Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:27 DE JUNY DEL 2013PUBL...
PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia ...
MasdemanaràpercartaaRajoypoderferlaconsultaUna quarantena d’ens i partits constitueixen el Pacte Nacional pel Dret a Decid...
04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013Cartes al directorRecuperar la normalitat demo-cràtica. Això és el que ha estatp...
05OPINIÓBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013En relació al comunicat de Do-centsInterinsLleida(DILL)apa-regutendiversosmitjans...
SALVADOR MIRET(ACN). LLEIDAEl síndic municipal de greugesdeLleida,JosepGiné,vavalorarpositivament la solució que haarticul...
REDACCIÓ. VILANOVA BELLPUIGEldiadeSantPered’aquestany serà una diada especiala Vilanova de Bellpuig .Apartdecelebrarlaseva...
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSAREDACCIÓ. MOLLERUSSAMollerussa celebrarà demà lasegona edició de MollerussaOpen Night que enguany ...
RecuperenelfòssildedinosaurerobatUna trucada anònima informa del lloc on estaven les restesREDACCIÓ. COLL DE NARGÓEls Moss...
REDACCIÓ. ALFARRÀSAlfarràs ja ho té tot a puntper celebrar una nova edi-ciódelaFestaMajordeSantPere.Les activitats arrenca...
REDACCIÓ. LES BORGESLes Borges acull el cap de set-mana una nova edició de la Fi-ra de Modelisme i Wargames,que arriba a l...
Quatrenovesempresess’instal·lenalCEEILleidaTotes elles estanvinculades amb el món de la informàtica i les noves tecnologie...
Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Stoker (+16). 16.15, 18.10Hitchcock (+12). 20.05, 22.05Un dios prohibido (+...
14OCI BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/...
06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cu...
Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.27/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els CIRIL, elsLADISLAU i les SOCORSPUBLICITATComediantsv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bondia.cat 27/06/2013

325 views

Published on

TITULAR: Desallotgen 2 edificis del Casc Antic per seguretat
FOTO: Recuperen el fòssil robat

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 27/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:27 DE JUNY DEL 2013PUBLICITATNÚMERO 1.776 ANY 8Desallotgen2edificisdelCascAnticperseguretatRecuperen el fòssil robatUna trucada anònimava informar del lloc on eren lesrestes de la cria de dinosaure, robades el mes passatp. 06p. 09Al carrer Boters i afecta 12 personesMancats dels requisits d’habitabilitatPendents de decidir el seu enderrocGiné valora positivament lasolució de la Paeria quepermet la compensació de laplusvalua en transmisionsper dacions de pagamentElSindicrepl’anypassatgairebéunaqueixaaldiaHERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)p. 06Condemnatsa3anysdepresóperentrarrussescomafalsesturistesp. 06AturatsdetotCatalunyapodran‘ajudar’enlacampanyadelafruitap. 07Elsdanysaparticularsal’Aransón50milions€idemàelsvisitalaReinap. 08Unadonade85anysmorensortir-sedelaviaelcotxeaBelianesp. 09MOSSOS D’ESQUADRA
 2. 2. PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hVillalonga. Rambla de Ferran, 34Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hRami. Baró de Maials, 93 (Balàfia)FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hDelmàs. Avgda. Balàfia, 6 (Baró Maials)AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 4 =Bedoll 0 =Blets 4 =Bruc 0 =Castanyer 0 AFaig 0 =Pi 2 =Plantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alzina 2 =Troana 1 =Xiprer 1 =Alternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 24 al 30 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaMéssolalaPlanaielstermòmetrespodriendenouarribarals30grausUn dia més el sol continuarà mantenint el seuprotagonisme en la previsió meteorològica,tot i que al Pirineu a partir del migdiacreixeran nuvolades, que deixaran el celpuntualment ennuvolat. Les temperaturesmínimes seran semblants o lleugerament mésaltes, i es mouran entre els 5-10 al Pirineu ientre els 10-15 al Prepirineu i a la Plana. Pelque fa a les màximes, podrien arribar als 22-27 graus al Pirineu i fregar els 30 a la Plana.06.46 h21.49 hLluna plenawww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTEhttp://www.jordibalasch.es/02DINTERÈS BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. MasdemanaràpercartaaRajoypoderferlaconsultaUna quarantena d’ens i partits constitueixen el Pacte Nacional pel Dret a DecidirREDACCIÓ. BARCELONAElPacteNacionalpelDretaDe-cidir esva constituir ahir al Par-lament. En acabar la reunió, elportaveu del Govern, FrancescHoms,vaexplicarquelaquaran-tena d’entitats i els grups parla-mentarisquehivanparticiparte-nen el comú denominador decompartir el compromís a favordel dret a decidir i de consultarel poble de Catalunya.Uncompromís,però,quepar-teix de posicions absolutamentdispars,segonsHoms,quevare-iterar que en la trobada consti-Foto de família dels representants d’entitats i partits que ahir van signar el Pacte. El PSC no hi era presentDIPUTACIÓ DE LLEIDAPUBLICITATPUNTS CLAUCarlesViverPi-Sunyer,di-rector de l’Institut d’Estu-disAutonòmicsipresidentdelConsellAssessorperalaTransicióNacional,con-sidera que la consultad’autodeterminació potoptar “per lavia dels fets”si el govern espanyol nol’autoritza. “Si l’ordena-mentjurídicnoesfaservirper canalitzar les reivindi-cacions polítiques, si noper frenar-les, es podenobrir altres vies en què elDret té poc a dir”, va afir-mar ahir en la seva inter-venció davant la comissióparlamentàriad’AfersIns-titucionals. Pi-Sunyer vaexplicar que, com a juris-ta, no li agradaria arribaralpuntd’haverdecontem-plar accions fora de la llei.Ladeclaracióunilaterialseria“legítima”Voluntat de consultarel poble catalàÉs el comú denominadordels assistents a lareunió celebrada ahirHoms destaca ladiferència d’opinions“Per apostar pelreferèndum no calpensar el mateix”tuent es va posar de manifestque “per participar en aquestaideadeldretadecidirnocalpen-sarelmateixniconsiderarlama-teixa sortida”. En aquest sentit,va afegir que la reunió d’aquestdimecresésunpasimportantdecara a poder consultar el pobledeCatalunyaiqueelprincipideldretadecidirésentendreque“lademocràcia és la solució i no elproblema”. En la mateixa línia,va manifestar que hi ha entitatsque ja han dit que el dia que espugui votar no es posicionaranni a favor ni en contra.Un dels primers passos a se-guir és que el president català,Artur Mas, demanarà per cartaal president espanyol, MarianoRajoy,lasol·licitudformaldece-lebrar la consulta a Catalunya.Homs va explicar que Mas s’hacompromès a traslladar el con-tingut de la reunió al cap del’executiu central “amb volun-tat de diàleg, negociació, en elmarc de la llei i la legalitat”.De moment, en aquesta tro-badas’haconstituïtelgruppro-motor, que es reunirà cada copque sigui necessari.En la trobada celebradaahir,elpresidentdelaGe-neralitat, Artur Mas, vaproposar a l’expresidentdel Parlament Joan Rigolqueelaboriunadeclaracióconsensuadaambtotselspartitsientitatsquedonensuportaldretadecidir.Toti que hi ha un termini con-cret de temps previst,FrancescHomsvaavançarque no es pot demorarmolt. Un punt de partida,per exemple, podria ser eltext subscrit a Lleida perentitats de tota mena. ElGovern té la voluntat decontinuarsumantentitatsen el pacte i, per aquestmotiu, posarà en funci-onament una pàgina webpertaldefacilitarques’ei-xampli aquest grup.EncarreguenuntextambelspuntsencomúBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201303AVUI
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013Cartes al directorRecuperar la normalitat demo-cràtica. Això és el que ha estatpossible aquesta mateixa set-mana a Torregrossa, quan s’hacomplertunadelesprincipalsre-ivindicacionsdelamajorpartdeconciutadans. Hem hagut d’es-perar més de 34 anys de demo-cràciaperquèsiguiretiratelmo-nument franquista que presidial’entrada als jardins municipalsde Torregrossa, un monòlit demésdetresmetresd’alçadaqueens cobria amb l’ombra de laimatge viva del feixisme i de ladictadura de Franco.Permeteu-me que faci un ar-ticle personal carregat de sin-ceritat i d’emoció. Com a torre-grossina no puc amagar la me-va alegria de saber que s’ha fetallò que calia. La major part delagentenssentimorgullososdellloconhemnascut,onhemcres-cut, on hem après, on hem esti-Avui dia, la màxima preocupa-cióquetenentotselsparesésladetrobaruntreballounafeina igarantir unbenestarperalsseusfills; preocupació que es pottransformar en una actitud de-fensiva,conservadora,deautode-mat, on hi tenim els amics i lafamília i pràcticament totes lesexperiències quotidianes. En elmeu cas és així, evidentment.Sempre he estat orgullosa d’unpoblequeambelsseusdefectesilessevesmancances,éselmeu!Iaixò,persisol,jaelfeia(ielfa)el millor del món. Tot i així, finsara, el monument de la vergo-nya, igual que una espina, esta-va clavada al meu orgull de po-ble i em feia abaixar la miradacada cop que algú em recor-davalasevaexistència.Desprésde28anysvivintambcertaver-gonya, puc pronunciar de for-maclaraqueestic(deltot)orgu-llosa d’aquest petit gran poble.Després de molts intents, jaal maig del 2009 el grup d’ERCa Torregrossa, llavors a l’oposi-ció,vapresentarunamocióalpleque no va reeixir, i altres copss’havia intentat sense èxit, s’hafet un acte de normalitat demo-cràtica, de superació de preju-dicisidevalentiapolítica.Gràci-esaunacordunànimealplemu-nicipal el gener, on es va posarper sobre de tot la garantia dela convivència, ara Torregrossademostra que s’ha fet gran, quehem crescut.Torregrossa tancauna pàgina de la seva història ipot mirar el futur amb optimis-me.Torregrossailasevagenthaaconseguitesborrarlaimatgevi-va del franquisme per fer que elrecordd’allòquerebutgemsiguiencara més fort. Des d’ara,Tor-regrossa té la possibilitat de re-construir