Bondia.cat 10/10/2013

599 views

Published on

TITULAR: Estudien eliminar tots els jutjats de comarques i deixar sols els de la capital
FOTO: Marihuana en una antiga hípica

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 10/10/2013

 1. 1. 10 D’OCTUBRE DEL 2013 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: ‘Top-less’alCongrésa favordel’avortament p. 12 PUBLICITAT UPiPagesosSolidarisimpulsenunaxarxa d’entitatsperalainserciólaboralalcamp p. 06 NÚMERO 1.809 ANY 8 Agramunthabilita170 placesd’aparcament AJUNTAMENT D’AGRAMUNT Estudieneliminar totselsjutjatsde comarquesideixar solelsdelacapital Marihuana en una antiga hípica Tres detinguts a Alfarràs per una plantacio ‘professional’ POLICIA NACIONAL p. 05 i Edit. 04 p. 06 Un informe del Ministeri de Justicia planteja la centralitzacióTres membres del col·lectiu Femen van interrom- pre el ple del Congrés dels Diputats amb els pits descoberts i cridant “l’avortament és sagrat” com a protesta a la reforma de llei de Ruiz Gallardón. El consistori d’Agra- munt crearà tres noves zones d’apar- cament al centre de la vila, que comptarà amb un total de 170 places d’estaciona- ment. L’objectiu és fomentar el comerç. CreuRojafacilitafeinaa117personesa Lleida,lamajoriaalsectoragroalimentari p. 05 p. 06
 2. 2. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 02 D'INTERÈS PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Recasens. Prat de la Riba, 30 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Arcaya. Plaça de la Sal, 2 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Mestre Gorné. Avinguda Garrigues, 34 AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 2 A Blets 3 D Casuarina 0 = Melcoratge 1 = Palmeres 0 = Plantatge 0 = Xiprers 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del7 al 13 d’octubre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Precipitacionsenforma deneualescotesmés altesdelPirineu Al matí cel serè o poc ennuvolat, però a partir de la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar algunes precipitacions, que poden ser de neu dels 2.400 als 1.800 metres d’alçada. Les mínimes seran semblans o lleugerament més beiaxes al Pirineu, i rondaran entre els 2i 7 graus a les zones de muntanya i entre 7 i 12 graus a la Plana. Quant a les màximes, arribaran a valors de 17 a 22 graus al Pirineu i entre 21 i 26 a les comarques de Ponent. 08.04 h 19.35 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 03 AVUI PUBLICITAT ElcrimdeTàrrega“noespotreduir solsauncasdeviolènciadegènere” L’advocat del presumpte homicida no aclareix si l’arrestat pateix algun trastorn o pertanya una banda REDACCIÓ / AGÈNCIES.TÀRREGA L’advocat del noi de 18 anys de- tingut per matar presumpta- ment a ganivetades l’Alba, una noia de 14 amb qui havia man- tingut una relació de més d’un anyaTàrrega,haasseguratque “aquest succés no es pot reduir només a un cas deviolència do- mèstica”. Roger Martí, que ha demanatcalmafinsqueelsMos- sos hagin conclòs la investiga- ció, ha afegit que “és un tema méscomplex”,ihalamentatque l’AjuntamentdeTàrrega,quepo- driapersonar-secomaacusació particular, ja hagi tret les seves conclusions. “Joelquedicésquel’Ajunta- ment de Tàrrega, per exemple, parlaqueellvamatarlanoiaper- què ella el va deixar, i d’això no hihares,nohapassatperquèes trenqués la parella”, ha assegu- rat. De fet, el lletrat ha afirmat queelsuposattrencamentdela parella és “ambigu”, perquè se- gons sembla la parella sovint trencavaitornavaareprendrela relació. Martí tampoc no ha volgut aclarirsielseuclienttécaptras- torn mental, malgrat que els seus pares han explicat que te- nia canvis de personalitat sob- tatsarrand’unaccidentdetràn- sit i que no es prenia la medica- ció psiquiàtrica que li havien prescrit. Al voltant del cas també pla- na la possible pertinença del noi a una banda llatina, una qüestió que el lletrat també ha esquivat: “Aquí no hi entro”, ha afirmat. Una altra incògnita no resol- taperMartíéssieldetingut,que es va presentar voluntàriament a comissaria, on es troba ara a l’esperardedeclararavuidavant el jutge, ha confessat o no el crim. El cas està sota secret de sumari. El detingut hauria hau- ria mort la noia a ganivetades. Calma mentre duri la investigació És la petició que fa el lletrat a la ciutadania Nega que la matés perquè el va deixar Sosté que les raons són molt més complicades JUDICI PERVIOLAR I MATAR LA SEVA DONA AVIELHA L’homeacusatdematarlase- va parella a Vielha ha decla- ratduranteljudiciquevaco- mençar ahir a l’Audiència de Lleida que no recorda quèva passardesquelavíctimaliva confessaralacuinaquetenia intenció de marxar a viure a lesCanàriesambunaltreho- mefinsqueesvadespertaral llit de l’habitació del seu fill granambladonajasensevi- da estirada al seu costat. La Fiscalia considera que l’acu- sat va forçar amb un ganivet la víctima per mantenir rela- cions sexuals amb ell i que després la va estrangular. Li demana 29 anys de presó. L’acusatafirma quenorecorda resdelquepassà Imatge de la concentració celebrada a Tàrrega dimarts al migdia RÀDIO TÀRREGA
 4. 4. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 04 OPINIÓ El Dia Mundial de la Salut Men- tal se celebra el 10 d’octubre de cada any amb l’objectiu de sen- sibilitzarlapoblaciósobrediver- sos aspectes relatius a la salut mental. Segons l’Organització Mun- dial de la Salut (OMS), la salut mental no és solament l’absèn- Dissabte passat es va celebrar unafestadel’aireal’aeroportde Lleida-Alguaire.Moltslleidatans illeidatanes,iassistentsd’altres procedències veïnes, van tenir l’amabilitat de fer-s’hi presents. Centenars de famílies, amb els seus fills i filles, van traspassar lesportesdelessevesinstal•la- cions per veure l’exhibició d’ae- ronaus, algunes històriques, i l’actuaciódelcosdebombersde la Generalitat, entre altres. Quina era la intenció princi- pal de la Taula Estratègica de l’aeroport en impulsar l’OctO- bert AirFest? O feta la pregunta d’una altra manera: perquè a l’octubre l’aeroport es va obrir (OctObert) als ciutadans d’aquestes terres? La resposta té molt a veure amb la visió que cia de trastorns mentals, es de- fineix com un estat de benestar en el qual l’individu és consci- ent de les seves pròpies capaci- tats, pot afrontar les tensions normals de lavida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribu- ció a la seva comunitat. I no només això, la dimensió positiva de la salut mental es destaca en la definició de salut que figura en la Constitució de l’OMS: “La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. És importantíssim tenir cura de la nostra salut mental per tal de poder gaudir d’una bona sa- lut i, per tant, d’un bon estat de benestar.Percontra,cadacophi ha més persones que pateixen trastornsmentals.Segonsdades delsúltimsestudis,unadecada quatre persones en patirà un al llarg de la seva vida. Es calcula que aproximadament el 20% dels nens i adolescents del món tenen problemes mentals, i en totes les cultures s’observen ti- pus de trastorns similars. Un dels més greus i cone- gutspertothom,ladepressió,es caracteritza per una tristesa i una pèrdua d’interès constants, que s’acompanyen de símpto- mes psíquics, comportamen- tals i físics. A nivell mundial es- tàclassificadacomlacausamés important de discapacitat. La situació de crisis que es- tem patint en l’actualitat ha tin- gutrepercussionsimportantsen lasalutmentaldelapoblacióeu- ropeaiincrementaelriscdepa- tir qualsevol trastorn derivat de la precarietat, de l’atur i d’una major vulnerabilitat. Altrament, l’estigma que pe- sa sobre els trastorns mentals i la discriminació de les persones afectadesfaquelespersonesno sol·licitin atenció de salut men- tal. Segonsl’OMS,contràriament al que es podria pensar, els ni- vells d’estigma són més elevats en les zones urbanes i entre les personesambunnivelld’educa- ció més alt. Davant de tot això, tanma- teix, ens trobem amb uns recur- sos clarament insuficients. Precisament, l’Estudi de la situació de les persones amb trastorn mental sever al territori deLleida2012,untreballconjunt de