standardní finanční odměnou. Alderferova modifikace Maslowova pyramida potřeb Pokud nenajdu smysl své práce, půjdu tam, kde mi ho dají Brand / Business / Design Potřeba seberealizace Potřeba uznání a úcty Potřeba sounáležitosti Potřeba bezpečí a jistoty Biologické fyzické potřeby Růstové potřeby Existenční potřeby Vztahové potřeby
  5. 5. Čím více jdeme od potřeb existenčních k potřebám růstovým, tím více klesá u kandidátů schopnost vnímat je vědomě a tím i schopnost jasně je formulovat. To ale neznamená, že na kandidáty růstové potřeby nepůsobí. Právě naopak. Působí nevědomě „na pozadí“. Je úlohou HR přinést je na světlo, pojmenovat a tím kandidáty motivovat. ● Dostanu odpovídající plat? ● Budu pracovat ve vyhovujících fyzických podmínkách (absence horka, chladu, hluku, špíny, ohrožení zdraví? ● Dostanu adekvátní benefity (porovnatelné s konkurencí), nebudu cítit nespravedlivost? ● Nebudu nadměrně vyčerpán? ● Je odměňování celkově vyčerpáno? ● Je odměňování celkově spravedlivé? ● Budu mít dobrého šéfa, kterého budu respektovat, a který bude respektovat mě? ● Je předpoklad, že si v práci budu rozumět s kolegy? Jaka je atmosféra ve firmě? Její kultura? ● Zažiju pocit sounáležitosti s kolegy – pocit skupinové identity? ● Najdu si mezi kolegy kamarády? ● Je předpoklad zažít v této firmě pocit vlastni kompetence? ● Je šance dopracovat se k osobnímu mistrovstvi? ● Budu mít šanci samostatně řešit problémové situace? ● Budu mít smysl práce, tedy pocit, že činím dobro, že dělám dobré věci? Budu na sebe hrdý? ● Transedence. Budu mít pocit, že moje práce je součástí něčeho většího, co mně přesahuje? Kandidáti neumí všechny své potřeby formulovat Brand / Business / Design Růstové potřeby Existenční potřeby Vztahové potřeby
  6. 6. Motivujte přesvědčivě vztahovými aspekty práce. Vždy lidi zapojujte a motivujte i smyslem práce. Důležité jsou: dobrý šéf, příjemná atmosféra, pomoc v práci, dobré vztahy s kolegy a s vedením. Sledujte i další růstové aspekty: vzdělávání, samostatnost, mistrovství, kompetence. Pro každého jsou důležité již v okamžiku, kdy jsou ostatní potřeby alespoň minimálně saturovány. Motivujte, resp. nedemotivujte kandidáty úrovní hygienických faktorů. Slibte a naplňte existenční potřeby budoucích zaměstnanců minimálně na úroveň porovnatelnou s konkurencí. Co z teorie vyplývá pro vaši náborovou komunikaci? Brand / Business / Design
  7. 7. Podle čeho se lidé rozhodují? Brand / Business / Design Na tuto otázku se snaží přinést odpovědi řada studií. Většina z nich je bohužel ze zahraničí – a navíc, informace, které přinášejí, jsou dosti obecné. Rozhodli jsme se proto udělat vlastní lokální výzkum a zmapovat, podle čeho se při výběru zaměstnavatele rozhodují zástupci konkrétních, na českém trhu nejžádanějších, profesí. Udělali jsme s nimi rozhovory a zjištění jsme si kvantitativně ověřili on-line dotazníky. Pro každou z profesí jsme vytvořili personu zahrnující: socio-demografický popis, vzdělání, charakteristiky osobního a pracovního života, vyhledávané informace, komunikační kanály, na kterých hledají informace a zábavu, místa a akce, na kterých se koncentrují, typický jazyk komunikace, atd. Když pochopíte svoje kandidáty, dokážete vést daleko efektivnější náborovou komunikaci. Personu každé z uvedených profesí nyní můžete mít i vy, a to za 75 000 Kč. IT pracovník požaduje především technické a znalostní zázemí Technický inženýr požaduje především práci na atraktivních projektech Absolvent VŠ požaduje především možnosti osobního a profesního růstu Dělník požaduje především stabilitu a perspektivu zaměstnání Obchodník požaduje především férové a transparentní odměňování
  8. 8. Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit BrandBakers, s.r.o. Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2 www.brandbakers.cz Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz Jiří Landa +420 734 158 585 jiri.landa@brandbakers.cz Brand / Business / Design

×