Bondia.cat 17/09/2013

461 views

Published on

TITULAR i FOTO: Catalunya ja ven més fora d’Espanya que dins

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 17/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 17 DE SETEMBRE DEL 2013 Catalunyajavenmés forad’Espanyaquedins Va relliscar dissabte quan intentava accedir al cim del Tuc de Gran Sendrosa Morl’excursionista feritencauredesde 100metresd’alçada p. 08 p. 09 PUBLICITAT Mas diu que casos com el de Manufri evidencien la internacionalització del país Almenys12mortsenun tiroteigenunedifici militaraWashington p. 11 NÚMERO 1.799 ANY 8 SALVADOR MIRET (ACN) El president Mas va visitar les instal·lacions de Nufri, acompanyat de les autoritats i dels representants de l’empresa mollerussenca El PP obre expedient a Pintó per vincular la Via Catalana amb ETA RoshoreprovaiZaballoslidiuquereflexionisobresihadedimitir p. 06 Tot i que no hi entra, obre la porta a votar-hi a favor si es duu al Parlament ElPSCdubta delPacte Nacionaldel DretaDecidir p. 03 i Edit. 05 SALVADOR MIRET (ACN) Unapersonaintoxicada perunincendienun tallermecànicdeLleida p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Martí. Anselm Clavé, 35 De 22.00 a 09.00 h Aragonés. Plaça Paeria, 1 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells De 22.00 a 09.00 h Miarnau. Plaça de l’Exèrcit, 5 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 1 = Blets 4 = Melcoratge 0 A Palmeres 0 = Plantatge 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 16 al 22 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Lestemperatures mínimespujaraniles màximesbaixaran Fins a mig matí, cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. A partir de migdia, la nuvolositat augmentarà al terç nord amb el creixement de nuvolades a punts de muntanya. Les pluges seran inexistents, encara que hi pot caure algun ruixat aïllat a l’interior. Les temperatures mínimes es mantindran semblants o seran una mica més altes, mentre que les màximes seran lleugerament més baixes. 08.02 h 20.29 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI Elssocialistesesmantenenalmarge delPacteNacionalpelDretaDecidir El PSC de totes maneres obre la porta avotar-hi favorablement si es duu al Parlament com a resolució AGÈNCIES. BARCELONA Joc d’equilibris dels socialistes catalans amb un no però sí al dret a decidir. Poc abans de la presentació del manifest con- sensuat,elPSCvareafirmarahir el seu rebuig a formar part del Pacte Nacional pel Dret a Deci- dir malgrat les gestions de l’ex- presidentdelParlamentJoanRi- gol,peròvadeixarlaportaober- ta a recolzar “les tesis” del documentfundacionald’aquest organisme si aquest es porta al Parlament com a resolució. Després de l’executiva del PSC, el portaveu del partit, Jau- meCollboni,vareconèixerenro- dadepremsaelsesforçosdeRi- gol per acostar postures, enca- ra que creu que aquest debat ha de traslladar-se al debat de PolíticaGeneralquesecelebra- rà a final d’aquest mes. En aquest escenari és on el PSC,segonsvadir,podriarecol- zar les tesis a favor de la con- sultacatalanaenelstermesque plantegil’anomenatPacteNaci- onal, del qual tampoc formen part PPC i Ciutadans. El PSC va aquest anunci ho- res abans de la presentació del Pacte Nacional pel Dret a Deci- dir,queharedactatl’expresident del Parlament, Joan Rigol, per encàrrecd’ArturMas.Eltextde- fensa que els catalans puguin votar sobre el seu futur col·lec- tiu i està escrit amb la voluntat d’ampliar-nelabasesocial.Tam- bé es pretén que el manifest si- gui acceptat per la majoria de sensibilitats. Aixídoncs,ArturMasjatéso- bre la taula el text consensuat perlacinquantenad’entitatsque vanconstituirelPacteNacional pel Dret a Decidir. Després de Francesc Homs i Joan Rigol, just abans de presentar el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir RAFA GARRIDO (ACN) DECLARACIONS DE JOAQUIN ALMUNIA La Comissió Europea s’ha prounciat clarament sobre el conflicte entre Catalunya i l’estatespanyol.Segonselvi- cepresident de la Comissió Europea, Joaquín Almunia, Catalunyaesquedariaforade laUnióEuropeaenelcasque s’independitziperquè“lapart segregada no és membre de la UE”. Poc després d’aques- tesdeclaracions,desdeBrus- sel·les, la portaveu de la Co- missió,PiaAhrenkilde,havol- gut fer costat Almunia subratllant: “Un estat inde- pendent es convertiria en un país tercer respecte a la UE”. LaCEdiuqueunaCatalunya independentsortiràdelaUE Rigol presenta el text íntegre del Pacte Fins ara s’han sumat a la iniciativa més de 800 entitats que defensen un comú denominador El PSC reconeix l’esforç per incloure’l Sosté que aquest tema s’ha de tractar al debat de Política General parlarambtoteslesentitatsque van seure en aquella taula, s’ha consensuatunmanifestquepre- tén ser el mínim comú denomi- nador de totes les ideologies, sensibilitatsipuntsdevistaque admeten que els ciutadans te- nendretadecidirelseufutur.En aquestessetmanes,mésde800 entitats ja s’han adherit a la ini- ciativa a través de la web, tot i que nova ser fins ahir que esva fer públic el text íntegre. Apartird’ara,lesentitatsior- ganitzacions tindran un marge de 15 dies per ratificar el text o persumar-s’hi,compodriaserel cas de Foment delTreball. Malentèspel seusuportal procéscatalà Lituàniasostéaraques’hainter- pretatdeformatendenciosaier- rònialasevaposiciósobreCata- lunya. El ministeri d’Afers Es- trangers lituà ha emès un comunicatenquèesmostrapre- ocupat per la interpretació que lapremsahafetdelasevaposi- ciósobreCatalunyaquequalifi- ca de tendenciosa i emmarca la qüestióenunaferdomèstic.Ho inclou, doncs, en l’àmbit intern d’Espanya i remarca que els afersdomèsticss’handesoluci- onar segons les mesures demo- cràtiques i legals i respectant la Constitució. Aquestes declara- cions arriben després de la reu- nió de l’ambaixadora d’aquest país amb el ministre Margallo, que ahir tambéva mantenir una trobada amb l’ambaixador de Letònia pel mateix assumpte. PUBLICITAT
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 Cartes al director A Espanya hi ha molts infants que no tenen per a menjar, però tambééscertqueelspaïsoscom Síria, que estan en plena guerra hihaunmilióderefugiatsquees mantenen vius gràcies a ONG’s com MSF (Metges Sense Fron- teres). Des del meu punt de vista com a soci de MSF, penso quesi no comptem amb les ONG’s la poblacióeuropeaiamericana,hi ha perill que morin centenars de milers de persones, ja que, si tenim en compte que està qua- si comprovat que tenen arma- mentquímic,nohauríemd’estar tan tranquils ni que sigui un te- ma que no implica directament Espanya, però cal recordar que les forces armades espanyoles han participat amb nombroses operacions contra islamistes. No m’agradaria gens que els qui ens governen, tornessin a pactar amb EUA, amb la possi- bilitat que el nostre territori si- El futur de les persones i de les societatsestàlligatal’educació. Al llarg dels segles la formació ha estat una eina molt pode- rosa i un bé actiu imprescin- diblequehapermèslatransfor- mació de la societat i el progrés individual i col·lectiu. Enstrobemenunmónglobal, que està marcat per la tecnolo- gia i que avança exponencial- ment. Això, però, no ens ha de fer perdre devista que la tecno- logia, la ciència i el coneixe- ment s’han de complementar amb les arts i la cultura, la soli- daritat i els valors humans. L’educació obre la ment i és un element fonamental per créixer i per sentir-se integrat en la co- munitat. L’Ajuntament de Lleida fa anys que treballa en l’impuls de polítiques actives que demos- tren la seva aposta per l’educa- d’opcions formatives que van des de les tecnologies de la in- formació i la comunicació a les arts plàstiques, la música, les arts escèniques, el medi am- bient i natural, la salut o el pa- trimonihistòric,entrealtres.Se- ran el professorat i la direcció dels centres el qui escolliran aquells que siguin més interes- sants per al seu alumnat i l’in- clouran en el programa forma- tiu. L’acció municipal ha demos- trat el seu interès per la Forma- ció Professional, conscient que la competitivitat en el món em- presarial depèn d’aquest ca- pitalhumàiquel’ocupaciódeles personesaugmentasiestenien aquests coneixements i titula- cions.LaFPestàassolintlaple- na normalització i el reconeixe- ment social, fet que ajuda a que cada cop hi hagi més empreses quecontribueixinenlaformació del futur titulat, a l’increment de titulacions i la internaciona- lització dels estudis. Al conjunt de les Terres de Lleida hi ha exemplesdelbonfuncionament d’aquest sistema que facilita