la Coordinadora Salut Men- tal Catalunya-Terres de Lleida i laUniversitatdeLleida,presen- tatrecentment,haposatdema- nifestaquestamancançaalnos- tre territori. Lasalutmentalhapatitunre- tardhistòriceneldesplegament deserveis,tantsanitariscomso- cials, laborals i educatius. Men- trestant,lespersonesafectades han vist disminuïts de forma importantelsseusdretsperuna manca de protecció i d’inversió, imoltesfamíliess’hanvistsupe- rades per la sobrecàrrega tan elevada que els ha suposat tota aquesta situació. Enelsúltimsanys,però,s’han fet esforços importants per avançar i algunes línies enceta- des que han donat bons resul- tats han quedat ara aturades a conseqüència de les retallades en les polítiques públiques. Des de les Associacions de persones afectades i dels seus familiars lluitem per millorar aquestasituació.Calquelesad- ministracions apostin fort per programes i serveis especialit- zatsiperunamajorcoordinació. Nomésd’aquestamanerapo- drem aconseguir una societat méssanaimésjustaiunaigual- tat real dels seus ciutadans. tenendel’aeroportelsseusges- tors. Idea interessant Enprimerlloc,l’OctObertAir- Fests’organitzaperquèungrup de personesvinculades a l’avia- ció proposen d’organitzar una festa de l’aire, val a dir força abans que es conegués que la Festa de l’Aire de Barcelona no es celebraria enguany. El detall pagalapenadesersubratllat.La festa es fa perquè un grup de persones tenen la idea, la plan- tegen,trobenelressòquelesbo- nes idees han de tenir i s’hi im- pliquen decididament i deci- siva. Un aeroport públic Ensegonlloc,s’havolgutin- cidir en el fet que l’aeroport és una infraestructura pública, la qual cosa es dedueix de la seva titularitat,d’unenspúblic,laGe- neralitat de Catalunya, però per sobre de tot de lavocació públi- ca de l’aeroport, que es tradu- eixenunainfraestructuraalser- veidelsciutadans,delesempre- ses,delesiniciativesciutadanes. Traduït: qui tingui una idea que truqui a la porta amb el conven- cimentqueseràescoltadaipon- derada amb voluntat d’ajudar a lasevaimplementació,cosaque novol dir necessàriament apor- tació de recursos públics, que són ben escassos, però que no exclou crear les condicions per- què la iniciativa reïxi, si cal amb una tractament molt favorable de les taxes o costos d’utilitza- ció de les instal•lacions. I també és pública quant a l’impuls de l’aeroport. La Taula Estratègicaestàconfiguradaper administracionspúbliquesenla sevamajoria,ambl’aportacióde la Cambra de Comerç de Lleida. Elsajuntamentsd’Alguaire,Tor- refarreraiLleidavanajudarafer possible l’OctObert; sense la DiputaciónohihauriahagutAir- Fest;senseladisponibilitatdela Subdelegació del Govern, dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i sense l’aportació d’institucions o persones priva- des,tampoc.Lacol·laboracióen- tre institucions i la público-pri- vada és essencial. I per ser jus- tos, no hi hauria hagut festival sense Aeroports de Catalunya, sense els Bombers, SEM i Mos- sos d’Esquadra i sense l’enor- mequantitatdepersonesvolun- tàries que van fer-la possible. L’aeroport de la gent El tercer missatge que vol transmetrel’OctObertAirFestés la voluntat de subratllar pre- cisament que l’aeroport és de tots els ciutadans i n’està al seu servei i que tots els habitants d’aquestesterresse’lpodensen- tir com a propi. L’obertura de l’aeroport no és només per un dissabteal’any,sinópercadadia de l’any. Amb aquesta forma d’entendre l’aeroport, el seu fu- tur està garantit si mantenim el rumb traçat i l’actitud coopera- doradetoteslesinstitucionspú- bliques i la iniciativa privada. I per sobre de tot, si les persones de les terres lleidatanes seguei- xen, com dissabte, al costat del seu aeroport. Moltes gràcies a tots. OctObertAirfest:l’aeroportalserveidelagent DiaMundial delaSalut Mental DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Un informe del Ministeri de Justícia proposa tancar tots els jutjats territorials i centralitzar-los a les capitals de província per estalviar i unificar criteris. A la majoria d’indrets on ja ha transcendit la notícia, aquesta ha generat malestar, però a ningú se li escapa que aquest plantejament de partit judicial únic el que no afavoreix és al reequilibri territorial. El cas de Lleida seria, arran de la seva extensió i les dificultats orogràfiques del Pirineu, un dels més sagnants perquè hi hauria persones que per anar a fer tràmits als jutjats trigarien més de dues hores i haurien de fer més de 200 quilòmetres. Tot plegat, rocambolesc i gens sostenible. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Jutjatscentralitzats Presidenta de Salut Mental Ponent Eva M. Barta i Torres Ramon Farré Roure Delegat del Govern i president de la Taula Estratègica de l’Aeroport
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 05 LLEIDA PUBLICITAT MociódeCiUcontraels Pressupostosestatals REDACCIÓ. LLEIDA ElGrupdeCiUalaDiputacióde Lleidahapresentatunamocióde rebuigalprojectedeLleidePres- supostos Generals de l’Estat (PGE) pel 2014 pers er discuti- da al proper ple d’aquest mes. Donaciód’obresdel compositorLluísCarreras REDACCIÓ. LLEIDA LafamíliadelpianistaLluísCar- reras(Lleida1892-1960)hace- ditalaPaeriaunconjuntdepar- titures, obres originals i corres- pondència personal. 84.000dosisaLleidaper lacampanyadelagrip REDACCIÓ. LLEIDA La campanya de la grip d’en- guanydistribuirà1.200.000do- sis a Catalunya, de les quals 84.000 a lesTerres de Lleida. REDACCIÓ. LLEIDA El Ministeri de Justícia estudia una reforma que comportaria- tancar els jutjats territorials i centralitzar-los a les capitals de província, per estalviar i unifi- carcriteris,segonsuninformeal que va tenir accésTV3. Si s’apliqués aquesta refor- ma, significaria que els actuals set partits judicials de Lleida es convertirien només en un i que els altres sis jutjats de comar- ques (la Seu d’Urgell, Balaguer, Solsona, Tremp, Vielha i Cerve- ra) quedarien tancats i per fer qualsevol tràmit tothom s’hau- ria de desplaçar fins a Lleida. Segons alguns col·lectius ju- dicials,seriatotunatemptatala democràcia, perquè, assegu- ren,dificultaria, i molt, l’accés a la justícia i provocaria perju- dicis econòmics. L’informe parteix de la base queelsistemaactual,ambnom- brososjutjatsacomarques,res- ponaunmodelsocialanticemi- nentmentruralque,diuen,jaha quedat desfasat. Proposenunificartots elsjutjatsacadacapital ALleidaafectaVielha,Cervera,Solsona,Tremp,Balaguer ilaSeu LaUdL,la2a universitatmés transparent REDACCIÓ. LLEIDA LaUniversitatdeLleida(UdL)és la segona de Catalunya pel que fa a la informació institucional que dóna a conèixer a través de laseuapàginaweb“deformavi- sible, accessible, comprensible i actualitzada”, per darrere de la Pompeu Fabra. Així ho posa de manifest el darrer Informe de transparència de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT). El treball analitza els75 centres d’educació superior de l’Estat, públics i privats. ElcuinerJoanRocafarà lalliçóinauguraldel’IEI REDACCIÓ. LLEIDA ElcuinerJoanRoca,delCellerde CanRoca,pronunciaràavuiales 18.30horeslalliçóinauguraldel curs 2013/2014 de l’IEI. REDACCIÓ. LLEIDA La 8a edició del concurs perio- dísticJosepPernau,peral’alum- natd’ESO,batxilleraticiclesfor- matius, organitzat des de la Re- gidoria d’Educació i Infància es vapresentarahirambunanove- tatimportant,jaqueenllocde2 categories(1perESOil’altraper batxilleratiCF),esdiferencien2 categories per a ESO. 8aediciódelpremiPernau Concurs periodístic per alumnes d’ESO i Batxillerat Presentació del premi AJUNTAMENT DE LLEIDA CreuRojafacilitafeinaa 117personesenguany El73% l’han trobat en el sector agroalimentari REDACCIÓ. LLEIDA Un total de 117 persones que participen en diferents progra- mes d’Ocupació en Creu Roja Lleidahanpogutaccediraunlloc de treball durant aquest 2013. Aquests resultats avalen el tre- ball realitzat des del departa- ment d’Ocupació, ja que el 45% de les persones participants als programes d’inserció laboral de Creu Roja Lleida han accedit a un lloc de treball durant l’any i d’aquestes el73% ho han fet en elmarcdelsectoragroalimenta- ri.
