Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efficy CRM brochure

380 views

Published on

Efficy CRM: eindelijk een CRM-systeem dat werkt zoals ú het zou wensen

Customer Relationship Management gaat primair over het volledige beheer van klantrelaties, waarbij iedereen en alles op intuïtieve wijze met elkaar verbonden moet kunnen worden. Het idee daarachter is maximaal inzicht te verschaffen, opdat de CRM-gebruiker adequater, efficiënter en per saldo effectiever kan opereren. En dus zijn relaties beter kan bedienen. En daarmee de organisatie waarvoor hij werkt. Profit of non-profit.

Maar CRM-systemen zijn niet van het ene op het andere moment bedacht; ze zijn ontstaan. Geëvolueerd. En zo werden ze weliswaar steeds geavanceerder, maar niet per se beter. Complexer, dat zeker. Sommige moderne CRM-systemen zijn daardoor zelfs eerder contraproductief, dan een genot om mee te werken. Maar wie gereedschap moet hanteren waarmee het niet prettig werken is, omdat het té omvangrijk is, niet intuïtief, onnodig ingewikkeld, onlogisch of gewoon té traag, functioneert per definitie niet optimaal…

En dat is precies waarom we Efficy CRM hebben ontwikkeld. Want met Efficy CRM is CRM in feite opnieuw uitgevonden. Zo onbescheiden durven we hier wel te zijn. En de misschien wel belangrijkste toegevoegde waarde van Efficy CRM noemen we er gelijk maar bij: mensen werken er graag mee; het helpt ze daadwerkelijk aan dat maximale inzicht. Simpel, vlot, effectief. Want Efficy CRM werkt zoals je dat als gebruiker zou wensen. Of je nu auto’s verkoopt, ICT-oplossingen, of actief bent in de zorg. Met Efficy CRM sla je bruggen. Tussen mensen en organisaties. Verbind. Verrijk. Verhelder.

Het atoommodel illustreert het basisprincipe van Efficy CRM: iedereen en alles dynamisch kunnen verbinden, zodat heldere inzichten ontstaan, waar u iets aan heeft. U bepaalt daarbij zelf wie of wat centraal staat. Simpel, vlot, intuïtief.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efficy CRM brochure

 1. 1. Connecting everyone to everything Verbind. Verrijk. Verhelder.
 2. 2. 2 Efficy CRM: eindelijk een CRM-systeem dat werkt zoals ú het zou wensen Customer Relationship Management gaat primair over het volledige beheer van klantrelaties, waarbij iedereen en alles op intuïtieve wijze met elkaar verbonden moet kunnen worden. Het idee daarachter is maximaal inzicht te verschaffen, opdat de CRM-gebruiker adequater, efficiënter en per saldo effectiever kan opereren. En dus zijn relaties beter kan bedienen. En daarmee de organisatie waarvoor hij werkt. Profit of non-profit. Maar CRM-systemen zijn niet van het ene op het andere moment bedacht; ze zijn ontstaan. Geëvolueerd. En zo werden ze weliswaar steeds geavanceerder, maar niet per se beter. Complexer, dat zeker. Sommige moderne CRM-systemen zijn daardoor zelfs eerder contraproductief, dan een genot om mee te werken. Maar wie gereedschap moet hanteren waarmee het niet prettig werken is, omdat het té omvangrijk is, niet intuïtief, onnodig ingewikkeld, onlogisch of gewoon té traag, functioneert per definitie niet optimaal… En dat is precies waarom we Efficy CRM hebben ontwikkeld. Want met Efficy CRM is CRM in feite opnieuw uitgevonden. Zo onbescheiden durven we hier wel te zijn. En de misschien wel belangrijkste toegevoegde waarde van Efficy CRM noemen we er gelijk maar bij: mensen werken er graag mee; het helpt ze daadwerkelijk aan dat maximale inzicht. Simpel, vlot, effectief. Want Efficy CRM werkt zoals je dat als gebruiker zou wensen. Of je nu auto’s verkoopt, ICT-oplossingen, of actief bent in de zorg. Met Efficy CRM sla je bruggen. Tussen mensen en organisaties. Verbind. Verrijk. Verhelder. Het atoommodel illustreert het basisprincipe van Efficy CRM: iedereen en alles dynamisch kunnen verbinden, zodat heldere inzichten ontstaan, waar u iets aan heeft. U bepaalt daarbij zelf wie of wat centraal staat. Simpel, vlot, intuïtief. Agenda Taken Contacten Dossiers/ Projecten DocumentenProducten Bedrijven Verkoop E-mail Marketing Ondersteuning Rapporten
