Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

BpSM 2014.06.: Hajdu Tamás - Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a középső és késő bronzkori Kárpát-medencében.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Chicfy
Chicfy
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

BpSM 2014.06.: Hajdu Tamás - Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a középső és késő bronzkori Kárpát-medencében.

Download to read offline

Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a középső és késő bronzkori Kárpát-medencében.

Hajdu Tamás - ELTE-TTK Embertani Tanszék, MTM Embertani Tár

A hazai régészeti kutatások a Kárpát-medence bronzkorából számos, az anyagi kultúrát és településszerkezetet érintő jelentős változást mutattak ki. Azt ugyanakkor a régészeti kutatási eredmények alapján egyelőre nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy ezek a változások vajon beáramló új népcsoportoknak köszönhetők-e, vagy pedig a korábbi népesség továbbélt, és a megfigyelt változások más területeken jellemző tárgytípusok, eszközök átvételének, ill. a közösségek belső fejlődésének köszönhetően jöttek-e létre.

Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a középső és késő bronzkori Kárpát-medencében.

Hajdu Tamás - ELTE-TTK Embertani Tanszék, MTM Embertani Tár

A hazai régészeti kutatások a Kárpát-medence bronzkorából számos, az anyagi kultúrát és településszerkezetet érintő jelentős változást mutattak ki. Azt ugyanakkor a régészeti kutatási eredmények alapján egyelőre nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy ezek a változások vajon beáramló új népcsoportoknak köszönhetők-e, vagy pedig a korábbi népesség továbbélt, és a megfigyelt változások más területeken jellemző tárgytípusok, eszközök átvételének, ill. a közösségek belső fejlődésének köszönhetően jöttek-e létre.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Budapest Science Meetup (20)

Advertisement

BpSM 2014.06.: Hajdu Tamás - Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a középső és késő bronzkori Kárpát-medencében.