 6. 6. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 06 COMARQUES PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA Unió de Pagesos (UP) i la Fun- dació Pagesos Solidaris han impulsat la creació d’una xarxa d’entitats d’inserció sociolabo- ralenelsectoragrari,quecomp- ta amb el suport del Servei d’OcupaciódeCatalunya(SOC) ielFonsSocialEuropeu,d’acord amb el programa d’ajuts a pro- jectes innovadors i experimen- tals. Segons el responsable de l’àrea social del sindicat, Simeó Novaxarxad’entitats peralainserciólaboral enelsectoragrari Impulsada per UPi Pagesos Solidaris amb el suport del SOC permet optimitzar els recursos de proximitat ja existents en el territori, afavorir l’accés de les personestemporersagràriesdel territori català a les borses de treballespecialitzades,intentant evitar els desplaçaments i afa- vorint la connexió de les dife- rents campanyes agràries. A més a més, possibilita que els ocupadorsagrarisconeguinipu- guin disposar dels treballadors amb els perfils més adients. Miquel,elqueéspreténésapro- fitar el ‘’bagatge’’ que té UPper optimitzar recursos i les ofi- cines que hi pugui haver arreu delpaíscreantunaxarxadetre- ballactiu.Altancamentde2013, el sindicat preveu ‘’vehicular’’ 3.000 contractes, tot i que això no significa que aquesta sigui laxifradepersonesquehantro- bat feina al camp. Laxarxad’entitatsd’inserció sociolaboral en la agricultura Agramunt habilita170 novesplaces d’aparcament REDACCIÓ. AGRAMUNT L’Ajuntament d’Agramunt crea- rà tres noves zones d’aparca- ment al centre de la vila amb un total de 170 places d’estaciona- ment.L’objectiud’aquestesme- sures és fomentar el comerç al centre de la població. L’aparca- ment més gran, de 120 places, s’ubicarà al costat del Riu Sió i s’hi accedirà des de l’avinguda CatalunyaidesdelcarrerSanta Esperança. Per altra banda, es crearan18placesmésd’aparca- ment entre l’avinguda Agustí Ros i el carrer dels Horts, gràci- es a l’acord al qual ha arribat el consistori amb el propietari d’aquest solar. La tercera zona d’aparcament, habilitada duran el mes d’agost i que ja està en funcionament, és al Passeig. Tàrregaredistribueix oficinesmunicipals REDACCIÓ.TÀRREGA L’AjuntamentdeTàrregahatras- lladat l’Oficina Municipal d’Es- colarització a la planta baixa de la Casa Consistorial compartint recursos i instal·lacions amb l’Oficina Local d’Habitatge. Mésexpositorsinous sectorsaFirauto REDACCIÓ. BALAGUER Balaguer acollirà els propers 19 i20d’octubreunanovaedicióde Firauto, que s’obre a nous sec- tors relacionats amb el món del motor i augmenta expositors. REDACCIÓ. ALFARRÀS Lapoliciaespanyolahadetingut 3 persones responsables d’un cultiu de 130 plantes de mari- huanaaAlfarràs.L’actuaciófor- ma part dels rastrejos que agentsdelcosfanendetermina- des èpoques de l’any per loca- litzarplantacionsenaquestade- marcació. Arran d’aquestes in- vestigacionsidecontactesamb els veïns, es va detectar aquest cultiu a la Partida Currida d’Al- gerri,unafincaonhihaunesan- tiguesinstal·lacionsd’hípicaion s’aprofitavenalgunesdelesedi- ficacionsperamagarlesplantes, a més del sistema de reg. Unaplantacióde‘maria’ enunaantigahípica Detenenl’amodelafincad’Alfarràsi2personesmés Elbolet,protagonistaen 10restaurantsdelJussà ACN. SARROCA DE BELLERA L’AssociaciódeProfessionalsde l’Àmbit Turístic del Pallars Jus- sà(Apat)haestrenat,percinquè any consecutiu, les Jornades Gastronòmiques del Bolet, en què participen 10 restaurants. DetingutaAlpunveíde laSeupercontraban REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL Els Mossos van detenir diven- dresunveídelaSeude46anys perunpresumptedelictedecon- traban. Els agents van trobar a l’interior del vehicle que condu- ïa 12.500 paquets de tabac.
