Bondia.cat 13/06/2013

456 views

Published on

TITULAR I FOTO: 1a batuda policial a l’inici de la campanya de fruita

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 13/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:13 DE JUNY DEL 20131abatudapolicialal’inicidelacampanyadefruitaLes dades també revelenun increment del protago-nisme de l’agricultura i laramaderia ecològiquesAugmentalaxifradedonesijovesalesexplotacionsagràriesdeLleidap. 06p. 06 i Edit. p. 05PUBLICITATEl dispositiu identifica una trentena de persones, 3 de les quals sense papersLidemanen5anysdepresóperabusardelafillastrade12anysp. 06L’IESLladonosa,el1renoferirelbatxilleratinternacionalp. 06NÚMERO 1.770 ANY 8SALVADOR MIRET (ACN)Imatge de la batuda policial d’ahir al vespre al Centre Històric de LleidaVinculen Llena quan era conseller ambespionatge a dirigents d’Unió de PagesosLa informació apareixeria en els arxius de l’agència de detectius Método 3p. 03Posada en marxa de la 2afase de la portada d’aiguade Santa Anna a AlpicatAiguadePinyanaa20poblesdurant50anysLAURA CORTÉS (ACN)p. 09
 2. 2. PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hSimó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hMartí. Anselm Clavé, 35FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)De 22.00 a 09.00 hJ. Aragonés. Av. Barcelona, 71 (Cappont)AL·LÈRGIESParietària 3 =Gramínies 4 =Olivera 3 ABlets 4 =Castanyer 0 ACrucíferes 1 =Faig 1 DFreixe 0 =Pi 1 =Plantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alsina 2 =Troana 0 AXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 10 al 16 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaRetornenlesplugesalPirineuialaPlanaespotarribarals34grausFins al migdia el cel estarà serè o pocennuvolat, però a partir del migdia creixerannuvolades al Pirineu i Prepirineu, que enalguns llocs deixaran alguns ruixats, encaraque les precipitacions seran de caràcter entrefeble i moderat. Quant a les temperatures, lesmínimes seran semblants o lleugerament mésaltes, mentre que les màximes seransemblants o pujaran lleugerament, podenarribar, en alguns casos, als 34º a la Plana.06.44 h21.46 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTEhttp://www.jordibalasch.es/02DINTERÈS BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. JoaquimLlenahauriafetinvestigarelsaltscàrrecsd’UniódePagesosEls investigadors sostenen que un informe sobre l’avellana hauria servit per “tapar” l’espionatgeREDACCIÓ. LLEIDA / BARCELONAL’espionatge polític semblavaserunapràcticaal’ordredeldiadurant anys. Almenys això és elque apunten la munió de docu-mentsdel’empresadedetectiusprivats Método 3, avui conegu-da per prestar els seus serveisalspolíticscatalans.EldarrercaseldestapavaahireldiariLaVan-guardia.Aquestrotatiupublicavaqueuns documents trobats als ar-xius de Método 3 porten a pen-sarelsinvestigadorsdelcasquel’agènciavautilitzarl’informeso-breelsectordel’avellana,encar-regat el 2007 pel Departamentd’Agricultura -dirigit llavors pelsocialista lleidatà Joaquim Lle-na-percamuflarsuposadamentl’espionatge a la cúpula d’Unióde Pagesos. Als documents aquè ha tingut accés aquest dia-ri català s’analitza el patrimoni iempreses de Joan Caball, líderdel sindicat agrari, i dels seuscol·laboradors.Segons LaVanguardia, entrela documentació, hi ha una fac-turadeMétodo3remesaaAgri-cultura per l’estudi de les “reali-tatssocioeconòmiquesdel’ave-llana”, per valor de 30.000euros,elnúmerod’expedientco-incideix amb dos informes del’agència.Undelsdossiersreculll’encàrrec oficial sobre l’avella-na,mentrequel’altreésunaàm-pliainvestigaciódelesactivitats,propietatsiempresesdelsmem-bres de la cúpula d’Unió de Pa-gesos.Aquesta coincidència en elnúmerod’expedientambelqualMétodo3vaclassificarlesduesfeines,iqueesfessinenlesma-teixes dates, reforça la hipòtesidels investigadors.Imatge d’arxiu de l’exconseller d’Agricultura Joaquim Llena fent campanya en un mercat de LleidaACNPUBLICITATASSEGURA QUE SOLS VA ENCARREGAR L’INFORME DE L’AVELLANAPerlasevabanda,l’exconse-ller socialista, consultat perLa Vanguardia, va dir que elseu departament només vaencarregar a Método 3 uninforme sobre l’avellana i caafirmarquedesconeixiaqual-sevol tipus d’espionatge alsindicat. Llena va admetre,però, que va parlar “algunavegada” amb responsablesde Método 3, però va cir-cumscriure aquests contac-tes a l’encàrrec de l’avellana,malgrat que aquest va ser el2007ielscorreuselectrònicstrobats als arxius de Método3 on apareix citat porten da-ta del 2010.L’a documentació arxiva-daalaGeneralitatassenyalaquelacontractaciódel’infor-me de l’avellana es va fer pel“procediment negocitat sen-se publicitat”. A la negocia-ció, dirigida per la mollerus-senca Mònica Lafuente, capde gabinet del conseller, esvan presentar tres empre-ses: Método 3, Marítimo 15 -que pertanyal grup de la pri-mera- i Consultoría de Segu-ridad Avanzada.L’exconsellernegalesacusacionsDocumentació deMétodo 3Informes d’aquestaempresa inclouen dadesde Joan Caball i els seuscol·laboradorsEn què es basen elsinvestigadors del casEn el fet que Método 3va classificar ambdósestudis amb el mateixnúmero d’expedientBONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201303AVUI
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013Cartes al directorLes llengües són molt impor-tants, tot i la relegació a un se-gon plànol d’aquests estudisvers la primacia d’altres, a pe-sardelautilitatiimportànciadelconeixement d’idiomes per po-der moure’ns pel món, i perquèinflueix en àmbits com la políti-ca, el màrketing o la recerca defeina. De fet, els treballadors delaTorredeBabels’haurienestal-viat maldecaps si haguessincomptat amb un professor dellengües per solucionar el caosproduït. Tot i considerar-se un‘càstig diví’, aquella nova ‘face-ta’ fou adquirida per aquellagent. Amb l’ensenyament d’idi-omes estrangers s’han empratdiversos mètodes i enfoca-ments,basatsenvarisplanteja-ments teòrics i d’aprenentatge.Espanya té molts problemes alrespecte (de fet, a diferènciad’altres països, hi ha molt pocspolítics que saben idiomes). Enun dels meus viatges en trenanantatreballar,vasorgiralres-pecte una interessant conversaamb una professora de catalàsobreunnoumètoded’aprenen-tatge d’anglès, basat en primerescoltar-lo i finalment la gra-màtica.Tot i no recordar el nomdel’autordelaidea,ibuscantjomateix per internet, penso quepotser es referia al sr. SergioSampietro, director del centrelingüístic Number 16 School deL’enquesta publicada el passatcap de setmana sobre intenciódevotisobreeldretadecidirésuna bona foto de la situació po-lítica catalana: ERC guanyaria,de celebrar-se ara, les eleccionscatalanes;CiUperdriaunaquin-zenadediputats;el70%delsca-talansavalaeldretadecidiriunaproporció semblant la volendur a terme amb permís de l’es-tatosense;el57,8%votariaperun Estat català dins d’Europa.des i no necessàries si Cata-lunya pogués disposar amb lli-bertat de la riquesa que els ca-talans produeixen, pesen molt.CiU, el partit de govern, no potsinó patir.Una segona causa rau en elfetquelamultiplicitatdediscur-sos distorsiona la percepció delcompromís de CiU en favor aldret a decidir i l’estat propi.Paradoxalimésquanaques-ta determinació ja és ferma i ir-reversible.Ladecisióestàpresa.Hotestimoniademaneraindub-table les votacions parlamentà-ries en favor de la declaració desobirania, l’impuls de la Llei deConsultes i, des del mateix Go-vern, la creació del Consell As-sessor per a la Transició Nacio-nal (CATS).Una tercera causa, que lligaambl’anterior,téaveureambelsritmesdel’exercicideldretade-cidir. Quatre de cada deu ciuta-dans que són partidaris de laconsulta la volen fer immedi-atament, aquest mateix any. Lamajoria dels enquestats també.CiU no és partidària de tenirpressaenferlaconsultaperquècalpreparar-la,disposardel’au-torització de l’Estat o de la lleidelParlamentdeCatalunyaquepermetilaconsultaentermesdelegalitat i promoure una àmpliamajoriasocialenfavordeconsi-derarCatalunyasubjectededretamb capacitat de decidir.I també perquè cal guanyartota la legitimitat davant d’Eu-ropa i els organismes internaci-onals, la qual cosa requereixtemps i no saltar-se etapes.Arribatelcas,s’hauràd’expli-car amb claredat que s’han es-gotat totes les vies negociado-res i d’entesa amb l’Estat espa-nyol i que s’ha perseguit ambdeterminacióqueelpobledeCa-talunyaespuguiexpressarambtota llibertat i coneixement decausa.Una arma d’un sol tretElquevolferunamajoriadelpoble català no té antecedentsen l’Europa dels Estats i no espot fer improvisadament.Entenc les presses, la situa-ció econòmica és difícil, l’Estatnoescomportaambelrespectedegut, la mala traça en aspec-tes delicats com la llengua prò-pia porten a proclamar el ja n’hiha prou.Però el cap ha de governar il’objectiufinalpassaperdavantdelesurgènciescomprensibles.No voler córrer no significa novolerferlaconsulta,significavo-ler-la fer bé i en el moment de-gut,conservantoampliantelsu-port parlamentari al dret a deci-dir.Laconsultaésunaarmad’unsol tret i no es pot fallar.CiU seguirà maldant peratendreelscompromisosadqui-rits