 3. 3. 3 Niet verspillen, maar gebruiken Tijd, energie, materiaal en kennis vormen cruciale elementen in het leven. Dus ook op het werk. Dat geldt voor u, én voor uw relaties. Verspilling is uit den boze, maar lijkt in de dagelijkse praktijk vaak onvermijdelijk. Logisch dus dat optimaal gebruik van juist deze elementen één van de uitgangspunten vormde bij de ontwikkeling van Efficy CRM. We verspillen niet, we gebruiken. Wie informatie archiveert met Efficy CRM, of liever de locatie waar die informatie gevonden kan worden, doet dat als vanzelf volgens een vast protocol, het Efficy-protocol. De logica en eenvoud ervan maken het vervolgens eenvoudig voor anderen diezelfde informatie, specifiek of generiek, te ontsluiten en te gebruiken. Wat we weten, delen we in Efficy CRM. Zo hoeft niemand tijd te steken in wat een ander al heeft gedaan. þ VERBINDEN - Efficy CRM combineert het vermogen daadwerkelijk iedereen en alles met elkaar te verbinden met een verbluffend gebruiksgemak; þ MAXIMAAL INZICHT - Juist omdat het leggen van verbanden met Efficy CRM zo eenvoudig en intuïtief is, en die verbanden vervolgens zo glashelder worden gevisualiseerd, ontstaat er maximaal inzicht in vrijwel elke situatie, waarbij de gebruiker zelf bepaalt wie of wat centraal staat; þ HOGE ROI - Efficy CRM kent een bijna onwaarschijnlijk hoge ROI voor elke procesfase; van opportunity spotting tot klantidentificatie, van analyse tot aanbod, van conversie tot delivery, van consolidatie tot repeat order; þ FLEXIBEL en INTUÏTIEF - Dankzij een ongekende flexibiliteit en de intuïtieve gebruikersinterface zijn niet alleen nieuwe gebruikers snel vertrouwd met Efficy CRM, maar is de implementatietijd extreem kort; Efficy CRM laat zich inzetten als volledig geïntegreerd verlengstuk van uw onderneming. Zonder concessies. Efficy CRM, vier belangrijke succeskenmerken
 4. 4. 4 Gestructureerd werken gaat vanzelf Diverse basisconfiguraties Efficy CRM is leverbaar in vier verschillende basisuitvoeringen. Afhankelijk van functionaliteitseisen en praktijksituatie kiest u de Efficy CRM-configuratie die het beste bij uw organisatie past. Onze website bevat actuele informatie over de diverse configuraties en mogelijkheden. Voor elke basisuitvoering geldt een maandelijkse fee per gebruiker. Nieuwe gebruikersaccounts kunnen op elk gewenst moment worden toegevoegd. Dit maakt Efficy CRM tot een flexibele, schaalbare CRM-oplossing, die eenvoudig kan worden aangepast aan de ontwikkelingen binnen uw organisatie. Bijna alles waarvoor u op het werk een 'elektronisch device' gebruikt – smartphone, tablet, laptop – kunt u in principe doen vanuit Efficy CRM. Waar u voorheen Excel opstartte om een spreadsheet bij te werken, of Wordom een offerte te produceren, start u nu eerst Efficy CRM, om vervolgens van daaruit het betreffende document te creëren of te openen. De bijbehorende applicatie wordt dan automatisch opgestart. Deze werkwijze kost geen extra tijd en heeft als belangrijk voordeel dat Efficy CRM exact onthoudt waar welke informatie is opgeslagen. Het terugvinden van gerelateerde informatie is daardoor eenvoudig. Voor u én voor uw collega's, voor zover u de betreffende informatie niet bewust heeft afgeschermd en voor zover anderen beschikken over de juiste autorisatie.
