Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 28/05/2013

301 views

Published on

TITULAR: Juanjo Garra reposarà al seu estimat Himàlaia
FOTO: Lleida plora la mort de Juanjo

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 28/05/2013

 1. 1. 28 DE MAIG DEL 2013Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït iindependent de LleidaVisita’ns també a:Es crema un espai pled’alfals, panís i palla, tot ique no hi va haver feritsLleida plora la mort de JuanjoMinut de silenci i ofrena multitudinària per l’alpinistaIncendienunmagatzemdepinsosdeLinyolaORIOL BOSCH (ACN)RAMON GABRIEL (DEFOTO)p. 03-04 i Edit. 06p. 08PUBLICITATLa família descarta recuperar el cosLaDiputacióaporta2,9milionsacooperacióiassistènciamunicipalp. 08ElpresidentdeFomentdelTreballanimaelsempresarisacercarcrèditp. 07Guissonarecuperalatradiciód’anarafregaralssafarejosdelaFontp. 08AJUNTAMENT DE GUISSONAEsva ferir en baixar del DhaulagiriLaUniversitatdeLleidaéslalíderestatalentecnologiad’alimentsp. 07NÚMERO 1.763 ANY 8JuanjoGarrareposaràalseuestimatHimàlaia
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hRedondo. Àger, 23 (Bordeta)Freixinet. Passeig de Ronda, 70De 22.00 a 09.00 hSeuma. Mariola, 39FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Fco. de Villalonga. Boters, 25De 22.00 a 09.00 hGarra. Alcalde Costa, 37AL·LÈRGIESParietària 3 =Gramínies 4 =Olivera 3 ABlets 4 =Faig 1 =Freixe 0 =Melcoratge 0 =Palmeres 0 =Pi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alzina 3 =Salze 0 =Xiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 27 de maig al 2 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaNovesplugesalPirineu,mentrealaPlanaesbarrejaransolinúvolsA partir de mig matí s’esperen reuixats al Pi-rineu i al Prepirineu, tot i que les precipita-cions minvaran cap al final del dia. A la Planade Lleida es barrejaran sol i núvols, encaraque la tendència és que estigui poc ennuvo-lat. Les temperatures mínimes seran sem-blants o lleugerament més baixes, mentre lesmàximes podrien pujar lleugerament. Tot iaixò, els termòmetres no acaben de remuntari a la Plana s’esperen màximes de 22 graus.06.49 h21.35 hLluna plenawww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUShttp://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201303AVUIElcosdeJuanjoGarradescansaràalamuntanyaquesel’enduguéLa família de l’alpinista lleidatà rebutja recuperar-ne les despulles per no posar en perill més personesREDACCIÓ. LLEIDA / KATMANDÚElsfamiliarsdel’alpinistalleida-tàJuanjoGarra,quevamorirdiu-menge al cim de la muntanyaDhaulagiri,agairebé8.000me-tres d’altura, en complicar-se elseu rescat després d’haver so-fert una caiguda dijous passat,han decidit no recuperar-ne elcos “per no posar més vides enperill”.Així ho va explicar el por-taveu de la família, Miquel Àn-gel Corts, segons el qual inten-tar baixar el seu cos des d’on estroba, a gairebé 8.000 metresd’alturaal’Himàlaia,seriaposaraltres persones en risc, per laqual cosa han decidit deixar-loonestà.“ElJuanjoesquedaràonvolia estar, al cel”, va explicarCorts.CortsvaindicarqueGarravamorir perquè portava tres diessense aigua, menjar i oxigen, ique els sherpes, que diumengevanaconseguirarribarfinsaell,van intentar socórrer-lo, peròvan veure que ja no responia.“Deixant de banda la nit del’ascens,elJuanjohapassattresnits sense aigua, sense menjar iamb poc oxigen, a menys 23grausdetemperatura,inohohapogut suportar”, va assenyalar.Aixímateix,vacomentarquela família està molt afectadaper la mort de l’alpinista, de 50anys d’edat, que deixa dona iunafillad’11anys,iquenos’es-peraven aquest fatal desenllaç.“Sabíem que una ferida aaquesta altitud és molt perillo-sa, per aixòvam fer tot el possi-ble per arribar fins a ell i resca-tar-lo, però l’equip de rescat nova poder arribar a temps”, vaconcloure el portaveu de la fa-mília.L’alpinista lleidatà durant un ascensBLOC DE JUANJO GARRAPUBLICITAT3 dies sense aigua,menjar ni oxigenL’esportista lleidatà mordesprés de passar 4 nitsal ras en accidentar-seEls sherpes hi arribenmassa tardLa dificultat del rescat faque la família decideixino recuperar-ne el cosUnavidadeltotdedicadaal’esportJuanjo Garra era diplomat enTreball Social, iva exercir com aEducadorSocialiCooperantIn-ternacional. Va ser coordinadordel’AgermanamentambLérida-Tolima (Colòmbia) entre 1999 i2003. A la Paeria va començara treballar al 1984, a la Regido-riadeServeisPersonals.Enl’ac-tualitat era cap de Secció d’Es-ports de l’Ajuntament de Lleida.Garra és coautor de tres llibres itambévaprologarelllibreTuris-mo blanco de Luis Carus. EramembredelaJuntaDirectivadelCentre Excursionista de Lleida(CEL), onva ser secretari ivocaldeRelacionsExternes.MembreassessordelaFundacióprivadaSícoris Club de Lleida des del2004. Fou membre fundador idirectordelacursaatlèticaMit-ja Marató ciutat de Lleida. Erael director tècnic de la Fede-ració d’Entitats Excursionistesde Catalunya (FEEC).UNA DE LES DARRERES ENTREVISTES QUE VA CONCEDIRVA SER AL ‘BONDIA’El Bondia.cat publicava elpassat 13 de maig una de lesdarreres entrevistes que l’al-pinista Juanjo Garra va con-cedir abans de començar laque malauradament ha estatla seva darrera expedició.Garra,quetambéformavapart de la comunitat blocaired’aquest mitjà, era ben cons-cient dels perills que amaga-va la muntanya, la seva granpassió. De fet, en la seva en-trevista Garra ens responiaaixí quan li demanàvem pelmillor moment per a un alpi-nista. “Per a mi, un alpinistanofaelcimquanestàalpuntmésaltdelamuntanya,elcimsempreestàalcampbase.Noés només pujar. Pensa quepropdelcimdelDhaulagirihiha dos cadàvers”, exposava.Unaaltradelesfrasesdel’en-trevista que avui esdevenencolpidoresés“lamuntanyaésdevegadesinjusta. Laneu,elfred, el gel et poden impedirassolir un cim. Són factorsque et produeixen angoixa.Heviscutmomentsmoltcom-plicats”. Els més difícils, tantper a ells com per la seva fa-mília, de ben segur han estatels darrers. Trobareu l’entre-vistaíntegraaJuanjoGarraa:http://bondia.cat/apunts/157-entrevista/21461-entrevista-a-juanjo-garraGarra explicant l’expedicióConscientdelaperillositatdelscimsALBERT GUERRERO
