Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 127 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #digitalzone

 1. 1. @ I LYA S T E K E R YA PA B İ L E C E Ğ İ N İ Z E N K Ö T Ü 5 0 S E O H ATA S I V E Ç Ö Z Ü M L E R İ
 2. 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 9+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 3. 3. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 4. 4. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 5. 5. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 6. 6. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 7. 7. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 8. 8. H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 9. 9. SEO’da Hata Yapmamak Neden Önemli?
 10. 10. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 11. 11. B O R S AYA A Ç I K O L A N B İ R Ş İ R K E T S E N İ Z D A H A D İ K K AT L İ O L M A L I S I N I Z @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 12. 12. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 13. 13. Nasıl olsa Google anlamaz P E K İ , H A T A L A R I N A L T I N D A N E Y A T I Y O R ? Bilmiyor olmak, yanlışlıkla yapmak Hızlıca başarı yakalama arzusu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Doğru ajans ya da danışmanla çalışmak Kontrol listeleri oluşturmak Dünya’ya gelmek için 9 ay bekliyorken? Ç Ö Z Ü M ? Google bizden akıllı değil ya? :)
 14. 14. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 15. 15. YA PA B İ L E C E Ğ İ M İ Z H ATA L A R I 4 B A Ş L I K A LT I N D A T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 16. 16. T E K N İ K H ATA L A R
 17. 17. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek
 18. 18. Sitemizin ya da önemli sayfalarımızın Google’a kapalı olduğunu fark etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L Ç Ö Z E R İ Z P E K İ ? # Sitemizdeki noindex etiketlerini kaldırmak # Robots.txt dosyamızda disallow kuralı var mı kontrol etmek # Canonical etiket ile farklı bir sayfayımı gösteriyoruz?
 19. 19. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 20. 20. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA Z I L I M C I A R K A D A Ş I N H ATA S I Y D I , N A S I L Ç Ö Z E R İ Z ? # Robots.txt dosyamızdaki disallow kurallarını kaldırmak # Google search console altından “Google gibi getir” ile erişimi test etmek # Server tarafında herhangi bir user-agent engeli olmadığından emin olmak JavaScript ve CSS Dosyalarını Google’a Kapatmak
 21. 21. Canonical Hataları Ölümcül Olabilir @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 22. 22. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? # Siteyi DeepCrawl aracı ile tarayıp URL =? canonical analizi yapmak # HTTPS kullanıyorsak tüm sayfalarımızın canonical değerlerini HTTPS ile verdiğimizden emin olmak # Tüm varyasyonlarda tek canonical (www dahil-hariç) Yanlış Canonical Entegrasyonları
 23. 23. Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek (Özellikle E-Ticaret Siteleri) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 24. 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E M E H M E T A L İ B E Y B İ YA R D I M C I O L S A N I Z ? # Hangi filtreleri indexletmemiz gerektiğine analiz yaparak karar vermeniz # Fiyat, büyüklük, genişlik, sıralama vb filtrelerin URL’lerini direkt kategori sayfasına canonical vermek Özellikle E-Ticaret Siteleri: Filtre Sayfalarını Google’a Indexletmek
 25. 25. Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 26. 26. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E YA P T I K B I R H ATA , N A S I L K U RT U L U R U Z ? # Trafik almayan etiket sayfalarını analiz edip 301 ile ilgili diğer sayfalara yönlendirmek # Tüm etiket sayfaların noindex koymak (kullanıcılarımız mutlaka erişebilsin istiyorsak) Etiket Sayfalarına Gereğinden Fazla Anlam Yüklemek
 27. 27. Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E D İ T Ö R A R K A D A Ş K O P YA L A YA P I Ş T I R I S E V İ Y O R D U , K O V D U K O N U # DeepCrawl ile sayfalarınızı analiz ederek aynı title ve description değerine sahip sayfalarınızı tespit edip bunları özgün hale getirmek Aynı Title ve Description Değerine Sahip Sayfalarımız # Karakter limitlerini unutmayalım
 29. 29. Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E O N L A R T R A F İ K G E T İ R İ R S A N I Y O R D U K ? N E YA PA C A Z ? # Arama sonuç sayfalarımızı noindex etiketi ile Google’a kapatmalıyız Arama Sonuç Sayfalarımızı Google’a Indexletmek # Robots.txt dosyamıza bu sayfayı disallow olarak eklemeliyiz
 31. 31. Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 32. 32. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E A B İ B İ Z B U N L A R I K A L D I R M I Ş T I K YA ? N A S I L O L U R ? # Google’a açık kalması gereken tüm sayfalardan noindex metasını kaldırmalıyız ve Robots.txt’den kuralları silmeliyiz Yeni Siteye Geçerken Varsa Noindex ve Robots.txt Kurallarını Kaldırmayı Unutmak # DeepCrawl ile yeni siteyi crawl ederek unuttuğumuz sayfa kalmış mı tekrar kontrol etmek
 33. 33. Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 34. 34. Halen yapan var mı acaba? Yoktur ya? Yoktur canım! Var mı yoksa?