amb la ciutadania en el seuprograma electoral, continuaràgovernantpensantmésenelpa-ís que en el partit, com sempreha fet, i seguirà administrantamb prudència el temps políticperquè cal seguir essent un solpoble, cohesionat, abans i des-prés de la consulta. I arribat elmoment, en les eleccions, el po-ble decidirà.Saragossa (semblant als típics‘lofts’ de NovaYork, amb activi-tats per tothom, un referent dela cultura anglesa, amb més de1500 alumnes de no més de 5 o6 per aula, i 30 professors na-diusdevarispaïsos).L’esmenta-da acadèmia utilitza el mètodeanomenat ‘Speak Your Mind’,concebutidesenvolupataVero-na(Itàlia),establertjaadiferentsciutats de varis països. És unatècnicamolteficaç,jaqueprimers’ensenyaaentendreiassimilarel llenguatge, seguidament aparlar-lo, llegir-lo i escriure’l i,per últim, la gramàtica (en or-drecontrarialseguitaEspanya).No s’estudia anglès, sinó ques’aprèn a parlar-lo, d’una formaràpida,divertidaieficaç(ambelsposteriors certificats amb exà-mensoficials),ienmenystempsque a una acadèmia típica. Lamateixaestelaquenosaltresdesde la infància a casa i al nostreentorn immediat (fins a assolirconeixements més o menys ac-ceptables). Un idioma s’aprènsentint-lo, com ho demostrenaquelles persones que han vis-cutuntempsal’estranger.Tam-bé per experiència pròpia: a ca-saambelmeuidiomamatern(elcastellà), i a fora, amb el català(quenol’enteniaperòsentint-lohe arribat a tenir el certificat denivell D superior de català). Aralaqüestióéssaberperquènoin-teressa seguir el mateix mèto-deatoteslesetapeseducativesper aprendre idiomes. Segura-ment per interessos comercialsdelsllibreters?Novament,l’eco-nomia darrera de tot, ara, del’aprenentatge d’idiomes.ComaprendreidiomesAl setembre de 2012, fa no-mésnoumesos,laHisendaPrò-piaeraeldiscursdominant.Desde llavors, una gran manifesta-ció i unes eleccions nacionalshan capgirat la política cata-lana.CiU, que situa el dret a deci-dir en el centre de la política ca-talana,queformulalaideadelaTransició Nacional cap a un Es-tatpropiiquehoimpulsadesdelGovern, sembla perdre pistona-da al mateix temps que creix lasintonia dels catalans amb allòquelafederaciócatalanistapro-pugna. Com s’explica?Nohihaunaúnicaexplicació,sinóunacombinació defactors.Unaprimeraraócalbuscar-laenlagreucrisieconòmicaqueafec-ta el país, amb una Generalitatde Catalunya molt tenalladaper la manca de liquiditat i pelsconstrenyiments imposats desde l’Estat, la qual cosa dificultad’establir polítiques pròpies, iatendre els compromisos mésheretatsqueadquirits.Lesreta-llades, gens volgudes, imposa-MamáJosé María López Bonilla ifamíliaQuerida mamá,Quiero que sepas que cuandometrajistealmundomecorta-ronelcordónumbilicalquemeunía a ti pero que ha sido contu pérdida cuando en realidadse ha cortado ese cordón.Echo de menos tu sonrisa, tusbesos,tuternura,nuestraslar-gascharlasytusconsejos.Gra-cias por haberme dado juntoconpapáunabuenaeducaciónconvaloresyprincipios.Nopa-dezcas por papá, él nunca es-tará solo.Mamá recuerdas lo que te es-cribíenlatarjetadefelicitacióndel día de la madre: 05 mayo2013),“Paralapersonaquesi-empreestuvo,estáyestará.Tequeremos mamá, José MaríayAgustín”.Te quiero mamá.José MaríaAtravésdeestacartatambiénquisieraagradecerlaatenciónrecibida hacia mi madre, Te-resa Bonilla Galiano, por par-te de todo el personal sanita-riodesdelamedicoyenferme-ra del CAP de Cappont, delserviciodegeriatría,enferme-ría,fisio,celadores/as,ytraba-jadoras social, así como lascompañeras y familiares dehabitaciones228/1delhospi-talSantaMaría,TeresaFalcóny su hija Teresa Lafuente Fal-cón y nieta Rosa Mari de (Ba-laguer) y508/1delArnau,Do-ña Matilde, de Lleida, por laatención recibida.Desde el ingreso en el servi-cio de urgencias del hospitaluniversitarioArnaudeVilano-va (19 abril 2013) hasta suposterior derivación al hospi-tal Santa María.Y dar las gracias a todas laspersonas que asistieron a lamisa funeral en la parroquiaSanta Teresa de Jornet, fami-liares, vecinos, amigos, com-pañeros, a mossèn Lluís porsusconfortablesysentidaspa-labras.Graciasporvuestracompañíay afecto ante el momento tanduroytriste como es la pérdi-da de una madre, abuelayes-posa.Gracias,muchasgracias.A mi amigo RamonMayench, a títulopóstumoPere Serret Besa. Lleida.Querido Ramón:Voyaserpre-cario, mi emoción no me per-mite ir más allá, quiero dedi-carteatítulopóstumoatravésdeesteescritounasbreveses-tríasdadoséqueteníasunali-gerainclinaciónenleermises-critos, a través de la prensa.Hace un mes que nos dejaste,realizasteuntraspaso,quelosque te queríamos todavía nolo asimilamos. Es muy difícilaceptar el vacío que nos hasdejado.Lasconversaciones queefec-tuábamosamenudoenelRes-taurante24horasdeTorrefar-rera. Tus ilusiones, quehace-res,anécdotas,siempre sobretemas diversos.Fuiste una excelente perso-na,amabas porencimadeto-do a tu familia, muy amigo detus amigos.Tuve la suerte de conocerte,hacemuchosaños,cuandoes-tudiabas para profesor de es-cuela, lo conseguiste magis-tralmente.El ámbito de la caza, fue paratiunapasióntrascendentalentu vida, ocupaste la presiden-cia de la Federación Catalanade Caza, durante muchosaños, tu colaboración y dedi-cación, a ello era algo que terodeabaconstantemente, es-cribiste un libro sobre el temade la caza, tus discursos si-empre acompañados de ungransentidodelhumor,enfinpara que decir más, dejaste lomejor de tus conocimientos,en nuestros recuerdos.Lamuerteesunmisterioinso-portable, al que ningún cora-zón humano se acostumbrajamás. Para algunos la muer-tesignificaelfintotaldelaper-sona.Ypara terminar como decía elgrancantautorypoetaargen-tinoFacundoCabral:“Noper-diste a nadie, el que murió,simplementesenosadelantó,porqueparaallávamostodos,además lo mejor de él -en es-te caso, nuestro amigo Ra-món- sigue en nuestros cora-zones“.Enquestes,CiUil’estatpropiISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esToni Yus PiazueloCol·laboradorperiodísticRamon Farré RoureDelegat del Govern aLleida
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013Anar contra el destí és difí-cil… És com si els episodis deles nostres vides ja estigues-sinescritsenalgunoaltrelloc.De petita tenia la il·lusió deserperruquera,peròperraonsfamiliars -no entusiasmavagaire als meus pares- vaigdescartar-ho. La mare em de-iaquetractarambelpúbliceraingrat i vaig decidir anar peraltrescaminsprofessionals.Alcap del temps, però, he cons-tatatqueestavapredestinadaatractaramblagent.I,vesperon,eltancamentd’unaempre-sa m’hi va portar.Fa 22 anys que estic afilia-da a la UGT i durant 11 anysvaig desenvolupar tasquessindicals a l’empresa Lear,compaginantlamevatascaenla cadena de muntatge. Així,quan calia, m’agafava les ho-res corresponents per resol-dre i atendre qüestions re-lacionades amb els companysicompanyestreballadors.Maivaig voler l’alliberament per-què per a mi era imprescindi-ble el dia a dia a la feina, fentpeces de cablejats de cotxes,i, sobretot, treballar amb lagent per comprovar el que esrespirava al taller. Després dela Lear he estat 11 anys a laUGTde lesTerres de Lleida; 3anys en l’organització i 8 coma secretària general. Ha estattota una carrera intensa i pro-fundadenormeslaboralsiso-bretot de molta humanitat.Aquest any se celebren els125 anys d’història del sindi-cat i és imprescindible fer unrepàs de l’evolució de la nos-tra organització. He tingutuna gran sort de poder conèi-xer-la i estimar-la. Els senti-mentsesprojectenatravésdeles persones i jo, en línies ge-nerals, m’he trobat molt bonagent... Crec en el model sindi-cal per a les persones, crec enun sindicat obert al carrer i ala ciutadania sense barreresde classes. El carrer ensenyamolt, cal escoltar i tota opinióés important perquè de la crí-ticasen’aprèn.Aquestahaes-tatlagranformacióquehepo-gut rebre i de la qual he aprèsmolt, perquè el poble és savi iric en idees i els cercles de po-der,devegades,sónfredsiso-litaris. Cal baixar a la terra,sempre he cregut en la bonafe de la gent i el temps m’hademostratlacategoriadelpo-ble i la classe treballadora.Així, he intentat aplicar al’organitzacióallòpelqualllui-tem en el nostre dia a dia. Perexemple, el respecte cap a lespersones, el diàleg constant,la intermediació entre treba-lladors i empresa per arribar aacords,lesaliancesambaltresorganitzacions per sumar icréixer, la igualtat entre per-sones i també la importànciadel treball de les dones i queaquestes tinguin els mateixosdrets i condicions i oportuni-tats que els homes.Han estat uns anys de mol-ta feina i de molts projecteselaborats i planificats ambl’equip de la UGT-Terres deLleida i també de la resta de laUGT. La crisi ha colpejat gai-rebé tothom i els sindicats non’hem quedat al marge... Hemhagut de duplicar els esforçosper intentar sortir-nos-en iavui ho seguim fent, però sa-bem que tampoc depèn denosaltres.Crecqueelsviatgestenen un principi i un final i elmeu viatge al capdavant de lasecretaria general de la UGTdeLleidal’hedeciditfinalitzaraquí. És un sentiment de responsabilitat i de generositat.Cal cedir espai a les il·lusionsi a les ambicions sanes