Хими 10-р анги.            53-р сургууль химийн багш Л. Болор.                   А хувилбар...
А. H-F   Б. H-CL    В. H-Br     Г. H-J                /А/19. Дараах холбооны аль нь их ионы шинж...
/В/37. Фосфиний томъёо аль нь вэ?   А. NH3   Б. PH3   В. CH4   Г. SiH4            /Б/38. Устөрөгчийн...
А. 7 ба 8    Б. 7 ба 9    В. 10 ба 8      Г. 10 ба 9        /А/13. Манганы дээд валент чанар хэд вэ? ...
А. РН<7      Б. РН=7    В. РН>7       Г. РН=0/В/31. РН-ийн дээд утга хэд байдаг вэ?    А. 0    Б. 7 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

бие даалт 3

2,123 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ЯАЖ ТАТАЖ АВАХ ВЭ? ХЭРЭГТЭЙ ЮМ ИХ БАЙНА
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

бие даалт 3

 1. 1. Хими 10-р анги. 53-р сургууль химийн багш Л. Болор. А хувилбар. 1. Хүчлийн оксидын молекул томъёог ол. А. СаО Б. Р2О5 В. К2О Г. ZnO /Б/ 2. Хоёр суурьтай суурийн томъёог ол. А. КОН Б. Mg(OH)2 В. AL(OH)3 /Б/ 3. Хүчилтөрөгчтэй хүчлийн томъёог ол. А. HF Б. H2SO4 /Б/ 4. Хүчиллэг давс аль нь вэ? А. MgSO4 Б. NaHSO4 В. MgOHCL Г. KAL(SO4)2 /Б/ 5. SO3-ийн найрлаган дах S-ийн исэлдлийн зэрэг хэд вэ? А. +3 Б. +4 В. +5 Г. +6 /Г/ 6. 1,5м CuO хэдэн грамм бэ? А. 120г Б. 130г В. 140г Г. 150г /А/ 7. Хэвийн нөхцөлд 5,6л СО2 хэдэн грамм бэ? А. 44г Б. 22г В. 11г Г. 33г /В/ 8. СО2-ийн агаартай харьцуулсан нягтыг ол. А. 1,51 Б. 1,61 В. 1,71 Г. 1,81 /А/ 9. Н3РО4-ийн эквивалент хэд вэ? А. 62,6г/экв Б. 52,6г/экв В. 42,6г/экв Г. 32,6г/экв /Г/ 10. Zn+FeSO4=ZnSO4+Fe урвал ямар урвалын төрөлд хамаарагдах вэ? А. Нэгдэх Б. Задрах В. Халах Г. Солилцох /В/ 11. Хэдэн квантын тоо байдаг вэ? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 /Г/ 12. Үелэх системд хичнээн үе ба бүлэг байдаг вэ? А. 7 ба 8 Б. 7 ба 9 В. 10 ба 8 Г. 10 ба 9 /А/ 13. Хромын дээд валент чанар хэд вэ? А. VI Б. IV В. III Г. II /А/ 14. 1s 2s 2p 3s дараах элементүүдийн аль нь электроны томъёонд тохирох 2 2 6 2 вэ? А. Na Б. Mg В. AL Г. Si /Б/ 15. 4s орбиталын дараа ямар орбитал байх вэ? А. 4p Б. 5s В. 3d Г. 4d /В/ 16. S элемент хэд байдаг вэ? А. 1 Б. 8 В. 10 Г. 14 /Г/ 17. Шүлтийн металл хэд байдаг вэ? А. 4 Б. 5 В. 6 Г. 7 /В/ 18. Дараах холбооны аль нь их туйлтай байх вэ?