 4. 4. 04AVUI BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013LA SEVA MORTCOLPEJA ENTITATS I INSTITUCIONS DETOTCATALUNYAÀngel RosAlcalde de Lleida«JuanjoGarraeraunreferentaLleidaiperaLleidaenl’alpinismeienl’amorperlanatura»Joan ReñéPresident de la Diputació de Lleida«HaestatunapersonaquehaportatelnomdeLleidaarreudelmón»Ivan TibauSecretari general de l’Esport«Lasevamortésunagranpèrduaperl’alpinismecatalàil’esportdelpaís,eratotunreferent»Lluís TabernerPresident del CEL«Quanteniaunaestonaanavaalamuntanya.Eraunapersonaactiva,amblariallaalaboca»Xavier PérezPresident de la Fecoll«LaFecollielspenyistesensunimaldolperlamortdelnostreamiciCaragolBover2012»Lleidadecretadosdiesdedolenrecordd’un“alpinistaexcepcional”Centenars de persones mostren el seu condol a la família en la convocatòria d’un minut de silenciREDACCIÓ. LLEIDAL’AjuntamentdeLleidavadecre-tarahirdosdiesdedoloficialperhomenatjar“unalpinistaexcep-cional”iundelsesportistesd’elitmésimportantsdelahistòriadeLleida,comelvaqualificarelpa-er en cap, Àngel Ros.L’alcalde de Lleida va presi-dir el minut de silenci que es vaconvocar ahir a la tarda a la pla-ça de Mossèn Cinto, al monu-ment que es va bastir per com-Les banderes onegena mitja astaLleida suspèn els actespúblics durant 2 diesTot Lleida, ‘tocada’per la mort de GarraLes mostres de condolse succeïren tot el diamemorarelcentenaridelCentreExcursionista de Lleida (CEL),d’on formava part el munta-nyenc. L’acte va congregar cen-tenars de persones, quevanvo-lermostrarelseucondolalafa-mília.Amb motiu del dol oficial, laPariahasuspèselsactespúblicsdurant dos dies i les banderesonejaran a mitja asta. A més amés, demà es realitzarà un acted’homenatgeiunminutdesilen-ci en el marc de la Copa Catalu-nya de futbol.A banda de l’Ajuntament deLleida, altres administracionscomlapròpiaGeneralitatvante-nir paraules de record a Garra.Els companys de Juanjo Gar-ra al Centre Excursionista deLleida(CEL)estavenvisiblementcommocionats ahir a la seu delcentre. El president de l’entitat,LluísTaberner, va remarcar quehaestat‘’uncopdur’’jaquediu-menge al migdia van ‘’esclatard’alegria perquè semblava quese’n sortia, però al final no’’.Ta-berner va afegir que esperavenque arribés bé al camp base idesprés ja podrien donar el res-cat per finalitzat, ‘’volíem quese salvés i no pensàvem en resmés’’, va concloure.Tot el món de l’esport i Llei-da sencera ahir estaven de dolen conèixer-se la desgraciadanotícia.El primer acte d’homenatge a Juanjo Garra, que es va celebrar ahir a la tarda, era un minut de silenci a la plaça Mossèn Cinto VerdaguerRAMON GABRIEL (DEFOTO)
 5. 5. BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201305PUBLICITAT
 6. 6. 06OPINIÓ BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013Fadiesquelivaigdonanttombsaaixòdelsvalorsal’esport,des-prés d’una magnífica campa-nyadelsequipsiesportistesllei-datans i, des d’ahir, amb al des-aparició d’un amic que personi-ficava aquests valors: el JuanjoGarra.És un any molt bo en el quèels èxits esportius de Lleida fanque un es posi a pensar i treguiconclusions sobre la importàn-cia de la simbiosi entre l’esportHem perdut Juanjo Garra. Lamuntanya, allà on sempre diri-gialasevamirada,haestatlase-vadarrerallar.Hamortenelcim,assolint una victòria més en laseva dilatada carrera d’escala-dor,il’operaciódelseurescathapermès salvar lavida de 8 esca-ladors. Garra era un referent aLleida i per a Lleida en l’alpinis-meienl’amorperlanaturaiperlamuntanya.Haportatlanostrabanderaatotselspicsquehaco-ronat i, després de posar-la unavegada més al novè cim de mésde 8.000 metres, les condici-ons extremes del Dhaulagiril’han superat.Aquestsdarrersdieshemes-tat pendents, més que mai, deles informacions que ens ar-ribaven de l’Himàlaia i del seude base i l’esport d’elit. La con-clusiónopotserunaltraqueunsense l’altre no poden subsistirperquè alimenten la il•lusió defer un play off, jugar competici-ons europees o fer el cim.Aquí és on em trobo al Juan-jo.Ellhafetelcim,moltscimsalllargdelasevavida.M’hetrobatamb el Juanjo moltes vegades,una persona afable i molt edu-cada, una bona persona. Hemtreballat junts a molts projectesesportius de la ciutat, última-mentconcretantelcontingutilaforma del Consell Assessor del’Esport Municipal.Eraunapersonapacient,quesempreparlavaambuntodeveubaix,etmiravafixamentalsulls,i t’escoltava. Últimament, nomassa gent escolta com ell eracapaç d’escoltar. Davant la difi-cultat,etfeiaelcomentaride“hoentenc, tens raó, vaig a veure siho escric i ho parlem”. Era unaforma molt fàcil d’avançar ambun projecte que pensàvem queera necessari per a tots. Sem-pre era així, era molt senzill tre-ballar amb ell.El seu exemple és el que emfa reflexionar sobre els valors.L’esforç,lasolidaritat,elcompro-mís, la companyonia, el treballen equip, la tenacitat, el saberguanyar i saber perdre, el com-partir els triomfs i saber apren-dre amb les derrotes, el gaudirdelmomentitransmetreelgranvalor de la llibertat de fer el cim.Aquestos són els valors quepodem ensenyar a la nostra jo-ventut, valors que amb qualse-volesportiesportistahandeser,peròqueavuivullferpatentqueeren amb el Juanjo. La humilitatd’aquest homenot que tot justarribava al metro seixanta,aquell que el veies a les alçadesmésgransdelmón,sol,ambunarialla, envoltat de neu. Avui re-passava un grapat de fotos se-ves i se m’esborronava la pell.Ja no estaria més a les nostresreunions,alspassadissos,nofa-ríem mes cafès.Però tinc la seguretat que elJuanjo sempre estarà amb nos-altres, oferint-nos aquella fran-ca rialla, aquella mirada fixa delque t’escolta, transmetent alsnostres fills tots aquells valorsque representa l’esport i que faquenotinguiparaulesperexpli-car que significa un esportistacomellperexplicaraquellasim-biosiquedèiemabansentrel’es-portista i la joventut que trobaun camí de vida mitjançant l’es-port.Juanjo,ettrobaremafaltar,elmóndel’esportnecessitaperso-nes com tu, bona gent que facide l’esport i dels seus valors unmotiu de vida. Això farà que elmón sigui millor i si ara és unamica millor que abans és pergent com tu.El teu tarannà i el teu exem-ple sempre estarà amb nosal-tres,ambaquestaciutat,latevaciutatilatevagentdel’esportetrecordarem sempre.Juanjo,elgranvalordeferelcimJuanjoGarra,unalpinistaexcepcionalDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialLleida està de dol per la mort de Juanjo Garra, que no va poder superar elsproblemes derivats de romandre més de 3 dies sense recursos a 7.700 metresd’alçada després de patir un accident quan iniciava el descens del Dhaulagiri ambla resta dels membres de la seva expedició. La seva resistència ha estat heroica,igual que la seva vida i l’amor per la seva família. El seu somriure i la seva riallas’han quedat al seu estimat Himàlaia, però sempre ens acompanyaran, igual que laseva bonhomia i les ganes d’ajudar tothom que li demanava. Juanjo, descansa enpau. Lleida i l’alpinisme no t’oblidaran mai, això ja ho pots tenir per ben segur.