Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?

Ilyas Teker
Ilyas TekerFormer SEO Director at iProspect Chicago
@ I LYA S T E K E R
D E Ğ İ Ş E N G O O G L E A L G O R İ T M A L A R I N A G Ö R E K A L İ T E L İ İ Ç E R İ K N E D İ R ?
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
T O R R E S D E L PA I N E , G U N E Y A M E R I K A
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
60 Gün
Güney Amerika Macerası
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?
I LYA S T E K E R
60 günün tüm story’leri burada >>>😍
M A C E R A L A R I M I TA K İ P
E D E B İ L İ R S İ N İ Z
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
A R G E N T I N A
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
A R K A D A Ş O L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
C U B A
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Bugün Neler Konuşacağız?
- İçeriğin kalitesi neden önemli?
- Kaliteli içerik stratejisi nasıl olmalı?
- Planlama
- Üretme
- Yayınlama
- Ölçümleme adımları
PATA G O N I A
H AY D İ
B A Ş L AYA L I M
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Önce Biraz Geriye Giderek Başlayalım
Taş devrinde mağaralara yazılan yazılar
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Önce Biraz Geriye Giderek Başlayalım
Taş devrinde mağaralara yazılan yazılar
Bugün ise 1 Günde Üretilen / Tüketilen İçerik Milyonlarca
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Bu İnsanlar Çıldırmış Olmalı
Bu İnsanlar Çıldırmış Olmalı
H E R G Ü N 7 M I LY O N U N Ü Z E R İ N D E
B L O G YA Z I S I YAY I N L A N I Y O R
Bu İnsanlar Çıldırmış Olmalı
H E R G Ü N 7 M I LY O N U N Ü Z E R İ N D E
B L O G YA Z I S I YAY I N L A N I Y O R
YA N İ D A K İ K A D A 4 , 8 0 0 B L O G YA Z I S I
Üstelik Giderek Çeşitleniyorlar
C O N T E N T T Ü R L E R İ
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ve Daha Fazla Şirket Oyuna Katılıyor
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Bu kadar içerik
üretiliyorken
insanlar neden
sizin içeriklerinizle
ilgilensinler?
İçeriği Üret ve Ziyaretçiler Gelsin
İçeriği Üret ve Ziyaretçiler Gelsin
Ama içeriğiniz Eiffel kulesi değil ve kimse içeriğinizle ilgilenmeyebilir
İçeriğimizin Eiffel Kulesi Gibi İlgi Görmesini Beklerken
Gerçekte olan
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Çünkü Google’da Bunun İçin Sürekli Değişiyor
İçeriğin Kalitesi Neden Önemli?
ehow.com: Düşük Kaliteli İçerik Nedeniyle Borsa Değeri 2 Milyar Dolar Düştü
Bir Dönem Haber
Sitelerinin
Kurnazlığı:
Keyword Stuffing
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Peki, Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
Planlama
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
Planlama
Üretme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
Planlama
Üretme
Yayınlama
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
Planlama
Üretme
Yayınlama
Ölçümleme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Şimdi Bu Adımları Tek Tek Ele Alalım
Planlama
Üretme
Yayınlama
Ölçümleme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
Eve dönüş
telaşı, tatil
sonrası
durumlar
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Bir
yerlere
mi
gitsek?
Nereye
gitsek?
Popüler
yerler
nereler?
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Karar
verilmesi
satın alınma
süreçleri
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Tatile
gitmeden
önce,
giderken,
şehre
varınca
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Gidilen
yerle ilgili
ne yenir,
görülür vb
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Eve dönüş
telaşı, tatil
sonrası
durumlar
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Yoga seven
kadınlar
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Yoga seven
kadınlar
Playstation
bağımlısı
erkekler
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Maceracı
sevgililer
Yoga seven
kadınlar
Playstation
bağımlısı
erkekler
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
Maceracı
sevgililer
Evli ve çocuklu
aileler
Yoga seven
kadınlar
Playstation
bağımlısı
erkekler
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Similarweb.com
1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
2- Trendleri / Gündemi Yakından Takip Etme
6 bin paylaşım
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
bigumigu.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
https://www.signs.com/branded-in-memory/
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
231 farklı siteden
2.600 backlink
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
231 farklı siteden
2.600 backlink
5.000’den fazla
sosyal paylaşım
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
74 bin paylaşım
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
74 bin paylaşım
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
74 bin paylaşım
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
74 bin paylaşım
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
74 bin paylaşım
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
3- Fikir bulmak / İlham almak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
4- Doğru Dil ve Ton Kullanmak
5- Bu İçerik Size Ne Kazandıracak? Hedefi Doğru Tanımlama
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Planlama
2. Adım: Üretme
Planlama
Üretme
Yayınlama
Ölçümleme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir
içerik yok, ama müşterilerin sorunu var
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
Merak?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı URL’i kısa ve hedef kelimeleri içermeli
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı URL’i kısa ve hedef kelimeleri içermeli
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
% 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
Kelime araştırması için kullanabileceğiniz araçlar
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Nasıl bir içerik üretsem diye düşünmenize yardımcı olsun
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Nasıl bir içerik üretsem diye düşünmenize yardımcı olsun
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
answerthepublic.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Doğru ve yeterli hacimde
hız optimizasyonu yapılmış
görsel kullanımı
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?