l’entradadelsjovesalmónlabo- ral.LaPaeriailaGeneralitatcon- tinuen donant suport a aquests estudisamblaFiradeFormació Professional i Treball, amb el Viver per a Emprenedors de FP i amb la convocatòria de be- ques municipals per a estudis i estadesformativesal’estranger. En aquest sentit, els idiomes és una de les assignatures pen- dentsenelnostrepaísenlaqual els alumnes han d’esforçar-se per recuperar competitivitat. Amb lo anterior, s’ha de sub- ratllarelpaperfonamentaldela Universitat de Lleida, sense la quallaciutatnohauriaavançant ni mirat endavant de la mateixa manera. La recuperació de la UdL és per a Lleida un dels fets més rellevants del segle XX. El nivellquehaassolit,ambladifi- cultatdefinançamentdelesuni- versitatspetites,ensfasentirun orgullespecialperlanostraUni- versitat. La Paeria ha estat i se- ràunespónsorbàsicperalaUdL ielprojectedeParcCientíficque desenvolupemconjuntamentés l’exemple actual. Però l’educació no és només el currículum reglat. Els ense- nyamentsartístics,comhediten moltes ocasions, són el futur de laciutatenlaindústriaculturali els centres de formació munici- palscomelConservatoriiEsco- la de Música, l’Escola d’Art Le- andreCristòfolil’AuladeTeatre comptem aquest curs amb 3.000 alumnes i són una apor- taciódelaciutatalasensibilitat i la creació artística. L’acció educativa municipal tambéhadetenirencompteels noisilesnoiesquetenenproble- mesenelseudesenvolupament educatiu.Enguanys’haposaten marxa el programa “La Segona Oportunitat (L2O)” en el marc del Pla oQp’t on s’ofereix als jo- ves les eines i la orientació edu- cativanecessàriapertornarala formacióregladaocomplemen- taria. Finalment,lacreençaenl’es- port,comainstrumentbàsicper alasocialitzaciódelsinfantsiels joves,tambéportalaPaeriaafo- mentarlapràcticaesportiva,so- bretot des de la base. I hem de tenirpresentselsprogramesin- fantils per als períodes no lec- tius. L’Estiu de Petits, Estiu de Joc i Esportmania han ofert en- guanyfinsa3.300places,dedi- cades a educar amb l’esport en temps de lleure. L’educacióéselgranpatrimo- niquetenimlespersoneselqual s’aconsegueix aplicant la cultu- ra de l’esforç, essencial en tot el procés vital: personal, familiar i professional. Sempre és el mo- mentd’aprendreiambl’inicidel nou curs escolar torna a fer-se evident la voluntat que hem de mantenird’emprendre,desupe- rar-se i de no aturar-se davant nous reptes. L’educació és un dret i s’ha de promoure el seu protagonismeenlasocietatper- què són les persones i les famí- lies les que, exercint la seva lli- bertatpersonal,construeixenles ciutats i els països en els quals volen viure. Lleida està en constant evo- lució i l’educació, com a indica- dordeprogrésd’unasocietat,ha de ser l’actiu que ens mogui a tots junts cap al progrés dels seus ciutadans i ciutadanes. gui assenyalat com a enemic dels islamistes. Elfonamentalismeradicalés capaç de destrossar el món. I si EUA es torna a posar enmig d’unaguerra,ibombardejaamb míssilscomesvaferaKosovoel 1999. Elpaperdel’ONUésmoltim- portant per resoldre de forma satisfactòria els conflictes exis- tents,isensdubte,sil’ONUpren decisions encertades i pacífi- ques,debensegurserviràperal- guna cosa. I les ONG’s poden ajudaramilionsdenensadonar- losmenjar,ambtotelquerecap- ten de les quotes dels seus so- cis. Síria,unpaísenguerra ció, fent d’aquest àmbit una de lesprioritatsdelgovernmunici- pal.Enelprocéseducatiuhipar- ticipenl’escola,lafamíliailaciu- tatperquèlaciutat,nohopodem oblidar,tambéeduca,ambvalors cívics, de convivència i plura- litat, entre altres. Conscient, doncs, que el futur de qualsevol societatpassapergarantirelco- neixement, en totes les seves vessants, la Paeria manté un compromíscreixent,donantsu- port en totes les etapes del sis- tema educatiu. Una de les dades més relle- vants i que sempre destaquem és que Lleida continua liderant la xarxa d’escoles bressol a Ca- talunya i l’Estat amb 18 centres municipals, que cobreixen més delameitatdel’ofertatotalpre- escolar a la ciutat. Però la preo- cupació i la dedicació de l’Ajun- tament en l’activitat educativa es reflecteix clarament més en- llà amb una àmplia oferta com- plementària. Vull fer especial menciódel’“Educacióal’abast”. La Paeria té un ampli catàleg d’activitats que posa a disposi- ció dels centres educatius de Lleida per complementar la se- vaofertacurricular.Elprograma, dellargatradicióentreelsesco- lars,fouengegatarafa26anys, amb l’objectiu de contribuir al procés d’educació i d’aprenen- tatgedelsmésde30.000alum- nes de la nostra ciutat. Per al curs 2013-14 consta de 447ac- tivitats que ofereixen unventall Més sobre l’Arxiu Municipal de Lleida Maria Jesús Llavero Porcel i Teresa Ibars Chimeno. Arxiveres. En referencia a la contesta de la regidora de Cultura de l’AjuntamentdeLleida,Mont- serrat Parra, referent als ai- guats que van afectar l’Arxiu Municipal, voldríem dir que vam escriure la carta oberta amb la seguretat i el conven- ciment que qualsevol servi- dor públic, fins i tot, els elec- tes, estan per atendre les ne- cessitatsielsdubtesdelsseus conciutadans. Totiqueensenvamadreçar poc després de la inhabitual tempesta i les seves conse- qüències,vamentendrequela falta de resposta es devia al temps de vacances en el que ens trobàvem i no a la falta d’interèsendonarunarespos- ta. Tambéensalegremquevos- tèrecullienlasevarespostala gran professionalitat de l’equip de l’Arxiu Municipal, a laqualcosanosaltresjafèiem esment com una de les raons per las quals no es veia afec- tat el servei, a pesar de les mancancesestructuralsendè- miques en les que desenvolu- penlasevafeina.Estemsegu- res que les companyes i com- panydel’ArxiuMunicipalliho agrairan. Tanmateix, com ja sap per- què així ho vam fer constar a lasignaturasomarxiveres,iho som amb una llarga trajectò- ria professional, per tant co- neixedores tant de les i dels professionalsalsqueenshem referitmésamunt idelesins- tal·lacions de Gardeny de les que vostè parla. Peraquestmotiusabemque no estan equipades ni dispo- sen de les eines necessàries per poder intervenir de la ma- neraméscorrectaiadequada. També sabem cóm es va dis- tribuir la documentació i per tant que es va fer el que es va poder amb la manca de recur- sos habituals. Enspreocupamoltqueenla seva contesta ens digui que estanestudianttambélapos- sibilitatdetraslladarmoltade la documentació que hi ha a l’edificiPal·lasalesdependèn- cies que té l’Arxiu a Gardeny, perquè com a professionals sabem que aquelles depen- dències no són suficients, no tenenlesinstal·lacionsneces- sàries i presenten greus man- cances de tota mena. Esperem que el compromís de l’equip de professionals de l’Arxiu Municipal de Lleida se reconeguifinsalpuntdetenir en compte les seves recoma- nacions respecte a les carac- terístiques que cal que tingui unainstal·laciótannecessària per a la nostra Paeria, per als investigadors,estudiantsiciu- tadans en general com és un Arxiu Municipal amb la rique- sa patrimonial que té el de la nostra ciutat. També esperem que amb l’esperit de servei que mani- festaalprincipidelasevacon- testa posi fil a l’agulla per aconseguir l’Arxiu Municipal queunaciutatcoméselcasde lade Lleidaesmereix,alesho- res nosaltres i tota la resta de conciutadansliagrairanavos- tè. L’educació, actiudefutur ideprogrés ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Josep Maria Castells Benabarre Col·laborador periodístic Àngel Ros Domingo Alcalde de Lleida No m’agradaria gens que els qui ens governen tornessin a pactar amb els EUA El paper de l’ONU és molt important per resoldre el conflicte de forma satisfactòria