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).JuanjoGarraÀngel Ros i DomingoAlcalde de LleidaRegidor de CiU al’Ajuntament de LleidaPaco Cerdà i Esteveestat físic i anímic, fent costat ala seva família, especialment, laseva dona, Assumpta, i la sevafilla, Aina, a les que tenim en elnostrecorenaquestsmoments.Totes les persones que el co-neixem ens sentim una mica or-fesijo,personalment,séqueheperdut un bon amic.Vaig conéi-xerelJuanjoquanpreparavaex-pedicionsalscimsdelageogra-fia interior i exterior del paísdes del Centre Excursionista deLleida. IMés recentment, elsúl-tims anys, he tingut el privilegide compartir, amb ell i els amicsdel Centre, excursions als cimsmés emblemàtics del Pirineu,quecadaestiuintentàvemcoro-nar, i que amb el seu guiatgehemassolitplegats.Ushededirque la seva companyia i el seusconsells m’han descobert unanova manera de gaudir i d’esti-mar la muntanya, amb el treballenequipilasatisfacciódesupe-rar nous reptes.Garravacomençaratreballara la Paeria a al 1984 i sempreha treballat al costat de les per-sones, primer com a animadorcívic, després com a educadorsocial, més endavant com a co-operant a la ciutat agermanadade Lérida (Tolima) i, finalment,com a Cap de la Secció d’Es-ports, on sempre hemvalorat lasevatascailasevavàluaperso-nal al servei del foment de l’es-port-educacióentretotselsciu-tadans. L’Ajuntament ha decre-tatdosdiesdedoloficialperdiradéuaunalpinistaexcepcional,a un companyde la Paeria, a unamic, a una gran persona, i ho-menatjar un dels esportistesd’elitmésimportantdelahistò-ria de Lleida.El nostre condol més sentit ala seva família i el nostre recordper sempre al Juanjo i les sevesmuntanyes. Utilitzo les sevespròpies paraules escrites en laultima postal que em va enviardes d’aquesta expedició en laque em deia: “Àngel, no hi haventfavorableperaquellquenotéunportdedestí”.Ellhatrobatel seu destí a la muntanya, alCEL.
 7. 7. BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201307LLEIDAPUBLICITATLliuramentdelspremisdela7aFiradel’FPEl director d’Ensenyament, Miquel À. Cullerés, va lliurar elsPremis de la 7a Fira de FP com a reconeixement als guardo-nats en les activitats desenvolupades en el decurs del saló.DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENTMansoesreuneixambelcapveïnaldeMariolaLa subdelegada, Inma Manso, va rebre el president dels ve-ïns de la Mariola, Máximo Blanco, que li va demanar ajut enlarecercadematerialdocumentalsobreelsorígensdel’AAVV.SUBDELEGACIÓ DEL GOVERNNouconcursperexplotarelMercatdelPlaREDACCIÓ. LLEIDALaComissióInformativad’Urba-nismvadonarllumverdaalano-valicitaciódelcontractedeges-tió i explotació del Mercat delPla, després que l’anterior con-curs que es va convocar al juliolde l’any passat quedés desert, ia l’haver ara empreses interes-sades en gestionar l’edifici mo-dernista rehabilitat per l’Ajun-tament. La 1a tinent d’alcalde,Marta Camps, va explicar queara el nou concurs es farà mit-jançant procediment negociat,“elstràmitsdelqualsónmésrà-pidsperquèesconvidaalesem-preses que han manifestat inte-rès en la gestió i explotació”.JornadaalMagicaldelsalumnesdeComunicacióREDACCIÓ. LLEIDAAlumnat de Comunicació de laUdLimpulsa dijous una jornadaalMagical.Llums,càmera,acció!acull tallers gratuïts de so en ci-nema, música, doblatge, enre-gistramentenmulticàmerai3D.ElshospitalscelebrenavuielDiadelaNutricióREDACCIÓ. LLEIDAEls hospitals de Lleida celebrenavui el Dia Nacional de la Nutri-ció, amb tot un seguit de xerra-des, punts informatius i menúsespecials.CiUproposaLleidaperalCongrésForestalde2017REDACCIÓ. LLEIDAElGrupmunicipaldeCiUpropo-sa la candidatura de Lleida alCongrés Forestal del 2017 i, enaquest sentit, insta la regidoriadeTurismeaatreureaquestcon-grés a La Llotja.REDACCIÓ. LLEIDAEl president de Foment delTre-ball, Joaquim Gay de Montellà,vaanimarahirelsempresarisdelpaís a buscar crèdit atesa unalleu millora dels indicadors eco-nòmicsquefafavorablelarecer-cadenovesiniciativesempresa-rials.Durant una visita a la seu dela Confederació d’Organitzaci-onsempresarialsdeLleida(CO-ELL) amb motiu de la reunió delComitè Executiu de Foment delTreball,JoaquimGaydeMonte-llàvaassenyalarque“calanimarels empresaris a cercar crèditperquè s’estan reobrint tímida-ment les línies de finançament iens trobem davant un escenarique engresca de nou a assumirriscos empresarials”.RECUPERAR LA IL·LUSIÓAixí mateix, el president deFoment del Treball va precisarque els empresaris han de recu-perar més que mai la il·lusió deprendre riscos i per crear rique-sa.“Cal, doncs, tenir motivació,empentairenovarlavocacióem-presarial”, va concloure Gay deMontellà, que va remarcar queels sectors industrials que em-penyen l’economia catalana ahores d’ara són l’agroalimenta-ció,elsbénsd’equip,lametal·lúr-gia, el sector automobilístic, elquímic i el turístic.El president de l’ensdetecta una milloradels indicadors“Enst robem davant unescenari que engrescade nou a assumir riscos”Aposta per renovar lavocació empresarialamb motivació“L’empresari ha an derecuperar més que maila il·lusió per crearriquesa”FomentdelTreballanimaelsempresarisalarecercadecrèditGayde Montellàveu favorable buscar noves iniciativesLaUdL,líderentecnologiad’alimentsA nivell de tot l’EstatREDACCIÓ. LLEIDALa UdL és la que més investigade tot l’Estat en la disciplina deTecnologiad’Alimentsilaterce-raenlad’Agricultura.Aixíhore-cullenelsRànquinsI-URGd’Uni-versitats espanyoles segonscamps i disciplines científiques2013,basatsenlarecercapubli-cada en les revistes internacio-nals de més impacte ivisibilitat.LaUdLtambéocupael4tllocenel camp de les Ciències Agràri-es, en aquest cas liderat per laUniversitatdeCòrdova.Eldirec-tor del departament de Tecno-logiad’Alimentsdel’EscolaTèc-nicaSuperiord’EnginyeriaAgrà-ria (ETSEA), Antonio J. Ramos,creuqueaquestsresultatsreco-neixen“larecercad’excel·lènciaque la UdL realitza des de fatemps en l’àmbit alimentari”.