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 09 PUBLICITAT
 10. 10. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 10 FIRA DELTORRÓ PUBLICITAT ELS MESTRES PREMIEN EL MILLORTORRONAIRE També cal destacar la cerimò- nia del Torronaire d’Honor, tí- tol que atorguen els menes- tralsdeltorróalapersonaque segonselseucriteriacompleix els mèrits i requisits que com- porta aquest honor. Aquesta distinció s’atorga en el decurs d’unactesolemneenelqualels menestralsesvesteixenambla gorra musca i la camisola ne- gra típica dels antics torronai- res d’Agramunt. Elmóndeldolç,protagonistadela FiradelTorróilaXocolataalaPedra El certamen que acull cada mes d’octubre Agramunt enguanycompleix el primer quart de segle devida REDACCIÓ. AGRAMUNT Aquest any la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra commemo- raels25anysiperaixòdemàdi- vendres (la vigília de la inaugu- ració del certamen) tindrà lloc l’acte de celebració d’aniver- sari. L’acte serà presidit, ni més nimenys,quepelpresidentdela Generalitat, Artur Mas, i tindrà lloc al Casal Agramuntí a partir de les 19.30hores. Consistirà enunaprojecciódels25anysde firaambeltestimonidediferents persones responsables de l’or- ganització del certamen. Per altra banda, la inaugura- cióoficialseràl’endemàales12 del migdia a la plaça del Torro- naire i anirà a càrrec del presi- dent de la Diputació de Lleida, Joan Reñé. Durant els dos dies de fira els visitants tindran l’oportuni- tat d’introduir-se en l’apassio- nant món del dolç de la mà de prestigiosospastissersiprofes- sionals del sector. Podran gau- dir de demostracions de pastis- seriaambponentsderenom,ta- llers,maridatges,degustacions, activitats per als petits, etc. El visitant pot veure en directe com s’elabora el torró d’Agramunt PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA FIRA DIVENDRES, 11 OCTUBRE 19.30h ACTE INSTITUCIO- NAL.Aniversari25anysFira del Torró, amb la presència del president de la Generali- tat de Catalunya, Artur Mas, a la SalaTeatre del Casal DISSABTE, 12 OCTUBRE 08.30h TRANSISCAR. Inici de la 20a cursa de BTT, al passeig J. Brufau 10.00hCURSADELTORRÓ. Correstel-CaminadaperlaIn- dependència, al passeig J. Brufau 10.00h Demostració d’ART URBÀ a càrrec d’Andrea Btoy, a la plaça del Mercat 10.00h Obertura del recinte firal i de l’espai infantil. Preu de l’espai infantil: 2€ 11.30hDemostracióitastde PASTISSERIA a càrrec de RaulBernaldeWorldChoco- late Academy-Chocovic de Vic,al’AuladelGust.Preu:2€ 12.00hINAUGURACIÓdela Fira a càrrec de Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida,alaplaçadelTorronai- re 13.00hTASTGUIATDEVINS del Celler Gramona iTorrons Vicens d’Agramunt, a l’Aula del Gust. Preu: 2€ 16.30hTASTGUIATDEVINS del Celler Gramona iTorrons Fèlixd’Agramunt,al’Auladel Gust. Preu: 2€ 18.00h DEMOSTRACIÓ DE CUINA a càrrec d’Albert Adrià del restaurant Tickets de Barcelona, a l’Aula del Gust. Preu: 2€ 18.00h Inauguració de l’EX- POSICIÓ ‘Art urbà: Andrea Btoy’, a l’Espai Guinovart 19.00h GALA MÀGICA amb elssegüentsmags:MagRei- xav,MagIsidor,XavieriCrist i Mag Joan Smith, a la Sala TeatredelCasal.Preu:adults 5€, nens de 3 a 12 anys 3€ 19.00h Demostraciódel’ela- boració de XOCOLATA A LA PEDRA, a la Carpa de la Cui- ta 19.30hDemostraciódePAS- TISSERIA a càrrec de Oriol Balaguer, a l’Aula del Gust. Preu: 2€ DIUMENGE, 13OCTUBRE 10.00h Obertura del recinte firal i de l’espai infantil. Preu de l’espai infantil: 2€ 11.30hDemostracióitastde PASTISSERIA a càrrec de Rafa Delgado de Barcelona, a l’Aula del Gust. Preu: 2€ 12.00h Inauguració de l’EX- POSICIÓ ‘Catalunya (on)’ d’Amèlia Martí Codony, a la plaça de l’Església, 5 12.00hDemostraciódel’ela- boració de la XOCOLATA A LA PEDRA , a la Carpa de la Cuita 13.00h CONCERT de la Co- ral Font de Fargues, amb la direcció de Marta Finestres, a l’Església de Santa Maria 13.00h Proclamació de l’13è TORRONAIRE D’HONOR, a l’Aula del Gust 16.30hTASTGUIATDEVINS del Celler Gramona iTorrons Roigd’Agramunt,al’Auladel Gust. Preu: 2€ 18.00hDemostraciódePAS- TISSERIA a càrrec de Carles Mampel de la pastisseria Bubó de Barcelona, a l’Aula del Gust. Preu: 2€ 19.30hDemostraciódeCUI- NA a càrrec d’Albert Mari- món del restaurant La Cava, a l’Aula del Gust. Preu: 2€
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 11 FIRA DELTORRÓ PUBLICITAT PUBLICITAT REDACCIÓ. AGRAMUNT Albert Marimon, Millor Cuiner de l’Any 2013, participarà en la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra amb un showcooking on elaboraràendirectedosplatsin- novadors creats àdhuc pel cer- tamenqueincorporaranxocola- ta a la pedra Jolonch i torró d’Agramunt. ÉselsegonanyqueMarimon participa en la Fira i, segons ha comentat a l’organització, li fa “moltíssima il·lusió” participar- hi perquè “Lleida necessita aquest tipus de certàmens que donenaconèixerlaqualitativa- rietat dels productes que s’hi fan”. SegonsMarimon,Lleidaésla gran oblidada, a favor de Bar- celonaiGirona,quesolenatrau- re tota l’atenció.Tot i la riquesa ramadera i agrícola de Lleida, “l’hort de Catalunya”, conside- ra que “estem una mica deixats delamàdeDéu”.Ésperaixò,se- gons Marimon, que la Fira del ‘Showcooking’acàrrec delmillorcuinerdel’any Elaborarà dos plats expressament creats per aquesta edició Marimon al seu restaurant de Tàrrega Torró d’Agramunt permet que Lleida surti als mitjans i es doni a conèixer la seva prolífica pro- ducció alimentaria. Així,alaFiraMarimonprepa- rarà per una banda un torró de xocolata amb fetge d’ànec i un arròs fals elaborat amb pasta fresca feta amb farina d’espelta i acompanyada de xocolata a la pedra Jolonch. La demostració d’Albert Ma- rimontindràllocal’AuladelGust el diumenge a les 19.30 hores. REDACCIÓ. AGRAMUNT El primer convidat expert gas- tronòmic que donarà el tret de sortida a aquesta 25a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra és el mestre pastisser Raul Bernal, qui el 2011 va guanyar el Premi alMillorMestreXocolaterd’Es- panya. Raul Bernal arribarà el dis- sabte a Agramunt carregat de torrons que ell mateix ha inven- tat per poder sorprendre els as- sistents. Concretament portarà tres creacions originals i dife- rents, amb vocació d’aparentar el torró d’Agramunt, però sense ser-ho. Bernal durà a terme una demostració davant d’un públic no professional, un fet molt poc habitualdinslasevatrajectòria. La seva intenció serà que el pú- blic gaudeixi d’uns torrons dife- rents, però alhora concebuts dins dels paràmetres i amb la forma del torró d’Agramunt. Bernal presentarà tres tor- rons: un de “gianduja” i xocola- ta, un amb quicos i l’altre amb cacauets salats. LaFiraarrencaambel millormestrexocolater Raul Bernal presenta tres torrons que ha creat Bernal amb algunes de les seves dolces creacions Elsmenestralss’instal·len unanymésalapl.delPou Elvisitant hi descobreix diversos oficis antics REDACCIÓ. AGRAMUNT Dins del marc de la fira del Tor- róidelaXocolataalaPedra,que se celebra a Agramunt els pro- pers dies 12 i 13 d’octubre, po- drem gaudir d’una nova edició de la Menestralia. Aquest espai situat a la plaça del Pou atorga al visitant un regust d’antigor. Els artesans que s’hi exposen mostren els oficis que ja s’han perdut. en aquesta ocasió es comptarà amb diversos oficis entre els quals hi trobem: forja- dor, picapedrer, pipaire i sabo- naire, entre altres. Desde2001l’organitzacióde la Fira premia la confiança dels expositors i col·laboradors amb unalitografiafetaexpressament per a l’ocasió. Enguany l’autora de l’obra és Olga Cortadelles.