Görsel hız optimizasyonu için kullanabileceğiniz araçlar
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Görsel olan yazılara gelen backlinkler daha fazla olabilir
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Kaynak: Moz.com
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazı ile ilgili kullanıcıya fayda sağlayacak diğer sitelere link verilebilir
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu?
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
https://testmysite.withgoogle.com
Sitenizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz araçlar
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Favorim
https://www.giftofspeed.com/tools/
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yazının uzunluğu belirli hacmin üzerinde olmalı
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
İçeriğin belirli bir
uzunlukta olması
SEO için önemli
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Doğru optimizasyon ürettiğiniz içeriğe yüksek trafik sağlayabilir
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Kaynak: Moz.com
Yapılan araştırmada uzun içeriklerin Twitter’da paylaşım oranı daha fazla
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
Aynı zamanda
backlink alma
oranları da
Kaynak: Moz.com
2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
schema.org
entegrasyonlarını
unutmamak
3- Özgün İçerik Üretmek
Kopyala yapıştır ile üretilen içerikten kalite beklemiyoruz değil mi?
3- Özgün İçerik Üretmek
Kopyala yapıştır ile üretilen içerikten kalite beklemiyoruz değil mi?
4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
İlham
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Fayda
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz?
Eğlendiriyor Musunuz?
Eğlence
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
5- Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
6- Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
6- Bu İçerikleri İnsanlar Okuyacak, Empati Yapıyor Muyuz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
7- Her İçerik Liste İçerik Olmak Zorunda Değil
C O N T E N T T Ü R L E R İ
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
8- İstikrarlı Olmak,
Düzenli İçerik
Üretmek
9- Gözle Taranılır Derecede Kolay Anlaşılabilir mi?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
9- Gözle Taranılır Derecede Kolay Anlaşılabilir mi?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
10- Font Büyüklüğü Düşündüğünüzden Fazla Önemli Olabilir
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Doğru Hedef Kitle + Kaliteli İçerik = Guide Michelin
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Başka Neler Üretebiliriz Diye Düşünüyorsanız?
Üretme
3. Adım: Yayınlama / Dağıtım
Planlama
Üretme
Yayınlama
Ölçümleme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Doğru Influencer Kitlesini Yakalamak
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Sosyal Ağları En Etkili Şekilde Kullanma
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
SEO ve Ücretli Reklamlar (FB, Instagram Stories vb)
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Doğru Zamanda Paylaşılması
Doğru Yerde Paylaşılması
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Ürettiğiniz İçeriğin Gerçekten Paylaşılacağını Düşünüyor Musunuz?
İçeriğinizi Mailing ve Kapalı Sosyal Medya Gruplarında da Paylaşabilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Yayınlama
4. Adım: Ölçümleme
Planlama
Üretme
Yayınlama
Ölçümleme
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
İçeriklerin Ölçümleme Takibi İçin Şu Şekilde
Bir Excel Faydalı Olabilir
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Bu Excel’de Neleri Ölçmeliyiz?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
- Ne zaman yayınlandı?
- İçerik türü
- Başlık
- URL
- Aldığı toplam, sosyal ve organik trafik (hangi kanal daha iyi çalışıyor)
- Google search console clicks, imp. ve CTR değerleri
- Hangi kelimeleri hedefliyor? Google’dan kaç kelimede trafik alıyor? (ahrefs)
- Kaç kelimeden oluşuyor
- Kim üretti?
