Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 19/02/2013

350 views

Published on

TITULAR: Fuig després d'atropellar un ancià de 84 anys a Vilagrassa
FOTO: Balaguer grava un CD contra el càncer

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 19/02/2013

 1. 1. 19 DE FEBRER DEL 2013 NÚMERO 1.728 ANY 8 El primer diari gratuït i independent de Lleida Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: p. 10 Fuig després d’atropellar un ancià de 84 anys a Vilagrassa El xofer fou enxampat al cap d’una hora i mitja després que els Mossos tanquessin les carreteres Els danys a la part davantera que va patir el vehicle van facilitar la seva ràpida identificació p. 06 p. 07 La diabetis, ‘assignatura’ pendent dels immigrants El risc de no seguir el tractament correctament és un 30% superior DIABETES HANDS FOUNDATION p. 03 Els malalts d’ansietat i dolor crònic milloren amb la teràpia canina p. 07 LAURA CORTÉS (ACN) Compraven droga a Lleida per vendre-la a Balaguer grava un CD contra el càncer França pel doble La iniciativa és de Lluís Pastor i la previsió és editar-ne unes 2.000 còpiesPUBLICITAT
 2. 2. 02 DINTERÈS BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 www.bondia.catEl temps a Lleida meteo@bondia.cat Serveis TELÈFONS Seguretat Núvols sense pluja a les Emergèncias Mossos d’Esquadra 973 700 050 112 comarques de la Plana i, Atenció a la Dona (Mossos) Policia Ext. 5000 091 en canvi, sol al Pirineu 07.47 h 18.36 h Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Els núvols seran els protagonistes de la Urgències mèdiques jornada. I és que cobriran gran part de la ICS 973 221 516 demarcació excepte el Pirineu, on avui, en Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 canvi, lluirà el sol. Tot i això, no sembla que Creixent Hospital de Sta. Maria 973 727 222 hagi de ploure Hi haurà mala visibilitat, amb Urgències Tàrrega 973 310 852 boires matinals. Pel que fa a les Comitè Anti-sida 973 221 212 temperatures, tant les màximes com les mínimes seran similars a les d’ahir. Dimecres Alcohòlics Anòmims 629 779 654 lluirà el sol arreu i hi podria haver canvis a Comedores compulsivos 676 060 624 partir dels dijous Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 DIMECRES DIJOUS Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garra. Alcalde Costa, 37 Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 hPUBLICITAT Fco. de Villalonga. Boters, 25 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Puigpinós. Humberet Torres, 23 AL·LÈRGIES Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. Del 18 de febrer al 24 de febrer Parietària 1 = Pi 1 = Gramínies 1 = Plàtan - - Olivera 0 = Pollancre 1 = Avellaner 1 = Salze 1 = Auró Negundo - - Vem 2 = Freixe 2 A Xiprer 2 A Melcoratge 0 A Alterania 2 = Om 1 A Cladosporium 2 =
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 AVUI 03Els malalts de dolor crònic i ansietatmilloren amb la teràpia amb gossosAnàlisi de l’associació FUD Therapy que ha fet amb deu malalts de fibromiàlgia del Santa Maria AJUNTAMENT DE LLEIDA ents que hi han participat decla- ren tenir menys dolor, menys fa- tiga, han millorat el seu son i, en definitiva, han millorat la se- va qualitat de vida. Teràpia canina L’Associació Fud Therapy, sense ànim de lucre, es dedica a la millora de la qualitat de vi- da de persones amb necessitats educatives especials mitjançant la teràpia canina. Es tracta d’un projecte pioner i innovador a la demarcació de Lleida on fa cinc anys que fan teràpia assistida amb gossos en diferents centres i associacions (desglossament). Presseguer va remarcar que “el projecte té el valor afegit d’esdevenir un servei essencial per a moltes persones de la so- cietat”. Fent servir les paraules del pensador xinès Lao-Tsé, va recordar que “el valor d’un acte s’ha de jutjar per la seva oportu- nitat”, i va afegir que és una afir- mació que es correspon al se- gle cinquè o sisè abans de Crist però que “té absoluta vigència, ja que la iniciativa és oportuna i un exemple de servei a les per-Fud Therapy va ingressar ahir a la Federació d’Entitats per la Salut i l’Espai Salut-GSS Lleida sones”.REDACCIÓ. LLEIDA territorials de Salut, el doctor Jo-Un estudi pioner realitzat a Llei- sep Pifarré, i el president de L’OBJECTIU ÉS MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AFECTADESda demostra que pacients afec- Fesalut, Josep Maria Fornós i eltats de dolor crònic i ansietat mi-lloren amb teràpia amb gossos.L’anàlisi, de l’associació FUD segon tinent d’alcalde la Paeria, Josep Presseguer. Nens i avis també se’n beneficienTherapy i que s’ha fet amb deu Estat de relaxació L’Associació FUDTherapyde sitats educatives fins a un avimalalts de la unitat de fibromi- Lleida tracta més de 150 per- que estigui patint demènciaàliga de l’hospital de Santa Ma- La presidenta de FUD The- sones. L’associació compta senil.ria de Lleida, ha donat molts rapy, Núria Sorribes, va expli- amb 15 gossos, la majoriabons resultats. L’anàlisi s’ampli- car que “hem preparat un gos pastors alemanys, ensinis- La clau: estimulacióarà properament a quaranta especialment que permet que la trats des dels dos mesos perpersones i la intenció de l’asso- persona es tombi al damunt, i ajudar en les sessions tera- Mitjançant la intervencióciació és preparar un gos per llavors, l’escalfor del cos de l’ani- pèutiques. assistida amb gossos es pre-fer la teràpia a domicilis particu- mal, que és dos graus superior a L’objectiu de la teràpia és tèn estimular la persona deslars. la dels humans, i la respiració millora de la qualitat de vida de tots els àmbits, tant a ni- Les conclusions de l’estudi es que té, aconsegueix disminuir de les persones afectades per Imatge d’un dels gossos i una vell psicomotriu (moviment),van presentar ahir a la tarda en els neurotransmissors en sang, diferents malalties o disminu- pacient. (Font: FUD Therapy) com a nivell cognitiu, comu-l’acte