Advertisement
Special Insight # 41 - Horeca in volle vaart naar de toekomst!
Special Insight # 41 - Horeca in volle vaart naar de toekomst!
Special Insight # 41 - Horeca in volle vaart naar de toekomst!
Upcoming SlideShare
Inleiding mvo in de horeca 120624Inleiding mvo in de horeca 120624
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Special Insight # 41 - Horeca in volle vaart naar de toekomst!

  1. ©SEG int. VOF | kantoor regio zuid-oost Nederland | Michielpad 14 | 6603 CS Wijchen. | M: 0630 33 9264 | B.Follings@Optimalist.nl l www.Optimalist.nl | K.v.K. Dordrecht: 23064246 | www.linkedin.com/bramfollings 0 20 40 60 80 Ja Nee Aantalin% Bent u tijdens het contact met de gast, bewust bezig met omzet creeëren? Horeca: in volle vaart naar de toekomst! De stand van zaken U bent een van de 45.000 horeca ondernemers in Nederland. Uw wereld staat behoorlijk op zijn kop want de confrontaties waar u dagelijks mee in aanraking komt zijn niet mis. Het lage rendement, het extreem lage vertrouwen van de consument, het feit dat de gast met de prijslijst uit de supermarkt in zijn hoofd uw zaak binnen stapt en de ondersteuning en energie die uw medewerkers van u vragen…….. Ze verhogen de druk op uw schouders enorm en het einde is nog lang niet in zicht. Onderzoek in uw grootste bedrijfskapitaal De afgelopen maanden verrichtten we een onderzoek onder 40 medewerkers binnen 19 verschillende horeca ondernemingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat slechts 62% van de medewerkers bewust bezig is met het creëren van omzet. Terwijl u die omzet héél goed kunt gebruiken! Maar het biedt ook mogelijkheden. Het rendement kan immers verhoogd worden, enerzijds door die 38% potentie aan te boren en anderzijds door uw medewerkers te voorzien van de juiste mindset en kennis over de wijze waarop ze meer omzet kunnen realiseren. Wat ook naar voren kwam is dat 40% echt zichzelf is en dat 60% zich aanpast tijdens het contact met de gast. Hoewel een bepaalde authenticiteit zeker aantrekkingskracht heeft, is het van groot belang dat medewerkers zich dienstbaar opstellen ten opzichte van de gast. In de meeste gevallen betekent dit, dat ze zich in meer of mindere mate zullen moeten aanpassen. Het feit dat 40% van de medewerkers hier niet mee bezig is, betekent dat u dat klandizie kan kosten. Een zeer opvallende conclusie uit het onderzoek is, dat als horeca medewerkers contact maken met een gast, ze dit vooral doen vanuit hun intuïtie (64%). Niemand maakt puur en alleen op een rationele manier contact met een gast en 36% combineert ratio met intuïtie. Dit wil dus zeggen dat slechts een kleine minderheid bewust nadenkt over de manier van contact maken met een gast. Hier liggen nog veel kansen! We hebben gevraagd waarom medewerkers op deze manier omgaan met hun gasten en waar ze dit hebben geleerd. De rode draad in de antwoorden is, dat men het tijdens zijn/haar leven zo geleerd heeft; de één door ervaring en de ander door gewoontevorming. Maar niemand heeft ooit echt geleerd door middel van praktijkgerichte kennis en oefening om op een succesvolle manier contact te maken met gasten. Het gaat allemaal vooral op de automatische piloot! . 0 20 40 60 80 Rationeel Intuitie Combinatie van beide Aantalin% Manier van benaderen Als u contact maakt met een gast, doet u dit dan rationeel of intuïtief?