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 Afirmar que la Via Catalana cap a la Independència ha es- tatunèxitrotundnohauriade ser cap sorpresa ni novetat en un país amb una cultura de- mocràtica consolidada. Però pel govern del PP actual això sembla una tasca inassolible. Negar l’evidència de l’èxit de la Via Catalana i intentar mi- nimitzar-la de qualsevol ma- neraésproducted’unllargse- guit d’actituds i declaracions que demostren fins a quin punthaimperatlaceguerapo- lítica del govern Rajoy. A tot això cal sumar-hi la seva inca- pacitat de lideratge i el fet de sercaptiud’unamaneradefer políticabasadadurantanysen l’enfrontament amb Catalu- nya per aconseguir moltsvots a Andalusia, Extremadura o València,perposarnomésuns exemples que tots tenim a la memòria. Però l’obvietat de l’èxit de la mobilització d’aquest 11 de setembre s’imposa de mane- ra evident quan sentim en pa- ral•lellesdeclaracionsdelavi- cepresidentaespanyolaSora- ya Sáenz de Santamaría al•ludint a una hipotètica ma- joria silenciosa. Una majoria silenciosa, però, a la qual se li pressuposa d’entrada que no vol la independència de Cata- lunyaialaquetampocselivol donar veu i vot amb una con- vocatòria democràtica de re- ferèndum per expressar-se lliurement sobre el futur del seu país. Percert,aquestésunargu- ment ja esgrimit a l’anterior Diadadel2012perpartdelPP i que va quedar desmuntada de dalt a baix quan el Presi- dentMasvaconvocarelpoble català a les urnes i aquesta “majoria silenciosa” va deci- dir que el PPfos la quarta for- ça política del Parlament ca- talà i que CIU i ERC fossin la primera i la segona respecti- vament. Fins ara, la tàctica de mini- mitzar des de Madrid el des- encísdelpoblecatalàarrande lasentènciadelTribunalCons- titucional que escapçava l’Es- tatut del 2006 aprovat en re- ferèndum ha aconseguit l’ob- jectiu contrari: mobilitzar i sumar milers i milers de cata- lanes i catalans a la causa in- dependentista fins a desem- bocar en la Via Catalana Cap alaIndependència,organitza- da per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i secundada en cos, ànima i veu per 1,6 milions de catalanes i cata- lans. Una demostració emoci- onant, festiva i amb senyde la voluntatdelpoblecatalàd’es- devenir un nou Estat dins d’Europa, més enllà de la xifra concreta i que només preocu- pa als que se senten incòmo- desamblapulcritudieltaran- nà pacífic de la reivindicació. La qüestió ja no és si ens escolta Espanya; si hi ha algú a l’altre costat, que fins ara amagava el cap sota l’ala. La qüestiójaésquanicomesdó- narespostaaldretadecidirde Catalunya, dins la legalitat i esgotant lesvies de pacte i di- àleg. El silenci de l’Estat ja és completament insostenible, i fins i tot ratlla el ridícul, quan l’aspiració dels catalans ha traspassatfronteresiaviatse- rà sobre la taula dels princi- pals centres de poder i de de- cisió a nivell mundial, impul- sat per l’eco dels 1,6 milions de catalanes i catalans enfi- lats del Pertús a Alcanar. Gestionar des del Govern de la Generalitat les expecta- tives desfermades tampoc no seràfàcil.ElPresidentMasha dit que com a molt tard a prin- cipis del 2014 es fixarà la da- taperalacelebraciódelacon- sulta, tal i com fixa l’acord de governabilitat signat a l’inici de la legislatura entre CiU i ERC. De moment hi ha cinc vies encara per esgotar. En el casquexoquinambunmurin- franquejable, seran substi- tuïdes per unes eleccions de tipus plebiscitari com a úl- tima i gens desitjable opció per donar veu a la ciutadania. L’èxitdelaViaCatalanadó- na més força al President, al Govern i al Parlament per fer realitat la consulta al 2014. D’una banda, ens reforça com a país davant de Madrid i, de l’altra, també dóna més argu- ments als que dubten sobre la consulta i els convida a sumar forces fins al moment d’exer- cir el nostre vot en el referèn- dum. Aquell serà el moment precís de discrepar legítima- ment sobre una o altra opció, segons els arguments que ca- dascúsiguicapaçdebastirpel bé de tot el país. Fins llavors hem de ser capaços d’anar de la mà i no en tinc cap dubte que finalment així ho farem. I és que, lluny de refredar- se, la voluntat i la fermesa en ladefensadeldretadecidirés mantéintactad’unanyaaltre, però cada cop s’eixampla més la massa social sobre la qual se sustenta. Davant d’aquest escenari en el qual el poble de Catalunya serà més d’hora quetardcridatalesurness’ha de tenir present que per fer- ho bé, cal edificar sòlides es- tructures d’estat a Catalunya, en paral·lel a aquesta majoria social. Una majoria social per l’es- tat propi la que fins ara hi són comptats 1,6 milions de veus de catalanes i catalans i que l’Espanya més rància contra- posa a una majoria silenci- osa, recuperant el pitjor ima- ginari del franquisme i la idea d’una societat servil, resigna- da i muda amb un únic i vàlid intèrpret de la seva voluntat. És davant d’aquesta manera d’entendre la política i de go- vernar un Estat que el poble catalàhadecidit,desdefauns anys i de manera cadavegada més majoritària, d’anar fent via. 1,6milionsdeveusiunamajoria Jaésbenbéveritatqueunmateix fetpotexplicar-sedemaneresdi- ferents. Dic explicar perquè les imatgessónlesquesón,pertant, es veuen igual, tot i que s’expli- quen,escomentenise’nfatertú- liademaneradiferent: alaCata- lan way, a la Spanish way i a la Global way. Per sort, som molts alsqueensinteressacoms’expli- ca al món aquesta última gran manifestació. Catalan way Una manera de fer i ser cívi- ca, pacífica, democràtica, famili- ar, majoritària, positiva i oberta que, a través de la societat civil, aconsegueix més de 400 km de complicitat,sentimentiesperan- ça.Capincidenten400kmdeVia Catalana,encanvi,auns400km deCatalunyaesprodueixunatac feixistaalaDelegaciódelGovern CatalàaMadrid.Inacceptable,in- tolerable,nopotquedarimpune. A la Catalan way del president Mas:l’únicpresidentquehafixat de manera decidida i inequívoca un horitzó de llibertat i sobirania iquehohafetdesdelGovernino desdelacomoditatpolíticad’una oposicióquesemblavolgudaide- sitjada. Spanish way EmdespertoaMadridel12de setembre;latelevisiómadrilenya obre la notícia de la Diada amb unes imatges de crema de ban- deres. 1r impacte.Acontinuació, ball de xifres: que si 1’6 milions de persones, que si 600.000, 400.000 o 200.000. Segon im- pacte.Comencenlestertúlieste- levisives amb personatges units en un sòlid argument: lavia “fue importante,peronoexpresaelcla- mor de la mayoría silenciosa ca- talana que no quiere la indepen- dencia”. Una vegada més, un in- tent de minimitzar l’èxit de la ciutadania,unintentmésd’extre- mar “la bogeria separatista” de Mas. Li retreuen a Mas de fer-li el joc a ERC i que això el perjudica electoralment. El que encara no hanentèsésqueelMaséselpre- sidentdeCatalunyaabansqueno pas president de CDC; encara no hanentèsqueprimerésbuscarel bé del país que no pas jugar al tacticisme politico-partidista. El seulideratgeifermesaenelpro- cés és indiscutible per a tots els actorssocialsipolíticsdelnostre país. Encaranohanentèsquemen- tre Espanya està enquistada en l’arcaic sistema de fer política, Catalunyaestàencetantunano- va etapa en la forma de fer polí- tica, d’organitzar-se institucio- nalmentid’entendreelconcepte de ciutadania. Mentre una part de la societat espanyola palesa un malestar evident i creixent contra la classe política i la polí- tica en ella mateixa, a Catalunya lagents’il·lusionaambunobjec- tiu molt compartit i transversal i recórre a la política i a les insti- tucions nacionals per canalitzar la seva voluntat i veu. Sense po- lítica no hi ha procés. Fem, així doncs, de la política un instru- ment i no un problema, la histò- ria no ens perdonaria altra cosa en aquest moment històric. Global way La Global way, com sempre, prudent i expectant, mirant, es- coltant, preguntant i analitzant. A la seva manera. El món del se- gle XXI no pot oposar-se a lavo- luntatdemocràticad’unpobleia la veu de les urnes. La legalitat d’un estat, esbiaixadament lle- gida,nopotcontradirlalegalitat internacionalacceptadaqueem- paraeldretd’autodeterminar-se. Vullcreurequela#Globalway és més pro #Catalanway que no pas #Spanishway. El temps con- firmaràqueavuielmónveuisap que alguna cosa està passant, com també que la #Globalway tradueixallòquela#Spanishway explicacomel“problemacatalán” per “Spain have a problem”. Catalanway,Spanishway iGlobalway DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Quan encara perdura el ressò per la Via Catalana de l’11 de setembre, amb declaracions com la del comissari Almunia augurant que Catalunya es quedarà fora de la UE si s’independitza o la dels ambaixadors letó i lituà a Espanya, als qui el ministre García-Margallo ha estirat les ore- lles per donar suport a la Catalan Way, ahir es presentà el Pacte Nacional del Dret a Decidir, que ja compta amb 800 entitats que defensen un denominador comú. Com sol ser habitual, tots els partits ja s’han aliniat a favor o en contra, segons el que dictaminen les seves tesis. Els socialistes, però, per la seva part, continuen fidels amb la seva ambigüitat política en tot alló que envolta el sobiranisme i per ara es quedaran fora, tot i que diuen que podrien acabar dins. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). ElPacteNacionalpelDretaDecidir Joan Ramon Zaballos i Rubio Cap de l’oposició i líder de CiU a la Paeria Diputat de CiU al Congrés Marc Solsona