quecomporta la pròpia humanitati la democràcia.Durantaquestsanyshedo-nat tot el que he sabut, peròhe de dir que he rebut encaramolt més del poble. He tingutmoments complicats amb lespatronals, amb diferents ad-ministracions, però semprebasades en el respecte. Emqueda bon sabor de tots ells.El sindicalisme, ara mésque mai, és necessari. Soml’últim obstacle que fa que elsque ens volen enfonsar no hopuguin fer. Per això, existeixla campanya per desacreditarels sindicalistes, perquè mo-lestem i actuem de mur pro-tector o altaveu de denúncia,en molts casos.Mainoespotdeixardellui-tar, ja que les coses no estansent fàcils. Ens en sortirem,n’estic segura, i aquí no hi hamedalles per a ningú.Des d’aquesta tribunad’opinió que la premsa sem-pre m’ha brindat volia dedi-car aquestes paraules de co-miat com a secretària generalde la UGT de Lleida. Això noobstant, no he deixat de serla Rosa Palau que va treba-llar a la Lear, perquè crec enlespersonesquenocanvienalmarge de les responsabilitatsde cada moment. En aquestsentit,segueixosentlamatei-xa persona, que està en con-tra de les injustícies socials,que diu el que pensa a cadamoment i que estima les per-sones de bona fe.M’agradariaacabaraquestarticle agraint a tots els com-panys i companyes del sindi-cat que durant aquest camíhagin estat al meu costat, jaque, sense ells, hagués estatimpossible portar a termemultitud de projectes. Tambévull agrair al Josep Maria Àl-varez la confiança que m’hadipositat al llarg d’aquestsanys.També volia agrair a altrescompanys, de sindicats, pa-tronals,partitspolíticsiadmi-nistracions, mitjans de comu-nicació, entitats cíviques i so-cials, el seu bon tracte durantaquest temps.I,finalment,alamevafamí-lia, a la qual penso dedicar arael temps que els he pres.Moltes gràcies a tothom.GràciesFa mig any que tenim demana-daalaSra.MartaCampslacon-vocatòria de la taula de segui-ment del servei de recollida deresidus i neteja viària. Un copmés,senserespostaperpartdelgovern municipal del PSC.Mantenir una ciutat neta ésuna responsabilitat compar-tida entre ciutadans i el serveideneteja.Unaciutatnetaésse-nyal de qualitat, li dóna valorafegit, bona imatge. Ja diuenque no és més net qui més ne-teja, si no el que menys embru-ta. I a la nostra ciutat, per des-gràcia, també tenim incívics.Calmoltapedagogia iperse-guir les actuacions incíviquesquegenerenmoltesmolèstiesalarestadeciutadania.Esperemnoarribaral’exempledeBrune-te,queenviavaacasadelsamosincívics de gossos els excre-ments que deixaven al carrer!Peròl’incivismed’unsquantsnohadeserexcusapertenirbo-na cura des dels serveis mu-nicipals de la neteja viària i re-collida de residus i fer un bonmanteniment del servei.Tambéhihaexemplesdebo-nes pràctiques, com el comerçde proximitat, que genera un70% menys de residus que elssupermercats. Bona part delsenvasosnocaleniresponensolsa necessitats de promoció i pu-blicitat, segons un estudi del’Agència Catalana de Consum.Unabonanoticiadecivismeperpart del nostre comerç local.Però la voluntat política delnostre ajuntament, de vetllarper la neteja viària i de recolli-daderesidus,nosegueixenpa-ral·lel aquesta senyal de quali-tatqueensdonaelpetitcomerç.A Pius XII, per exemple, famesosqueestanesperantlare-posiciód’uncontenidordevidreespatllat, a l’avinguda CiutatJardí, hi ha contenidors soter-rats amb cadenat i al costat al-trescontenidorssupletoris.Perquè el cadenat? A la Bordeta faanys que pateixen l’ incivismedels propietaris de gossos queembrutenvoreresiespaisverdsamb les seves defecacions sen-se que, amb el pas dels anys, esnotinelsefectesdecapcampa-nya pedagògica o altres mesu-resdepersuasió.AlCentreHis-tòric de la ciutat seguim obser-vant com alguns solars sónespais on s’aboquen tota menad’escombreries.Al’Hortalafre-qüènciaésmenordelquemoltsveïns desitjarien en relació al’import que paguen d’escom-breries.Tenim contenidors ubi-cats abans de passos de via-nants que impedeixen una bo-na visibilitat tant de vianantscomdeconductors...Ipodriase-guir per altres barris.Massa mancances per unajuntament que es gasta 12,2M€ aquest any i on el preu delrebutquepaguemd’escombre-ries ha augmentat un 16% l’úl-tim any, fins als 117 € (el rebutméscar),queespaguenenfun-ció de la tipologia del carrer.Per això, demanem nova-ment la convocatòria de la tau-la de seguiment de la recollidade residus i neteja viària a lanostra ciutat. Cal que tots elsciutadansiciutadanesconeguincom s’ha redimensionat el ser-vei o no en aquest dos anys demandat, cal saber els resultatsdediferentsestudisdecamp(siesques’hanfet),calsabersielsrègim d’ús de la ciutat havariatendosanysicoms’hihanadap-tat els serveis públics, etcè-tera... Si amb la taxa que pa-guem els ciutadans es cobreixel52%delservei,caldriabuscarcriteris d’eficiència per milloraren estalvi sense perdre qualitati devegades elvalor afegit estàen com es programen els ser-veis, els objectius que es mar-quen i quin és el grau de com-pliment que s’aconsegueix.UnaciutatnetavoldirvalorafegitdequalitatDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialEls resultats de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) han posat de manifest quecada cop hi ha més dones que assumeixen el protagonisme de ser titulars d’explotacionsagràries, consolidant una tendència ja insinuada en anys anteriors i arribant ara el col·lectiufemení a gestionar un 40% de les actuals explotacions. Aquesta no és l’única bona notícia,n’hi ha encara una altra de més important, com és que es comença a notar un rejovenimentdels titulars, quan fins no fa massa el principal problema de futur per al camp i la ramaderiaera el creixent envelliment dels seus responsables. Segurament, la crisi ha estat determinantperquè ara hi hagi més joves que apostin pel camp com a alternativa de sortida econòmica.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).MésdonesijovesalcampRosa PalauSecretària Generalde la UGT-Terres deLleidaPortaveu de CiU al’Ajuntament de LleidaBea Obis
 6. 6. ACN. LLEIDAEls Mossos d’Esquadra, la poli-cia de l’Estat i la Guàrdia Urba-nadeLleidavanduratermeahiralvespreundispositiuconjuntalCentre Històric de Lleida ambl’objectiu d’identificar personesensituació irregular itambéperlocalitzar drogues o armes il·le-gals.Durantlabatuda,queesvacentrar entre els carrers BotersiCotxeraiqueesvaallargarmésd’unahora,elsagentshaniden-tificat 25 persones, tres de lesquals no tenien papers. Eld’aquest dimecres és el primerdispositiu policial conjunt queels tres cossos porten a terme ala capital del Segrià des de l’ini-ci de la campanya de la fruita,moment en què s’incremental’arribada a la ciutat temporersen busca de feina al camp.Desenes d’agents dels Mos-sos d’Esquadra, de la policia del’EstatidelaGuàrdiaUrbanadeLleida van dur a terme aquestdispositiu de seguretat conjuntque s’ha desenvolupat en car-rers pròxims a la plaça Cervan-tes de la capital del Segrià i du-rantelqualelsagentshaniden-tificat prop d’una trentena depersones que hi havia a la zonaper tal de detectar la presènciade sense papers o per localitzardrogues o armes.Així,fruitdeldispositiu,lapo-licia s’ha endut a la comissariaper a poder-les identificar trespersones per incomplir la lleid’estrangeria tot i que durantl’operatiunohihahagutcapde-tingut, segons han informat elsmossos.Tampocesvaaixecarcapac-tapertinençadedroguesod’ar-mes il·legals.Lidemanen5anysperabusardelafillastrade12L’acusatva dir al judici que la petita s’ho inventaREDACCIÓ. LLEIDALa Fiscalia demana 5 anys depresóperunveídeLleidaacusatd’abusar de la fillastra, de 12anys.L’acusatvaasseguratahir,davantl’AudiènciadeLleidaidu-rant el judici, que la petita s’hoinventa,segonsvainformarRà-dio Lleida.Va dir que la seva mare voliatornaraRússia,elseupaísd’ori-gen, perquè estaven arruïnats ique el va acusar d’abusar de lanena. La menor manté que li vapracticartocamentsiquel’ame-naçava amb deixar-la sense in-ternet o sense sortir de casa sino accedia a les seves pretensi-ons. La psicòloga, que va aten-dre la nena, assegura que la se-va versió és totalment creïble,pels detalls i la contextualit-zació del relat. El judici va que-dar vist per sentència.1abatudaalCentreHistòrical’inicidelarecollidadefruitaIdentifiquen una trentena de persones, tres de les quals no tenien papersFaranunplaestratègicdelesTerresdeLleidaL’impulsaran la Càtedra Repsol UdLi GLOBALleidaREDACCIÓ. LLEIDALa Càtedra Repsol de Competi-tivitat i Desenvolupament Re-gional de la Universitat de Llei-da(UdL)ielconsorcidepromo-ció econòmica GlobaLleidaelaboraran un pla estratègic deles terres de Lleida, segons vaexplicar ahir el director de pro-jectes estratègics territoriald’aquest ens, Antoni Piñol, du-rant una jornada que ambduesinstitucionsvanorganitzarcon-juntamentalauniversitatlleida-tanaienelmarcdelaquals’hanpresentat alguns dels exemplesmésrellevantsdeplansestratè-gicsques’estanduentaCatalu-nya, com ara a la ciutat de BCN,Camp de Tarragona o Solsona.Lajornadahaservitperendegar“un procés de reflexió estra-tègica”quehademarcarelrumbde les comarques