el present i avançar,deixant de mirar al passat dereüll. Des d’ara,Torregrossa su-peralesferidesdelahistòriaperguanyarunnoufutur:lliureijust.I per això, des de les pàginesd’aquestdiarivullfelicitaral’al-calde, Josep M. Puig, per fer-hopossible,alconsistorienple,peraconseguir-ho, però sobretot, atotselstorregrossinsitorregros-sines, i per extensió als lleida-tans i lleidatanes que deixemdetenirunagranxacraalesnos-tres contrades. Avui, al lloc delmonumentjanohihares,noméselbuitqueomplelasensacióilaseguretatd’haverescritunano-va pàgina de la nostra història:una pàgina que parla de memò-ria, de democràcia, de justícia ide llibertat.Esborrarperrecordar;reconstruirperavançar;superarperguanyarSón temps per actualitzar lesdeclaracionsderendaicaldràfermoltes reflexions. N’hi ha quehan ingressat tan poc que n’es-taran exempts, i així ha de ser-calrecordarqueaqueststampocs’escapendepagarimpostosin-directescoml’IVA,combustible,duanes, mercaderies... i ja fanmassa.Aaltresenspottocarpa-garorecuperarallòqueensper-toca. Pagar impostos progres-sius és un sa costum i la formasostenible d’aconseguir unaeconomiadepaísestableisegu-ra que no depengui dels crèditsni dels bancs. Ara bé, com ésgestionen aquests impostos?Tothom paga rigorosamentigual? Les declaracions de ren-dasónpositivesperquèaEspa-nya es fan de manera progres-siva,ésadir,tothompagaohau-riadepagarenfunciódelqueté,quiméstéméspagaiviceversa.Malauradament nombrosos in-formes -alguns tan objectiuscom els dels tècnics ministe-rials- alerten també de què quimés té, també defrauda més.Arcadi Oliveres, economistadeprestigiiportaveudelProcésConstituent, ens explicava a laUdL fa pocs dies, en una sala avessar de gent, que una 4a partdel frau fiscal el comet la ciuta-dania quan no declara activi-tatsobéquanpagaserveissen-se demanar factura o declararl’IVA.Calqueprenguemconsci-ència que cada cop que come-tem aquests “suposats” micro-fraus inofensius, fomenteml’economiasubmergidaicausementre tots greus problemes es-tructurals. És just que el lam-pistaquepagarigorosamentelsseus impostos i ho fa tot ambllumitaquígrafshagidecompe-tirenpreusambunquenohofa?Òbviamentno.Entencl’ofecpelque passen tantíssims autò-noms,peròhemd’entendretotsplegats que sivolem ser un paísdesenvolupat, el frau és una deles pràctiques quotidianes quemenyshopermeten.Sielproble-ma és que no ens refiem de quigestiona els impostos, potsertambé cal que ens repensemd’una vegada el nostre vot o béque objectem declaradament.En aquest cas es fa efectivaladitaquediuque“comméspo-bre més honrat”, ja que aproxi-madamentel75%delfraufiscalprovédelsquemésdinersteneni per tant els que més es podri-enpermetrepagarimpostos.Ai-xò sí que té delicte. Concreta-mentuna4apartdelfraucorres-pon a bancs com BBVA oSantander que expliquen sensevergonya que retenen milers demilionsenparadisosfiscals.Unaaltra 4a part del frau pertany alesgransempresesil’altra,alesgrans fortunes. Concretamentsón93.000milions€elsqueespodrieningressaral’administra-ció anualment i que es perdenper culpa d’aquest frau.Jo he decidit sumar-me a lacampanya Desarma els teus Im-postosqueimpulsalaCoordina-dorad’ONGDialtresMovimentsSolidaris de Lleida. Mentre lesadministracions espanyola i ca-talana retallen de manera dràs-tica partides en cooperació, sa-nitat i educació, l’Objecció Fis-calaladespesamilitarpermetalaciutadaniadonarl’esquenaalsexèrcits i derivar els diners a unprojecteoentitatquepromoguilaculturadepau.Concretamentdeixaré de pagar 84€ que aniri-en a parar a la despesa militar ialsexèrcitsiquehederivataunaentitatiqueesbeninvertiranenprocessos de pau i convivènciadelquequedadecooperaciópú-blicaaldesenvolupamentaLlei-da.L’objecciófiscalnoésfraufis-cal perquè aquests diners esdesgraven automàticament endestinar-los a una ONG i al ma-teix temps protestem activa-ment i passem a l’acció davantla despesa militar. Suma’t tam-bé a l’objecció fiscal en despesamilitaridesarmaelsteusimpos-tos!fensa i de no consum que lastrael creixement econòmic.L’aturjuvenilaEspanyaesenl’actualitat del 57%. En Europal’atur juvenil arriba als 75 mi-lions.Télessevescauses(defici-ències tant en el sistema educa-tiu (abandonament escolar enedatjove,polaritzaciódelaedu-cació, excés d’oferta de titulatsuniversitarisi quejustificanono-més la taxa d’atur dels jovesuniversitaris sinó també dels jo-ves amb menor educació o titu-lació,necessitant urgentmentunagranreformadelnombredetitulacions,dels seus contingutsi de la seva durada), com en elmercat de treball (segmentaciódel mercat laboral i la ineficàciadelespolítiquesactivesd’ocupa-ció). L’atur juvenil en Espanya,malgrat tot, no és pitjor que al-tres països del nostre entorn niAdéu al degà de lapremsa esportivalleidatanaÀngel Ros. Alcalde de LleidaHe rebut amb molta tristesala notícia de la mort de Car-melo Moncayo, un dels 1rsperiodistes lleidatans en es-pecialitzar-se en temes es-portiusi,sobretot,unreferentiunamicentranyabledetotala família de la premsa i delmóndel’esportdeLleidaque,durant molts anys, van rebrel’empremtadelasevaprofes-sionalitat -carregada de sen-titcomúid’estimacióperl’es-port- i la calidesa personalqueesdespreniadelseutrac-te, sempre agradable i ambtarannà obert i conciliador.Carmelo Moncayo va iniciarla carrera com a redactor deLa Mañana el 1946 i el 1956va esdevenir corresponsal aLleida d’El Mundo Deportivo,tasca que encara desenvolu-pava.També va treballar a laràdio.Vasercapd’EsportsdeRàdioLleida(1955-1988).Laseva passió per l’esport -enespecial pel futbol i pel Llei-da- i el rigor documental quetant perseguia es van bolcaren dos llibres, Història de laUE Lleida i Història del futbola Lleida, el darrer, realitzatamb Miquel Àngel Bergés.Fins fa pocs dies hem pogutllegir les seves cròniques enels mitjans escrits amb elsquals encara col·laborava.Carmelo Moncayo mai no vavolerperdreelfildel’actuali-tat esportiva i va ser un de-fensor absolut del món del’esportaLleida.Elpassatge-ner es va constituir el Con-sell Assessor Municipal del’EsportdelaciutatdeLleidadel qual, indubtablement,Carmelo Moncayo havia deformar part i així va ser.Va ser president d’honor del’AssociaciódelaPremsaEs-portivadeLleida,unamostrade l’estimació que li tenienmoltes generacions de pe-riodistesesportiusperò,tam-bé,elconjuntdelaprofessió.Un afecte que també rebiadesdelsclubs,desdelsespor-tistesidesdelesadministra-cions que sempre comparti-rem el seu desig d’estimar id’engrandir l’esport a Lleida.Descansi en pauEl MonumentXavier-S. Ribelles i Puig.Aixíesconeixiaelmonòlitpe-triqueelsvencedorsfeixistesvan palplantar en un lloc pri-vilegiat de Torregrossa. S’hipodia llegir Caídos por DiosyEspaña. Presentes sota el re-lleu esculpit d’una gran creu,de l’àguila imperial i del jou ide les fletxes. Després de 34anys, per fi, s’ha desman-tellatunmonumentquemos-trava amb un orgull malaltísels símbolsdelterrormésab-surd.Emsentoespecialmentsatisfet d’aquesta notíciamassatardana,peròesperan-çadora. A principis dels anys90 vaig escriure un article alarevistaLoPortell,onrecla-mavaprecisamentaquestac-tedevalentiaidejustíciahis-tòrica, fet pel qual vaig ser ladiana de no poques crítiquesi d’algunes amenaces. Capdels ajuntaments democrà-tics no ho havia aconseguitfins ara. Ha calgut, però,apel·lar a la Llei de la Memò-riaHistòriade2007peraas-solirunafitaqueaTorregros-sa semblava inimaginable.DesarmaelsseusimpostosmilitarsElsjoves:dessertorslaborals?ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esMarta Vilalta i TorresDiputada d’EsquerraRepublicana deCatalunya alParlamentJosé Luis SolansPueyoDiputada per Lleidad’ICV-EUiASara Vilà
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013En relació al comunicat de Do-centsInterinsLleida(DILL)apa-regutendiversosmitjans,laJun-ta de Personal Docent No Uni-versitària de Lleida, manifesta:La Junta de Personal Docentde cap manera justifica, ni s’hainhibit de les seves responsabi-litats a l’hora de demanar expli-cacionsalsresponsablesdel’ad-ministració educativa, en la for-ma i en els terminis adequats,arran de les presumptes irregu-laritats o errades administrati-ves en el procediment d’adjudi-cacions de les substitucions.Des de l’11 d’octubre, dataen què mitjançant una sol·li-citud degudament registradavamdemanarexplicacionssobrediverses adjudicacions pre-sumptament irregulars, ambnomsicognoms,hemmantingutestà vinculat a la crisi econòmi-ca, encara que si que la agreu-jat, ja que té un fort componentestructural. Però perquè els jo-vesd’aquestpaísquesonelsméspreparats i formats, que mai,amb més estudis, que tenen uncurrículumcarregatdellicencia-tures, màsters, doctorats, post-graus, cursos, idiomes, etc .emi-gren a treballar a altres païsosd’Europa,buscantnovesoportu-nitats?Marxen,simplementper-què aquí tenen una gran dificul-tat de trobar una feina o perquèaquestafeinaoelstipusdecon-tractesques’ofereixennosónelsadequats a la seva qualificacióuniversitària i profèssional. Nos’ha d’oblidar que un gran per-centatgedelsjovesquetenenuntítol universitari desenvolupauna ocupació per sota del seuacadèmic.