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA ElgrupmunicipaldeCiUal’Ajun- tament de Lleida vol que els es- tudiantsdelaUniversitatdeLlei- da(UdL)esconverteixinenpres- criptors de l’oferta turística i comercial de la ciutat. Amb aquest objectiu, el grup municipaldeCiUvaavançarque demanaràenlapròximaComis- sió municipal de Mercats, Co- merçiTurismequel’Ajuntament de Lleida promogui un conveni amb la UdL i els sectors hosta- ler, comercial i turístic per tal d’oferir un pack de benvinguda amb múltiples possibilitats diri- git als nous estudiants de fora de la ciutat, amb l’objectiu que coneguin tots els atractius de la capitaldelSegriàienfacindifu- sió. Dos bombers inspeccionen les instal·lacions afectades per les flames Unintoxicatenunincendi enuntallerdeLleida Un delsvehicles tambéva quedar afectat pel foc REDACCIÓ. LLEIDA Un foc va afectar ahir un taller deLleidasensecausarferits,tot i que el SEM ha atès preven- tivament un treballador que en el moment dels fets es trobava dins de l’establiment, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Eltallerestrobasituatalcar- rerJosepSerrateriForga,alpo- lígonindustrialQuatrePilansde Lleida. El foc va començar quan passavenunsminutsd’unquart de dues del migdia i va afectar un vehicle. MOLTA AFECTACIÓ PEL FUM El local va quedar molt afec- tat pel fum i un cop extingit l’in- cendi, al voltant de les dues del migdia, es va començar a venti- lar el taller i a revisar l’estructu- ra. Finsalazona,s’hivandespla- çar set dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques. CiUinstaapromoureel turismealsuniversitaris Proposen lliurar-los un pack turístic de benvinguda MansorepelConsorcid’empresarisdel’Aeroport Lasubdelegada,InmaManso,varebreahirelsrepresentants delConsorcid’empresarisdel’aeroportd’Alguaire,quelivan presentar el projecte d’implantació d’un recinte duaner. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN Presentena LleidaelPla Estratègic deTurisme Per als anys 2013-2018 REDACCIÓ. LLEIDA El departament d’Empresa i Ocupacióvapresentarahirare- presentantsdelsectorturísticde LleidaelPlaEstratègicideMàr- queting deTurisme. La jornada, que va comptar amb més de 60 assistents, va anar a càrrec del subdirector de l’Agència Ca- talana de Turisme, Patrick Tor- rent. Elpladefineixelsprincipisbà- sics del model turístic de Cata- lunya a mig termini i orienta la política turística de tots els agents del sector, públics i pri- vats,especialmentladelaGene- ralitat de Catalunya, amb la in- clusió de les pautes per desen- volupar un model turístic regit percriterisdecompetitivitatsos- tenible. El document també es- tableix les Directrius Nacionals deTurismeambl’any2020com a horitzó. El Pla Estratègic, les Directrius Nacionals i el Pla de Màrqueting Turístic conformen l’Estratègia de Turisme 2020 de Catalunya. SALVADOR MIRET (ACN) ACN / REDACCIÓ. LLEIDA La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, va explicar ahir, després de la reunió de la direcciódelpartit,quelaforma- ció obrirà “un expedient infor- matiu”alregidorpopulardeLlei- da Pau Pintó per comparar els participants a la Via Catalana amb ETA i els “assassins”. Se- gons la líder del PPC, el que va publicaralesxarxessocialselre- gidor “no va ser el més adequat ni el més procedent” i per això “s’actuaràenconseqüència”.“El PPC té una responsabilitat clau en el diàleg i és molt important el paper d’intermediació i d’aju- da al contacte amb el govern d’Espanya”, va afegir. REACCIONS Quantalcapítoldereaccions- davant el que PIntó va publicar Sánchez-Camacho qualifica d’inadequat el que publicà l’edil La líder del PPC anuncia que el partit actuarà en conseqüència Ros demanarà explicacions al ple Tant al regidor del PP com al portaveu municipal del grup a l’Ajuntament Zaballos vol que actuï amb responsabilitat Acusa la cúpula del PP d’encoratjar aquests actes ElPP obreexpedienta Pintópercompararla ViaCatalanaambETA Ros ho reprova i Zaballos li diu que reflexioni si ha de dimitir el Facebook, l’alcalde de Lleida, ÀngelRos,vaassegurarque“ho considero reprovable i demana- ré explicacions en el ple munici- pal tant al regidor com al porta- veu del grup popular, Joan Vile- lla”. Per la seva part, el cap de l’oposicióilíderdeCiUalaPae- ria, Joan Ramon Zaballos,va de- manarunarectificaciópúblicaa Pintó i va acusar la cúpula diri- gent del Partit Popular a Lleida, BarcelonaiMadridd’avalarien- coratjar aquest tipus de ma- nifestacionsperbuscarl’enfron- tament i la divisió a la societat catalana. En una carta oberta, Zaballos li ha demanat al re- gidordelPPquereflexioniètica ipersonalmentiactuïamblares- ponsabilitat pròpia d’un paer, deixa en funció de la seva cons- ciència la possibilitat de dimitir. ElPPvolmillorarl’espai depetancaaMagraners REDACCIÓ. LLEIDA ElGrupMunicipaldelPPpresen- taràunapropostaperinstarala Paeria a millorar les instal·laci- onsdelClubPetancaMagraners perquè els usuaris puguin prac- ticar-hi d’una forma adequada. Cappontrecullfirmesper noacollirlamesquita REDACCIÓ. LLEIDA L’Associació De Veïns de Cap- pont ha iniciat una recollida de signatures “perquè el Palau de Vidre dels Camps Elisis no sigui la Mesquita dels Musulmans”.
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT ORIOL BOSCH. ACN El president de la Generalitat, Artur Mas, va assenyalar que ambexemplescomeldelnaixe- ment del joint venture Manufri deMollerussa,Catalunyailase- va economia s’estan ‘’internaci- onalitzant a fons’’. Ho va dir en l’acte d’inauguració d’aquesta novaempresaqueelaboraràba- ses de fruites per a la indústria alimentària i que tindrà l’exclu- sivitat d’aquest sistema al sud d’Europa. Mas ha aprofitat l’ac- te amb presència d’inversors i clientsdeFrançail’Estatperre- cordar que en els darrers dos anys Catalunya javen més a fo- rad’Espanyaqueadins,totique no es pretén pas deixar de ban- da el mercat espanyol. SegonselpresidentMaseljo- int venture entre l’empresa mo- llerussenca Nufri i la francesa Maneperelaborarbasesdefrui- tesperalaindústriaésunamos- tra de la internacionalització ‘’a fons’’del’economiacatalana.En aquest sentit, Mas va assenya- larqueaixòque‘’nosaltresestem fent ara, altres països de la ma- teixa dimensió ja ho han fet fa un temps enrere’’. El president es va referir a Àustria, Dinamarca, Finlàndia o “Des de fa 2 anys Catalunyaven més fora Espanya que dins” L’EMPRESA CREARÀ 8 LLOCS DETREBALL Amb seu a Mollerussa, la no- va companyia comptarà amb un capital social d’un milió d’eurosialprincipisuposaràla creació de 8 nous llocs de tre- ball.D’altrabanda,elpresident catalàtambévainaugurarpos- teriormentl’edificideLaGaru- ta i la nova seu de la Bibliote- caValeriaSerraiBoldúdeCas- tellserà, la rehabilitació de la qual ha estat subvencionada enpartgràciesal’1%Cultural. MasdiuqueManufriés unexemplequeelpaís s’internacionalitzaafons Mas, acompanyat d’autoritats i de representants de l’empresa Manufri Bèlgica. Així mateix, esva mos- trar convençut que ara mateix Catalunyaestà‘’enaquestcamí’’ des del punt de vista de la pro- jecció econòmica. DISCURS EN QUATRE IDIOMES Mas es va referir a aquestes qüestions en un discurs davant unauditoriformatperempresa- ris i clients de la nova empresa Manufri, de l’Estat, francesos i també d’altres nacionalitats. El discurs el va fer en català però també en castellà, francès i an- glès. SALVADOR MIRET (ACN) LesBorgesinicialesobresalcarrerCatalunya L’AjuntamentdelesBorgesBlanqueshainiciatlesobresd’ur- banitzaciódelcarrerCatalunya,queobliguenatraslladartem- poralment el mercat setmanal. Els treballs consistiran en re- novar l’antic clavegueram i les voreres, entre altres. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES ArtsmarcialsperrecaptarfonsaAlcarràs El Pavelló Municipal d’Alcarràs va acollir dissabte una exhi- bició solidària d’arts marcials, un esdeveniment que ha tingut per objectiu recollir diners per a la família de l’Erik, un nen amb poc més d’un any amb un tumor cerebral. AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
