Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@ I LYA S T E K E R
YA PA B İ L E C E Ğ İ N İ Z E N K Ö T Ü 5 0
S E O H ATA S I V E Ç Ö Z Ü M L E R İ
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
9+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de...
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
SEO’da Hata Yapmamak Neden Önemli?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B O R S AYA A Ç I K O L A N B İ R Ş İ R K E T S E N İ Z D A H A D İ K K AT L İ O L M A L I S I N I Z
@ I LYA S T E K E R #...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Nasıl olsa Google anlamaz
P E K İ , H A T A L A R I N A L T I N D A N E Y A T I Y O R ?
Bilmiyor olmak, yanlışlıkla yapmak...
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A...
YA PA B İ L E C E Ğ İ M İ Z H ATA L A R I 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z ...
T E K N İ K H ATA L A R
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın
Google’a kapalı olduğunu fark etmek
Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın
Google’a kapalı olduğunu fark etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N A S...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
YA Z I L I M C I A R K A D A Ş I N H ATA S I Y D I , N A S I L Ç Ö Z E R İ Z ?
...
Canonical Hataları Ölümcül Olabilir
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M ?
# Siteyi DeepCrawl aracı ile tarayıp URL =? cano...
Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
M E H M E T A L İ B E Y B İ YA R D I M C I O L S A N I Z ?
# Hangi filtreleri i...
Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
YA P T I K B I R H ATA , N A S I L K U RT U L U R U Z ?
# Trafik almayan etiket...
Aynı Title ve Description Değerine
Sahip Sayfalarımız
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E D İ T Ö R A R K A D A Ş K O P YA L A YA P I Ş T I R I S E V İ Y O R D U , K O...
Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
O N L A R T R A F İ K G E T İ R İ R S A N I Y O R D U K ? N E YA PA C A Z ?
# A...
Yeni Siteye
Geçerken
Varsa Noindex
ve Robots.txt
Kurallarını
Kaldırmayı
Unutmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
A B İ B İ Z B U N L A R I K A L D I R M I Ş T I K YA ? N A S I L O L U R ?
# Go...
Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Halen yapan var mı acaba?
Yoktur ya?
Yoktur canım!
Var mı yoksa?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U R A L A R I N Ç A K A L I S E N M İ S İ N K A R D E Ş ?
# Bunu yapan yazılı...
Yeni Site Geçiş
Sonrası Yüksek
Trafik Alan
Sayfaların 404
Dönmesi ve Geç
Fark Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O ...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İ S T İ FA D İ L E K Ç E M E K T E D İ R
# Google Analytics ya da Search Consol...
Yıl 2016 ve
Responsive
Olmayan Mobil
Siteye Sahip
Olmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U S E N E M O B İ L İ N Y I L I O L A C A K : )
# Mutlaka responsive bir tasa...
Sitenin Çok
Yavaş
Yüklenmesi
& Hız
Sorunları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N A S I L H I Z L A N D I R I R I Z ?
# Google page speed, gtmetrix ve pingdom ...
Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Y E N İ B İ R H ATAYA B A Ş L A M A K İ Ç İ N E N G Ü Z E L Y O L
# Google sear...
Sitenize Virüs
Bulaşması ya da
Hacklenmesi ve
Sizin Geç Fark
Etmeniz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
W E B S İ T E S İ N E V İ R Ü S B U L A Ş I Y O R M U YA ?
# sitecheck.sucuri.n...
Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP://www.siteadi.com/
HTTPS://www.s...
Kullanıcıya İçeriğe Erişmeden Önce Reklam Göstermek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenecek?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenmeyecek?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tüm 404 Veren
Sayfalarınızı
Anasayfaya
Yönlendirmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İ Ş İ N K O L AY I N A K A Ç M A M A K L A Z I M
# Her sayfayı alakalı kategori...
Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B U H ATAY I N A S I L D Ü Z E LT İ R İ Z ?
# Oluşturulan parametreleri Google ...
Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H E P B İ Z İ M YA Z I L I M C I Y Ü Z Ü N D E N YA
# Mobil versiyondaki canoni...
301 Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ Ç Ö Z Ü M N E D İ R ?
# DeepCrawl ile redirect loop’a giren URL’leri te...
Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z D E VA R M I A C A B A ?
# Şu araçlar ile hataları kontrol etmek
hreflang...
T E K N İ K H ATA L A R
İ Ç E R İ K H ATA L A R I
Bir Dönem Haber
Sitelerinin
Kurnazlığı:
Keyword Stuffing
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H E R K E S YA P I Y O R D U A M A B İ Z İ M N E Y İ M İ Z E K S İ K ?
# Bu yön...
İçeriği Az Olan
Sayfaları Google’a
Indexletmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M P E K İ ?
# DeepCrawl ile siteyi tarayıp az içerik...
Düşük Kalitede
Olan İçerikleri
Sitede Tutmaya
Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Ç Ö Z Ü M ?
# Belirli dönemlerde detaylı analiz yaparak trafik almayan sayfalar...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
%55 Organik Trafik Artışı
Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
K O P YA L A YA P I Ş T I R S E V D A L I L A R I
# DeepCrawl ile siteyi taraya...
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
PA R AY L A D E Ğ İ L YA O L U Ş T U R G İ T S İ N
# Anahtar kelime analizini d...
Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
K U L L A N I C I L A R D A T I K L AY I V E R S İ N C A N I M
# Sayfa yüklendi...
Sayfada
Görünmeyen
İçerikler
Üretmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
G O O G L E ’ U K A N D I R M A K N E K O L AY YA
# Bunu yapan yazılımcı, SEO a...
Tedarikçiden
Gelen Ürün
Açıklamalarını
Aynen Kullanmak
(Özellikle E-Ticaret
Siteleri)
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
X M L İ L E G E L İ Y O R D U B İ Z D E AY N E N B A S T I K VA L L A
# Ürün sa...
İ Ç E R İ K H ATA L A R I
B A C K L I N K H ATA L A R I
Penguen Google’ın Core Algoritmasına Dahil Oldu
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Backlink Anchor
Textlerin Çoğunun
Money Keywords
Olması
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z S E O A J A N S I M I Z L A 4 0 K E L İ M E D E A N L A Ş M I Ş T I K A M...
Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
PA R A S I N E Y S E V E R İ R A L I R I Z B A C K L I N K L E R İ
# Büyük bir ...
Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden
Geçirmemek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2 0 0 L İ R AYA B A C K L İ N K PA K E T İ A L M I Ş T I K O N L A R O L M A Z ...
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
D A H A F...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A L I Y I Z P E K İ ?
# Google değeri yüksek otoriyer sitelerden bac...
Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Z A R A R I N N E R E S İ N D E N D Ö N E R S E K K A R D I R
# DeepCrawl ile b...
Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ R A R K A D A Ş H A L E N İ Ş E YA R I Y O R D E M İ Ş T İ A M A ?
# Sahip ...
Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
B İ Z İ M Ö Y L E VA L L A , N E YA PA C A Ğ I Z ?
Backlinklerinizin Hepsinin D...
B A C K L I N K H ATA L A R I
D İ Ğ E R H ATA L A R
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin
Kullanmamak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
+%20 Organik CTR Artışı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
N E YA P M A M I Z L A Z I M ?
AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin
Kul...
Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO
Ajansı ya da Danışmanı Seçmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
D İ K K AT E D İ L M E S İ G E R E K E N N O K TA L A R
Tecrübeyi Göz Ardı Edip...