 8. 8. 08COMARQUES BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013REDACCIÓ. CERVERAElConsellComarcaldelaSegar-ra ha impulsat la creació de laXarxa d’Inserció Laboral de laSegarra,pertald’uniresforçosioptimitzar els recursos laboralsi socials dels que disposa la co-marca.Des de l’Àrea de PromocióEconòmica del Consell es coor-dinen les diferents entitats quela conformen (el Club de Feinade la Paeria de Cervera, la Fun-dació Xavier Paules, l’Associ-ació Aspid, Creu Roja l’i Associ-ació Alba l’Espigol) per tal decompartir i distribuir tasques.L’objectiu de la xarxa és podercapturar ofertes i compartir-lesentre les entitats per tal de po-der preseleccionar els millorscandidats.Un dels paleontòlegs fotografia les restes trobadesRecuperenelquepodriaserunembriódedinosaureComença l’època d’excavacions a Coll de NargóACN. COLL DE NARGÓL’Institut Català de Paleontolo-gia (ICP) va iniciar ahir la cam-panya d’excavacions a les co-marques de Lleida i ho va fer aColl de Nargó, on s’ha trobat unesquelet d’un petit vertebrat.Elcapdeldepartamentdere-cerca del Mesozoic i del depar-tament de Faunes del Neogen iQuaternaridel’ICP,ÀngelGalo-bart, va explicar que si es con-firmaquelesrestessónd’unem-brió de dinosaure, serien lesprimeres que mai s’han trobat aEuropa.TROBALLA DELS AMICS DELSDINOSAURESLa troballa, que va fer Fran-cesc Pérez Peralba, un membredels Amics dels Dinosaures del’Alt Urgell (ADAU), és doncs“moltimportant”.Espodriatrac-tar una cria d’uns 40 centíme-tres com a màxim que, d’adulta,podria haver superat els 10 me-tres de llarg i els 3 d’alt.NeixlaXarxad’InsercióLaboraldelaSegarraIntegrada pel Consell i diverses entitats de la zonaAgramuntaculldissabtela1aMostradeVinsiCavesHi participaran unavintena de cellers de PonentREDACCIÓ. AGRAMUNTAgramunt celebrarà dissabte laprimeraediciódeDVins,laMos-tra de Vins i Caves de Proxi-mitatamb lavoluntat de posar al’abast del públic les degustaci-onsdeproductesvitivinícolesdela D.O. Costers del Segre.LaMostraneixamblavolun-tat de donar a conèixer produc-tes vitivinícoles de les nostresterres. Més d’una vintena d’ex-positors d’empreses i cellers devi han confirmat la seva partici-pacióalamostraqueestaràubi-cadaalpasseigdelSió,propdelPontRomànic.Amés,espodranfer degustacions gastronòmi-ques que acompanyaran la cin-quantena de vins i caves pre-sents a la Mostra.La Mostra respon a un reptei al dinamisme del sector vitivi-nícola de les Lleida.RentadapopularalssafarejosdeGuissonaSota el lema Fem net, els safarejos de la Font de Guissonavan recuperar la vida tenien fins a principis de segle XX ambdones omplint cantirs, netejant verdureso fent la bugada.Lesescolesbressolvisitenl’InstitutMollerussaEls alumnes més grans de les escoles bressol de Mollerussavan visitar la setmana passada les instal·lacions de l’InstitutMollerussa per aprendre com s’hi treballa.AJUNTAMENT DE GUISSONAAJUNTAMENT DE MOLLERUSSACremaunmagatzemdepinsosaLinyolaNo hi ha hagut feritsREDACCIÓ. LINYOLAUn incendi crema des d’ahir aprimera hora de la tarda el ma-gatzem construït amb xapa me-tàl·lica d’una fàbrica de pinsosde Linyola (el Pla d’Urgell), se-gons van informar els Bombersde la Generalitat.Es tracta d’un espai ple d’al-fals,pallaipanísdel’empresaAl-dahra Fagavi (antiga Alfals delPla SL), situada a la carreterade Penelles, a l’alçada del quilò-metre 1,3, del municipi. Fins allloc,s’hivandesplaçarvuitdota-cions dels Bombers de la Gene-ralitat.L’incendi, del qual s’ha rebutl’avísaunquartdecincdelatar-da, no va causar ferits ni evacu-ats i es preveia que seguís cre-mant en les properes hores.Fonts dels Bombers van remar-carqueestractad’unespaitan-cat que està recobert d’una xa-pametàl·lica,perlaqualcosaespreveu que no es pugui propa-gar cap a l’exterior de les ins-tal·lacions.LAURA CORTÉS (ACN)REDACCIÓ. LLEIDALa Diputació de Lleida destina-rà aquest any prop de 3 milionsd’eurosalsconsellscomarcalsdelademarcacióenmatèriadeco-operacióiassistènciamunicipal,arran del conveni que va signarahir el president de l’ens, JoanReñé, amb els presidents delsconsells lleidatans.Per una banda, la Diputacióaportaràpropd’1,1milionsd’eu-rosqueserviranperfinançarelscostos d’assistència als ajunta-ments i, per altra, prop d’1,9 mi-lionsperpagarlatrentenadese-cretarisiinterventorsquedonenservei a municipis petits.Reñé va defensar l’eficiènciaen la gestió que fan els ajunta-mentsméspetitsaixícomlane-cessitatdemancomunarserveisper tal de garantir-ne la con-tinuïtat.Convenis amb elsconsells comarcalsEl president de laDiputació i els delsconsells signen l’acord1,9 milions per aassistència tècnicaTambé en matèriad’assessorament alsmunicipis petitsProp d’1,1 milions perals interventorsEls ens comarcals enpodran contractar unatrentenaLaDiputacióaporta2,9milionsacooperacióiassistènciamunicipalJoan Reñé defensa la necessitat de mancomunar serveisEnconcret,aquest2013laDi-putacióaportaràalsconsellsco-marcalslleidatanspropd’1,9mi-lionsd’eurosperalfinançamentdels costos d’assistència tècni-ca i d’assessorament als mu-nicipis més petits en conceptescom ara en tràmits ambientalso llicències urbanístiques. Aixímateix, la Diputació destinaràpropd’1,1milionsalfinançamentdel cost que suposa la contrac-tació a nivell comarcal d’unatrentenadesecretarisiinterven-torsquedonaranserveienlatra-mitació als municipis que, per sisols, no poden assumir la con-tractació d’un secertari.AmbaquestesaportacionslaDiputació de Lleida busca queels municipis més petits puguinoferirserveisalsseusveïnsgrà-cies als serveis de suport tècnici jurídic que s’ofereixen.
