Bondia.cat 24/09/2013

422 views

Published on

TITULAR: Preveuen fixar per l’anyvinent el cabal ecològic del Segre a Lleida
FOTO: Un veí del Palau, en una xarxa de cotxes

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 24/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 24 DE SETEMBRE DEL 2013 Preveuenfixarperl’anyvinentel cabalecològicdelSegreaLleida L’home, únic veí del nucli pallarès de Dorve, tenia les plantes en un hort Un veí del Palau, en una xarxa de cotxes Els desballestaven després de robar-los i els duien en peces fins al Marroc Lienxampen marihuanai diuqueera peralbestiar MOSSOS D’ESQUADRA MOSSOS D’ESQUADRA p. 03 i Edit. 05 p. 08 p. 07 PUBLICITAT Compromís de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per resoldre aquesta actual mancança LaPrefecturade Trànsitimpulsalacita prèviaperreduircues p. 06 4detingutsperatacar agentsdelaUrbana mentreesbarallaven p. 06 NÚMERO 1.802 ANY 8 Impulsaran un procés que inclou la participació ciutadana i agents socials per trobar un “equilibri”
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Garra. Alcalde Costa, 37 De 22.00 a 09.00 h Baldomà. Alcalde Recasens, 21 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) De 22.00 a 09.00 h Miarnau. Plaça de l’Exèrcit, 5 AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Artemísia 2 A Blets 4 = Casuarina 0 = Melcoratge 1 = Palmeres 0 = Plantatge 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 23 al 29 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Predominidelsolamb temperaturesquepoden arribarals31aPonent Cel serè o poc ennuvolat en conjunt, tot i que a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu. La visibilitat serà bona en general, amb algunes boires o boirines matinals a valls i fondalades de l’interior. Les temperatures mínimes es mouran entre els 4 i 9 graus al Pirineu, entre 8 i 13 al Prepirineu i entre 10 i 15 a Ponent, i les màximes arribaran a entre 22 i 27 al Pirineu i entre 26 i 31 a les Terres de Ponent. 07.38 h 19.49 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI LaCHEpreveufixarelcabalecològic delSegreaLleidaamitjandel2014 Impulsa un procés que inclou la participació ciutadana i dels agents socials a fi de trobar un “equilibri” REDACCIÓ. LLEIDA /TORTOSA El president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Xavier de Pedro,va reiterar ahir desprésdereunir-seambl’alcal- dedeLleida,ÀngelRos,elcom- promísdelaCHEperincremen- tar el cabal ecològic del riu Se- gre, al seu pas per la capital del Segrià, en considerar “insufici- ent” l’actual. El president de la CHE va anunciar un pla de tre- ball que inclourà una fase d’es- tudis i treballs tècnics, així com un procés de participació ciuta- danaambadministracions,usu- arisiagentssocialsambl’objec- tiuqueamitjansdel2014espu- gui ja fixar el cabal ecològic pel Segre a Lleida. De Pedro va de- fensar que caldrà buscar “un equilibri” entre les demandes mediambientals, agrícoles, hi- droelèctriquesilesconcessions existents. Xavier de Pedro es va reunir ahirambl’alcaldedeLleida,Àn- gel Ros, per tractar entre, altres qüestions, l’increment del cabal ecològicdelriuSegrealseupas per la capital del Segrià. El pre- sident de la CHE, que va agrair el vot favorable de la Paeria al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, va recordar que aquest document ja preveu la realitza- ció d’estudis específics per de- terminariimplantarcaudalseco- lògicsenpuntssingularspelseu interès social i mediambiental, entre els quals s’inclou el Segre al seu pas per Lleida. Per tal de donar compliment a aquest compromís, De Pedro haanunciatquelaCHEhaende- gatunpladetreballambelqual s’analitzaranl’hàbitatdelSegre, les concessions d’aigua exis- tents i la disponibilitat hídrica. Imatge d’una manifestació que es va fer a finals del mes de juny a Lleida reclamant el cabal ecològic del riu XAVIER LOZANO (ACN) PUBLICITAT ÉS LA PETICIÓ DEL CONSELLERVILA ElconsellerdeTerritoriiSos- tenibilitat,SantiVila,insisteix en la necessitat de mantenir oberteslesviesdediàlegamb elgovernespanyolpermillo- rar el cabal ambiental per al tram final del riu que preveu el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre. Amb la seva apro- vacióencarapendentperpart delConselldeMinistres,pre- sumiblement durant les prò- ximes setmanes, Vila confia que l’Estat serà sensible a lesdemandesdelaGenerali- tat en el procés de revisió obert. “El secretari d’Estat d’Aigües tampoc està del tot satisfet de com han anat les coses aquí”, va apuntar, tot i admetre que la demanda d’Agriculturade150.000no- veshectàreesderegadiuamb aiguadel’Ebrepotacabaren- trant en joc. Vila va recordar que és el cabal del tram final del riu el principal cavall de batalla en la negociació, al tractar-se del principal cau- santdelaregressiódelDelta. La impossibilitat de consen- suar una xifra continua sent la gran assignatura pendent. ConsenspermillorarelPlahidrològic De Pedro es reuneix amb l’alcalde Ros Li agraeix el vot a favor del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre El pla de treball que es posarà en marxa S’estudiarà l’hàbitat del riu, les concessions d’aigua existents i la disponibilitat hídrica
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 Cartes al director Es diu que qui calla atorga. Pe- rò aquesta afirmació és relativa (sembla que la sociologia no és elfortdelamajoriadelsnostres dirigents polítics, tot i que m’in- clinomésaviatapensarqueac- tuenambtotaintencióimentint a conveniència). És cert que aquesta frase pertanyent al refranyer popular té punts en comú amb diversos àmbits com el Dret Administra- tiu, que senyala que la majoria de procediments en els quals l’Administració no respon a una personasobreunadeterminada peticiós’enténcomasilencipo- sitiu (també anomenat estima- tori, que dóna lloc al naixement d’un acte presumpte, per quan s’entén concedit allò sol·lici- tat). Però no sempre és així, per- quètambéexisteixelsilencine- gatiu (anomenat també des- estimatori, que és no pronunci- ar-se dins d’un determinat termini,normalmentde3mesos, sobre quelcom sol·licitat, equi- valent per llei a una denegació). I és que, respecte a la impressi- onant cadena humana del pas- satdia11desetembreperdema- nareldretadecidirdelpobleca- talà(inclosalasevaindependèn- Laculturaalanostraciutatnoes pot entendre sense el Museu Morera. Les seves col·leccions i les seves accions per promoure elconeixementdel’artmoderni contemporani formen part del nostre patrimoni cultural. Els orígens daten del 1914, quan es va crear el Museu d’Art deLleidaambfonsdelaDiputa- ció,delMuseodeArteModerno de Madrid i les donacions del nostrepintorJaumeMoreraiGa- liciaqui,amésdelessevesobres va incorporar, més endavant, obresdeCarlosdeHaes,fetque se li va reconèixer canviant el tògraf Ton Sirera. Les darreres generacions d’AntoniAbad, Ba- yona, Ripoll també hi són repre- sentants. LaubicaciódefinitivadelMu- seu ha estat una assignatura pendent, ja des de la seva crea- ció.PrimervatenirlaseualMer- catdeSantLluís,desprésal’An- ticHospitaldeSantaMaria,més tard a l’antic Convent del Roser i, actualment als baixos i les pri- meres plantes de l’edifici del Casino Principal. Des del 1993, el Museu Morera és de titulari- tatmunicipal,desprésquelaDi- putació de Lleida traspassés la seva participació del 50%. El Pla de Museus de la ciutat deLleida,aprovatel1996,esta- bleixunadivisiódecompetènci- esentreelMuseudeLleidaDio- cesà i Comarcal i el Museu d’Art ContemporaniaLleidaoMuseu JaumeMoreraicontemplalacre- aciód’uncentred’artcontempo- rani. Aquests dos darrers s’ubi- carienalvoltantdel’edificideLa Panera: el centre d’art ocuparia l’edifici antic remodelat i caldria construirannexundenovaplan- ta per al Museu Morera. L’any 2003 es va inaugurar el Centre d’Art La Panera i el 2006 es va aprovarelprojectedelfuturMu- seu d’Art de Lleida. Tot i el Pla de Museus, raons econòmiques derivades del pressupost inicial del Museu, 10 milions €, van aconsellarnoiniciarlaconstruc- ció. En els darrers anys, la Pae- riahaestattreballantpertrobar l’espai més adient i revisant el projecte inicial per fer viable la seu definitiva del Morera. Elsetembredel’anypassates vacelebrarunaAudiènciaPúbli- ca,promogudaperlaplataforma CompromíspelMuseud’ArtJau- me Morera. Ha estat una ex- cel·lent experiència i una gran iniciativaquevullagrairalsseus promotors i que té continuïtat mitjançantlaComissiódeSegui- ment, tal com preveu el nostre Reglament de Participació. Hemcomptat,amésdelstèc- nics de la Regidoria de Cultura, amb un col·laborador excepcio- nal, com és Antoni Llevot, a qui vaig comissionar l’estudi d’una solució. Antoni Llevot, de reco- negudatrajectòriaenl’àmbitcul- tural de Lleida, ha participat di- rectament i de manera altruista en trobar la millor opció per al nostreequipamentcultural.Iun gabinetespecialitzatenequipa- ments culturals, com és Croquis ha avaluat inicialment la viabili- tatdelaproposta.Aral’encàrrec d’un avant-projecte ha de ratifi- car aquestaviabilitat. L’eleccióhaestatl’antigaAu- diència. Parlem d’un edifici de gairebé 4.000 m2 de superfície situatalbellmigdelaciutat,ala rambla de Ferran, un lloc de pas i d’estada, que volem revita- litzarmitjançantelPladeBarris. El Museu Morera a l’antiga Au- diènciaserà,sensdubte,unele- ment que contribuirà a dinamit- zar la nostra rambla. Convertir l’antiga Audiència en Museu requereix la rehabili- tació de l’edifici, una alternativa més econòmica i més rendible socialment que la idea inicial d’una construcció de nova plan- ta. Ara caldrà tornar a buscar l’acord de les altres institucions idemanarlasevaparticipacióen el finançament, a tres parts: Ajuntament, Generalitat i Estat. Esperolacol·laboraciódelaGe- neralitat i l’Estat i també el su- portdelsnostresdiputats,sena- dorsdetotselspartitsidelaso- cietat civil per resoldre aquesta assignaturapendentdel’artala ciutat, que és el Museu Morera. cia com a idea respectable) va desbordar totes les expectati- ves, tot i que els pesi a aquells sectors mal perdedors que sempre apel·len a la majoria silenciosa que no surt als car- rers, com si tota aquesta com- bregués amb rodes de molí