Advertisement
Special Insight #64 - Zet al je kwaliteiten in (deel 1)
Special Insight #64 - Zet al je kwaliteiten in (deel 1)
Special Insight #64 - Zet al je kwaliteiten in (deel 1)
Upcoming SlideShare
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Special Insight #64 - Zet al je kwaliteiten in (deel 1)

  1. Zet al je kwaliteiten in (deel 1) De rode draad in deze insight is het principe dat je eerst een gedachte vormt door te denken, dáárdoor een emotie ervaart en daar vervolgens naar handelt. Daarom is je manier van denken zo belangrijk, het bepaalt in grote mate de emoties die je ervaart, die er op hun beurt weer voor zorgen hoe je je gedraagt. Door het leren van nieuwe kennis kun je je denken en dus je emoties en gedrag beïnvloeden. Jouw gedachtes Gewoontes die jij hebt ontwikkelt Emoties die jij ervaart gedrag dat jij vertoont Automatische piloot Gewoontes en dingen op de automatische piloot doen is normaal in het leven van mensen. "Goede" of "slechte" gewoontes kosten uiteindelijk dezelfde energie in het uitvoeren. De kunst zit hem echter in het behouden van de nodige discipline om bepaalde gedragingen om te zetten in een gewoonte en het vol te houden. Als je maar vaak genoeg dingen op een bepaalde manier doet, wordt het vanzelf een gewoonte, dat is de manier van functioneren van je hersenen. Hoe functioneren je hersenen? De hersenen werken in een volgorde van dominantie: 1. Hersenstam Functies en driften: Sex, honger en dorst, hormoon controle, vechten, vluchten, lichaamsfuncties en hartritme Ik doe het omdat ik het altijd zo gedaan heb is de zin die past bij dit gedeelte van ons brein. Ons instinctieve besef van gevaar komt uit dit gebied. Als we trek hebben, zal dit gedeelte van ons brein ons onbewust een signaal geven dat we moeten eten. Als dit het enige gedeelte was van het brein wat we hadden, dan zouden we net als reptielen en amfibieën reageren. We zouden dan puur en alleen vanuit ons instinct reageren.
  2. 2. Limbisch systeem Functies en driften: Alle soorten emoties bv; liefde, angst, woede, moederliefde en jaloezie, verdediging van territorium en sociale binding Ik doe het omdat ik het gewoon fijn vind Is de zin die past bij dit gedeelte van ons brein. Zonder dit gedeelte van ons brein zouden we geen gevoel van verdriet of plezier kunnen beleven. Alle emoties en ook gevoelens van veiligheid, plezier en het genieten van het samenzijn met anderen zijn voorbeelden van gevoelens die door dit gedeelte van ons brein worden mogelijk gemaakt. In het boek; Creëer een Winnend zelfvertrouwen vindt je veel meer kennis over de werking van je emoties. Op onze site: www.optimalist.nl vindt je in de dit boek in de shop, een echte aanrader! 3. Neocortex Je bewustzijn van gedachten en emoties gedrag kiezen, zelfreflectie, problemen oplossen, tevredenheid bij het bereiken van een doel. ik doe dat omdat mij dat de beste keus lijkt is de zin die past bij dit gedeelte van ons brein. Zonder dit gedeelte van ons brein zouden we geen visie kunnen vormen over de toekomst. Dit gedeelte van ons brein stuurt het denken, hiermee los je problemen op. Het zorgt voor de coördinatie voor prikkels uit het limbisch systeem. Dit wil zeggen dat je je gevoelens en emoties kunt onderscheiden en benoemen met dit gedeelte. Het kan je helpen te kiezen wat je in een bepaalde situatie het beste kunt doen. Je kunt hier vanuit meerdere hoeken een situatie bekijken zonder dat je beïnvloed wordt door je emoties. Hoe werken deze 3 gebieden samen? Er is een voortdurend samenspel tussen de drie hersengebieden. Als je het volledig potentieel van je hersenen wilt gebruiken, is het nodig dat ze alle drie in harmonie met elkaar samenwerken. Dit is echter niet altijd het geval. Vaak laten we ons in ons dagelijks leven teveel leiden door één gebied. Als we bijvoorbeeld vooral vanuit onze hersenstam handelen, reageren we vooral instinctmatig zonder ook maar één moment stil te staan bij de gevolgen. Als dat dan gebeurt vragen we ons niet af hoe iemand ander zich voelt. Daardoor kunnen we wel eens in de problemen komen.
  3. In een volgende situatie handelen we wellicht primair uit ons limbisch systeem. Hierdoor kunnen onbeheerste emoties een te dominante rol spelen in ons gedrag. Het kan zijn dat we ons zorgen blijven maken over een onderwerp dat niet echt de moeite waard is om ons druk over te maken. Of dat we onterecht boos worden over iets tegen een vriend, zonder echt op de hoogte te zijn van alle feiten. Vaak vanuit vooroordelen. Als het limbisch systeem niet goed samenwerkt met de cortex kan het zijn dat we niet eens weten wat we precies voelen, dat we ons niet bewust zijn van onze gevoelens. Terwijl die gevoelens ons gedrag beïnvloeden, aanzetten tot handelen en onze gedachtes beïnvloeden. Je weet bijvoorbeeld met je cortex dat je je moet voorbereiden voor een sollicitatiegesprek, maar je gaat toch met facebook aan de gang. Je kunt niet echt ontspannen en geniet van de gesprekken op facebook. Je maakt je zorgen over het sollicitatie gesprek hoewel je dat niet bewust in de gaten hebt. Een belangrijk onderdeel van volwassen worden is dat er een harmonie ontstaat tussen de cortex en het limbisch systeem. Hierdoor kunnen we ons minder impulsief en emotioneel gedragen en kunnen we meer vanuit ons bewustzijn beslissingen nemen. Hierdoor zijn we ons meer bewust van wat er precies in ons om gaat, doordat we meer inzicht hebben in wat écht belangrijk is in ons leven. We zijn meer in staat voordat we overgaan tot actie, ons bewust te worden van de gevolgen van onze actie. Als we echter alleen maar gebruik zouden maken van onze cortex dan hebben we een grote kans dat we verstrikt raken in onze eigen gedachtes. We gaan dan piekeren en malen, met extreme angst en bezorgdheid als resultaat. Veel stress dus! Het kan ook zijn dat je het contact met je gevoelens kwijt raakt en voornamelijk gaat functioneren op de logica van je verstand. Je gaat situaties dan extreem analyseren, je wil alles verklaren en begrijpen. Met als gevolg dat je het plezier in het leven verliest. Veel stress dus! Het is ook bekend dat je cortex de gevoelens van het limbisch systeem nodig heeft bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld het kiezen van de juiste manier van benaderen in een bepaalde sociale situatie. Het is duidelijk dat onze hersenen meer nodig hebben dan pure logica om succesvolle beslissingen te nemen. Door logica en gevoelens te combineren kunnen we gevoelens van anderen herkennen en ons gedrag daarop afstemmen. Hierdoor kunnen we succes creëren in relaties en vriendschappen. Bram Föllings
Advertisement