Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

Books Discovered Once Again
Books Discovered Once AgainBooks Discovered Once Again
Knihy znovu nalezené
www.knihyznovunalezene.eu
Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR
Praha, 31. března 2016
Daily Mail, 18. 3. 2016
18 000 sdílení, 53 komentářů
Examiner, 18. 3. 2016
313 sdílení
Prague Post, 20. 3. 2016
739 x vyhledáno, 473 sdílení na Facebooku
Reflex, 17. 3. 2016
339 sdílení na Facebooku
Google
108 000 výskytů
MediaHub
Základní informace
 Knihy znovu nalezené x Books Discovered Once
Again
 CZ O6 Kulturní dědictví a současné umění
 Podprogram: PA 16 Zachování a revitalizace
kulturního a přírodního dědictví
 Harmonogram řešení:
 leden 2015 – duben 2016
 Hlavní řešitel projektu:
 Mgr. Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR Stiftelsen Arkivet
Základní informace
 Způsobilé výdaje projektu
 13 184 823,- Kč
 z toho 80% dotace a 20 % spoluúčast
garantovaná MK ČR
 rozdělení mezi partnery projektu:
 Národní knihovna ČR – 6 775 626,- Kč
 Stiftelsen Arkivet – 6 409 197,- Kč
Základní informace
 první impulz: projekt NAKI „Virtuální depozitní
knihovna“
 externí sklad NK ČR v Neratovicích
 prezentace zajímavého úseku v historii NK ČR
i celé ČR
 dohledání souvislostí před a po období II.
světové války archivním průzkumem
 dosud systematicky neřešená a neprobádaná
oblast
Motivace
 záběr směřuje i do dějinného kontextu
 doklad existence původních vlastníků
 doklad válečného a poválečného nakládání s
kulturním obsahem
 doklad fungování jednotlivých složek státní sféry
Cílem je tak doplnit tyto mezery a fondy
zpřístupnit dalšímu výzkumu.
Motivace
Motivation for project proposing:
 national research project Virtual Deposit Library
 external repository in Neratovice
 unknown period in the history of NL CR and Czech
Republic
 none systematic research in the project area so
far
 act of interdisciplinarity = archival research
 lack of time and staff power to fix it in in-house
mode
Introduction of the project
leden 14 duben 16
II 14 III 14 IV14 V14 VI 14 VII 14 VIII 14 IX14 X14 XI 14 XII 14 I 15 II 15 III 15 IV15 V15 VI 15 VII 15 VIII 15 IX15 X15 XI 15 XII 15 I 16 II 16 III 16 IV16
leden 14 - květen 14
Příprava projektu
červen 14
- červenec
14
Podání
projektu
srpen 14 - listopad
14
Schvalování
projektu
listopad
14 -
prosinec
14
Před-
realizační
fáze
leden 15 - duben 16
Realizace projektu
Dnes
A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR
B) Posouzení právního stavu
C) Prezentace výsledků projektu
C) Interdisciplinární výzkum dané problematiky
Výstupy
A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR
 zpracování 12 000 svazků nebohemikálních
dokumentů
 6 000 svazků tzv. zednářské literatury
 6 000 svazků dalších nebohemikálních fondů
 mapování původních vlastníků
 bezpečné uložení fondů
Zpracováno více než 12 400 svazků,
evidováno kolem 2000 původních
vlastníků.
Výstupy
Cesta knih v projektu Knihy znovu nalezené
Systematické
prohledávání
rezervních
fondů
Výběr
dokumentů z
regálových
kostrukcí
Třídění
dokumentů do
přepravek
Transport do
CDH
Depozitář Neratovice
Očista od
prachu a
nečistot
Třídění dle
charakteru
projektu
Oprava a
restaurování
poškozených
dokumentů
Periodika a
ročenky na
pozdější
zpracování
Předhledávání
záznamů v
databázi
Přepřípravná fáze
Vytvoření
jednotek a
přidělení
signatur
Katalogizace
jmenná a
věcná
Kontrola
záznamů
Vytváření
znalostní báze
proveniencí a
razítek
Zpracování dokumentů
Rozdělení
dokumentů
dle signatur
Označení a uložení
RF Z... RF E , RF F...
Transport do
skladů v
Neratovicích
Uložení do
meziskladu
Finální uložení
na místo
Příprava k
digitalizaci
Přiřazení
identifikátorů
Skenování
Zpracování
metadat
Import do
dlouhodobého
úložiště
Import do
digitální
knihovny
Propojení
záznamu a
digitální kopie
Zpřístupnění
Výběrově
Umístění do
skladů v CDH
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví
B) Posouzení právního stavu
Právní analýza je předána NK ČR a je k
dispozici na webu projektu.
 cílem je posouzení aktuálního právního stavu
dotčených knih
 legalizace držení v NK ČR
 zpracována právní analýza:
 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 Mgr. Daniela Němečková
Výstupy
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví
C) Prezentace výstupů projektu
Základním vstupním bodem je web projektu
www.knihyznovunalezene.eu
 web a sociální sítě
 virtuální a fyzická výstava
 informace v médiích
 přednášky a prezentace
Výstupy
www.knihyznovunaleze.eu
https://www.facebook.com/booksdiscoveredonceagain
https://twitter.com/discover_books/
https://plus.google.com/
Výstava v Klementinu
http://exhibition.knihyznovunalezene.eu/
Napsali o nás
Reportáže
Přednášky pro studenty VŠ
UISK, KISK, Slezská univerzita Opava
Interní semináře, odborné konference
Závěrečné semináře
D) Interdisciplinární výzkum dané problematiky
Výzkum je prakticky nekonečný a vyvolal
více otázek než dosažených odpovědí.
 souvislý archivní výzkum
 historie NK ČR a českého knihovnictví v
období II. světové války a po ní
 způsoby nakládání s kulturními statky
 doklad „cesty knih“
Výstupy
D) Zmapování historie konfiskací
REZERVNÍ FONDY
NK ČR
Výstupy
D) Zmapování historie konfiskací
tomas.foltyn@nkp.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST!
1 of 37

