Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upisi u srednje škole

10,735 views

Published on

Upisi u srednje škole za 2014./2015. školsku godinu

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Upisi u srednje škole

 1. 1. Upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015.
 2. 2. - Upoznavanja sposobnosti, vrijednosti i interesa - Istraživanje svijeta rada i njegovih osobina
 3. 3.  Tko sam (osobine, stavovi, temperament, karakter)  Što mogu (moje sposobnosti: intelektualne, tjelesne,...)  Što znam (znanja, vještine, hobiji, …)  Koje škole postoje (gdje se nalaze, koje programe nude)  Koje su karakteristike pojedinih zanimanja (što se radi, u kakvim uvjetima)  Gdje se vidim u budućnosti ( što želim postati)  Gdje se mogu zaposliti (koji poslovi su više traženi, kakva je moja mogućnost za zaposlenje)
 4. 4.  Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja  Nepoznavanje svih obilježja zanimanja  Precjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih sposobnosti  Biranje zanimanja prema izboru prijatelja  Biranje zanimanja prema željama roditelja, ali ne i vlastitim željama
 5. 5.  Nastavnici i stručni suradnici u školi  Stručnjaci koji se bave profesionalnim usmjeravanjem (učenici sa zdravstvenim poteškoćama, teškoćama u učenju, neodlučni učenici, daroviti učenici)  Informacije na internetu, tiskani materijal  Ljudi koje rade u nekom zanimanju  RODITELJI
 6. 6.  na stranicama Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri www.cisok.hr  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr (“Kamo nakon osnovne škole”)  vodič kroz zanimanja http://mrav.ffzg.hr/zanimanja)  www.skole.hr
 7. 7. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Split Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje Bihaćka 2c, III kat Tel. 310-589 CPI CENTAR ZA PROFESIONALNO INFORMIRANJE 8-13
 8. 8.  Split, Bihaćka 2c – 3.kat (CPI), 021/310 555  PRIJAVNI UPITNIK +svjedodžba 5.,6.,7. razreda, u pratnji roditelja  PROBIR: 1. učenici sa posebnim potrebama 2. učenici sa zdravstvenim teškoćama
 9. 9. Postupak koji pomaže u izboru zanimanja. Sastoji se od: - Osobnog informiranja o školama i zanimanjima - Savjetovanja sa psihologom kojemu po potrebi može prethoditi testiranje - Liječničkog pregleda ako učenik ima nekih zdravstvenih teškoća ?
 10. 10. GIMNAZIJE Industrijske i srodne škole Obrtničke škole Državna matura Završni ispit Pomoćnički ispit Nastavak obrazovanja Nastavak obrazovanja Zaposlenje Nastavak obrazovanja Zaposlenje Zaposlenje Zaposlenje SREDNJE ŠKOLE UMJETNIČKE STRUKOVNE ŠKOLE Tehničke i druge četverogodišnje škole Državna matura Državna matura
 11. 11.  U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.  Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) – upisi.hr  U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše 6 OBRAZOVNIH PROGRAMA
 12. 12. Vrednuju se i boduju:  zajednički element  dodatan element  poseban element
 13. 13. Zajednički element čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
 14. 14.  Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine: - prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta - na takav je način moguće steći najviše 20 bodova
 15. 15.  Za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine: - vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik; - na takav je način moguće steći najviše 50 bodova
 16. 16.  Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola). - Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova
 17. 17. ELEMENTI VREDNOVANJA 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00 HRVATSKI JEZIK 5 5 STRANI JEZIK 5 5 MATEMATIKA 5 5 UKUPNO 5 5 20 20 BROJ BODOVA 50 (maksimalan broj)
 18. 18. ELEMENTI VREDNOVANJA 5.razre d 6.razred 7.razred 8.razred OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00 HRVATSKI JEZIK 5 5 STRANI JEZIK 5 5 MATEMATIKA 5 5 Značajan predmet 5 5 Značajan predmet 5 5 Značajan predmet 5 5 UKUPNO 5 5 35 35 BROJ BODOVA 80 (maksimalan broj)
 19. 19. Dodatni element čine sposobnosti i darovitosti učenika. Vrednuju se na osnovi:  Provjere posebnih vještina i sposobnosti *  Postignutih rezultata na natjecanjima u znanju  Postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava * za programe likovne umjetnosti i dizajna, glazbene i plesne umjetnosti
 20. 20. Natjecanje iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) te međunarodna natjecanja koja verificira AZOO Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5.,6.,7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom/međunarodnom natjecanju iz znanja Izravan upis Prvo/drugo/treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom/međunarodnom natjecanju iz znanja 3 boda 2 boda 1 bod Natjecanja školskih sportskih društava ma temelju službene evidencije koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) Prvo/drugo/treće osvojeno mjesto kao članovi ekipe na državnom natjecanju 3 boda 2 boda 1 bod
 21. 21. Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.  Kandidatu se priznaje isključivo jedno, najpovoljnije pravo, bez obzira na to koliko prava ukupno mogu ostvariti u sljedećim kategorijama: 1. Kandidati sa teškoćama u razvoju 2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama 3. Otežani uvjeti obrazovanja uzrokovani nepovoljnim ekonomskim, socijalnim i odgojnim čimbenicima
 22. 22. 1. Kandidati sa teškoćama u razvoju Kandidati s teškoćama u razvoju su učenici koji su osnovnu školu završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja. Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.
 23. 23. 2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama … učenici koji su prethodno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teže zdravstvene teškoće ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na postizanje rezultata te im značajno smanjuju mogućnost izbora srednjoškolskoga obrazovnog programa. Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 24. 24. 3. Kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima Učenicima se dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja, ako spadaju u jednu od kategorija: 1. Jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti 2. Dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12) 3. Samohrani roditelj, korisnik prava socijalne skrbi 4. Umrli roditelj 5. Dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu članka 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).
 25. 25.  Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kao obaveza pri upisu u školu, uvjet može biti (ovisno o tome što je propisano za pojedini obrazovni program): - potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeni program (donijeti u školu) - liječnička svjedodžba medicine rade
 26. 26. 1. Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine utvrđuje se na temelju: - zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja - zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se u skladu sa propisanim za određeni obrazovni program) 2. Izbor kandidata za programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuje se na temelju: - zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja - zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se liječničkom svjedodžbom rada) - kandidati su na upisu dužni dostaviti sklopljeni ugovor o naukovanju
 27. 27. Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis u I. razred srednje škole određuju se u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. koju donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta. Bodovni pragovi se ukidaju novom Odlukom o elementima i kriterijima za upis u srednje škole (2014.)
 28. 28. Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju zbroja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja. Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.
 29. 29. Dragi naši, Sretno!

×