SEO Çalışmalarını
50-100 Kelime İle
Sınırlandırmak
Daha Büyük
Potansiyel Varken?
S E O Ç A L I Ş M A L A R I N I K Ü Ç Ü M S E M E K , O F I S T E K I
YA Z I L I M C I YA PA R S A N M A K
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
H İ Ç A R A B A S Ü R M E M İ Ş B İ R İ S İ O T O B A N A Ç I K S A N E O L U R...
Halen AMP Teknolojisine
Geçiş Yapmamış Olmak
https://www.ampproject.org/
Neden mi Önemli?
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 1 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 2 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 3 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 4 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 5 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 6 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 7 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 8 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 9 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 10 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 11 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 12 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 13 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 14 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 15 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 16 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 17 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 18 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 19 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 20 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 21 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 22 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 23 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 24 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 25 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 26 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 27 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 28 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 29 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 30 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 31 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 32 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 33 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 34 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 35 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 36 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 37 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 38 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 39 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 40 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 41 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 42 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 43 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 44 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 45 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 46 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 47 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 48 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 49 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 50 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 51 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 52 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 53 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 54 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 55 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 56 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 57 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 58 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 59 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 60 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 61 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 62 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 63 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 64 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 65 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 66 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 67 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 68 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 69 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 70 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 71 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 72 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 73 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 74 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 75 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 76 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 77 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 78 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 79 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 80 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 81 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 82 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 83 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 84 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 85 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 86 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 87 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 88 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 89 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 90 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 91 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 92 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 93 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 94 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 95 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 96 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 97 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 98 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 99 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 100 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 101 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 102 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 103 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 104 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 105 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 106 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 107 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 108 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 109 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 110 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 111 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 112 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 113 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 114 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 115 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 116 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 117 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 118 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 119 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 120 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 121 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 122 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 123 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 124 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 125 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 126 Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone Slide 127
Upcoming SlideShare
Uber SEO Analysis & Opportunities by Ilyas Teker
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