d’ingrés de FudTherapy a i això fa que la persona pugui ar- cions. nicatiu i emocional per poderla Federació d’Entitats per la Sa- ribar a un estat verídic de rela- Així, per exemple, es po- clivi cognitiu, declivi potenciar totes les seves ha-lut (Fesalut) i d’adhesió a l’Espai xació, i per tant, disminuir la se- den tractar persones amb intel·lectual, demències o al- bilitats i qualitats fent queSalut-GSS de Lleida. A l’acte de va ansietat i la seva angoixa, així discapacitat sensorial auditi- tres trastorns neurodegene- prevalgui el màxim nivellpresentació hivan assistir la pre- com que la temperatura alleugi va, discapacitat sensorial vi- ratius associats a l’edat. És a d’autonomia durant el màximsidenta de l’associació, Núria el dolor articular”. sual, discapacitat física, de- dir, des d’un nen amb neces- temps possible.Sorribes; el director de serveis D’aquesta manera, els paci-PUBLICITAT
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 Vora les famílies amb problemes de pisos Cartes al director ISBN 1886-6883. Dipòsit legal L-61-2006. Control de PGD. Els nostres primer diumenge d’Advent aÀngel Ros i Domingo ment del seu lloguer o de la se- pisos buits per posar-los al mer- catecúmens fan l’Església parroquial de la va hipoteca en el cas que es trac- cat de lloguer social a través de Magdalena. ti de la seva vivenda habitual i la xarxa de mediació, que gesti- camí Ara, en aquest primer diu- única, bé sigui en procés inicial, ona l’Ajuntament de Lleida, a Joan Piris. Bisbe de la Diòcesi de menge de Quaresma, en l’Eu- Lleida. bé sigui quan ja s’ha fet efectiu través de l’Empresa Municipal caristia de les 19’30 h a la Ca-Alcalde de Lleida el procés de desnonament, amb d’Urbanisme, que ara ja comp- Sabem que en cada sagra- tedral i presidit pel Bisbe, l’objectiu de trobar fórmules per ta amb més de 500 pisos entre ment hi ha un encontre mis- primer responsable de la ini-L’Ajuntament de Lleida ha posat evitar la pèrdua de la seva llar o els de propietat municipal i els teriós entre l’amor de Déu i la ciació cristiana dels adults, esen marxa una nova oficina mu- trobar-li una alternativa. Es trac- privats que posa a lloguer a tra- llibertat de la persona. Per ai- va celebrar el ritus de l’elec-nicipal per atendre persones que ta, doncs, d’oferir un servei inte- vés de la xarxa de mediació. xò, com a Església no només ció lliurant als catecúmenshagin d’afrontar greus dificul- gral, com una finestreta única. A més, l’Ajuntament de Lleida recordem a tothom el primat el Símbol de la Fe i el Pare-tats per fer front a problemes de En aquest sentit, se’ls ofereix di- s’ha compromès, per acord de de l’amor gratuït del Senyor, nostre: el temps de Quares-pagament de la hipoteca i del llo- ferents vies d’ajut, com l’acom- ple, a no liquidar l’impost de la sinó també volem tenir una ma serà per a ells “el temps El diari no esguer del seu habitatge habitu- panyament a la negociació amb plusvàlua a les famílies que pa- cura particular per la llibertat de la purificació i de la il·lumi-al. Són a aquestes famílies, que l’entitat bancària, el propietari o teixin un desnonament en casos de la persona que demana els nació”, temps de preparacióara han d’afrontar aquesta si- amb el servei d’Ofideute de la d’habitatge habitual i únic i ha sagraments de la Iniciació última abans de la celebraciótuació, a les quals el govern mu- Generalitat; ajudar-los a bus- demanat al Govern estatal que Cristiana, comprometent-nos dels sagraments de la inicia-nicipal ha de donar resposta, car alternatives a la situació ac- modifiqui la Llei Reguladora a acompanyar-la i encoratjar- ció cristiana; aquest períodeprenent la iniciativa per ajudar- tual; opcions per obtenir ajuts d’Hisendes Locals referents a la, per tal que doni una res- és, en la Tradició de l’Esglé-los a resoldre aquest moment d’urgència social o especial per la plusvàlua perque sigui l’enti- posta conscient ivoluntària a sia, un temps de recés espi-tan difícil per a elles al pagament del lloguer o de tat bancaria qui es faci càrrec la iniciativa de Déu. ritual i de conversió.La nova oficina municipal, ubi- quotes hipotecàries; assessorar d’aquest impost, un cop s’hagi L’Església no pot judicar la La celebració dels tres sagra-cada a les dependències de l’Ofi- les famílies, en cas que el desno- produït el desnonament de les «fe» de la persona, però pot i ments de la iniciació cristia-cina Local d’Habitatge, al car- nament sigui efectiu. I si cal, aju- famílies. En aquests temps in- ha de jutjar les «condicions na (Baptisme, Confirmació irer Cavallers, número 14, dar a obtenir un habitatge soci- certs per a molts dels nostres necessàries» perquè la per- Eucaristia) tindrà lloc el pro-compta amb personal especia- al de promoció pública. ciutadans cal prioritzar la des- sona respongui lliurement a per dia 21 d’abril, quart Diu-litzat que ofereix orientació, as- La Paeria ha demanat la col·la- pesa social i l’atenció a les per- Déu i, en conseqüència, pot i menge de Pasqua, a la Cate-sessorament legal i acompanya- boració de les entitats finance- sones, per posar-nos a la seva ha de prendre aquelles deci- dral de Lleida. Des d’ara joment personalitzat a les famílies res perquè posin a disposició vora i intentar, entre tots, aju- sions operatives que es mos- us hi convido a tots perquè ésque no poden fer front al paga- dels serveis municipals els seus dar-los a sortir de les dificultats. tren coherents, si més no per important fer visible l’acolli- no exposar els sagraments a ment dels catecúmens i la se- la “invalidesa”. va incorporació a la Comuni- El corredor mediterrani A la nostra Diòcesi, durant el curs 2010-2011, vàrem tre- ballar l’objectiu de la Inici- tat. I aprofito per a recordar la im- portància del padrí o padri- ació Cristiana, estudiant i ma- na en els sagraments delJoan H. Simó Burgués i el transport de mercaderies per tes totes. I