 9. 9. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 09 COMARQUES Morl’excursionista feritencaure100m Lavíctimava relliscar mentre feia un cim a Naut Aran REDACCIÓ. VIELHA L’excursionistadeVielhaqueva quedarferitcríticdesprésdere- lliscar i caure uns 100 metres quanintentavaaccediralcimdel Tuc de Gran Sendrosa dissabte passat al migdia va morir ahir a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Així hovan confirmar des del centre hospitalari on l’home, de 49anys,vaingressardesprésde precipitar-se de la carena que porta al cim. Un helicòpter dels Bombers amb efectius dels GRAE van fer la primera assis- tència i el van evacuar a l’he- liportdeVielha.Allà,l’helicòpter medicalitzat del SEM elva tras- lladar a la Vall d’Hebron. D’altra banda, un motorista va resultar ferit greu ahir des- présdepatirunaccidentdetràn- sitalaC-28,alseupasperNaut Aran, segons els Bombers de la Generalitat. Els fets, dels quals se’ndesconeixenlescircumstàn- cies,esvanproduirquanpassa- ven 5 minuts de les 10 del matí. L’home, un ciutadà de 56 anys de nacionalitat francesa, va es- tar traslladat en un helicòpter a l’Arnau de Vilanova. Un veí de Vielha de 49 anys L’home va quedar ferit crític i va ser traslladat a la Vall d’Hebron Un motorista ferit greu en un accident Es tracta d’un ciutadà francès de 56 anys, ingressat a l’Arnau REDACCIÓ.TÀRREGA La12aediciódelaFiradelCaça- dor Ciutat deTàrrega, el princi- palesdevenimentdedicataladi- vulgaciódelacinegèticaalade- marcació de Lleida, potenciarà enguany les exhibicions de do- ma de cavalls com a atractiu lú- dic. Aquesta proposta fou la principalnovetatdel’anypassat idesprésdelacàlidaacollidaper partdelpúblics’ampliaaraamb la celebració del 1r Concurs de Pole Bending i Barrel Racing, duesmodalitatsdemunturaba- sades en la destresa i la veloci- tat. La prova, inscrita dins el Campionat Interprovincial de Catalunya, comptarà amb l’or- ganitzaciódelaFederacióCata- lana d’Hípica i la participació d’una quinzena de genets. DomadecavallalaFira delCaçadordeTàrrega Inclou proves hípiques amb una dotzena de genets Duenelsfillsaescolestancadesde laRibagorça Els pares de l’Alta Ribagorça que viuen en nuclis agregats i han de pagar el menjador escolar segueixen les mobilitzaci- ons per reclamar la seva gratuïtat. Duen els nens a les anti- gues escoles dels pobles, on ells mateixos els fan classe. MARTA LLUVICH (ACN) PUBLICITAT REDACCIÓ. VALLFOGONA DE B. La primera Cursa de la Vaca es disputarà aquest diumenge, 22 de setembre, a Vallfogona de Balaguer, un municipi conegut perlasevaproducciólletera.Són precisament els vaquers locals els principals patrocinadors de la prova, organitzada pel Club Esportiu Cansallebres amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’organització té previst tan- car les inscripcions (que es po- den fer a través del web www.cansalletres.cat) dijous. Ara bé, potser ho hagi de fer abans si s’assoleix el màxim de 300 inscrits. I és que a una set- mana de la prova, ja ha superat els220participantsapuntats.La provaarrencaràales10delma- tí de la Zona de les Piscines. Vallfogonacreaunacursapopular patrocinadapelsvaquersdelmunicipi La Cursa de laVaca, que ja supera els 220 inscrits, se celebrarà diumenge Detall del cartell de la cursa CANSALLEBRES L’Aranrecolliràlafracció orgànicaapartirdeldia1 REDACCIÓ. VIELHA El Conselh Generau d’Aran ha planificat iniciar la recollida se- lectiva de la fracció orgànica als municipis de Vielha, Bossòst i Les a partir del proper 1 d’octu- bre. Recuperenunexemplar degarsaimperialferit REDACCIÓ. ALGUAIRE El Sepronava localitzar dijous a la partida de Font d’Armenter, a Alguaire,unagarsaimperial,que estava ferit i amb una ala tren- cada, motiu pel qual l’han dut al Centre de Vallcalent. Taularodonasobrela immigracióaCervera REDACCIÓ. CERVERA Cervera, que està en plena Isa- goge, celebra avui a les 7 una taularodonasobreeltractament delaimmigracióalapremsaque comptaamblacoordinadoradel Bondia.cat, Lourdes Cardona. Detingutper robardins d’11vehicles REDACCIÓ. PONTS Els Mossos van detenir el 9 de setembreaPontsunhomede30 anys, de nacionalitat marroqui- naisensedomiciliconegut,com a suposat autor d’11 delicte de robatoriambforçaal’interiorde vehicle. D’aquests, 6 els hauria comès a Avià, al Berguedà, i els altres 5 a Ponts. L’actuació poli- cial es va iniciar en veure el de- tingut sortint d’un camp amb diverses bosses.
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ACTUALITAT Dotzemortsatretsenuna basenavalnordamericana Tres franctiradors obren foc a la Comandància de Sistemes Navals aWashington AGÈNCIES. WASHINGTON Almenys dotze persones han mort i cinc han resultat ferides aquest dilluns al matí (hora lo- cal)durantuntiroteigalacaser- na de la Comandància de Siste- mesNavalsdelaMarinadelsEs- tats Units aWashington, ubicat al marge del riu Anacostia, se- gons el primer recompte oficial devíctimes. Les forces de segu- retat han acordonat la zona, al sud-est de la capital, i s’ha des- plegat un equip d’intervenció SWAT. Unaportaveudelapoliciaha confirmatendeclaracionsaThe Washington Post que l’assalt hi haurienparticipattrespersones, una de les quals ha estat abatu- da per la policia. Els altres dos atacants,und’ellsambuniforme militar, s’han atrinxerat en un edifici. Segons la cadena MSNBC,quecitafontsdelapo- licia, els trets s’han fet amb un fusell d’assalt AR-15. Entrelesvíctimesfigurendos comandamentspolicialsiunofi- cial de Seguretat de la Marina, quehauriarebuttretsalesdues cames. A la caserna hi treballen unes 3.000 persones. L’Armada ha donat ordre de “refugi en el setge” que obliga els seus em- pleats a tancar-se a les seves respectives oficines mentre es porta a termes la recerca. Imatge de l’exterior de la base naval on s’ha produït el tiroteig, als afores de Washington TV El Comandament de Siste- mes Navals dissenya, constru- eix, compra i manté vaixells de guerra, submarins i equips de combat. Amb un pressupost anual de 30.000 milions de dò- lars és un dels cinc majors co- mandaments navals de la Mari- na nordamericana. Les operacions de l’aeroport nacional Ronald Reagan, a l’al- trecostatdelriuAnacostia,han quedat suspeses ja que a la ru- ta dels avions hi volen ara heli- còptersdelesforces de segure- tat que sobrevolen les instal·la- cions de la Marina. Finsalllocs’hihandesplaçat unitats d’operacions especials de la Policia Metropolitana i agentsdel’FBI.Lapoliciahaam- pliat la sevavigilància als barris circumdantsihareforçatlapro- tecció al voltant del Capitoli, si- tuat a 2 quilòmetres de la ca- serna atacada Un assaltant ha estat abatut per la policia Els altres dos atacants s’haurien atrinxerat Un centre militar de primer ordre Dissenya i construeix vaixells i submarins Reflotenel‘CostaConcordia’,elcreuernaufragatelgenerdel2011aItàlia Ahirva començar l’operació per redreçar el ‘Costa Concordia’, el creuer queva naufragar el ge- ner del 2011 i va causar la mort de 32 persones. El reflotament del creuer es fa a les costes de l’illa del Giglio. El vaixell fa 44.600 tones de pes, 290 metres de longitud i prop de70 d’altura. TV AGÈNCIES. MADRID L’excap superior de policia del País Basc, Enrique Pamiés, ori- ginari de Lleida, va assegurar ahirmatíquenovarebrecap“or- dre política” per interrompre l’operació que havia obert con- tra l’entramat d’extorsió d’ETA. “Nolavaigrebre.Isil’haguésre- but, tampoc ho hauria admès”, haafirmatambrotunditatapre- guntes del fiscal. Pamiés ha es- tat el primer a prestar decla- racióenlaprimerasessiódelju- dici sobre el conegut com a cas Faisán,lasuposadaxivatadaque el 4 de maig 2006 va frustrar unaoperaciópolicialcontraETA, quan l’ara líder del PSOE Alfre- doPérezRubalcabaeraministre de l’Interior. Pamiés seu al banc dels acusats de l’Audiència Na- cionalambl’inspectorencapJo- sé María Ballesteros. Tots dos estanacusatsdecol·laboraramb ETA. En la seva defensa, Pami- és sempre ha assegurat que el dia de la suposada xivatada te- nia una cita amb un infiltrat a ETA. Pamiés és ara cap provin- cial de policia a Osca. ElpoliciadeLleidanega ordresdeRubalcaba Enrique Pamiés, acusat de col·laborar amb ETA Enrique Pamiés Oblidauna Primitivade 4,7milions AGÈNCIES. A CORUNYA L’Ajuntament de A Corunya ha iniciat un expedient de troballa perbuscarelguanyadord’unbit- llet de la Primitiva premiat amb 4,7 milions d’euros i que no ha estat reclamat l’últim any des- prés que el seu legítim propie- tarieldeixésoblidataltaulellde l’administracióonelvasegellar. Elbitlletvasersegellateljunyde l’anypassatal’administraciónú- mero 44 de A Corunya. El pro- pietari del despatx, que va ser qui va trobar la butlleta, va po- sar el fet en coneixement de la SocietatEstataldeLoteries,que custodia ara el bitllet. Balearsvol estudiaren català AGÈNCIES. PALMA El seguiment de la vaga indefi- nida del sector públic educatiu de les Balears contra la política lingüística del govern del PP és del 92% a l’escola pública i del 40% a la concertada --més se- cundada en les cooperatives i menys als centres religiosos--, segonslesprimeresxifresavan- çades pels sindicats. El Govern balear ha rebaixat les xifres fins al 22%. Lavaga ha estat convo- cadaperSTEI-iiCCOOis’hihan sumat UGT i ANPE. A més, compta amb el suport de la ma- joria d’associacions de pares i dels inspectors d’Educació.