 12. 12. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 12 ACTUALITAT/ESPORTS PUBLICITAT CreixaEspanyalaxifra depersonesmil·lionàries AGÈNCIES. MADRID El nombre de persones amb un patrimoni valorat en un milió d’euros com a mínim ha pujat a Espanya. Ara ja hi ha 402.000 espanyols amb almenys sis ze- ros al seu compte corrent. MasaSánchezCamacho: “Laveigunpèlnerviosa” AGÈNCIES. BARCELONA “Laveigunpèlnerviosa;pucintu- ir per què”, li etzibà Mas a Sán- chez-Camacho quan ella li pre- guntàperquènorebràelsconvo- cantsdelamanifestaciódel12-O. 150.000€delaInfanta, alsumaridel‘casNóos’ AGÈNCIES. PALMA DE MALLORCA El jutge instructor del cas Nóos, José Castro, ha incorporat darre- rament al sumari una transferèn- cia per un muntant total de 150.000 euros de la societat Ai- zoon, que rebia els fons dels ne- gocis d’Iñaki Urdangarin amb l’institut Nóos, a un compte que era de la infanta Cristina de Bor- bó. AGÈNCIES. WASHINGTON El Fons Monetari internacional (FMI)adverteixdel’altriscd’im- pagamentsenelscrèditsaalgu- nes empreses espanyoles, itali- anesiportugueses.Aquestaele- vada morositat pot afectar el sistema bancari de cadascun dels països, que en el cas espa- nyol i en el pitjor dels escenaris, haurà fer front a pèrdues de 104.000 milions d’euros El“gran”deutedelesempre- ses a Itàlia, Portugal i l’estat es- panyol, sumada a la “debilitat” delsbancsenaquestspaïsos,és un dels principals obstacles al flux del crèdit i a la recuperació econòmica. “Prop del 50% del deute a Portugal, el 40% a Espanya i el 30% en Itàlia està en mans d’empreses que no podrien fer front als seus deutes a mig ter- mini si no fan ajustaments com unareducciódeldeute,delscos- tos operatius o de les despeses decapital”,apuntaelFonsenel seu informe d’Estabilitat Finan- cera. El FMI adverteix que per afrontarlespèrduesde104.000 milions d’euros hauria de fer guardiolaiincrementarlesreser- vesdecapitalperafrontarunde- terioramentpotencialdelaqua- litatdelsseusactius.Aixíhodes- criu en el seu últim informe d’estabilitat financera global presentat ahir. El màxim organisme monetari recomana que facin guardiola Podrien arribar a haver de fer front a pèrdues de 104.000 milions d’euros La majoria del deute d’Espanya, Portugal i Itàlia, en perill Està en mans d’empreses que necessiten fer ajustaments importants L’FMI avisaalsbancs queestalvienpelrisc econòmicempresarial Davant un deteriorament potencial de la qualitat dels actius ‘Top-less’ antiavortal Congrésdels Diputats Tres activistes de Femen AGÈNCIES. MADRID Tresactivistesfeministesvanin- terrompre ahir al matí el ple del Congrésambelspitsdescoberts i cridant “l’avortament és sa- grat”. Laprotestacontralareforma delalleidel’avortamentqueim- pulsa Alberto Ruiz Gallardónva tenir lloc justament quan el mi- nistre de Justícia intervenia a l’hemicicle. La sessió esva haver d’inter- rompredurantdosminuts,men- treelpresidentdelaCambra,Je- súsPosada,vaordenardesallot- jar les activistes, membres del grup Femen. Després de l’atu- rada,Gallardónvatornarapren- dre la paraula i va lamentar que els diputats d’Esquerra Unida haguessinaplauditunainterrup- ció de la sessió. AGÈNCIES. MADRID Carles Moyà serà el nou capità del’equipespanyoldeCopaDa- vis.Elmallorquísignaràcontrac- te per un any i substitueix en el càrrecÀlexCorretja,aquilaFe- deracióEspanyoladeTenisnova renovar el contracte. Moyà de- butarà com a seleccionador es- panyolenl’eliminatòriadelapri- mera ronda del Grup Mundial a Alemanya, que es disputarà del 31degeneral2defebrerdel’any que ve. CarlesMoyà,noucapital espanyoldeCopaDavis Substitueix Corretja i debutarà contra Alemanya Carles Moyà Unvídeoper al12-0usava Iniesta ACN. BARCELONA Unvídeo promocional de la ma- nifestació del 12 d’octubre a la plaça de Catalunya ha estat re- tirat d’internet després de la polèmica que ha generat la uti- litzaciódelfutbolistaAndrésIni- estacomareclam.Eljugadordel Barça no hauria autoritzat l’ús delasevaimatge.Enelvídeoes podiaveureIniestaenunaimat- ge del programa El convidat de TV3 on declarava que després de viure 17 anys a Barcelona se sentia “tant català com espa- nyol”. LaCEinvestigaelMadrid persuposatsajutsestatals També s’indaguen l’Hèrcules, l’Elx i elValència AGÈNCIES. BRUSSEL·LES LaComissióEuropea(CE) vare- conèixer ahir dimecres que està en curs una investigació sobre “la possible ajuda d’Estat al Re- ial Madrid, mitjançant una ope- ració immobiliària”, així com a tresdelsclubsdefutbolvalenci- ans. Aquesta va ser la resposta de Joaquín Almunia a la pre- gunta presentada pels euro- diputats RamonTremosa i Izas- kun Bilbao, que demanaven a la Comissió que aclarís quants equipsestansentinvestigatsper rebre ajudes estatals i si és cert, com s’havia apuntat en àmbits periodístics, que estan investi- gantaquellsclubsdefutbolque són propietats dels socis. D’altra banda, Almunia va deixar clar en la contestació d’ahir que cap de les investiga- cions obertes al voltant del fut- bol espanyol es refereix “al re- partimentdedretsd’emissióte- levisiva que gestiona la lliga de futbol professional”.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Els barrufets (apta). 16.05, 18.00 Riddick (+16). 20.00, 22.10 Antes del anochecer (+7). 16.15, 18.10 Guerra Mundial Z (+12). 20.10,22.15 Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate (apta) (HD).16.30, 18.10 Jobs (+12) (HD).19.50, 22.05 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Cruce de caminos (+16). 16.35, 19.05, 21.35 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Kon-Tiki (+7). 16.15, 19.00, 22.00, •00.10 Justin y la espada del valor (apta). 16.15 La gran familia española (+12). 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 Las brujas de Zugarramurdi (+16). 16.15, 19.00, 22.00, •00.20 Runner Runner (+16). 16.25, 18.25, 20.25, 22.25,•00.25 Asalto al poder (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.25 2 Guns (+16). 16.30, 19.10, 22.15, •00.30 Gravity (s/c). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 Zipi y Zape (apta). 16.10, 18.10, 20.10, 22.10, •00.10 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12). 22.00, •00.10 Rush (+12). 16.30, 19.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7). 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Mi primera boda (apta). 15.00, 18.45, 22.40 Barcelona, nit d’estiu (+7). 16.30 Mud (+12). 20.30 Un hombre solitario (+12). 15.00, 18.00, 22.40 Una casa en Córcega (+7). 16.35 Incondicional (apta). 21.05 El último Elvis (+12). 15.00, 19.30 Kon-Tiki (+7). 16.50, 19.45, 22.40 El último concierto (apta). 18.00 Arraianos (apta). 21.35 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Gravity (+16). 11.50, 13.50, 15.40, 17.20, 19.05,20.50, 22.35, 00.20 Gravity (+16) (3D). 16.40, 18.25, 20.10,22.00 Runner, Runner (+16). 12.20, 15.00, 16.45, 18.35, 20.20, 22.10, 00.00 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català). 12.00, 14.00 Para Elisa (+16) (HD). •23.50 Rush (+12). °12.15, °14.50, 17.00, 19.15, 21.30, •23.45 2 Guns (+16). °11.50,°13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50, •23.50 2 Guns (+16).°12.45, °14.45, 16.45, 18.45, 20.45,22.45, •00.45 El llanero solitario (+7) (dilluns a dijous). 16.25, 19.05, 21.45 Percy Jackson y el mar de.... (+7). °12.15,°14.25, 16.25, 18.25 Elysium (+16). 20.25, 22.25, •00.20 Ahora me ves... (+16). °11.50, °14.35, 16.45, 18.50 Tú eres el siguiente (+16). 21.00, 22.45, •00.35 R.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12) (dilluns a dijous). 