ambelsseusdictatsdisfressats de democràcia. Sabemquehihanenspetits, persones hospitalitzades, po- blaciópenitenciària,moltagent gran (o no tant) amb mobilitat reduïdaoimpossible,od’altres ambcompromisosinel•ludibles gens sospitosos d’espanyolis- me(ifinsitotmésindependen- tistesqued’altres,comjotam- bé he conegut). A més, sabem que aquesta realitat ‘silenciosa’ no és tota com la pinten els líders del PP id’altres,i,defet,lamateixaex- periènciasocialenshodemos- tra (per apatia, por, pessimis- meoexcésd’optimismedavant un èxit segur, etc...). És el mateix argument que aquests incapaços de reconèi- xerèxitsaliensesgrimeixenda- vantqualsevolmobilitzacióciu- tadana contrària a les seves pretensions econòmiques dic- tatorials,ielmateixquevanes- grimir a la Diada de l’any pas- sat, on vora 2 milions de cata- lans es van manifestar a Barcelona pel dret a decidir, mentre la sra. Alícia Sánchez- Camacho va apel·lar cínica- mentalarestadecatalansica- talanes (uns 5 milions) que no van sortir al carrer per tal de deslegitimar els manifestants (sabent que amb aquest estú- pid argument seria el mateix queacusardeconnivènciaamb el terrorisme a la gent que no esvanmanifestareldiaenquè ETAvamatarelmembredelPP, Miguel Ángel Blanco, quan certs mitjans declaraven que els aproximadament 3 milions de persones que van sortir als carrers de Madrid a mostrar el seu rebuig al terrorisme eren tota Espanya). El silenci també s’ha conver- titenunaeinamésdelsistema capitalista i s’utilitza a conve- niènciaperlegitimarinteressos governamentals via campa- nyesdedesmobilitzaciói/omo- bilització interessades des de mitjans de comunicació sub- vencionats. És per això que la seva es- tratègia referent a la ‘majoria silenciosa’ésunautènticfraui una distorsió de la realitat, i més quan parlen d’escoltar aquesta majoria. O és que algú d’aquests ens ha preguntat algun cop o ens ha permès plantejar alternati- vessobreqüestionssòcio-eco- nòmiques? Si amb prou feines escolten la ‘minoria’ sorollosa, per què hem de creure que es- coltaran a la ‘majoria silencio- sa’ si no és pel seu propi bene- fici? No cal que seguiu amb aquest joc! Lamajoriasilenciosa:einaaconveniència nom pel de Museu d’Art Jaume Morera. Al llarg dels anys el patrimo- nidelMuseus’haanatenriquint ambincorporacionsdestacades, entre les quals hi ha les obres dels grans noms de la plàstica lleidatanadelprimerterçdelse- gleXX,comaraelmateixJaume Morera,BaldomerGiliiRoig,Xa- vierGosé,MiquelViladrichiAn- toni Samarra. El Morera dis- posad’unfonsd’artrepresenta- tiu de les principals tendències i elsdiferentsàmbitsartísticsmo- dern i contemporanis del nostre àmbit territorial. Del seu fons destaca la col·lecció de l’artista Leandre Cristòfol, un dels escultors més rellevants de l‘art del segle XX, queconstademésde190escul- tures,objectesirelleusiunaex- tensa col·lecció de dibuixos. També hi ha obres dels seus companysdel’avantguardadels anys trenta, com ara Josep Vio- la, Lamolla i Enric Crous. El fons disposa també d’obra de la dè- cada dels anys 50 amb l’arriba- dadel’abstracciópictòrica,amb obresdeLluísTrepat,Ibáñez,Pé- rez Pallarés, Vives, Mingell, Co- ma Estadella, Ángel Jove i el fo- Transparència total a l’Ajuntament de Lleida, Bea Obis Sara Mestres Llussà. 4a tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, Civisme i Règim Interior de l’Ajuntament de Lleida. El procés de les d’oposicions alaGuàrdiaUrbanadeLLeida, celebrat aquest any, ha estat impecable des de tots els punts devista, sigui de proce- dimentsiguilegalment.Elsex- pedients de selecció de per- sonal de la Paeria, en qualse- vol dels seus departaments, son executats de la manera més correcta i respectuosa amb el que preveu la normati- va.Ientotsaquestsprocessos s’inclou la revisió dels expedi- ents per part de tots els grups polítics municipals, amb total transparència, senyora Obis. L’encapçalament d’aquest es- critésclaricontundentperquè novullquehihagicapmenade dubte sobre els procediments administratiusdel’Ajuntament de Lleida, què la portaveu del grup de CiU a l’Ajuntament de Lleida vol posar en entredit. Perquè,totiqueapuntadirec- tament al meu nom, amb les seves insinuacions i/o afirma- cions posa en el punt de mira a tot el personal de l’equip de Recursos Humans. Sra. Obis, la política no és ai- xò. Fer oposició tampoc. Bar- rejar conceptes, actuacions i afegir-ne insinuacions només fan que desvirtuar l’acció mu- nicipal de tots plegats. Tota oposició política cons- tructiva és benvinguda, la se- vanoformapartd’aquestven- tall. Ja hi tornem a ser! Mercè Mora i Corderroure. Lleida. Un altre cop la tornada al col·legi i la gran tortura, per a la gran majoria dels pares, de tenir que gastar-se una mitja de 600 euros per fill, entre lli- bres, xandall, uniforme, i un llarg etcètera, dels quals, mol- tescosesnosónmassaneces- sàries. Moltsdelsparesestanal’atur ijam’explicarancompodenfer frontatantesdespeses,inclo- ent-hi el material escolar. I em pregunto:tantescosessónne- cessàriesperaprendre?Potser alguna si, però totes? I si tothom anés bé econòmi- cament, folgats, potser no hi hauria problema, però tenint aquestssousisubsidistanbai- xos, no seria millor reduïr tan- ta despesa superflua, o al menys subvencionar moltes d’aquestes despeses a aque- llespersonesqueestanal’atur o tenen pocs ingressos? Deixolespreguntesperlesau- toritatseducativesperquè,se- gons diuen, l’ensenyament és gratuït (o ho hauria de ser). ElMorera, alaRambla deFerran ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida Toni Yus Piazuelo Col·laborador periodístic
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 la major part dels altres agents del mercat hi estem comprome- sos,enscalunalegislacióiunse- guimentdelseucomplimentque impedeixin situacions com les produïdes en les campanyes 2007-2012,enlesquèelspreus demercatvanestarmoltbaixos per al sector, molt per sota dels costos de producció. Per aquesta propera campa- nya2013-2014s’esperaunaco- llitaimportantatotl’Estat,icom els estocs de la campanya actu- alnohancaiguttotelqueespe- ràvem, podem pensar que els preus continuaran per sota del costdeproducció.Quanarribem a aquest punt és quan ens pre- guntem què hi pot fer el nostre departamentd’Agricultura.Nos- altres li demanem fa temps dis- posar de dades reals de la situ- ació econòmica de les explota- cionsd’olives,iaixòperverificar ambcertesalesdadesdecostos de producció i de renda del sec- tor, que segons el propi Depar- tament, ja l’any 2010, abans de les sequeres, va resultar amb pèrdues de 282 € per hectàrea. Aquestes dades dificulten la capacitatd’innovaciódelsector. I ens cal també una diagnosi moltacuradadelesviabilitatsen les zones de baix rendiment, on aquestsconreustradicionalste- nen poques o cap alternatives malgrat alguns regs de suport. Aquests dies homenatgem Francisco Rovira, qui va ser gerent del Centre Tecnològic Forestal i va seguir col·labo- rantambl’entitatfinsaldiade lasevamort.Vaviureelnaixe- ment d’aquesta institució i va ser testimoni de la seva con- solidaciócomareferentdere- cerca forestal nacional i inter- nacional. També va ser presi- dent del Consorci Forestal de Catalunya i de diferents agru- pacions i associacions relaci- onades amb el teixit forestal. Aquestésunsentit ihumilre- coneixementalseumestratge i a la seva tasca en el món fo- restalqueelvanduraferfront als reptes de gestionar més i millor els nostres boscos, i de planificar i convertir-los en un pilar de creixement de les zo- nes rurals. Catalunya és un país de boscos, amb un 60% de su- perfície forestal (el 80% de la qual són boscos privats), ex- tensió comparable a la dels països nòrdics més forestals, la qual cosa posa de manifest la necessitat de dur a terme una bona gestió forestal per garantirelmantenimentdeles seves diverses funcions: am- biental, econòmica i social. Al llarg del temps, els bos- cos han anat assumint diver- ses funcions. Des de temps passats, són font de recursos naturals i se n’extreu fusta, suro, etc. En definitiva, compleixen funci- onsproductoresidefixacióde la població en el territori, i, alhora, són reservoris essen- cialsdebiodiversitat,fixadors decarboni,reguladorshídrics, protectors de sòls, corredors biològics,etc.Sónfuncionsde caire ambiental. Actualment, a més, les fun- cions dels boscos s’amplien a lesdecairerecreatiuodelleu- re a causa de la importància que els ha donat la societat mateixa. No podem oblidar que el bosc és una font de ri- quesa i llocs de treball, i que també proporciona nombro- sos beneficis socials i am- bientals. En aquest context general, els boscos i la gestió forestal sostenible són claus en la transició cap a una economia més equilibrada. Des de fa temps, el bosc és una preocu- pació del Govern català, per- què tenim un país amb un gran volum de massa forestal quehaanatcreixentiocupant cadacopméssuperfícieame- sura que s’abandonaven els conreus i la població es des- plaçavadelcampalesciutats. Ara més que mai, ens cal un enfocament transversal i ori- entat a la seva dinamització i a la coresponsabilització de tots els agents que hi inter- venen amb l’objectiu de millo- rar-ne la gestió de manera conjunta. Cal treballar ple- gats, l’Administració, els pro- pietarisilesdiferentsorganit- zacions forestals, com ara el Consorci Forestal de Catalu- nya o l’ELFOCAT, entitat que agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació amb el sector forestal de Catalunya. Els boscos són, sense cap mena de dubte, una infraes- tructura de país. Per això, cal disposar d’eines que en faci- litin la gestió i l’aprofitament sota criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i terri- torial. La qualitat de la gestió forestal passa per la conside- ració inevitable de les dife- rents funcions dels espais fo- restals, però sobretot per la col·laboració i l’entesa entre elspropietarisprivatsilages- tió pública. Peraixòéstanimportantel Pla general de política fores- tal que està preparant la Ge- neralitat de Catalunya, i que haurà de fer front al repte de desenvolupar oportunitats per als nostres boscos i per al nostre sector forestal.Aquest plahadepermetremillorar-ne la gestió