Ésunmalbaratamentque aquests joves amb carreresuniversitàriesfinançadesengranpart pel contribuents marxen aAlemanya, per exemple? El meumodest criteri crec sinceramentque no i per diferents raons: osom europeus o no,però tenimque ser coherents. Europa sig-nifica riquesa, benestar, treball,pau, llibertat de circulació i uniódepaïsos.Elslímitsterritorialsofronteres de cada nació paulati-nament es van difuminant. ElnostrepaísesdiuEuropa.Opre-ferimqueelsnostresfillsformatscontinuïn en l’atur en el nostrepaís abans de què puguin acu-mularlariquesadel’experièncialaboral i contactes en altres na-cions? No es critica des de sem-pre de les esferes empresarialsque els joves actuals tenen es-tudis però les falta experiència.Perquè no concedim la possibi-litat que els joves entren en elcercleestudi-treball-experiència?NooblidemtampocqueelsfonsFeder, que son fons europeus,també financen les nostres uni-versitats. No oblidem tampocque el programa Erasmus (pro-grama europeu), entre altres,permet els estudiants universi-taris que es puguin beneficiareducativa, lingüista i cultural-ment de l’exercici de l’aprenen-tatge en altres països.Els nostres joves quan van atreballar aAlemanya, per exem-ple, tenen l’oportunitat d’adqui-rir un altre model educatiu,for-matiu i laboral amb un gran va-lor afegit i que poden traslladarde nou aquest país i ser el fer-mentd’unfuturcreixementeco-nòmic .O no és millor exportaruniversitaris (enginyers, arqui-tectes, metges, etc.) que en unfutur poden revertir la seva ex-periènciaaexportartreballadorssensequalificar,comenelsanys60?Per crear llocs de treball,igualment s’ha de trencar amblesrigideseslaboralsipotenciarla mobilitat geogràfica laboraldins d’aquest país. Com és pos-sible que el 80% dels joves en-questatssegonsl’EPAnovulguincanviar el lloc de residència perocupar un lloc de treball? I peraltre costat acceptarien un sousignificativament inferior con-dicionat queeltreballestiguésaprop de la seva residència. Nos’hauria de potenciar el mercatdelloguerdevivendesenllocdela cultura de la propietat tan ar-reladaenlanostracultura?L’èpo-cade tenireltreballalcostatdecasa com hem tingut la sort detenirlamajoriadelspares(recor-do que inclús les empreses ensvenien a buscar a la Universitatper oferir-nos un treball, ja queel aparell productiu necessitavajoves universitaris preparats iemprenedors) ha finalitzat i pertant haurem de mentalitzar-nosque la mobilitat geogràfica dinsde Catalunya i de l’Estat es unade les condicions per trobar fei-naenl’actualitat peralsnostresfills.Iigualmentelprincipidelli-bertatdecirculaciódelstreballa-dors dins de l’espai Europeu .Percert,elsjovesnosóndes-sertors,nosónfugitiussinó mésbé són lluitadors que han d’en-frontar-seaunenemicaterrador:l’atur.Més bélajoventut,podemdir que està exclosa del mercatlaboral (perquè entre altres co-ses no hi ha treball per a tots) ivolen integrar-se definitivamenten el mon econòmic i productiu.6 reunions amb el Director delsSSTTdeLleida,entotesicadas-cunadelesqualshemabordatabastament el tema de la trans-parència,lespresumptesirregu-laritats, així com la millora en elprocedimentdelsnomenamentsde substitucions. En altres oca-sions,laJuntaharequerital’Ad-ministracióperquèfespúbliquesdeterminadesadjudicacionsques’havien efectuat pel procedi-ment telefònic i ha proposatreiteradamentquelainformaciósobreelsnomenamentstelemà-tics romangués penjada al webdel Departament durant un pe-ríode de temps més dilatat, perfacilitar-ne la consulta i tenir lainformacióal’abast.Mitjançantels Plenaris de la Junta, màximòrganderepresentaciód’aques-ta,s’hainformatidebatutqües-tionsrelativesalatransparènciaenelsprocedimentsd’adjudica-ciódesubstitucionsis’hanpresacords unànimes a aquest res-pecte,enelsqualss’hatreballat.A més, les actuacions enversel tema que ens ocupa han es-tatexplicitadesifetespúbliquesen el Butlletí Informatiu de laJunta(3durantelcurs,ques’hanfetarribaratotselscentres),quees va endegar amb la finalitatque fos una eina de divulgació iinformació de tota la feina quefa la Junta de Personal per alstreballadors/es a qui represen-ta, i de totes aquelles informa-cionsquelaJuntaconsideraquesón d’interès per al col·lectiu.La Junta de Personal de Llei-dafamoltsanysquedemanauncanvi de model en el sistemad’adjudicacions de substituci-ons,sempreambl’objectiudelatransparència. Mentre aquestscanvis no arriben, però, teniml’obligaciódedenunciariactuardavant les possibles irregulari-tats o les presumptes adjudica-cions fraudulentes, emprant elsmecanismes legalment esta-blerts,siescau.Però,únicamentiexclusivaquanse’ntenenindi-cisclarsifefaents,quantoteslesprovesindiquenquelapresump-ta irregularitat s’ha produït, iquanlapersonaperjudicadavolexercir lliurement el seu dret apresentar reclamació. La Junta,quedesdeprincipidecurshade-nunciat, i ho continua fent (reu-nióde17dejunyambeldirectordelsSSTT)quel’arbitrarietatiladiscrecionalitat són inaccepta-bles, mentre que la transparèn-ciaieljocnetsónl’únicavia,es-tà clarament i absoluta en con-tradelspossibles“enxufismes”,elsfavoritismesielsamiguismesque adulteren el procedimentd’adjudicacions de substituci-ons, beneficiant, presumpta-ment,determinadespersonesdela borsa en detriment d’unes al-tres, amb més drets.Els fets ocorreguts, si bé nos’havien d’haver produït mai (inos’haurienderepetir)nos’hansucceït,però,amblafreqüènciaque una carta feta públicaaquestsdarrersdiespotdonaraentendre.Evidentment,laJuntaacceptaqualsevolcríticaalase-va gestió, sempre i quan aques-ta sigui constructiva.Qualsevol treballador quecreguiqueelsseusdretshanes-tatmenystinguts,perquès’hagipogutcometreunaerradaadmi-nistrativa o una irregularitat, téel suport de les diferents orga-nitzacions sindicals que formenla Junta, les quals disposen delsinstruments tècnics (serveis ju-rídics) per atendre adequada-mentlessevesreclamacions,ielde la pròpia Junta de Personal,òrgan de representació de totstreballadors/es de l’ensenya-ment,id’interlocucióambelDe-partament.Finalment,aquestaJunta,volmanifestar que seguirà treba-llantperlapreservaciódelsdretsilescondicionslaboralsdelstre-balladors/es a qui representa,convençudaquecal,aramésquemai, la màxima fermesa davantl’administració. Més encara, sies té en compte que la transpa-rènciail’objectivitatenlaprovi-siódelsllocsdetreballdelscen-tres docents públics és posadaclaramentenriscperlaintenciódel Departament d’aprovar undecretdeplantilles,quelaJuntarebutja unitàriament.RepresentativitatitransparènciaJunta de Personal Docent deLleidaDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialEl president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar ahir, només acabar l’acte formal deconstitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que enviarà a Mariano Rajoy una carta on lidemanarà oficialment la sol·licitud per fer la consulta sobiranista a Catalunya. Des del Governcatalà es planteja aquesta maniobra com un nou pas on es val apostar pel diàleg per intentarque el referèndum es dugui a terme. No cal ser un gurú per endevinar que aquesta carta sí quearribarà a les mans del president espanyol, però desconeixem si la contestarà i, si és així, homsap quin serà el sentit de la resposta. Mentre es manté aquesta relació epistolar Mas-Rajoy,els partits i ens del Pacte Nacional començaran a treballar per la consulta. És la seva missió.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).CartaaRajoy
 6. 6. SALVADOR MIRET(ACN). LLEIDAEl síndic municipal de greugesdeLleida,JosepGiné,vavalorarpositivament la solució que haarticulat l’Ajuntament de Lleidai que permet la compensació dela plusvàlua en transmissionsderivades d’execucions hipote-càries i dacions en pagament.Tot i això, 3 de les 7 recomana-cionsquevaferlaSindicaturadeGreuges de Lleida durant el2012 i que van ser acceptadesper la Paeria feien referència aaquesta qüestió.Al 2012, la Sindicatura vaefectuar 7.167 assistències, un16%mésqueel2011.Elnombredequeixesvaaugmentarun1%i de les 344 queixes presenta-des,134novanseradmeses.Gi-nétambévaexplicarqueundelscompromisos pel 2014 és atan-sar-se a la gent gran mitjançantmés visites a les llars de jubi-lats.Altrament,elsíndicvafer2recomanacions d’ofici -tambéacceptades-, respecte les 6 del2011, en concret sobre l’atencióquerebenelsusuarisdel’OMACi sobre el reglament de funcio-nament dels centres cívics i lo-cals socials municipals.ElSíndicavalaelsistemadelaPaeriapercompensarplusvaluesaladacióDe les 344 queixes presentades l’anypassat, una 3a part novan ser admesesPUBLICITATREDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleidava orde-natr el desallotjament preven-tiudelsedificisdelcarrerBoters10 i 12 del Centre Històric perl’incomplimentdelsrequisitsmí-nims d’habitabilitat i salubritat,aixícomperproblemesdesegu-retat que s’han detectat als dosimmobles.La primera tinent d’alcalde,Marta Camps, va explicar quefruitdeladarrerainspecciórea-litzada a finals de la setmanapassada esvaveure que els dosedificis s’anaven deteriorant i,per tant, “hem ordenat al propi-etari el desallotjament preven-tiu per evitar el perill per a lespersones que hi viuen i per po-der fer una inspecció acuradaque determini si s’han de decla-rar en ruïna imminent o no”. Demoment, va destacar Camps,“hemdetectatqueesfaunúsir-regulardelsimmoblesjaquenosónhabitablesitenenmoltspro-blemes de salubritat, sobreocu-pació i activitats irregulars”.La Paeria havia fet des de fi-nals d’any diversos requeri-ments des del departament deDisciplina Urbanística al pro-pietaripertalquedonéscompli-ment als requisits mínims d’ha-bitabilitat així com l’execucióde diverses obres de consolida-ció de la façana i de solidesa del’edifici. Hores d’ara, però, nos’ha garantit per part de la pro-pietat la seguretat ni el compli-ment d’aquests requeriments,que poden posar en perill a lespersones que ocupen els edifi-cis.Entotal,esvanhaverdedes-allotjarunadotzenadepersonesentre els dos edificis.Detecten una mancade salubritat enambdós immoblesIncompliment delsrequisits mínimsd’habitabilitatEn total, la mesuraafecta una dotzenade personesLa decisió es prendesprés de realitzar ladarrera inspeccióDesallotjamentpreventiude2edificisdelcarrerBotersLa Paeria ordena que abandonin els domicilis per seguretat ElconsellerGordó,alaUniversitatdeLleidaEl titular de Justícia aprofita la visita a la Universitat de Llei-da per reunir-se amb el rector i el president del Consell Soci-al i es va interessar per la tasca docent que es desenvolupa.UNIVERSITAT DE LLEIDA3anysdepresóperentrarrussescomafalsesturistesEls 3 condemnatsvan afavorir que es prostituessinACN. LLEIDAL’Audiència