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 Espanya-Sèrbia,als quartsdel’Europeu La selecció estatal perd amb Itàlia a la pròrroga (86-81) AGÈNCIES. LJUBLIANA La selecció espanyola de bàs- quetvatancarla2afasedel’Eu- ropeuambunaderrotaalapròr- roga contra Itàlia (86-81). Tot i la desfeta, els d’Orenga s’han classificat per als 4ts de final gràcies a la victòria de Croàcia sobre Grècia. Espanya se les haurà demà contra Sèrbia per una plaça a les semifinals. Inici desastrós dels espa- nyols, que perdien per 24-12 al finaldelprimerquart.Girde180 graus en el segon quart, en què Itàlia va ser més de cinc minuts sense anotar. El canari Sergio Rodríguez(18puntsi6assistèn- cies) va liderar la remuntada. El canvi de dinàmica s’accentuà en el tercer quart (8-19 de par- cial)iEspanyavaaconseguirun avantatge de fins a 15 punts. Marc Gasol (32 punts i 10 re- bots) va dominar sota les ciste- lles, però els italians, amb molt encert dels seus exteriors, van forçar una pròrroga on van ser molt superiors. Els quarts són: Sèrbia-Espa- nya,França-Eslovènia,Lituània- Itàlia i Croàcia-Ucraïna. Inici desastrós en el primer quart Es va acabar amb un espectacular 24-12 Remuntada, badada i pèrdua a la pròrroga Espanya es posa amb 15 punts d’avantatge, però Itàlia no es rendeix REDACCIÓ. LLEIDA XusBoira,JaumeBatlleiXavier Serentillhanestatelsvencedors del’OpenEnginyersJuvenilque es va disputar ahir, 15 de se- tembre, al Raimat Golf Club. Boira, amb77cops, esva im- posar en l’scratx general, men- trequeJaumeBatllevaferelma- teix en la categoria de 18 forats i amb73 cops. La segona posició en aques- ta mateixa categoria va ser per Josep Florista (76 cops), seguit deToniUlier(77cops)quevaser tercer. Pelquefaalsresultatsalaca- tegoria benjamí, el triomf final va ser per Xavier Serentill amb 61 cops, seguit de Jan Gutiérrez (69 cops) i Yago Regany (73 cops). Boira,BatlleiSerentill guanyenl’OpenJuveni Trofeu obert al Raimat Golf amb 30 participants Novaedició delaRialp Matxicots REDACCIÓ. RIALP A les 05.30 hores de la matina- da del dissabte 14 de setembre es donava el tret de sortida de la quarta edició de la Rialp Mat- xicots,séntunadelescursesde muntanya més reconegudes de Catalunya i en l’admirable pai- satge de la comarca del Pallars Sobirà. Prop de 600 atletesvan participarentreles3cursesque esdisputarienalllargdelcapde setmana: la Rialp Matxicots Ex- trem-de 82 km. i 5.800 m. de desnivell positiu, la Rialp Mat- xicotsMarató-de42km.i3.200 m. de desnivell positiu i la Rialp Matxicots Popular-de 17 km. i 1.200 m. de desnivell positiu. Una de les grans novetats es trobavaenelrecorregut,ons’ha- viacepassarpelspoblesd’Altron i Seurí, millorant l’espectacula- ritat de l’itinerari. ExhibiciódePascuetalaTrobadamoteraaTiurana Jordi Pascuet, campió deTrial, va fer gaudir als assistents de laTrobadamoteradeTiuranadediumengepassatquepersi- sena vegada era organitzada pel Centre d’Iniciatives Solidà- ries Ángel Olaran i en la que es van aplegar molts moters. CENTRE INICIATIVES SOLIDÀRIES ÁNGEL OLARAN LleidaaculllafinaldelaCopafemeninadetennis Lleida tornarà a ser per uns dies l’epicentre del tennis feme- ní europeu amb motiu de la celebració els propers 20, 21 i 22 de setembre de 2013 de la Fase Final de la XLII (42ena) edi- ció de la Copa de la Reina-Campionat d’Europa Sots-18. FCT PUBLICITAT BusquenHornerperfer-li eldopatgeinoeltroben AGÈNCIES. MADRID L’AgènciaAntidopatgeEspanyo- la està buscant el guanyador de la Vuelta, Chris Horner, després que l’han anat a buscar a l’hotel afer-lielcontrolinol’hantrobat. AbidalafirmaquePepel voliafitxarperalBayern AGÈNCIES. BARCELONA Abidal assegura que Guardiola elvoliafitxarpelBayernirevela que Dani Alves es va oferir per ser el seu donant de fetge, en una entrevista a Tot gira.
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Los pitufos (apta) (Català). 16.10, 18.10 Niños grandes 2 (+16). 20.10,22.10 Antes del anochecer (+7). 16.05, 18.00, 22.25 Pacifim Rim (+16). 20.00 Tú eres el siguiente (+16) (HD). 16.20, 18.15, 20.05 Atrapada en la oscuridad (+16) (HD). 22.00 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Red 2 (+16). 16.15, 18.20 Exorcismo en Georgia (+16). 20.25, 22.20 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.15, 19.00, 22.00, •00.30 La gran familia española. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 Cruce de caminos (+16). 16.30, 19.10, 22.00 Asalto al poder (+16). 16.30, 19.10, 22.00 Riddick (+16). 16.20, 19.15, 22.00, •00.15 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7). 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Dolor y dinero (+16). 22.10, •00.30 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.10 Aviones (apta). 16.15, 18.15 Elysium (+16). 20.15 Kick-ass 2: Con un par (+16). 16.00, 18.05 Mud (+12). 20.10, 22.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Perder la razón (+16). 15.40, 18.40, 22.40 La piedra de la paciencia (+7). 17.00, 21.00 Una casa en Córcega (+7). 15.00, 17.50, 19.50 Una casa en Córcega (+7) (VOS). 22.15 Betrayal (Traición) (+16). 16.25 Betrayal (Traición ) (+16) (VOS). 22.40 Bajari (apta). 15.00, 16.25 Barcelona, nit d’estiu (+7). 18.20 El último concierto (apta). 19.15, 22.40 La mejor oferta (+7). 20.35 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7). °11.45, °13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45, 23.45 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (3D). 17.30, 19.30 Riddick (+16). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.15,22.25, •00.35 One direction: This is us (apta) (HD). 18.00 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català). 19.45, 21.30, •23.15 La gran familia española. °11.40, °13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21.00, 22.50, •00.40 El llanero solitario (+7). °13.15,16.00, 18.45, 21.30, •00.10 Tu eres el siguiente (+16). °12.30, °14.25, 16.35, 18.30, 20.25, 22.20, •00.15 Los Pitufos 2 (apta). °12.10,°14.15, 16.30, 18.30 Guerra mundial Z (+16). 20.30, 22.40, •00.45 Planes (Avions) (apta) (3D). °12.30 Planes (Avions) (apta) (HD) (en català). °14.15, 16.20 Planes (Avions) (apta). °11.35,°13.20, 15.10, 17.00,18.45 Kick-ass 2: Con un par (+16). 20.25, 22.20, •00.15 La mejor oferta (+7). °12.00, 15.40, 17.50 Cazadores de sombras (+12). 20.05, 22.25, •00.45 Mostruos University (apta). °11.40, °13.35, 15.30, 17.25 Cruce de caminos (+16)(festius i vigílies). 19.20, 21.45, •00.10 Cruce de caminos (+16) (de dl. a dj.). 16.50, 19.20, 21.45 Asalto al poder (+16). °13.55, 16.20, 18.45, 21.10, •23.35 Asalto al poder (+16). °12.20,°14.55, 17.20, 19.45, 22.10, 00.35 Dolor y dinero (+16). °12.30, 15.40, 18.00, 20.15, 22.30, •00.45 Afterparty (+16) (HD). 21.25, 22.50, •00.15 Epic: El mundo secreto (apta) (3D). °11.30 Epic: El món secret (apta) (HD) (en català). °13.25, 15.30 Epix: El mundo secreto (apta). °12.10, °14.10, 16.10, 18.10 Elysium (+16). 20.10, 22.10, •00.10 Ahora me ves... (+16). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Elysium (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7). (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.45, 20.00; Dg. 17.45, 20.00, Dl. 19.15. After Party (+16). (Digital HD). Ds. 22.30; Dl. 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Asalto al poder (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15, 22.30; Dl. 22.15 Barcelona nit d’estiu (apta) (BlueRay). Ds. 20.00; Dg. 20.00, Dl. 22.15 Hannah Arendt (+7) (BlueRay). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 22.30; Dg. 18.00, 22.00 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Riddick (+16). Dv. 22.15; Ds. 22.15 Aviones (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Guerra mundial Z (+12). Dj. 22.30 Ahora me ves... (apta). Ds. 22.30; Dg. 17.30; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com El llanero solitario (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Los cinco y el misterio de la joya escondida (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Guerra mundial Z (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 19.15 Cinemes Exposicions Temps de canvis. Col·lecció Fundació Privada AAVC Museu d’Art Jaume Morera. Lleida. Fins al 29 de setembre. L’exposicióTempsdecanvismostraín- tegrament el cos principal d’aquesta Col·lecció,iunaselecciódegravatsdels autors més significatius, en un discurs que vincula la seva creació als més de 30 anys d’història de l’AAVC (fundada l’any1979)ialseupapercomaagentdel canvienmoltesdelestransformacions quedurantaquestextensperíodes’han produït en l’entramat artístic. El cant i el crit de la terra Casa taller Cal Jòria. Belianes. Fins al 30 de setembre. Aquesta exposició és una mostra dels darrers treballs de l’artista multidisci- plinarJordiTraperho,queresideixaBe- lianesdesdel2009.L’artistahadesen- volupatlasevaobradesde1967al’ac- tualitat, en