 2. 2. А. H-F Б. H-CL В. H-Br Г. H-J /А/19. Дараах холбооны аль нь их ионы шинжтэй байх вэ? А. K-F Б. O-F В. F-F Г. P-F/А/20. Хамгийн зөөлөн, хэврэг бодисууд ямар талст тортой байх вэ? А. Ионы Б. Атомын В. Молекулын Г. Металлын/В/21. Дараах бодисуудын аль нь хэвийн нөхцөлд хатуу төлөвт оршдог вэ? А. Фтор Б. Хлор В. Бром Г. Иод /Г/22. Термохимийн үндсэн хуулийг хэн нээсэн бэ? А. М.В.Ломоносов Б. А.Л.Лавуазье В. Г.И.Гесс Г. Д.Гиббс/В/23. Химийн тэнцвэрийн шилжих зарчмыг хэн нээсэн бэ? А. Аррениус Б. Шеелев В. Ле Бель Г. Ле Шаталье/Г/24. Эргэх урвал хэдэн чиглэлд явагдах вэ? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4/Б/25. NaCl-ын уусмалд электролиз явуулахад катод дээр юу ялгарах вэ? А. Натри Б. Устөрөгч В. Хлор Г. Х үчилт өр өгч/Б/26. Хийд хий ууссан уусмал аль нь вэ? А. Утаа Б. Манан В. Агаар Г. Хийж үүлсэнундаа /В/27. Na2SO4*10H2O-ын талст гидратын молекул масс хэд вэ? А. 180г Б. 322г В. 142г Г. 300г/Б/28. Суурь диссоциацлагдахдаа ямар анион үүсгэх вэ? А. Хүчлийн үлдэгдэл Б. Гидроксил В. Хүчлийн үлдэгдэл ба гидроксил Г.Хүчилтөрөгч /Б/29. Сул электролитийн диссоциацийн зэрэг ямар байх вэ? А. 0 Б. 0<1 В. 1<30 Г. 30<100/В/30. Хүчиллэг орчны РН хэд байх вэ? А. РН<7 Б. РН=7 В. РН>7 Г. РН=0/А/31. РН-ийн дээд утга хэд байдаг вэ? А. 0 Б. 7 В. 14 Г. 21 /В/32. Хүчил юутай урвалд орж устөрөгч ялгаруулдаг вэ? А. Оксид Б. Суурь В. Металл Г. Давс /В/33. S элементүүд ямар исэлдлийн зэрэг үзүүлдэг вэ? А. +1 Б. +2 В. +1 ба +2 Г. +3 /В/34. Үелэх системд Р элемент хэд байдаг вэ? А. 8 Б. 18 В. 30 Г. 32 /В/35. 40%-ийн 20г уусмалд хэдэн грамм давс байх вэ? А. 8 Б. 4 В. 2 Г. 20 /А/36. 100 хувийн уусмал гэвэл юу байх вэ? А. Уусмал Б. Уусгагч В. Уусагч г. Аль аль нь
 3. 3. /В/37. Фосфиний томъёо аль нь вэ? А. NH3 Б. PH3 В. CH4 Г. SiH4 /Б/38. Устөрөгчийн байгальд хамгийн их тархсан нэгдэл нь юу вэ? А. Аммиак Б. Метан В. Ус Г. Нефть /В/39. 60г усанд 15г давс уусгахад үүсэх уусмалын процентийн концентрацыг ол? А. 20% Б. 30% В. 40% Г. 50% /А/40. Ортофосфорын хүчлийн томъёо аль нь вэ? А. НРО3 Б. Н3РО4 В. Н4Р2О7 /Б/ 10-р анги. Б хувилбар.1. Суурийн оксидын томъёог ол. А. CuO Б. SO3 В. N2O Г. CO2 /А/ 2. Гурван суурьтай суурийн томъёог ол. А. КОН Б. Mg(OH)2 В. AL(OH)3/В/3. Хүчилтөрөгчгүй хүчлийн томъёог ол. А. HF Б. H2SO4/А/4. Суурилаг давс аль нь вэ? А. MgSO4 Б. NaHSO4 В. MgOHCL Г. KAL(SO4)2/В/5. SnO2-ийн найрлаган дах Sn-ийн исэлдлийн зэрэг хэд вэ? А. +3 Б. +4 В. +5 Г.+6 /Б/6. 2м CuO хэдэн грамм бэ? А. 160г Б. 150г В. 140г Г. 130г/А/7. Хэвийн нөхцөлд 11,2л SО2 хэдэн грамм бэ? А. 62г Б. 52г В. 42г Г. 32г/Г/8. SО2-ийн агаартай харьцуулсан нягтыг ол. А. 2,2 Б. 3,3 В. 4,4 Г. 5,5/А/9. Н2SО4-ийн эквивалент хэд вэ? А. 49г/экв Б. 59г/экв В. 69г/экв Г. 79г/экв/А/10. BaCL2+FeSO4=BaSO4+FeCL2 урвал ямар урвалын төрөлд хамаарагдах вэ? А. Нэгдэх Б. Задрах В. Халах Г. Солилцох /Г/11. Хэдэн квантын тоо байдаг вэ? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4/Г/12. Үелэх системд хичнээн үе ба бүлэг байдаг вэ?