de Lleida va con-demnaratresanysdepresótrespersones acusades de facilitarl’entrada de dones russes a Ca-talunya de manera il·legal fent-les passar per turistes per aca-bardespréstreballantenunbor-dell “de manera voluntària”. Elscondemnats són la propietàriadel club 20/40, situat al carrerd’EnricGranados,l’encarregadade la sala i un dels homes queanava a buscar les noies a l’ae-roport per portar-les fins a Llei-da. La sentència considera pro-vat que aquestes tres persones“vanafavorirdemaneraactivaiconscient” l’entrada il·legal deles noies a Catalunya.Transtornsdeconductaperal10%d’adolescentsACN. LLEIDAEl 10% dels joves d’entre 6 i 16anyspateixentranstornsdecon-ducta. Lleida ampliarà el serveid’atenció a aquests malalts de18a30personesapartirdelcursque ve.Unlleidatà,enunaxarxaqueamenaçavamenorsREDACCIÓ. LLEIDAEls Mossos van detenir 7 mem-bres-unaLleida-d’unaxarxaperamenaçar menors de difondreimatgesdecibersexesinoman-tenien relacions amb ells.06LLEIDA BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. REDACCIÓ. VILANOVA BELLPUIGEldiadeSantPered’aquestany serà una diada especiala Vilanova de Bellpuig .ApartdecelebrarlasevaFesta Major petita, apro-fitaran per fer la inaugu-ració oficial de la Casa deGent Gran Municipal, queanirà a càrrec del delegatterritorial de la Generalitatde Catalunya a Lleida, Ra-mon Farré.També l’acompanyaranenaquestacteFraGilParésiCasellas,ministreProvinci-aldelsCaputxinsdeCatalu-nya i Balears; Joan RamonSaura, rirector dels ServeisTerritorials de Benestar So-cial i Família a Lleida; Fran-cescFabregat,presidentdelConsell Comarcal del PlaVilanovadeBellpuigesbolcaperSantPereLa diada festiva també acollirà la inauguració de la residència Pare PacíficNou equipament per a la gent gran de Vilanova de Bellpuigd’Urgell,aixícomelsalcaldesdelacomarca,iperdescomptat,elsPadrins de la Festa de Sant Pe-re Apòstol, que enguany són elBlaiilaLoladecalaSileta.Eltí-toldePadrinsrecauenelmatri-moni més antic de la Parròquia,i són ells els qui fan entregad’una ofrena a Sant Pere en eltranscurs de la Missa concele-brada. L’organització agraeixmoltespecialmentlasevacol·la-boració en la Festa, així com ladelsrectorsimossensfillsdeVi-lanova i a la Coral Verge del Lli-ri la seva participació per tald’enaltir aquesta festa.INAUGURACIÓ DE RESIDÈNCIAMUNICIPAL PARE PACÍFICQuant a la inauguració de laresidència municipal Pare Pací-fic, les autoritats que hi seranpresentsseranrebudesperladi-rectora de la residència, AnnaMartí,pelsalcaldesdelacomar-caipelsrepresentantsdelesen-titats i associacions de Vilano-vadeBellpuis.Acontinuaciótin-drà lloc el descobriment d’unaplaca commemorativa i la perti-nent visita a les instal·lacions,perconcloureambelsparlamentde l’alcalde, Joan Trull, i del de-legat de Govern, Ramon Farré.Missa,dinardegermanoriunallargasessiódeballEls actes començaran alesdotzedelmigdia,ambuna missa concelebradapels rectors i mossensfills de Vilanova i Fra Gilcantada per la CoralVer-ge del Lliri. Tot, seguit, alaunadelmigdia,inaugu-ració i benedicció de laCasadeGentGranMuni-cipal Pare Pacífic, i a lesdues de la tarda, al Poli-esportiu, dinar popular(ambxatonada,paellademarisc, gelat de llimona,aigua, vi, cava, cafè, li-cors) A les 8 del vespre,sessió llarga de ball ambl’OrquestraBandaSono-ra. Avui últim dia perquèles colles s’apuntin -enhorari d’oficina- al dinar.PUBLICITATAturatsdetotCatalunyapodran‘ajudar’enlacampanyadelafruitaL’anypassatLleidavaserpioneraencontractardesocupats perafeinesdecoordinacióiadministracióREDACCIÓ. BARCELONAEl Govern, les quatre diputaci-onscatalanesielssindicatsipa-tronals de pagesos del país hanampliat a tot Catalunya l’acordperpodercontractaraturatsquecoordinin i ajudin els temporersquetreballenenlacampanyaderecollida de la fruita d’enguany.La demarcació de Lleida va serpionera l’any passat en donarfeina a persones desocupadescom a treballadors socials per-què assessoressin, busquessinallotjament i fessin tasquesd’administració per contractarels temporers que arriben a Ca-talunya per recollir fruita. S’es-pera que entre 120 i 160 atu-ratsquecobrinprestaciópuguinparticipar en aquesta iniciativa,després que l’any passat gaire-bé60personeshovanferaLlei-da.Elconsellerd’EmpresaiOcu-pació,FelipPuig,elpresidentdela Diputació de Barcelona, Sal-vador Esteve, el de Lleida, JoanReñé;eldeTarragona,JosepPo-blet, i el de Girona, Joan Giraut,laresponsabledeMercatdeTre-balldeCCOOdeCatalunya,Ro-mina García, i la secretària deBenestar i Treball de la UGT deCatalunya,LauraPelay,vansig-nar ahir l’acord a la seu del De-partament.Tambévansubscriurel’acord,el coordinador d’Unió de Page-sos, Joan Caball; el president deJovesAgricultorsiRamadersdeCatalunya(JARC),FrancescBo-ronat; el president de l’Associa-cióAgrària de JovesAgricultors(ASAJA-Tarragona),AlbertCas-tell; el president de l’Associaciód’Empresaris Agraris de Lleida(AEAL), Pere Roqué; i el conse-ller de l’Associació Catalanad’empreses de fruita i hortalis-ses (AFRUCAT), Felip Saló.Els aturats que participin enel programa hauran de rebre al-gunaprestacióperdesocupació,talicomindicalallei.Elsouquepercebran serà el complementde la seva percepció actual finsa complementar la base del seuantic salari professional, i sem-prepersobredelsalarimínimin-terprofessional.La contractació es farà a tra-vés dels ajuntaments que parti-cipin en la campanya.Es preveu contractarde 120 a 160 paratsLa condició és queestiguin cobrant unaprestació d’aturRebran unacompensacióQue els permetrà assolirel sou que tenien quanno estaven a l’aturUnaeinapergarantirlaconvivènciail’acollidaEl conseller Puig va valorar que el programa permetrà als parti-cipants col·laborar per “garantir la convivència, l’acollida i orga-nitzar la feina” dels aproximadament 20.000 temporers que esdesplacen a Catalunya per treballar.DEMO (GENCAT)BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201307COMARQUES
 8. 8. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSAREDACCIÓ. MOLLERUSSAMollerussa celebrarà demà lasegona edició de MollerussaOpen Night que enguany arri-ba amb un ampliventall d’acti-vitatscomaprèviaal’oberturadelscomerçosdesdeles0ales3 de la matinada del dissabte29. Unacursaurbanaiunades-filada de moda són algunes delesnovetatsqueenguanyorga-nitza Mollerussa Comercialamb el suport de l’Ajuntamentper promocionar el comerç dela ciutat amb una festa quel’anypassat en la seva primeraedició va ser un èxit de públic i“un referent a Catalunya”.Aixíhovanexplicarl’alcaldede Mollerussa, Marc Solsona, iel president de Mollerussa Co-mercial, Àlex Català, que vanafegirqueelcentredelaciutates convertirà en una macro zo-na de vianants ja que enguanys’ampliaalcarrerFerranPuiglazonatalladaperfer-hiactivitatal carrer. Solsona va remarcarque “enguany volem tornar aserreferentsdelafestadelco-merçaCatalunyajaquesomelsúnics que obrim de matinada”.Decompresfinsles3delmatí aMollerussaDemà divendres té lloc el 2n Open NightL’estat en què es troben les obres de l’equipament actualmentProvesdetennistauladelmésaltnivell,alesBorgesEl Centre deTecnificació estarà llest a finals d’anyREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESEl futur Centre de Tecnificacióde Tennis Taula de les BorgesBlanquespodràserseudecam-pionats estatals i competicionsinternacionals una vegada esti-gui llest, previsiblement a finalsdel mes de novembre.La raó és que s’hi col·locaràun tipus de pista concreta, ambunterraespecialhomologatquecompleix amb la normativa es-tablerta per la Federació Inter-nacionaldeTennisTaula.Elnouequipament,quetindràunagra-da amb capacitat per a 55 per-sones ampliable, també perme-trà la pràctica d’altres esportsexcepteelsquetenenllocsobrerodes, com l’hoquei.Segons el regidor d’Urbanis-me i Esports de l’Ajuntament,Francesc Mir, “aquesta superfí-cie donarà un gran valor afegitalnoupavellóideretrucalaciu-tat de les Borges, que podrà serescenaridecompeticionsdeten-nis taula d’alt nivell”.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESREDACCIÓ. VIELHA / MADRIDLesinundacionsdelaVald’Aranpodrienteniruncostde50mili-onsd’eurospelquefaadanysenhabitatges, cotxes o finques departiculars, segons l’Associacióde Pèrits d’Assegurances.Aquesta xifra respon als danystotalsaparticularsnoalsindem-nitzats.Els danys indemnitzats esquedaran per sota dels 50 mili-ons, segons Josep Maria Valls,president de l’Associació de Pè-rits. Pel que fa al número de si-nistres, Valls va anunciar quepreveuen que se superaran els500.Per la seva banda, el síndicd’Aran,CarlesBarrera,vadirqueel Conselh Generau obrirà unaoficina per atendre les deman-desiconsultesdelsveïnsipoderdisposar d’una valoració perso-Interior prometestar a l’alçadaEl ministre assevera queel Govern es farà càrrecde les necessitatsEl PSC recrimina alPP la seva absènciaSosté que els popularsvan desaparèixerdesprés dels aiguatsIVA superreduït per ales zones afectadesÉs la petició formuladapels representants deCiU a MadridElsdanysaparticularsperlesriuadesal’Aransumen50milions€LareinaSofiavisitaràdemàleszonesafectadesnalitzada amb els pèrits de l’As-sociació.A més a més, el ministre del’Interiror,JorgeFernándezDíaz,va assegurar ahir que el governespanyolesfaràcàrrecdelesne-cessitatsdelaVald’Aranialtresindrets del Pirineu afectats perlesriuadesdelasetmanapassa-da.Abanda, CiU demana un IVAturístic superreduït a la Vald’AraniAltPirineupercompen-sar els efectes dels aiguats.VISITA DE LA REINA A LES ZONESAFECTADESD’altrabanda,ahiresvainfor-mar oficialment des de la CasaReial que la reina Sofia visitaràdemàaleszonesdel’Aragói Ca-talunyaquevanresultarafecta-des pels aigüats de la passadasetmana.08COMARQUES BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013
