Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Компютри, музика и интердисциплинарност

940 views

Published on

Презентация в рамките на RogueConf 2013 за проекта http://computoser.com и за предизвикателствата пред компютърно-генерираната музика

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Компютри, музика и интердисциплинарност

 1. 1. Компютри, музика иинтердисциплинарност
 2. 2. Vanity Slide• Божо• Програмист, от миналата седмица безработен• Stackoverflow “celebrity”• Живея в центъра 
 3. 3. До момента?• Генериране на музика vs signal processing• 57-ма година “Illiac Suite”• Множество експерименти• Компютърно-асистирана композиция• Университетски проекти - Iamus• Open-source проекти – SoundHelix• Като цяло – аз не съм доволен от резултатите 
 4. 4. Подходи• Рекомбиниране на семпли – unleash the fruity loops. Още Моцарт на времето...• Интерпретиране на математически функции, редици, и др.• Еволюционни (самообучаващи се) алгоритми• Статистически подход• Композиторски правила в алгоритъма• Използване на външна информация – туитове, околен шум, движения, снимки, и др.
 5. 5. Защо нищо не работи?• Какафония• Липса на вариативност – при краен брой семпли• Безинтересна музика – при екслузивно базиране на статистика.• Външни данни = готин начин за seed-ване на random-а.
 6. 6. Математически подход• Музиката „под повърхността“ – хармонични редици – равно-темпериран строй• Композицията без музикални правила = шум
 7. 7. Computoser.com• Става ли?
 8. 8. Моят подход• Статистика – анализ на база от произведения за извеждане на вероятности (интервали, продължителности). Намалява нуждата от еволюционен алгоритъм, невронни мрежи и др.• Вериги на Марков – сложно име за простото използване на горната статистика за вземане на решения• Множество композиторски правила, които рамкират избора на характеристиките на следващия тон.
 9. 9. Цел?• Създаване на мелодии, приятни за слушане• Даване на база на композитори за надграждане над генерираната музика (creative commons)• Почти безплатно stock audio
 10. 10. Технически особености• Java • midi (JMusic) ->• wav (javax.sound) ->• MP3 (ffmpeg) ->• HTML5/flash browser player• EC2• Real-time? Тежко...• Scheduled job
 11. 11. Защо не Open Source?• Щото съм алчен • Защото практиката до момента е показала, че такива нишови проекти не печелят много от факта, че са open source.• Защото кодът на места е грозен и да не се излагам• В един момент може би ще стане open source
 12. 12. Защо този проект е интересен?• Open-ended – няма момент, в който да се обяви за „завършен“. Няма подход, приет за „верен“.• Изисква много специфични знания в област, различна от програмиране (domain knowledge)• Нещо различно от бизнес-софтуера, за който ни плащат да работим.
 13. 13. Интердисциплинарност• Бизнес софтуер; задълбочени знания в различни области.• Експерти в различни области?• Областта на софтуера ви интересна ли ви?• Комбинацията между общо софтуерно инженерство и нишова област е мотивираща...поне за мен.• Иска четене и гимнастика на мозъка 
 14. 14. • Въпроси и разсъждения?

×