16.05, 18.00, 20.00, 21.50 Zipi y Zape y el club de la canica (apta).°12.30,°14.10, 15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30, •00.10 Zipi y Zape y el club de la canica (apta). °13.20, 15.00, 16.40, 18.20, 20.00, 21.40, •23.20 Los Pitufos 2 (apta). °11.30, °13.40, 16.00 Las brujas de Zugarramurdi (+16). 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Las brujas de Zugarramurdi. °12.30, °14.40, 16.50,19.00 Jobs (+12) (HD). 18.05, 20.25, 22.40 Justin y la espada del valor (apta) (3D).°13.00, °14.45, 16.25 La gran familia española (dilluns a dijous). 16.10,18.00, 19.50, 21.50 Asalto al poder (+16). 21.10,•23.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Guerra mundial Z (+16) (5,70€). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 22.30; Dg. 16.00, 18.10; Dl. 22.15 Ahora me ves... (apta) (5,70€). Ds. 20.15; Dg. 20.15 Runner Runner (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Rush (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 18.00, 20.20; Dl. 22.15 Los cinco y el misterio de la joya escondida (apta). Ds. 18.20; Dg. 16.30 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com La gran familia española (+12) Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Cruce de caminos (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.20 Epic: el mundo secreto (apta). Ds. 18.00; Dg. 16.10 2 Guns (+16). Ds. 22.30; Dg. 18.10; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. La mejor oferta (+7). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.45 Cazadores de sombras: ciudad de hueso (+12). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Aviones (apta). Ds. 1915; Dg. 17.30 Elysium (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Asalto al poder (+16) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (Digital HD). Dg. 17.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com El llanero solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Tú eres el siguiente (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.30. Cinemes Exposicions Espriu,al’àgora Plaça de l’Ajuntament. Mollerussa. De l’1 al 15 d’octubre. Exposicióitinerant ambmotiudel’Any Espriu que vol mostrar una lectura vi- sual de l’escriptor per conèixer la seva obra literària i la seva dimensió cívica. LaCatalunyaenpeu.80anysde Parlament Sala polivalent del Centre Cívic El Passeig. La Seu d’Urgell. Fins el 27 d’octubre Exposició itinerant que commemora l’activitat parlamentària a Catalunya, tot fent un recorregut per cinc etapes històriquesdelnostrepassat,atravésde mòduls, imatges,vídeos i textos. El pinzell, la meva mà, immersa enelvermell Sala Manolo Calpe, seu FECOLL (C/ Obradors, 2). Lleida. Fins el 31 d’octubre Mostraformadaamblescreacionsdels usuaris del taller de pintura del Centre d’AtencióDiürnaCandiVillafañe(CAD), amb23quadresitambéfotografies.Els quadres són el resultat d’un taller de pinturaofertpelCAD,quetécomaob- jectiuaconseguiratravésdelpinzellila pinturamésmobilitatidestresesmoto- res en els seus usuaris. Wim Wenders Photographs Fundació Sorigué. Fins el 30 de març del 2014 Inauguracióavuidel’exposiciófotogrà- ficasobreelcineastaalemany.Lamos- tra presenta una selecció de fotografi- espanoràmiquesdegranformat,fetes peldirectordurantelsdarrersvintanys, de forma paral·lela al seu treball cine- matogràficiqueplantegenunaprofun- da reflexió sobre el paisatge. Retrospectiva Sícoris Club. Fins el 31 d’octubre. El Sícoris club acull una exposició del pintorlleidatàJoaquimNogués.Lamos- tra presenta pintures que van de l’any 1997a l’any2001. Conferències Lliçó inaugural de l’IEI Pati de l’IEI. A les 18.30 hores Llicó inaugural de l’IEI a càrrec de Joan Roca, del Celler Can Roca, el qual java prologar el llibre De Gust, cuina i art de lesTerresdeLleida,PirineuiAran,dere- ceptestradicionalsdelescomarquesde Lleida, promogut per la Diputació de Lleida. Gaudir de l’art CaixaForum. Av. Blondel, 3. Lleida. A les 19.00 hores. Cicle de conferències a càrrec de l’es- criptoraicatedràticad’Històriadel’Art de la Universitat Complutense de Ma- drid, Estrella de Diego. La conferència d’avuitractaràsobreLasMeninasdeVe- lázquez: la posició de l’espectador da- vant de l’obra. Llegir a casa Telecentre de la Seu d’Urgell. A les 19.30 hores Xerrada a càrrec d’Enric Queralt on es parlaràdel’hàbitdelalectura,comfer- ho bé, com encarar-ho o de l’influència del’escolaosihadeserunhàbitobligat ono.Laxerradaestàindicadaprincipal- ment a pares i mares amb fills que cur- sin educació infantil i primària. Independència i crisi Sala de plens de l’Ajuntament de Guissona. A les 20.00 hores Conferència inaugural de curs de l’Au- la d’Extensió Cultural de la Segarra, a càrrec d’Arcadi Oliveres, economista. Jornades Emprenedoria i creixement personal Auditori del Centre de Cultures i CooperacióTransfronterera (Cappont). Dijous, 10 i Divendres, 11. A les 09.00 hores. Inici de les jornades a càrrec de Rober- toFernández,rectordelaUdL,JoanRe- ñé, president de la Diputació i Joan H. Simó, president de la Cambra de Co- merç de Lleida. Durant els dos dies hi haurà també sales i estands per donar serveis als emprenedors. Música Allen Vizzutti & Spanish Brass Auditori Municipal Enric Granados. A les 20.30 hores. Spanish Brass Luur Metalls és un dels quintets de metall més dinàmics i con- solidatsdelpanoramamusicalespanyol. Enaquestaocasióespresentenambel trompetista i compositor Allen Vizzut- ti, músic americà de renom internacio- nal tant en la vesant clàssica com de Jazz.Vizzuttiésprofessordetrompeta de la Universitat de Washington i els seusllibress’hanconvertitenmanuals peralsestudiantsdetrompetadetotel món. Poesia El mur de Planck Cafè delTeatre. A les 20.00 hores. Presentaciódeldarrerpoemari deJosep Anton Soldevila, guanyador del darrer premi Vicent Andrés Estellés. Entrada gratuïta. Projeccions Alice in den Städen (Alicia en la ciudad) Teatre Ateneu deTàrrega. 21.00 h. Teatre l’Amistat de Mollerussa. 22.00 h. La FilmotecaTerres de Lleida/Cine-ull, en col·laboració amb la Fundació Sori- gué, presenta una retrospectiva alvol- tant del director alemany. La pel·lícula que avui es presenta conjuntament a Tàrrega i Mollerussa és una de les se- ves primeres pel·lícules, una road mo- vie, feta quan començava a ser una de les joves promeses del cinema alemà. Tallers i cursos Créixer en família Biblioteca Comarcal Jaume Vila. Mollerussa. Tots els dijous d’octubre i el primer de novembre. De 18.30 a 20.30hores. Deixa’m...josol!!