 5. 5. 5 Informatie vormt de kern van elk besluit tot actie. Zonder informatie zijn we nergens. Efficy CRM levert die informatie en vormt daarmee de nucleus waar alles om draait.
 6. 6. 6 Devices, browsers, systemen en integratie In de 21e eeuw huldigen we het principe van zoveel mogelijk flexibiliteit bij alles wat we doen. Daarbij hoort het uitgangspunt dat het niet de mensen zijn die zich moeten conformeren aan de middelen, maar omgekeerd. Vanuit die gedachte is ook ooit 'BYOD' (Bring Your Own Device) ontstaan. Efficy CRM speelt daarop in door elk (online-) device - smartphone, tablet, laptop, desktop - te ondersteunen. Wat eigenlijk niet meer dan logisch is. Want wie in de trein op weg naar huis ineens een ingeving krijgt en daarbij specifieke informatie zoekt, moet die informatie eenvoudig met zijn smartphone kunnen ontsluiten. Verbanden zien. Relaties leggen. Informeren. Combineren. Aanvullen. Muteren. Alles nog eens kritisch overzien wat u, of een collega, eerder die dag op kantoor, bij de klant of elders heeft ingevoerd of gelinkt. Om zo het inzicht te vervolmaken en conclusies te trekken of te staven. Teneinde op het juiste moment actie te kunnen ondernemen aan de hand van een doordachte strategie. Uiteraard op basis van actuele, relevante informatie. Ook vanuit de trein. Dat is Efficy CRM. Device- en platformonafhankelijk. Overal. Altijd.
 7. 7. 7 Efficy CRM, hoe het werkt Binnen Efficy CRM ligt de focus niet specifiek op het beheer van contacten of bedrijven; Efficy CRM is vooral gericht op het helpen verkrijgen van inzicht. In situaties, relaties, relationele verbanden, klanttevredenheid, kansen, salesperformance, efficiency, workflows. Alles op basis van door Efficy CRM- gebruikers - dat kunnen ook uw klanten zijn - aangedragen en gekoppelde informatie. Hoe meer informatie beschikbaar is, hoe meer er aan elkaar kan worden gekoppeld, waardoor samenhang ontstaat. Want Efficy CRM stelt u niet alleen in staat een schier oneindige informatiestroom te managen, maar laat u die informatie vooral ook eenvoudig ontsluiten, waar u ook bent. Een doordachte gebruikersinterface, die zich automatisch aanpast aan het gebruikte device ('responsive'), visualiseert alle informatie op een heldere en duidelijk interpreteerbare manier, bijvoorbeeld aan de hand van 'slimme' grafieken. Schep orde in de chaos De hoeveelheid effectieve uren per werkdag zal verschillen per werknemer, maar lijkt in de praktijk soms minder dan gehoopt, goede motivatie en onbetwiste inzet ten spijt. Structuur, discipline, efficiency en werkdruk spelen hierbij vaak een grote rol. Zeker, zelfdiscipline en focus zijn de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar die focus wordt niet zelden verstoord door externe factoren. Want wat als anderen steeds informatie vragen als je net met iets anders bezig bent? Of wat als je zelf informatie zoekt, maar die niet kunt vinden? Of, je spendeert uren aan het schrijven van een tekst die gewoon beschikbaar blijkt, geschreven door een ander. Ondertussen verstrijkt de tijd… Naast inzicht in de status van tal van processen, zoals specifieke salestrajecten en campagnes of gerelateerde marketing- activiteiten, bevordert Efficy CRM efficiënt en gestructureerd werken. Zo kan een collega eenvoudig zelf de informatie vinden die hij zoekt, zonder anderen van hun werk te houden. Tegelijkertijd kunt u zelf een stuk efficiënter werken, doordat het vinden van (gerelateerde) informatie een kwestie van seconden is, in plaats van minuten, of zelfs uren.