- Kategorisi
- Aldığı backlink sayısı (ahrefs üzerinden)
- Sosyal paylaşım rakamları
- Sayfada kalma süresi
- Hedef’e ulaştı mı?
- Reklam verildiyse CTR oranları nasıl oldu?
Google Search Console İçeriğinizle İlgili Çok Bilgi İçeriyor
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
İçeriğiniz Sosyal Ağlarda Ne Kadar Paylaşıldı?
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
Düşük Kalitede
Olan İçerikleri
Sitede Tutmaya
Devam
Etmemeliyiz
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
%55 Organik Trafik Artışı
Ölçümleme
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R
@ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
1 of 163

More Related Content

What's hot(20)

Why Scaling (Great) Content Is So Bloody HardWhy Scaling (Great) Content Is So Bloody Hard
Why Scaling (Great) Content Is So Bloody Hard
JoshuaHardwickAhrefs2.8K views
Tips para mejorar las ventas con SEO - LaFedeTips para mejorar las ventas con SEO - LaFede
Tips para mejorar las ventas con SEO - LaFede
Álvaro Peña de Luna203 views
The Hidden Gems of Low search volumeThe Hidden Gems of Low search volume
The Hidden Gems of Low search volume
Liraz Postan4.2K views
Technical SEO AuditTechnical SEO Audit
Technical SEO Audit
Outreach Digital1.9K views

Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?

 • 1. @ I LYA S T E K E R D E Ğ İ Ş E N G O O G L E A L G O R İ T M A L A R I N A G Ö R E K A L İ T E L İ İ Ç E R İ K N E D İ R ?
 • 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi T O R R E S D E L PA I N E , G U N E Y A M E R I K A Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme 60 Gün Güney Amerika Macerası
 • 4. I LYA S T E K E R 60 günün tüm story’leri burada >>>😍 M A C E R A L A R I M I TA K İ P E D E B İ L İ R S İ N İ Z
 • 5. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 • 6. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? A R G E N T I N A
 • 7. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 • 8. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 • 9. A R K A D A Ş O L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M C U B A
 • 10. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U Bugün Neler Konuşacağız? - İçeriğin kalitesi neden önemli? - Kaliteli içerik stratejisi nasıl olmalı? - Planlama - Üretme - Yayınlama - Ölçümleme adımları
 • 11. PATA G O N I A H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 • 12. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U Önce Biraz Geriye Giderek Başlayalım Taş devrinde mağaralara yazılan yazılar
 • 13. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U Önce Biraz Geriye Giderek Başlayalım Taş devrinde mağaralara yazılan yazılar
 • 14. Bugün ise 1 Günde Üretilen / Tüketilen İçerik Milyonlarca @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 16. Bu İnsanlar Çıldırmış Olmalı H E R G Ü N 7 M I LY O N U N Ü Z E R İ N D E B L O G YA Z I S I YAY I N L A N I Y O R
 • 17. Bu İnsanlar Çıldırmış Olmalı H E R G Ü N 7 M I LY O N U N Ü Z E R İ N D E B L O G YA Z I S I YAY I N L A N I Y O R YA N İ D A K İ K A D A 4 , 8 0 0 B L O G YA Z I S I
 • 18. Üstelik Giderek Çeşitleniyorlar C O N T E N T T Ü R L E R İ @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 19. Ve Daha Fazla Şirket Oyuna Katılıyor @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 20. Bu kadar içerik üretiliyorken insanlar neden sizin içeriklerinizle ilgilensinler?
 • 21. İçeriği Üret ve Ziyaretçiler Gelsin
 • 22. İçeriği Üret ve Ziyaretçiler Gelsin Ama içeriğiniz Eiffel kulesi değil ve kimse içeriğinizle ilgilenmeyebilir
 • 23. İçeriğimizin Eiffel Kulesi Gibi İlgi Görmesini Beklerken Gerçekte olan @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 24. Artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımız var.
 • 25. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U Çünkü Google’da Bunun İçin Sürekli Değişiyor
 • 27. ehow.com: Düşük Kaliteli İçerik Nedeniyle Borsa Değeri 2 Milyar Dolar Düştü
 • 28. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 29. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 30. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 31. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 32. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 33. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 34. Peki, Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı?