i assegurar-ne el fu- tur mitjançant la seva funció essencial com a instrument públic de planificació. Però aquest és un desafia- mentalqualnoespotferfront nomésambeltreball,sinóque calen noves eines. Així, per obtenirelmàximpotencialdel sector forestal català, cal una base de coneixement i suport a la innovació en el desenvo- lupament de nous productes i serveis que aportin valor al boscialseuaprofitamentpre- cisament per evitar que l’abandonamentolamancade gestió en posin en risc la ri- quesa i biodiversitat. Enaquestàmbit,Catalunya tévocacióinternacionaliéslí- der en investigació forestal al sud d’Europa, com ho demos- tra la tasca que desenvolupa a Barcelona l’Institut Forestal Europeu, amb el suport de la Generalitat, entre d’altres, i, molt especialment, la tasca que realitza el Centre Tecno- lògic Forestal de Catalunya (CTFC), el qual, mitjançant la recerca, la formació i la trans- ferènciadetecnologiaiconei- xementalasocietat,contribu- eix a la modernització i a la competitivitat del sector fo- restal,aldesenvolupamentru- ral i a la gestió sostenible del medi natural. En Francisco Rovira ha es- tatsensedubteundelsmillors exponents d’aquesta capaci- tat de lideratge en el món fo- restal. Ell ens va ensenyar i ajudar a construir aquest nou model i aquesta nova manera d’entendre i de gestionar el bosc.Lasevacapacitatd’anà- lisi i visió crítica constructiva ens ajudava, i molt, a millorar el nostre servei públic cada dia. Que aquestes línies servei- xinperreconèixerlasevagran aportació i retre-li homenat- ge. Lideratgeamblagestióforestal Bàsicament, es tracta que els preus de l’oli d’oliva es corresponguin amb el cost de producció Hem de continuar treballant perquè l’oli d’oliva deixi d’utilitzar-se com a producte reclam dels súpers Les expectatives per a la prope- ra collita d’olives són avui prou bones si les comparem amb la forta davallada dels últims dos anys,sobretotaleszonesdese- cà, i recordem les greus conse- qüènciesquevatenirperalavi- abilitat del sector. Però ara, a bandad’algunavarietatmoltim- plantada a la zona de lesTerres de l’Ebre, que no ha estat capaç de tenir una bona floració i que malgratlesabundantsplugesno disposarà d’una collita superior al 30% de mitjana, podem pen- sar que en general hi haurà una bona collita. De fet, aquesta és la primera condició per tal que millorin les rendes del sector, però no és l’única. Bàsicament, es tracta que els preus de l’oli d’oliva es corresponguin amb el seu cost de producció. No obstant, aquesta obvietat costa que es produeixi de manera conse- qüent (enguany, malgrat la da- vallada de producció, els preus enmolínos’hansituatenelllin- dar que pensem que haurien d’estar).Ambaixòvolemdirque l’acció sindical no es pot aturar i, a més de demanar unes asse- gurances justes i proporciona- des per aquesta activitat, hem de continuar treballant perquè l’oli d’oliva deixi de ser utilitzat com a producte reclam dels sú- persiperquèesconsumeixiamb tot elvalor afegit quevolem do- nar-li,almenysnosaltres,elspro- ductors. Considerem positiu en aquestsentiteldecretdelMinis- teri d’Agricultura, Alimentació i MediAmbient,obligantl’ús,ala restauració, d’envasos no reuti- litzablesperal’oliservitataula. Peròentenemqueaixònoés suficient,iquetotielcodidebo- nes pràctiques comercials sig- nat,enelquetantnosaltrescom Olivera:bonacollita perònosuficient DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Aquella època en la qual el Segre baixava ple a l’alçada de Lleida sembla que, afortunadament, ja ha passat a la història i que ara, encara que de tant en tant el volum d’aigua superi la llera de la canalitzacio després que més amunt s’obrin els embassaments, la realitat és que, en situació normal, és a dir, la majoria dels dies de l’any, l’aigua que baixa pel riu és pràcticament una làmina fina on ben just hi caben els peixos i els ànecs. Per això, ahir es va arrencar de nou el compromís de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre perquè el famós cabal ecològic s’incre- menti. Avui per avui, si el riu és considerat una font de vida, sols cal donar un cop d’ull al Segre des de qualsevol pont dels que travessen la capital lleidatana per veure que, de vida, poca. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). ElcabalecològicdelSegre Responsable del sector de l’olivera d’Unio de Pagesos Miquel Blanch Josep M. Pelegrí i Aixut Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 ElPP instaaenderrocarla CasaBauliesalaBordeta Tambévolen que hi hagi més operaris d’Ilnet al barri REDACCIÓ. LLEIDA El regidor i portaveu del PP, Jo- an Vilella, instarà en la propera Comissió d’Urbanisme a que la Paeria agilitzi els tràmits per l’enderroc de la Casa Baulies, al barridelaBordeta,“amblafina- litat de que al seu lloc s’hi pugui urbanitzar una plaça que doni resposta a les necessitats dels veïns del barri”. Vilella recorda que l’antiga Casa Baulies és de propietatmunicipaliqueelsve- ïns de la Bordeta s’han queixat en reiterades ocasions sobre l’estat ruïnós que presenta aquest edifici i han reclamat el seuurgentenderrocilaposteri- or urbanització d’una plaça. EnlamateixaComissiód’Ur- banismetambédemanaranque laPaeriainstiaIlnetaincremen- tarelnombred’operarisdelser- veidenetejaviàriaalaBordeta. 2milionsdelaPaeriaper al’AtencióDomiciliària REDACCIÓ. LLEIDA ElsServeisd’AtencióDomicilià- ria de la Paeria arriben a 2.200 famílies a i s’hi destinen 2 mili- ons € aTeleassistència, d’Ajut a Domicili i Menjar sobre Rodes. Nousespectaclesambel programaApropaCultura REDACCIÓ. LLEIDA La Regidoria d’Educacióva pre- sentarelsnousespectaclesdins del programa Apropa Cultura, queinclou7nousespectaclesde teatreiundedansaal’Escorxa- dor entre l’octubre i el gener. REDACCIÓ. LLEIDA Agents de la Guàrdia Urbana deLleidavadetenirdiumengea lanitquatrejovesd’entre18i26 anysperagredirsuposadament dos nois més, de 18 i 26 anys i, tanmateix,peragrediralsagents delapoliciaenelmomentenquè elsagentsdel’autoritatestaven procedint a la seva detenció. Les víctimes van denunciar que les havien increpat sense cap motiu i després, quan in- tentaven fugir, lesvan agredir a cops de puny i puntades de peu fins que els van llençar una am- polla devidre queva impactar a la cara d’un d’ells provocant-li una ferida a l’ull, segons van in- formarfontsdelaGuàrdiaUrba- na. Elsagentsvanlocalitzarpos- teriorment els agressors i en el moment de la detenció, dos d’ells van oferir molta resistèn- cia i van agredir els policies. Vanserdetingutsperundelicte 4detingutsperatacar agentsdelaUrbana Quanvan aparèixer els policies s’estaven barallant entre ells de lesions i atemptat a l’autori- tat. ROBEN UNA PLANTA DE MARIA I S’ESCAPEN PER LA TEULADA Ladelabaralla,però,novaser l’únicaactuaciódestacadadela Guàrdia Urbana durant aquest diumenge,jaquepocdesprésde les dotze de la matinada dos jo- ves de 28 anys i nacionalitat marroquina van ser detinguts perrobarunaplantademarihua- na d’un pis del carrer Mestre Emili Pujol. Els agents van rebre l’avís d’una dona que va explicar que haviavist sortir del seu habitat- geunhomeiunadonaques’em- portavenunaplantademarihua- nade180centímetresquetenia alasevaterrassaimarxavenper lateuladacapaunedificidelcar- rerJoanBaiget,alCentreHistò- ric de la capital del Segrià. FURT TAMBÉ D’UN ORDINADOR PORTÀTIL La dona també va denunciar que trobava a faltar un ordina- dor portàtil. Tot seguit, els agentsvanlocalitzarl’habitatge on havien entrat els dos detin- guts i van comprovar que teni- en al seu poder la planta de ma- rihuana. ORIOL BOSCH (ACN). LLEIDA LaPrefecturaprovincialdeTràn- sitaLleidaatendràalsciutadans a partir del proper 1 d’octubre mitjançant el sistema de cita prèviaquelaDireccióGeneralde Trànsit(DGT)estàimplantanta tot l’Estat. L’any passat es van atendre50.500personesperdi- ferents tràmits i s’espera que amb el nou servei es redueixin les llargues cues que es fan en dies i moments determinats. La directoradelaprefectura,Maria JoséSoler,vadirques’atenende mitjana190personesaldiaique ara el temps d’espera per rebre atenció és ‘’més del desitjable’’. L’objectiu del nou servei és millorar l’atenció al ciutadà evi- tant esperes o desplaçaments innecessaris a l’oficina i també organitzar i distribuir de forma més homogènia l’atenció als usuarisevitantles‘’aglomeraci- ons en determinades franges horàries’’,vadirlasubdelegada, Inma Manso. Trànsitimpulsalacita prèviaperreduirlescues Només el 2012va atendre més de 5.000 persones Manso i Soler durant la presentació de la cita prèvia a Trànsit SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2 detinguts per robar una planta de maria Després del furt van fugir per la teulada fins a una casa del costat La Urbana els enxampa in fraganti En el moment de la seva detenció encara duien a sobre la planta de marihuana LaLlotjaposaenmarxael seunouEspaiSolidari Presenten la campanya solidària #bonagentlleida REDACCIÓ. LLEIDA La Fundació Teatre de la Llotja ha presentat la campanya soli- dària #bonagentlleida, que farà un recapte per al Banc dels Ali- ments de Lleida, i també l’Espai Solidari perquè diverses en- titats puguin donar a conèixer elsseusprojectesabansdelses- pectacles L’alcaldedeLleida,ÀngelRos, va subratllar que amb aquestes accions la Llotja uneix cultura i solidaritat,donantunpasenda- vant en la seva ja tradicional col·laboració social La Llotja manté el seu com- promíssocialamblasocietatllei- datana i amplia les seves ac- cions solidàries amb la creació del nou Espai Solidari que ser- viràperdonaraconèixerelspro- jectes de diverses entitats que actuen a Lleida. ElDiadel’Alzheimer recull8.762€aLleida REDACCIÓ. LLEIDA La recaptació de les taules del Dia de l’Alzheimer, juntament, amb d’altres donatius ha estat de 8.762 €, segonsva informar lAssociació AFALL. CarlesiBaches,candidats oficialsd’ICV alaPaeria REDACCIÓ. LLEIDA La Comissió Executiva Interco- marcald’ICVharatificatahirala tara les candidatures de Josep M. Carles i Eduard Baches, que vanserproclamatscandidatsen les primàries a ICV Lleida. Elsartistesdelarevista‘Art’,enuncalendari Enric Crous, Leandre Cristòfol, Antoni G. Lamolla i JosepVio- laprotagonitzenlaprimeraediciódelacol·lecciódecalenda- ris que Pagès Editors ha creat sota el títol Ars Fugit. MUSEU MORERA ElGrupMunicipaldePSCrepassal’acciódegovern El Grup Municipal del PSC de Lleida repassar l’acció de go- vernalaPaeriaquantamesureseconòmiquesocomerçamb els ciutadans que van col·laborar al programa electoral. PSC