lleidatanes.ElLladonosa,1renoferirelbatxilleratinternacionalS’impartirà el 2014-2015ACN. LLEIDAL’Institut Josep Lladonosa de lacapitaldelSegriàjahainiciatelstràmitscorresponentsperpoderimpartir el Batxillerat Internaci-onal partir del curs 2014-2015.El centre, amb el vist-i-plau i elsuportdelDepartamentd’Ense-nyament,jahapresentatlasol·li-citud formal a la seu central del’IBO, a Ginebra (Suïssa) per tald’endegarelprocésd’autoritza-ció per poder oferir el Batxi-llerat Internacional. Així, l’Insti-tut Josep Lladonosa serà el pri-merinstitutdelademarcaciódeLleida en comptar amb aquestamodalitat de batxillerat, que aCatalunya ja ofereixen 11 cen-tres. La implantació del Bat-xillerat Internacional s’emmar-caenelProgramad’AtencióalaDiversitat del centre educatiu elqual, juntament amb l’ofertad’atencióaaquellsalumnesambbones capacitats i/o amb altamotivació per l’estudi.Roba1.200€enrobadequatrebotiguesdiferentsREDACCIÓ. LLEIDADetingutaLleidaperrobarrobavalorada en 1.200 € en 4 boti-guesdiferents.Se’lvaenxamparamb 3 bosses amb la roba ambles etiquetes del preu.VinculenempitjoramentdecelíacsibiomagnetismeREDACCIÓ. LLEIDALaUnitatdeCeliaquiadel’Arnaudetecta més pacients amb em-pitjorament clínic i ho vincula al’úsdeteràpiesalternatives,compot ser la teràpia amb imants.Obrelamostra‘Mirantelbarriambaltresulls’REDACCIÓ. LLEIDAL’exposiciódelprojecteMirantelbarriambaltresulls,queesvain-augurar ahir, és fruit del treballconjunt de membres de la llarde jubilats del Secà de Sant Pe-re i l’ IESTorre Vicens.DISPOSITIUSHABITUALS A L’ESTIUAquesta primera batuda de latemporadaformapartdelsdis-positius que periòdicamentporten a terme durant l’anyelsdiferentscossospolicialsala ciutat de Lleida i en munici-pis de la zona del Baix Segre iques’intensifiquendurantl’es-tiucoincidintamblacampanyade la fruita i l’arribada de per-sones que es desplacen fins alesnostrescomarquesperbus-car feina al camp.20.000alumnesdecentresdeLleidahanparticipatenl’Agenda21EscolarL’alcaldessa accidental Marta Campsva presidir ahir la cloenda de l’Agenda 21 Escolar de Lleida queva celebrar el fi de curs ambuna trobada a la Seu Vella. 66 centres educatius i al voltant de 20.000 alumnes han pres part en aquest programa, que té l’ob-jectiu de facilitar la implicació de les escoles i instituts per construir un món més sostenible a partir de l’entorn més immediat.HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)ElPPdemanarestablirlaparadadebusd’AgrònomsREDACCIÓ. LLEIDAEl Grup Municipal del PPdurà ala propera Comissió d’Urbanis-meunapropostaperinstarlaPa-eriaqueprocedeixiarestablirlaparada de bus d’Agrònoms.06LLEIDA BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. El jaciment del Vilot d’Almacelles, aquest dillunsRestesdeduesAlmacellesalesexcavacionsalVilotEl poble s’hauria reconstruït sobre lavila medievalL.CORTÉS (ACN). ALMACELLESElstreballsdeconsolidacióalja-ciment arqueològic del Vilot, aAlmacelles,s’hanintensificaten-guany. Les primeres hipòtesiapuntenquelesrestestrobadesamésprofunditatcorrespondri-en a construccions medievalsque haurien quedat destruidesel1640durantlaguerradelsSe-gadors i d’altres, construides asobred’aquestesprimeresalse-gle XVIII, quan es va reconstru-ir el poble.“Conservar restes d’un po-blemedievalseriaexcepcional”,haasseguratl’alcalded’Almace-lles, Josep Ibarz; com també hoseria,haafegit,descobrirqueelsdos forns ceràmics trobatss’haurienconstruitalsegleXVI-II per fabricar les més de350.000 teules que van caldreper aixecar la nova Almacelles.L’Ajuntamenthaexplicatque,tot i que les primeres excavaci-onsaljacimentsónde2005,lesd’enguanysónlesmésintenses.LAURA CORTÉS (ACN)REDACCIÓ. LLEIDAEls resultats de la campanya dela Declaració Única Agrària(DUN) 2013 confirmen que ladona va prenent protagonismecom a titular d’explotacionsagràries,consolidantaixilaten-dènciainiciadaelsdarrersanys.Deles61.909DUNpresentadesenguany,respecteles61.079delacampanyaanterior,4.283sónde nous declarants, 40% delsquals són dones.Lesdadestambéposendere-lleuunlleugerrejovenimentdelstitulars d’explotacions agràries,ambunincrementdesol·licitudsd’incorporaciódejovesaixícomunaugmentdel’agriculturaira-maderiaecològiques.Enaques-ta campanya, prop del 99% delesdeclaracionss’hanpresentata través de mitjans electrònics,respecteel97%del’anypassat.Presenten les dadesde la DUN 2013Es presenten 61.909declaracions, 900 mésque l’any passatEl 40% de nousdeclarants són donesGairebé 4.300 pagesos iramaders presenten eldocument per 1r copUns 350 milionsd’euros en ajudesEs declaren 1.347.821hectàrees, el 82% de lasuperfície agràriaAugmentaelnombrededonesijovesalesexplotacionsagràriesL’agriculturailaramaderiaecològiquesprenenprotagonismeEl Departament d’Agricultu-ravapresentarahirelsresultatsdelacampanyadelaDUN2013,un cop tancat el termini perpresentar aquesta declaracióanual que han de fer els titularsd’explotacionsagràriesiquein-clou la declaració de les par-cel·les de la seva explotació, ipermet sol·licitar diversos ajutsadreçats a explotacions agràri-esiferaltrestràmitsideclaraci-onsdavantdeldepartament.Ai-xí,atravésd’aquestadeclaraciósimplificadaelstitularsd’explo-tacions agràries poden fer finsa57tràmitsenunaúnicaactua-ció i sol·licitud d’ajuts.L’import estimat de paga-mentdelsajutssol·licitatsatra-vés de la DUN és d’uns 350 mi-lions d’euros, similar al 2012.Entotals’handeclarat1.347.821hectàrees, el 82% del total.PUBLICITATBONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201307COMARQUES
 8. 8. 08PAELLES A BORGES BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013raqueelrerefonsdelConcursdePaelles de les Borges Blanquesno és altre que aplegar un bonnombredepersonesque,alvol-tant d’unes taules gaudeixend’una bona paella d’arròs.FER TERRALLTanmateix, des de l’Associa-ció d’Amics delTerrall també esposa de manifest que un altredels motius d’aquest esdeveni-mentnoésaltrequeelqueesco-neix com “fer Terrall”, que elsPUBLICITATTotapuntalesBorgesperal22èConcursdePaellesDiumenge les colles participants demostraran les habilitats culinàries alTerrallREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESJa és tot a punt a la capital delesGarriguesperalacelebraciódurant aquest diumenge d’unanova edició -enguany ja és la22a- del Concurs de Paelles alTerrall.Novament,al’emblemàtices-pai borgenc es retrobaranaquest diumenge les diversescolles participants, que mostra-ran les seves habilitats a l’horade la confecció de les paellesd’arròs.L’AssociacióAmicsdelTerrall,organitzadora de l’esdeveni-ment, ha establert, com cadaany, el protocol que regiràaquestaactivitatlúdica,gastro-nòmica i un pèl competitiva. Ai-xí, es recorda que cal fer la pae-llaambfocdellenya,iquelespa-elles i les taules es podrancomençar a preparar a partir deles onze del matí en el lloc indi-cat per l’organització a cada co-lla.Cap a dos quarts de dues dela tarda, el jurat valorarà la de-coració de les taules i a partird’aquestahoraespodranportarles mostres de paelles a lataulade control de l’Associaciód’Amics delTerrall a fi que el ju-rat les pugui degustar.Aquesta és la part més com-petititva del certamen perquè atothomliagradaguanyar,enca-El Concurs de Paelles de les Borges es converteix en l’esdeveniment clau per reivindicar l’espai del TerrallASSOCIACIÓ D’AMICS DEL TERRALLMILLOR PAELLA I PAELLAJOVE I MILLORTAULAUn cop finalitzat el tast de lespaelles per part del jurat,s’atorgaran els premis a la mi-llor paella, a la millor paella decolla jove i a la taula més de-corada. Aquests guardons eslliuraran després de dinar.Abansd’aquestspremis,però,se sortejaran, per taula, diver-sos articles d’establimentscol·laboradors.borgens i les borgenques conti-nuïn fent d’aquest espai del cordelacapitaldelesGarriguesunlloc de trobada.Peraquestaraó,lesactivitatsde l’Associació dels Amics delTerrallnoconclouranaquestdiu-menge amb el Concurs de Pae-lles,sinóquecontinuarandurantl’estiu amb una marató de pes-ca,unacantadad’havaneresiunrecital poètico-musical. Per amésinformaciópodeuconsultarl’agenda a la vostra dreta.AGENDADiumenge, 16 de junyXXII CONCURS DE PAE-LLESD’ARRÒS.Usrecor-dem que els diners (3 eu-ros en el cas dels adults i2 euros en el cas dels ma-jors de 12 anys) són perpagar les despeses de llo-guer de taules i cadires,focs i altres despeses quecomporta la celebraciód’aquestafesta.Usconvi-demdecididamentaparti-cipar-hi i fer Terrall. Alsparticipants al ConcursdePaellesd’Arròsse’lsob-sequiarà amb l’arròs, pergentilesa de CarrefourMarket.Diumenge, 30 de juny10a MARATÓ DE PESCA,a les Basses del Terralll.Podeutrobarlesbasesperparticipar-hi, així com po-der-vos-hiiinscriure-us-hia Scooter.Diumenge, 20 de juliolCANTADA D’HAVANE-RES I ROM CREMAT, da-vant la Biblioteca, i CON-CURS DE PESCA NOC-TURNA.Divendres, 2 d’agostRECITAL POÈTICO-MU-SICAL SOBRE MERCÈRODOREDA. Aquesta ac-tivitat anirà a càrrec de lacompanyiaElsCassigallsitindrà lloc a les 10 de lanit al Passeig del Terrall,davant mateix de la Bibli-oteca. A continuació, tin-drà lloc la presentació delnou vi L’Escorça i un tastdevins, a càrrec del CellerMatallonga de Fulleda.