 35. 35. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U R A L A R I N Ç A K A L I S E N M İ S İ N K A R D E Ş ? # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Kullanıcıya Ayrı, Google’a Ayrı Sayfa Sunmak # Bu ayırıma neden olan kodları siteden kaldırmak ve kullanıcıya sunulan sayfayı aynen Google’a sunmak
 36. 36. Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 37. 37. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ S T İ FA D İ L E K Ç E M E K T E D İ R # Google Analytics ya da Search Console üzerinden geçiş öncesi yüksek trafik alan sayfaları export etmek Yeni Site Geçiş Sonrası Yüksek Trafik Alan Sayfaların 404 Dönmesi ve Geç Fark Etmek # DeepCrawl ile bu sayfaları tarayarak 404 verenleri tespit edip acilen düzeltmek
 38. 38. Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 39. 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U S E N E M O B İ L İ N Y I L I O L A C A K : ) # Mutlaka responsive bir tasarım geliştirmeliyiz. Bu dönüşüm oranlarımızı ciddi oranda pozitif etkileyecek Yıl 2016 ve Responsive Olmayan Mobil Siteye Sahip Olmak
 40. 40. Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 41. 41. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N A S I L H I Z L A N D I R I R I Z ? # Google page speed, gtmetrix ve pingdom gibi araçlarla site altındaki sayfaları mobil ve desktop için test etmek Sitenin Çok Yavaş Yüklenmesi & Hız Sorunları # Yavaş yüklenmesine neden olan etkenleri tek tek ortadan kaldırmak.
 42. 42. Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 43. 43. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Y E N İ B İ R H ATAYA B A Ş L A M A K İ Ç İ N E N G Ü Z E L Y O L # Google search console altındaki remove URL’e girip hızlıca yapılan işlemi geri almak (belirli bir süre içerisinde) Google Remove URL ile Yanlışlıkla Tüm Indexleri Silmek
 44. 44. Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 45. 45. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E W E B S İ T E S İ N E V İ R Ü S B U L A Ş I Y O R M U YA ? # sitecheck.sucuri.net ile ne tarz bir virüs bulaşmış kontrol etmemiz Sitenize Virüs Bulaşması ya da Hacklenmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Google “Safe Browsing Site Status” ile siteyi testten geçirmek
 46. 46. Site Değerini Tek Yapı Altında Toplamamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP://www.siteadi.com/ HTTPS://www.siteadi.com HTTP://siteadi.com/ HTTP://www.siteadi.com vb HTTPS://www.siteadi.com/
 47. 47. Kullanıcıya İçeriğe Erişmeden Önce Reklam Göstermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 48. 48. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenecek?
 49. 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ne Tür Reklamı Olanlar Etkilenmeyecek?