  2. ©SEG int. VOF | kantoor regio zuid-oost Nederland | Michielpad 14 | 6603 CS Wijchen. | M: 0630 33 9264 | B.Follings@Optimalist.nl l www.Optimalist.nl | K.v.K. Dordrecht: 23064246 | www.linkedin.com/bramfollings En hoe nu verder? Hoe kunt u als horeca ondernemer uw voordeel doen met deze informatie? Blijft u, net als de meerderheid van de medewerkers in uw oude gewoontes hangen en doet u alles zoals u altijd hebt gedaan, met andere woorden, op de automatische piloot? Als een hond achter de eigen staart aanlopend, steeds harder rennend om die staart te pakken, maar zonder resultaat? Of gaat u nieuwe kennis opdoen, veranderen en door een andere manier van werken die staart wél te pakken krijgen? Niet door harder-, maar door slimmer te werken. Oftewel: Hoe kunt u op een meer relaxte manier, met meer kwaliteit van leven en werkplezier toch hogere resultaten behalen? De gevolgen De economische omstandigheden kunt u niet veranderen. Waar u wél invloed op hebt is de hoeveelheid mensenkennis die u en uw medewerkers bezitten, de manier waarop uw medewerkers de gasten benaderen en in welke mate ze effectief bezig zijn met het creëren van omzet. Indien u hier niets mee doet en toch een beter resultaat verwacht, leeft u niet in de realiteit en zult u daar op den duur de rekening voor gaan betalen. De gevolgen zullen direct te zien zijn in het bedrijfsresultaat en uiteindelijk in uw bestaansrecht. Veranderen is vaak eng, lastig en doet soms zelfs pijn. Maar met de juiste motivatie en begeleiding is succes verzekerd: waar een wil is, is een weg! Wat is uw doel? Het is belangrijk om u als ondernemer te realiseren wat het u oplevert als uw medewerkers nieuwe gewoonten aanleren. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkers van Shell tankstations die u tegenwoordig altijd vragen of u gebruik wilt maken van de candybar dagaanbieding; of de bankmedewerker die na oplossing van uw vraag, informeert of hij verder nog iets voor u kan betekenen. Wat voor een effect heeft dit op het succes en de resultaten van deze ondernemingen? Welk effect beoogt u met uw onderneming. Met andere woorden: wat is uw doel? Hoe bereikt u uw doel?  Belangrijk is om überhaupt een doel te hebben! En dit nauwgezet te omschrijven. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat over 2013 de omzet van mijn bedrijf met 25% is toegenomen met behoud van de bestaande marge’.  Door uw medewerkers bewust te maken van het feit dat een gezonde omzet(groei) cruciaal is voor het bestaansrecht van uw zaak en dus ook van zijn baan.  Door uw medewerkers te betrekken bij een duidelijke visie en missie van uw bedrijf. Onderzoek uit de Verenigde Staten leert ons dat slechts 1:10 medewerkers de visie en missie van het bedrijf kent. (Steven Covey) Logisch gevolg is, dat als je niet weet wat het bedrijf precies wil, dat je die bedrijfsdoelstelling niet kunt helpen realiseren. Watson, Wyatt work study stelt dat bedrijven waarvan de werknemers wél precies weten én begrijpen wat de visie en missie is, 29% meer omzet behalen!  Door uzelf en uw medewerkers doelgerichte trainingen te laten volgen, die hun mensenkennis vergroten en omzetkansen verhogen. Kennis opgedaan in- en gericht op de horeca. En gebaseerd op bovenstaande onderzoekresultaten.
  3. ©SEG int. VOF | kantoor regio zuid-oost Nederland | Michielpad 14 | 6603 CS Wijchen. | M: 0630 33 9264 | B.Follings@Optimalist.nl l www.Optimalist.nl | K.v.K. Dordrecht: 23064246 | www.linkedin.com/bramfollings De oplossing Horeca is mensenwerk, dus is het logisch dat er veel aandacht wordt besteed aan mensenkennis. Maar wordt dat dan ook gedaan? De praktijk leert van niet. Maar de bereidheid om te leren is er wél; dat is heel bemoedigend. Want dit is de belangrijkste voorwaarde! 95% van de ondervraagde horeca medewerkers denkt dat uitbreiding en verdieping van mensenkennis hen zal optimaliseren in het uitoefenen van het horeca vak. Met als resultaat meer omzet voor uw onderneming, een plezieriger werksfeer en een beter bedrijfsresultaat. Dat is win/win voor u, uw medewerkers en uw gasten! Hoe bereikt u resultaat? Wat doet een zeiler bij tegenwind? Een pessimist strijkt zijn zeilen en wacht af. Een optimist verwacht dat de wind zal draaien. Een realist verzet z’n zeilen! Wat doet u?! Succes met uw keuze! Bram Föllings Optimalist® (www.optimalist.nl) Bram helpt uw zeilen te verzetten! Hij verzorgt o.a. workshops over hoe u eigen blokkerende emoties om kunt zetten in motiverende emoties en hoe u daarmee een positieve doorbraak in uw leven en bedrijf kunt bereiken. Bovendien kan hij met DISC® het gedrag van mensen meten en beschrijven en hen daardoor nog doeltreffender trainen of coachen naar een optimaal resultaat. DISC is uiteraard ook heel geschikt om een goede match tussen Horeca ondernemers en nieuw aan te nemen personeel te realiseren. Ook zijn teamworkshops mogelijk om in één keer DISC in uw bedrijf te integreren. Hij kan u helpen met het samenstellen van een duidelijke Visie en Missie en dit onderdeel van uw bedrijfssysteem te maken, zodanig dat het bij iedereen lééft en doelen behaald worden. Hij heeft ruim 15 jaar horeca ervaring en heeft op alle niveaus en afdelingen met succes gepresteerd. Aanbieding: Bram komt graag bij u langs voor een quickscan en advies. Dit is gratis en vrijblijvend. Bel of mail Bram voor het plannen van een afspraak.
Advertisement