Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atlassian Confluence - Platforma za timski rad u modernom agilnom okrruženju

148 views

Published on

Upravljanje znanjem je proces kreiranja, zapisivanja, dijeljenja i korištenja organizacijskog i timskog znanja. Nedokumentirano znanje pojedinaca je potencijalno izgubljeno znanje. Bez obzira na posao kojim se organizacija i timovi unutar nje bave, ljudi imaju znanju koje vrijedi zabilježiti, dijeliti sa drugima i koristiti ga. Ova prezentacija predstavlja jedno od najpopularnijih softverskih rješenja za upravljanje znanjem - Confluence kompanije Atlassian koji je wiki-bazirani sistem za timsku kolaboraciju i upravljanje sadržajima, fleksibilan za kastimizaciju za bilo koju organizaciju i poslovni domen, i koji omogućava online rad timova i organizacije te inovacije u oblasti upravljanja njihovim znanjem.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atlassian Confluence - Platforma za timski rad u modernom agilnom okrruženju

 1. 1. KEMAL BAJRAMOVIĆ • IT MANAGER • ADSBIH • LINKEDIN.COM/IN/KEMAL Confluence Platforma za timski rad u modernom agilnom okruženju
 2. 2. Agenda UVOD U CONFLUENCE CONFLUENCE I BOLJI REZULTATI RADA IMPLEMENTACIJA CONFLUENCE -A ZAŠTO CONFLUENCE? KAKO CONFLUENCE POMAŽE TIMOVIMA
 3. 3. Organizacije se drastično mijenjajuPromjena generacija Uticaj: Poslovni alati moraju adresirati nove stilove komunikacije Češće promjene posla Uticaj: Informacije moraju biti vezane za organizaciju, a ne zaposlenika Distribuirani timovi Uticaj: Timovi rade u različitom vremenu, prostoru, kulturama... tražeći balans u vremenu za rad-privatni život
 4. 4. Moderno radno okruženje traži moderne alate “Volio bih da nam moja organizacija pruža tehnologiju pomoću koje bih bolje razumio na čemu rade moje kolege.” “Volio bih da je moja organizacija transparentnija i otvorenija u komuniciranju.” “Radije bih radio u organizaciji u kojoj timovi vjeruju u transparentnost i otvorenost u radu, sa punim povjerenjem u svoje kolege.” Za Saradnju Za Komuniciranje Za Razvoj zajednica 72%60% 87% *Izvor: Atlassian istraživanje, proveo Nielsen u Aprilu 2016
 5. 5. Timski rad počinje sa Confluence-om Svi imaju (jednak) glas Informacije se slobodno razmjenjuju Posao se završava SNAŽNA PLATFORMA ZA SARADNJU TIMOVA
 6. 6. Confluence mogu koristiti svi u organizaciji Razvojni timovi Saradnja na release-ovima i projektima. Integracija JIRA-e i Confluence-a. Timovi IT podrške Rješavanje IT problema i distribucija znanja kombiniranjem Confluence-a i JIRA Service Desk-a. Poslovni timovi Dokumentovanje posla tima na jednom mjestu. Planiranje i saradnja na realizaciji projekata.
 7. 7. Agenda UVOD U CONFLUENCE CONFLUENCE I BOLJI REZULTATI RADA IMPLEMENTACIJA CONFLUENCE-A ZAŠTO CONFLUENCE? KAKO CONFLUENCE POMAŽE TIMOVIMA
 8. 8. Confluence je jedno mjesto za kreiranje i evoluciju sadržaja Blogovi Planovi Roadmape Bilješke sa sastanaka Liste zadataka Sistemski zahtjevi
 9. 9. Drag and drop dokumenata u Confluence Svi dokumenti potrebni vašem timu se mogu lako uvesti u Confluence. Uvijek su dostupni za pregled, komentarisanje, download radi korištenja.
 10. 10. Prostor (Space) Stabla (Trees) Stranice (Pages) Confluence organizuje stranice i projekte na konzistentan i logičan način, tako da je lako pronaći ono što vam treba.
 11. 11. Najpopularniji načini korištenja Confluence-a Saradnja na projektu (team) Baza znanjaDokumentacija Saradnja