Recommended

Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu k... by
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu k...Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu k...
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu k...KISK FF MU
899 views56 slides
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéPrezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéBooks Discovered Once Again
129 views39 slides
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRPrezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRBooks Discovered Once Again
265 views25 slides
Digitalizace národního kulturního dědictví by
Digitalizace národního kulturního dědictvíDigitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictvíMichala Brožová
115 views21 slides
Československé knihovnictví v letech 1939-1959 by
Československé knihovnictví v letech 1939-1959Československé knihovnictví v letech 1939-1959
Československé knihovnictví v letech 1939-1959Books Discovered Once Again
1.1K views51 slides
Virtuální národní fonotéka by
Virtuální národní fonotékaVirtuální národní fonotéka
Virtuální národní fonotékaMoravskaZemskaKnihovna
436 views14 slides

More Related Content

What's hot

Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc... by
Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...
Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...ÚISK FF UK
139 views20 slides
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne... by
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Books Discovered Once Again
1.1K views17 slides
Právo.knihovna.cz na Infokonu by
Právo.knihovna.cz na InfokonuPrávo.knihovna.cz na Infokonu
Právo.knihovna.cz na Infokonupravoknihovnacz
345 views11 slides
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták) by
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)lindask
493 views13 slides
Infokon 2010: Pravo.knihovna.cz by
Infokon 2010: Pravo.knihovna.czInfokon 2010: Pravo.knihovna.cz
Infokon 2010: Pravo.knihovna.czKISK FF MU
286 views12 slides

What's hot(16)

Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc... by ÚISK FF UK
Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...
Zdeněk Bartl: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcnýc...
ÚISK FF UK139 views
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne... by Books Discovered Once Again
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták) by lindask
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)
Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu (Linda Jansová, Martin Lhoták)
lindask493 views
Infokon 2010: Pravo.knihovna.cz by KISK FF MU
Infokon 2010: Pravo.knihovna.czInfokon 2010: Pravo.knihovna.cz
Infokon 2010: Pravo.knihovna.cz
KISK FF MU286 views
Soustava archivů české republiky by Karel Otoman
Soustava archivů české republikySoustava archivů české republiky
Soustava archivů české republiky
Karel Otoman521 views
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 by ÚISK FF UK
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
ÚISK FF UK244 views
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945 by Books Discovered Once Again
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951) by Books Discovered Once Again
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení. by MoravskaZemskaKnihovna
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Úvod semináře by Jiri Pavlik
Úvod seminářeÚvod semináře
Úvod semináře
Jiri Pavlik500 views

Viewers also liked

Books disvovered once again - final summary by
Books disvovered once again - final summaryBooks disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summaryBooks Discovered Once Again
1K views46 slides
Literary censorship in national socialist Norway by
Literary censorship in national socialist NorwayLiterary censorship in national socialist Norway
Literary censorship in national socialist NorwayBooks Discovered Once Again
1.2K views33 slides
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenBooks Discovered Once Again
1.4K views13 slides
Introduction of National Library by
Introduction of National Library Introduction of National Library
Introduction of National Library Books Discovered Once Again
4.2K views14 slides
Website: Experience so far by
Website: Experience so farWebsite: Experience so far
Website: Experience so farBooks Discovered Once Again
2.7K views17 slides
Current status of the project by
Current status of the projectCurrent status of the project
Current status of the projectBooks Discovered Once Again
2.9K views5 slides