éseltítoldeltallerque s’imparteix avui i que forma part del programa formatiu Créixer en família, promogutpelDepartamentdeBenestar Social i Família amb l’objectiu d’orien- tar, reforçar i donar eines a les famílies perexercirelseupapereducatiudefor- ma positiva. Els tallers estan adreçats afamíliesambinfantsde0a3anys,en 6 sessions gratuïtes. Quedadesdeganxet Espai Obert. Guissona. Tots els dimecres, de 19.30 a 21.00 hores. Fins el 18 de desembre. Eltallerdeganxetvolserunpuntdetro- bada, amb una afició comuna, per en- senyar i aprendre tot de tots. Diversos Bicicletes per a l’estudiantat Servei d’Informació i Atenció Universitària. Centre de Cultures (Cappont). A les 12.30 hores. Cessiódebicicletesal’estudiantatdel’ UdL,acàrrecdeJesúsAvilla,vicerector de Campus. Voluntaris pel Festival Live Sessions Day voluntari@livesessionsday.com www.livesessionsdany.com L’organització del festival, que es cele- braràaLleidaelsdies30i31d’octubre i1,2i3denovembreaLleidaciutat,bus- ca voluntaris majors d’edat per col·la- borar. Els seleccionts rebran coneixe- ments de producció i logística d’esde- veniments. Esports Salut i amistat Plaça Joan Salat. Cervera. A les 10.30 hores Continuaelcicledecaminades pelvol- tantsdeCerveraCaminaifessalutorga- nitzadespelCentreExcursionistadela Segarra. Cervera patina Plaça Pius XII. Cervera. A les 21.30 hores. Activitatdepatinatgeobertaatothom, organitzadaperCerveraPatina.Elspar- ticipants ho fan sota la pròpia respon- sabilitat. Premis i Concursos X Premi de fotografia i jove Més informació a www.segria.cat ElConsellComarcaldelSegriàconvoca el desè premi de fotografia i el tercer premi jove centrat en elsvalors del Se- grià.Podenconcórreralconcurslesfo- tografies originals que tinguin com re- ferent els municipis i gent de la comar- ca, siguin inèdites i no hagin estat premiadesencapaltraconvocatòria.Hi hadoscategories,absolutaijove,amb premisentreels 500finsals100euros. Les imatges es poden presentar fins el 4 de novembre a la seu del consell co- marcal o per correu certificat. VIIPremiMiladePeriodismeper alaigualtatdegènereaLleida www.paeria.es/politiquesigualtat Tel. 973700 461 o al correu elèctronic: politiquesigualtat@paeria.cat La Regidoria de Drets Civils, Coopera- cióiIgualtatdel’AjuntamentdeLleida, juntament amb el Col·legi de Periodis- tes de Catalunya -demarcació de Llei- da- obren la convocatòria per a la pre- sentaciódetreballsperiodísticsquefo- mentin les polítiques de promoció de lesdonesentotselsàmbitsiperquètant periodistescommitjansdecomunicació participiniprenguinconciènciaenlade- fensadelaigualtatdegènere.Eltermi- nidepresentaciódelstreballsfinalitza el proper 31 de gener del 2014. Concurs de microrelats a través del Twiter Informació en el compte de twitter: @Turisme_Segarra o la pàgina de facebook deTurisme de la Segarra. PrimeraediciódelConcursdeMicrore- latssobrelatardoralaSegarraatravés de Twitter. Per participar-hi cal fer-se seguidord’@Turisme_Segarraipublicar elrelatenuntuit,parlantdelsatractius delatardorsegarrenca.Espodenenvi- ar relats del 28 de setembre al 10 de novembre.Elnomdelguanyadoresfa- rà públic a través del compte twitter: @Turisme_Segarra i a la pàgina de fa- cebook deTurisme de la Segarra. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL4 AL10 D’OCTUBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 14 OCI Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 4 6 2 9 1 Sudoku Hauràs de controlar la teva mascota o el que facis a casa. Hi ha veïns que no estan molt contents i podries tenir una topada amb algun d’ells. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Aquest treball que estàs esperant du- rant molt temps és a punt de fer-se re- alitat.Noperdisdevistaelsanuncisdels diaris ni descuidis gent molt propera. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Bon dia per replantejar-te la inversió d’estalvis,peròcompte,nocometisex- cessos i tracta d’ajustar al màxim pos- sible el pressupost. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Si tens parella és un bon dia per com- partiraficions:unpasseig,unapel·lícu- la, un sopar... Gaudir d’una conversa agradable farà que tot flueixi. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Aneu amb compte amb un familiar, no totéscomtucreus.Tractad’esbrinarel veritable significat de les paraules que et sedueixen. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Diapropiciperalsjocsd’atzaroperin- tentar una mica complicat perquè tin- dràsuncopdesortambelquecertsas- sumptes milloraran més del que creus. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Sitensfills,etnecessitaranmésquemai i necessiten la teva atenció. Parla amb ells perquè potser t’assabentis de co- ses que potser ni haguessis imaginat. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Controla teu geni. Les teves paraules podenferiraalgúiperdrelasevaamis- tat seria una mala notícia per a tu. Si- gues previngut. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Ésprobablequeavuialgútruquialate- va porta per demanar-te una quantitat dedinersnomoltelevada,peròquehau- ràs devalorar. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Ja va sent hora d’acudir a l’oculista i et facis una revisió a fons perquè potser certsproblemesdesalutprovinguind’al- guna cosa que té fàcil solució. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Els teus amics t’han proposat que t’apuntis al gimnàs i no és mala idea. T’anirà bé, portes massa temps sense fer esport i t’estàs rovellant. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Rebràs un regal inesperat en la feina perquè el temps t’ha donat la raó. Co- mences a recollir fruits del dur esforç realitzat i estaràs pletòric. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.796 Solucions n. 1.795 1 8 3 8 4 7 9 7 2 8 6 2 9 7 3 7 2 2 5 7 2 3 1 4 3 2 5 7 2 1 6 8 9 3 4 5 7 9 4 3 7 2 5 1 8 6 7 5 8 1 4 6 3 9 2 7 2 8 1 6 4 9 3 5 5 9 1 3 7 8 4 6 2 4 6 3 9 2 5 8 7 1 6 4 1 3 7 2 5 8 9 8 5 7 6 1 9 2 3 4 2 3 9 5 8 4 6 1 7 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 2. DEMANDAS 15 OCTUBRE. Presentación de negocio /trabajo.Muyinteresanteyfuturo.Bue- nosingresos.Lleida.Tel.655444847. 7. VENTAS HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTIS PARAISO!!! Ariana gua- pisima, rubiaza, delgadita, especialista principiantes. Sí a todo, eyaculación mútua,fetichismo,vibradores.24h.Tel. 678921866. MADURITA ADINERADA. Busco sexo, te compensaré bien.Vivo sola.Tel. 648 096 379. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultesTel.636189656(FinquesCor) TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. BAR/CAFETERIA/RESTAURANT EN llo- gueralesBorgesBlanques,ambtotelmo- biliari i maquinària pel seu funcionament, cèntric,alcostatdelterrall.Informacióivi- sitesTel.636189656(finquesCor) BARENllogueraArbeca,cèntric, noesde- manatraspas,totalmentmontat,preu:400 e.Noesdemanatraspàs.Informacióivisi- tesTel.636189656(finquesCor) LLOGUERLLEIDA, carrer la parra, estudi i pis d’una habitació, desde 300 euros, pi- sos en molt bon estat. Informació ivisites Tel.636189656(finquesCor) CALLE SEGRIÀ apartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663.254.608 BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior, calefacción central. 560€ Tel. 663.254.608 CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663.254.608 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.InformacióivisitesTel.636189 656(Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitatdereg.informacioivisitesTel.636 189656finquesCor INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.42.000 e.(finquesCor)Tel.636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començalsTel. 636 189656(FinquesCor) FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITAT INVERSOR: Les Borges Blanques.NauPolígonIndustrialLesVer- dunes (sortida Autopista) Parcel•la 6.647m2. Nau 3.307m2 (105m façana 5 portes d’accés. Preu interessant. Finques BorgesTel.670537829. CASA EN venda a les Borges, a reformat 13.000euros,télallumdonadad’altail’ai- gua..InformacióivisitesTel.636189656 (finquesCor) FINCA AMB cabana als omellons, més de 3hectareesd´oliveres,ambcabanadepe- draambfocaterra,fàcilaccés,preu21.000 euros.Informacióivisitestel.636189656 (finquesCor) OPORTUNITATPÀRQUING. Costat Pont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. ONCEDE septiembre-Gardenypiso semi- nuevos de 80m2,terraza de 30m2,3 habi- taciones,2 baños. 