37 Likes

Share

Download to read offline

Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

Download to read offline

Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone 2016 // ilyasteker.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

 1. 1. @ I LYA S T E K E R YA PA B İ L E C E Ğ İ N İ Z E N K Ö T Ü 5 0 S E O H ATA S I V E Ç Ö Z Ü M L E R İ
 2. 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 9+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 3. 3. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 4. 4. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 5. 5. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 6. 6. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 7. 7. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 8. 8. H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 9. 9. SEO’da Hata Yapmamak Neden Önemli?
 10. 10. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 11. 11. B O R S AYA A Ç I K O L A N B İ R Ş İ R K E T S E N İ Z D A H A D İ K K AT L İ O L M A L I S I N I Z @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 12. 12. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 13. 13. Nasıl olsa Google anlamaz P E K İ , H A T A L A R I N A L T I N D A N E Y A T I Y O R ? Bilmiyor olmak, yanlışlıkla yapmak Hızlıca başarı yakalama arzusu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Doğru ajans ya da danışmanla çalışmak Kontrol listeleri oluşturmak Dünya’ya gelmek için 9 ay bekliyorken? Ç Ö Z Ü M ? Google bizden akıllı değil ya? :)
 14. 14. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 15. 15. YA PA B İ L E C E Ğ İ M İ Z H ATA L A R I 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 16. 16. T E K N İ K H ATA L A R
 17. 17. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek
 18. 18. Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L Ç Ö Z E R İ Z P E K İ ? # Sitemizdeki noindex etiketlerini kaldırmak # Robots.txt dosyamızda disallow kuralı var mı kontrol etmek # Canonical etiket ile farklı bir sayfayımı gösteriyoruz?
 19. 19. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 20. 20. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA Z I L I M C I A R K A D A Ş I N H ATA S I Y D I , N A S I L Ç Ö Z E R İ Z ? # Robots.txt dosyamızdaki disallow kurallarını kaldırmak # Google search console altından “Google gibi getir” ile erişimi test etmek # Server tarafında herhangi bir user-agent engeli olmadığından emin olmak JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 21. 21. Canonical Hataları Ölümcül Olabilir @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 22. 22. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? # Siteyi DeepCrawl aracı ile tarayıp URL =? canonical analizi yapmak # HTTPS kullanıyorsak tüm sayfalarımızın canonical değerlerini HTTPS ile verdiğimizden emin olmak # Tüm varyasyonlarda tek canonical (www dahil-hariç) Yanlış Canonical Entegrasyonları
 23. 23. Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek (Özellikle E-Ticaret Siteleri) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 24. 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E M E H M E T A L İ B E Y B İ YA R D I M C I O L S A N I Z ? # Hangi filtreleri indexletmemiz gerektiğine analiz yaparak karar vermeniz # Fiyat, büyüklük, genişlik, sıralama vb filtrelerin URL’lerini direkt kategori sayfasına canonical vermek Özellikle E-Ticaret Siteleri: Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek
 25. 25. Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 26. 26. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA P T I K B I R H ATA , N A S I L K U RT U L U R U Z ? # Trafik almayan etiket sayfalarını analiz edip 301 ile ilgili diğer sayfalara yönlendirmek # Tüm etiket sayfaların noindex koymak (kullanıcılarımız mutlaka erişebilsin istiyorsak) Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
 27. 27. Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E D İ T Ö R A R K A D A Ş K O P YA L A YA P I Ş T I R I S E V İ Y O R D U , K O V D U K O N U # DeepCrawl ile sayfalarınızı analiz ederek aynı title ve description değerine sahip sayfalarınızı tespit edip bunları özgün hale getirmek Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız # Karakter limitlerini unutmayalım
 29. 29. Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E O N L A R T R A F İ K G E T İ R İ R S A N I Y O R D U K ? N E YA PA C A Z ? # Arama sonuç sayfalarımızı noindex etiketi ile Google’a kapatmalıyız Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek # Robots.txt dosyamıza bu sayfayı disallow olarak eklemeliyiz