 9. 9. RecuperenelfòssildedinosaurerobatUna trucada anònima informa del lloc on estaven les restesREDACCIÓ. COLL DE NARGÓEls Mossos d’Esquadra van re-cuperarahiralmatíelfòssild’es-quelet d’una cria de dinosaure,sostretelpassatmesdemaigaljaciment de Pinyes de Coll deNargó. La peça s’ha localitzat apeu de carretera, prop del Mira-dor del Cretaci, que és el jaci-ment d’on va ser sostreta, se-gons fonts policials.La policia ha pogut recupe-rarelfòssil,de65milionsd’anys,després de la trucada anònimaque ahir mateix va donar unaubicacióaproximadad’onelslla-dres havien abandonat el fòssil.Lapeçavasersostretaquanelstreballsaljacimenterenenlafa-se final i els investigadors pre-veien extreure el fòssil i traslla-dar-lo a Bellaterra.El jaciment de Pinyes de Collde Nargó és un dels més impor-tants del món en ous de saurò-podedefauns70milionsd’anysi s’hi va trobar la posta d’ous dedinosaure més complerta d’Eu-ropa i es dóna la circumstànciaquealgunsjacimentsdelazonahavien estat objecte d’espolianys enrere.L’esquelet d’una criade rèptil extingidaEls Mossos localitzen elfòssil prop del jacimentd’on fou sostret al maigUna peça de 65milions d’anysVa desaparèixer en lafase final de lesexcavacionsREDACCIÓ. BELIANESUna dona de 85 anys ba morirahir a la tarda en un accident detrànsitalaLP-2015,alpuntqui-lomètric 7,2, a l’altura de Belia-nes (l’Urgell). El sinistre es vaproduir a un quart de quatre delatardaquan,percausesqueen-cara s’estan investigant, un tu-risme va sortir de la via. A con-seqüència de l’accident, IsabelV.G.,veïnadeSantMartídeRiu-corbinacionalitatespanyola,vaperdrelavida.Amés,hivahaverdues persones més feridesmenysgreusquevansertraslla-dades pels efectius del Sistemad’Emergències Mèdiques al’hospitalArnau.Enl’accidenthivan intervenir 4 patrulles deMossos, 3 dotacions de Bom-bern i 3 ambulàncies del SEM.Morunadonade85anysenunaccidentaBelianesElvehicle on anavava sortir de lavia LP-2015ElscomerciantsdeBalaguerregalenculturaREDACCIÓ. BALAGUERL’associaciódecomerciantsBa-laguer2021regalaràaquestes-tiuentradesperlatemporadadetardordelTeatreMunicipalfruitd’un acord amb l’Ajuntament.InaugurenelCamídelesMinesuncoprecuperatREDACCIÓ. RIBERA D’URGELLETRibera d’Urgellet va inaugurarahirelCamídelesMines,unaviaverdade22quilòmetresperalapràcticadelssenderismeiexcur-sions amb bicicleta.Almacellesaculldissabtela1aFiradelaIl·lustracióREDACCIÓ. ALMACELLESA fi de posar en relleu el correntde la Il·lustració del segle XVIII,corrent sota la qual va néixerl’actualvilad’Almacelles,dissab-telalocalitataculllaprimeraedi-ció de la Fira de la Il·lustració.Anellen2voltorsnascutsenllibertataBoumortLa temporada reproductora d’aquest 2013 està resultat pro-ductiva per a la colònia devoltor negre del Prepirineu català.De les cinc parelles que van iniciar la reproducció, tres hanaconseguit tirar endavant el seu poll i dos ja estan anellats.EQUIP DE BOUMORT-ALINYÀAitonainformauns300veïnsdelasituacióactualREDACCIÓ. AITONADurant tot el mes de junyels re-gidorsdel’equipdegovernd’Ai-tona han organitzat trobadesambelsveïnsdelpobleperana-litzar la situació municipal. Hihan assistit unes 300 persones.PUBLICITATPUBLICITATBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201309COMARQUES
 10. 10. REDACCIÓ. ALFARRÀSAlfarràs ja ho té tot a puntper celebrar una nova edi-ciódelaFestaMajordeSantPere.Les activitats arrencaranaquesta mateixa nit amb laRua dels Penyistes (22h) i,tot seguit, discomòbil al re-cinte de les Penyes.Demàdivendrescontinu-arà la gresca amb la cerca-vilaamblaBandadeCrone-tes,TamborsiMajoretsd’Al-farràs (19h), una activitatqueseràelpreàmbuldelpre-gó, a càrrec del doctor Este-ve Sarroca Capell (20.30h).La jornada continuarà ambuna actuació i concert de laGolden Big Band d’Alfarràs,quetindràllocalaplaçaSantPere (22.30h). I per als noc-TotapuntaAlfarràsperalaFestaMajordeSantPereAlfarràsviurà un cap de setmana intens ple d’activitats musicals, lúdiques i tradicionalsEl riu acollirà una de les activitats, com és el concurs de pesca que tindrà lloc diumenge a 2 quarts de 9 del matíAJUNTAMENT D’ALFARRÀStàmbuls, la gresca continuarà apartir de les 00.30 h amb la re-vetlla de Sant Pere amb el gruporquestral Café Latino, el grupde versions Aldavá i, en acabar,sessió de bingo. La matinadaculminarà amb la discomòbilamb DJs locals (03.00h).Ja dissabte, la jornada s’ini-ciarà amb una caminada popu-lar(9h),icontinuaràamblapre-cessó amb la Banda de Corne-tes, Tambors i Majorets d’Al-farràs (11.30h) i la missa canta-da per la Coral Santa Àgata(12h). A la tarda, espectacled’hipnosi 18.30h) i ball de tarda(20h) i de nit (00.00h) amb elquintet Montse & JoeTrans-fer.Ales00.30,nitdemarxai a les 3 del matí, més disco-mòbil.I el diumenge s’encetaràamb un recorregut de caça iesmorzar (08h) i concurs depesca(08.30),percontinuaramb una exhibició de ballcountry (10h) i una balladadesardanesdavantl’Ajunta-ment(13h).Jaalatarda,cur-sa de carros organitzada perl’Associació de Joves d’Al-farràs (19h), concert i ball detarda (20h), castell de focsartificials al pont del riu(00.00h) i ball de nit amb LaDama Orquestra (00.30).Dillunsesviuràelpuntifi-nal a les celebracions amb elball llarg de fi de festa majoramb Banda Sonora (20h).Bona Festa Major a tots!AGÈNCIES. MADRIDEl Banc d’Espanya ha demanata les entitats de crèdit que revi-sinfinsafinaldejulioll’adequa-ciódelessevesclàusulesterraala sentència del Tribunal Su-prem, que les declarava nul·lessiesvancomercialitzarambfal-ta de transparència.Segons explica el supervisorenuncomunicat,lesentitatsquehagin comercialitzat préstecsElBancd’EspanyavolquelabancaeliminilesclàusulesabusivesjaDóna de termini aquest juliol perquè la banca les revisi totesta de transparència, de les clàu-sules terra incloses en determi-nadeshipotequesdeBBVA,No-vagalicia i Cajamar.En la carta remesa pel bancsupervisor a les patronals ban-càries s’assenyala igualmentquelesentitats,d’araendavant,hauran d’extremar l’atenció al’horadecomercialitzarelsprés-tecs hipotecaris que incorporinaquest tipus de clàusules.amb clàusules terra, que impe-deixen als clients beneficiar-sede determinades rebaixes del’euríbor, hauran de comunicaral Banc d’Espanya les conclusi-ons de la seva revisió abans del31dejuliolil’impactequepotte-nir sobre els seus resultats l’eli-minació d’aquestes clàusulesLasentènciadelTribunalSu-prem,del9demaigdel2013,de-clara la nul·litat, per la seva fal-SuspesalacondemnapermatarquivaviolarlafillaAGÈNCIES. ALACANTEl jutge ha estimat la petició desuspensió de la condemna de ladona de Benejússer (Alacant)quevamatarelvioladordelase-vafillafinsqueelConselldeMi-nistres resolgui l’indult.GriñánnorepetiràcomacandidataAndalusiaAGÈNCIES. SEVILLAJoséAntonioGriñánnorepetiràcom a candidat del PSOE a laJunta de Andalucía. “Nomésnouspilotsqueensportinanoushoritzons”, va dir ahir al matí al’anunciar la seva renúncia.OriolPujolseràjutjatperunjuratpopularAGÈNCIES. BARCELONAUn jurat popular jutjarà el ‘casITV’,enquèestàimputatpertrà-ficd’influèncieseldiputatdeCiUOriol Pujol. S’arxiva l’acusaciócontraelsubdirectordeSegure-tat Industrial, Isidre Masalles.AGÈNCIES. NOVA YORKLaigualtathafetunpashistòrici de gegant ahir dimecres alsEstatsUnits.ElTribunalSupremhadeclaratinconstitucionalunapart de la llei de defensa delmatrimoni (DOMA, en anglès),que des de 1996 ha negat alsmatrimonis gais prestacions fe-deralsigualitàriesalesdelsma-trimonis heterosexuals.Poc després, l’alt Tribunaltambé ha reinstaurat els casa-ments gais a Califòrnia, un es-tat on els matrimonis homose-xuals legalitzats van ser vetatsposteriormentpervotaciópopu-lar en un referèndum i on a par-tird’aquestdimecrespodrantor-naracelebrar-selegalment,afe-gint-se a 12 estats més i alDistricte de Colúmbia.PashistòricenfavordelmatrimonigaialsEUAElTribunal Suprem dicta dos sentències favorablesElfraupetrolierpujavaa250.000eurosdiarisTrama encapçalada per l’empresa PetromirallesAGÈNCIES. MADRIDLapresumptatramaencapçala-da per la petroliera Petromi-ralles hauria defraudat entre250.000 i 270.000 € diaris enconcepted’IVAaHisendaenno-més dos anys, segons ha expli-catlaGuàrdiaCivil.L’operacióenquèhanestatdetingudes17per-sonesaCatalunyaiAndalusiahadestapat un entramat d’empre-saris del sector dels hidrocar-burs,advocats,testaferrosi‘bro-kers’quehandefraudat100mi-lionsd’euros.Entreelsdetingutshi ha el director general de Pe-tromiralles i alcalde de SantaMaria de Miralles, Josep MariaTorrensFerrer,ielseugermàPe-re,suposatscervellsdelatrama.10ACTUALITAT BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. REDACCIÓ. LES BORGESLes Borges acull el cap de set-mana una nova edició de la Fi-ra de Modelisme i Wargames,que arriba a la seva 3a edició.Dissabte, després de l’obertu-ra del recinte firal (10h) i l’arri-bada de motos antigues(10.30h), es farà la inaugura-ció,acàrrecdelpresidentdelaDiputaciódeLleida,JoanReñé,acompanyatde l’alcalde de lesBorges, Enric Mir, i del presi-dent del Consell de les Garri-gues, Juli Muro.El 1r dia es realitzaran el IVNayoxPrimer Tournament, laBatalla Carpiquet (1944) i elBlitskrieg,laGuerradelSudan,així com simuladors de vol enjocs de PC i tallers de pinturade soldadets per als infants.Més activitats diumenge ambl’arribada de cotxe antics i latrobada de col·leccionistes dexapesdecava(10.30h).Alma-tí, hi haurà Jocs de Cartes Mà-gic,WarMachineimasterclassde pintar soldadets. També hihaurà exposicions de vehiclesmilitars de la 2a Guerra Mun-dial, diorames militars i detrens, i maquetes de tot tipus.Els‘jocsdeguerra’alesBorges3a Fira de Modelisme iWargames aquest cap de setmanaJa la primera edició de la fira va ser tot un èxit de visitantsCampusdefutbolinfantilaArtesadeSegreComença el III Campus de Futbol de Miki Massana i RogerGiribet a Artesa de Segre, on hi participen mig centenar d’in-fants de 4 a 14 anys i que s’allargarà fins al 6 de juliol.AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRESansiPonss’imposenalDebabedabyDolorsCristina Sans, en