Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Електронна държава

645 views

Published on

Какви са компонентите на електронната държава и как да стигнем до там - електронно управление, електронна идентификация

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Електронна държава

 1. 1. Електронна държава Божидар Божанов
 2. 2. Какво е електронното управление? ● По-ефективна администрация ● По-малко взаимодействие на гражданите с администрацията ● Прозрачно управление ● Намалява на субективния фактор и корупционния риск
 3. 3. Електронна идентификация ● Необходимо условие за електронното управление ● Средство за идентификация в електронен свят ● Без десетки кодове, карти, пароли ● Електронна лична карта - 2018-та, 2019-та, 2020-та ● Други носители (напр. телефон, здравна карта) ● Разлика с електронния подпис
 4. 4. Електронна администрация ● Трансформиране на удостоверителните услуги (60%) във вътрешноадминистративни ○ Без разнасяне на удостоверения ○ Общи правила за изграждане на системи ● Електронизиране на най-често предоставяните услуги ● Изцяло електронен оборот на документи в администрацията (съгласно наредба към ЗЕУ) ● Електронизиране на регистри (базов регистър)
 5. 5. Електронна антикорупция ● Случайно разпределение на проверки и вписвания ● Електронни обществени поръчки с типови задания ● Пълна отчетност на всички действия в администрацията ● Прозрачност и отворени данни ● Система за анализ на риска
 6. 6. Електронна община ● Умни градове - сензори, умни светофари, сметосъбиране ● Електронизация на градския транспорт ● Електронни услуги ● Данни - училища, детски градини, болници, градски транспорт
 7. 7. Качество на софтуера ● Добрите идеи се провалят заради лоша реализация ● Некачествени продукти, без поддръжка ● Следене за въведените общи стандарти към софтуера за администрацията ● Прилагане на стандартизирано задание ● Отворен код и отворени интерфейси
 8. 8. ● Необходимо условие: електронна идентификация ● Пилотни и експериментални гласувания до 2019-та ● Обвързващо електронно гласуване на евроизборите ● Отворен код ● Проверка на резултата ● “Ако протоколът гарантира сигурност, имплементацията е по-маловажна” Електронно гласуване
 9. 9. ● Приложимо във всяка сфера ● Подобрява процесите, а оттам - резултатите ● Ограничава полето на корупцията ● Позволява вземане на решения въз основа на верни данни Е-управление - приоритет?
 10. 10. Благодаря!

×