Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BpSM 2014.09. - Molnár Erika: Néma tanúk vallomása a rák történetéről

785 views

Published on

Néma tanúk vallomása a rák történetéről
Molnár Erika - Szegedi Egyetem, Embertani Tanszék

A rákos megbetegedések napjainkban világszerte a vezető haláloki tényezők közt szerepelnek, de máig vitatott, hogy kizárólag a modern kor emberét sújtó vagy a megelőző történeti korokban is pusztító kórról van-e szó.
Erre a kérdésre keressük a választ a régészet, a paleopatológia és a modern orvostudomány vizsgálati eszközeinek segítségével. A régészek által feltárt csontvázleleteken megfigyelhető kóros elváltozások néma tanúkként vallanak a rosszindulatú daganatok jelenlétéről az egykor élt emberek körében.

Budapest Science Meetup, 2014. szeptember 11.

Published in: Education
 • Be the first to comment

BpSM 2014.09. - Molnár Erika: Néma tanúk vallomása a rák történetéről

 1. 1. UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Embertani TanszékNéma tanúk vallomása a rák történetéről Budapest Science Meetup 2014. 09. 11. Rembrandt (1654) Bathsheba a fürdőben Molnár Erika
 2. 2. 2 Rosszindulatú daganat –fejlett országok vezető haláloki tényezői közt szerepel Európa: súlyos népegészségügyi probléma -szív és érrendszeri betegségek mögött a daganat a második leggyakoribb haláloki tényező ( 2010-es adatok alapján az EU-ban a halálozások 26%-áért volt felelős) TÉNYEKEURÓPAMAGYARORSZÁGnapjaink Magyarország FÉRFIAKösszdaganatoshalálozási sorrendjében első helyen áll Európában standardizált halálozási ráta –306 haláleset100.000 főre tekintve (Európa 223; Ferlayés mts2013) NŐK összdaganatoshalálozási sorrendjében második helyen áll Európában standardizált halálozási ráta –168 (Európa 129; Ferlayés mts2013)
 3. 3. 3 ? TÖRTÉNETI NÉPESSÉGEK Napjainkbanfokozottazérdeklődésarosszindulatúdaganatokelőfordulásiarányairántakárosítókörnyezetihatásoktólmentes,illetvekevésbéérintetttörténetinépességekkörében Cancer: an old disease, a new disease or something in between? Rosalie David&Michael R. Zimmerman Nature Reviews Cancer10, 728–733 (1 October 2010)
 4. 4. KORAI TÖRTÉNETIFORRÁSOKCSONTVÁZLELETEK, MÚMIÁK Forrás: AFP/Luis Acosta Forrás: saját kép Forrás: AFP/Luis Acosta
 5. 5. 5 KORAI TÖRTÉNETI FORRÁSOK •Edwin Smith papirusz ~ i.e. 16. sz. ezer évvel korábbi írásokon alapul -eredeti szerző Imhotep(?), i.e. 2750 8 emlőrákos (vagy fekélyes) betegséget közölnek, egy esetben kauterizáltak(tüzes vassal kiégették) Az ókori Egyiptomban már ismerték az „emlőrákot” nem gyógyítható •Ebers-papirusz ~ i.e. 16. sz. általános orvosi papirusz/ orvosi „tankönyv” -879 recept, szak-és varázsszöveg DAGANATOKATISMERTÉK Forrás:EdSmPaPlateVIandVIIPrintsx.jpg
 6. 6. KORAI TÖRTÉNETI FORRÁSOK •Hippokratésztöbbrákfajtaleírásátelkészítette karcinóma(onkosz:duzzanat;karcinosz:rosszindulatútumor;karcinosz+oma–karcinóma:maiszóhasználatbanarosszindulatúdaganatorvosielnevezése •Celsus karcinoszlatinrafordítva–cancer •Galenus onkosz/tumor,daganat–innenamaionkológiaelnevezés Peter Paul Rubens alkotása,1638 Aulus Cornelius Celsus Claudius Galenus Pierre Roche Vigneron, 1865
 7. 7. 7 Csontvázleletek-É-Amerika, hordozható rtg-készülék, 10000 dinoszaurusz csigolya –700 múzeumi példány (Stegosaurus, Tryceratops, Tyrannosaurus, stb.) -Hadrosaurida–Kréta időszak (~ 70 millió év), 97 egyén, 27 féle tumor, főleg hemangióma-Edmontosaurus(rosszindulatú daganat)
 8. 8. 8 -legkorábbi példák a dinoszauruszok korából származnak (Rotschildés mts, 1999, 2003) Lancet Vol 354 July 31 1999Csontvázleletek
 9. 9. 9 Apatosaurusborda fragment -osteochondroma Int. J. Cancer 113, 2-13 (2005) Antiquity of cancer Luigi L. Capasso “Kanam mandible”–1,5 millió éves - Homo erectus -Kanam, Kenya Burkitt’s lymphoma vagy sarcoma??? –GYÓGYULT TÖRÉS??? Stetten II –os parietale (Németország, 35,000éves) - meningióma
 10. 10. 10 Fibrosus dysplasia nyoma egy krapinai bordatöredéken (micro-CT felvétel) (Monge et al., 2013)
 11. 11. 11 „Legalábbtízezeresetetkellmegvizsgálnunk,hogyegybetegrebukkanjunk”–MelGreavesbritInstituteofCancerResearchsejtbiológusa „Avilágoszteológiaigyűjteményeibenmintegy100000csontvázleletetőriznekésjelentősrészüketmégnemvizsgáltákradiológiaimódszerekkel,illetveegyébmoderntechnikákkal.”–AnneL.Grauer,PaleopatológiaiTársaságelnöke,achicagóiLoyolaEgyetemantropológusa Unearthing Prehistoric Tumors, and Debate By GEORGE JOHNSON Published: December 27, 2010