 9. 9. PUBLICITATEstelànias’aturaalaSeuaquestdiumengeLa Seu d’Urgell acollirà aquest diumenge la 16a edició de lafira Estelània, l’única fira independentista de Catalunya.Comptarà amb la participació de Núria Feliu i Quim Vila.TàrregacloueltallerperestimularlamemòriaLaRegidoriadeSanitatdeTàrregailaDiputaciódeLleidahanfinalitzat amb èxit la primera edició d’un taller d’estimulacióde la memòria adreçat a persones majors de 60 anys.AJUNTAMENT DE TÀRREGALesBorgesinauguralanovapiscinael21dejunyREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESLes piscines municipals de lesBorgesBlanques,quemantenenelspreusdel’anyanterior,s’obri-ran al públic el dia 21. A partirde les 15.00 hores arrencarà lajornada de portes obertes, quetambé tindrà lloc l’endemà dis-sabte. A partir del diumenge elsbanyistes caldrà que comprinuna entrada al mateix recintede les piscines o un abonament,quejaestandisponiblesal’Ajun-tament.D’altrabandaaquestdi-vendress’ompliràd’aigualano-va piscina, que podran utilitzarels menors de 14 anys i quecomptaràambunazonaespeci-al per a infants.RobauncondensadordevaporaRossellóREDACCIÓ. ROSSELLÓDetingut un jove de 18 anys deBell-lloc d’Urgell per robar uncondensadordevaporvaloraten6.000eurosenunaempresadeRosselló. El condensador ha es-tat recuperat en una deixalleria.D’anaraescolagratisahaverdepagar,aSortACN. SORTAlumnes de Sort que s’han dedesplaçarperanaraescolapas-sarandetenirelserveigratuïtdetransportimenjadorapagar7,5eurossis’apliquenlesretallades.PassoselevatsibandespermillorarlaseguretatREDACCIÓ. ALMACELLESL’Ajuntamentd’Almacelleshafetconstruir dos nous passos ele-vats a l’avinguda dels Esports iinstal·lar bandes rugoses a lesrambles per millorar la segu-retat de vehicles i vianants.REDACCIÓ / ACN. ALPICATLaMancomunitatdePinyanavaposar en funcionament ahir lasegona fase de la portada d’ai-gua potable des de l’embassa-mentdeSantaAnna,aOsdeBa-laguer fins al nou dipòsit d’Alpi-cat. Amb aquesta i lesactuacionsqueesvandurater-me en la primera fase es dónaserveia20municipisdelSegriài per tant rebran aigua potable“degranqualitat”,talcomvaas-segurar el president del ConsellComarcal del Segrià, alcalded’Alpicat i vicepresident de laMancomunitat de Pinyana, PauCabré, uns 200.000 habitants.L’alcaldessa accidental deLleida, Marta Camps, va desta-car que gràcies a aquesta obraels 20 municipis tenen l’aiguaasseguradaelspròxims50anys.Precisament,Campsvaexpli-car que els municipis veuranmillorada notablement la quali-tatdel’aigu,jaqueapartird’arase subministraran directamentdel’aiguadePinyanaprocedentdel’embassamentdeSantaAn-na. Així ho corroboren diversosestudis i analítiques. Un cop fi-nalitzada la 2a fase de la porta-da d’aigua de la Mancomunitatde Pinyana, només faltarà quearribi properament a Malpartit ilaUrbanitzacióSalats,deTorre-farrera i a Benavent, un cop fi-nalitzin els treballs de connexióa la xarxa que es faran en breu.Portada d’aigua desd’Os de Balaguer finsal dipòsit d’AlpicatAquesta obrabeneficiarà fins a200.000 habitantsd’aquests municipisQueden pendenttreballs de connexióa la xarxaPerquè arribi aMalpartit, Salats,Torrefarrera i BenaventPinyanaasseguraaigua“degranqualitat”a20poblesdurant50anysEn marxa la 2a fase de connexió amb el pantà de Santa AnnaUnapicultorusavaverípermatarabellerolsAl Segrià i a la NogueraREDACCIÓ. ALMENARElsAgentsRuralshanenxampatin fraganti un apicultor mentremanipulava diversos elementsrelacionats amb la utilització deproductes tòxics com a verí permatar abellerols, tot i que no espotdescartarqueaquestautilit-zació pugui afectar indirecta-ment altres espècies de faunasalvatge o domèstica i provocaramésamésunproblemadesa-lutpública.Elsfetsvanpassarlasetmana passada en diferentsparatgesdelstermesmunicipalsd’Almenar i Alfarràs, al Segrià, ia Ivars de Noguera i Castelló deFarfanya, a la Noguera, on des-prés de comprovar que estavafentservirveríelsAgentsRuralsvan preparar un dispositiu peridentificar i enxampar l’enveri-nador.BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201309COMARQUES
 10. 10. PUBLICITATCameronfaunafermadefensadeldretadecidirACN. LONDRESEl primer ministre britànic, Da-vid Cameron, ha assegurat queno creu que es puguin “ignorar”elstemesde“nacionalitat,inde-pendènciaiidentitat”.Cameronha dit que en casos de debat in-dependentista “el correcte éspresentar els teus arguments,defensar-losipermetrealagentdecidir”.Pelprimerministrebri-tànic,quevaacordarambelseuhomòlegescocès,AlexSalmond,la celebració d’un referèndumd’independència pel setembredel 2014, “aquesta és la mane-ra” de “fer les coses” al RegneUnit. “Però mai voldria dir a lagentd’Espanyacomferfrontalsseus propis reptes. Això ho hande decidir el Govern espanyol iel president espanyol”, ha dit.ACN. BARCELONAElconselldegoverndelaCorpo-racióCatalanadeMitjansAudio-visuals (CCMA) ha acordataquest dimecres un conjunt demesures per garantir la viabi-litatdelserveipúblicdecomuni-cació audiovisual. En aquestalínia,haaprovatiniciarunexpe-dient de regulació d’ocupaciód’un màxim de 312 treballadorsi proposar una rebaixa salarialdel 7,5%. D’altra banda, tambécomençaunprocésperreduirlesestructures directives de laCCMA, de Catalunya Ràdio i deTVC.Laplantillaésde2.571per-sones,2.095treballadorsalate-levisió,426aCatalunyaRàdioi50 més a la Corporació.Segons la CCMA, no s’estanassolintlesprevisionsdereduc-ció de la despesa, que s’havienfixat en 27milions d’euros d’es-talviperal2013.Perfer-hopos-sible, el consell de govern del’ens va proposar un procésd’equiparaciósalarialamblares-tadetreballadorsdelsectorpú-blic de la Generalitat.Perl’ens,lesnegociacionsini-ciades a principis d’any“no hanpermès avançar en acords quepermetin complir les previsionsde reducció de la despesa depersonal”iavançaqueelseuin-compliment comportaria la “in-estabilitat pressupostària”aquestanyiuna“hipotecapres-supostària futura” per a la Cor-poració i les seves empreses.Amb la proposta del consell,laCCMAafirmaqueprioritzalesvies que fan possible preservarelnombre“mésgrandellocsdetreball”i,alhora,assegurarl’es-tabilitat pressupostària de laCorporació, atesa la situació.TV3iCatRàdiodespatxaranmésde300treballadorsÉs el 15% de la plantilla, que patirà també una retallada de sous del7,5 per centEXTERNALITZARÀ LAVENDA DE PUBLICITATEls ingressos de la CCMAs’han reduït des dels 153 mili-onsd’eurosel2006als67mi-lionsel2012.TV3vaingressar60 milions per publicitat el2012 i el 2013 preveu ingres-sar-ne 54,8. En el primer qua-drimestre d’enguany, la re-ducció ha estat del 22%. Perrevertir aquesta tendència, elconsell de govern ha acordatexternalitzar la comercialitza-ció d’espais publicitarisBBVAdeixad’aplicarlaclàusulaterraAGÈNCIES. MADRIDEl BBVA deixarà d’aplicar, ambefectes des del 9 de maig, lesclàusulesterraenleshipotequesdels seus clients, i que per tant,aquests podran beneficiar-seplenament de les rebaixes del’euríbor. Aquesta decisió supo-sarà pel banc deixar de guanyaruns35milionsd’eurosnomésaljuliol, el primer mes complet enquè s’aplicarà aquesta mesura.AGÈNCIES. BARCELONALa Policia Nacional ha practicatla detenció de cinc tunisians enel marc d’una operació vincula-da amb el terrorisme islamistaportada a terme a primera horad’aquest dimecres a Barcelona.Els detinguts es dedicaven adivulgar material multimèdiaamb contingut gihadista a tra-vés de les xarxes socials. La in-vestigació, que es va iniciar aprincipisdel2012,vadeterminarque el material que utilitzavenper a la seva divulgació eren fo-tografies i vídeos que conteni-enimatgesd’accionsterroristesemparades pel Gihad global.Moltes d’aquestes imatgeshan estat extrets i contenen en-llaços que dirigeixen a pàginesweb considerades gihadistes ivinculades a l’organització ter-rorista internacional Al-Qaida.Els agents han practicat di-versosregistres,entreellsalBe-sòs,aNouBarrisialazonadelsEncants de BarcelonaDetingutsaBCN5tunissiansperpredicarlagihadLa policia de l’Estat considera que divulgaven material multimèdia que enaltia el terrorisme islamistaDos dels detinguts, lligats al terra en una imatge difosa per la policiaPOLICIA NACIONAL10ACTUALITAT BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. PUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONALa Fiscalia de Delictes Econò-mics de Barcelona ha presentatavui una querella contra el ju-gador del FC Barcelona LionelMessiicontraelseupare,JorgeHoracio Messi, als quals acusade tres delictes contra la hisen-da pública per haver defraudatpresumptament més de 4 mili-ons d’euros en les seves decla-racions de l’Impost de Retenciósobre les Persones Físiques(IRPF9 corresponent als exer-cicis dels anys 2007, 2008 i2009.Laquerellaenqüestió,quehaestatsignadaperlafiscalRaquelAmado, ha estat interposada aljutjatd’instruccióenfuncionsdeguàrdia de Gavà, a la comarcadel Baix Llobregat, on té la resi-dènciaeldavanterargentíblau-grana.MESSI NEGA HAVER COMÈS CAPINFRACCIÓPer la seva banda, en un co-municat que es va difondre a laseva pàgina de Facebook, l’ar-gentíLeoMessivaassegurarha-ver-se “assabentat per la prem-sa” que la fiscalia s’ha querellatcontraellperevasiód’impostosihanegathaverdefraudatelfiscperquè ha complert amb totesles seves obligacions tributàri-es.