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 07 COMARQUES REDACCIÓ.TÀRREGA La14aFiradelMediAmbientde Tàrregasecelebraràelspropers dies 5 i 6 d’octubre i ampliarà la superfície fins als 3.000 m2 aplegant fins a una vuitantena d’expositors, una vintena més quel’anypassat.Elsparticipants donaran a conèixer les últimes novetatsenenergiesrenovables, vehicles elèctrics i híbrids, bio- construcció, mobiliari i comple- ments ecològics per la llar, trac- tamentd’aigüesigestióderesi- dusaixícomproductesnaturals, alimentació, teixit, calçat i cos- mètica. L’augment d’expositors ve propiciat per la coincidència amb La Bona Taula, mercat de productes agroalimentaris de proximitat (el 1r dissabte de mes), que s’uneix a la fira. Els vehicles robats que els Mossos van trobar al magatzem dels arrestats UnveídelPalau,enuna xarxaquerobavacotxes Els desballestava per desprésvendre’ls al Marroc REDACCIÓ. EL PALAU D’ANGLESOLA Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la co- missariadeMartorellhandesar- ticulat un grup especialitzat de- dicat a robar i furtar vehicles, amagar-losenunanauindustri- al, desballestar-los i, a peces, traslladar-los camuflats com a ferralla al Marroc on els torna- ven a muntar per vendre’ls. Els Mossos d’Esquadra han detingut 5 homes, 3 dels quals integrarien el nucli del grup cri- minal i els altres 2 serien col·la- boradors puntuals. Un d’ells és veí del Palau d’Anglesola. Lainvestigacióesvainiciarel dia 15 quan agents de la comis- saria de Martorell van ser aler- tats de l’ocupació d’una nau in- dustrial a Esparraguera. Un cop allloc,elsagentsvancomprovar que la nau s’estava utilitzant comatallerimagatzemperdes- ballestar vehicles robats. Els agentsvan detenir llavors 4 ho- mesquedesmuntavenuncotxe. MésestandsalaFiradel MediAmbientaTàrrega Se celebra el 5 i 6 d’octubre i també amplia l’espai Reunióambexpertsdetot elmónengestiódeplagues El congrés se celebrarà el febrer a Barcelona REDACCIÓ. LLEIDA Elconsellerd’Agricultura,Rama- deria, Pesca, Alimentació i Me- di Natural, Josep M. Pelegrí, va presentar ahir a Lleida l’Smart- Fruit IPM International Con- gress, que se celebrarà a Barce- lona, del 2 al 4 de febrer del 2014. Aquest Congrés és una iniciativa del Departament d’Agricultura, en col·laboració ambelssectorsproductiuidela comercialitzaciódeproductesfi- tosanitaris, que té com a objec- tiu compartir els avenços en re- cercaaplicadaperalagestióin- tegrada de plagues entre investigadorsdetotelmón,pro- ductors i administracions, i que aplegarà els millors experts del mónenlamatèria.Pelegrívade- fensarqueelsectoragrari“hade compartir per avançar i mante- nir el lideratge internacional”. Intervenen 60.000€en 3comissos aladuana Entre els dies 12 i 20 REDACCIÓ. LA FARGA DE MOLES La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 60.035 euros en el marc de tres registres que va portar a terme a la duana de la FargadeMoles,entreelsdies12 i 20 de setembre. Elprimervatenirlloceldijous 12,quanagentsdelcosvandes- cobriraunapassatgerad’unau- tobús procedent d’Andorra la quantitatde18.675euros,ama- gats en dos sobres que la dona portava a la jaqueta. La segona actuacióesfavereldia16,quan lapoliciavalocalitzar19.860eu- rosalconductord’unturismeveí de Madrid. Finalment, la Guàr- diaCivilvalocalitzareldivendres 20 a l’interior d’un altre turis- me, conduït per un home de na- cionalitat britànica i resident a les Balears, 21.500 euros ama- gats en una bossa. Davant d’aquests fets, la Guàrdia Civil va denunciar les trespersonesperinfringirlanor- mativa que regula el blanqueig de capitals. MOSSOS D’ESQUADRA REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES La subdelegada del Govern es- panyol a Lleida, Inma Manso, ha demanat ‘’serietat’’ als dife- rentsalcaldesdemunicipisdeles Garrigues, el Pla d’Urgell i el Segrià després que la setmana passada assenyalessin que la construcció de rotondes als punts negres de la N-240 no eraunasolucióalproblemaique calia buscar altres alternatives coml’alliberamentdelpeatgede l’AP-2. Els alcaldes han constituït unaplataformaperferpressióa Foment després d’un nou acci- dent amb dos víctimes mortals dimecres passat. Manso ha re- marcat que aquest accident no va tenir res a veure amb l’estat de lavia sinó queva ser per una roda que es va punxar. Detotesmaneres,haassegu- Reunió dels pobles que creua la via Després d’un xoc entre dos camions on van morir 2 persones Els alcaldes creen una plataforma Creuen que les rotondes projectades per Foment no són la solució El ministeri ja busca alternatives L’elevada sinistralitat de la carretera també preocupa Madrid Demanen“serietat”als alcaldesquereclamen solucionsperalaN-240 Manso diu que el darrer accident nova ser per l’estat de lavia rat que des del Ministeri de Fo- ment ja s’estan estudiant ‘’dife- rentsalternatives’’perdonarso- lucionsalproblemadel’elevada sinistralitat a la N-240. En aquestsentit,Mansohaapel·lat novament a la situació de crisi econòmica al fet que ‘’les coses s’estudiïnambtempsisemirila milloropcióambelsrecursoses- cassos’’. Manso ha considerat com a ‘’no massa correcte’’ que s’esti- gui lluitant per unes rotondes, i quan ja es comença a treballar i s’aconsegueixqueesfaciunaro- tonda es digui que ‘’això ja no m’agrada’’. Per la seva banda, l’Ateneu Popular Garriguenc considera que l’alliberament del peatge del’autopistaAP-2hadeseruna prioritat a l’hora de gestionar el trànsit de vehicles a la zona. PUBLICITAT
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT PassejadaencarrodecavallsperAlmacelles En el marc de les Festes de la Mercè d’Almacelles, ahir va te- nir lloc una de les activitats que més acceptació ha tingut. Es tracta dels passeigs en carruatge de cavalls pel centre. AJUNTAMENT D’ALMACELLES Alfarràsvol comprar Mitasaper 350.000€ REDACCIÓ. ALFARRÀS L’Ajuntament d’Alfarràs ha pro- posat comprar a l’Institut Cata- là de Finances (ICF) l’antiga fà- bricadeMitasaper350.000eu- ros,segonsavançavaahirRàdio Lleida.Éslavaloracióquehafet elconsistorid’aquestesinstal·la- cions que estan molt deteriora- desiques’hand’enderrocarper evitar qualsevol risc de segure- tat. L’alcalde, Kleber Esteve, ha fetarribaraquestaofertaeconò- mica a l’ICF, el propietari de les instal·lacions, i ara només cal tancar la via de finançament. L’alcaldeapostaperenderrocar- ho tot, exceptuant l’edifici mo- dernista, que està catalogat. Elgrupd’acciólocalsuec NärhetenvisitaLleida REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL Representants i membres de l’equip tècnic del grup GAL Närheten visita aquesta setma- na els territoris de l’Alt Urgell- Cerdanya,elPallars-Ribagorçai la Noguera-Segrià Nord. Salutcapacita3pacients perquèajudinelsmalalts REDACCIÓ. LA POBLA DE SEGUR El Departament de Salut va ca- pacitar 38 pacients de l’Alt Piri- neu i Aran, tres dels quals s’han convertit en pacients experts que ajuden altres malalts. Caminada-pedalada popularaSolsona REDACCIÓ. SOLSONA Solsonaparticipa,persegonany consecutiu, en la Setmana de la MobilitatSostenibleihofaamb una caminada-pedalada popu- lar,queesfaràdiumengeales9, i amb viatges del bus gratis. REDACCIÓ. DORVE ElsMossosd’Esquadrahantro- bat, en un hort del nucli de Dor- ve (un poble abandonat dins el terme municipal de la Guingue- ta d’Aneu), 140 plantes de ma- rihuana.Elsagentshanimputat l’únic veí del poble, un home de 50anysqueviuenunacasasen- se aigua ni llum, per un delicte contra la salut pública en la mo- dalitat de cultiu. Els Mossos no hanpogutcomprovareltràficde droga,peròhanhagutdecomis- sarlesplantesjaquelalleinoen permet el cultiu. Els agents van localitzar les planteselpassatdijousdia19en un hort d’aquest poble abando- nat. La marihuana es trobava plantada entremig de les horta- lissesdelapetitafinca.L’hortes- tava tancat amb una balla me- tàl·licad’unmetred’alçadaapro- ximadament, fet que permetia veure les plantes des de l’exte- rior. Elsagentsvanrecollirles140 plantes i van imputar el propie- tari de l’hort i únic habitant del pobledeDorvepercultiudema- rihuana. Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, l’imputat,vaexplicarqueempra- va les plantes de marihuana del seuhort,aixícomaltresconreus, peralimentarelseubestiar.L’er- mitàtampocenvareconèixerel consumi els agents no han po- gut demostrar que hi trafiqués. Tenia les plantes escampades per la seva finca Es podien veure des de fora perquè la tanca de l’hort sols feia un metre No es pot comprovar que hi trafiqués Els Mossos li imputen un delicte contra la salut públic per cultiu Troben140plantesde marihuanaal’hortde l’únichabitantdeDorve L’home explica que les feia servir per alimentar el bestiar Lacollita d’ametlla arrencaamb bonspreus Serà un 30% inferior REDACCIÓ. LLEIDA La collita d’ametlla a les zones més tardanes arrenca aquesta setmana i ho farà amb bones perspectives. No serà pas per la quantitat de tones de gra d’ametlla recollides, ja que en- guanyésprevistquelacollitasi- gui un 30% inferior a la de l’any passat, sinó pels preus que es paguen de l’ametlla. Segons va avançar ahir Catalunya Infor- mació,elsbonspreusquefixael mercat de Califòrnia vénen mo- tivats per la bona introducció d’aquest cultiu que han fet els productors de la Xina. Aquesta campanya és previst recollir 2.500 tones de gra d’ametlla, 1.300 de les quals a Lleida. La causa de la merma de la collita l’hem de buscar en les gelades de la primavera. Promocióde lesempreses d’aventura REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell inclourà enguany l’espai Terrirtori Actiu, que vol promocionarlesempresesd’es- ports d’aventura locals. Formacióen dretpenalper a25policies REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES ElCentred’EmpresesInnovado- resdelesBorgesBlanques(CEI) acull aquesta setmana un curs gratuïtdedretpenalqueaplega 25 policies municipals.