 12. 12. 12 Történeti népességek daganatos megbetegedései -Valóban modern, civilizációs betegség-e a rák? Erdős Pál Fiatal Kutatói Pályázat (Pály. az.: A1-EPFK-14-0014) Dr. Hajdu Tamás Rosszindulatú daganatok előfordulása és evolúciója magyarországi történeti népességek körében OTKA pályázat (NN 78696)Témavezető: Dr. Molnár Erika
 13. 13. 1% 6% 10% 6% 1% 34% 17% 25% Késő Neolitikum (i.e. 4500-4700) Középső Bronzkor (i.e. 1900/1800-1400/1300 Római kor (1-5. sz.) Szarmata kor (1-5.sz.) Gepidák (5-6. sz.) Avar Kor (6-9. sz.) Honfoglalás és Árpád-kor (10. sz.) Középkor (13-18. sz.) VIZSGÁLATIANYAG38történetiembertaniszéria(különbözőtörténetikorok) 12427egyén
 14. 14. MÓDSZEREK 1. makromorfológiai elemzés •megfigyelt elváltozások alapján orientál a további vizsgálat irányába 2. hagyományos röntgenvizsgálatok és modern képalkotó módszerek 3. paleohisztológiai vizsgálatok 4. scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok
 15. 15. 15 -acsontállománybólkiindulósarcomákrecensanyagbanisrendkívülritkák,azösszesrosszindulatúdaganatnakkb.2%-átadják(mintegy98%lágyrészdaganat!) Budapest, I. kerület, Lovas útKéső-középkorFELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK
 16. 16. 16 -alágyrésztumorokrólközvetlenülcsaksporadikusesetekben,amúmiákkutatásasoránszerezhetünktudomást,vagyközvetveacsontokdeformációjautalhatrá (mummy)MNA / DDF -Instituto dos Museus e da Conservação, I.P., Lisbon; (CT, inset) LMP / IMI -Imagens Médicas Integradas, Lisbon 23-27 éves nő, Ecser, szarmata (2-5. sz.) FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK
 17. 17. 17 FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK -arosszindulatúlágyrészdaganatokcsontáttéteielőrehaladottesetbenszabadszemmelisészlelhetők,azonbankezdetistádiumbanacsontmetastasisokadekvátdiagnosztikaieljárások(radiológiaiésszövettanivizsgálatok)hiányábangyakranrejtvemaradnakacsontbelsejében -tafonómiaikörülmények-csontvázmaradványokonakóroselváltozásokatmegtévesztésigutánzópostmortemléziókjelenhetnekmeg Binder M, Roberts C, Spencer N, Antoine D, et al. (2014) On the Antiquity of Cancer: Evidence for Metastatic Carcinoma in a Young Man from Ancient Nubia (c. 1200BC). PLoS ONE 9(3): e90924. doi:10.1371/journal.pone.0090924 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0090924 45-55évesférfi,Tiszalök-Köveshalom (11-12.sz.),myelomamultiplex
 18. 18. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Embertani Tanszék UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 18 0 2 4 6 8 10 12 EREDMÉNYEK Összesen 41 eset
 19. 19. 19 Pusztapáka, 11-12. sz. 50-60 éves nő (osteosarcoma) 1. ESET
 20. 20. 20
 21. 21. 21 jelképes trepanációk
 22. 22. feltételezett diagnózis: metasztatikuskarcinóma Csongrád-Ellés(11-13.sz.) középkorúférfi 2.ESET
 23. 23. HomokmégySzékes(10-11.sz.)–50-60évesférfi 3. ESET egészséges medencecsont átépült, beteg medencecsont
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26 a b c borda szövettani képe. újcsont (a), eredeti kérgi állomány maradványa (b), betöltődött velőüreg (c) 16x nagyítás, normál fény a b borda szövettani képe. eredeti szivacsos állomány (a), újcsont (b) 100x nagyítás, normál fény feltételezett diagnózis: metasztatikuskarcinóma(lézióklokalizációja, megjelenési formája, érintett egyén életkora és neme alapján a primer tumor prosztata rák lehetett)
 27. 27. 27 EsztergomBánomidűlő(5.sz.) 45-50évesnő 4. ESET
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30 21 21
 31. 31. 31 feltételezett diagnózis: metasztatikuskarcinóma12
 32. 32. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Embertani Tanszék UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 38történetiembertaniszéria-12427egyén-különbözőtörténetikorok valamennyivizsgáltkorbanelőfordult 39primervagysecundercsonttumor-elsődlegescsontdaganatrautalójelek2esetben-csontmetasztázis(főlegcsontpusztító)37esetben myelomamultiplex2esetben kevéskivétellelidősebb(40-50éves)egyének férfiakésnőkegyarántérintettekÖSSZEFOGLALÁS
 33. 33. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Embertani Tanszék UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS KÖSZÖNÖMKOLLÉGÁIMSEGÍTSÉGÉT! Dr. Hajdu Tamás, Dr. Marcsik Antónia, Dr. Buczkó Krisztina, MercziMónika, Dr. Zádori Péter, BiróGergely, Prof. Dr. Józsa László, BernertZsolt, Prof. Dr. Michael Schultz, Dr. TyedeSchultz hozzájárulását KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! „…sparsity of evidence is not evidence of sparsity…”

×