més quan la meitat durant la possibilitat, entre Baptisme, de la Confirmació ferrocarril, sigui “un pacte entre del trànsit total de mercaderies altres accions, d’instaurar el i de l’Eucaristia. La seva mis- tots” (en referència a adminis- al ser una zona estratègica a ni- Catecumenat d’adults (a par- sió és acompanyar el candi-President de la tracions públiques i empresaris) vell internacional que es recolza tir dels 18 anys) “amb la dat especialment en la cele-Cambra de Comerçde Lleida. per generar ocupació i riquesa i en els ports com a punts logís- col•laboració de les parròqui- bració dels sagraments i fer-liPresident de la COELL millorar la competitivitat. tics. es dels candidats”, cosa que costat en els seus primers Pastor va recordar també que Aquest eix ferroviari de merca- quedà establerta el 21 de no- passos en la vida cristiana.Les organitzacions empresarials s’estan donant passes en ferm deries que connectarà Algesires vembre de 2011. Per tot això, s’ha d’elegir unai els representants de l’Adminis- per avançar en aquest projecte amb Sant Petersburg és cabdal Convé recordar que el Cate- persona madura en la fe, bontració de les comunitats autòno- tot destinant 2.433 milions d’eu- per consolidar lavertebració ter- cumenat “no és una simple garant de vida cristiana, ca-mes que integren l’Arc Mediter- ros al corredor, un 20% del to- ritorial i la connexió nord-sud exposició de dogmes i mana- paç d’ajudar el catecumen enrani s’han aplegat aquests tal, pels anys 2012 i 2013. Així entre Europa i Àfrica i, en con- ments, ans una formació i les dificultats diàries que lidarrers dies a València i Tarra- mateix, segons Pastor, Foment clusió, cal fer prevaldre la pers- aprenentatge de tota la vida pot suposar el fet de creure igona en diverses cimeres en de- presentarà el Corredor Mediter- pectiva socioeconòmica enten- cristiana degudament allar- viure cristianament, i capaçfensa del Corredor Mediterrani rani en la convocatòria dels Fons dre la seva prioritat d’execució. gat, a través dels quals els d’introduir-lo en la vida de laferroviari per reivindicar l’execu- comunitaris com un projecte El seu ple desenvolupament fa- deixebles s’uneixen amb el comunitat cristiana pròpia.ció, dins del calendari previst, competitiu. rà més competitius els produc- seu mestre” (AG 14). És tot el contrari d’una figu-d’aquesta infraestructura estra- Per la seva part, lesveus empre- tes propis, reforçarà la posició La celebració del ritu d’ingrés ra decorativa i per això totstègica per tal de no continuar sarials van insistir a la ministra competitiva dels ports de l’Estat dels catecúmens es va fer el no poden ser-ho.perdent oportunitats de negoci. que s’avancin els treballs del dins de l’economia global. I mi-Aquesta onada a favor de l’eix corredor definitiu per tal que, un llorarà el futur de la població i elsferroviari mediterrani té per ob- cop s’acabin les restriccions territoris.jectiu evitar que les promeses pressupostàries, aquesta infra- Així les coses, Lleida hauria dedel Govern central caiguin en estructura el finalitzi al més avi- consolidar la seva connexió ambl’oblit precisament en un mo-ment en què resta hi ha un de-bat obert en el si de la UE sobre at possible. Foment calcula que el Corredor Mediterrani serà, a partir de 2015, el laboratori de el port de Tarragona per acce- lerar la seva competitivitat i ai- xò passa per finalitzar infraes- “No” a la fracturael futur pressupost pel 2014-2020 en el qual es reflectirà una proves per implantar l’ample eu- ropeu en tota mena de circulaci- tructures pendents que afavoreixin el seu desenvolupa- hidráulica o ‘fracking’retallada en l’apartat d’infraes- ons ferroviàries per primer cop ment econòmic, com ara l’auto-tructures. a l’Estat: rodalies, mercaderies, via de Lleida a Tarragona i tam-Els sectors empresarials, econò- mitja i llarga distància. bé caldria connector fèrria. Joan Sabaté només entre el 2007 i el 2008mics i industrials insisteixen a La importància socioeconòmica S’hauria de vetllar també, d’al- l’increment del consum mundialconsiderar que el Corredor Me- d’aquesta infraestructura s’ha tra banda, perquè un ramal del es va xifrar al voltant d’un 10%.diterrani és un eix cabdal per tornat a reflectir amb dades Corredor arribi fins a Lleida i, a Responsable de la secto- Les energies fòssils estan es-dinamitzar l’economia de tot aquests darrers dies: l’arc medi- posteriori, tal com contempla un rial de Medi Ambient i gotant les seves existències a ni-l’Estat, atès que enllaçarà amb terrani aplega el 50% de la po- projecte de l’Associació Ferr- Sostenibilitat del PSC vell mundial i davant la depen-tota la xarxa ferroviària europea. blació de l’Estat, genera prop del med, es perllongui fins a França. dència energètica, cada vegadaI en aquest sentit, posen l’accent 45% del PIB, concentra el 60% Tot plegat permetria assolir el El gas natural és la tercera font més gran, són molts els interes-en que cal invertir en els projec- de les exportacions estatals a que venim defensant des de fa energètica del món (després del sos econòmics i la cursa que hantes que tenen més retorn econò- Europa i suposa el 70% de les anys: obertura cap a França i petroli i el carbó) i representa el iniciat les grans multinacionalsmic i social. exportacions agràries que es connectivitat amb la façana me- 25% de l’energia primària, incre- per intentar realitzar totes lesLa pròpia ministra de Foment, destinen a Europa, de manera diterrània. Lleida no pot quedar mentant de manera estrepitosa actuacions possibles per extreu-Ana Pastor,va demanar aValèn- que assegurar la seva compe- despenjada davant d’una opor- anualment; es pot destacar que re fins al límit, els pocs recursoscia, en un acte de suport, que el tència i desenvolupament eco- tunitat de futur com aquesta perCorredor Mediterrani, els ports nòmic resulta estratègic de to- a les seves empreses.