 9. 9. BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201309ACTUALITATPUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONAL’executivadeCiUhavolgutpo-sar fi a les polèmiques declara-cions del líder d’Unió, JosepAn-toni Duran Lleida, que, aquestdiumenge a ‘La Razón’, va dirque el que fins ara s’ha fet so-bre el procés de la consulta, és“en la pràctica res”. La direccióde la federació s’ha reafirmaten el seu compromís i amb elpacte d’estabilitat amb ERC. Ésa dir, CiU segueix apostant perla consulta d’autodeterminacióel 2014 i per l’Estat propi. Se-gonsva dir Josep Maria Pelegrí,quehasubstituïtDuran,indispo-sat,enrodadepremsa,enguanys’estàfenteltreballprevidepre-paració per a la consulta en totsels fronts, del legislatiu al de di-vulgació entre la ciutadania.Joan Vila, ahir, al judici que va començar a GironaL’assassíd’avisd’Olotdiuquenovoliaveure’lspatirVila s’enfronta a 107anys de presó per onze crimsAGÈNCIES. GIRONAEl zelador d’Olot, Joan Vila, haassegurat en la seva declaraciódurant el judici oral que ha co-mençataquestdillunsalatardaal Palau de Justícia de Gironaque en cap moment va pensarque provocant la mort a onzeavisdeLaCaritatdeOlotcome-tiaassassinats.“Jonopodiaveu-re patir les persones, em sapgreuquandiuenqueteniainten-ció de matar-los, jo els estima-va, eren la meva vida aquestespersones; La Caritat era la me-va vida”. En la seva declaraciódavanteljuratpopular,vainsis-tir a dir que ell creia que estavaajudant els avis --que tesnien lasalut molt delicada-- i que maivapensarqueeraelcausantdelseu patiment, fins i tot en elscasos en els quals va subminis-trar lleixiu o similars a les vícti-mes.Eljudicioral,quehaarren-cataquestdilluns,duraràfinsal7 de juny, i l’acusat s’enfronta auna pena de 194 anys de presó.CiUrefermaqueel2014hihauràelreferèndumDavant els dubtes expressats per Duran LleidaACNAGÈNCIES. BARCELONAElParlamenthademanataquestdilluns la compareixença delministre d’Economia, Luis deGuindos, i de les cúpules ac-tuals i anteriors de Bankia i deCatalunyaBancdavantlacomis-sió d’investigació que ha d’exa-minar l’actuació de les entitatsfinanceres a Catalunya.La comissió ha sol·licitat lacompareixençadel’expresidentdeBankiaRodrigoRato;del’ac-tual president de l’entitat, JoséIgnacioGoirigolzarri;del’expre-sident de Catalunya Banc AdolfTodó;delsexministresd’Econo-miaPedroSolbesiElenaSalga-do, i de l’anterior cúpula de Cai-xa Penedès imputada per adju-dicar-se pensions milionàries.Els grups han coincidit en lasevavoluntatquelacomissiótanútil com sigui possible per alsCrida a declarar elministre De GuindosPedro Solbes i ElenaSalgado també seraninterrogats pels diputatsL’exministre NarcísSerra, tambéI els altres expresidentsde Caixa Catalunya:Serra Ramoneda i LozaPreferents i clàusulesabusivesHauran de donarexplicacions sobreaquestes ‘trampes’ElParlamentinvestigaeldesgavelldeCaixaCatalunyaideBankiaPer conèixer com esva ensorrar el sistema català de caixesciutadans perjudicats per lacol·locaciódepreferentsoaltresproductesderisc,itambéperco-nèixer les causes de l’ensorra-ment del sistema català de cai-xes.Així,elParlamenthadema-nat que compareguin anticscàrrecsdeCaixaCatalunyacoml’exministre Narcís Serra, JosepMariaLoza,FernandoCasadooAntoni Serra Ramoneda, i d’ex-directors generals o presidentsde Caixa Manresa, Caixa Tarra-gona, de les caixes que van do-nar lloc a Unnim o bé de CaixaLaietana, ara integrada a Ban-kia. La comissió d’investigacióde la banca hauria d’abordarassumptes com la situació ac-tualdelesentitatsnacionalitza-des catalanes o bé problemescomeldelesparticipacionspre-ferents o les clàusules abusivesen la concessió d’hipoteques.Rajoynovol‘afavorir’CatalunyaACN. MADRIDMariano Rajoys’ha compromèsamb els presidents autonòmicsdel PPa no establir cap marc denegociació bilateral amb la Ge-neralitat a l’hora de fixar els ob-jectiusdedèficit.Tambédiuquecapterritoritindràunobjectiudedèficitinferioralquevaregistrarl’anypassat(1,96%aCatalunya)i que s’establiran compensaci-ons per a aquells que van com-plir l’objectiu del 2012 (1,5%).ParellaholandesaassassinadaaMúrciaAGÈNCIES. MÚRCIALaPoliciahatrobatelscadàversdel’exjugadorainternacionaldevoleibol Ingrid Visser i de la se-vaparella,desaparegutsel13demaig a Alquerías (Múrcia).Vidal-QuadrasdemanaintervenirlaGeneralitatAGÈNCIES. BARCELONAAleix Vidal-Quadras va dir ahirque, si la Generalitat convoca laconsulta, el Govern haurà d’”in-tervenir” la Generalitat desprésde deixar que faci fallida.Barcelonaestrenademàlatelefonia4GAGÈNCIES. BARCELONAVodafonevaanunciarahirquejaes pot fer reserva del servei detelefonia 4G a la web (gratuïtfinsal30setembre)iqueespo-saràenmarxademà,29demaig.ApunyalaelbancariquelivavendrepreferentsAGÈNCIES. VALÈNCIAUn agent de la policia local deValència va apunyalar diumen-geunhomede55anys,extreba-lladordeBankiaquelihauriave-nut participacions preferents
 10. 10. 10GASTRONOMIA BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013
 11. 11. BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201311ESPORTSPUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONA / SANTOSL’entrenadordelBarcelona,TitoVilanova,va assegurar, sobre elrecentfitxatgedeldavanterbra-silerNeymar,que“totEuropahovolia, no podem equivocar-nostots”, encara que va reconèixerque falta per comprovar “la se-vaadaptació”alalligaespanyo-la.“Felicitoeljugadorperquèhaoptat per un projecte esportiu inoperl’economia.EscullelBar-celona perquè li agrada la sevaformadejugaricreuques’adap-tarà. Ens avancem a altresequips,elconeixíemd’abansifadosanysimigjaensvanpassarimatges,iquanellsanavennos-altresjaveníem”,vacomentareltècnic.Sobre la gran competència ala davantera després de l’ar-ribada de Neymar, Tito es vamostrarsegurqueaixònoafec-“Escull el Barçaperquè li agrada laforma de jugar”Vilanova destaca que elclub s’ha avançat amolts d’altres equipsL’entrenador delBarça creu ques’adaptarà en breu“S’ha de buscar lamanera perquè totstinguin el seu espai”Tito:“FelicitoNeymar,triaelprojecteesportiuabansquel’econòmic”El crac brasiler signava ahir el seu contracte amb el BarçaPresentenelcampionatd’EspanyadeMotocròsLa Diputació de Lleidava acollir ahir l’acte de presentació dela prova del Campionat d’Espanya de Motocròs que acolliràel circuit de Ponts aquest cap de setmana (1 i 2 de juny).DIPUTACIÓ DE LLEIDAtaràalrendimentdelbloc.“Quanmillors jugadors tens, pitjor potser l’entrenador. S’ha de buscarlamaneraperquètotstinguinelseu espai i puguin ser protago-nistes.Jahohemviscutabans“,va assegurar.D’altra banda, l’entrenadorblaugranavafelicitarelclubperla seva tasca en el fitxatge delbrasiler. “Van veure amb tempsque seria un gran jugador i aixòens ha facilitat les coses. Si ha-guéssimtrigatméspotsernoha-guéssimpogutincorporar.L’en-titat s’ha mogut bé i molts bra-silers han triomfat aquí”, vaargumentar.Neymaresconvertiaahirofi-cialment en jugador del Barçaper a les cinc pròximes tempo-rades després de signar el con-tractequel’uneixalclubdelaca-pital catalana.9delBarçaala1allistadeDelBosqueAGÈNCIES. MADRIDVicente del Bosque va donar lallistade26convocats,delsqualsen descartarà 3, per a la CopaConfederacions, que es jugaràdel 15 al 30 de juny al Brasil. ElBarça és l’equip que, amb 9 ju-gadors, aporta més noms a lallista. Valdés, Piqué, Jordi Alba,Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc,Pedro i Villa són els elegits.Miamiposael2a1alafinalEstdel’NBAAGÈNCIES. INDIANÀPOLISEls Miami Heat van derrotar elsIndiana Pacers en el tercer par-tit de la final de la ConferènciaEst de l’NBA (96-114) i ara do-minenlasèrieperduesvictòriesa una. Aquesta victòria permetals actuals campions de l’NBArecuperarelfactorpistaqueha-vien perdut al ser derrotat en elsegon enfrontament