handicap inferior, i Esther Pons en superiorvanserlesguanyadoresdeltorneigfemeníDebabedabyDo-lors, que va tenir lloc dimarts al camp del Raimat Golf Club.MISSATGESAGÈNCIES. BELO HORIZONTEBrasil,primerfinalistadelaCon-federacionsensuperarUruguai(2-1).Elpartitvacomençarambcert tempteig de forces fins queal minut 15 David Luiz cometiaunclarpenalsobreLugano.For-lán disparava i Julio César des-viava la pilota. Poc a poc, Brasilanava guanyant protagonismealcampia5minutsdelfinalunabona jugada de Neymar la des-viava el porter Muslera i FredBrasil,primerfinalistadelaConfederacionsenvèncerUruguai(2-1)Un gol ‘in extremis’ de Paulinhova classificar la ‘canarinha’agafava el rebuig per obrir elmarcador. A la segona meitat ien una badada defensiva deMarcelo i Thiago Silva, Cavaniagafavaelrebuigiambl’esquer-raposaval’empat(m.50).Apar-tirdellavors,moltrespecteipo-ques ocasions. Semblava ques’arribaria a la pròrroga peròNeymar treu un còrner, fallaMuslera i Paulinho fa el 2 a 1definitiu(m.86).ElrivaldeBra-sil surt avui de l’Espanya-Itàlia.Ancelottidiuquevolferun“futbolespectacular”AGÈNCIES. MADRIDElprojecteCarloAncelottialRe-ial Madrid comença a caminar.En les seves primerres declara-cionsvadirque vull“guanyarju-gant un futbol espectacular”.L’entrenadordelGirona,Rubi,seràajudantdeTitoAGÈNCIES. BARCELONALa incorporació de Joan Fran-cesc Ferrer Rubi a l’equip tècnicdeTitoVilanovaalBarçaéspràc-ticament un fet. Estaria al grupde Jordi Roura i Aureli Altimira.8.000afeccionatsal1rentrenamentdePepAGÈNCIES. MUNICUns vuit mil aficionats del Ba-yerndeMunicvanassistirahiralprimer entrenament de l’equipque ha estat dirigit per PepGuardiola.Forlan va fallar unpenal amb 0 a 0Julio César va desviar lapilota a còrnerFred fa l’1-0 cap alfinal de la 1a partCavani va fer l’empat enaprofitar un errorBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201311ESPORTS
 12. 12. Quatrenovesempresess’instal·lenalCEEILleidaTotes elles estanvinculades amb el món de la informàtica i les noves tecnologiesREDACCIÓ. LLEIDAQuatrenovesempreseslleidata-nes s’han ubicat a les instal·la-cionsdelCEEILleida,alcomplexdelaCaparrella,perdur-hiater-me la seva activitat empresa-rial.EstractadelesempresesNe-arCrumbs, l’agència de comuni-cació Ítaca, Hiii4 i Aratechlabs,totes elles relacionades amb elmóndelainformàticailesnovestecnologies.Dimarts,elpresidentdelaDi-putaciódeLleida,JoanReñé,vavisitar les instal·lacions i va ferentregadelesclausalesquatrenovesempreses.Unacteprevistper la setmana passada que esvahaverd’anul·larperlavisitaala Val d’Aran i el Pallars Sobirà,a causa dels danys causats pelsdesbordaments dels rius.Durant la visita, Reñé tambévaveureeldesenvolupamentdeles obres d’ampliació de les ins-tal·lacions de l’edifici 2, que su-posen més de 200 metres qua-dratsdistribuïtsen3nouslocals,sala de reunions i sala de net-workingpertaldesatisferlesde-mandesdelsnousemprenedors. Els representants de les noves empreses amb el president Joan ReñéDIPUTACIÓ DE LLEIDAPUBLICITATTesidoctoralsobrelesdisfuncionsterritorialsREDACCIÓ. LLEIDAUn 29’4 per cernt dels muni-cipis de la demarcació de Lleidapresenten disfuncions territori-als, estipulades en el Decret244/2007 que regula la consti-tució i demarcació territorial deCatalunya.La tesi de la geògrafa de laUniversitat de Lleida (UdL)Montserrat Guerrero ha detec-tat l’existència de 182 disfunci-ons repartides en 68 municipisdels 231 que hi ha en total.D’aquestes, 40 són enclava-ments, el que converteix Lleidaen la segona província de totl’Estat espanyol amb més terri-torissituatsdinsunaltreambca-racterístiques administrativesdiferents.42obresconcorrenalPremidelLlibreAgrariREDACCIÓ. LLEIDAUntotalde42obres(11mésqueel 2012) concorren a 42è PremidelLlibreAgrari,convocatperFi-radeLleidaenelmarcdelaFirade Sant Miquel i que té una do-tació de 6.000 €.Cal remarcar que del conjuntde llibres presentats, 6 han es-tateditatsaLleida:EltresordelsCanalsd’Urgell,ElCastelldelRe-mei i El Sindicalisme al Priorat:del’eufòriaaldestorb(Pagèsedi-tors); La fruita. Quan. Per què.Com. Qui. On (Afrucat i Pagèseditors); L’Escola Tècnica Supe-riord’EnginyeriaAgràriadeLlei-da 1972-2012. Unvalor al serveide la societat (IEI), i Manual pa-ralagestióndelrecursomicológi-co forestal en Cataluña (CentreTecnològic Forestal).12FET BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Stoker (+16). 16.15, 18.10Hitchcock (+12). 20.05, 22.05Un dios prohibido (+12). 17.00,19.20Ana Karenina (apta). 21.40Un invierno en la playa (+12) (HD). 16.25, 18.25,20.25, 22.20Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38El mensajero (+16) (HD). 16.00, 18.00, 20.05, 22.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.es360 Juego de destinos (+16). 16.15, 18.15, 20.20, 22.20,•00.30Somos gente honrada (+12). 16.40, 18.40, 20.30,22.15,•00.15Trance (+16). 16.00, 18.10, 20.15, 22.20, •00.30Monstruos University (apta). 16.10, 18.15, 20.30, 22.30,•00.30El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20Fast & Furious 6 (+16). 16.30, 19.15, 21.45, •00.20El hombre de acero (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.3015 años y un día (+12). 16.40, 18.30, 20.30, 22.30,•00.30Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25, •00.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 16.20, 18.25, 20.30, 22.40Noche de vino y copas (+7). 15.00La lapidation de Saint Etienne (+12) (VOS). 16.45, 21.20Insensibles (+16). 18.10, 22.40Testigo involuntario. Nicolás Redondo (apta). 19.55Turistas (VOS) (+16). 15.00, 19.35El impostor (+7) (VOS). 16.30Menú degustació (apta). 18.10Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.00Rebelde (+12) (VOS). 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Monstruos University (apta). °11.50, °13.50, 15.50,17.50, 19.50, 21.50, •23.50Monstruos University (apta). °12.30, °14.30, 16.30,18.30, 20.30, 22.30, •00.30Monstruos University (apta) (3D). 17.10, 19.10, 21.10El mensajero (+16) (HD). °14.50, •23.10Cirque du Soleil (apta) (3D). °11.30Resacón (+16). °11.50, °14.05,16.10, 18.10, 20.15,22.10,•00.10Fast & Furious 6 (+16). °13.35,16.00, 18.25, 20.50,•23.15Fast & Furious 6 (+16). °12.35, 15.00, 17.25, 19.50,22.15, •00.40El gran Gatsby (+12). °11.35, 16.25,19.00, 21.35, •00.05Jack el cazagigantes (+7). °11.40, 16.15Objetivo La Casa Blanca (+16). 18.20, 20.25, 22.30,•00.35Los Croods (apta). °12.00, °14.50, 16.45, 18.45Tipos legales (+16). 20.40, 22.20, •00.05Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.15, 18.30Mi agran aventura sexual (+16). 20.50,22.40, •00.35El hombre de acero (+12). °13.20, 16.00, 18.40, 21.20,•00.00El hombre de acero (+12). °11.20, °14.00,16.40,19.20, 22.00, •00.40El hombre de acero (+12). °12.00, °14.40, 17.20, 20.00,22.40El hombre de acero (+12) (3D). 18.00, 20.45, •23.30Las aventuras de Sammy (apta) (HD). °11.45, °14.40,16.20Iron Man 3 (+12.) °11.50, 15.45, 18.00Fill de Caín (+16) (VO). 20.15,22.00, •23.45Un amigo para Frank (+7). °12.10, °14.4,16.35, 18.2015 años y un día (+12). 20.05, 22.00, •23.50Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comMonstruos University (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10,22.30; Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15El hombre de acero (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds.17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 17.30, 20.00;Dl. 22.15Un dios prohibido (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.20; Dg. 18.20;Dl. 20.00Fill de Caín (+16). Ds. 18.20, 22.30; Dg. 18.20; Dg.20.30; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comEl hombre de acero (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00,22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 17.30, 20.00, 22.30Monstruos University (apta). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 19.45,22.30; Dg. 17.30, 19.45; Dl. 17.30, 19.45, 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comTipos legales (+16). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl.17.30Scary Movie 5 (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comLa cocinera del presidente (apta). Ds. 18.15; Dg. 19.30;Dl. 19.30Fill de Caín (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.00; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comSense programacióCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comG.I. Joe: la venganza. Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 19.30Posesión infernal (Evil Dead) (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comLa gran boda (+12). Ds. 22.00; Dg. 19.05; Dl. 17.00Un amor entre dos mundos (+12). Dg. 17.30; Dl. 19.00Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programació’CinemesExposicionsEscriureentempsdifícilsBiblioteca Pública de Lleida. Claustre del’Àrea Infantil i Juvenil.Exposició itinerant per tota Catalunyasobre quatreescriptorscatalans:Avel·líArtís-GenerTísner,PereCalders,JosepFerraterMoraiJoanSales.Espodràveu-re fins el 30 de juny.Els fills del desconsolCafè delTeatre de l’Escorxador.Exposició de fotografies en blanc i ne-gredelfotògrafiperiodistaÁlvaroYbar-ra Zavala. L’exposició, d’ACNUR, tratade concienciar sobre el problema delsrefugiats. Romandrà oberta fins el 30de juny.Dones d’empresaBiblioteca Salvador Espriu. LinyolaL’InstitutCatalàdelesDonesmostraenaquesta exposició les aportacions his-tòriquesdelesdonesl’activitatempre-sarial de Catalunya. Es pot visitar finsel 30 de juny.PlaystòriesMuseu de la Noguera. BalaguerUnrecorregutperlahistòriadelsclicksatravésdesisdioramestematitzatsquemostrenextraordinàriescol·leccionsdeles peces de Playmobil. Al voltant del’exposició s’organitzen diverses pro-postesperatoteslesedats.Obertafinsel7de juliol.HumorgràficcaragolerSala Manolo Calpe de la Fecoll.Exposició delescinquantamillorsobresques’hanpresentatalVIConcursd’Hu-morGràficCaragoler,incloentlavinye-taguanyadoradelsbascosAsieriJavi-er. La mostra es pot veure fins el 31 dejuliol.Temps de canvisMuseu d’Art Jaume Morera.Av. Blondel40, baixos. Lleida. A les 20.00 hores.Inauguracióavuidel’exposicióquemos-tra la col·lecció que l’any 2012, la Fun-dacióPrivadaAAVC(Assocaciód’Artis-tes visuals de Catalunya), va dipositaralmuseuJaumeMorera,untotalde20peces d’alguns dels grans noms de laplàsticanacionaliinternacional.Espotveure fins al 29 de setembre.