 9. 9. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT ElPPvolsumarPSCiDuran contral’independentisme El partit desembarcarà a Catalunya amb totes les seves forces antinacionalistes AGÈNCIES. BARCELONA LasecretàriageneraldelPP,Ma- ríaDoloresdeCospedal,hacon- firmat aquest dilluns que el PP intensificarà la seva agenda a Catalunyaelspròximsmesosper contrarestarsobreelterrenyels missatgesquellancenelspartits nacionalistes.“ElPPdesenvolu- paràunaactivitatmoltintensaa Catalunya” perquè la situació “política”horequereix,hamani- festat la número dos del PP en rodadepremsadesprésdecapi- tanejar la reunió del comitè de direcció del partit conservador. En aquesta línia, la presiden- ta del PPC, Alicia Sánchez-Ca- macho, ha explicat aquest di- lluns la seva proposta d’impul- sarunaplataformaqueuneixiels partits contraris a la indepen- dènciaidelaqualtambéformin part intel·lectuals, acadèmics, esportistesiartistesques’hagin expressatencontradelaseces- sió. Aquest col·lectiu, ha afegit, s’integraria per persones “allu- nyades ideològicament”, però coincidents en la idea d’una Ca- talunya dins d’Espanya. Camacho també ha aprofitat la roda de premsa d’aquest di- lluns per qualificar d’”indepen- dentisme màgic” el projecte so- biranista de CiU i ERC, i ha acu- sat el líder republicà, Oriol Junqueras, d’actuar amb “frivo- La líder del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, en un moment de la roda de premsa d’ahir ACN litat”alplantejarladoblenacio- nalitat catalana i espanyola. “El PPCnopermetràqueJunqueras ens doni permís per ser espa- nyols i catalans”, ha proclamat. Aquesta doble nacionalitat, ha dit, és “impossible”. Pel seu costat, l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero rebutja la celebració del referèndum d’autodetermi- nació perquè,segonselseupa- rer,“noésviable,nipolíticament ni jurídicament”. En un article publicat a ‘El Mundo’, Zapatero consideraquelaconsultanocap nienlaConstituciónienelstrac- tats europeus. El també expre- sident del Govern del PSOE, Felipe González, considera que “laindependènciadeCatalunya com a objectiu és impossible” i ha opinat que “cavalcar” cap a ella “pot provocar una fractura política i social que costaria de soldar 30 o 40 anys”. “Independentisme màgic” per Camacho La líder del PPC acusa Junqueras de “frívol” Zapatero i Felipe González, contraris Veuen impossible la consulta i la secessió L’assalt terroristaa Kenyasuma 62morts Encara hi ha ostatges AGÈNCIES. NAIROBI La majoria dels ostatges retin- guts al centre comercial de Nai- robi assaltat dissabte han estat alliberats, ha confirmat aquest dilluns el ministre kenyà de l’In- terior, Ole Lenku, que no ha do- nat xifres. “Tenim la seguretat que seran rescatats més ostat- ges. Els nostres agents estan controlant l’edifici. La majoria delsostatgeshanestatrescatats (...). No en podem confirmar el nombre”, ha subratllat Lenku enunarodadepremsa.Finsara, han mort per l’atemptat 62 per- sones,haindicateltitulardel’In- terior,si béla Creu Roja eleva la xifra a 69 i també parla de 63 desapareguts. Lenku també ha dit que dos terroristes, perta- nyents a la milícia radical is- làmica somali Al-Xabab, han mortaquestdillunsenenfronta- mentsamblesforcesdesegure- tat kenyanes, que tenen envol- tat el centre comercial Westga- te. “Hem identificat i matat dos terroristes.Idiversosterroristes hanquedatferits”,haexplicatel ministre, que ha precisat que els assaltants són homes. Appleven9milionsde iPhoneennomés3dies AGÈNCIES. MADRID Els nous mòbils d’Apple han marcat un altre rècord de ven- des.Havenut9milionsdelsseus nous telèfons iPhone 5S i iPho- ne 5C en els primers tres dies al mercat, en part, gràcies que aquesta vegada els mòbils han estat llançats també a la Xina. LaGeneralitatvolregular elsgrupscannàbics AGÈNCIES. BARCELONA El conseller de Salut, Boi Ruiz, convocarà pròximament els grups parlamentaris per traslla- dar-los una proposta de regula- ciódelsclubsiassociacionscan- nàbiques--n’hihauns300aCa- talunya-- i consensuar-la. MoraMèxicl’escriptor colombiàÁlvaroMutis AGÈNCIES. MÈXIC DF L’escriptorcolombiàÁlvaroMu- tis,de90anys,queresidiaaMè- xic des de fa més de mig segle, va morir ahir a la capital me- xicana. Fill de diplomàtic i nas- cut a Bogotà el 1923, Mutis va crear una extensa obra poètica. AGÈNCIES. BERLÍN El president del Partit Liberal (FDP),PhilippRösler,vicecance- ller i ministre d’Economia d’Ale- manya, ha anunciat la dimissió delseucàrrecalcapdavantdela formaciópolíticadesprésdelfra- càs electoral de diumenge. Els liberals, socis aquests úl- tims quatre anys d’Angela Mer- kel,hanquedatforadelBundes- tag(Cambrabaixa),delqualfor- mavenpartdesdelafundacióde la República Federal d’Alema- nya. L’FDPha obtingut un 4,8% delsvotsenleseleccions,perso- ta del 5% mínim necessari per accedir al legislatiu i lluny del 14,6% que va aconseguir el 2009, el seu millor resultat. Rösler va comunicar la seva dimissió a la direcció del partit, reunida des de primera hora al Bundestag per analitzar els re- sultats de les eleccions parla- mentàries. L’FDP ha actuat tra- dicionalment com a partit fron- tissa a Alemanya, i ha format partde17dels22governscons- tituïtsalaRepúblicaFederaldes delasegonaguerramundial,en coalició tant amb la Unió Cristi- anodemòcrata(CDU)deMerkel com amb el Partit Socialdemò- crata Alemany (SPD). La cancellera va obtenir diu- mengeuntriomfacalparador.El partit de Merkel, la Unió Cristi- anodemòcrata (CDU), al costat de la seva germana de Baviera, laUnióSocialcristiana(CSU),va quedar a les portes de la majo- ria absoluta en escons, però, al nohaver-laaconseguit,hauràde buscar un nou soci de coalició. ElPartitSocialdemòcrata(SPD), encanvi,noacabaderemuntar: va aconseguir el 25,7%, només 2,7 punts per sobre del que fa quatre anys va ser el seu pitjor resultat de tota la història. PlegaellíderdelPartitLiberalalemany mentreMerkelcelebraungrantriomf Philipp Rösler, aliat i membre del govern, esva quedar sense ni un sol diputat Angela Merkel, diumenge TV Catalunya rep1decada 4turistes estrangers ACN. BARCELONA Catalunya ha rebut 11.039.220 visitants estrangers durant els primers vuit mesos de l’any i li- deraaixíl’arribadadeturistesin- ternacionals a l’estat espanyol amb un 26,1% del total. Aques- taxifrarepresentaunincrement del 6,5% respecte al mateix pe- ríode de l’any 2012. Catalunya tambéencapçalaelnúmerod’ar- ribades de turistes estrangers durant el mes d’agost amb el 27,1% del total i més de 2.250.000 visitants de fora de l’estat,un12,3%mésrespecteal mes d’agost de l’any passat. Al Principat, el segueixen les Illes ambun19,7%d’arribadesdetu- ristes internacionals entre els mesos de gener i agost i les Ca- nàries amb el 15,9%. Madrid ha patit una davallada del 22%.
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 Entrevista a Núria Solé J.R.R. LLEIDA Núria Solé és, des de juny, la nova secretària d’UGT a les Terres de Lleida. Després de tres mesos, fem amb ella un 1r balanç de la seva tasca. En aquesta nova etapa, quins objectius principals per al sindicat s’ha fixat? A nivell extern, aprofundir en les relacions amb les pla- taformessocialsienparticiparactivamentambaques- tesperestendreladefensalaboralaméspersonesper- què creiem que ens uneixen més coses que no ens se- paren.També apostem per la proximitat, que tot el que siguin estructures sindicals estiguin properes als seus afiliatsidelegats,icontinuaremambladefensadelsser- veis públics perquè considerem que són la garantia que hi hagi igualtat i cohesió i, per tant, que no hi hagi exclusió,iperquèsónobjected’unacampanyabrutalde desprestigi i de desmantellament. I a nivell intern, cre- iem que és molt important integrar en totes les estruc- tures i potenciar la participació dels joves. Ja en tenim de joves, tenim el grup Avalot – Joves de la UGT, però cal una participació més activa aportant les seves ide- esilasevamaneradeveurelescosesperquèelfinalhan de ser ells els qui han de tirar endavant aquest projec- te.Tambéesparlamoltdetransversalitat,nosaltressom una organització que funciona molt per sindicats i per territori i hem de reforçar-ho més perquè la UGT som tots i em de continuar treballant amb cohesió interna. I ambaquestespremissesbasadesvolemtirarendavant el nostre projecte de quatre anys. Abansparlavadelesvinculacionsdelsindicatambles plataformes socials. La UGTés membre de Lleida So- cial,queaixoplugamoltesentitats.Quèespotfermés amb els moviments socials perquè, devegades, sem- bla que com si no es progressés més? UnaplataformacomLleidaSocial,queenglobagrandi- versitat d’organitzacions polítiques, socials o cíviques, el que costa ja d’entrada és arribar a definir i treballar perunsobjectiuscomuns.Nosaltresaixòhohemacon- seguit fer i potser sí que sembla que el moviment està una mica al ralentí, però és perquè últimament s’ha es- tattreballantmoltamblaILPdelaRendaCiutadanaGa- rantida,fentxerrades,anantalspobles,recollintsigna- tures.Semprebusquemunobjectiuqueensuneixiatots enladefensadelsnostresprincipispertreballar-necon- juntament.Perexemple,ensvàremimplicarmoltenl’ac- ció Encerclem el CAP de Cappont, que va sorgir de les Marees Ciutadanes. Però la nostra presència a Lleida Socialnoenshoplantegemtantcomuntemadepene- trar,sinódetreballconjuntdereacciódavantelquees- tà passant al carrer. La UGTdefensa la classe treballa- dora i els drets socials, i hem d’estar, col·laborar i su- marambtotallòquesignifiquidenunciarlespolítiques neoliberalsiferpropostesperanarrevertintaquestpro- cés.AmbLleidaSocialintentemestendreunatacad’oli perquècadacops’hisuminmésentitats,jaquetothom hipotser,nos’exclouningú,itothoms’hadepodersen- tit còmode. Això és el que ens permetrà avençar. Un dels problemes actuals és l’elevat atur. Com s’explica que a Lleida, on la taxa ha estat sempre molt baixa, ara hi hagi gairebé 30.000 afectats? La veritat és que es difícil d’atendre i, a més això s’ha produït en un període de temps relativament curt. En aquest país les coses no s’han fet bé i, al final, la bom- bolla immobiliària ha explotat i a qui ha perjudicat, bà- sicament, ha estat al treballador, que depèn d’un sou. És una crisi que ens ha arrossegat a tots i que ningú ha posat mesures per frenar-la i ningú ha previst com cre- arocupació,sinóquesemblaqueelquefomentenésla destrucció de llocs. Al final, el que es veu és que els guanyavenmoltcontinuenguanyantmolti,encanvi,la gentquehatéunsouhavistcomseliretallavenelssa- laris i una sèrie de drets adquirits al llarg dels anys. La reforma laboral, n’és la culpable de tot això? Quan sento rodes de premsa de ministres i consellers on es parla de la reforma laboral, en l’articulat en cap moment es parla de la creació d’ocupació, i sents a la ministra i aquesta et diu que la reforma només estava feta per evitar més destrucció de llocs de treball, però per això no calia fer-la. El que es demostra és que la re- forma estava feta per satisfer una classe dominant, en aquest cas les grans patronals, perquè puguin dismi- nuir els drets dels treballadors i facilitar l’acomia- dament.Ferunalleicomaquesta,quel’únicobjectiués frenarladestrucciódellocsdetreball,ésmolttrist.Crec que no hi ha una política veritable al darrere, destinant més mitjans contra el frau fiscal –encara els afavorei- xen perquè facin aflorar el diner negre–, que aconse- gueixi que tinguem una fiscalitat justa, que sigui equi- tativaiquipaguimésquimésté.Peròresultaqueelque fem és augmentar l’IVA, que és un impost finalista i que ens grava a tots exactament per igual. Què proposen per fomentar l’ocupació a Lleida? El que no pot ser és perquè hi hagi 31 aturats menys sembla que sigui la noticia estrella del mes. Nosaltres diem que s’ha de prioritzar com es lluita contra l’atur i coms’intenta,sobretot,fomentarl’ocupacióencol·lec- tius com el de les dones, un dels grans perjudicats, jun- tament amb el dels joves, i per a les persones amb més de 45 anys, i això només es pot fer des dels poders pú- blicscreantocupacióidestinantpressupostosaaques- ta via perquè si no estem en un risc de fractura social. També cal una reforma en profunditat del sistema financer i crear confiança i poder incentivar el consum, però com podem fer créixer el consum si estem reduint els salaris? Caldria donar-li un tomb a totes les políti- ques i no continuar amb aquests dictats que ens mar- quen determinades persones a nivell d’Europa que re- presentenpolítiquesneoliberalsiquebusquenunmer- cat de treball totalment lliure i que esveu que no estan donant resultats enlloc, només cal mirar Portugal, Grè- cia o la mateixa Alemanya amb els minijobs. Nosaltres fa uns anys fèiem una campanya amb el lema Cap tre- balladorambmenysde1.000€,iaradius“Fixa’tenqua- tre anys com ha canviat!”