 50. 50. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 51. 51. Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 52. 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İ Ş İ N K O L AY I N A K A Ç M A M A K L A Z I M # Her sayfayı alakalı kategori ya da ürün sayfasına yönlendirmeliyiz Tüm 404 Veren Sayfalarınızı Anasayfaya Yönlendirmek # Yönlendirdiğimiz URL’ler için bir sitemap.xml oluşturup GSC’ye eklemek
 53. 53. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 54. 54. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B U H ATAY I N A S I L D Ü Z E LT İ R İ Z ? # Oluşturulan parametreleri Google search console altından düzenleyip ya da silebilirsiniz. Blocking URL Parameters Fonksiyonunun Yanlış Kullanımı
 55. 55. Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 56. 56. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E P B İ Z İ M YA Z I L I M C I Y Ü Z Ü N D E N YA # Mobil versiyondaki canonical değerlerini web’teki ile birebir aynı yapmak Mobil Sitenin Canonical Değerlerini Farklı Tanımlamak # Mobil sitenin ayrıca Google’a indexletilmesini engellemek
 57. 57. 301 Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi
 58. 58. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E P E K İ Ç Ö Z Ü M N E D İ R ? # DeepCrawl ile redirect loop’a giren URL’leri tespit etmek Sayfa Yönlendirmelerinin Loop’a Girmesi # İlk URL’i en son yönlenecek URL’e yönlendirmek (aradakileri uçurmak)
 59. 59. Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları
 60. 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z D E VA R M I A C A B A ? # Şu araçlar ile hataları kontrol etmek hreflang.ninja https://www.sistrix.com/hreflang-guide/hreflang-validator/ https://technicalseo.com/seo-tools/hreflang/ DeepCrawl Çok Dilli Bir Siteniz Varsa En Büyük Bela: Hreflang Hataları # Google’ın önerdiği hreflang şablonuna göre hazırladığımızdan tekrar emin olmak
 61. 61. T E K N İ K H ATA L A R
 62. 62. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 63. 63. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 64. 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 65. 65. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 66. 66. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 67. 67. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 68. 68. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H E R K E S YA P I Y O R D U A M A B İ Z İ M N E Y İ M İ Z E K S İ K ? # Bu yöntemle ürettiğiniz tüm içerikleri silmeniz Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing # Sildiğiniz bu sayfalara 404 hata kodu dönmeniz
 70. 70. İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 71. 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 72. 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M P E K İ ? # DeepCrawl ile siteyi tarayıp az içerikli sayfaları tespit etmek İçeriği Az Olan Sayfaları Google’a Indexletmek # Bu sayfalardaki içeriği geliştirmek ya da noindex ile Google’a kapatmak
 73. 73. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 74. 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Ç Ö Z Ü M ? # Belirli dönemlerde detaylı analiz yaparak trafik almayan sayfaları tespit ederek 301 ile farklı sayfalara yönlendirmek Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmek # Bu sayfaları varsa sitemap dosyalarımızdan da kaldırmak
 75. 75. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E %55 Organik Trafik Artışı
 76. 76. Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek
 77. 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K O P YA L A YA P I Ş T I R S E V D A L I L A R I # DeepCrawl ile siteyi tarayarak var olan tüm duplicate içerikleri tespit etmek Yüzlerce Duplicate İçerikle Yaşamaya Devam Etmek # Bu içerikleri özgün hale getirmek ya da canonical ile benzer sayfayı işaretlemek
 78. 78. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 79. 79. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 80. 80. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R AY L A D E Ğ İ L YA O L U Ş T U R G İ T S İ N # Anahtar kelime analizini doğru yaparak stratejiyi yeniden gözden geçirmek Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmak # Search console / Search Metrics ya da SEMrush gibi araçlarla hangi kelimeler hangi sayfalara trafik gönderiyor analiz edin
 81. 81. Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 82. 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 83. 83. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E K U L L A N I C I L A R D A T I K L AY I V E R S İ N C A N I M # Sayfa yüklendikten sonra kullanıcının gördüğü alanda çok fazla reklam varsa kaldırmalısınız Sitenizde Çok Fazla Sayıda Reklama Yer Vermek # Fazla reklam aynı zamanda sayfa yüklenme süresini de arttırıyor
 84. 84. Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 85. 85. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E G O O G L E ’ U K A N D I R M A K N E K O L AY YA # Bunu yapan yazılımcı, SEO ajansı ya da danışman ile acilen yolları ayırmak Sayfada Görünmeyen İçerikler Üretmek # Var olan içerikleri düzenleyip kullanıcıların da göreceği şekile getirmek
 86. 86. Tedarikçiden Gelen Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak (Özellikle E-Ticaret Siteleri)