“SORPRESA”“És una cosa que ens causasorpresa,perquèmainohemco-mès cap infracció. Sempre hematès totes les nostres obligaci-ons tributàries seguint els con-sells dels nostres assessors fis-cals, els quals s’encarregarand’aclarir aquesta situació”, vamanifestar Messi, que aquestsdiesestrobaaSud-amèricacon-centrat amb la selecció argenti-na amb motiu dels partits declassificació per al Mundial deBrasil de l’anyvinent.AcusenLeoMessidedefraudar4milionsLa Fiscalia diu que hauria amagat l’IRPF durant tres anys AGÈNCIES. SAN ANTONIOEls Spurs de San Antonio esvanimposardemaneracontun-dentalsHeatdeMiami(113-77)i col·loquen així la final amb un2a1alseufavor.Miami,elscam-pions vigents, van practicar unjoc desencisador.San Antonio va arrasar a lasegona part, ja que va aconse-guir, només en els dos últimsquarts, una diferència de 30punts. Danny Green, amb 27punts, i Gary Neal, amb 24, vanser els màxims anotadors delpartit.L’estrella dels Heat, LeBronJames, com el seu equip, va es-tarpocencertatinomésvaano-tar 16 punts.TriomfcontundentdelsSpursdavantMiami,queduel2a1alasèrieEls texansvan apallissar els Heat per 113-77LeBron, al terra, davant GinobiliACNPUBLICITATEspanyavençIrlanda(2-0)amb8blaugranestitularsSoldado (m. 68) i Mata (m. 87), els autors dels golsAGÈNCIES. NOVA YORKEspanya va derrotar la matina-dad’ahiraNovaYorkIrlandaper2 a 0, en l’últim partit de prepa-ració per la Copa Confederaci-ons. Espanya ha jugat amb 8blaugranesal’equiptitular:Val-dés, Alba, Piqué, Busquets, Xa-vi, Iniesta, Villa i Pedro. I, a lasegona part, també hi ha entratCesc.L’equipdeVicentedelBos-que no ha pogut resoldre finsben entrada la segona part.Abans, Pedro ha estavellat unxutaltravesser.Elprimergoll’hafetelvalencianistaRobertoSol-dado, en el minut 68, en resol-dre una acció dins l’àrea. El 2 a0 final ha arribat en el minut 87,a càrrec de Mata.54jugadorsalTrofeuInsuranceGolfaRaimatGirbau, González, Rodríguez i Rojo guanyen el Trofeu Insu-rance Golf en una competició amb 54 jugadors que es vanenfrontar en stableford handicap per equips i individual.MISSATGESTorneigdefutbolfemení7al’UEBalàfiadiumengeREDACCIÓ. LLEIDAElCampdel’UEBalàfiaaculldiu-mengede9a21.30horesuntor-neig de futbol femení-7. Al lliu-rament de trofeus s’homenatja-rà l’alpinista Juanjo Garra.Lorbek,dubteperal3rpartitdelBarça-MadridAGÈNCIES. BARCELONAEljugadordelBarçaErazemLor-bek va rebre l’alta després depassar la nit en observació, pe-ròésdubtepel3rBarça-Madrid.BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201311ESPORTS
 12. 12. “laCaixa”renovaelconveniamb9entitatsqueevitenl’exclusiólaboralEl programa Incorpora ha facilitat ja més de 1.500 llocs de treball gràcies al suport de 549 empresesREDACCIÓ. LLEIDAL’ObraSocial“laCaixa”hareno-vat la col·laboració amb 9 enti-tatslleidatanesperal’impulsdelprogramad’integraciólaboraldel’entitat financera, Incorpora,quetécomaobjectiufacilitarunllocdetreballapersonesenriscd’exclusió. Lesentitatsquecon-formenelGrupIncorporaLleidasón: ASPROS (coordinadora),ASPID, Associació Alba, As-sociació AntiSida de Lleida, As-sociacióSalutMentaldePonent,CIJCA, Creu Roja Lleida, PRO-SEC i Reintegra.Des de la seva posada enmarxa,el2006,Incorporahafa-cilitat més de 1.558 insercionsde persones en situació d’ex-clusió gràcies a la col·laboracióde 549 empreses lleidatanes.Aquest projecte té com aprincipal objectiu establir pontsentre les empreses i les entitatssocials que es dediquen a la in-tegració laboral per tal de crearun clima de comprensió i col·la-boracióentreellesqueestradu-eixi en oportunitats per aquellsqui més ho necessiten.El programa Incorpora estàOBRA SOCIAL “LA CAIXA”adreçat a col·lectius en situaciódevulnerabilitat,prioritàriamentpersones amb discapacitat, jo-ves en situació de vulnerabi-litat, aturats de llarga durada,immigrants, víctimes de violèn-cia de gènere, aturats de llargadurada, persones amb discapa-citat i joves en risc o situaciód’exclusióambdificultatsperac-cedir a la primera feina.Eltècniceninserciólaboralésuna figura clau per al desenvo-lupamentdelprogramaIncorpo-ra. D’ell depèn l’èxit tant de lapersona contractada com del’empresa que ho fa. Lleida, elprograma compta ja amb 20d’aquests professionals.La inserció laboral és un pro-cés personalitzat amb actuaci-ons simultànies i posteriors a lacontractació. Entre les tasquesdel tècnic hi ha la prospecciód’empreses, el seguiment delprocés de formació del bene-ficiari,l’acompanyamentlaboralde les persones inserides, la so-lució dels possibles conflictesque puguin sorgir en la relaciólaboral i el foment de l’adhesiódenovesempresesalprograma.Josep Ollé, director de l’Àread’Acció Social de la Fundació“la Caixa” i Teresa Benet, ge-rent de Shalom, van signar unconveni de col·laboració perdesenvolupar activitats con-juntes amb l’objectiu de facili-tar l‘accés de persones ambdiscapacitatalesnovestecno-logiesdelainformació;depro-moure activitats intergenera-cionals; d’afavorir el coneixe-ment de la pròpia ciutat; decompartir experiències cultu-rals,idepromourel’autonomiapersonal.Tot a partir de la dinamitzaciódelespersonesgransvoluntà-ries dels EspaiCaixa Balafia iSant Anastasi que l’Obra So-cial “la Caixa” té a Lleida. En-tre els dos centres Lleida jacompta amb una cinquantenadevoluntaris grans.Actualmentambduesentitatsjacol·laborenconjuntamentre-alitzant CiberCaixa Solidariad’Informàtica als centres degent gran, i recentment hi havoluntaris que dinamitzen untaller de cuina en un pis tute-lat de Shalom, però és la pri-mera vegada que signen unconveni de col·laboració peroficialitzar i ampliar les activi-tats conjuntes.CONVENI DE “LA CAIXA”AMB SHALOMJornadaentreelsgestorsperdifondreelsistemaNOTESSLa seu de Lleida del Col·legi Oficial de Gestors Administratiusva acollir la set-mana passada una jornada divulgativa sobre el sistema de notificacions tele-màtiques de la Seguretat Social (NOTESS), que es va implantar fa 2 mesos.COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS9gruppresentalasevaprimeraauladeformaciósobrecuinaL’empresa 9grup presentà a l’Escola d’Hosteleria de Lleida la seva 1a Aula deformacióambelsuportdeDisalimentiDistformambunasessióformativaso-brenovestecnologiesal’àmbitdelacuinaperaunavintenadeprofessionals.B&P COMUNICACIÓFoto de família dels responsables de l’Obra Social “la Caixa” amb els representants de les 9 entitats lleidatanes que han renovat el conveni12FET BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Efectos secundarios (+12. 16.00, 22.30Anna Karenina (apta). 18.00, 20.15Todo irá bien (+12). 16.20, 18.10, 20.00El impostor (+12) (VOS). 21.40La gran boda (+12) (HD). 16.30The Trip (+12) (HD). 18.10, 20.10, 22.10Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38El gran Gatsby (+12) (HD). 16.15, 18.50Dead Man Down (La venganza del hombre muerto(+16) (HD). 21.20Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.es360 Juego de destinos (+16). 16.00, 18.05, 20.15,22.20,•00.30Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.30, 22.00, •00.2515 años y un día (+12). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30,•00.30R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30,•00.30La gran boda (+12). 20.30, 22.30, •00.30Los Croods (apta). 16.30, 18.30Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Fast & Furious 6 (+16). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45,•00.20Scary Movie 5 (sc). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30, •00.30Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25,•00.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 15.00, 18.45, 22.30Barbara (+12). 17.00, 20.45Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00Tomboy (apta) (VOS). 16.30Noche de vino y copas (+7). 17.50, 19.30Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.10Turistas (VOS) (+16). 16.30, 19.30, 22.40¿De qué va la vida? (+12). 15.00Un amigo para Frank (+7). 18.00, 22.40El impostor (+7) (VOS). 21.00JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.05,°14.05, 16.05,18.05, 20.05, 22.05, •00.05Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.50,°14.50, 16.50,18.50, 20.50, 22.50, •00.50Los Croods (apta) (3D.) °14.25,16.20El gran Gatsby (+12.) 18.15Dead Man Down (La venganza...) (+16) (HD). °11.30,20.50, 23.1015 años y un día (+12). °12.00,°14.50, 16.40, 18.30,20.20, 22.10, •00.00El gran Gatsby (+12). °11.35, 16.30, 19.05, 21.40,•00.15Objetivo La Casa Blanca (+16. °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.25, •00.30Fill de Caín (+16) (VO). °12.10,°14.00,15.50, 17.30,19.15, 21.00, 22.40, •00.30Los Croods (apta.) °12.10, °14.00, 15.50,17.45Iron Man 3 (+12). 19.40, 22.00,•00.15Jack el cazagigantes (+7). °11.35,°14.00,16.15, 18.20Stoker (+16). 20.30, 22.20, •00.15Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.20, 18.35Scary Movie 5 (+16). 21.00, 22.40, •00.25Fast & Furious 6 (+16). °11.30, 17.25, 19.50, 22.15,•00.35Fast & Furious 6 (+16).°13.35, 16.00, 18.25,20.50, •23.15Fast & Furious 6 (+16) °12.00°14.25 16.50, 19.15, 21.40•00.05Las aventuras de Sammy (apta) (HD)°11.45, 15.00,16.40El mensajero (+16) (HD) 18.20, 20.25, 22.25, •00.30La gran boda (+12) °11.40,°13.50, 15.35,17.10. 18.50Mi gran aventura sexual (+16) 20.30,22.25,•00.20Un amigo para Frank (+7) °12.00, °14.20, 16.00, 17.40,19.20, 21.00, 22.40, •00.20Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comFast & Furious 6 (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.45, 20.15,22.30; Dg. 17.45, 20.15; Dl. 22.15R3Sacón (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30;Dg. 20.00; Dl. 22.15Buscando a Nemo (apta) (3D) (HD). Ds. 18.00; Dg.18.00Fill de Cain (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 19.50, 22.30; Dg.18.10, 19.50; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comR2Sacón (+12). Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Ds. 20.00,22.30; Dg. 20.00, 22.00; Dl. 22.15Jack el cazagigantes (+7). Ds. 17.30; Dg. 17.30Fill de Cain (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.00; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comLa gran boda (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.00; Dg. 19.30Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.15Alí (apta). Ds. 22.30; Dg. 19.30El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comSense programacióCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comUn lugar donde refugiarse (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30;Dl. 22.15Combustión (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comPosesión infernal (Evil Dead) (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30Parker (+16). Ds.22.00; Dg. 19.15Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicions#Animac2013Cafè delTeatre.Exposiciódelesfotografiesselecciona-desquevanparticiparaAnimaciInsta-gram, amb una participació de més de187 fotos. L’exposició es podrà veurefins el 16 de juny.ElnostremónenguerraSala Montsuar de l’Institut d’EstudisIlerdencs. A les 20.00 hores.Exposició amb fotografies realitzadesperreconegutsfotògrafsdeguerra, pro-moguda per la Creu Roja i que preténdenunciar els problemes derivats delsconflictes armats del món.Romandrà oberta fins el 24 de juny.EscriureentempsdifícilsBiblioteca Pública de Lleida. Claustre del’Àrea Infantil i Juvenil.Exposició itinerant per tota Catalunyasobre quatreescriptorscatalans:Avel·líArtís-Gener“Tísner”,PereCalders,Jo-sep Ferrater Mora i Joan Sales. Es po-dràveure fins el 30 de juny.HumorgràficcaragolerSala Manolo Calpe de la Fecoll.Exposició delescinquantamillorsobresques’hanpresentatalVIConcursd’Hu-morGràficCaragoler,incloentlavinye-taguanyadoradelsbascosAsieriJavi-er. La mostra es pot veure fins el 31 dejuliol.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.Dones d’empresaBiblioteca Salvador Espriu. LinyolaL’InstitutCatalàdelesDonesmostraenaquesta exposició les aportacions his-tòriquesdelesdonesl’activitatempre-sarial de Catalunya. Es pot visitar finsel 30 de juny.XVIIIBiennald’ArtContempora-niCatalàEspai Macià. Plaça Ramon Arqués. LesBorges Blanques.Exposiciódelsartistesmésjovesdelpa-ís i que solen tenir més dificultats perpoderexposar. Lamostraespodràveu-re fins el 30 de juny.PlaystòriesMuseu de la Noguera. BalaguerUnrecorregutperlahistòriadelsclicksatravésdesisdioramestematitzatsquemostrenextraordinàriescol·leccionsdeles peces de Playmobil. Al voltant del’exposició s’organitzen diverses pro-postesperatoteslesedats.Obertafinsel7de juliol.ConferènciesAnuari Mèdia.catSala de juntes, 2n pis. Edifici Rectorat.Lleida. A les 19.30.Presentació de l’anuari Mèdia.Cat. Elssilencis mediàtics de 2012, a càrrec delperiodista i co-coordinador de l’Anua-ri, Roger Palà.Encuentro de la AbogacíaAula Magna de l’IEI. Lleida.Amb motiu del XXIII Encuentro de laAbogacía, analitzaran el dret d’extran-geria i asil.CanvienelroldelsavisLocal Social Germanor. Lleida.A les 20.00 hores.Xerrada Canvi en el rol dels avis: Nousmodels familliars provocats per la crisi,acàrrecdeLaiaCadens,psicològaclíni-ca de Som Lleida.Humor i actualitatBiblioteca Margarida de Montferrat(Rectorat). A les 20.00 hores.Taula rodona sobre la revista La Queraamblesintervencionsdeldirectordelarevista, Ermengol Tolsà; el periodistaPauEchauz,eldibuixantMarçalAbellail’editorLluísPagès.Moderaràl’escrip-tor Rafel Molina.L’autoocupació és la solucióCasal Marino. Les Borges BlanquesA les 10.30.Xerrades d’assessorament i orientaciólaboral.NeolíticiCatalunyaSala dels Arcs del Castell de Maldà.A les 21.30.XerradaElsorígensdelNeolíticalproperOrientilasevadifusióaCatalunya,acàr-rec de l’arqueòleg i membre de l’Insti-tut Català de Paleoecologia Humana iEvolució Social, Lluís Batista.InfantilConta contes infantilsPista de petanca barri Pius XII.A les 18.00 hores.Acàrrecdelgrupd’animacióinfantilBo-ti Boti. Per a infants entre 2 a 6 anys.MúsicaEls Combos de l’IntèrpretCafè de l’Escorxador. Lleida.A les 20.00 hores.Actuaciódefinaldecurs,ambels com-bosdemúsicamoderna,formatsperjo-ves i adults.LlibresLectura virtualGrupdelecturavirtualdeciènciaficcióentornl’obraSolaris,deStanislawLem.AccésdesdelaplataformavirtualRead-Groups (http://www.readgroups.com).Calinscripcióprèviaatravésdelcorreuelectrònicbplleida.cultura@gencat.cat.Plans de futurBiblioteca comarcal Jaume Vila.Mollerussa. A les 21.00 hores.Presentaciódelllibrede MàriusSerra,Plans de futur.TallersTallerd’estiupelsinfantsDel 25 de juny al 10 de setembre.Inscripcions: Cercle de Belles Arts deLleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 -699 633 364Tallerperanensde5a12anys,ambunadurada de 3 hores al matí, en el qual esvolfomentareltreballilacol·laboracióen equip experimentant amb diferentsmaterials com la plastilina o la pinturaacríl·lica.Tallers de manualitatsInformació i reserves:Tel. 660 854 459(Laia). craftandartists@gmail.comwww.craftandartists.catTallers per treballar amb diferents ma-terialsitècniques.Enellsesfarandesdepolseres fins a decoració en paper, ni-nos de roba, bijuteria en alumini o de-coració amb washi tape i altres materi-als innovadors. Places són limitades.Taller de manualitatsPista de petanca barri Pius XII.A les 19.00 hores.Taller per als més petits. Confecció defiguresd’argilabasadesenlahistòriaacàrrec de l’Esplai Màgic.DiversosLa Pesta 2013Dissabte, 15 aTorrefarrera. A partir deles 10.00 hores fins a mitjanit.Festa de caràcter medieval que vol re-cordar l’epidèmia de la pesta negra de1348. Al llarg del dia hi haurà diversesactivitats com el mercat medieval, es-morzar popular, passacarrers, cerimò-nia del casament, cercavila o per aca-bar,l’espectacledelalluitacontralapes-taamb foc i malabars.Activitats juvenils per a l’estiuCentre de Recursos Juvenils. C/ LaPalma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66.joventut@paeria.catFacebook: joventutlleidaTwitter: @joventutlleidaElpassatdilluns27demaig,esvaobrirel termini per a les inscripcions que laRegidoriadeJoventutpromouperal’es-tiu,desdecampsdetreballurbans,es-ports,setmanestemàtiques,sortidesoactivitatsalsBuscsd’AssaigElMercat.Subvencions 2013Sala d’actes de la Biblioteca Pública.Lleida. A les 18.30.Reunió informativa per a entitats cul-turals,organitzadapelsServeisTerrito-rials de Cultura a Lleida.EsportsSalut i amistatPlaça Joan SalaI. Cervera A les 08.00.Cicle de caminades, organitzat per laPaeria de Cervera.Bàsquet per a jovesPista esportiva del Parc de Santa Cecília.Lleida. A partir de les 19.00 hores.Entrenamentsipartitsdebàsquetperajoves de 15 a 25 anys, del 13 de juny al8d’agost,organitzatperlaregidoriadeJoventut i Salut Pública. Informació:htt://joventut.paeria.es. Gratuït.ConcursosFinal Pica LletresGranTeatre de la Passió. Cervera.A les 12.00 hores.Final del concurs televisiu Pica Lletres,que es podràveure a les televisions dela Xarxa Audiovisual Local(www.xat.cat), a través de la pàgina deprogramació a la carta (www.xiptv.cat)i també s’emetran perTelevisió de Ca-talunya.Parada literàriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zarsobrelamobilitatsostenible. Elplaçpels treballs finalitza el 21 de juny.XPremideFotografiaBases convocatòria: www.segria.cathttps://twitter.com/JoventutSegriaEl Consell comarcal del Segrià, amb lacol·laboraciódelaDiputaciódeLleidaila Direcció General de Joventut convo-ca aquest premi que, vol plasmar enimatgeslesqualitatsquefandelSegriàunaterraestimada.Lesfotografiahau-ran de ser inèdites i tenir com a refe-rents la comarca del Segrià.La por. L’apostacontrarevolucionàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim. El guanyador serà guar-donat amb el premi Hipatia d’Alexan-dria 2013, dotat amb 300 euros.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL37al 13 DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201313PROPOSTES
 14. 14. 14OCI BONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.43 5 2SudokuDevegadesesperesquealgúetsoluci-oni les coses, o almenys trobes a faltarunatrucadaounmissatgequet’indiquique se’n recorden de tu.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILSapscomprometre’tambcausessocialso desinteressades perquè et trobes béamb tu mateix avui en tots aquests as-pectes.Transmetràs molta energia.TAURE20 ABRIL-20 MAIGPoses les idees en clar i t’envoltes depersones que t’estimulen la creativitatielsentitméslúdicidivertit.Aprofitaelmillor costat de les relacions socials.BESSONS21 MAIG-20 JUNYUna espècie de sisè sentit t’ajudarà ano equivocar-te en alguna cosa impor-tant. Confia en la teva intuïció i encer-taràs, sobretot, si són sentiments.CRANC21 JUNY-22 JULIOLÉs molt possible que t’estiguis plante-jantreprendreunsestudisoampliarco-neixementsd’algunaclasse.Alprincipiet costarà, però després t’alegraràs.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTNo pateixis tant pere les teves contra-diccions perquè tothom les té, encaraque tu les notes especialment avui. Elmillor és que no li donis tantesvoltes.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREEttrobesambunamiradaméspositivasobrelescoses,finsitot,sabràstreurepartit, almenys emocionalment, a unaconversa franca amb un company.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRETreballesenalgunacosaquet’agradairebràs satisfaccions per això, encaraque és cert que potser et trobis cansatperquè ja estàs a final de temporada.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREEl teu criteri professional avui estaràmolt encertat i inspirat, i això et porta-rà a prendre bones decisions, fins i tot,si no són fàcils.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRENo et plantegis problemes abans queexisteixin de veritat. Observar el futurambdesconfiançaipensantenelpitjorés una temptació que has d’allunyar.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERNo et prenguis malament les paraulesquealgúquet’estimaetvadiravui.Se-ran pel teu bé i en aquest sentit te leshas de prendre.AQUARI20 GENER-18 FEBRERApareix avui el teu caràcter més afec-tuósodolçamblafamília,finsitotamblallunyana.Segurquesabràsdirlespa-raules més adequades.