 12. 12. 12PROPOSTES BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 2013Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina (apta). 16.00, 18.15Efectos secundarios (+12). 20.35, 22.30Babycall (+16). 16.10, 22.10El impostor (+12) (VOS). 18.10Un lugar donde refugiarse (+12) 20.00La gran boda (+12) (HD). 16.30, 18.10, 19.50Marea letal (+12) (HD) 21.50Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Dead Man Down (+16) (HD). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25.(27 de maig, a les 17.05).La dama del lago (òpera) 19.45 (27 de maig).El ocaso de los dioses (òpera) 18.00 (30 de maig).Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30Los Croods (apta) (dissabte i diumenge). 16.40, 18.30Tierra prometida. 20.20, 22.20,•00.20La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.20Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Oblivion (+7). 16.30, 19.10, 22.00, •00.25Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.25El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, 00.20Scary Movie 5 (+16). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.15Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esBarbara (+12). 15.00, 18.50, 22.30La caza (+12) 17.00, 20.40Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00De jueves a domingo (apta) 16.30Kauwboy (+7) 18.10Tomboy (apta). (VOS) 19.35Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.00El ejercicio del poder (+12) (VOS) 22.30Ali (apta) 15.00Un amigo para Frank (+7) (VOS). 21.00Un amigo para Frank (+7). 16.30 18.50, 19.30, 22.30.JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Objetivo: la Casa Blanca (+16). 11.40, 13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.30,•00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16). °12.40,°14.50, 17.00,19.10, 21.20, •23.30Fast &Furious 6 (+16) 11.30, 15.15, 17.35, 20.00, 22.20,°00.40.Fast &Furious 6 (+16) 13.35, 16.00, 18.25, 20.50, 23.15.Fast &Furious 6 (+16) 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, 21.40,00.05.Iron Man 3 (+12). °11.45, °15.45,18.00, 20.15, 22.30,•00.45Iron Man 3 (+12) (3D). 13.20.Los Croods (apta) (3D). °14.40, 16.30Los Croods (apta). °11.45, 15.50, 18.00La gran boda (+12). °12.00, °14.20, 16.00, 17.40, 19.20,21.00, 22.40, •00.20Jack el cazagigantes (+7). °11.35, 14.00,°16.15, 18.20G.I. Joe: La venganza (+12). 20.30, 22.25, •00.25Dando la nota (+12). 11.50, 14.20, 16.25.Oz, un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35, 18.50Un amigo para Frank (+7). 12.00, 14.20, 16.00, 17.40,19.20, 21.00, 22.40, 00.20.Buscando a Nemo (apta) (HD). °11.30, 16.15El gran Gatsby (+12) (3D). 18.05El gran Gatsby (+12). °13.55,16.30, 19.05, 21.40,•00.15El gran Gatsby (+12). °12.15, °14.50, 17.25, 20.00, 22.35Scary Movie 5 (+16). °18.30, 20.10, 22.00, 23.40.Oblivion (+12). °21.20, •23.50Stoker (+16). °13.45,°19.50, 22.00,•00.00The Trip (+12) 20.40, 22.35, 00.30.Dead Man down (HD) 11.40, 18.20, 20.25, 22.30, 00.35.Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comPosesion Infernal (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.10,22.30, Dg. 18.00, 20.10; Dl. 22.15El gran Gatsby (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30,20.15, 22.45; Dg. 17.30, 20.15; Dl. 22.15L’ultima illa (apta). Dv., 22.30; Ds. 19.45; Dg. 19.45La cocinera del presidente (apta). Ds. 17.45, 22.30; Dg.17.45; Dl 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comFast&Furious (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30;Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Noche de vino y de copas (+7). Dv. 22.30; Ds. 17.30,20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.00; Dl 22.15.Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comPosesion infernal (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30Parker(+16). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comIncompatibles(+16). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.154 días de mayo(+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30.El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comLa gran boda (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15.Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comCombustión (+16). Ds. 18.00.G.I. Joe: La venganza(+12). Ds. 22.00; Dg. 18.00La cocinera del presidente (apta) Dl. 18.00Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsCartells de l’AplecSala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida.Finsel31demaiglaseudelaFecollmos-tra els cartells presentats al concurs2013, incloent-hi el cartell guanyador.DretscompartitsMuseu d’Arquitectura i Urbanisme JosepMas Dordal. Almacelles.Exposicióitinerantquepretènaproparla Unió Europea. Fins els 2 de juny.#Animac2013Cafè delTeatre.Exposiciódelesfotografiesselecciona-desquevanparticiparaAnimaciInsta-gram. Fins el 16 de juny.InstawalkaAigüestortesPati de l’IEI. LleidaExposiciófotogràficaInstagramdelpri-merInstawalkalparcnacionald’Aigües-tortesiEstanydeSantMauriciAraLlei-da. Es potvisitar fins el 20 de juny.El nostre món en guerraSala Montsuar de l’IEI.Exposició amb fotografies realitzadesperreconegutsfotògrafsdeguerra, pro-moguda per la Creu Roja i que preténdenunciar els problemes derivats delsconflictes armats del món. Romandràoberta fins el 24 de juny.Rusiñol, Gauguin, Sunyer,Monet. Paisatges a lacol·lecció Carmen ThyssenCaixaForum. Av. Blondel, 3. Lleida.Selecció del fons de paisatge modern,de la col·lecció Carmen Thyssen. L’ex-posició està estructurada entorn a di-ferents periodes: naturalisme, simbo-lisme, impressionisme o postimpressi-onisme. Oberta fins el 28 de juliol.Taps, Cubs, DitsCentre d’Art La Panera. Pl. La Panera, 2.Coneixerem lestècniquesd’estampació.Descobrirem què es pot dibuixar ambtintes de colors utilitzant motlles. Po-dreudeixarlavostraempremtapartici-pant en un taller. Fins el 6 d’octubre.Exposició fotogràficad’IsoclubAparadors de l’empresa Check Risk.Passeig de Ronda, 163. Dimarts i dijous,de 18.30 a 22.00 hores.Un grup d’amics i fotògrafs amateursvancrearunclubquevananomenarIso-clubLleida,percompartirexperiències,tallersisortidesalvoltantdelmóndelatografia. Oberta fins el 27de juny.93 Marc MàrquezMuseu Comarcal de Cervera.El31tancal’exposiciósobreMarcMár-quez,ons’explicalatrajectòriadeljovepilot i el seu perfil personal.75 imatges/75 anysMuseu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega.Exposició retrospectiva sobre els 75anysdelMuseud’ArqueologiadeCata-lunya. Oberta fins el 24 de juny.ConferènciesLa revolta del paisatgeCaixafòrum. Lleida.A les 19.00.Conferència Veure, mirar i sentir el pai-satge,acàrrecdeDanielGiralt-Miracle,emmarcatenelcicleLarevoltadelpai-satge. Preu. 4 euros.La presó a debatSala de juntes de la Facultat de Dret ieconomia. Campus de Cappont.A les 17.00.TaularodonadecloendadelcursdeDretPenitenciari:Lapresóadebat,ambGon-zaloQuintero(catedràticdeDretPenalde