diferents períodes i llenguatges artístics, i ha realitzat més de 150 exposicions personals i col·lec- tives a nivell nacional i internacional. UnamiradaaMedinaGounass Claustre de l’Area infantil de laBiblioteca. Fins el 6 d’octubre Exposició fotogràfica organitzada per la fundació privada Ferreruela Sanfe- liu. Taps, cubs, dits Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Coneixeremlesdiferentstècniquesd’es- tampació. Descobrirem què es pot di- buixarambtintesdecolorsutilitzantdi- ferents motlles: segells, vegetals, fus- tes...També podreu deixar la vostra empremta participant en un taller en què es realitzaran impressions sobre paper, cartó o teixits. Interior/Exterior Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Interior fa referència a allò privat, sa- grat,impenetrable,aaquellaportaque s’ha de travessar per viure una experi- ència. El públic en serà conscient i pre- veurà els resultats. Exterior, és entès comallòpúblic,compartit,modificable irealfinsquedesapareix.L’experiència serà viscuda, i els resultats seran més imprevisibles. G. Carbó Berthold: Pintura-pin- turade2003a2013 Fundació Vallpalou. Lleida. Fins al 19 d’octubre. De G. Carbó Berthold i seguint les pa- raulesdelacríticad’artMarionaSegu- ranyes, diríem de la seva evolució que haestatpausadaperòsegura.Vaserfi- del a una espècie de pseudofiguració - conegudaenelsanys60i70comaNo- va Figuració. Però el punt d’inflexió en l’obradeCarbóBertholdhauríemdesi- tuar-la a principis dels 80 on l’abstrac- ció serà inevitablement la protagonis- ta dels seus treballs.’ Viladecans-Sinera Sala Montsuart de l’IEI. Lleida. Fins el 27 d’octubre ExposicióViladecans-Sinera,homenat- ge a Salvador Espriu, una recreació de l’univers mític de Sinera a partir de 25 obres. Els gitanos i Lluís Trepat SSTTCultura. Lleida. Fins el 29 d’octubre Primeravegadaquelesobresqueelpin- tor LluísTrepat va donar a la Fundació Privada Guillem Viladot es presenten fora d’Agramunt. Aquesta sèrie Gita- nos, es la primera que el pintor va rea- litzariexposarpúblicament.Lespintu- ressondatadesdelsanys1948i1949. Energia CaixaFòrum. Lleida. Fins el 19 de gener. Exposició quepreténinformarsobrela importànciadepreservarelmediicons- cienciar la població de la necessitat de ferunúseficientdelsrecursosenergè- tics.Presentaunpanoramadelesener- giesdelsegleXXIiproposaunaimmer- sió en el concepte científic d’energia Conferències Lluitacontralespedregades Sala d’actes de l’edifici principal d’Etsea. Lleida. A les 09.30 hores. InicidelajornadaAnàlisid’estratègies delluitaenlaprotecciódelscultiuscon- tralespedregades,ambNarcisoPastor (director d’Etsea) i Miquel Molins (di- rector d’Agricultura de la Generalitat). Presentació del programa educatiu del Museu de Lleida Sala d’actes del Museu de Lleida. A les 17.00 hores. Presentació de la proposta educativa peralesescoles.Aquestanyelprogra- ma presenta dues novetats: Mites i lle- gendes, a a la recerca del món imagina- riiAnimaliaenidiomes(anglès,francès, alemanyi castellà). Cursos i tallers Elssecretsdel’escriptura Museu de Lleida. Lleida. A partir de les 10.00 hores. Aquesta activitat pretén introduir els infantsenlahistòriadel’escriptura,una eina fonamental per a la comunicació entre les persones des de l’antiguitat. Mitjançantunrelatintroductori,recor- daren els inicis de l’escriptura a Meso- potàmia,Egipte,Grècia,Roma...Acon- tinuació farem un taller on elaborarem una inscripció amb argila, que els nens podranpintaridecorar.Adreçatanens de5a12anys.Inscripcionsa19732830 75. Preu:8 euros. Fer el videocurrículum Incubadora d’Empreses. Bell-Lloc d’Urgell De 19.00 a 22.00 hores. En aquest curs, pioner a la comarca i a laxarxadeviversdeLleida,s’ensenya- rà a realitzar el propi videocurrículum, aixícomlaseuadistribucióalesempre- sesatravésdexarxessocials.Hihaurà una altra sessió el dijous 19. Punts de llibre Biblioteca Pública de Lleida. Dimecres 18, a les 18.00 hores. Tallerdeconfecciódepuntsdellibrepe ralaMaratódelaSang,acàrrecdeRo- sa Franco. Adreçat a nens i nenes de 5 a 12 anys. Inscripció prèvia a l’Àrea in- fantil i juvenil. Danses d’arreu del món Ateneu Popular de Ponent. Lleida. Dimecres 18, a les 21.00 hores. Represadel’activitat,obertaatothom. No cal tenir coneixements previs. Amb ulls de dona Dimecres, 18, a les 20.30 hores. Informació i subscripcions: Museu Comarcal de l’Urgell (C/ Major, 11). Tàrrega. Tel. 973 312 960 osaula@museutarrega.com Preu: 15€ (inclou dossier). Els doctor Francesc Rodríguez Bernal impartirà cinc sessions de història en lesqualsesvoldonarprotagonismeals testimonisfemeninsdelahistòria,ofe- rint una panoràmica general de la his- tòriadelesdonesdesdel’Antiguitatfins al’èpocadelaContrarreforma.Lesses- sionscentrenelsseuscontingutssobre textosconservats,imatges,mapes,tau- lesicronologies.Lessessionsvandesde demàdimecres,18finsel16d’octubre. Festes Majors Del 30 al 20 de setembre. Cervera Diferentes actes i activitats que conformen Isagoge la Festa Major de Cervera. Taller sobre Salvador Espriu Biblioteca Josep Finestres. Cervera. D’11.00 a 14.00 hores. Inscripcions al telèfon: 973 533 503 Taller per donar a conèixer la vida, el llenguatge i la figura del poeta Salva- dor Espriu als escolars de Cervera i co- marca. El taller es recomanable de 3r a 6èdeprimàriaiestàimpartitperScho- la. Didàctica Activa SL. Els periodistes davant les migracions Plaça Joan Salat. Cervera. A les 19.00 hores. SotaeltítolCorresponsalsdelesmigra- cions. La cobertura informativa d’un fet global,elperiodistaCarlesSolàpresen- ta l’adaptació al context nacional, del llibredeJean-PaulMarthozquevolser unmanualpràcticisensibleonesbrinar quinessónleseinesperiodístiquesda- vantelfenèmenmigratori.Enlaposte- riortaularodonahiparticiparanXavier Santesmasses, periodista de Segrem OriolBosch,periodistadel’ACNalaSe- garra,MarivíChacón,directoradelpro- grama Mirades de Lleida TV, Lourdes Cardona,coordinadoradeBondia.cati Mar Carrera, de SOS Racisme. Taller sobre Salvador Espriu Biblioteca Josep Finestres. Cervera. D’11.00 a 14.00 hores. Inscripcions al telèfon 973 533 503 Taller per donar a conèixer la vida, el llenguatge i la figura del poeta Salva- dor Espriu als escolars de Cervera i co- marca. El taller es recomanable de 3r a 6èdeprimàriaiestàimpartitperScho- la. Didàctica Activa SL. Espriu, transparent. Biografia a cura d’Agustí Pons Biblioteca Josep Finestres. Cervera. Dimecres, 18. A les 18.30 hores. Presentació del llibre a càrrec d’Àgata Alegre,directoradelaBibliotecaJosep Finestres de Cervera. Deveureunnegretornar-setan blanc Casal de Cervera. Dimecres, 18. A les 20.30 hores. Preu: 6€. Espectacledepoesiaimúsicabasaten l’obrailaveudelpoetaCarlesM.Sanuy iambl’acompanyamentmusicaldelgui- tarrista Toti Soler. L’espectacle s’em- marca dins la poesia del genère negre. DeCapdeCreusaFisterraiPor- to Sala Francesc Buireu. Cervera. Dimecres, 18. A les 22.00 hores. Projecció del documental De Cap de CreusaFisterraiPorto,2.000kmsd’ex- periènciesipaisatgesacàrrecdeMiquel ÀngelRamons.Organitzael CentreEx- cursionista de la Segarra. Concursos PremisSeuVella2013 Més informació a www.amicsseuvellalleida.org L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleidapresentaunanovaconvocatòria depremisqueaniminlainvestigació,la creativitatiladivulgaciósobreelTuróde la Seu Vella. La convocatòria és triple: investigacióhistòrica,llenguatgeescrit (enguany premsa escrita) i llenguatge plàstic (enguany premsa gràfica). La convocatòria2013pretén,amésdemi- llorarelconeixementhistòric,ferunre- coneixement als mitjans de comunica- ció que quotidianament ens atansen a lasevaactualitatialavegadaanimara tothomaopinarpúblicamentsobreell. Els treballs s’han de presentar abans del 15 d’octubre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL13 AL19 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 7 2 1 9 Sudoku Avisarás un amic d’alguna cosa que t’has assabentat i que pot influir molt en el seu benestar en les properes set- manes. Fins i tot, et tornarà el favor. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL T’adones un respir abans de posar-te denouabuscarnovesmaneresd’obte- nirrecursosqueetfanfalta.Passesun dia en calma sense mirar el rellotge. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Nodeixispassarl’oportunitatd’unir-te a una reunió a la que és molt possible que et convidin , fins i tot, encara que no coneixis els que l’organitzen. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY El teu subconscient et mana informa- ció que no és gens menyspreable, així queprestaatencióalssomnis,aaquest món interior que et parla del quevols. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL És probable que els esdeveniments fa- miliarsetportinadedicartempspervi- sitar una persona que agrairà molt aquest gest . Procura que no t’afecti. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Poses tot l’esforç per intervenir en una situaciótensaentre2personesdelafa- míliaalesquevols,finsitot,sinoestàs d’ acord amb la seva manera de fer. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Aconsegueixesacabarquelcomrelatiu alsdiners,unpagamentountreballque estava pendent i ara es tanca aquesta probable deute que tenies. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE És l’hora de fer un esforç per ser més objectiu amb el que els altres volen o necessiteninomirartantcapalteupro- pi benefici. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Sentslanecessitatd’estarmésencon- tacte amb persones o organitzacions queusaportinalgunacosaalteucostat espiritual o intel·lectual. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Avui no podràs concentrar en res com- plicat perquè estaràs una mica dispers i només et vindrà de gust evadir-te de certes realitats. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER No ambicionis el que tenen els altres i mira amb objectivitat els teus èxits, ai- xòseràavuimoltimportantenuntema familiar on estan implicats els diners. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER És possible que a última hora no vagis a una cita que havies concertat i això potser li molesti força a algú que t’es- perava i que ho ha organitzat tot. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.786 Solucions n. 1.785 9 7 3 9 4 5 8 7 2 5 7 9 1 8 5 6 3 6 2 8 6 5 7 1 1 7 7 4 8 1 9 5 3 6 2 1 6 9 2 4 3 7 8 5 2 3 5 7 8 6 1 9 4 9 8 6 5 2 7 4 1 3 4 3 2 9 1 6 8 5 7 5 1 7 8 4 3 6 2 9 6 7 1 2 5 4 8 3 9 3 2 4 6 9 8 5 7 1 9 5 8 3 7 1 4 6 2 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel model Fauna marca Sposa de l’any 2009.Talla42.Negociar.Telf605585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita, culitotragon,francéslácteo,besonegro. Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel. 630632154. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIMARTS, 17 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 La Voz. Los elegidos de cerca. 22.30 Tierra de lobos. Fernando Bravo. 00.00 Inocentes. Dir: Daniel Calparsoro. 02.30 Premi casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.35 Murdoch Mysteries. Un error mèdic. Troben el cadàver del doctor Grout, copropietari d’un institut d’investigació mèdica, amb fletxes clavedes a l’esquena. 19.38 Espai Terra. 20.00 Telenotícies vespre. 20.25 Zona Champions. 20.38 Futbol: Champions League. Galatasaray-R. Madrid. 22.45 Zona Champions. 23.15 sense ficció. 00.58 Món 324. 01.21 Fringe. 02.07 Skins. 02.54 Fusió i swing a l’estudi. 03.39 Blues a l’estudi. 04.39 Ritmes a l’estudi. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.35 Doraemon. 9.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total d’illa. 15.23 Bola de drac. 16.16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.14 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.00 Quèquicom. 23.12 ExperiMental. 23.38 Entranyes bestials. 00.26 El codi. 01.25 Delinqüents divins. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. Programa musical. 08.20 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 09.00 Televenda. 11.05 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 16.55 Dame un respiro. Sèrie. 17.20 Pel·lícula. Me llamo Sara. 2007. Canadà. Dir: Paul K. Kaufman. Int: Jennifer Beals, Peter Outerbridge. Després d’haver seguit el guapíssim Charlie fins una església on se celebren reunions d’Alcohòlics Anònims, la Sarah els fa creure que ella també té un problema. 19.00 8 al dia. 22.30 Sessió XL. El puente de Sant Luis Rey. 2004. Dir: Mary McGuckian. Int: Robert De Niro, Kathy Bates, Harvey Keitel. 00.40 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. 01.40 Clips. 10.00 Lleida al dia. L’entrevista (red.). 11.30 Cafeina (red.). 12.30 El debat de Lleida Activa (red.). 13.30 Efectes positius. 14.00 Notícies migdia. Edita Ares Escribà. 14.30 Aran TV. 14.45 Al Dia Notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red.). 16.45 Les nostres vides dibuixades (red.). 17.00 Cultura’t (red.). 17.30 El temps oportú (red.). 18.00 Catsons (red.). 18.30 Club Banyetes. 18.45 El poble del costat. 19.00 Caminant per Catalunya. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. 20.45 Aran TV (red.). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al Dia Notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Al cap del dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Presentado por María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Presentado por Mariló Montero. 14.00 L’Informatiu. Inclou El temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.15 Entre todos. 18.45 España directo. 20.15 Fútbol: UEFA Champions League. Galatasaray-Real Madrid. 21.30 Teledario 2 (en el descanso). 21.40 El tiempo (en el descanso). 22.25 España a ras de cielo. Estreno. 23.25 Sincronizados. Estreno. 00.45 Repor. El precio de la fama. 01.15 La noche en 24h. 02.45 TVE es música. 05.00 Noticias 24h. 06.30 That’s English. 07.00 Grandes documentales. 07.55 Biodiario. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 Babel en TVE. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 12.00 Para todos La 2. 13.20 Zoom tendencias. 13.40 Curro Jiménez. 14.40 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Descubriendo el comportamiento animal. 19.00 Frontera límite. 19.30 Para todos La 2. 20.00 L’informatiu. 20.15 Moments. 20.30 Tinc una idea. 21.00 Docufilia. 22.00 Versión española. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 Buenas ideas Ted. 01.25 Pelotas. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora caigo. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El Hormiguero. 22.40 Vive cantando. 00.10 Encarcelados. 01.30 Cárceles. 02.30 Canal Bingo. 02.45 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 15.00 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Méteo. 21.00 The Very Best of El Intermedio. 21.30 El intermedio. 22.35 El taquillazo. Nunca es tarda para enamorarse. 2008. EUA. Int: Emma Thompson, Dustin Hoffman. El neoyorquino Harvey Shine está a punto de perder su trabajo. 00.10 Cine. Crying Freeman: Los paraísos perdidos. 1995. Int: Mark Dacascos, Julie Condra. 01.50 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. Al borde del abismo. 10.30 El último poli duro. Asesinato mimoso. 11.30 Alerta Cobra. Operación Job. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocia como puedas. Presentado por Raúl Gómez y Miguel Martín. 16.30 Castle. Avalancha; Un cadáver con suerte. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sabe express. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 22.30 Cine Cuatro. American Playboy. Int: Ashton Kutcher, Anne Heche. 00.15 Cine Cuatro. Retratos de una obsesión. 02.15 Ciudades del pecado. Director porno; Filadelfia. 03.00 La línea de la vida. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 17/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les ARIADNA PUBLICITAT Comparacions independentistes Això devincular l’indepen- dentistes amb la lluna al cove s’està posant de mo- da. Així, la presidenta d’UPyD, Rosa Díez, queva ser entrevistada per Ana Pastor a El Objetivo de La Sexta,va manifestar que davant els independentis- tes “no cal fer res, cal co- nèixer-los i cal conviu- re’ls”. “Hi ha gent quevol la independència com hi ha gent quevol que sigui legal la pena de mort”,va afegir. Díezva apuntar que “jo no convocaria un referèndum, però en tot cas han de preguntar a tots els espanyols”, atès que “la independència els afecta a tots”. Malgrat ai- xò, afirmà que la consulta “no es podrà convocar”. TWITTER @ireneramentol «Pocafeinaeh...RTMargallofa rectificar l’ambaixadora de Li- tuàniasobreelsuportaCatalu- nya is.gd/jJ35BQ» @txaapas «hi ha més intel.ligència en un capítol de Gandia Shore que al capdelPauPintó,regidorpepe- ro de #lleida» @eduardbaches «Bon dia #Lleida! Ha dimitit ja elSecretariGeneraldelPP,Pau Pintó ? #viacatalana #pintodi- missio» @axvilaseca «Que Espanya pressioni a paï- sos a rectificar la seva posició sobreel#dretadecidir#estàpas- sant» @MARC1886 «es declaracions dels primers ministres de Letònia i Lituània sobre Catalunya passaran a la història.LesquehapactatMar- gallo, no.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA JUAN ANTONIO ORENGA La selecció espanyola de bàs- quet pateix una derrota a úl- tima hora amb Itàlia i tot i pas- saralsquarts,elsencreuaments se li compliquen per repetir l’or. PUNT I A PART JOAN RIGOL PresenteneltextdelPacteNa- cional del Dret a Decidir, al que finsaras’hansumatmésde800 entitats que defensen un comú denominador. ¡Alexito, feliz cumpleaños! De los primos, que le extrañan mucho LA FOTOTECA Quan el vegueu, feliciteu-lo, ha fet 90 anys! De tota la seva família El Jordi d’Alcarràs ja té 9 anys. Moltes felicitats!!

×