86.000 euros Tel. 610.722.296 BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000eurosTel.610.722.296 CAPPONT PISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 euros Tel. 610.722.296 RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking, impecable 75.000 euros Tel. 610.722.296 CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.117.000eu- rosTel.610.722.296 NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610.722.296 SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- ra entrar a vivir. 53.000 euros Tel. 610.722.296 CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rraza de 30m2. 65.000 euros Tel. 610.722.296 ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros Tel.610.722.296 PARCELAENpantanoUtxesade1.000m² 8.000eurosTel.610.722.297 BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610.722.297 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. En Teo ha fet quedar malament la Pilar. Ella fa veure que ha comès un error greu i aconsegueix espantar-lo. 16.35 Divendres. 18.42 Murdoch Mysteries. Murdoch arrisca la seva carrera quan investiga els seus col·legue policies després de que s’hagi trobat assassinat un agent. 19.47 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La meva (30 anys de TV3). 22.35 Polònia. 23.10 XIII. 00.00 Lost girl. 00.38 Shameless. 01.25 Divendres. 03.15 Fusió i swing a l’estudi. 07.52 Doraemon. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total, acció! 15.22 Bola de drac Z. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.00 Cinema 3. 22.35 Sala 33. 01.41 Extres. 00.48 El llegat final del planeta blau. 07.25 8 de 8. 07.55 Catalunya blues. 08.30 Vaughan en vivo. 09.10 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 17.00 Pel·lícula. La noche de las damas. 2005. EUA. Dir: Norma Bailey. Int: Paul Michael Glaser, Claudette Mink, Emy Aneke. Un home atractiu i madur es fa passar per un ric empresari per conquistar joves ingènues. 18.45 8 al dia. Magazin d’actualitat basat en les 8 notícies del dia. 22.30 Los 4.400. 00.15 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. El cinema fantàstic a Catalunya; Crèixer amb l’ajut d’un mestre; El brumós naixement de Catalunya; La força de les malediccions. 01.15 Només per als teus ulls. The Pleasures. 01.40 Clips. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia. (red). 10.30 Lleida al dia. (red). 11.30 Cafeina (red). 12.30 Aliments i territori (red). 12.45 Les nostres vides dibuixades (red). 13.00 Va de castells (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeina. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida Activa. 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Bonus music. 19.00 Aventura’t. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Con Pilar García Muñiz y Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.15 Entre todos. Programa que llega a las sobremesas con el objetivo de ayudar a los espectadores y convertirse en una red social de cooperación. 18.45 España directo. Con Marta Solano. Información metereológica con Albert Barniol. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco y Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Águila Roja. 23.55 24h. en la calle. 00.45 El debate de La 1. 02.15 La noche en 24h. 04.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 TV English. 08.25 Zoom net. 08.40 Cámara abierta. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 12.00 Para todos La 2. 13.40 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.30 Ahora también. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Biodiario. 19.00 Vespre a La 2. 20.00 Los años del No-Do. 21.00 Docufilia. 22.00 El documental de La 2. 22.50 Torres y Reyes. 00.05 Crónicas. 00.50 La 2 Noticias. 01.20 Días de cine. 02.20 Conciertos de Radio-3. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 La Voz: los elegidos. 22.40 Cine. Imparable.2010. EUA. Dir: Tony Scott. Int: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee. 00.30 CSI Las Vegas. Mea culpa; No hay humanos implicados. 02.15 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El Hormiguero. Programa presentado por el Gran Wyoming. 22.45 Cine. Historias robadas. 2011. Espanya. Dir: Belén Macías. Int: Rodolfo Sancho, Julieta Serrano, Mercedes Sampietro. 02.00 Canal Bingo. 02.15 La Tienda. TV. 02.30 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. Espacio de información deportiva presentado por Óscar Rincón y Antonio Esteva. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. Presentado por Mamen Mendizábal. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.50 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. Presentado por el Gran Wyoming y Sandra Sabatés. 22.30 Encarcelados. 23.30 Cárceles. 01.45 Astro TV. 05.15 Puro Cuatro. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Alerta Cobra. La promesa. 10.30 El último poli duro. Todo lo bueno viene de tres en tres. 11.30 Alerta Cobra. Asuntos de familia. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Con por Jesús Cintora. 14.20 Noticias Cuatro. Con Hilario Pino. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manu Carreño y Manolo Lama. 15.55 Castle. Hunt; Morir de miedo; La pistola perdida. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.30 Clasificación Euro 2015 Sub21. España-Bosnia. 22.30 Mentres criminales. Alquimia; Mi querida niñera; No hay nada como el hogar; El recuerdo de las cosas pasadas; Sin nombre, sin cara. 02.45 La línea de la vida. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 10/10/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les REMEI i els SABÍ PUBLICITAT Polèmicavinyeta sobreelscatalans Unavinyeta del diari ABC presenta els catalans com a lladres. Al dibuix, signat per Puebla, es potveure un home amb una barreti- na que li pren la cartera a un altra persona mentre l’està enredant. “Miri, miri com ens ro- ben!”, assenyala el català de lavinyeta al seu interlo- cutor, mentre aprofita per robar-li la cartera del pan- taló. El dibuixva aparéixer en l’edició d’aquest di- marts a la secció d’Opinió del rotatiu dirigit per Biei- to Rubido. L’autor del di- buix és José Manuel Pue- bla (Cartagena, 1970), qui va estudiar Belles Arts a Sevilla. Sincerament, es tracta d’unavinyeta desa- fortunada... TWITTER @SomSegarra «Assumiràs la veu d’un poble, i seràlaveudelteupoble,iseràs, per a sempre, poble, i patiràs, i esperaràs.. @VicentAEstelles #9Octubre» @JordiMayoral «#SempreAmbTuAlba» @JoanGalve «.@revista_mirall un bon polític és un malabarista del llenguat- gecapaçdemenjar-seunafem- taifer-tecreurequeésmousse de xocolata» @pboschcuenca «Navarro (PSC) demana a Mas “quedeixideparlardecosesque no passaran i parli de coses re- als”. Però, no estaven d’acord amb la consulta?» @ElHumanoide «“Lossalariosnoestánbajando, estan moderando su subida” Montoro. “Montoro, tú no eres imbécil, es que tu cerebro está descansando”Yo.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA CRISTINA DE BORBÓN El jutge del cas Nóos incorpora al sumari una transferència de la societat Aizoon, que feia ne- gocis amb Urdangarin, a un compte de la Infanta. PUNT I A PART BERNAT SOLÉ L’’Ajuntament d’Agramunt cre- arà tres noves zones d’aparca- mentalcentredelavila,ambun total de 170 places d’estaci- onament. ¡Antoñito David, feliz cumpleaños! De la yaya Lupita, que le quiere mucho LA FOTOTECA VI Campionat Nacional de Botifarra ‘Vila d’Alguaire’ Visita a Almacelles d’una delegació de la Subdelegació de Defensa a Lleida

×