 1. 1. Kulturális hatás vagy vándorlás? Népességváltozások a bronzkori Kárpát-medencében Hajdu Tamás ELTE TTK, Biológiai Intézet, Embertani Tanszék MTM Embertani Tár http://www.flyinamber.com/mv/ar cos_edenyeink_files/image014.jpg
 2. 2. 2 Bevezetés A Kárpát-medencét a bronzkorban (Kr.e. 2800-800) többször érintették kisebb- nagyobb népmozgások. A kora bronzkortól a bronzművesség megjelenése és elterjedése → jelentős gazdasági fejlődés (Kovács 1977, Bóna 1992). A Duna mentén és az Alföldön élt közösségek lakóhelye hosszú időn át nem változott → tell-települések (Poroszlai és mtsai 2003). Talpastál a tiszafüredi temetőből. Forrás: http://mek.niif.hu/02100/02185/html/1320.html http://gallery.site.hu/d/1757475- 1/kozeps_bronzkori_edenyek_1.jpg http://gallery.site.hu/d/1757469-1/kozeps_bronzkor_hajvarkocs.jpg http://kotar.dunakanyar.net/inc/sh ow_pic.html?../img/n04.jpg
 3. 3. 3 kora bronzkor III - középső bronzkor I Bóna 1992
 4. 4. 4 Bóna 1992 középső bronzkor III.
 5. 5. 5 Késő rézkor-kora bronzkor I Kaiser 2003, Kulcsár 2012 Gerling és mtsai 2012, Kulcsár 2013
 6. 6. 6 Kora bronzkor Kr.e.2500- Kr.e. 2200 Price és mtsai 2004, Kulcsár 2012 http://kotar.dunakanyar.net/inc/show_pic.html?../img/n04.jpg
 7. 7. MIGRÁCIÓ ÉS/VAGY KULTURÁLIS VÁLTOZÁSOK A BRONZKORI KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Vezető kutató: Dr. Kiss Viktória Új („idegen”) népcsoportok vizsgálata: Harang alakú edények népe - Nyugat-Európából? Kisapostag kultúra – a Közép-Dnyeper vidékéről? Halomsíros kultúra – Dél-Németországból? Az anyagi kultúra változása = migráció? BTM Aquincumi Múzeum, Damjanich János Múzeum, Debrecen Atomki, Déri Múzeum, ELTE, Freie Universität, MNM, MNM-NÖK, Miskolci Egyetem, MTM, PMMI, Quinnipiac University, Wosinsky Mór Megyei Múzeum,
 8. 8. KULTURÁLIS HATÁS VAGY VÁNDORLÁS? - A KR.E. 2. ÉVEZRED MÁSODIK FELÉBEN A KÁRPÁT- MEDENCEI HALOMSÍROS KULTÚRA MEGJELENÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ LEHETSÉGES NÉPESSÉG- ÉS ÉLETMÓDVÁLTOZÁSOK EMBERTANI VIZSGÁLATA – BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT PALEOPATOLÓGIAI, STABIL-IZOTÓPOS ÉS C14 VIZSGÁLATOK A BRONZKORI FÜZESABONY - ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA PHD DISSZERTÁCIÓ, ELTE 2012 - KLASSZIKUS EMBERTANI VIZSGÁLATOK Új („idegen”) népcsoport vizsgálata: Halomsíros kultúra – Dél-Németországból? Anyagi kultúra változása = migráció?
 9. 9. P. Fischl et al. 2012
 10. 10. Bevezetés  A középső bronzkor kései időszakában lehűlés → környezeti változások → változások az állattartásban és földművelésben?  Több tell-települést is elhagytak, de nincs pusztulási horizont! http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_e rtekei/Dunaujvaros/pages/Dunaujvaros_tortenete/0 02_videkunk.htm  A régészeti anyag uniformizálódott, a temetkezési rítusban változások! Csanytelek-Palé, 73. sír Lőrinczy-Trogmayer 1995 Poroszlai 1992, P.Fischl et al. 2012  A középső bronzkor végén/késő bronzkor kezdetén → Kárpát-medencei (Kárpát-vidéki) Halomsíros kultúra.  A tellek többségén megszűnt az élet, ezután csak horizontális telepek használata. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Szaz halombatta/pages/tortenete/002_szazhalombatta_tortenete.htm
 11. 11. Kovács 1981, 1995 és P. Fischl szóbeli közlése alapján
 12. 12. A helyi lakosság továbbélt-e a késő bronzkorban, vagy a változások népmozgásoknak köszönhetők? A probléma felvetése Ha új közösségek érkeztek, ezek a korábbi lakosságot részben/teljesen elüldözték, esetleg keveredtek velük?
 13. 13. Zoffmann 2009: Csanytelek-Palé - idegen komponens! Farkas 1975: A Halomsíros k. megjelenésével új taxonómiai arányok! Tóth 1973: A Halomsíros k. embertani képe a korábbiaktól eltér. Szathmáry 1988: Kontinuitás a Dél-Alföldön! Hazai kutatás: a koszideri korszakban, és azt követően népmozgások! (ld.: V. Szabó 1999, Kiss 2007…, stb.) A nyugati régészeti eredmények ennek ellentmondanak (Hänsel 1968, Blischke 2002) Irodalmi előzmények A Halomsíros kultúra bevándorlásának kérdése Régészeti és embertani adatok Csanytelek-Palé, 73. sír Lőrinczy-Trogmayer 1995 Csanytelek-Palé, 30. sír Lőrinczy-Trogmayer 1995