 5. 5. BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 OPINIÓ 05 DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL Editorial El patrimoni dels governants President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Cada cop més ens trobem amb el costum -sa costum- que els nostres dirigents facin públics Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. els seus béns i alguns, fins i tot, les seves declaracions de renda. El que sorprèn és que en Administració: Arancha Pajuelo alguns dels darrers casos que ens han pervingut, com són els de Mariano Rajoy i, ahir, el Maquetació: J. Torrelles i Juanma Paquico Coordinadora Bondia.cat: Lourdes Cardona d’Artur Mas, es dóna la circumtància que han passat a guanyar menys al 2012 que en anys anteriors. De fet, no ens n’hauríem d’estranyar perquè sembla natural que si la majoria de la Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 261 0667. població ha perdut poder adquisitiu, els nostres governants prediquin amb l’exemple i s’ajustin Correu electrònic: info@bondia.cat. una mica més el cinturó. Aquest seria un bon estil de fer política si no fos perquè els casos de Web: http://www.bondia.cat/ corrupció, espionatge i mentides estan tant a l’ordre del dia que ben aviat no seran ni notícia.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Lalleidel’embut Joan Reñé i Huguet És una absoluta manca de res- teixen la mateixa qualitat de vi- És evident que la pecte a l’autonomia municipal i da a tots els ciutadans i, molt es- a la convivència dels ciutadans pecialment, mantenen “vius” els clau per a la i trasllada una imatge distorsi- pobles amb una demografia més supervivència dels President de la Diputació de Lleida onada i injusta del món local, baixa; alhora, són aquests tam- municipis petits són fent-lo responsable dels deutes bé els que contribueixen al man- de les administracions públi- teniment de la sociabilitat local els equipaments i els Sense encomanar-se a ningú i ques quan, en realitat, els ajun- i a l’assentament de la població serveis desoint el món local, el Govern taments són responsables del al territori. espanyol ha començat els trà- 5% del conjunt d’aquest dèficit, Aquest municipalisme social mits per la reforma de l’adminis- mentre que l’Estat ho és del que hem vingut aplicant amb Aquests actors de la tració municipal. Una proposta 75%. èxit durant els darrers 30 anys gestió pública són recentralitzadora i agressiva Aquest informe vol donar la té uns protagonistes que el fan amb l’autonomia local que plan- imatge que l’administració local possible amb el seu esforç i la se- regidores i regidores, teja clarament treure competèn- es gestiona malament quan en va dedicació desinteressada. alcaldes i alcadesses, cies als ajuntaments per ges- realitat és la més eficient i la més Aquests actors de la gestió pú- voluntaris que tionar-les mitjançant les pròxima al ciutadà. Aquesta blica són regidors i regidores, al- diputacions des del més absolut afirmació la corrobora l’estudi caldes i alcaldesses, voluntaris dediquen el temps a desconeixement de la realitat objectiu que disposa la Diputa- municipals, que, manllevant la seva comunitat territorial i amenaçant la com- ció de Lleida, una anàlisi exhaus- atenció a la seva activitat pro- petència estatutària que el Par- tiva feta pels professors Ignasi fessional i a la seva família, de- tura o el d’Educació. Com tam- lament i el Govern català tenen Aldomà i Ramon Morell, de la diquen també el seu temps a mi- bé faria bé si atengués definiti- en relació amb el model d’orga- Universitat de Lleida. Entre al- llorar el benestar social i a vament la demanda no resolta nització territorial propi de Ca- tres, el treball conclou que si re- enfortir la convivència dins de durant tot el període democrà- talunya. alment es vol millorar l’eficièn- la seva comunitat. tic i que no és altra que la de do- Aquesta mesura, que s’argu- cia en la prestació de serveis Des de la Diputació de Lleida tar d’un finançament just els menta com a necessària per a bàsics a la població, el que cal és sempre ens hem manifestat par- ajuntaments. la distribució de competències i aprofitar els aspectes positius tidaris que cada competència ha És deslleial que esvulgui derivar la prestació de serveis, és un de l’organització actual de l’ad- de ser gestionada per una sola l’atenció i la tensió de la ciuta- atac frontal al sistema munici- ministració local, abans que bus- administració. El Govern central dania cap a aquells que no ge- palista i serà el primer pas per car noves fórmules. faria un gran exercici de respon- neren els problemes. Els ajunta- eliminar serveis als ciutadans, És evident que la clau per a la su- sabilitat si actués evitant dupli- ments, i menys els petits, no són sense tenir en compte que els pervivència dels municipis petits citats en ministeris que tenen les els causants ni els responsables que es presten des de la proxi- són els equipaments i els ser- competències transferides com del dèficit i del deute de les ad- mitat són els més eficients. veis. Són aquests els que garan- és el cas del de Sanitat, el de Cul- ministracions públiques. que encara queden en el nostre ficials. A més aquestes explo- A casa nostra, aquestes extrac- tori de Catalunya, fent una mo- pendents de reconegut prestigi planeta. tacions han de contemplar des cions tampoc tenen una regu- ratòria de les autoritzacions i que haurà de ser conegut i de- El fracking o la fractura hidràu- del punt de vista ambiental al- lació pròpia, però a manca de re- concedides fins a la data, i de- batut al Parlament de Catalu- lica és un sistema d’explotació tres impactes com són els pos- gulació algunes empreses ja manant que no se’n concedeixi nya. I una vegada analitzat l’in- de determinats gasos no con- sibles efectes de metalls pesats. s’han interessat en realitzar di- cap de nova a tot el territori de forme veure l’oportunitat de la vencionals que es troben dipo- El Parlament Europeu ha realit- ferents perforacions i han sol•li- Catalunya. seva legislació o la seva taxati- sitats en formacions geològi- zat un estudi sobre l’impacte citat una autorització adminis- També proposem, que abans de va prohibició. ques de baixa permeabilitat que d’aquesta tècnica evidenciant la trativa a la Generalitat per prendre cap decisió sobre una Així mateix, cal que tots plegats consisteix en la injecció d’aigua, manca de normativa que reguli dur-les a terme. Bàsicament, futura legislació que podria hi- reflexionem com pot ser que en sorres i productes químics a al- aquesta activitat. Avui a la Unió aquestes actuacions es concen- potecar salvatgement el medi ple segle XXI continuem apos- tes pressions per fracturar les Europea s’està qüestionant la tren a les comarques la Nogue- ambient, en el present i en les tant indiscriminadament pels roques en les quals es puguin conveniència d’aquestes tècni- ra, l’Urgell, la Segarra i el Sol- properes generacions, és neces- combustibles fòssils i, en canvi, trobar gas o petroli. ques. Països com França, Reg- sonès. sari constituir un grup d’experts no dissenyem una Catalunya Els additius que es fan servir per ne Unit o Alemanya ja es qües- Tenim davant nostre una nova amb l’encàrrec d’elaborar un in- que situï les energies netes i re- les perforacions a les capes ge- tionen la legitimitat de amenaça per a la salut, el clima forme en què s’avaluïn tots els novables, basades en l’eficièn- ològiques són cianurs, benzens, l’esmentada tecnologia perquè, i el medi ambient i davant d’ai- riscos ambientals, la viabilitat cia, com una estratègia de pre- etc. Tot això genera una alta amb l’objectiu d’allargar la vida xò exigim al Govern de la Gene- econòmica i els seus costos res- sent i de futur per sortir de la contaminació en els nivells fre- dels recursos gasístics, posen en ralitat de Catalunya que suspen- pecte l’ús de tecnologies reno- crisi i canviar el model econòmic àtics més profunds amb la pos- perill el subministrament d’un al- gui de manera immediata les vables. que ens ha dut fins aquí. Aquest sibilitat de propagar-se amb el tre recurs indispensable com activitats de prospecció que Informe que haurà de ser realit- és, sens dubte, el nostre projec- temps fins a nivells més super- l’aigua potable. s’estiguin realitzant en el terri- zat per un grup d’experts inde- te i el nostre camí.