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.... estenent músicaSala d’exposicions del Museu Diocesà.Solsona. Dilluns tancat.L’AssociacióAmics del Museu organit-zaaquestamostrad’instrumentsmusi-cals del món. L’exposició compta ambil·lustracionsdeJoma.Espotvisitarfinsa finals d’any.ConferènciesVehicle elèctricCambra de Comerç. Lleida.De les 09.00 a les 13.00 hores.Jornada sobre la implantació del vehi-cle elèctric en el sector serveis a la ciu-tat de Lleida, emmarcada en la setma-na de l’energia sostenible 2013.Una homosexualitat diferentCafè del Teatre de l’Escorxador.A les 19.00 hores.TaularodonasobreL’homosexualitatas-sertiva,a càrrec de Gabriel Martín, psi-còlegespecialista iLGTBilavulnerabi-litatperDaniel Gabarró,delafundacióEnllaç.S’obsequiaràambelllibreEinesperpreveureelteufutur.Materialsútilsperapersonestranssexuals,gais,lesbi-anes i busexuals, de la fundació Enllaç.Entrada lliure.Massatge infantil i osteopatiacranialSala de Miralls del CAP Guissona.A les 16.00 hores.Xerrada organitzada pel CAP Guisso-na.TallersCrea el teu castell medievalMuseu de Lleida. 27 i 28 de juny. De10.00 a 13.00 hores. Preu: 8€.Inscripcions: 973 283 075. Placeslimitades.Activitat dirigida a nens de 3 a 12 anyson primer es farà una petita visita gui-ada per centrar-nos en els castells re-presentatsenobresdelacol·leccióper-manent.Tot seguit, es crearà i decora-rà el castell medieval amb capses decastró,materialdereciclatgeipintures.Taller de sabó naturalC/ Abadia, 8. Les Borges Blanques.A les 19.00 hores.Talleracàrrecd’AntonBundó(calPas-tor).Tallerd’estiupelsinfantsDel 25 de juny al 10 de setembre.Inscripcions: Cercle de Belles Arts deLleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 -699 633 364Tallerperanensde5a12anys,ambunadurada de 3 hores al matí, en el qual esvolfomentareltreballilacol·laboracióen equip experimentant amb diferentsmaterials com la plastilina o la pinturaacríl·lica.Tallers de manualitatsInformació i reserves:Tel. 660 854 459(Laia). craftandartists@gmail.comwww.craftandartists.catTallers per treballar amb diferents ma-terialsitècniques.Enellsesfarandesdepolseres fins a decoració en paper, ni-nos de roba, bijuteria en alumini o de-coració amb washi tape i altres materi-als innovadors. Places limitades.MúsicaRicard Viñes a la plaça: vine atocar el piano!Plaça Ricard Viñes. A les 18.30 hores.DinselprogramaAnimacióalesplacess’ofereix aquesta activitat emmarcadadins el concurs internacional de pianoRicardViñes.Concert de Feliu VenturaCafeteria Slàvia. Les Borges Blanques.A les 23.30 hores.Actuació del cantautor de Xàtiva.Terrassa d’estiu amb músicaJardins del Segrià.Telf.: 973 23 1137/Fax: 973 23 1170www.jardinsdelsegria.comJardins del Segrià ha programat peraquestestiutotunasèriedeconcertsala fresca de diferents estils, els dijous iels divendres, els diumenges també hihaurà ball. Avui dijous, a partir de les21.30 hores, amb el duetFox-trot.ProjeccionsPicurtDiscoteca Guiu. La Seu d’Urgell.A les 22.00 hores.LaMostradeCinemadeMuntanyacon-tinualessevesprojeccions,avuidijous,amb un documental i una conferènciasobre Carlos Suàrez, alpinista i pionerdel salt BASE.Teatre al carrerRum-Rum, Trasto KartsPlaça de les Magnòlies. Balàfia.A les 19.00 hores.DinselprogramaAnimacióalesplaceselgrupdeteatrealcarrer,Xip Xap,ofe-reixelseuespectacledecarreresde cot-xes on pot passar de tot...DiversosLliurament d’orles de l’EscolaPolitècnica SuperiorAuditori del Centre de Cultures delCampus de Cappont.A partir de les 18.00 hores.Lliuramentdelesorlesacadèmiquesdel’EscolaPolitècnicaSuperior delaUni-versitat de Lleida, apadrinades pel se-nyorJoanVallvéi Ribera,degàdelCol·le-gid’EnginyersIndustrialsdeCatalunya.Mercat d’intercanvi de llibresi material escolarPlaça Sant Joan de Mata. Cappont.A partir de les 18.45 hores.L’acte vol ser una jornada de retroba-ment entre les famílies per intercanvi-araquellmaterialescolarquepuguiser-vir als nostres fills o als fills dels altres.També serà una jornada reivindicativaa favor de l’escola pública amb repre-sentants de SOS Escoles Bressol i unajornadafestivaambl’actuaciód’Impro-siaTeatre.Activitatsjuvenilsperal’estiuCentre de Recursos Juvenils. C/ LaPalma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66.joventut@paeria.catFacebook: joventutlleidaTwitter: @joventutlleidaElpassatdilluns27demaig,esvaobrirel termini per a les inscripcions que laRegidoriadeJoventutpromouperal’es-tiu,desdecampsdetreballurbans,es-ports,setmanestemàtiques,sortidesoactivitatsalsBuscsd’AssaigElMercat.EsportsSalut i amistatPlaça Joan SalaI. Cervera.A les 08.00.Cicle de caminades, organitzat per laPaeria de Cervera.Bàsquet per a jovesPista esportiva del Parc de Santa Cecília.Lleida. A partir de les 19.00 hores.Entrenamentsipartitsdebàsquetperajoves de 15 a 25 anys, del 13 de juny al8d’agost,organitzatperlaregidoriadeJoventut i Salut Pública. Informació:htt://joventut.paeria.es. Gratuït.ConcursosLa por. L’apostacontrarevolucionàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim. El guanyador serà guar-donat amb el premi Hipatia d’Alexan-dria 2013, dotat amb 300 euros.3a beca de recerca del PallarsJussà, Mn. Jesús CastellsArxiu Comarcal del Pallars Jussà.acpallarsjussa.cultura@gencat.cathttp://cultura.gencat.cat/arxius/acpjAmb l’objectiu de promoure el desen-volupament, divulgació i foment de lacultura a la comarca del Pallars Jussà,el Consell Comarcal del Pallars Jussà,l’AjuntamentdeTrempil’ArxiuComar-cal del Pallars Jussà, publiquen la con-vocatòria de les bases per a la conces-siód’aquesta3abecaderecerca.Elter-minidepresentacióacabael31dejulioli la beca està dotada amb un import de3.000 €.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL21 AL27DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201313PROPOSTES
 14. 14. 14OCI BONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.72 6SudokuVeus més a prop prendre’t uns dies devacances i això t’impulsa a acabar untreball, a posar una mica més de carn ala graella.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILNoésdiaperpreocupar-seperassump-tesaliens,sinópelsdecasa.Sialgút’es-tàpressionantambresultats,pensaquedins de molt te n’alliberaràs.TAURE20 ABRIL-20 MAIGAtens assumptes legals mica pesats,peròqueenelfonsestansentfavorablesperalsteusinteressos.Éspossiblequed’aquí un temps obtinguis uns diners.BESSONS21 MAIG-20 JUNYNo és dia per recular i no voler enfron-tar-teaunaconversaounproblemaqueningú et pot solucionar. No descarre-guis en altres la responsabilitat.CRANC21 JUNY-22 JULIOLCerts canvis en la teva vida et podenportar una mirada diferent sobre algu-nes coses i més si estan relacionadesamb gent més jove que tu.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTFaràsbésiintervensenunconflicteenel treball i calmes els ànims. Oferiràsunavisiómoltpràcticadelescosesiai-xò contribuirà a què tot es relaxi.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREEtvedegustavuiunamicad’activitatfí-sica, però tingues clar fins a quin puntpots arribar sense excedir ni que des-prés et passi factura aquest esforç.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRELa teva força interior pot flaquejar al-guna cosa avui perquè estaràs cansato estressat, així que no intentis resol-dre el més complicat.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREPeusdeplomambqualsevoldecisióqueimpliqui trencar amb algú, potser unamic,quenohafetunacosaquedesit-javes. Mira bé el que fas.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREAquests petits problemes de salut quetensesdeuenalfetquevolsestaratotarreuigaudirdetotselsplaers.Hasdefrenar una mica.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERL’equilibrieltrobaràsavuienelsqueve-ritablement etvolen. No és dia perviu-re de les aparences, en la frivolitat, permolt que et atregui ara.AQUARI20 GENER-18 FEBRERNoetvedegustreshaverdecompartirlesvacancesambunfamiliar,probable-ment polític, que et resulta pesat i queinterromp els teus plans.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.763Solucions n. 1.7623 912 86442 9364592738697 5381 3 95 6 87 4 25 8 27 4 91 3 67 4 61 2 35 8 93 7 52 9 16 8 44 2 18 6 39 7 59 6 84 7 53 1 24 5 79 2 68 1 36 9 83 1 72 5 42 3 18 5 46 9 71. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463952. DEMANDASASSESSORES/AS FINANCIEROS. Estabi-lidadtrabajo,altaremuneración.Serequie-reexperienciayampliosconocimientosenadministración. Buena presencia. Don degentes.Tel.973216359.6. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOSGATITAS NOVEDAD- Chicas compla-cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras.Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973270 322 / 620 421 959. www.gati-tas31.esNOVEDADMARIA,19años,catalana,culi-to apretadito, sin estrenar, muy cariñosa.Tel.631371701.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra-tuitament!!!Tel.620172472.19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.LLOGARIA Afamiliaprofessionald’hoste-leria,cafeteriaambvivenda.(Pons-peuca-rretera).Tel.676079864.SEALQUILApiso,zonacéntrica.2habita-cions.Tel.973241613.LLOGUERAPARTAMENT.FontdeMar(sa-lou)primeralinia,economic.Tel.698584241/649457853/619357279.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.FIATDOBLOCombi5p.1.3JTDI.75cv.Totsels extres. Molt bon estat. Any 2006.100.000Km.5700€.Tel.607440170.