 8. 8. 8 Efficy CRM: 100% ‘web-based’ Efficy CRM is volledig web-based. Anders gezegd: het enige dat u nodig hebt om met Efficy CRM te kunnen werken is een internetverbinding en een 'device'. Dat laatste mag elke willekeurige desktop, laptop, tablet of smartphone zijn, zolang er maar een webbrowser op draait. Naast de keuzevrijheid voor apparaten en platformen, zoals Windows, AppleOS, Linux, Unix, Android, iOS en ChromeOS, hebben web-based applicaties als voordeel dat er geen aparte software (een 'client') hoeft te worden geïnstalleerd op het apparaat dat u wilt gebruiken. Bovendien werkt u altijd met de laatste versie. Immers, de Efficy-'engine' draait op een centrale server – extern (’shared’ of ‘dedicated’) of op uw eigen locatie (’on-premise’). Uw favoriete webbrowser toont zowel de gebruiksinterface, als alle content. Uiteraard maximaal beveiligd. Security: hoe veilig kan een cloud-applicatie zijn? Het antwoord: minstens zo veilig als lokaal draaiende stand-alone-applicaties. Waarschijnlijk zelfs veiliger, door het gebruik van een zeer geavanceerde firewall, centrale en intelligente back-upfaciliteit, redundantie en automatische updates. Bij het ontwerp van Efficy CRM hebben veiligheid en toegankelijkheid steeds centraal gestaan. Veiligheid in de zin van gegevensbescherming (privacy, bescherming van bedrijfskritische informatie) en veiligheid in de zin van het zekerstellen van informatie en systeemcontinuïteit (back-up, systeemredundantie). Efficy CRM beschikt standaard over uitgebreide en geavanceerde autorisatiemogelijkheden. Zo kunnen per gebruiker, intern (medewerkers) of extern (klant- of leveranciersrelaties), toegangsmogelijkheden en gebruikersrechten worden verleend, betrekking hebbend op systeemfunctionaliteit en informatiebeheer. Deze rechten kunnen door de systeembeheerder op elk moment worden aangepast. Daarnaast kan het systeem zelf gebruikers blokkeren na meerdere foutieve inlogpogingen, of bijvoorbeeld bij inloggen vanuit een bepaald IP-adres of een IP-adresgebied. Uiteindelijk bepalen Efficy CRM-gebruikers zelf of de informatie die zij opslaan in het systeem beschikbaar moet zijn voor anderen. Het kan wenselijk zijn bepaalde informatie af te schermen, zoals vertrouwelijke documenten, agenda-items of vertrouwelijke notities. Dit is eenvoudig per item of directory in te stellen.
 9. 9. 9 Robuust, soepel in de omgang, volledig geïntegreerd Misschien wel het meest robuuste CRM-systeem van dit moment, met ongekend gebruiksgemak” “ Efficy CRM is ontworpen om te fungeren als spil van uw sales- en marketingafdeling, of zelfs als spil van uw gehele onderneming. Daarbij is koppeling mogelijk met bedrijfsapplicaties van derden, zoals ERP-systemen, HRM, BI, DMS, CMS, administratieve software et cetera. Ook populaire applicaties, zoals MS-Office en Lotus Notes, laten zich naadloos integreren met Efficy CRM. Als ISO-9001 gecertificeerd bedrijf realiseren we ons dat deze integratiemogelijkheden niet alleen zware eisen stellen ten aanzien van access- en datasecurity, maar ook ten aanzien van de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze software zelf. Dit heeft geleid tot een unieke combinatie van robuustheid en souplesse, die inmiddels kenmerkend is voor Efficy CRM. Efficy CRM is het resultaat van doordacht en pragmatisch ontworpen software, en het vervolgens door en door testen ervan. Zowel door het eigen testteam, als door externe bèta-testers. Door voortdurende interactie tussen ontwikkelaars, testers en eindgebruikers, kon Efficy CRM uitgroeien tot misschien wel het meest robuuste CRM-systeem van dit moment met ongekend gebruiksgemak.