la Universitat Rovira i Virgili), Edu-ardo López Betancourt (catedràtic deDret Penal de la Universitat NacionalAutònomadeMèxic)iRaquelCastille-jo (catedràtica de Dret Processal de laUniversitat de Santiago de Compos-tel·la).ModeraFrancescSapena(advo-cat i professor honorari de la UdL).Dimarts de lecturaBiblioteca Pública. Lleida.A les 19.00.Taula rodona: Innovació i lectura, comarribaralsnouslectors,dinsdelcicledeconferències Dimarts de lectura.MenúequilibratCasal de Cultura. Solsona.Dimecres 29, a les 18.00.Les infermeres Rosa Pujol i Imma Es-truch donaran les claus perquè les fa-míliespuguinoferirunmenúequilibratals seus fills.Créixer en familiaBiblioteca central comarcal.Tàrrega.A les 20.00.Sessions formatives de suport a la pa-rentalitatpositivaperafamíliesambin-fants de 0 a 3 anys.XerradaSala d’actes de l’Ajuntament. MiralcampA les 21.00.Xerrada del metge J.Ramon Carrillo.La Fogonussa: ibers, romans ivisigots a la comarca del’UrgellSales nobles del Museu Comarcal del’Urgell-Tàrrega.Tàrrega. Dimecres, a les20.00 hores.ConferènciasobreelsjacimentsdeSantMartí de Maldà.MúsicaAudiciódecordaCentre Cultural. MollerussaA les 20.30.Audició de corda de l’Escola Municipal deMúsica de Mollerussa.Cicle de Joves IntèrpretsLo Pardal 3. AgramuntA les 20.30.Segon concert del XI Cicle de Joves In-tèrprets, a càrrec de Diferent SoundBrass.LlibresL’aiguaAula Magna de l’IEI. Lleida.A les 19.30.Presentació del llibre L’aigua, patrimo-nidelaCatalunyaseca.Passatipresenten l’entorn deTorrebesses, a càrrec delpresident de la Diputació, Joan Reñé,Mario Urrea i Ignasi Aldomà.Novel·la negraBiblioteca Pública. Lleida.A les 18.00.Trobadadelgrupdelecturadenovel·lanegraentorneltítolEldiabloqueyacon-conoces, de Mike Carey.LarepúblicadelsllibresPati de l’IEI. Lleida.Dimecres 29, a les 19.30.Presentació de la plataforma editorialBookland-Larepúblicadelsllibresidelllibredepoemesd’Amat BaróOnhadei-xat la falç?.VíctoriParaulesemmetzinadesSala d’actes de la Biblioteca Pública.Dimecres 29, a les 10.00, 11.00 i 12.30.Presentació dels llibres Víctor, de Mai-te Carranza i Agustín Comotto (il·lus-trador)iParaulesemmetzinades,deMai-te Carranza. Sessions per als col·legisSagrada Família, Santa Anna, AnnexaI i II i IES La Caparrella.Contes de butxacaBiblioteca Josep Finestres. Cervera.Dimecres 29, a les 18.00.Poemes,contesiendevinallesperape-tits i grans.CursosDansa oriental i teatreCasal Jove l’Escorxador. Guissona.Totselsdimarts,dansaoriental (20.00)a càrrec d’Èrika Bondia i taller de tea-tre (19.00) a càrrec de Júlia Garcia.Balls llatinsCasal Cultural Sebastià Serrano. Bellvís.Dimecres 29, a les 21.30.Curs de balls llatins i salsa.Fotografia digitalA l’Abadia. Les Borges BlanquesDe 19.00 a 21.30. Preu: 15€Curs de processament d’ajustament ide fotografia digital, per Jordi Bas.DiversosAgendajoveMés informació a joventut@paeria.cat.Inscripcionsapartirdel27demaigalesactivitats de l’Estiu 2013, com campsdetreballurbans,esports,setmaneste-màtiquesoactivitatsalsBucsd’Assaig.SetmanacontraeltabacMercat de les Borges Blanques.Durant el matí.Parada informativa amb material im-près itaulainformativa alsalumnesdesecundària dels centres de la comarca.ProjeccionsAlps italians: una estada a laVall d’AostaCentre Excursionista de Lleida.A les 20.30 horesProjecciórealitzadaperlafamíliaCata-là-Vilalta, sobre els principals vallsd’Aosta, una regió autònoma d’Itàlia,envoltada de muntanyes.CafèCurtCafè delTeatre l’Escorxador. Lleida.Dimecres 29, a les 21.30Nova sessió de curtmetratges.ConcursosAuquesMés informació a l’ajuntament deBalaguer, www.balaguer.cat.En el marc de la commemoració dels600anysdelacaigudadelComtatd’Ur-gell, es convoca un concurs d’auques,dirigitaalumnesde5è,6è,1ri2nd’ESO.Elstreballss’handelliurar alaPallava-cara abans del 30 de maig. Atorgarantres premis de 60, 40 i 20 euros, percadascuna de les dos categories.EsportsIogaBebeteca de la Biblioteca Pública. Lleida.A les 17.30.Sessiód’iogaperafamíliesdelesludo-tequesmunicipals,emmarcatenelpro-jecte Ralet Ralet.SalutiamistatPlaça Joan Salat. Cervera.A les 08.00.CicledecaminadesorganitzadesperlaPaeria de Cervera.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL24 al 30 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201313OCI9 5 62SudokuEtrondenpelcapplansperferunviat-ge que necessites per airejar-te. Avuipots dedicar temps a preparar i veuretotes les possibilitats.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILNo posis en dubte les paraules d’unapersona que et parlarà sobre una pos-sibilitat de negoci o de solució d’algu-na cosa econòmica que està frenada.TAURE20 ABRIL-20 MAIGNoesperistrobaravuimassarespostespersortird’algunacosaqueestàdonantvoltespelcap,sobretotpelquefaalplasentimental.BESSONS21 MAIG-20 JUNYNodecaiguissiavuinohoveustotclari diàfan, perquè potser és que necessi-tesuntempsunamicaméstranquilpera tot això.CRANC21 JUNY-22 JULIOLNohasrespostaunatrucadad’unamici això li ha causat cert malestar perquènoenténlatevaabsència.Hasdevalo-rar més que es preocupin per tu.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTUntocd’originalitatetvindràbé,enca-ra que sigui una cosa senzilla que pu-guisfertumateixicompartiramblapa-rella. Ara és clau revitalitzar la relació.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREPotsavançarmoltavuienuntreballin-teriorqueetportaaposarenpràcticaal-gunatècnicaderelaxacióod’aprenen-tatge d’algun tipus.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREPreparesunviatgequesignificatambéportar al dia alguns assumptes profes-sionals i aprofites per preparar o per-feccionar el que saps que et farà falta.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREEsperes que algú a qui has conegut etmaniunmissatgeietdiguialgunacosaseductora.Heuentratenaquestjocilaveritat és que t’ha anat molt bé.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREArribes a la solució d’alguna cosa queetpreocupavaamblafamília,oalmenysdeixes clar quines són les teves inten-cions.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERNoésdiaperposar-lipeguesatotiméssived’algúquet’aprecia.Aquestescrí-tiques no t’afavoreixen perquè potsersón, a més, bastant injustes.AQUARI20 GENER-18 FEBREREn el terreny amorós t’agradarà sentirmimatiésunacosaquet’hasdetreba-llarmés. Nojutgiselsaltressenseana-litzar-te a tu mateix.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.750Solucions n. 1.7499 2186734 17 322 6157194372 182 5 31 9 47 8 64 8 15 7 62 3 99 6 72 8 31 5 48 3 24 1 96 7 56 1 47 5 39 2 85 7 98 2 63 4 15 6 73 4 19 2 83 9 28 6 51 4 74 1 87 9 26 3 51. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395RUMANO 49 años, 10 en LLeida. BuscocualquiertrabajoportodaCatalunya:lim-pieza,mecanico,soldadura,construcción,chofer B+C+CE, CAP. Soy trabajador, se-rio.Cochepropio,posibilidaddedesplazar-me.Tel.677030932.5. AMISTADESBUSCOCABALLERO60años.Tel.634995270.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOS¡¡¡2X30!!! NOELIA, madurita argentina,golfísima. 170 pecho. La reina del griego,boca de miel. 24h. S/prisas.Tel. 689 435765.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.ES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 310€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.NISSANTERRANO 3000 curt. Amb moltbonestat.Telf.646475929.