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El Gran Dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 La meva. 30 anys de TV3.22.32 Polònia23.12 XIII. Capítol 3. Seguint unaaltra pista d’en Sheridan,en XIII es tanca en unabrutal presó veneçolana ala recerca d’un reclús quepodria haver treballat ambell quan era membre de laCIA.00.05 Lost girl. La mort no liprovava gaire.00.55 TR3S C.01.00 Doctor Who.01.45 Comedy Inc.02.06 Divendres.03.31 Fusió i swing a l’estudi.08.00 El xai Shaun.08.28 MIC.08.53 La Supermots.09.35 Doraemon.10.45 Rekkit, el conill màgic.11.25 Espies de veritat.12.10 Els germans Kratt.12.58 El xou de l’Scooby-Doo.13.25 Scooby-Doo, on ets?13.50 Shin Chan.14.40 Els pingüins deMadagascar.15.30 Bola de drac.16.20 Marsupilami.16.50 MIC.17.30 Supermots.18.10 Rekkit, el conill màgic.18.50 El llibre de la seva.19.25 Doraemon.20.18 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Cinema 33 Estiu.23.35 El documental.Calidoscopi Montalbán.00.31 El restaurant xinès mésgran del món.01.24 TR3S C.01.28 El museu de la vida.07.15 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 Dame un respiro. Sèrie.16.55 Pel·lícula. 30 rifles en elpaso apache. 1967. EUA.Dir: William Witney. Int:Audie Murphy, MichaelBurns, Kenneth Toby. Elcapità Coburn, emprentuna perillosa missió ambl’ajut de només deuhomes.18.40 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.25 Jericho. Sèrie. A Jericholes coses no van bé: lesdiferències comencen afer-se cada vegada mésevidents entre els seushabitants, sent lestensions, cada cop mésfortes entre ells.00.15 Misteris... amb SebastiàD’Arbó. Viatge nocturn pelmón desconegut.01.15 Més que vi.01.45 Clips.07.00 Notícies en xarxa.09.00 La tertúlia.10.00 Lleida al dia (red).11.30 Cafeïna (red).12.30 Mirades(red).12.50 El debat de Lleida Activa(red).13.30 L’última troballa (red).14.00 Tendències (red).14.30 La conquesta de l’aigua.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna(red).16.00 Gaudeix la festa.16.30 Caminant per Catalunya.17.00 Promo.17.30 Catsons.18.00 Pica lletres (red). Final.18.30 Fórmula Pi.19.00 Bonus music.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Univers de formació.20.30 Notícies vespre. Amb AresEscribà.21.10 El temps.21.14 Anem a dormir. Infantil.21.15 Masters UdL.21.30 Lleida al dia.23.00 Notícies vespre (red).06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran Reserva. Serie.17.30 Las bandidas. Serie.19.25 Letris.20.20 Corazón.21.00 Telediario 2.22.10 El tiempo.22.30 Clásicos de La 1. Tú y yo.1957. EUA. Dir: LeoMcCarey. Int: Cary Grant,Deborah Kerr.00.15 Un país para comérselo.Ourense. Una de romanosen un bosque animado.01.50 El debate de La 1.02.15 La noche en 24h.04.00 TVE es música.05.30 Noticias 24.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Solo Moda.09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.45 Cámara abierta 2.0.14.00 La noche temática.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Pequeños universos.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.00 Docufilia.22.00 El documental.23.00 Con una sonrisa.23.30 En portada.00.15 La 2 Noticias.06.30 Informativos Telecinco.Con Roberto Fernández yAne Ibarzabal.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Con EmmaGarcía.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario. Con PazPadilla.20.00 España, nuevo desafío.21.00 2ª Semifinal Copa FIFAConfederaciones 2013.España-Italia.22.45 España, nuevo desafío.23.30 Cine. Conspiraciónmundial. 2008. TomO’Connell es un directivode una próspera compañíapetrolífera. Holly, unaactivista medioambiental,se infiltra en la compañíade Tom para hacer ver queel cambio climático esimparable.02.30 Premier Casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusannaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Antena 3 Noticias 1.15.45 Deportes 1.16.00 El tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.30 Deportes 2.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero 3.0.22.45 Cine. Confesiones de unacompradora compulsiva.2008. EUA. EUA. Dir: P.J.Hogan. Int: Hugh Dancy,Isla Fisher, Joan Cusack.00.45 Cine. Muerte por encargo.2003. EUA. Dir:Christopher Leitch. Int:Jacqueline Bisset, RomaDowney, James Remar.02.20 Ganing Casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos:ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo. Con G.Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Con HelenaResano.15.00 Jugones. Espacio deinformación deportiva.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.05 Taxi. Concurso. Con MikiNadal y Manolo Sarrià.17.45 Más vale tarde.19.00 Copa Mundial Sub20.España-Francia.21.00 The Very Best of ElIntermedio.21.40 El intermedio.22.45 Pesadilla en la cocina.01.00 Pesadilla en la cocinaEEUU.01.45 Astro TV.Esta programación puede versealterada por la emisión delpartido de fútbol Sub-20.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Sin vueltaatrás; Pecado y expiación.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por JesúsCintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Hasta que lamuerte nos separe; NikkiHeat; Un hombre defamilia.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.21.00 Lo sabe, no lo sabeexpress.21.30 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Mentes criminales.Alquimia. El misteriosoasesinato ritual de doshombres lleva a losanalistas federales aviajar a Dakota del Sur.23.15 Mentres criminales.Repetición.02.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta CuatroBONDIADIJOUS, 27 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.27/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els CIRIL, elsLADISLAU i les SOCORSPUBLICITATComediantsvollaconsultaperdir‘no’El líder de Comediants,Joan Font, esva referir endeclaracions a El País alprocés sobiranista a Cata-lunya. Font es declara par-tidari del referèndum, “unaelemental aspiració demo-cràtica”, tot i que opinaque “no seria necessària laindependència” i “perso-nalment no emveig allu-nyat de la resta d’Espa-nya”. Malgrat això, Fontmatisa que cal canviarmoltes coses i adverteixque “si la resta d’Espanyano ensvol...”.També expli-ca que “Comediants rebensubvencions públiques dela Generalitat i, puntualsper a actuacions, del Mi-nisteri de Cultura.Veuremsi aquest posicionament liafecta a les ajudes...TWITTER@martingalala«Eldretamatricularuninfantenunaescolabressolmunicipalde#Lleida te’l dóna NOMÉS el fetd’haver pagat 50 € (seg.)...»@amicsdelalletja«Si us coloqueu davant un es-pill i crideu 3 cops “L’IBI puja”apareixeran@angelrosdomingoi @mminguez4 vestits de #ca-çafantasmes #Lleida»@jubach12«Perquè Intereconomia tambété dret a una seu digna!! #stop-desnonaments #pah»@konesergio«@oyuguero A una familia d la@PAHLleida li denegen la becad#EscolaBressolpqdiuenqdeula merda d #Plusvalua del pisdesnonat. #Lleida»@alfonslopeztena«Exassessor de Recoder a lapresópertràficdehaixix,Ausàspercontrabandetabac.Tottou,cap droga dura, ni delinquintpensen en gran»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAJOSEP MARIA TORRENS FERRERLapresumptatramaencapçala-da per la petroliera Petromirallehauriadefraudatentre250.000i 270.000 € diaris en concepted’IVA a Hisenda en sols 2 anys.PUNT I A PARTJOSEP GINÉEl Síndic de Greuges municipalrepgairebéunaqueixaaldiaiescompromet que per l’any 2014s’acostaràalagentgranatravésdevisites a llars de jubilats.Ariadna Lujan Marín cumple 7 años. ¡Muchas felicidades princesita!LA FOTOTECALa esperanza es el sueño del hombre despierto. ¡Feliz Sant Pere!Aquests ‘bitxos’ fan anys. Moltes felicitats!

×