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 201312.122donacions Elcontroldeladiabetis, Investigaran si hi ha bufetsde sang des assignaturapendent que cerquen desnonatsde LleidaDurant l’any passat delsimmigrants REDACCIÓ. LLEIDA El Col·legi de l’Advocacia de Llei- da va anunciar ahir que faran una investigació per tal de com- provar les irregularitats queREDACCIÓ. LLEIDA Estudi de professors de Medicina de la UdL i metges de l’ICS s’hagin pogut cometre en les co-El 4,4% de les 275.499 donaci- municacions, gestions o tractesons dels 203.036 donants a tot oferts per part d’alguns advo-Catalunya, recollides i processa- REDACCIÓ. LLEIDA de Medicina i metges de l’ICS ha cats a persones afectades perdes pel Banc de Sang i Teixits Els lleidatans d’origen immi- El risc de no seguir observat tots els pacients diag- execucions hipotecàries. Cal re-es van fer des de les comarques grant controlen pitjor la seva di- correctament el nosticats i tractats durant el cordar que la setmana passadade Lleida. abetis (mellitus de tipus 2) que tractament és un 2010 a la regió sanitària, gaire- la Plataforma d’Afectats per la Del total donants, 40.401 ho la població autòctona, malgrat bé 7.300 persones. Hipoteca (PAH) va denunciareren per primera vegada, un 6% que tots dos col·lectiusvisiten la 30% superior Així, mentre el 68,04% dels que quatre bufets fan ofertes amés que l’any anterior. De mit- consulta del metge amb la ma- A través d’una bona autòctons tenien nivells correc- desnonats per aturar el procés.jana, cadascun ha donat sang teixa freqüència. Una investiga- dieta, exercici físic i els tes (el que suposa un bon con- Aixó, el Col·legi de l’Advocacia1,34 vegades, però hi ha hagut ció realitzada pel Grup d’Estudi trol de la diabetis), el percen- ha obert unes diligències infor-4.913 persones que han donat el en Desigualtats en Salut de Llei- fàrmacs tatge baixava fins el 54,76% en matives que serveixin per depu-màxim de vegades possible da, dirigit pel Cap d’Estudis de el cas de la població d’origen im- rar les responsabilitats.(1.548 homes n’han donat 4 la Facultat de Medicina de la migrant. Per procedència, elscops l’any i 3.365 dones n’han Universitat de Lleida, Jorge So- Però tenen millors asiàtics són els que presentendonat 3 cops). De cada donació ler, i publicada recentment a Ga- nivells de colesterol i pitjors resultats, seguits pels CiU diu que la Fundacióde sang, se’n poden beneficiar ceta Sanitaria revela que entre índex massa corporal magrebins. Pel que fa als nivells La Llotja no està inscritafins a tres persones, ja que ca- els ciutadans nouvinguts el risc de colesterol i l’índex de massada donació se separa en glòbuls de no seguir correctament el És a dir, tenen menys corporal. els nouvinguts amb di- REDACCIÓ. LLEIDAvermells, plaquetes i plasma. A tractament (dieta, exercici i fàr- sobrepès i una tensió abetis tenen menys sobrepès CiU va denunciar que la Funda-més, un 80% donen sang per so- macs) és un 30% superior. més controlada que els autòctons i també tenen ció Pública La Llotja no està ins-lidaritat. L’equip format per professors una tensió més controlada. crita al Registre de Justícia, un requisit indispensable per tenir personalitat jurídica. 3 medalles estatals per a alumnes lleidatans d’FP REDACCIÓ. LLEIDA Tres estudiants d’FP de Lleida, MarcVilaró (Guindàvols), Genís Costa (Hostaleria) i Juanjo Qui- jano (Caparrella) han obtingut una medalla en les Olimpíades FP 2013. Enxampats robant en un “LA CAIXA” HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) magatzem de Pardinyes “la Caixa’ destina 20.000 euros als sense llar Formació municipal per als voluntaris socials REDACCIÓ. LLEIDA L’Obra Social ”la Caixa” destina 20.000 euros a la Fundació L’IMO acull des d’ahir la primera edició d’un curs de manipu- La Guàrdia Urbanava enxampar Social Sant Ignasi, per dur a terme el projecte ‘Arrels–Centre lació d’aliments. Els alumnes són voluntaris de les taules de la matinada del dissabte quatre- Obert’, que treballa per inserir les persones sense llar. distribució d’aliments i de la xarxa d’entitats socials. joves, d’entre 22 i 25 anys, ro- bant a l’interior d’un magatzem al barri de Pardinyes, concreta- ment al carrer Anselm Charles.PUBLICITAT
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 COMARQUES 07CompravendrogaaLleidapervendre-laeldobledecaraaFrançaLa Policia Nacional deté tres ciutadans francesos a Les POLICIA NACIONALREDACCIÓ. LESComprar drogues a Lleida ciutat LAURA CORTÉS (ACN)per després revendre-les al do-ble o fins i tot el triple de preu del Veïns de Balaguer canten contra el càncerque els havia costat a França era Una vintena de veïns de Balaguer participen en l’enregistra-la suposada “feina” de tres ciu- ment d’un CD per recaptar fons per la lluita contra el càncer.tadans francesos que la Policia Divendres va començar l’enregistrament del disc, iniciativaNacional (CNP)va detenir la set- de Luís Pastor, del qual se n’editaran 2.000 còpies.mana passada a Les.Agents de la Policia Nacional dela Unitat d’Estrangeria i Docu-mentació de Les, realitzant con-trols mòbils de carretera a la car-retera N-230 que uneix Espanyaamb França, van interceptar unvehicle amb matrícula francesaque transitava per l’esmentadavia, a bord del qual viatjaven La droga i els diners que duien els detingutstres persones de la mateixa na-cionalitat residents en la locali- EL JUTGE EN DECRETA tapisseria del seient del copilot.tat francesa d’Agen. En el regis- PRESÓ PROVISIONAL Els tres detinguts viatjaven