 10. 10. 10 Efficy CRM stelt u in staat de ontwikkelingen voortdurend een stap voor te zijn, waardoor u strategischer en effectiever kunt communiceren” “ Beter communiceren op basis van de juiste informatie en timing Veel problemen of ergernissen in klant-leverancierrelaties ontstaan door miscom- municatie en/of ongelukkige timing. We communiceren onvolledig, niet eenduidig, tegenstrijdig, op het verkeerde moment, vergeten wat we gezegd hebben, of we communiceren gewoon helemaal niet. Dat kan tal van oorzaken hebben, zoals tijdgebrek, of een andere prioritering. Maar vaak is slechte communicatie vooral een gevolg van het ontberen van de juiste informatie op het juiste moment. Immers, als u op tijd zou hebben geweten dat uw relatie in was voor contractuit- breiding, of toe was aan een nieuwe machine, of van voornemens was een offerteverzoek (’RFP’) in te dienen, dan had u ongetwijfeld gericht actie ondernomen. Efficy CRM biedt u continu inzicht in de status van specifieke 'cases', scenario's, verkooptrajecten of, bijvoorbeeld, gerichte marketingactiviteiten en campagnes. Dat kan betrekking hebben op een individuele relatie, of op groepen relaties. Hierdoor bent u in staat de ontwikkelingen voortdurend een stap voor te zijn, waardoor u strategischer en effectiever kunt communiceren.
 11. 11. 11 “ “ Efficy CRM in de praktijk Werken met Efficy CRM leidt in de praktijk tot meer transparantie in onder meer sales- en marketingprocessen, zowel op klantniveau als bij collectieve campagnes. Omdat vrijwel elke activiteit, waarvoor u een smartphone, tablet of laptop gebruikt, in principe rechtstreeks kan worden uitgevoerd vanuit Efficy CRM, ontstaat er min of meer vanzelf de eerder genoemde samenhang. Zonder dat u daarvoor extra inspanningen hoeft te verrichten. Het resultaat is een logisch gestructu- reerd en altijd toegankelijk geheel, waarbinnen personen, activiteiten, documenten, taken, projecten, agenda's, e-mails, gespreksnotities en andere gerelateerde bronnen, op inzichtelijke wijze via Efficy CRM met elkaar zijn verbonden. Hierdoor beschikt u altijd over een gedetailleerd totaalbeeld. Vanuit Efficy CRM kunt u een marketingactiviteit volledig plannen en bewaken. U kunt uw relaties – of een selectie daarvan op basis van bepaalde criteria – een gepersonaliseerd e-mailbericht sturen, rechtstreeks vanuit het systeem of vanuit uw eigen e-mail-client, zoals Outlook. Vervolgens 'monitort' u met Efficy CRM de respons en het verdere verloop. Individueel, of als geheel. Elke interactie legt u vast: e-mail-respons, het resultaat van nabellen, de gemaakte afspraken met uw relaties, gespreksnotities, bezoekrapporten, offertes, onderhandelingen et cetera. Met Efficy CRM gaat dat vlot en eenvoudig. Persoonsgegevens, activiteiten, documenten, taken, projecten, agenda's, e-mails, gespreksnotities: alles inzichtelijk geordend en beschikbaar op elk moment” Werken met uw favoriete e-mail client, gekoppeld aan Efficy CRM; het terugvinden van oude e-mailconversaties was nog nooit zo eenvoudig”