 14. 14. 14TELEVISIÓ BONDIADIMARTS, 28 DE MAIG DEL 201306.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por DavidCantero, Isabel Jiménez ySara Carbonero.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.45 El don de Alba. El primerfantasma. Antes de serconsciente de su don,Alba ya tenía contactocon espíritus a los quetrataba como personasdel mundo real.00.30 Gran Hermano Catorce: Eldebate.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.Presentació: Carles Prats iNúria Solé.15.40 Cuines.15.50 La Riera. En Sergi hatrobat feina, però és aLleida, i la Cristina pateixper la relació, ja que esveuran ben poc.16.35 Divendres.18.00 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 Sense ficció.23.10 Pel·lícula. Benaurats elsassedegats. Una donaintel·ligent i atractivainvestiga un cas deviolació.01.00 TR3S C.01.05 Bombers de Nova York.01.45 Divendres.03.05 Fusió i swing a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.03 Via llibre.23.31 Premis d’Honor de lesLletres Catalanes.23.57 El viatge dels continents.00.48 TR3S C.07.15 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Dirigit ipresentat per Alfons Arús.16.30 Dame un respiro. Sèrie.17.15 Pel·lícula. Lo que hice poramor. 2006. EUA. Dir:Mark Grffiths. Int: JeremyLondon, Dorie Barton,James Edson. La filla d’unranxer, promesa amb unjove advocat de ciutat,aconsegueix que aquestaccedeixi a passar elnadal en el ranxo familiar.18.50 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.25 Gran cinema. El precio delpoder. 1983. EUA. Dir:Brian De Palma. Int: AlPacino, Michelle Pfeiffer,Steven Bauer. Dospresoners cubans, exiliatsals Estats Units,s’integren en un clan denarcotraficants.01.25 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats CCOO.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.30 Letris.19.20 Tenemos que hablar.20.20 Corazón.21.00 Teledario 2.22.00 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.00.05 Fabricando made inSpain. Nuevo.00.55 Repor. Nuestro lejanoOeste.01.55 La noche en 24 h.03.30 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Trucks.19.30 Para todos La 2.20.00 Paraísos cercanos.21.00 Docufilia.22.00 Versión española. Elsueño del mono loco.00.15 La 2 Noticias.00.50 Buenas ideas Tex.01.20 Redes 2.0.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.15 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.40 Taxi.16.30 Así nos va.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.25 Filmaniac.22.30 El taquillazo. El escritor.2010. Dir: RomanPolanski. Int: EwanMcGregor, Pierce Brosnan00.50 Cine. Amor en juego.2005. Dir: Peter i RobertFarrelly. Int: DrewBarrymore; Jimmy Fallon.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time. Con LujánArgüelles.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Un genioentre nosotros; La fórmuladel futuro.12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Veloz y peludo;Pandora; La trampa.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRobert Arce y MónicaSanz.21.00 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Castle. Aguas divididas.(final 5ª temporada).23.15 Elementary. Dispositivo dehombre muerto. Sherlocky Joan capturan alcómplice de unchantajista asesinado.00.00 Castle. El pichón yla codorniz.01.00 Ladrón de guante blanco.Bonos falsificados; Lo queocurra en Birmania.02.30 La línia de la vida.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 15. 15. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.28/05/2013PUBLICITATAvui felicitem els EMILIPUBLICITATLirobenacasaquanvaanaraunabodaLes bodes són momentsde felicitat no només perals cònjugues, sinó tambéper a tots els convidatsque participen d’aquestacelebració tan especial. Devegades, però, hi ha sor-preses, com la que aquestcap de setmana liva pas-sar a un senyor gran d’unpoble del Segrià quevaanar a una cerimònia nup-cial i, a la tornada,va des-cobrir que els cacos havi-en aprofitat l’avinentesaper entrar-li a casa seva iendur-se-li objectes deva-lor. Certament, una moscano fa estiu, però a partird’ara, quan anem de bodapotser haurem de prendremesures extra perquè altornar no ens trobem ambsorpreses d’aquest tipus.TWITTER@angelrosdomingo«Dosdiesdedoloficialibande-resamitjahastaa#Lleidaenre-corddel’alpinista@juanjogarrapic.twitter.com/2byQLf2XUW»@ElVailetDeCat«D.E.P. Juanjo Garra, #alpinista#català de #Lleida, víctima del’#Himàlaia. #JuanjoGarra»@conxitatarruella«Trista per la notícia del @juan-jogarra. A #Lleida trobarem afaltar les teves explicacions, elsvideos i sobretot la teva rialla.»@JordiGuardiolaF«ALleidahemdebuscaruncar-rer ben costerut per posar-li elnom de @juanjogarra #Lleida@angelrosdomingo»@amicsdelalletja«DEPJuanjoGarra.Condolènci-es a la familia i les amistats»@danicatradio«Mor muntanyenc de LleidaJUANJO GARRA al Dhaulagiri.“No hi havent favorable per quino té un port de destí “»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAMARIANO RAJOYElpresidentescomprometambla resta de presidents autonò-mics a no establir cap negocia-ció bilateral amb la Generalitatperfixarelsobjectiusdedéficit.PUNT I A PARTJUANJO GARRAL’alpinista lleidatà ha perdut lavida al Dhaulagiri després depassar tres dies a l’intempèrielluitant per la seva supervivèn-cia. Descansa en pau, Juanjo.Avui és l’aniversari de l’Anna. Per molts anys de les Tutus, Neus i Sergi!LA FOTOTECAFELICITATS ALS NASCUTS AL 48Homenatge a l’àvia centenària Josefa Galan Baqué

×