tottre del vehicle els van ser sovint a la ciutat de Lleida perintervinguts 205,54 grams de Els tres detinguts, a els qui proveir-se d’estupefaent, a cau-cocaïna ocults a l’interior de la se’ls imputen delictes contra la sa de la diferència de preu quetapisseria del vehicle en què vi- salut pública,van passar a dis- adquireix la substància, que potatjaven, una balança de precisió posició judicial al Jutjat de Pri- arribar a ser dues vegades més AJUNTAMENT DE TÀRREGAi 3.125 euros en efectiu. mera Instància i Instrucció nú- A través del Centre de Coopera-Després de ser interceptats es mero 1 de Vielha. Després de ció Policial i Duaner de Melles- Tàrrega homenatja un treballador municipalva procedir a realitzar un ex- la pràctica de les diligències Els-Pont du Roy, lloc on col·la- L’Ajuntament de Tàrrega ha lliurat una placa de reconeixe-haustiu registre del vehicle, lo- oportunes, el jutge en va de- boren les policies de tots dos ment a Lluís Rey, empleat del consistori que s’ha jubilat. Reycalitzant en un primer moment cretar l’ingrés a presó provisi- països, la Policia Nacional ha ha estat treballador municipal durant els últims 6 anys comuna balança de precisió al cos- onal. L’operació ha estat des- comprovat la reincidència dels a encarregat de manteniment del Camp de Futbol.tat de la roda de recanvi i, pos- envolupada per agents de la detinguts, atès que els constenteriorment, la substancia estu- Unitat d’Estrangeria i Docu- nombrosos antecedents perpefaent oculta a l’interior de la mentació de Les . aquesta pràctica al seu país.PUBLICITAT
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013
 9. 9. BONDIADIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 PUBLICITAT 09
 10. 10. 10 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013Noupladesuportales Elscamí finsvoll’Espluga el Omells a arranjarempresesdelesBorges Buscarà finançament per millorar la meitat de la via SUBDELEGACIÓ DEL GOVERNL’Ajuntament identifica les necessitats actuals del sectorREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESL’Ajuntament de les Borges duu amb risc d’exclusió social i en laa terme una prospecció a les em- L’objectiu: una creació de llocs de treball i con-preses del territori per identifi- cartera de recursos dicions de vida dignes.car les seves necessitats i do- Que reflecteixin el Un dels objectius principals quenar resposta a la seva situació es persegueixen amb aquestaactual. La diagnosi, que té l’ob- suport que ofereix iniciativa és, segons el regidorjectiu d’augmentar la cadena de Promoció Econòmica de Promoció Econòmica, Jordivalor de les empreses i incenti- Ribalta, “reactivar i incentivarvar la creació de nous llocs de l’activitat econòmica del sectortreball, permetrà que el consis- Crear nous llocs de productiu a través de l’expansió,tori ofereixi una cartera de ser- treball a la zona la innovació i la internacionalit- Inma Manso va comprovar ahir l’estat que presenta aquest camíveis que, amb els recursos i ei- zació empresarial. Això es farànes de la Regidoria de Promoció El consistori vol integrar per mitjà dels recursos que ofe- REDACCIÓ. ELS OMELLS DE NA GAIA ma Manso, que ahir va visitar elEconòmica, donaran suport al les polítiques socials i de reix l’Ajuntament i que posa a Els Omells de na Gaia (Urgell) municipi.teixit productiu. promoció econòmica disposició de les empreses”. vol arranjar el camí que uneix la Manso, per la seva part, esvaActualment s’està duent a ter- Posteriorment, i ja en una se- L-220 amb l’Espluga Calba, a les comprometre a buscar finança-me la primera fase del servei de gona fase del programa, seran Garrigues. L’alcalde del munici- ment complementari per finan-suport empresarial, que es ba- són els factors més importants les mateixes empreses les que pi, Delfí Escoté, es va compro- çar l’obra a l’espera que la Direc-sa en la realització devisites pre- per desenvolupar i fomentar podran sol·licitar aquest servei metre ahir a cercar el finança- ció general de Desenvolu-sencials per part dels serveis l’activitat econòmica . En aquest de suport a l’Ajuntament quan ment necessari per arranjar la pament Rural i Política Fores-tècnics municipals a totes les sentit, l’Ajuntament treballa per en tinguin necessitat. meitat del camí, de 7,3 quilòme- tal del Ministeri d’Agricultura,empreses, el que servirà per fer integrar les polítiques socials A més, properament s’organit- tres, iniciativa que tindria un Alimentació i Medi Ambient in-un seguiment del teixit empre- amb les de promoció econòmi- zaran jornades empresarials i fò- cost de 50.000 euros. clogui el projecte de millorasarial del territori. En aquestes ca, cosa que es tradueix en in- rums que permetran l’intercan- Escoté, però, va reclamar el su- d’aquestavia de comunicació enentrevistes es recullen les dades centivar la reinserció laboral, fo- vi de coneixements i trobades port de l’administració central els propers Pressupostos Gene-que permetran determinar quins mentar l’ocupació dels sectors amb els inversors. a la subdelegada del Govern, In- rals de l’Estat.Detingut per robar en Atropella un ancià a Montgai inicia dissabte els tallers de fer sabódues cases de Mollerussa Vilagrassa i després fuig REDACCIÓ. MONTGAI L’Ajuntament de Montgai orga- nitza una nova edició dels tallers d’elaboració de sabó artesà.Tin-En sengles cases unifamiliars del carrer Migdia El xofer fou interceptat en un control de carreteres dran lloc els dies 23 de febrer, 2, 16 i 23 de març i 13 d’abril.REDACCIÓ. MOLLERUSSA quan es van produir