 12. 12. 12 Efficy CRM: de basismodulen Het onderdeel Sales & Marketing vormt één van de belangrijkste pijlers van Efficy CRM. Met deze module communiceert u met uw klantrelaties en plant en monitort u de voortgang van marketingactiviteiten, zoals productcampagnes, offertetrajecten, of, bijvoorbeeld, relatie-evenementen. Net als bij de andere Efficy CRM-modulen kunt u hierbij gebruikmaken van profielen. Zo kunt u een profiel 'Golfrelaties' aanmaken, een profiel 'Nieuwsbrief algemeen' of een profiel 'Kerstkaart' of 'Leverancier'. Per relatie kunt achteraf bepalen of deze aan een of meerdere specifieke (doelgroep)profielen moet worden gekoppeld. Ook is het mogelijk een query aan de hand van diverse criteria te 'runnen', waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk kan worden gekoppeld aan een profiel. Het voordeel van deze profielen is dat groepen relaties, in feite doelgroepen, collectief kunnen worden aangestuurd, zonder dat steeds opnieuw selecties moeten worden gemaakt. Even een gepersonaliseerd e-mailbericht versturen aan het gehele relatiebestand, dan wel aan een selecte doelgroep, wordt zo wel heel eenvoudig en is binnen enkele minuten gerealiseerd. Efficy CRM kent vier basismodulen, elk met specifieke functionaliteit en toepassingsgebieden: þ Document Management (in alle Efficy CRM basisconfiguraties) þ Sales & Marketing (in Efficy CRM Small Business, Enterprise, Premium) þ Projecten (in Efficy CRM Enterprise, Premium) þ Support (in Efficy CRM Enterprise, Premium) Module Sales & Marketing
 13. 13. 13 De module Sales & Martketing vormt in feite de spil van het systeem; alles komt hier samen. Zo krijgt u bij het opstarten van Efficy CRM direct een helder overzicht te zien van actuele agenda-items en taken, met daaraan gekoppelde relaties, projecten, campagnes. Ook voor de manager die graag op de hoogte is van wat er speelt binnen zijn organisatie en een idee heeft van de performance van zijn medewerkers biedt de Sales & Marketing-module uitkomst. Efficy CRM stelt hem in staat elke activiteit te volgen en waar nodig bij te springen. Daarnaast kan hij zijn team extra motiveren door prestatiebonussen (OTE’s) te koppelen aan binnen Efficy CRM te definiëren prestatiemeters of 'Key Performance Indicators' (KPI's).
 14. 14. 14 Module Projecten Met de module Projecten houdt u overzicht op de voortgang van elk project dat u binnen Efficy CRM definieert. Dat kan een individueel klantproject zijn, maar ook een collectieve marketingactie, of verzending van een gepersonaliseerde kerstboodschap aan al uw relaties. Efficy CRM maakt projectbeheer inzichtelijk en simpel. Zo creëert u, wanneer u een nieuw product bij uw bestaande relaties wilt introduceren, eenvoudigweg een nieuw project onder een voor u logische naam. Hetzelfde geldt voor, bijvoorbeeld, het organiseren van een relatiedag op de golfbaan. Aan dit project, dat u 'Golf2017' noemt, koppelt u vervolgens elke project gerelateerde component. Dat wil zeggen: documenten, e-mails, beschrijvingen van acties, taken, agenda-items, klantlijsten, profielen. Maar ook namen van betrokken leveranciers en eventuele businesspartners. Zowel collectieve als individuele acties voert u vervolgens uit onder de betreffende project-id. Zo beschikt u achteraf in een handomdraai over nuttige informatie, zoals welke relaties er waren en wat er is afgesproken. Of bij wie u terecht kunt voor een afspraak. Ontwikkelingen. Acties. Elk binnen Efficy CRM gedefinieerd project kent een 'multidimensionale toegang' op basis van het atoommodel, al of niet beperkt middels autorisatie, dan wel door afscherming van specifieke projectcomponenten, zoals inkoopafspraken met leveranciers. Dit betekent dat medewerkers, onafhankelijk van elkaar, kunnen werken aan hetzelfde project. Net als leveranciers, klanten en eventuele andere externe partijen. Als project owner bepaalt u wie welk toegangsniveau heeft en volgt u alle facetten van het project middels de intuïtieve gebruikersinterface van Efficy CRM. Overzicht, inzicht, efficiency.