. En el congrés del passat mes de juny, van aprovar una resolució sobre la creació d’un observatori econòmic a Lleida. Ens pot dir en què consisteix? Fent una anàlisi de la realitat de les nostres comar- ques, el que veiem és que el potencial està en el sector agroalimentari, però no podem parlar només d’aquest sectordesvinculant-lodetotselsaltres:elcomerç,eltu- risme, l’ensenyament... Nosaltres diem que hem d’anar cap a un canvi de model productiu, hem de fomentar el sector de l’agroalimentació i, per tant, hem de fer anar toteltemadelaformacióprofessionalcapaaquestsec- tor. Aquí no es tracta que ningú capitalitzi res, el que hemdeferéscrearunobservatorisocioeconòmicones- tiguin implicats els sindicats, les institucions i els par- tits polítics i que, realment, s’analitzi i es plantegi cap a onhauriad’anarelfuturdelesTerresdeLleida,peròdes d’una perspectiva totalment transversal. A nivell ocu- pacional pensem que cal estratègies de promoció i ex- terioritzaciódelsnostresproductes,necessitatsforma- tivesenelsdiferentsnivellsalserveidelsmotorsdel’eco- nomia de les nostres comarques, uns serveis i unes polítiques públiques facilitadores de l’activitat econò- mica emergent, la necessària complicitat dels ope- radorspolíticsisocialsi,lògicament,amésactivitateco- nòmica i projecció, tant interna com exterior, més i mi- llorocupació.Somunterritorionlespimespesenmolt, ionenshemcentratmassaenelsectorserveis,iaracal- dria donar-li el tomb. Com preveu a nivell sindical la tardor? Es preveuen noves vagues? La tardor no es presenta bé. L’atur no millora, es conti- nua destruint ocupació i han caigut en picat tant la contractació indefinida com la temporal. Per tant, això vol dir que hi ha gent que no s’apunta a l’atur, que ja no confia en poder trobar una solució. D’altra banda, cada cop hi ha més gent que no té cap tipus d’ingressos, per exempleaLleidajahihauriapropde20.000persones. També tenim ara el tema estrella del Govern central, amb la reforma de les pensions, que significarà, en els càlculsmésoptimistes,unapèrduadel6%,ienelsmés pessimistes, del 20%, i això generarà noves bosses de pobresa.Estemparlantd’unespensionsquenosónres de l’altre món. I a nivell catalàvivim unes retallades ex- traordinàries en l’àmbit sanitari, en l’ensenyament, en serveis que encara que estiguin cedits a una empresa privada, és un servei públic, com és el cas de les ambu- làncies –que van fer vaga la setmana passada–, o és el transports, i no esveu una possibilitat de millora nivo- luntat de diàleg. Vénen uns mesos durs i la prova és queaquestestiujanos’haparat,s’hanproduïtmobilit- zacions constants perquè ha augmentat moltíssim la conflictivitat laboral. Em voldria equivocar però l’esce- nari no pinta gens de bé i les mobilitzacions seguiran. “Esdemostraquelareformaestava fetapersatisferunaclassedominant”
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ESPORTS REDACCIÓ. LLEIDA El Força Lleida necessita el seu himne...volssertuquielcompo- si?Ambaquestlema,elclubbas- quetbolístic obre un concurs on tots aquells grups de música o cantants individuals de les Ter- res de Lleida poden optar a cre- ar l’himne d’aquest nova entitat esportiva. Vitalitat,dinàmic,alegre,pas- sió,valorsesportius,LleidaiFor- çaLleidasónlescaracterístiques que aquest himne haurà de te- nir, segons expliquen els seus promotors, que també remar- quen que les maquetes hauran deserpresentadesabansdel29 d’octubre de 2013 i el jurat de- cidirà entre els presentats el 6 de novembre de 2013. ALGUNES DE LES BASES DEL CONCURS El club ha elaborat unes ba- ses per al concurs, de les que n’hem extret alguns punts. Així, els compositors han de ser de grups musicals o individus de la ciutat de Lleida o la seva pro- víncia i la lletra de la cançó ha d’inclouremissatgespositiusre- lacionats amb valors esportius en general, com a part de les virtutsdelclub,valorspropisdel club Força Lleida que parlin d’èxitsipassióperl’esportova- lors propis de la ciutat de Lleida i les seves gents. Tambéestindràencompteel jocsemànticamblaparaulaFor- çacomo a lema delclubila can- çó ha de tenir una durada màxi- ma de 4 minuts, amb una sego- naversióreduïdad’unminut. El tema ha de ser inèdit i sense cap compromís editorial vigent. Els sobres es presentaran abans del dia 29 d’octubre de 2013, tancats i junts en un pa- quet o sobre a les Oficines del ClubForçaLleidaalpavellóBar- risNordfentconstarquesonpel Concurs Himne Força Lleida. Eljuratestaràrepresentatper persones representatives del mon de la cultura i la música de Lleida.Elresultatesdonaràaco- nèixerel6denovembrede2013 i serà inapel·lable. ConcursdelForçaLleidaper escollirelseuhimneoficial Les maquetes s’han de presentar a les oficines del club abans del 29 d’octubre PUBLICITAT PresentenelsequipsdelTàrregaHoqueiPatins El Tàrrega Hoquei Patins Club THPC presentà diumenge els 5equipsbasedelClubperaaquestatemporadadavantl’afi- cióalpavellódelCol·legiSt.JosepdeTàrrega.Paral·lelament es van jugar 4 partits contra el Casal L’ Espluga de Francolí. TÀRREGA HOQUEI PATINS DosorsiunbronzeperalLleida Patinatge Diumenge es va celebrar el Trofeu Ciutat de Lleida de pa- tinatgeartístic,onl’equipdelLleidaPatinatgevaaconseguir dos ors (Nina López, en categoria cadet, i Laura Massana, en categoriajúnior)iunbronze(AnaClua,encategoriajuvenil). LLEIDA PATINATGE Euskalteli Alonso trenquenla negociació AGÈNCIES. SAN SEBASTIÀ L’acord entre l’Euskaltel i Fer- nando Alonso, que hauria per- mès la salvació econòmica de l’equipciclistabasc,s’hatrencat, segonsvaexplicarelmateixEus- kaltel Euskadi en un comunicat. Tot i que l’equip respecta la confidencialitat de les negocia- cions, el motiu d’aquest trenca- ment seria que el pilot de F1, en la seva proposta d’adquisició de l’equip, no contemplava fer- se càrrec de 54 treballadors de l’equip al marge dels corredors, a més d’alguns contractes que Euskaltel tenia en vigor amb al- tres empreses com Orbea, la subministradora. GarethBaleestaràapunt perjugardavantl’Atlètico AGÈNCIES. MADRID Gareth Bale, que va patir una lesió muscular durant l’escalfa- ment previ al partit de diumen- ge amb el Getafe, es perdrà el partit davant l’Elx però serà a punt pel derbi davant l’Atlético. PerR.Márquezelcentral pelBarçaésH.Moreno AGÈNCIES. CIUTATDE MÈXIC L’exblaugrana Rafa Márquez té clarquifitxariaperreforçarlade- fensadelBarça.Estractadel’es- panyolistaHéctorMoreno,“que s’adaptaria immediatament”. Diumengesecelebraràla 1aCursadeSantMiquel REDACCIÓ. LLEIDA La 1a Cursa Sant Miquel (29 desetembre)seràunadelesno- vetatsdelesFestesdelaTardor. La prova és de 10 quilòmetres i transcorrerà entre la Bordeta i els Magraners.
 12. 12. 12 FET BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 REDACCIÓ. LLEIDA El centre de recerca d’excel·lèn- ciaenagricultura,produccióani- malitecnologiadelsalimentsde la Universitat de Lleida (Agro- tecnio) col·laborarà amb l’Insti- tut de Recerca Biomèdica (IRBLleida)enprojectesd’inves- tigació translacionals, és a dir, aquells que reuneixen la recer- ca bàsica amb la innovació tec- nològica i l’aplicació clínica. Ai- xí ho va anunciar divendres du- rant la presentació pública d’Agrotecnioelseudirector,l’in- vestigador ICREA associat a la UdL, Paul Christou. L’acteelvanpresidirelrector de la Universitat de Lleida, Ro- berto Fernández, i el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí. Ernest Belchi impartint obediència i ‘agility’ al grupo de rescat RC Pirineus ProjectedeDogsolutionsper reinseriranimalsabandonats També inicia l’octubre un curs de tinença responsable REDACCIÓ. LLEIDA Dogsolutions, el gerent de la qual, Ernest Belchi, va ser notí- ciaeljunypersol·licitaralsalcal- des del Segrià un acord per a l’aprofitament de la gossera d’Alcanó,proposaunprojectepi- oneraCatalunyaiEspanyaerfo- mentar l’educació i consegüent reinserció d’animals abando- nats. El projecte consta d’una àreadeconsultoriaperal’admi- nistració pública, la missió de la qualéssolucionarelsproblemes d’abandonament a les ciutats, elsconflictesveïnalscausatsper la tinença de gossos i la neteja dels espais públics. Una altra de les seves àrees, ProfessionalCan,començal’oc- tubre amb la impartició de for- mació especialitzada que fo- menta la tinença responsable d’animalsiestàadaptadaalsre- querimentsdelaGeneralitat,per facilitarl’autoocupacióillocsde treballalespersonesinteressa- des en el tracte amb els gossos. Neixelcentrederecerca Agrotecnio,delaUdL Participarà en projectes d’investigació translacionals Arrencaelseminaridels ‘DijousEmprenedors’ La primera sessió, a càrrec de José Alonso (UdL) REDACCIÓ.TORREFARRERA Les instal·lacions del Cei Torre- farrera van donar dijous passat elpuntdesortidaelnouciclede seminaris de Creació d’Empre- ses Innovadores Dijous Empre- nedors.Cadaseminariconstade quatre sessions que s’impar- tiran per tot el territori per fo- mentar la creació d’empreses a la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores de Lleida, que compta amb 16 centres, més de 160 espais i més d’11.000 m2 coordinatsperGLOBALleida.El ciclefinalitzaràel29demaigdel 2014 a Vielha. Així, el CeiTorrefarrera, amb 45 inscrits i les places exhauri- des,vaacollirdijousla1asessió queportavapertítolAlguneser- rades que tot emprenedor hau- ria d’evitar, a càrrec del profes- sor José Alonso (UdL). Ilerdentrecolzalarecercadel’IRBLleida Miquel Gensana, gerent d’Ilerdent, i Josep Maria Bosch, re- presentantd’IRBLleida,hanrenovatl’acordeconòmicmitjan- çant Ilerdent contribuirà al finançament dels projectes d’IRB. Acord“laCaixa”-Diputacióenintegraciólaboral “la Caixa” i la Diputació de Lleidavan renovar la seva aliança en la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor mediambiental. MISSSATGES “LA CAIXA” Mésde150 escolesde Lleida,amb eduCaixa Creix la xifra de centres REDACCIÓ. LLEIDA Mésde150escolesdelaprovín- ciadeLleidatindranaccésalsre- cursos educatius d’eduCaixa durantelnoucursescolar.L’any passat van ser 126 les escoles que van participar dels seus re- cursos i activitats. Totiaixí, prosperaambl’ob- jectiu d’arribar a més escoles i que les noves generacions tin- guinl’oportunitatdecréixeramb una educació de qualitat ba- sada en la reflexió social i els valors personals. El curs passat un total de 33.012 escolars llei- datans van participar d’eduCai- xa. EduCaixa engloba recursos pedagògicsinnovadors,pràctics i d’accés fàcil, amb propostes educativespensadesperdesper- tarvocacionsemprenedores;po- tenciar vocacions científiques; difondrel’artilacultura,aixícom promoure el creixement perso- nal, fomentant els hàbits sa- ludables,l’educacióenvalorsila sensibilització social. DOGSOLUTIONS REDACCIÓ. LLEIDA La 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola), que se celebrarà del 26 al 29 de se- tembre, i la 28a edició d’Euro- fruit (Fira Professional de Pro- veïdors de la Indústria Fructíco- la), que tindrà lloc del 26 al 28 desetembre,aplegaran348ex- positorsdirectesalrecintedeFi- radeLleidadistribuïtsenunasu- perfícienetade26.500m2(que suposarà la plena ocupació del recinte). Ambdós salons ofe- riranunampliprogramaparal·lel que inclou 75 activitats profes- sionals. Unadelesprincipalsnovetats éslareestructuracióilarenova- ciódelsalóEurofruitque,apar- tird’aquestaedició,esprofessi- onalitza, adquireix vida pròpia i es converteix en la Fira Profes- Enguany el certamen arriba a la 59a edició Tindrà lloc des d’aquest dijous i es clourà aquest diumenge Ampli programa paral·lel d’actes Desenvoluparan fins a 75 activitas professionals El nou Eurofruit, únic estatal d’aquest tipus Neix com a fruit de la col·laboració entre Fira de Lleida i Afrucat FiraSantMiquel repeteixplenaocupació amb348expositors Eurofruit es serà el saló de proveïdors de la indústria fructícola sionaldeProveïdorsdelaIndús- tria Fructícola. El nou Eurofruit, que neix com a resultat de la col·laboració estreta entre Fira de Lleida i Afrucat, passa a ser l’únic saló d’aquest tipus a l’Es- tat.Elcertamens’adreça única- ment als professionals de la in- dústria fructícola i s’especia- litza en el sector primari. IMATGES ÀERIES PER ESBRINAR LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA D’altra banda, Agropixel SL, del grup Codorniu, informarà en el decurs de la Fira sobre el nou servei de teledetecció i els sistemesd’informaciógeogràfi- ca que permeten als gestors de finques identificar la millor frui- taperobtenirunmajorvalorafe- gitialstècnicsdecampmillorar el rendiments de grans extensi- ons agrícoles i reduir costos.
