Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moi hoi tho mot nu cuoi thien su thich nhat hanh

1,146 views

Published on

Quyển sách nhỏ dạy phương pháp thiền tập của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho trẻ em, do Sư cô Susan kể chuyện, được trình bày song ngữ Việt - Anh và minh họa sinh động. Với Mỗi hơi thở một nụ cười, các em sẽ học được thiền như một trò chơi, thiền thật vui tươi và hạnh phúc.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Moi hoi tho mot nu cuoi thien su thich nhat hanh

  1. 1. 1
  2. 2. “MỖI HƠI THỞ MỘT NỤ CƯỜI” Bản quyền tác phẩm © Thích Nhất Hạnh, 2018 Xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm giữa Phanbook và Tác giả, 2018 Tranh minh họa © 2018 Nguyễn Thị Hợp - Nguyễn Đồng Mọi sao chép trích dẫn phải có sự đồng ý của tác giả và Phanbook
  3. 3. Tái bản lần 1
  4. 4. 4 Các bé thương ơi, chúng ta cùng ngồi thật yên nhé. Dear little ones, let us sit very quietly. 4
  5. 5. 5 5

×