dos roba- REDACCIÓ. VILAGRASSA dels fets, la Policia autonòmicaEls Mossos d’Esquadra van de- toris amb força a l’interior de du- Els Mossos van enxampar ahir va aplicar el dispositiu gàbia i altenir la setmana passada, Mihai- es cases unifamiliars del carrer el vespre un conductor que pre- cap d’una hora i mitja va ser in- Golmés baixa un 24% elsta S, de 36 anys, nacionalitat ro- Migdia de Mollerussa. sumptament s’havia donat a la terceptat el vehicle i el seu con- delictes amb el ‘sereno’manesa i veí d’Albacete, com a En els dos casos, el lladre va fuga després d’atropellar un an- ductor.presumpte autor de dos robato- trencar els vidres de la finestra cià de 84 anys a Vilagrassa. Fonts dels Mossos d’Esqua- REDACCIÓ. GOLMÉSris amb força a l’interior de do- per accedir a l’interior. En una Els fets van succeir cap a dos dravan informar que després de Golmés redueix un 24% els de-micilis, un en grau de temptati- casa, després de trencar els vi- quarts de vuit de la tarda a l’an- l’atropellament elvehicleva que- lictes gràcies a la recuperació deva, i un delicte de robatori amb dres no va arribar a accedir, i en tiga N-II, quan després que Pe- dar danyat i això havia permès la figura del sereno ara fa un any,força a l’interior de vehicle. l’altra,va ser descobert pels pro- droV.P. fos atropellat, el xofer es identificar-lo amb certa celeri- segons avançava ahir Ràdio Llei-Els fets es remunten a la mati- pietaris un cop ja havia entrat a va donar a la fuga amb el seuve- tat. Al tancament de l’edició, la da. Aquesta figura ha permès re-nada del passat 26 de desembre l’interior. hicle (Renault Kangoo). Arran víctima estava en estat greu. duir la inseguretat al poble.PUBLICITAT
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 ACTUALITAT 11Detenen3detectiusiel Artur Mas declara un patrimoni de 470.000directordeMétodo3 euros i cobra 144.000 El president català fa públiques les seves dadesDesprés de la cimera policial a Madrid per analitzar la trama AGÈNCIES. BARCELONA ACN El president de la Generalitat,AGÈNCIES. BARCELONA / MADRID Álvarez, exparella de Jordi Pu- polític, que ha comptat amb l’as- Artur Mas, té un patrimoni deL’escàndol d’espionatge polític jol Ferrusola, durant una troba- sistència del director adjunt 469.581,66 euros, segons esque viu Catalunya va viure ahir da al restaurant La Camarga. En operatiu de la Policia, Eugenio desprèn de la declaració de bénsdilluns les primeres detencions. aquesta trobada, Álvarez va ex- Pino, i el cap superior de policia a 31 de desembre del 2012 queLa policia va detenir al vespre el plicar a Sánchez-Camacho els a Catalunya, Agustín Castro. està penjada des d’aquest di-director de l’agència de detec- viatges que va fer amb el fill de lluns al web president.cat. Mas,tius Método 3, Francisco Marco; Jordi Pujol a Andorra transpor- Pregunta de Duran i Lleida que cobra 144.030,12 eurosi també ha arrestat la cap d’ope- tant grans quantitats de diners anuals, té un habitatge a Barce-racions i responsable dels infor- en bitllets de 500 euros. D’altra banda el secretari gene- lona, adquirit el 1991, per valormes de seguretat del PSC, Eli- Els detinguts, als quals s’acusa ral de CiU i portaveu al Congrés, de 180.303,63 euros, que es vasenda Villena; i dos extreba- de revelació de secrets, han es- Josep Antoni Duran i Lleida, va acabar de pagar el 2008. Tam-lladors, Julián Peribáñez i Alex tat traslladats a dependències anunciar ahir al que demanarà bé declara imports en comptesBorreguero. de la Prefectura Superior de Po- una reunió de la Comissió de corrents i dipòsits que sumenSegons la policia, Borreguero i licia de Catalunya. Despeses i Fons Reservats del 45.000 euros. Alhora, disposaPeribáñez són els que van en- Aquestes detencions es produ- Congrés perquè hi comparegui d’accions cotitzades a borsa perregistrar la conversa entre la lí- eixen després de la cimera poli- el director del Centre Nacional valor de 37.278,03 euros i deder del PP català, Alicia Sán- cial a Madrid per analitzar la pre- d’Intel·ligència (CNI) i expliqui plans de pensions que sumenchez-Camacho, i María Victoria sumpta trama d’espionatge quines relacions té amb Méto- 149.000 euros, etc. Mas, al Palau de la GeneralitatUrdangarin citava el Rei Es crema aals correus electrònics l’estil bonze a Castelló‘SM m’ha comentat un possible patrocinador”, diu AGÈNCIES. ALMASSORA Una dona de 47 anys va resul-AGÈNCIES. PALMA DE MALLORCA mentat un possible patrocina- tar ferida greu després de cre-Els correus electrònics entre Iña- dor”, escriu Urdangarin, amb da- mar-se a l’estil bonze a l’interi-ki Urdangarin, Diego Torres i el ta del 12 d’octubre de 2007, en or de la sucursal d’una entitatsecretari de les infantes, Carlos un dels correus que Torres va bancària a la localitat d’Almas- ACNGarcía Revenga i alguns treba- lliurar aquest dissabte al jutge sora, a la Plana Alta de Caste-lladors de Nóos, comprometen que instrueix el cas. Entre els lló. Un testimoni dels fetsva afir- Seguiment massiu de la vaga d’Iberiala figura del Rei Joan Carles ja correus també destaquen els mar que, just després de La primera jornada de vaga dels treballadors d’Iberia contraque apareix com a coneixedor que Urdangarin es va intercan- prendre’s foc, la dona cridava el pla d’ajust de la companyia va tenir un seguiment massiu,dels plans dels dos socis impu- viar amb la princesa alemanya des de terra: “Mireu el que m’heu segons els sindicats. S’allargarà durant part de la setmana.tats pel cas Nóos. “SM m’ha co- Corinna, amiga del Rei. fet; m’ho heu pres tot!”.PUBLICITAT