 15. 15. 15 Een klant werven is één, hem behouden is twee. Toch is algemeen bekend dat het beduidend minder energie kost om bestaande klanten hernieuwde aankopen te laten plegen, dan nieuwe klanten te werven. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat uw bestaande klanten tevreden zijn. Met Efficy CRM kunt u zich richten op zowel 'new business', als uw bestaande klantenbestand. Aandacht is daarbij het sleutelwoord. Goede klantondersteuning begint met duidelijkheid. Voor de klant, welteverstaan. Hij moet weten waar hij terecht kan met zijn probleem, klacht of klantvraag, die vervolgens zorgvuldig geregistreerd dient te worden in afwachting van een heldere analyse. Vervolgens gaat het om adequate terugkoppeling, waarbij de klant het gevoel moet hebben dat er serieus en professioneel naar hem geluisterd wordt. Met de supportmodule van Efficy CRM geeft u uw supportafdeling een krachtig instrument in handen. De Efficy CRM support-module voorziet in een geavanceerd ticketsysteem, waarbij de klant via zijn webbrowser zelf een supportticket kan aanmaken. Na het activeren van het supportticket treedt een automatische workflow in werking, waarbij de klant wordt geïnformeerd over de status van zijn aanvraag, terwijl de supportafdeling wordt gealarmeerd. Indien ingesteld, zal Efficy CRM ook de accountmanager informeren, zodat ook hij eventueel actie kan ondernemen. Mocht een klant met een supportverzoek telefonisch contact opnemen via een supportnummer, kan het CTI-systeem ('Computer Telephony Integration') ervoor zorgen dat de beller niet alleen direct wordt geïdentificeerd, maar ook dat in de Efficy CRM-console van de helpdeskmedewerker automatisch alle relevante gegevens worden weergegeven. Dit scheelt tijd, en komt klantvriendelijk over. Zolang een ticket actief is, is de voortgang te volgen vanuit Efficy CRM. Evenals voor de module Sales & Marketing bestaat binnen de supportmodule de mogelijkheid gebruik te maken van KPI's. Naast inzicht in de efficiency en performance van uw supportdesk, vormt dit een effectief middel voor continue kwaliteitsverbetering. Module Support
 16. 16. 16 Module Document Management Het genereren van kwalitatief goede en coherente bedrijfsdocumenten, zoals offertes, nieuwsbrieven of uitnodigingen, is op zichzelf al lastig genoeg; al die documenten ook nog eens zodanig ordenen en archiveren dat ze op elk moment terug te vinden zijn binnen de juiste context, leidt niet zelden tot chaos. Boomstructuren waar niemand meer uit wijs kan worden. Zoekgeraakte documenten. Verouderde bestandsversies. Ergernis alom. De module Document Management biedt uitkomst. Efficy CRM biedt geavanceerd document management, waarbij u in een handomdraai documenten kunt genereren op basis van eenmalig ontworpen 'slimme' sjablonen, voorzien van 'active scripting'. Zo kunnen complexe offertes en contracten grotendeels letterlijk met een druk op de knop worden vervaardigd, geheel gepersonaliseerd en op basis van actuele product- en prijsinformatie. Vervolgens onthoudt het systeem feilloos de locatie van elk document, alsook elke relationele koppeling. Het later terugvinden van een (gerelateerd) document is kinderlijk eenvoudig. Ook externe documenten, zoals inkoopfacturen, kunnen met Efficy CRM efficiënt worden beheerd. Hierbij worden digitaal aangeleverde documenten, zoals pdf-bestanden, rechtstreeks in het systeem gearchiveerd, terwijl papieren versies via een scanner kunnen worden ingevoerd. Elk document wordt daarbij geïndexeerd.
 17. 17. 17 Rapportages en grafieken Voor evaluatiedoeleinden – van campagnes, dan wel persoonlijke of teamprestaties – kunnen met behulp van Efficy CRM heldere rapportages worden gegenereerd, compleet met KPI's, statistieken en grafieken. Analyse hiervan kan leiden tot verbeterde inzichten, resulterend in grote of kleine aanpassingen in procedures, salestrajecten, relatiebeheer, workflows, support. Alles gericht op conversie, op loyaliteit onder zowel bestaande klanten als medewerkers, op extra motivatie en, uiteindelijk, op verbetering van het bedrijfsresultaat.
