Advertisement

Konfiskované knihy v období po 2. světové válce

Books Discovered Once Again
Apr. 21, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Konfiskované knihy v období po 2. světové válce

 1. Konfiskované knihy po druhé světové válce Marcela Strouhalová Závěrečný seminář 31. 3. 2016
 2. • otázka rezervních fondů NK ČR • bohemikální i nebohemikální dokumenty • 3 cesty do NK ČR: • 1. knihy zavlečené na území Československa • 2. knihy konfiskované nepřátelům Československa • 3. další cesty Rezervní fondy NK ČR
 3. Zavlečené knihy • evakuované z Berlína • Houska, Mimoň, Nový Berštejn, Nový Falkenburk • Mimoň 256 000 sv. • Nový Falkenburk 93 000 sv. • Nový Berštejn 60 000 sv. • Houska 98 000 sv. • část vrácena • část v RF NK ČR
 4. Čtyři zámky
 5. Zednářské knihovny
 6. Konfiskované knihy • knihovny nacist. úřadoven, soukromého majetku něm. a maď. občanů • skladiště (zpravidla MNV či ONV) • FNO • třídění • distribuce • prodej
 7. Německé úřady a organizace
 8. Německé pohraniční knihovny
 9. Další cesty • dary • pozůstalosti • vyřazená literatura • (školní knihovny, administrativní knihovny)
 10. Školní knihovny
 11. Německá univerzita v Praze
 12. Knihovny čes. vysokých škol
 13. Administrativní knihovny
 14. Postoloprty
 15. Houska
 16. • Děkuji za pozornost!
Advertisement