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Els barrufets (apta) (Català). 16.15, 18.10 Red 2 (+16). 20.05, 22.10 Antes del anochecer (+7). 16.30, 18.25,20.20, 22.15 Tú eres el siguiente (+16) (HD). 16.00, 17.45 Para Elisa (+16) (HD). 19.30, 21.00, 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Guerra mundial Z (+12). 16.20, 18.25, 20.30, 22.35, •00.40 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.15, 19.00 Dolor y dinero (+16). 22.00, •00.20 La gran familia española(+12).16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 Justin y la espada del valor (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.05 Mud (+12) (de dilluns a dijous). •22.00 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.20 Riddick (+16). 16.20, 19.15, 22.00, •00.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Rush (+12). 16.00, 18.10, 20.25,22.35,•00.40 Asalto al poder (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Cruce de caminos (+16). 22.10 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.10 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Therese Desqueyroux (+12). 15.00, 18.35,20.30,22.45 La piedra de la paciencia (+7). 16.50 Bajari (apta). 15.00 Una casa en Córcega (+7). 16.35, 18.20 Una casa en Córcega (+7) (VOS). 21.15 Barcelona, nit d’estiu (+7). 19.45 La mejor oferta (+7). 22.45 Incondicional (apta). 15.00, 18.00, 21.15 Betrayal (Traición ) (+16) (VOS). 16.25 El último concierto (apta). 19.30 Perder la razón (+16). 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Rush (+12).°11.30,°13.45,16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Rush (+12). °12.30,°14.45, 17.00,19.15,21.30, •23.45 Jobs (+12) (HD).19.30, 21.50,•00.10 H.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12). °12.00 Planes (Avions) (apta) (HD) (en català).°14.15,16.20, Riddick (+16) (dilluns a dijous). 15.50, 18.00, 20.15, 22.25 Tú eres el siguiente (+16) (dilluns a dijous). 16.35,18.30, 20.35, 22.30 El llanero solitario (+7) (dilluns a dijous). 16.40, 19.20, 22.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (3D). 15.35, 17.30 Cruce de caminos (+16) (dilluns a dijous). 17.30, 20.00, 22.25 Elysium (+16) (dilluns a dijous). 16.50,18.50, 20.45, 22.40 Dolor y dinero (+16) (dilluns a dijous). 17.25, 19.40, 22.00 Asalto al poder (+16) (dilluns a dijous).°13.55, 16.20, 18.45, 21.10, •23.35 Asalto al poder (+16). °12.20,°14.55, 17.20, 19.45, 22.10, •00.35 One direction: This is Us (apta) (HD).16.30 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català). 20.00, 21.50 Afterparty (+16) (HD). •23.40 Justin y la espada del valor (apta) (3D). 14.50, 18.15 Justin y la espada del valor (apta). °11.50,°13.35, 15.20, 17.10,19.10, 20.45, 22.30, •00.15 La gran familia española. °11.40,°13.40,15.30, 17.20, 19.10, 21.00, 22.50, •00.40 Ahora me ves... (+16). °11.30, °13.40,15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Pacific Rim (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15 La gra família española (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Justin y la espada del valor (+apta) (Digital HD). Ds. 18.15, 20.00; Dg. 18.15; Dl. 19.15 El último concierto (apta) (BlueRay). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.20, 22.30; Dg. 18.10, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Justin y la espada del valor (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 19.45; Dg. 16.15, 18.00, 19.45; Dl. 22.15 Riddick (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.00; Dl. 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta) (BlueRay). Ds. 22.30; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Elysium (+16). Dv. 22.15; ds. 19.15 Tres 60 (+16). Ds. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Los cinco y el misterio de la joya robada (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com One Direction. This Is Us (apta) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 17.00 Riddick (+16) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Lamejor oferta (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Cazadores de sombras: ciudad de hueso (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Cinemes Exposicions El cant i el crit de la terra Casa taller Cal Jòria. Belianes. Fins al 30 de setembre. Aquesta exposició és una mostra dels darrers treballs de l’artista multidisci- plinarJordiTraperho,queresideixaBe- lianesdesdel2009.L’artistahadesen- volupatlasevaobradesde1967al’ac- tualitat, en diferents períodes i llenguatges artístics, i ha realitzat més de 150 exposicions personals i col·lec- tives a nivell nacional i internacional. UnamiradaaMedinaGounass Claustre de l’Area infantil de laBiblioteca. Fins el 6 d’octubre Exposició fotogràfica organitzada per la fundació privada Ferreruela Sanfe- liu. Taps, cubs, dits Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Coneixeremlesdiferentstècniquesd’es- tampació. Descobrirem què es pot di- buixarambtintesdecolorsutilitzantdi- ferents motlles: segells, vegetals, fus- tes... També podreu deixar la vostra empremta participant en un taller en què es realitzaran impressions sobre paper, cartó o teixits. Interior/Exterior Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Interior fa referència a allò privat, sa- grat,impenetrable,aaquellaportaque s’ha de travessar per viure una experi- ència. El públic en serà conscient i pre- veurà els resultats. Exterior, és entès comallòpúblic,compartit,modificable irealfinsquedesapareix.L’experiència serà viscuda, i els resultats seran més imprevisibles. XVConcursFotomaig’13 Sala d’exposicions de la plaça Sant Joan. Fins el 13 d’octubre Inauguració avui dimarts, de l’exposi- cióquecomcadaanypresentaunamos- tra de les imatges presentades a con- curs de tot el que s’esdevé a Lleida durant el mes de maig. CarbóBerthold:Pintura-pintura de2003a2013 Fundació Vallpalou. Lleida. Fins al 19 d’octubre. De G. Carbó Berthold i seguint les pa- raulesdelacríticad’artMarionaSegu- ranyes, diríem de la seva evolució que haestatpausadaperòsegura.Vaserfi- del a una espècie de pseudofiguració - conegudaenelsanys60i70comaNo- va Figuració. Però el punt d’inflexió en l’obradeCarbóBertholdhauríemdesi- tuar-la a principis dels 80 on l’abstrac- ció serà inevitablement la protagonis- ta dels seus treballs. Viladecans-Sinera Sala Montsuart de l’IEI. Lleida. Fins el 27 d’octubre ExposicióViladecans-Sinera,homenat- ge a Salvador Espriu, una recreació de l’univers mític de Sinera a partir de 25 obres. Els gitanos i Lluís Trepat SSTTCultura. Lleida. Fins el 29 d’octubre Primeravegadaquelesobresqueelpin- tor LluísTrepat va donar a la Fundació Privada Guillem Viladot es presenten fora d’Agramunt. Aquesta sèrie Gita- nos, es la primera que el pintor va rea- litzariexposarpúblicament.Lespintu- ressondatadesdelsanys1948i1949. Energia CaixaFòrum. Lleida. Fins el 19 de gener. Exposició quepreténinformarsobrela importànciadepreservarelmediicons- cienciar la població de la necessitat de ferunúseficientdelsrecursosenergè- tics.Presentaunpanoramadelesener- giesdelsegleXXIiproposaunaimmer- sió en el concepte científic d’energia Conferències Canvia la teva actitud, canvia la teva vida Dimecres, 25. Sala Manel Martín de la FECOM. A les 15.30 hores. L’actitudrepresentaunconjuntd’habi- litats que ens ajuden a afrontar dife- rents situacions i problemes d’una for- maproactivaidecidida.Quannopodem canviar les circumstàncies externes es molt important mantenir una actitud positiva.DetotaixòparlaràGorkaBar- tolomé, expert en intel·ligència emoci- onal.Laconferènciaformapartdelaini- ciativa Oberts a la salut, un conjunt de xerrades informatives per sensibilitzar alstreballadorsiempresaris,promogu- da per la Federació de Comerç de Llei- da i la Diputació de Lleida. Secrets i mentides Dimecres, 25. CaixaForum. Av. Blondel, 3. Lleida. A les 19.00 hores. Comença el cicle de conferènciesBach desprésdeBach,coordinatperLuisGa- goiqueconstaràde5conferències,fins afinalsd’octubre.Aquestaprimeracon- ferènciarepassaràbreumentlabiogra- fiadeBach,peròallunyant-sedelaimat- ge deformada i idealitzada que ens ar- ribat a través del romanticisme. Manuel Carrasco i Formiguera Dimecres, 25. Sala Montsuar II de l’IEI. A les 19.30 hores. Amb motiu de l’exposició Manuel Car- rascoiFormiguera.Unavidaperalalli- bertat,eldirectordel’Institutd’Estudis Ilerdencs, Josep Maria Solé i Sabaté, oferirà una conferència sobre la figura d’aquest polític i nacionalista català. L’acte comptarà també amb la partici- pació del Secretari general d’Unió De- mocràtica, Josep Maria Pelegrí. Una mirada al cel nocturn Local dels Armats de Lleida. Dimecres 25, a les 20.15 hores L’enginyeridivulgadordelaciènciaas- tronòmica, Ramon Drudis, oferira una conferència-col·loqui sota el títol Una mirada al cel nocturn des de Lleida. Cursos i tallers Curssobrepsicopatologies infantilsijuvenils Centre de Formació de Creu Roja. Lleida. Dimarts i djous. De 17.00 a 21.00 hores. www.creuroja.org Tel. 973 279 906 - 626 031 139 Curs que tracta les patologies més ha- bituals entre els infants i adolescents (trastorns de la son, de l’aprenentatge odelaconducta).Elcursestàdirigites- pecialmentalcol·lectiudocentilesper- sonesquegestionenactivitatsadreça- des a infants i adolescents. Creaciód’empreses Sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera. De les 09.00 a les 13.00 hores. Inscripcions: www.noguerajove.cat Tel. 973 448933 L’oficinaJoveNoguerahaposatenmar- xaelprojecteARRENCAperpotenciar l’autoocupaciójuvenilatravésd’unasè- rie de sessions informatives grupals o sessions individualitzades, si ja tenen unaideadenegoci,ivolenrebreasses- sorament. La primera de les sessions grupals comença demà dimecres 25, amb el títol de Creació d’empreses. Elssecretsdel’escriptura Museu de Lleida. Lleida. A partir de les 10.00 hores. Aquesta activitat pretén introduir els infantsenlahistòriadel’escriptura,una eina fonamental per a la comunicació entre les persones des de l’antiguitat. Mitjançantunrelatintroductori,recor- daren els inicis de l’escriptura a Meso- potàmia,Egipte,Grècia,Roma...Acon- tinuació farem un taller on elaborarem una inscripció amb argila, que els nens podranpintaridecorar.Adreçatanens de5a12anys.Inscripcionsa19732830 75. Preu:8 euros. Formació del voluntariat Oficina Jove. Mollerussa. 10.00 hores Curs de formació sobre elvoluntariat. Danses d’arreu del món Sala polivalent de l’Ateneu. Lleida. Tots els dimecres, a les 21.00 hores Activitatobertaatothom.Nocalconei- xements previs. Llibres Grup de lectura Biblioteca Marquès d’Olivart. Les Borges, a les 17.15 hores Grup de lectura de gènere amb la no- vel·la Anna Karenina. Teatre Risas&Destruccion Teatre municipal Jualieta Agustí. A les 21.00 hores. RepresentaciódeRisas&destrucción,a càrrecdelgrupdeteatredelaUniversi- tat Pública de Navarra. Visita guiada Bus turístic Lleida. Fins al 13 d’octubre. Ésunaformadedescobrirlaciutatd’una forma còmoda i simpàtica. El recorre- gut comença al Palau de la Paeria per descobrirelselementsmésatractiusde laciutatielsseusvalorspatrimonials.