 31. 31. Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 32. 32. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E A B İ B İ Z B U N L A R I K A L D I R M I Ş T I K YA ? N A S I L O L U R ? # Google’a açık kalması gereken tüm sayfalardan noindex metasını kaldırmalıyız ve Robots.txt’den kuralları silmeliyiz Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak # DeepCrawl ile yeni siteyi crawl ederek unuttuğumuz sayfa kalmış mı tekrar kontrol etmek
 33. 33. Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 34. 34. Halen yapan var mı acaba? Yoktur ya? Yoktur canım! Var mı yoksa?
 35. 35. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U R A L A R I N Ç A K A L I S E N M İ S İ N K A R D E Ş ? # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak # Bu ayırıma neden olan kodları siteden kaldırmak ve kullanıcıya sunulan sayfayı aynen Google’a sunmak
 36. 36. Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 37. 37. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ S T İ FA D İ L E K Ç E M E K T E D İ R # Google Analytics ya da Search Console üzerinden geçiş öncesi yüksek trafik alan sayfaları export etmek Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek # DeepCrawl ile bu sayfaları tarayarak 404 verenleri tespit edip acilen düzeltmek
 38. 38. Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 39. 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U S E N E M O B İ L İ N Y I L I O L A C A K : ) # Mutlaka responsive bir tasarım geliştirmeliyiz. Bu dönüşüm oranlarımızı ciddi oranda pozitif etkileyecek Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 40. 40. Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 41. 41. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L H I Z L A N D I R I R I Z ? # Google page speed, gtmetrix ve pingdom gibi araçlarla site altındaki sayfaları mobil ve desktop için test etmek Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları # Yavaş yüklenmesine neden olan etkenleri tek tek ortadan kaldırmak.
 42. 42. Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 43. 43. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Y E N İ B İ R H ATAYA B A Ş L A M A K İ Ç İ N E N G Ü Z E L Y O L # Google search console altındaki remove URL’e girip hızlıca yapılan işlemi geri almak (belirli bir süre içerisinde) Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
 44. 44. Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 45. 45. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E W E B S İ T E S İ N E V İ R Ü S B U L A Ş I Y O R M U YA ? # sitecheck.sucuri.net ile ne tarz bir virüs bulaşmış kontrol etmemiz Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Google “Safe Browsing Site Status” ile siteyi testten geçirmek
 46. 46. Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP://www.siteadi.com/ HTTPS://www.siteadi.com HTTP://siteadi.com/ HTTP://www.siteadi.com vb HTTPS://www.siteadi.com/
 47. 47. Kullanıcıya İçeriğe Erişmeden Önce Reklam Göstermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 48. 48. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenecek?
 49. 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenmeyecek?
 50. 50. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 51. 51. Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 52. 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ Ş İ N K O L AY I N A K A Ç M A M A K L A Z I M # Her sayfayı alakalı kategori ya da ürün sayfasına yönlendirmeliyiz Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek # Yönlendirdiğimiz URL’ler için bir sitemap.xml oluşturup GSC’ye eklemek
 53. 53. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 54. 54. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U H ATAY I N A S I L D Ü Z E LT İ R İ Z ? # Oluşturulan parametreleri Google search console altından düzenleyip ya da silebilirsiniz. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
 55. 55. Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 56. 56. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E P B İ Z İ M YA Z I L I M C I Y Ü Z Ü N D E N YA # Mobil versiyondaki canonical değerlerini web’teki ile birebir aynı yapmak Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak # Mobil sitenin ayrıca Google’a indexletilmesini engellemek
 57. 57. 301 Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
 58. 58. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E P E K İ Ç Ö Z Ü M N E D İ R ? # DeepCrawl ile redirect loop’a giren URL’leri tespit etmek Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi # İlk URL’i en son yönlenecek URL’e yönlendirmek (aradakileri uçurmak)
 59. 59. Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları
