Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prednosti i nedostatci interneta anamarija

878 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prednosti i nedostatci interneta anamarija

 1. 1. PREDNOSTI & NEDOSTATCIINTERNETAPREDNOSTI &NEDOSTATCIINTERNETA
 2. 2. INTERNET Internet je javnodostpna mreža... Ona zajednopovezuje svaračunala. Putem interneta lakoizmjenjujemopodatke te lakomožemo biti ukontaktu sa svima.
 3. 3. POVIJEST INTERNETA Internet je osnovan1969. godine u SAD-u. Zvao se ARPANET. Cilj te mreže je bio dase poveže određeni brojračunala u SAD-u. Arpanet je imao faktorkoji je kasnije bioključan za nastanak ipopularizaciju interneta
 4. 4. DRUŠTVENE MREŢE Društvena mreţa jevrsta internetskogservisa, koji senajčešće javlja u oblikuplatforme, prozora iliweb-stranice. To jeinternetski prostor,koji služi za međusobnopovezivanje korisnika.Danas postoje stotineovakvih servisa, a međunajpoznatijima su:FACEBOOK &TWITTER.
 5. 5. FACEBOOK Facebook je internetskadruštvena mreža, koju je 2004.godine osnovao MarkZuckerberg, bivši studentHarvada. U svojim počecimafacebook je bio namijenjensamo studentima sveučilišta naHarvadu koji su tim putem moglimeđusobno komunicirati irazmjenjivati informacije. Nakraju se cijeli svijet priključiotoj mreži. Danas ova web-stranica ima više od 1 milijarduaktivnih korisnika. Facebook jeujedno i najpopularnije mjestoza objavljivanja fotografija, sviše od 14 milijuna novih dodanihfotografija dnevno.
 6. 6. TWITTER Twitter je internetskadruštvena mreža zamikro-blogging, tj.namijenjena je zaslanje (i čitanje)kratkih poruka koje suprema imenu mreženazvane tweet-ovima.SMS poruke namobilnim telefonimaograničene su na 160znakova, tweetovi suzasnovani na tekstuporuka od najviše 140znakova.
 7. 7. VIRUSI Računalni virus je računalniprogram koji može "zaraziti" drugeprograme tako da u njih unesekopiju samog sebe. Virus se možeproširiti računalnim sustavom ilimrežom koristeći se ovlastimakorisnika koji su zaraženi. Svakiprogram koji je zaražen postajevirus i tako zaraza raste.Računalnim virusima se čestonazivaju i drugi štetni programi,npr. Trojanski konji i crvi, iako onizapravo ne inficiraju datoteke, većimaju druge funkcije npr. Širenjemrežom – crvi te krađa korisničkihlozinki i brojeva kreditnih kartica iliomogućavanjev pristup računalu-trojanski konj.
 8. 8. TROJANSKI KONJ (SOFTVER) Trojanski konj ilikraće trojanac jemaliciozni računalni program kojise lažno predstavlja kao neki drugiprogram s korisnim ili poželjnimfunkcijama. Većina trojanaca ima nazive vrloslične korisničk programime iliposebno primamljivim aplikacijama.Za razliku od virusa i crva,trojanski konj ne može sam sebeumnožavati. Naziv trojanski konj nastao je popoznatoj priči o osvajanjugrada Troje zloupotrebompovjerenja.
 9. 9. CRVI Računalni crvi su računalniprogrami koji umnožavajusami sebe. Pri tomekoriste računalne mreže dabi se kopirali nadruga računala, često bezsudjelovanja čovjeka. Zarazliku od virusa, sa svojimdjelovanjem ne morajuinficirati druge programe.Mogu stići i kao privitaku električnoj pošti te impristup računalu omogućujupropusti u operacijskimsustavima i aplikacijama. Crviotežavaju rad mreže, a moguoštetiti podatke ikompromitirati sigurnostračunala.
 10. 10. PREDNOSTI INTERNETAMogućnost pristupa mnogiminformacija koje se širebrzinom svijetlosti.Mogućnost komuniciranja iupoznavanja ljudi i njihovihobičaja, razmjenjivanjeinformacija.Zabava na internetu, kojačini gledanje raznih videoklipova (filmova), igranjeigrica, slušanje glazbe i sl.Isto tako služi zapronalaženje poslova.
 11. 11. MANE INTERNETA Postojanje velikog brojapornografskih sadržaja kojisu lako dostupni pa i osobamakojima je to nepoznato patako i djeci od 11-12 godina. Provođenje dosta vremena zaračunalom što je posljedicaglavobolja, nervoza, bolova uleđima, gubitka vida itd. Ostajanje kasno na internetudo ponoći i buđenje isto takokasno u jutru čime remetimobioritam.
 12. 12. NAČINI POVEZIVANJA Za povezivanje sekoriste telefonske mreže,ISDN, ADSL, optički i inikabeli, satelitske veze i druginačini. Svako računalo spojeno nainternet ima svoju IP adresu,ali se kod korištenja usluga,npr. u internetskompregledniku, uglavnom koristeimena koja se u adreseprevode pomoću sustavaposlužitelja za DNS. Popularnisu internetskipreglednici Internet Explore,Mozilla Firefox, GoogleChrome, Oprea i Safari.
 13. 13. SIGURNOST NA INTERNETU Internet je zbog svoje raširenostinajveći izvor malicioznog softvera. Najveći dio malicizonog softveradolazi s pornografskih stranica. Doduše, neke stranices torrentima ograničavajuregistraciju te se na njima vrlorijetko postavlja sadržaj smalicioznim softverom. Korisnik može dobiti neku vrstumalicioznog softvera pokretanjemzaražene datoteke skinute sinterneta a ponekad ijednostavnim posjećivanjemmaliciozne internetske stranice.
 14. 14. IZRADILA:Anamaria Rodin 6.c

×