 • 35. Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı? Planlama @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 36. Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı? Planlama Üretme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 37. Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı? Planlama Üretme Yayınlama @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 38. Kaliteli Bir İçerik Stratejisi Nasıl Olmalı? Planlama Üretme Yayınlama Ölçümleme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 39. Şimdi Bu Adımları Tek Tek Ele Alalım Planlama Üretme Yayınlama Ölçümleme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 40. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
 • 41. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 42. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 43. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? Karar verilmesi satın alınma süreçleri @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 44. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 45. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 46. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek? Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? Karar verilmesi satın alınma süreçleri Tatile gitmeden önce, giderken, şehre varınca Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 47. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Bir yerlere mi gitsek?
 • 49. Karar verilmesi satın alınma süreçleri 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
 • 52. Gidilen yerle ilgili ne yenir, görülür vb 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
 • 53. Eve dönüş telaşı, tatil sonrası durumlar 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
 • 54. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Yoga seven kadınlar @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 55. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Yoga seven kadınlar Playstation bağımlısı erkekler @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 56. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Maceracı sevgililer Yoga seven kadınlar Playstation bağımlısı erkekler @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 57. 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak Maceracı sevgililer Evli ve çocuklu aileler Yoga seven kadınlar Playstation bağımlısı erkekler @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 58. Similarweb.com 1- Hedef Kitleyi Doğru Tanımak ve Anlamak
 • 59. 2- Trendleri / Gündemi Yakından Takip Etme 6 bin paylaşım @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 60. 3- Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 61. 3- Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 62. 3- Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 63. 3- Fikir bulmak / İlham almak bigumigu.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 64. 3- Fikir bulmak / İlham almak https://www.signs.com/branded-in-memory/ @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 65. 3- Fikir bulmak / İlham almak 231 farklı siteden 2.600 backlink @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 66. 3- Fikir bulmak / İlham almak 231 farklı siteden 2.600 backlink 5.000’den fazla sosyal paylaşım @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 67. 3- Fikir bulmak / İlham almak 74 bin paylaşım @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 68. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U 74 bin paylaşım
 • 69. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U 74 bin paylaşım
 • 70. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U 74 bin paylaşım
 • 71. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U 74 bin paylaşım
 • 72. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 73. 3- Fikir bulmak / İlham almak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 74. 4- Doğru Dil ve Ton Kullanmak
 • 75. 5- Bu İçerik Size Ne Kazandıracak? Hedefi Doğru Tanımlama @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 77. 2. Adım: Üretme Planlama Üretme Yayınlama Ölçümleme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 78. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 79. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 80. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 81. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? İlk sayfada Tefal’in sitesinden ilgili hiçbir içerik yok, ama müşterilerin sorunu var @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 82. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 83. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? Merak? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 84. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 85. 1- Ziyaretçilerinizin / Müşterilerinizin Hangi Sorununu Çözmeyi Hedefliyorsunuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 86. Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 87. Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 88. Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 89. Yazı başlığı ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 90. Yazı URL’i kısa ve hedef kelimeleri içermeli 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 91. Yazı URL’i kısa ve hedef kelimeleri içermeli 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 92. Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 93. Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 94. Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyorlar? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 95. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 96. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 97. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U % 5 2 B Ü Y Ü K K I S I M
 • 98. Kelime araştırması için kullanabileceğiniz araçlar 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 99. Nasıl bir içerik üretsem diye düşünmenize yardımcı olsun 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 100. Nasıl bir içerik üretsem diye düşünmenize yardımcı olsun 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması answerthepublic.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 101. 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 102. Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 103. Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 104. Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 105. Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 106. Ana başlık ve alt başlıklar kullanılmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 107. 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması Doğru ve yeterli hacimde hız optimizasyonu yapılmış görsel kullanımı
 • 109. Görsel hız optimizasyonu için kullanabileceğiniz araçlar 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 110. Görsel olan yazılara gelen backlinkler daha fazla olabilir 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması Kaynak: Moz.com @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 111. Yazı ile ilgili kullanıcıya fayda sağlayacak diğer sitelere link verilebilir 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 112. Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 113. Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 114. Üretilen sayfa desktop ve mobilde hızlı açılıyor mu? 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması https://testmysite.withgoogle.com
 • 115. Sitenizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz araçlar 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması Favorim https://www.giftofspeed.com/tools/ @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 116. Yazının uzunluğu belirli hacmin üzerinde olmalı 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 117. İçeriğin belirli bir uzunlukta olması SEO için önemli @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 118. Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 119. Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 120. Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 121. Uzun içeriklerin etkileşimi daha fazla olabiliyor 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması
 • 122. Doğru optimizasyon ürettiğiniz içeriğe yüksek trafik sağlayabilir 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 123. 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması Kaynak: Moz.com Yapılan araştırmada uzun içeriklerin Twitter’da paylaşım oranı daha fazla
 • 124. 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması Aynı zamanda backlink alma oranları da Kaynak: Moz.com
 • 125. 2- SEO İçin Optimizasyonların Yapılması schema.org entegrasyonlarını unutmamak
 • 126. 3- Özgün İçerik Üretmek Kopyala yapıştır ile üretilen içerikten kalite beklemiyoruz değil mi?