 60. 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z D E VA R M I A C A B A ? # Şu araçlar ile hataları kontrol etmek hreflang.ninja https://www.sistrix.com/hreflang-guide/hreflang-validator/ https://technicalseo.com/seo-tools/hreflang/ DeepCrawl Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları # Google’ın önerdiği hreflang şablonuna göre hazırladığımızdan tekrar emin olmak
 61. 61. T E K N İ K H ATA L A R
 62. 62. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 63. 63. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 64. 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 65. 65. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 66. 66. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 67. 67. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 68. 68. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E R K E S YA P I Y O R D U A M A B İ Z İ M N E Y İ M İ Z E K S İ K ? # Bu yöntemle ürettiğiniz tüm içerikleri silmeniz Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing # Sildiğiniz bu sayfalara 404 hata kodu dönmeniz
 70. 70. İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 71. 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 72. 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M P E K İ ? # DeepCrawl ile siteyi tarayıp az içerikli sayfaları tespit etmek İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek # Bu sayfalardaki içeriği geliştirmek ya da noindex ile Google’a kapatmak
 73. 73. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 74. 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ç Ö Z Ü M ? # Belirli dönemlerde detaylı analiz yaparak trafik almayan sayfaları tespit ederek 301 ile farklı sayfalara yönlendirmek Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek # Bu sayfaları varsa sitemap dosyalarımızdan da kaldırmak
 75. 75. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E %55 Organik Trafik Artışı
 76. 76. Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
 77. 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K O P YA L A YA P I Ş T I R S E V D A L I L A R I # DeepCrawl ile siteyi tarayarak var olan tüm duplicate içerikleri tespit etmek Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek # Bu içerikleri özgün hale getirmek ya da canonical ile benzer sayfayı işaretlemek
 78. 78. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 79. 79. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 80. 80. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R AY L A D E Ğ İ L YA O L U Ş T U R G İ T S İ N # Anahtar kelime analizini doğru yaparak stratejiyi yeniden gözden geçirmek Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak # Search console / Search Metrics ya da SEMrush gibi araçlarla hangi kelimeler hangi sayfalara trafik gönderiyor analiz edin
 81. 81. Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 82. 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 83. 83. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K U L L A N I C I L A R D A T I K L AY I V E R S İ N C A N I M # Sayfa yüklendikten sonra kullanıcının gördüğü alanda çok fazla reklam varsa kaldırmalısınız Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek # Fazla reklam aynı zamanda sayfa yüklenme süresini de arttırıyor
 84. 84. Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 85. 85. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E G O O G L E ’ U K A N D I R M A K N E K O L AY YA # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek # Var olan içerikleri düzenleyip kullanıcıların da göreceği şekile getirmek
 86. 86. Tedarikçiden Gelen Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E X M L İ L E G E L İ Y O R D U B İ Z D E AY N E N B A S T I K VA L L A # Ürün sağlayıcıdan gelen açıklamaları özgün hale getirerek sitenizde yayınlamanız Özellikle E-Ticaret Siteleri: Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak # Geriye dönük tüm ürün sayfalarında bu işlemi yapmamız lazım
 88. 88. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 89. 89. B A C K L I N K H ATA L A R I
 90. 90. Penguen Google’ın Core Algoritmasına Dahil Oldu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 91. 91. Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 93. 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z S E O A J A N S I M I Z L A 4 0 K E L İ M E D E A N L A Ş M I Ş T I K A M A ( ? ! ) # Marka ve diğer kelimelerinize gelebilecek backlinkleri arttıracak stratejiler geliştirmelisiniz Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması # Money keywordlerde aldığınız backlinkleri marka kelimelerinizle değiştirmek için site sahipleriyle iletişime geçmeniz
 94. 94. Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R A S I N E Y S E V E R İ R A L I R I Z B A C K L I N K L E R İ # Büyük bir şirketin yeni bir sitesi değilse ciddi oranda Google tarafında risk oluşturabilir Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak # Backlink tarafında yavaş ve kontrollü ilerlemek gerekiyor