 12. 12. Saradnja na projektu u cilju uspješnog završavanja posla Kreiraj Timski rad počinje kreiranjem i dijeljenjem stranica/dokumenata na kojima tim radi. Prodiskutuj Dajte komentar na stranice, odgovorite na komentare i doprinose drugih, lajkajte komentare i stranice, koristite emotikone.. Riješi Kliknite ‘riješi’ jednom kada disksija dovede do koncenzusa, označite da su taskovi završeni, i pratite implementaciju posla. pri čemu timski rad treba biti zabavan i lagan
 13. 13. počinje pravi timski rad Jednom kada se sadržaj podijeli
 14. 14. Dobijate obavještenje ako se: - Nešto promijeni na stranici na kojoj ste vi radili - Neko vas pomene na stranici - Neko podijeli stranicu sa vama Obavijesti Inline komentari Komentari na stranicu 4
 15. 15. Obavijesti Inline komentari Komentari na stranicu 4 Imate e-mail Obavijesti dobijate u Confluence in-box, na email, ili preko Confluence Cloud mobilne aplikacije
 16. 16. Počnite diskusiju - Počnite diskusiju specifične sekcije sadržaja korištenjem inline komentara na stranicu - Moguće komentarisati i dokumente u prilogu - Nema komplikovanog track changes! - Klikni na “Resolve” kada je odluka odnosno akcija donesena. Obavijesti Inline komentari Komentari na stranicu Riješi
 17. 17. Sumirni feedback Objavite komentar na cijelu stranicu/sadržaj, ili je jednostavno lajkajte. Saradnja na sadržaju u Confluence-u je jednostavna i zabavna. Ob avijesti Inline komentari Komentari na stranicu
 18. 18. Od zapisnika sa sastanaka, uputstva za postupanje/korištenje, internih pravila itd. Confluence je jedno mjesto na kojem možete kreirati i unaprjeđivati informacije timova i organizacije. Dokumentacija
 19. 19. Dokumentacija pomaže vašem timu da dijeli i čuva znanje Retrospektiva projekta Zabilješke sa sastanaka Revizija projekta
 20. 20. Baza znanja Confluence vam pomaže da organizujete svoje informacije, kreirate how-to ili troubleshooting sadržaje, i jednostavno zabilježite svo znanje vezano za jednu oblast ili temu.
 21. 21. Agenda UVOD U CONFLUENCE CONFLUENCE I BOLJI REZULTATI RADA IMPLEMENTACIJA CONFLUENCE-A ZAŠTO CONFLUENCE? KAKO CONFLUENCE POMAŽE TIMOVIMA
 22. 22. Confluence dolazi sa desetinom dodatnih makroa Što vam dozvoljava dodavanje novih funkcionalnosti odnosno dinamičkog sadržaja. Ubacite dodatni sadržaj
 23. 23. Na Atlassian Marketplace-u možete naći stotine add-on-a za daljnju kastimizaciju Confluence iskustva 185 Bamboo 198 Bitbucket 156 Hipchat 1056 Jira 38 Fisheye/Crucible 650+ Confluence Po aplikaciji *Izvor: https://marketplace.atlassian.com
 24. 24. Popularne add-on kategorije za Confluence Teme Dijagrami Upravljanje dokumentima
 25. 25. Agenda UVOD U CONFLUENCE CONFLUENCE I BOLJI REZULTATI RADA IMPLEMENTACIJA CONFLUENCE-A ZAŠTO CONFLUENCE? KAKO CONFLUENCE POMAŽE TIMOVIMA
 26. 26. 500 do 40,000+ korisnika, klijent hostira. Visoka dostupnost i skalabilnost. Cloud Server Data Centar 1 do 2,000 korisnika, hostiranje kod Atlassian-a 1 do 10,000+ korisnika, klijent hostira, LDAP *Cloud: od $10/mjesečno (do 10 korisnika) do $2,700/mjesečno (2,000 korisnika). *Server: jednokratno plaćanje $10 (do 10 korisnija) do $24K za 10K+ korisnikas *Data Center: 500 korisnika $24K do 40K za $200,000 (40,000+ korisnika) Opcije nabavke
 27. 27. Confluence je dio Atlassian set alata 72% klijenata kombinira proizvode* + Razvojni timoviIT timoviPoslovni timovi *Atlassian analiza korisnika
 28. 28. Agenda UVOD U CONFLUENCE CONFLUENCE I BOLJI REZULTATI RADA IMPLEMENTACIJA CONFLUENCE-A ZAŠTO CONFLUENCE? KAKO CONFLUENCE POMAŽE TIMOVIMA
 29. 29. Zašto Confluence? Jedno mjesto za dijeljenje ideja Raste sa vama Industrijski brand sa 40.000+ klijenata Integracija sa drugim alatima
 30. 30. I probajte Confluence!

×