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. .1757Solucions n. 1.75631 4 26768 9354124318 966 2 945 34 6 52 3 97 8 13 1 98 7 54 2 67 2 86 4 19 5 31 5 69 2 83 7 47 9 81 4 35 6 22 3 45 6 71 8 98 1 75 9 36 4 26 5 42 8 79 3 13 9 24 1 68 7 51. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395TRANFRESITA.SErealizanportesaCata-luña. Camión plataforma. Precios anticri-sis.Tel.616409300.2. DEMANDASSEPRECISAadministrativa.Amplioscono-cimientos informática, empresariales.Tel.973216359.6. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOS¡¡¡2X30!!! NOELIA, madurita argentina,golfísima. 170 pecho. La reina del griego,boca de miel. 24h. S/prisas.Tel. 689 435765.CATALANAJESSI19a,madrileña,Meri19a.Recibimossolas,cariñosas,sexys.Tel.672836951.GATITAS NOVEDAD- Chicas compla-cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras.Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973270 322 / 620 421 959. www.gati-tas31.esMUJERSOLAhombresdiscretos,compla-ciente,cariñosa.Salidas24horas.Telf.691144651.ANABELMEJICANA,recibosola, masajesanales, testiculares, lluvia dorada, arnes,“sadototal”.Salidas24h.Tel.691144651.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra-tuitament!!!Tel.620172472.19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.ZONAALTA: Apartamentode65m2,2 ha-bitaciones, baño, cocina americana, exte-rior, calefacción, A/A, ascensor. 400 Eu-ros.Telf. 663254608.DOCTORFLEMINGpisode95m2,3habi-taciones, salón, baño y cocina reformada,muy luminoso, ascensor.400 Euros.Telf.663254608.SEALQUILApiso,amueblado.Céntrico.Es-tudiantes.Tel.973241613.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 300euros.Tel.619747200.20. TRASPASOSSETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.comEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.TORRE1kmdeLleida,luz,agua,1500m2terreno, 45 m2 vivienda, 25 m2 almacén.61.500Euros.Telf. 610722297.TORRE ALCOLETGE 600 m2 parcela, 36m2 comedor, 3 habitaciones, 2 baños, re-formada. 135.000 Euros . Telf. 610 722297.TORRE ALCOLETGE 600 m2 parcela, 36m2 comedor, 3 habitaciones, 2 baños, re-formada. 135.000 Euros . Telf. 610 722297.VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza-ción,piscina,1.000m2parcela,120m2vi-vienda, 3 habitaciones, almacén 20 m2,agua y luz. 120.000 Euros.Telf. 610722297.NADALMEROLESpisode110m2,4habi-taciones,baño,aseo.Exterior.Calefacción,A/A,parkingopcional.115.000Euros.Telf.610722296.TERRENO JUNTO autovía enTorressero-nade8.200m2,almacén250m2,vivienda150m2areformar.85.000Euros.Telf.610722297.CALLESEGOVIA piso de 90 m2, 3 habita-ciones, 2 baños, salón de 23 m2, calefac-cióncentral,garajeytrasteroincluidoenelprecio.115.000Euros.Telf.610722296.SEGUNDO PASEO de Ronda piso de 100m2,3habitaciones,baño,exterior.Ascen-sor.55.000Euros.Telf.610722296.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El Gran Dictat.21.00 Telenotícies vespre. AmbRamon Pellicer i RaquelSans.21.50 La meva. 30 anys de TV3.22.35 Polònia23.15 XIII. Capítol 1.00.10 Lost girl. Val més cremar-se que apagar-se.00.57 TR3S C.01.00 Bombers de Nova York.01.40 Comedy Inc.02.02 Divendres. Presentació:Xavier Coral i EspartacPeran.03.30 Fusió i swing a l’estudi.Xavi Maureta AnimalsExòtics.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.12.04 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Cinema 3.22.40 El documental.23.38 La Sonora.00.05 Extres.00.12 El museu de la vida.01.10 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 Dame un respiro. Sèrie.17.20 Pel·lícula. El salari de laviolència. 1958. EUA. Dir:Phil Karlson. En LeeHackett és un ranxer vidutradicional, acostumat aresoldre els problemesaplicant les seves pròpieslleis o mitjaçant les armes.18.55 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.25 Jericho. Sèrie. Després dela pluja radioactiva, elshabitants de Jerichointenten trobar algunamanera d’obtenirinformació sobre el queestà succeint al país.00.05 Misteris... amb SebastiàD’Arbó. Viatge nocturn pelmón desconegut de casanostra.01.00 Més que vi. Programa quedóna a conèixer els gransvins de casa nostra.07.59 La cançó del bon dia.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al dia.10.30 Cafeïna (red).11.30 L’última troballa (red).12.00 Tendències (red).12.30 Mirades (red).12.50 El debat de Lleida Activa.13.30 Gaudeix la festa.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia.16.45 Bonus music.17.00 Promo.17.30 Catsons.18.00 Pica lletres (red).18.30 Club Banyetes.18.45 Fòrmula Pi.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.40 El temps.20.44 Anem a dormir. Infantil.20.45 Màsters UDL. Capítol 10.21.00 Univers de formació.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran Reserva. Serie.17.30 Las bandidas. Serie.18.30 Letris.19.20 Tenemos que hablar.20.20 Corazón.21.00 Telediario 2.22.10 El tiempo.22.30 Clásicos de La 1. Lamuerte tenía un precio.1965. Dir: Sergio Leone.Int: Clint Eastwood, LeeVan Cleef.23.45 Un país para comérselo.00.45 El debate de La 1.02.00 La noche en 24h.03.45 TVE es música.05.30 Noticias 24.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Solo Moda.09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.30 Cámara abierta 2.0.13.45 El Bulli, el último vals.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.18.50 Pequeños universos.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.00 Docufilia.22.00 Cinefilia.23.30 En portada.00.15 La 2 Noticias.00.45 Días de cine.06.30 Informativos Telecinco.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Con EmmaGarcía.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda. En elplató del programa, tresfamilias que aún buscan asus hijos desaparecidoshace tiempo, aportaránsus testimonios.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario. Con JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.30 Gran Hermano Catorce.Presentado por MercedesMilá.01.45 Gran Hermano Catorce. Lacasa en directo.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusannaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Antena 3 Noticias 1.15.45 Deportes 1.16.00 El tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.30 Deportes 2.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero 3.0.22.50 Cine. La ramera errante.01.30 Cine. La reina de la guerra.2003. EUA. Dir: BillAnderson. Boudica, reinade los Icenos en laantigua Britania, se oponea las fuerzas de ocupacióndel imperio romano.02.40 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos:ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo. Con G.Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Con HelenaResano.15.00 Jugones. Espacio deinformación deportiva.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.05 Taxi. Concurso. Con MikiNadal y Manolo Sarrià.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 Pesadilla en la cocina. ConAlberto Chicote.01.00 Pesadilla en la cocinaEEUU.01.45 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Exodus; Lamala madre.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por JesúsCintora.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino y Marta Fernández.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. El inglés; Piscinamortal; Te mato y teremato.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRoberto Arce y Mónica¡Quién da más? En laplaya.21.00 ¡Quién da más? Lasafueras de los LosAngeles.21.30 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Mentes criminales. Lareunión; Restauración;Hora de cierre; Walhalla;Enemigo público.02.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta CuatroBONDIADIJOUS, 13 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.13/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els ANTONI, elsAVENTÍ i les AQUIL·LINAPUBLICITATEnsurtperBalmona‘ElsMatinsdeTV3’El secretari d’acció políti-ca del PSC, Antoni Bal-mon,va patir ahir al matíun petit ensurt a Els Ma-tins deTV3, quan havol-gut recolzar-se sobre lacadira i aquesta ha cedit.El dirigent socialista esvadesequilibrar, fet quevaprovocar les rialles de lapresentadora, Ariadna Ol-tra, que hova considerar“un moment APM”.Balmon, d’altra banda,vadefensar que “la consultaha de ser acordada. Nopot ser d’una altra mane-ra”.Tot i això,va deixarclar que “jo a Cornellà nofaré una campanya com lade Núria Marín a l’Hospi-talet”. I si al final fa cam-panya, que tingui cura sies recolza a les cadires...TWITTER@VictorValls«La @Laiaortiz a Gallardón:“Vostè és un fonamentalistavestit de jurista”: you-tu.be/SldAXcfHfhk#gallardon-fundamentalista»@XaviFrancesdeA«Si no és per pantalla, podrienposar una gran megafonía perescoltarelpartitatota#Lleida»@staylleida«#Lleida Creen una plataformaper facilitar l’aplicació de la lleiWertaCatalunya!directe!catdi-recte.cat/noticia/303244…via@directe»@Isidre69«Ni el blanc, ni vermell, ni groc,ni blaugrana: nosaltres BLAU.Som el LLEIDA I tenim orgull iunspebrotscomningú.#lleida-noesrendeix»@revoltsrock«@ConcertCampNou@omniummolt bé...grups de fora i els decasa?!Quèpassaamb#LLEIDA#Ponent ???»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLALEONEL MESSILa Fiscalia acusa l’astre argen-tí de defraudar més de quatremilions€perocultarelsingres-sos per drets d’imatge duranttres anys: 2007, 2008 i 2009.PUNT I A PARTENRIC MIRLes Borges Blanques estrenapiscina municipal la setmanavinent, però els preus per alsusuaris seran els mateixos quel’anypassat.Aniversari de constitució de l’Associació Cultural de Dones Al-KanissiaLA FOTOTECALleida, a Posa’t La Gorra a PortAventura d’Afanoc i la Casa dels XuklisMontgai celebra el Dia de la Memòria

×