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E X M L İ L E G E L İ Y O R D U B İ Z D E AY N E N B A S T I K VA L L A # Ürün sağlayıcıdan gelen açıklamaları özgün hale getirerek sitenizde yayınlamanız Özellikle E-Ticaret Siteleri: Ürün Açıklamalarını Aynen Kullanmak # Geriye dönük tüm ürün sayfalarında bu işlemi yapmamız lazım
 88. 88. İ Ç E R İ K H ATA L A R I
 89. 89. B A C K L I N K H ATA L A R I
 90. 90. Penguen Google’ın Core Algoritmasına Dahil Oldu @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 91. 91. Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 93. 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z S E O A J A N S I M I Z L A 4 0 K E L İ M E D E A N L A Ş M I Ş T I K A M A ( ? ! ) # Marka ve diğer kelimelerinize gelebilecek backlinkleri arttıracak stratejiler geliştirmelisiniz Backlink Anchor Textlerin Çoğunun Money Keywords Olması # Money keywordlerde aldığınız backlinkleri marka kelimelerinizle değiştirmek için site sahipleriyle iletişime geçmeniz
 94. 94. Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E PA R A S I N E Y S E V E R İ R A L I R I Z B A C K L I N K L E R İ # Büyük bir şirketin yeni bir sitesi değilse ciddi oranda Google tarafında risk oluşturabilir Kısa Sürede Yüksek Sayıda Backlink Kazanmaya Çalışmak # Backlink tarafında yavaş ve kontrollü ilerlemek gerekiyor
 96. 96. Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmemek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 97. 97. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2 0 0 L İ R AYA B A C K L İ N K PA K E T İ A L M I Ş T I K O N L A R O L M A Z M I ? # Tüm backlink profinin spam analizinden geçirip zararlı backlinkler varsa Google’a disavow ile bildirmek Backlink Çalışması Yaparken Siteleri Belirli Filtrelerden Geçirmek # Çalışma yapılacak siteleri önceden analiz etmek ve filtrenin altındaki sitelerle çalışmamak
 98. 98. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 99. 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A L I Y I Z P E K İ ? # Google değeri yüksek otoriyer sitelerden backlink kazanmak için doğru stratejiler geliştirmek Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin # Backlink stratejilerini sayı üzerinden değil kalite üzerinden ölçmeniz
 100. 100. Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 101. 101. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Z A R A R I N N E R E S İ N D E N D Ö N E R S E K K A R D I R # DeepCrawl ile bu URL’leri tarayın, 404 verenleri ayırıp düzeltin Backlink Alan Sayfalarınızın HTTP 404 Dönmesi ve Sizin Geç Fark Etmeniz # Majestic ya da ahrefs gibi araçlarla backlinklerinizi export edin
 102. 102. Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 103. 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ R A R K A D A Ş H A L E N İ Ş E YA R I Y O R D E M İ Ş T İ A M A ? # Sahip olduğunuz backlinkleri analiz ederek forum ve dizinlerden gelen ve backlink profilinize zarar verenleri Google disavow yapın Dizin, Forum Sitelerinden Backlink Almaya Devam Etmek # Çalıştığınız ajans ya da danışman böyle bir şey yapıyorsa anlaşmanızı bitirin
 104. 104. Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 105. 105. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E B İ Z İ M Ö Y L E VA L L A , N E YA PA C A Ğ I Z ? Backlinklerinizin Hepsinin Dofollow Olması # Dofollow / Nofollow farkı çok fazlaysa bazı dofollow linklerinizi nofollow yapın, site sahipleriyle iletişime geçin
 106. 106. B A C K L I N K H ATA L A R I
 107. 107. D İ Ğ E R H ATA L A R
 108. 108. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanmamak @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 109. 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E +%20 Organik CTR Artışı
 110. 110. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E N E YA P M A M I Z L A Z I M ? AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Kullanmamak # AdWords’ten en çok dönüşüm aldığınız kelimeler için SEO tarafında da strateji geliştirmek # AdWords’ten en iyi performans yakaladığınız reklam başlık ve metinleri organic sonuçlarda da test etmek (yüksek CTR)
 111. 111. Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 112. 112. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E D İ K K AT E D İ L M E S İ G E R E K E N N O K TA L A R Tecrübeyi Göz Ardı Edip Sadece Ucuz Diye SEO Ajansı ya da Danışmanı Seçmek # Sadece ücrete bakarak ajans ya da danışman seçmeyin, mutlaka tecrübesini araştırın # Daha önce çalıştığı markalarda yakaladığı başarıları isteyin ve değerlendirin
 113. 113. SEO Çalışmalarını 50-100 Kelime İle Sınırlandırmak Daha Büyük Potansiyel Varken?
 114. 114. S E O Ç A L I Ş M A L A R I N I K Ü Ç Ü M S E M E K , O F I S T E K I YA Z I L I M C I YA PA R S A N M A K
 115. 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E H İ Ç A R A B A S Ü R M E M İ Ş B İ R İ S İ O T O B A N A Ç I K S A N E O L U R ? SEO Çalışmalarını Küçümsemek, Ofisteki Yazılımcı Yapar Sanmak # Mutlaka uzman bir ajans ya da danışmandan destek alın. Geçen zaman aleyhinize işliyor # SEO dünyası çok hızlı değişiyor, ayak uydurmanız zor olabilir
 116. 116. Halen AMP Teknolojisine Geçiş Yapmamış Olmak https://www.ampproject.org/
 117. 117. Neden mi Önemli?
 118. 118. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R

×