És unserveiques’ofereixalslleidatansper conèixer la seva ciutat d’una forma di- ferent i a tots els visitants que durant l’estiuesdesplacenaLleida.Preu:1,2€ Jornades Frondoses nobles al Solsonès. Centre forestal CTFC. Solsona Dimecres 25 Jornadadepresentaciódediferentstèc- niquescontralasequerailesmalesher- besenlesplantacionsdefrondosesper a la producció de fusta de qualitat. A més,esvisitaràunaplantaciódenogue- ra híbrida i una plantació de noguera i cirerere de 12 anys. Diversos Marató de donació de sang Dimecres, 25. Claustre de l’hemeroteca.Biblioteca Pública. Lleida. De 10.00 a 22.00 hores. El Banc de Sang iTeixits i l’Associació de Donants de Sang del Segrià i el De- partament de Salut organitzen aques- tamaratóalaqualtotselslleidatanses- tan convidats a col·laborar. Concursos PremisSeuVella2013 Més informació a www.amicsseuvellalleida.org L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida presenta una convocatòria de premisqueaniminlainvestigació,lacre- ativitatiladivulgaciósobreelTuródela SeuVella.Laconvocatòriaéstriple:in- vestigació històrica, llenguatge escrit (enguany premsa escrita) i llenguatge plàstic (enguany premsa gràfica). La convocatòria2013pretén,amésdemi- llorarelconeixementhistòric,ferunre- coneixement als mitjans de comunica- cióensatansenalasevaactualitat.Els treballss’handepresentarabansdel15 d’octubre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL20 AL26 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 8 5 6 7 Sudoku Els Àries sou per natura jovials, però portesunatemporadaforçaseriós.Les notícies favorables en matèria econò- mica faran que recuperis l’optimisme. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Jornadapropíciaperresoldrequalsevol conflicte sorgit amb anterioritat. L’in- fluxdeJúpiterseràfavorableperaleste- ves relacions personals. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Inicies un cicle astral positiu que t’aju- darà a sortejar qualsevol contratemps que es produeixi. Ets conscient que el present és el que importa. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Deixa de comprar compulsivament o aquest final de mes serà molt compli- cat. Modera les despeses i abans d’ad- quirir res reflexiona si de debò et cal. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Éshoraquecomencisaprendredecisi- onstantenelplasentimentalcomenel professional.Nopotsdeixarquelescir- cumstàncies dictin els teus passos. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Allunya’tdepersonespocrecomanables sinovolsveure’tembolicatenunasitu- ació desagradable. L’influx deVenus et du a una etapa de renovació personal. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Voldràs passar la jornada en família o envoltatd’amics.Etsentiràsnostàlgici enyoraràs les persones que tens lluny, però et sentiràs bé. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Creurequelatevamaneradeferlesco- ses és el millor et pot portar a adoptar decisions de manera unilateral a casa. Hasdetenirencomptealtresopinions. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Si cada cop et costa més fer plans amb la parella, analitza quin és el motiu del distanciament. Està bé que tots dos mantingueu lesvostres parcel·les. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Intenta desconnectar de les preocupa- cions. Els problemes seguiran aquí de- mà,peròsegurqueelsveusdesd’unaal- tra perspectiva. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Unamicadelqueavuiesdevinguiexpli- carà cert fet del passat. Serà una bona oportunitat per passar pàgina i tancar aquest capítol. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Potser et proposin un ascens a la feina ot’assigninunnouprojecteper alqual noetsentspreparat.Hasdeconfiarmés en les teves possibilitats. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.789 Solucions n. 1.788 9 4 4 9 8 5 4 1 2 8 4 1 9 7 6 2 6 1 3 8 5 9 9 3 7 2 9 5 4 3 6 1 8 7 4 1 6 7 5 8 3 2 9 8 7 3 1 2 9 4 6 5 7 1 9 5 6 2 8 4 3 6 8 2 9 4 3 1 7 5 5 3 4 7 8 1 2 9 6 9 2 8 3 5 4 6 7 1 5 6 1 8 9 7 2 3 4 3 4 7 6 1 2 9 5 8 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS GATITAS NOVEDAD. Fiesteras, cariño- sas, complacientes. 24 horas.Tel. 973 270 3322- 620 421 959. www.gati- tas31.es 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 La Voz. Los elegidos de cerca. 22.30 Tierra de lobos. Vuelta a casa. 00.00 Cine. El pacto. 2009. Dir: Fernando Colomo. Int: Mariana Salas, Macarena García, Diana Gómez. 03.00 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.42 Murdoch Mysteries. En un ball de gala, Murdoch i la doctora Ogden presencien el descobriment d’un esquelet de dinosaure gegantí amb el cos sense vida d’un jove atrapat entre les mandíbules. 19.47 Espai Terra. 20.20 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.58 Piromusical de la Mercè. Festa Major de Barcelona. 22.40 Sense ficció. 23.50 Món 324. 00.15 Fringe. 01.03 Divendres. 03.00 Fusió i swing a l’estudi. 03.45 Blues a l’estudi. Quico Pi de la Serra. 04.45 Ritmes a l’estudi. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 Bob, el manetes. 09.25 Astèrix i el cop de menhir. 10.45 Sabrina: amigues per sempre. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total d’illa. 15.22 Bola de drac. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.41 Energy Bits. 19.59 Espies de veritat. 20.25 Tom i Jerry. 20.55 Bona de drac Z. 21.20 La Riera. 22.00 Quèquicom. 23.00 Generació Digital. 23.27 ExperiMental. 23.53 Sputnik. 00.43 Gent del planeta. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. Programa musical. 08.20 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 09.00 Televenda. 11.05 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 17.00 Dame un respiro. Sèrie. 17.25 Pel·lícula. Una oportunidad para el amor. EUA. Canadà. 2009. Dir: Douglas Barr. Int: Genie Francis, Katie Boland, Kate Trotter. La Peyton McGruder és una madura periodista encarregada del consultori d’amor d’una revista. 19.00 8 al dia. Magazin Presentat per Josep Cuní. 22.30 Sessió XL. Liberty Heights. EUA. 1999. Dir: Barry Levinson. Int: Adrien Brody, Ben Foster, Orlando Jones. 00.50 Estació d’enllaç. Sèrie. 01.20 Misteris... amb Sebastià d’Arbó. 08.00 Club Banyetes. 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red.). 11.30 Cafeina (red.). 12.30 El debat de Lleida Activa (red.). 13.30 Efectes positius. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al Dia Notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red.). 16.45 Les nostres vides dibuixades (red.). 17.00 Cultura’t (red.). 17.30 El temps oportú (red.). 18.00 Catsons (red.). 18.30 Club Banyetes. 18.45 El poble del costat. 19.00 Caminant per Catalunya. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red.). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al Dia Notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Al cap del dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Presentado por María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Presentado por Mariló Montero. 14.00 L’Informatiu. Inclou El temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.15 Entre todos. 18.45 España directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.10 El tiempo. 22.30 España a ras de cielo. Tú a Madrid y yo a Beniyork.Presentado por Francis Lorenzo. 23.20 Sincronizados. 00.10 Españoles en el mundo. 01.10 Repor. El futuro en una maleta. 01.40 La noche en 24h. 03.25 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.30 That’s English. 07.00 Grandes documentales. 07.55 Biodiario. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 Babel en TVE. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 11.45 Zoom tendencias. 12.00 Para todos La 2. 13.45 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.20 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Biodiario. 19.00 Frontera límite. 19.30 Para todos La 2. 20.00 L’informatiu. 20.15 Moments. 20.30 Tinc una idea. 21.00 Docufilia. 22.00 Versión española. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 Buenas ideas Ted. 01.30 Pelotas. 02.40 Conciertos de Radio-3. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora caigo. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El Hormiguero. 22.40 Vive cantando. 00.05 Encarcelados. 01.15 Cárceles. 02.15 Canal Bingo. 02.30 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.50 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.30 Filmaniac. 22.35 El taquillazo. Golpe en Java”. EUA. 2013. Dir: Conor Allyn. Int: Kellan Lutz, Mickey Rourke. Un ex marine es testigo de un atentado en Java. 00.25 Cine. Mentiras e ilusiones. EUA. 2008. Dir: Tibor Takacs. Int: Christian Slater, Cuba Gooding Jr. 02.100 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. Bajo sospecha. 10.30 El último poli duro. El que busca, muere. 11.30 Alerta Cobra. Banco malo. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocia como puedas. Presentado por Raúl Gómez y Miguel Martín. 16.30 Castle. 47 segundos; Cuenta atrás. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sabe express. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 22.30 Spartacus: Venganza. Fugitivus; Un lugar en este mundo. Estreno. 00.30 Spartacus: dioses de la arena. Transgresiones del pasado; Rendición. 02.30 La línea de la vida. 04.00 Shopping. 05.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 24/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les MERCÈ PUBLICITAT Marihuanaperal bestiar Una de les notícies més curioses que recull avui la nostra edició és la que fa referència a la descoberta d’una plantació amb 140 plantes de marihuana en el minúscul poble de Dor- ve, al Pallars Sobirà. En in- terpel·lar l’únicveí i propi- etari de les finques on es van trobar les plantes es veu que aquestva explicar que utilitzava aquestes i altres plantes del seu hort per alimentar el bestiar. Però que ningú s’escampi, el seu consum sense trac- tar no produeix efectes al·lucinògens entres els animals; en cas contrari, segur que ens hauríem as- sabentat d’un altre tipus de notícies... encara més sorprenents potser. TWITTER @riverwave07 «Los alemanes beben mucha cerveza y Merkel ha ganado las elecciones.Todo cuadra.» @PEPSINA_MATARO «Gallardón ‘España no podría sobrevivir en el euro sin #Cata- luña’ elmundo.es/elmun- do/2012/1…Hotenenmoltclar. Pr això sembren por #volemvo- tar» @cosmebadalona «Me avergüenza q en #Catalu- ña nadie salga a la calle por los recortesensanidadeducaciony pensiones ni por #rajoydimi- sion #Masdimision» @Nefernit «“@elsingular:ElPapaFrancesc podria nomenar cardenal una dona elsingulardigi- tal.cat/cat/notices/20…”enca- ra tornarem a creure en l’esglè- sia!» @decidirlibres «Porunabortolibre,seguroyac- cesible.... fb.me/Xv7QB85W» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FERNANDO ALONSO Tantsorollicelebracionsperquè el pilot asturià havia de salvar l’equipciclistaEuskaltelperquè, alfinal,s’acabintrencantlesne- gociacions. PUNT I A PART MARÍA JOSÉ SOLER LaPrefecturadeTrànsitdeLlei- da agilitarà els tràmits als seus usuarisperquèapartird’arapo- dran concertar les visites a tra- vés de la cita prèvia. La Nayara fa 2 anys, els seus papis li desitjen el millor. Felicitats!! LA FOTOTECA Felicitats al Pistoler de Torrefarrera!! L’ Adrià ja en fa 20, si el veieu per la UdL penseu a felicitar-lo!!

×