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 LLEIDA ESPORTIUElBarçaviatjaavuicapaMilàambXaviperòsenseVillaiAdrianoPedro alerta que “aquesta ronda ens ha costat tots els anys” Hi van participar Miguel Ramos (foto), Asier, Mata i XiscoAGÈNCIES. BARCELONAEl Barça viatjarà avui cap a Mi- treballar amb el grup. El primer d’ells, a més, ja va rebre l’alta tit de dimarts. En aquesta ses- sió també s’hi va entrenar Oier Recuperació especial perla per jugar demà (20.45 hores)contra l’AC Milan l’anada dels mèdica. Pel que fa a David Vi- lla, després de superar la pas- Olazábal, del Barça , que també ha entrat a la llista de 20 juga- als lesionats del Lleidavuitens de finals de la Copa sada setmana el còlic renal, el ju- dors convocats.d’Europa. Jordi Roura, però, ja gador i el tècnicvan acordar que En roda de premsa, Pedro REDACCIÓ. LLEIDA La Noguera i a les seves rodali-va donar ahir una convocatòria l’asturià es quedi a Barcelona Rodríguezva rebutjar qualsevol Els jugadors del Lleida Esportiu es. Asier, Mata, Miguel Ramos iamb l’alta de Xavi Hernández entrenant després de quedar de- paper de favorit per al Barça iva que no es van desplaçar el pas- Xisco, esvan desplaçar fins Santperò amb les baixes d’Adriano i bilitat pel procés que va patir. recordar que “tots els anys ens sat cap de setmana amb el pri- Llorenç de Montgai per fer exer-David Villa. A més, Adriano Correia, amb ha costat jugar aquesta elimina- mer equip del Lleida Esportiu cicis de recuperació i readapta- En l’entrenament d’ahir, Rou- molèsties als isquiotibials de la tòria”. A més, va assegurar que per jugar contra la Gimnástica ció. Així van córrer per la serra ira va poder comptar amb Xavi cama dreta,va fer treball de fisi- “el Milan és un rival molt difícil i de Torrelavega es van entrenar esvan relaxar amb un banyen laHernández i DavidVilla, quevan oteràpia i serà baixa per al par- amb jugadors d’un gran nivell”. a les instal·lacions del Càmping piscina climatitzada.PUBLICITAT Avui juga el Màlaga NBA: S’imposa l’Oest i Vicenç Pla demanarà Per la seva banda, el Màlaga Chris Paul és l’‘MVP’ l’execució dels avals juga avui contra el Porto. Els de Pellegrini juguen per primerave- AGÈNCIES. HOUSTON AGÈNCIES. BARCELONA gada en la seva història aques- La Conferència Oest esva impo- El soci del Barça Vicenç Pla va ta eliminatòria. Avui també hi ha sar per 143-138 al de l’Est en la anunciar que si l’actual junta di- un interessant Arsenal - Bayern. 62a edició del Partit de las Es- rectiva no demana l’execució El proper equip de Pep Guardi- trelles de l’NBA. Chris Paul (Clip- dels avals a Laporta (24 milions), ola és el favorit per passar. pers) va ser escollit ‘MVP’. ho farà ell. PUBLICITAT
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 2013 OCI 13 SudokuHoròscop 1 3 8 ÀRIES LLEÓ SAGITARI 6 7 5 21 MARÇ-19 ABRILSerà una jornada en què el que realment 23 JULIOL-22 AGOST Faràs tot el que puguis per un amic que 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Procura no exposar-te a una situació 7 4 6t’interessa és descansar, prendre el diaper cuidar una mica, per no estressar- necessita la teva companyia o el teu consell, les teves paraules seran un bàl- que perjudiqui el teu organisme, ja si- gui abusant de la bona taula o amb un 1 8 5te amb res ni amb ningú. sam perquè l’ajudaran a orientar-se. excés d’exercici o de falta de son. 6 8 7 5 TAURE VERGE CAPRICORNI 3 9 6 20 ABRIL-20 MAIG 23 AGOST-22 SETEMBRE 22 DESEMBRE-19 GENERLa lluna creixent estarà plenament enel teu signe i això vol dir que enfortei- Saps organitzar alguna cosa que creus és de la teva responsabilitat i que està No fugis davant d’un situació tensa en- tre dues persones que es pot produir 5 2 8xes les teves arrels i tot el que realmentés prioritari per a tu. relacionada amb alguna casa o un bé que tens fora del teu lloc habitual. davant teu.T’has de saber imposar i no dependrà de les altres persones. 4 9 7 3 BESSONS BALANÇA AQUARI N. 1.715 1 6 5 8 21 MAIG-20 JUNY 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE 20 GENER-18 FEBRER Solucions n. 1.714Avui estaràs en contacte amb algú que Dia molt entretingut, en què vas a valo- Hauràs de desfer un pla o una cita que Completa el taulell dividit en nou 4 5 6 7 8 2 1 3 9et resultarà interessant o qui compar- rar més el que puguis fer per tu mateix, etvenia molt de gust perquè algú recla- quadrats (81 caselles), disposats 8 7 3 1 9 6 2 5 4teixes una afició. És probable que et sen- sense dependre de ningú i això és una ma la teva presència i encara que això et en nou files i columnes, emple-tis generós amb el teu temps. cosa que li ve molt bé al teu caràcter. posarà de cert mal humor, nant les cel·les amb números de 2 1 9 4 5 3 6 8 7 l’1 al 9 sense que es repeteixi cap 6 2 8 5 3 7 9 4 1 xifra a la fila, ni a la columna, ni CRANC ESCORPÍ PEIXOS al requadre. 3 4 1 9 2 8 7 6 5 21 JUNY-22 JULIOL 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE 19 FEBRER-20 MARÇ 7 9 5 6 4 1 3 2 8Estaràs una mica incòmode amb unes Millores molt pel que al teu organisme Hi ha missatges que t’arriben a través 9 8 7 3 6 4 5 1 2paraules que algú et diu o amb un petit es refereix perquè aquest consell pro- del subconscient, dels somnis, que so- Universitat de Lleida 1 6 2 8 7 5 4 9 3inconvenient casolà que potser provo- fessional o un tractament nou et va a vint tenen tanta importància per a la ma- http://sudoku.udl.cat 5 3 4 2 1 9 8 7 6ca una situació una mica tensa. funcionar molt bé. joria d’aquests nadius.

×