 4. 4. А. 7 ба 8 Б. 7 ба 9 В. 10 ба 8 Г. 10 ба 9 /А/13. Манганы дээд валент чанар хэд вэ? А. VII Б. IV В. VI Г. II/А/14. 1s22s22p63s23р1 элементүүдийн аль нь электроны томъёонд тохирох вэ? А. Na Б. Mg В. AL Г. Si /В/15. 3р орбиталын дараа ямар орбитал байх вэ? А. 4p Б. 5s В. 3d Г. 4s /Г/16. Р элемент хэд байдаг вэ? А. 8 Б. 18 В. 30 Г. 32/В/17. Инертийн хийнүүд хэд байдаг вэ? А. 4 Б. 5 В. 6 Г. 7 /В/18. Дараах холбооны аль нь их туйлтай байх вэ? А. H-F Б. H-CL В. H-Br Г. H-J /А/19. Дараах холбооны аль нь их ионы шинжтэй байх вэ? А. K-F Б. O-F В. F-F Г. P-F/А/20. Хамгийн хатуу, бөх бодисууд ямар талст тортой байх вэ? А. Ионы Б. Атомын В. Молекулын Г. Металлын/Б/21. Дараах бодисуудын аль нь хэвийн нөхцөлд шингэн төлөвт оршдог вэ? А. Фтор Б. Хлор В. Бром Г. Иод/Б/22. Термохимийн үндсэн хуулийг хэн нээсэн бэ? А. М.В.Ломоносов Б. А.Л.Лавуазье В. Г.И.Гесс Г. Д.Гиббс/В/23. Химийн тэнцвэрийн шилжих зарчмыг хэн нээсэн бэ? А. Аррениус Б. Шеелев В. Ле Бель Г. Ле Шаталье/Г/24. Эргэх урвал хэдэн чиглэлд явагдах вэ? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4/Б/25. NaCl-ын уусмалд электролиз явуулахад анод дээр юу ялгарах вэ? А. Натри Б. Устөрөгч В. Хлор Г. Х үчилт өр өгч/В/26. Хийд шингэн тархсан дисперсийн систем аль нь вэ? А. Утаа Б. Манан В. Агаар Г. Хийж үүлсэнундаа /Б/27. Na2СO3*10H2O-ын талст гидратын молекул масс хэд вэ? А. 106г Б. 180г В. 200г Г. 286г/Г/28. Хүчил диссоциацлагдахдаа ямар катион үүсгэх вэ? А. Металлын Б. Устөрөгчийн В. Металл ба устөрөгчийн Г. Нийлмэл/Б/29. Хүчтэй электролитийн диссоциацийн зэрэг ямар байх вэ? А. 0 Б. 0<1 В. 1<30 Г. 30<100 /Г/30. Шүлтлэг орчны РН хэд байх вэ?
 5. 5. А. РН<7 Б. РН=7 В. РН>7 Г. РН=0/В/31. РН-ийн дээд утга хэд байдаг вэ? А. 0 Б. 7 В. 14 Г. 21 /В/32. Хүчил юутай урвалд орж давс ба хүчил үүсгэх вэ? А. Оксид Б. Суурь В. Металл Г. Давс /Г/33. S элементүүд ямар исэлдлийн зэрэг үзүүлдэг вэ? А. +1 Б. +2 В. +1 ба +2 Г. +3 /В/34. Үелэх системд Р элемент хэдэн үед байх вэ? А. 4 Б. 5 В. 6 Г. 7 /В/35. 40%-ийн 30г уусмалд хэдэн грамм давс байх вэ? А. 6 Б. 8 В. 10 Г. 12/Г/36. 0 хувийн уусмал гэвэл юу байх вэ? А. Уусмал Б. Уусгагч В. Уусагч г. Аль аль нь /Б/37. Силаний томъёо аль нь вэ? А. NH3 Б. PH3 В. CH4 Г. SiH4 /Г/38. Устөрөгчийн байгальд хамгийн их тархсан нэгдэл нь юу вэ? А. Аммиак Б. Метан В. Ус Г. Нефть /В/39. 80г усанд 8г давс уусгахад үүсэх уусмалын процентийн концентрацыг ол? А. 9,09% Б. 10,09% В. 11,09% Г. 12,09%/А/40. Пирофосфорын хүчлийн томъёо аль нь вэ? А. НРО3 Б. Н3РО4 В. Н4Р2О7 /В/

×