 18. 18. 18 Samengevat... Efficy CRM is Customer Relationship Management, ontwikkeld vanuit de pragmatiek van een brede gebruiksschare. No-nonsense, hanteerbaar, praktisch. Dankzij een ongekend flexibele en intuïtieve gebruikersinterface, vormt Efficy CRM het ideale dagelijkse basisgereedschap voor accountmanagers, marketeers, hr-medewerkers, engineers, supportmedewerkers, het management en iedereen voor wie inzichtelijk relatiebeheer cruciaal is. Efficy CRM werkt precies zoals gebruikers dat zouden willen, en levert, naast een structurele tijdwinst bij vrijwel elk aspect van relatiebeheer en marketingcommunicatie, maximaal inzicht. Inzicht dat kan worden gebruikt om te anticiperen. Om klantsituaties of relationele verhoudingen in het algemeen beter in te schatten. Kansen eerder te signaleren. Problemen te voorkomen. Kortom, het gebruik van Efficy CRM leidt niet alleen tot grotere klanttevredenheid, c.q. stabiele relaties, maar ook tot meer resultaat met minder inspanning. Ervaar het zelf. Maak vandaag nog een afspraak voor een uitgebreide, glasheldere demonstratie. Dat kan online, in een live- sessie, bij u op locatie of op het Efficy-kantoor in Utrecht of Brussel. U bent van harte welkom! Efficy CRM: creëer inzicht door te verbinden þ VERBINDEN - Efficy CRM combineert het vermogen daadwerkelijk iedereen en alles met elkaar te verbinden met een verbluffend gebruiksgemak; þ MAXIMAAL INZICHT - Juist omdat het leggen van verbanden met Efficy CRM zo eenvoudig en intuïtief is, en die verbanden vervolgens zo glashelder worden gevisualiseerd, ontstaat er maximaal inzicht in vrijwel elke situatie, waarbij de gebruiker zelf bepaalt wie of wat centraal staat; þ HOGE ROI - Efficy CRM kent een bijna onwaarschijnlijk hoge ROI voor elke procesfase; van opportunity spotting tot klantidentificatie, van analyse tot aanbod, van conversie tot delivery, van consolidatie tot repeat order; þ FLEXIBEL en INTUÏTIEF - Dankzij een ongekende flexibiliteit en de intuïtieve gebruikersinterface zijn niet alleen nieuwe gebruikers snel vertrouwd met Efficy CRM, maar is de implementatietijd extreem kort; Efficy CRM laat zich inzetten als volledig geïntegreerd verlengstuk van uw onderneming. Zonder concessies.
 19. 19. 19 Efficy, opgericht in 2005, met hoofdkantoor in Brussel, heeft vestigingen en partners in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. De meer dan 100 Efficy-medewerkers zijn actief in ontwikkeling, marketing en engineering. Efficy voert een innovatief productontwikkelingsbeleid, gebaseerd op een frisse en pragmatische kijk op CRM. Bij de ontwikkeling van Efficy CRM heeft, naast het eenvoudig kunnen leggen van verbanden en het daardoor creëren van relevante inzichten, het gebruikersperspectief altijd voorop gestaan. Efficy CRM wordt dan ook beoordeeld als uiterst hanteerbaar en doelmatig 'gereedschap', waarmee het prettig werken is! Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 40.000 Efficy CRM-gebruikers, verdeeld over ruim 1.600 klanten. Actuele informatie over Efficy en de producten die zij ontwikkelt is te vinden op de website: www.efficy.com Over Efficy, het bedrijf Awards Efficy: Winnaar RTL Succesfactor in CRM branche (NL) Winnaar SME Excellency Trophy (EU) Winnaar Euro Tech Start-up US MAC (US) Alle handelsnamen en merknamen in dit document, geregistreerd en ongeregistreerd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.
 20. 20. Efficy HQ Plejadenlaan 11 1200 Brussel t: +32 (0)2 648 18 98 e: information@efficy.com i: www.efficy.com Efficy Nederland Atoomweg 63 3542 AA Utrecht t: +31 (0)30 60 25 450 e: info@efficy.nl i: www.efficy.nl Efficy heeft kantoren en partners in de volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Turkije ©EfficySA,Nojz-2015-NL-ma-v01a

×