 • 127. 3- Özgün İçerik Üretmek Kopyala yapıştır ile üretilen içerikten kalite beklemiyoruz değil mi?
 • 128. 4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? İlham @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 129. 4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? Fayda @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 130. 4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? Eğlence @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 131. 4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? Eğlence @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 132. 4- İlham Veriyor Musunuz? Fayda Sağlıyor Musunuz? Eğlendiriyor Musunuz? Eğlence @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 133. 5- Bu İçerik İlgi Çekecek Mi? Yoksa Diğerleri Gibi Sıradan Mı? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 134. 6- Rakipleriniz Neler Paylaşıyor? En Çok Trafik Alan Sayfaları Neler? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 135. 6- Bu İçerikleri İnsanlar Okuyacak, Empati Yapıyor Muyuz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 136. 7- Her İçerik Liste İçerik Olmak Zorunda Değil C O N T E N T T Ü R L E R İ @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 137. 8- İstikrarlı Olmak, Düzenli İçerik Üretmek
 • 138. 9- Gözle Taranılır Derecede Kolay Anlaşılabilir mi? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 139. 9- Gözle Taranılır Derecede Kolay Anlaşılabilir mi? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 140. 10- Font Büyüklüğü Düşündüğünüzden Fazla Önemli Olabilir @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 141. Sadece 72 Yazı İle Ayda 87.000 Organik Trafik Nasıl Alınır? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 142. Doğru Hedef Kitle + Kaliteli İçerik = Guide Michelin @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 143. Başka Neler Üretebiliriz Diye Düşünüyorsanız?
 • 145. 3. Adım: Yayınlama / Dağıtım Planlama Üretme Yayınlama Ölçümleme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 146. Doğru Influencer Kitlesini Yakalamak @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 147. Sosyal Ağları En Etkili Şekilde Kullanma @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 148. SEO ve Ücretli Reklamlar (FB, Instagram Stories vb) @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 150. Doğru Yerde Paylaşılması @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 151. Ürettiğiniz İçeriğin Gerçekten Paylaşılacağını Düşünüyor Musunuz?
 • 152. İçeriğinizi Mailing ve Kapalı Sosyal Medya Gruplarında da Paylaşabilirsiniz @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 154. 4. Adım: Ölçümleme Planlama Üretme Yayınlama Ölçümleme @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 155. İçeriklerin Ölçümleme Takibi İçin Şu Şekilde Bir Excel Faydalı Olabilir @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 156. Bu Excel’de Neleri Ölçmeliyiz? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U - Ne zaman yayınlandı? - İçerik türü - Başlık - URL - Aldığı toplam, sosyal ve organik trafik (hangi kanal daha iyi çalışıyor) - Google search console clicks, imp. ve CTR değerleri - Hangi kelimeleri hedefliyor? Google’dan kaç kelimede trafik alıyor? (ahrefs) - Kaç kelimeden oluşuyor - Kim üretti? - Kategorisi - Aldığı backlink sayısı (ahrefs üzerinden) - Sosyal paylaşım rakamları - Sayfada kalma süresi - Hedef’e ulaştı mı? - Reklam verildiyse CTR oranları nasıl oldu?
 • 157. Google Search Console İçeriğinizle İlgili Çok Bilgi İçeriyor @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 158. İçeriğiniz Sosyal Ağlarda Ne Kadar Paylaşıldı? @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 159. Düşük Kalitede Olan İçerikleri Sitede Tutmaya Devam Etmemeliyiz @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 160. @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U %55 Organik Trafik Artışı
 • 162. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # I C E R I K B U L U T U
 • 163. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R