Successfully reported this slideshow.

Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

0

Share

1 of 37
1 of 37

Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

0

Share

Download to read offline

Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR v minulosti fungovala mimo jiné i jako centrální instituce pro deponování knižních dokumentů z různých zdrojů, například konfiskátů z období II. světové války a dalších let, deponátů různých institucí, darů atd. Tyto fondy,
uložené převážně v Rezervních fondech NK ČR, nejsou do dnešní doby uspokojivě zpracované, je jen málo informací o jejich struktuře a právním rámci, přestože jsou nesmírně zajímavým dokladem nakládání s kulturním obsahem a činnosti
jednotlivých složek státní sféry. Z těchto důvodů přistoupila Národní knihovna ČR k řešení projektu „Knihy znovu nalezené“, jež je financován prostřednictvím tzv. EHP a Norských fondů.

Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR v minulosti fungovala mimo jiné i jako centrální instituce pro deponování knižních dokumentů z různých zdrojů, například konfiskátů z období II. světové války a dalších let, deponátů různých institucí, darů atd. Tyto fondy,
uložené převážně v Rezervních fondech NK ČR, nejsou do dnešní doby uspokojivě zpracované, je jen málo informací o jejich struktuře a právním rámci, přestože jsou nesmírně zajímavým dokladem nakládání s kulturním obsahem a činnosti
jednotlivých složek státní sféry. Z těchto důvodů přistoupila Národní knihovna ČR k řešení projektu „Knihy znovu nalezené“, jež je financován prostřednictvím tzv. EHP a Norských fondů.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

 1. 1. Knihy znovu nalezené www.knihyznovunalezene.eu Tomáš Foltýn Národní knihovna ČR Praha, 31. března 2016
 2. 2. Daily Mail, 18. 3. 2016 18 000 sdílení, 53 komentářů
 3. 3. Examiner, 18. 3. 2016 313 sdílení
 4. 4. Prague Post, 20. 3. 2016 739 x vyhledáno, 473 sdílení na Facebooku
 5. 5. Reflex, 17. 3. 2016 339 sdílení na Facebooku
 6. 6. Google 108 000 výskytů
 7. 7. MediaHub
 8. 8. Základní informace  Knihy znovu nalezené x Books Discovered Once Again  CZ O6 Kulturní dědictví a současné umění  Podprogram: PA 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví  Harmonogram řešení:  leden 2015 – duben 2016  Hlavní řešitel projektu:  Mgr. Tomáš Foltýn
 9. 9. Národní knihovna ČR Stiftelsen Arkivet Základní informace
 10. 10.  Způsobilé výdaje projektu  13 184 823,- Kč  z toho 80% dotace a 20 % spoluúčast garantovaná MK ČR  rozdělení mezi partnery projektu:  Národní knihovna ČR – 6 775 626,- Kč  Stiftelsen Arkivet – 6 409 197,- Kč Základní informace
 11. 11.  první impulz: projekt NAKI „Virtuální depozitní knihovna“  externí sklad NK ČR v Neratovicích  prezentace zajímavého úseku v historii NK ČR i celé ČR  dohledání souvislostí před a po období II. světové války archivním průzkumem  dosud systematicky neřešená a neprobádaná oblast Motivace
 12. 12.  záběr směřuje i do dějinného kontextu  doklad existence původních vlastníků  doklad válečného a poválečného nakládání s kulturním obsahem  doklad fungování jednotlivých složek státní sféry Cílem je tak doplnit tyto mezery a fondy zpřístupnit dalšímu výzkumu. Motivace
 13. 13. Motivation for project proposing:  national research project Virtual Deposit Library  external repository in Neratovice  unknown period in the history of NL CR and Czech Republic  none systematic research in the project area so far  act of interdisciplinarity = archival research  lack of time and staff power to fix it in in-house mode Introduction of the project leden 14 duben 16 II 14 III 14 IV14 V14 VI 14 VII 14 VIII 14 IX14 X14 XI 14 XII 14 I 15 II 15 III 15 IV15 V15 VI 15 VII 15 VIII 15 IX15 X15 XI 15 XII 15 I 16 II 16 III 16 IV16 leden 14 - květen 14 Příprava projektu červen 14 - červenec 14 Podání projektu srpen 14 - listopad 14 Schvalování projektu listopad 14 - prosinec 14 Před- realizační fáze leden 15 - duben 16 Realizace projektu Dnes
 14. 14. A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR B) Posouzení právního stavu C) Prezentace výsledků projektu C) Interdisciplinární výzkum dané problematiky Výstupy
 15. 15. A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR  zpracování 12 000 svazků nebohemikálních dokumentů  6 000 svazků tzv. zednářské literatury  6 000 svazků dalších nebohemikálních fondů  mapování původních vlastníků  bezpečné uložení fondů Zpracováno více než 12 400 svazků, evidováno kolem 2000 původních vlastníků. Výstupy
 16. 16. Cesta knih v projektu Knihy znovu nalezené Systematické prohledávání rezervních fondů Výběr dokumentů z regálových kostrukcí Třídění dokumentů do přepravek Transport do CDH Depozitář Neratovice Očista od prachu a nečistot Třídění dle charakteru projektu Oprava a restaurování poškozených dokumentů Periodika a ročenky na pozdější zpracování Předhledávání záznamů v databázi Přepřípravná fáze Vytvoření jednotek a přidělení signatur Katalogizace jmenná a věcná Kontrola záznamů Vytváření znalostní báze proveniencí a razítek Zpracování dokumentů Rozdělení dokumentů dle signatur Označení a uložení RF Z... RF E , RF F... Transport do skladů v Neratovicích Uložení do meziskladu Finální uložení na místo Příprava k digitalizaci Přiřazení identifikátorů Skenování Zpracování metadat Import do dlouhodobého úložiště Import do digitální knihovny Propojení záznamu a digitální kopie Zpřístupnění Výběrově Umístění do skladů v CDH
 17. 17. B) Posouzení právního stavu Právní analýza je předána NK ČR a je k dispozici na webu projektu.  cílem je posouzení aktuálního právního stavu dotčených knih  legalizace držení v NK ČR  zpracována právní analýza:  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  Mgr. Daniela Němečková Výstupy
 18. 18. C) Prezentace výstupů projektu Základním vstupním bodem je web projektu www.knihyznovunalezene.eu  web a sociální sítě  virtuální a fyzická výstava  informace v médiích  přednášky a prezentace Výstupy
 19. 19. www.knihyznovunaleze.eu
 20. 20. https://www.facebook.com/booksdiscoveredonceagain
 21. 21. https://twitter.com/discover_books/
 22. 22. https://plus.google.com/
 23. 23. Výstava v Klementinu
 24. 24. http://exhibition.knihyznovunalezene.eu/
 25. 25. Napsali o nás
 26. 26. Reportáže
 27. 27. Přednášky pro studenty VŠ UISK, KISK, Slezská univerzita Opava
 28. 28. Interní semináře, odborné konference
 29. 29. Závěrečné semináře
 30. 30. D) Interdisciplinární výzkum dané problematiky Výzkum je prakticky nekonečný a vyvolal více otázek než dosažených odpovědí.  souvislý archivní výzkum  historie NK ČR a českého knihovnictví v období II. světové války a po ní  způsoby nakládání s kulturními statky  doklad „cesty knih“ Výstupy
 31. 31. D) Zmapování historie konfiskací
 32. 32. REZERVNÍ FONDY NK ČR Výstupy
 33. 33. D) Zmapování historie konfiskací
 34. 34. tomas.foltyn@nkp.cz DĚKUJI ZA POZORNOST!

×