Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kritisch denken Presentatie congres Vereniging Hogescholen

1,057 views

Published on

Praktijkonderzoek voor marketing en communicatie
Van probleem naar advies (2014)
Boudewijn Raessens

 • Be the first to comment

Kritisch denken Presentatie congres Vereniging Hogescholen

 1. 1. ‘Waarom ik altijd gelijk heb!’ Boudewijn Raessens
 2. 2. • Introductie + korte oefening • Test Hoe neem ik een beslissing? • Onze hersenen • Denkfouten • Onderzoekend houding & Kritisch denken • Tips
 3. 3. Boudewijn Raessens Praktijkonderzoek voor marketing & communicatie ‘Van probleem naar advies’ Najaar 2014
 4. 4. Praktijkonderzoek voor marketing & communicatie • Onderzoekende houding • Praktijkonderzoek • Van probleemstelling tot deelvragen • Dataverzameling • Data analyse • Van een goed onderzoek naar een goede scriptie
 5. 5. Onderzoekende houding Onderzoekend vermogen Goede scriptieOnderzoekende houding
 6. 6. Onderzoeker, adviseur, manager in het bachelor onderwijs • Leren • Communiceren • Verantwoorden • Adviseren • Betrouwbaarheid & Validiteit & Bruikbaarheid
 7. 7. Een oefening
 8. 8. Korte oefening • Lieke loopt met een ballon over straat. Plots vliegt haar ballon weg de lucht in. Lieke moet erg huilen. • Hoe oud is Lieke?
 9. 9. Direct antwoorden • Lieke is 8 jaar en de ballon is rood.
 10. 10. Onze hersenen/ ballon en huilen • We vullen het in……… • De informatie stond niet in het verhaal. • Onze hersenen geven het een logische invulling. • Het zou fout kunnen zijn………
 11. 11. Test Hoe neem ik een beslissing?
 12. 12. SVP VRAGENLIJST INVULLEN
 13. 13. Stelling 1 • Mijn eerste indruk blijkt meestal te kloppen.
 14. 14. Stelling 2 • Ik heb weinig informatie nodig om tot een goede beslissing te komen.
 15. 15. Stelling 3 • Ik heb snel in de gaten hoe de vork in de steel steekt.
 16. 16. Stelling 4 • Sommige zaken zijn nu eenmaal zoals ze zijn, ongeacht de tegenargumenten.
 17. 17. Stelling 5 • Soms weet ik iets voordat er bewijs voor is.
 18. 18. Stelling 6 • Ik vertrouw meestal op mijn intuïtie.
 19. 19. Stelling 7 • De eerste klap is een daalder waard.
 20. 20. Stelling 8 • Ik heb meestal genoeg aan een half woord.
 21. 21. Stelling 9 • Als mijn redenering niet strookt met het bewijs, vertrouw ik meer op mijn redenering dan op dat bewijs.
 22. 22. Stelling 10 • Als ik eenmaal een idee heb, dan ben ik daar moeilijk vanaf te brengen.
 23. 23. En nu tellen!
 24. 24. Uw score is ……… • Gemiddelde score is 35 • < 31 weinig confirmation • Tussen 31 en 39 gemiddeld • > 39 sterk confirmation
 25. 25. Confirmation Bias • ‘Confirmation’ is het volkomen normaal proces waarbij men de neiging heeft om te zoeken naar wat de eigen overtuiging bevestigt en te negeren & onderwaarderen van relevantie wat de eigen overtuiging tegenspreekt. • ‘Bias’ geeft aan dat het onwenselijk is
 26. 26. Tunnelvisie; het is te voorkomen….
 27. 27. Een onderzoekende houding • Brede bruikbaarheid bij alle beroepen • Toekomstbestendig • Als rode draad in het curriculum • Maar wel in stappen op een hoger niveau • Participeren in onderzoek • Reflectie, coaching intervisie
 28. 28. Leren & Onderwijs
 29. 29. Onderzoekende houding • Nieuwsgierigheid, je iets afvragen. • Open houding; oordeel kunnen uitstellen. • Voortbouwen op ideeën van anderen. • Het willen begrijpen en zeker willen weten. • Gebaande paden durven verlaten! • Kritisch zijn. Is dit wel zo? Vraagtekens bij vanzelfsprekendheid.
 30. 30. Kritisch denken
 31. 31. Kritisch denken is moeilijk • ‘Mensen zijn van nature niet kritisch’. • Hardlopen is natuurlijk, dansen al wat minder. • Kritisch denken is, net als ballet, een zeer onnatuurlijke bezigheid. • Noodzaak van oefening.
 32. 32. Kritisch denken als hogere vaardigheid • Complexe activiteit opgebouwd uit andere vaardigheden die eenvoudiger zijn zoals taalvaardigheid en tekstbegrip. • Korte cursus? Nee…. • Kritisch denken vergt een blijvende inspanning.
 33. 33. Kritisch denken & Learning by doing • Ook tennis is een hoger vaardigheid • Rennen, backhand & forehand en de tegenstander in de gaten houden! • Van nature houden mensen vast aan eigen overtuigingen.
 34. 34. Onze hersenen
 35. 35. denken in patronen
 36. 36. prolearn-academy.org
 37. 37. Kritisch denken • Eerlijk naar anderen en naar zichzelf; • Ze baseren hun mening op argumenten; • Ze staan open voor andere opvattingen; • Ze zijn intellectueel onafhankelijk; • Ze verzetten zich tegen manipulatie; • Ze zoeken naar relevante informatie; • Tonen bij problemen doorzettingsvermogen; • Ze zijn bereid hun mening te heroverwegen en eventueel aan te passen.
 38. 38. Denkfout 2; Bipolarisatie • De tendens om de tegenstelling in twee polen uiteen te leggen.
 39. 39. ( tip 1) Zoek de zwarte zwaan
 40. 40. ( tip 2) Bekijk het van de andere kant
 41. 41. ( Tip 3) Let op de wet van de kleine getallen • Bij overgeneralisatie (‘de wet van de kleine getallen’ ) doet men een algemene uitspraak op basis van te weinig gegevens. ‘De onderzoeker die een zevental interviews bij klanten heeft afgenomen, kan de resultaten niet generaliseren’.
 42. 42. 17 kritische vragen over onderzoek en scriptie • Wat voegt je onderzoek toe aan inzichten die al bestaan? • Waren er ook andere manieren van onderzoek mogelijk om een antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag en deelvragen? • In hoeverre heb je de antwoorden van de vragen uit de vragenlijst echt nodig gehad voor het beantwoorden van de deelvragen?
 43. 43. (Tip 4) De kracht van positief formuleren
 44. 44. (Tip 5)
 45. 45. (Tip 6 & 7)
 46. 46. Extra tekenoefening
 47. 47. Samenhang veranderingsaspecten Skills Middelen Plan Verandering= Skills Urgentie Middelen Plan Verwarring= Visie Urgentie Middelen Plan Angst= Visie Skills Middelen Plan Weerstand= Visie Skills Urgentie Plan Frustratie= Visie Skills Urgentie Middelen Chaos= Adapted from Knoster, T. Presentation at TASH Conference, Washington DC (Adapted by Knoster from Enterprise Group Ltd.) Skills Urgentie Middelen Plan Verandering=Visie
 48. 48. Kritisch denken Onderzoekend vermogen Goede scriptieOnderzoekende houding
 49. 49. 17 kritische vragen over onderzoek en scriptie ‘nu’ & boek najaar 2014?
 50. 50. https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xn h7DM

×