Viewers also liked(11)

The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by Books Discovered Once Again
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen

Similar to Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR... by
Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...
Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...KISK FF MU
910 views24 slides
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen... by
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...ÚISK FF UK
231 views37 slides
Digitisation activities and standards in Czech Archives by
Digitisation activities and standards in Czech ArchivesDigitisation activities and standards in Czech Archives
Digitisation activities and standards in Czech ArchivesICARUS - International Centre for Archival Research
370 views11 slides
Informacni_instituce by
Informacni_instituceInformacni_instituce
Informacni_instituceKnihovnaUTB
483 views22 slides
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR by
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČRVirtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČRMoravskaZemskaKnihovna
273 views45 slides

Similar to Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví(20)

Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR... by KISK FF MU
Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...
Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR...
KISK FF MU910 views
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen... by ÚISK FF UK
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...
Iva Horová: Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumen...
ÚISK FF UK231 views
Informacni_instituce by KnihovnaUTB
Informacni_instituceInformacni_instituce
Informacni_instituce
KnihovnaUTB483 views
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR by MoravskaZemskaKnihovna
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČRVirtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální depozitní knihovna – představení projektu a první výsledky by VirtualniDepozitniKnihovna
Virtuální depozitní knihovna – představení projektu a první výsledkyVirtuální depozitní knihovna – představení projektu a první výsledky
Virtuální depozitní knihovna – představení projektu a první výsledky
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka by ÚISK FF UK
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
ÚISK FF UK134 views
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz by ÚISK FF UK
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
ÚISK FF UK8 views
Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries by Tereza Simandlová
Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 CountriesSharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries
Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries
Tereza Simandlová1.1K views
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR. by MoravskaZemskaKnihovna
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR.Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR.
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR.
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu by ÚISK FF UK
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponuFilip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu
ÚISK FF UK123 views
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in... by EuropeanaLocal Project
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Adolf Knoll - Digitální knihovna Manuscriptorium by KISK FF MU
Adolf Knoll - Digitální knihovna ManuscriptoriumAdolf Knoll - Digitální knihovna Manuscriptorium
Adolf Knoll - Digitální knihovna Manuscriptorium
KISK FF MU843 views
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá. by MoravskaZemskaKnihovna
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu by ÚISK FF UK
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
ÚISK FF UK10 views
Role elektronického publikování by lindask
Role elektronického publikováníRole elektronického publikování
Role elektronického publikování
lindask324 views

Recently uploaded

Pocit. A5 na web.pptx by
Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptxsavcenkoalena
18 views23 slides
RybičkyA5 na web.pptx by
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptxsavcenkoalena
8 views52 slides
abeceda 3 obalky na web.pptx by
abeceda 3 obalky na web.pptxabeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptxsavcenkoalena
7 views46 slides
RybičkyA5 na web.pptx by
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptxsavcenkoalena
5 views52 slides
Pocit. A5 na web.pptx by
Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptxsavcenkoalena
6 views23 slides
Interp. a diakri.znamenka na web.pptx by
Interp. a diakri.znamenka na web.pptxInterp. a diakri.znamenka na web.pptx
Interp. a diakri.znamenka na web.pptxsavcenkoalena
9 views39 slides

Recently uploaded(6)

Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu kulturnímu dědictví

 • 1. Knihy znovu nalezené www.knihyznovunalezene.eu Tomáš Foltýn Národní knihovna ČR Praha, 31. března 2016
 • 2. Daily Mail, 18. 3. 2016 18 000 sdílení, 53 komentářů
 • 3. Examiner, 18. 3. 2016 313 sdílení
 • 4. Prague Post, 20. 3. 2016 739 x vyhledáno, 473 sdílení na Facebooku
 • 5. Reflex, 17. 3. 2016 339 sdílení na Facebooku
 • 8. Základní informace  Knihy znovu nalezené x Books Discovered Once Again  CZ O6 Kulturní dědictví a současné umění  Podprogram: PA 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví  Harmonogram řešení:  leden 2015 – duben 2016  Hlavní řešitel projektu:  Mgr. Tomáš Foltýn
 • 9. Národní knihovna ČR Stiftelsen Arkivet Základní informace
 • 10.  Způsobilé výdaje projektu  13 184 823,- Kč  z toho 80% dotace a 20 % spoluúčast garantovaná MK ČR  rozdělení mezi partnery projektu:  Národní knihovna ČR – 6 775 626,- Kč  Stiftelsen Arkivet – 6 409 197,- Kč Základní informace
 • 11.  první impulz: projekt NAKI „Virtuální depozitní knihovna“  externí sklad NK ČR v Neratovicích  prezentace zajímavého úseku v historii NK ČR i celé ČR  dohledání souvislostí před a po období II. světové války archivním průzkumem  dosud systematicky neřešená a neprobádaná oblast Motivace
 • 12.  záběr směřuje i do dějinného kontextu  doklad existence původních vlastníků  doklad válečného a poválečného nakládání s kulturním obsahem  doklad fungování jednotlivých složek státní sféry Cílem je tak doplnit tyto mezery a fondy zpřístupnit dalšímu výzkumu. Motivace
 • 13. Motivation for project proposing:  national research project Virtual Deposit Library  external repository in Neratovice  unknown period in the history of NL CR and Czech Republic  none systematic research in the project area so far  act of interdisciplinarity = archival research  lack of time and staff power to fix it in in-house mode Introduction of the project leden 14 duben 16 II 14 III 14 IV14 V14 VI 14 VII 14 VIII 14 IX14 X14 XI 14 XII 14 I 15 II 15 III 15 IV15 V15 VI 15 VII 15 VIII 15 IX15 X15 XI 15 XII 15 I 16 II 16 III 16 IV16 leden 14 - květen 14 Příprava projektu červen 14 - červenec 14 Podání projektu srpen 14 - listopad 14 Schvalování projektu listopad 14 - prosinec 14 Před- realizační fáze leden 15 - duben 16 Realizace projektu Dnes
 • 14. A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR B) Posouzení právního stavu C) Prezentace výsledků projektu C) Interdisciplinární výzkum dané problematiky Výstupy
 • 15. A) Zmapování a zpracování fondů NK ČR  zpracování 12 000 svazků nebohemikálních dokumentů  6 000 svazků tzv. zednářské literatury  6 000 svazků dalších nebohemikálních fondů  mapování původních vlastníků  bezpečné uložení fondů Zpracováno více než 12 400 svazků, evidováno kolem 2000 původních vlastníků. Výstupy
 • 16. Cesta knih v projektu Knihy znovu nalezené Systematické prohledávání rezervních fondů Výběr dokumentů z regálových kostrukcí Třídění dokumentů do přepravek Transport do CDH Depozitář Neratovice Očista od prachu a nečistot Třídění dle charakteru projektu Oprava a restaurování poškozených dokumentů Periodika a ročenky na pozdější zpracování Předhledávání záznamů v databázi Přepřípravná fáze Vytvoření jednotek a přidělení signatur Katalogizace jmenná a věcná Kontrola záznamů Vytváření znalostní báze proveniencí a razítek Zpracování dokumentů Rozdělení dokumentů dle signatur Označení a uložení RF Z... RF E , RF F... Transport do skladů v Neratovicích Uložení do meziskladu Finální uložení na místo Příprava k digitalizaci Přiřazení identifikátorů Skenování Zpracování metadat Import do dlouhodobého úložiště Import do digitální knihovny Propojení záznamu a digitální kopie Zpřístupnění Výběrově Umístění do skladů v CDH
 • 19. B) Posouzení právního stavu Právní analýza je předána NK ČR a je k dispozici na webu projektu.  cílem je posouzení aktuálního právního stavu dotčených knih  legalizace držení v NK ČR  zpracována právní analýza:  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  Mgr. Daniela Němečková Výstupy
 • 21. C) Prezentace výstupů projektu Základním vstupním bodem je web projektu www.knihyznovunalezene.eu  web a sociální sítě  virtuální a fyzická výstava  informace v médiích  přednášky a prezentace Výstupy
 • 30. Přednášky pro studenty VŠ UISK, KISK, Slezská univerzita Opava
 • 33. D) Interdisciplinární výzkum dané problematiky Výzkum je prakticky nekonečný a vyvolal více otázek než dosažených odpovědí.  souvislý archivní výzkum  historie NK ČR a českého knihovnictví v období II. světové války a po ní  způsoby nakládání s kulturními statky  doklad „cesty knih“ Výstupy
 • 34. D) Zmapování historie konfiskací
 • 36. D) Zmapování historie konfiskací