 96. 96. Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 97. 97. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2 0 0 L İ R AYA B A C K L İ N K PA K E T İ A L M I Ş T I K O N L A R O L M A Z M I ? # Tüm backlink profinin spam analizinden geçirip zararlı backlinkler varsa Google’a disavow ile bildirmek Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmek # Çalışma yapılacak siteleri önceden analiz etmek ve filtrenin altındaki sitelerle çalışmamak
 98. 98. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 99. 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A L I Y I Z P E K İ ? # Google değeri yüksek otoriyer sitelerden backlink kazanmak için doğru stratejiler geliştirmek Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin # Backlink stratejilerini sayı üzerinden değil kalite üzerinden ölçmeniz
 100. 100. Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 101. 101. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Z A R A R I N N E R E S İ N D E N D Ö N E R S E K K A R D I R # DeepCrawl ile bu URL’leri tarayın, 404 verenleri ayırıp düzeltin Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Majestic ya da ahrefs gibi araçlarla backlinklerinizi export edin
 102. 102. Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 103. 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ R A R K A D A Ş H A L E N İ Ş E YA R I Y O R D E M İ Ş T İ A M A ? # Sahip olduğunuz backlinkleri analiz ederek forum ve dizinlerden gelen ve backlink profilinize zarar verenleri Google disavow yapın Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek # Çalıştığınız ajans ya da danışman böyle bir şey yapıyorsa anlaşmanızı bitirin
 104. 104. Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 105. 105. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z İ M Ö Y L E VA L L A , N E YA PA C A Ğ I Z ? Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması # Dofollow / Nofollow farkı çok fazlaysa bazı dofollow linklerinizi nofollow yapın, site sahipleriyle iletişime geçin
 106. 106. B A C K L I N K H ATA L A R I
 107. 107. D İ Ğ E R H ATA L A R
 108. 108. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanmamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 109. 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E +%20 Organik CTR Artışı
 110. 110. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanmamak # AdWords’ten en çok dönüşüm aldığınız kelimeler için SEO tarafında da strateji geliştirmek # AdWords’ten en iyi performans yakaladığınız reklam başlık ve metinleri organic sonuçlarda da test etmek (yüksek CTR)
 111. 111. Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 112. 112. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D İ K K AT E D İ L M E S İ G E R E K E N N O K TA L A R Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek # Sadece ücrete bakarak ajans ya da danışman seçmeyin, mutlaka tecrübesini araştırın # Daha önce çalıştığı markalarda yakaladığı başarıları isteyin ve değerlendirin
 113. 113. SEO Çalışmalarını 50-100 Kelime İle Sınırlandırmak Daha Büyük Potansiyel Varken?
 114. 114. S E O Ç A L I Ş M A L A R I N I K Ü Ç Ü M S E M E K , O F I S T E K I YA Z I L I M C I YA PA R S A N M A K
 115. 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H İ Ç A R A B A S Ü R M E M İ Ş B İ R İ S İ O T O B A N A Ç I K S A N E O L U R ? SEO Çalışmalarını Küçümsemek, Ofisteki Yazılımcı Yapar Sanmak # Mutlaka uzman bir ajans ya da danışmandan destek alın. Geçen zaman aleyhinize işliyor # SEO dünyası çok hızlı değişiyor, ayak uydurmanız zor olabilir
 116. 116. Halen AMP Teknolojisine Geçiş Yapmamış Olmak https://www.ampproject.org/
 117. 117. Neden mi Önemli?
 118. 118. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R
 • Mesutener

  Nov. 5, 2020
 • AnlZengin

  Apr. 9, 2019
 • KenanUsta

  Mar. 13, 2019
 • BatuhanMentee

  Mar. 13, 2019
 • OzanYILMAZ11

  Mar. 12, 2019
 • FurkanTatl

  Mar. 12, 2019
 • RecepAliTopu

  Sep. 7, 2017
 • designerk1

  Mar. 24, 2017
 • siracel

  Mar. 8, 2017
 • emrahdiler

  Feb. 5, 2017
 • agoceri

  Feb. 3, 2017
 • alaKavi

  Jan. 12, 2017
 • erkanam

  Dec. 9, 2016
 • AhmetOuzKOCA

  Nov. 30, 2016
 • YaseminDeniz2

  Nov. 22, 2016
 • HasanYasinTurkyilmaz

  Nov. 13, 2016
 • ziyailgaz

  Nov. 6, 2016
 • FaceuuRAsLaN

  Nov. 5, 2016
 • SerhanYazar

  Nov. 3, 2016
 • aibileme

  Nov. 3, 2016

Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone 2016 // ilyasteker.com

Views

Total views

111,153

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

85,821

Actions

Downloads

401

Shares

0

Comments

0

Likes

37

×