 14. 14. Hipotézis A középső bronzkori népesség jelentős része továbbélhetett, de halomsíros csoportok megjelentek/ keveredtek a helyi népességekkel. A különböző halomsíros népességek között jelentős a regionalitás, amelyet a továbbélés és keveredés régiónként eltérő mértéke alakíthatott ki. Célkitűzések Volt-e kontinuitás a középső bronzkori Füzesabony-, Vatya- és a késő bronzkori Halomsíros k. népességei között? (Tiszafüred-Majoroshalom,…) A Kárpát-medencében élt halomsíros csoportok között megfigyelhető-e jelentős regionalitás?
 15. 15. MÓDSZEREK/ESZKÖZÖK KLASSZIKUS EMBERTANI VIZSGÁLATOK: - PALEODEMOGRÁFIA - KRANIOMETRIA - PALEOPATOLÓGIA IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK: - STABIL IZOTÓPOS ELEMZÉSEK(87Sr/86Sr és δ18O …) - C14 VIZSGÁLATOK Cél: Az esetleges életmódváltozások és az immigráns csoportok/egyének kimutatása
 16. 16. Korlátok A középső és késő bronzkorban a halotthamvasztás elterjedt volt. Szabó-Hajdu 2011 Az őskori leletek kifejezetten rossz megtartásúak. Kevés sorozat ismert a hazai középső és késő bronzkori népességből → alacsony az összehasonlító anyagok száma.
 17. 17. A vizsgálat anyaga Füzesabony-kultúra, középső bronzkor
 18. 18. A vizsgálat anyaga Dunántúli mészbetétes edények népének k. 7. Almásfüzitő-Nagykolónia 8. Bonyhád-Biogáz üzem 9. Szekszárd-Obi Parkoló Vatya-kultúra: 10. Gerjen-Várad 11. Kiskunfélegyháza-Csányi tanya 12. Százhalombatta-Belső Újföldek középső bronzkor
 19. 19. A vizsgálat anyaga Halomsíros-kultúra, késő bronzkor
 20. 20. Eredmények, következtetések  A középső és késő bronzkori népességek demográfiai mutatói között tendenciózus hasonlóság/különbség nem mutatható ki.  A vizsgált késő bronzkori sorozatokban az agykoponya gyakrabban keskeny és hosszú, szemüregük szögletesebb.  A két időszak népességei között testmagasságbeli különbség nem mutatható ki, de a Dél-Alföldhöz képest mindkét időszakban eltérés!
 21. 21. Eredmények, következtetések  A Füzesabony- és az Alföldi Halomsíros k. összevont mintái között kapcsolat → nagyobb területet alapul véve a középső bronzkori népesség továbbélhetett!  A Tiszafüreden a középső és késő bronzkorban élt csoportok közti kontinuitás nem támasztható alá (de kevés a mérhető koponya!)
 22. 22. Eredmények, következtetések A középső bronzkor végi Vatya sorozatok:  Csanytelek-Palé és az összevont Vatya sorozat analógiái: tiszafüredi késő bronzkori népesség, összevont alföldi halomsíros minta!  Eredetkérdés???? Csanytelek-Palé, 3. és 8. sír (Szalai 1995) Szőreg 136.sír, Farkas 1975
 23. 23. 1. Ezek a csontvázas sírok a Vatya-k. népességének temetkezései, a kulturális változás/rítusváltás belső fejlődés eredménye. A Vatya-Alföldi Halomsíros k. közötti kapcsolat oka:
 24. 24. 2. A birituális Vatya temetőkbe a hamvasztásos rítus szerint temetkező autochton Vatya népesség mellett csontvázas rítus szerint a korai halomsíros csoportok tagjai temetkeztek.
 25. 25. Eredmények, következtetések Az alföldi halomsírosoknak a nyugati-, északnyugati (Pitten), ill. Dél- alföldi mintákkal nincs szignifikáns kapcsolata! A rákóczifalvi csoport eredetkérdése egyelőre nem oldható meg. A halomsíros csoportokra vonatkozó eredmények és következtetések Tápé, 678. sír (Farkas 1975) A Dél-alföldi késő bronzkori népesség létrejöttében a korábbi népesség fontos szerepet játszhatott. A Halomsíros k. regionalitása jelentős, ennek oka: a korábbi népességek továbbélése ill. annak eltérő mértéke.
 26. 26. MÓDSZEREK/ESZKÖZÖK KLASSZIKUS EMBERTANI VIZSGÁLATOK: - PALEODEMOGRÁFIA - KRANIOMETRIA - PALEOPATOLÓGIA IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK: - STABIL IZOTÓPOS ELEMZÉSEK(87Sr/86Sr és δ18O …) - C14 VIZSGÁLATOK Cél: Az esetleges életmódváltozások és az immigráns csoportok/egyének kimutatása
 27. 27. 27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Köszönet illet minden, a bronzkori kutatócsoportunkban dolgozó kollégát, akik segítsége nélkül az embertani elemzések kivitelezése, illetve az eredmények értékelése nem lett volna lehetséges.

×