Bondia.cat 10/07/2014

864 views

Published on

TITULAR: Lleida, la província espanyola amb més radars de carretera
FOTO: Sense llar però amb un món per explicar

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 10/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 10 DE JULIOL DEL 2014 Lleida, la província espanyola amb més radars de carretera p. 09 p. 10 PUBLICITAT El nombre absolut d’aparells (38) només està per darrera de Barcelona (104) i deTarragona (40) NÚMERO 1.917 ANY 9 En relació al nombre de cotxes, bat tots els rècords i multiplica l’índex de moltres demarcacions MARTA LLUVICH/ACN Elsexpertsdescarten unmeteoritenel terratrèmold’Alpicat p. 06 Cadadias’avarienun mínimde125cotxesa laprovínciadeLleida p. 03 Sembla obra de brètols alemanys eufòrics per la victòria davant Brasil Arrenquena Sortelbust delgeneral Moragues Sense llar però amb un món per explicar L’Obra Social la Caixa impulsa la seva creativitat amb un taller audiovisual SALVADOR MIRET/ACN p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 3 = Olivera 0 = Agrella 1 D Blets 4 = Castanyer 1 = Pi 0 = Plantatge 2 = Roure / alzina 0 = Troana 1 = Xiprers 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del7 al 13 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Predominidelsol,algun ruixatalPirineuil’estiu tornaapocapoc El cel estarà serè en general amb intervals de núvols baixos, però al vessant nord del Pirineu el cel estarà molt ennuvolat al principi i al final del dia. No es descarten algunes precipitacions febles i disperses, que Acumularan quantitats minses. Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran semblants i es mouran entre 7 i 12 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 11 i 16 ºC a la plana. Les màximes poden arribar als 34ºC. 06.31 h 21.34 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que funcionaran els vols de la com- panyia Arkia que enllacen amb Alguaire? 1 • No, de cap manera 2 • Sí, per descomptat 3 • A mitges 4 • Enguany no, però més endavant sí ElslectorsdelBonDia handecidit: 27,3% 1 24,2% 2 24,2% 3 24,2% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Una enquesta de la UdL posa de relleu que el 84% dels immigrants vol anar-se’n. Creus que realment...
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI Cadadiafinsa125cotxespateixen unaavariaalescarreteresdeLleida Segons el RACC, la principal causa dels desperfectes té aveure amb el sistema elèctric general REDACCIÓ. LLEIDA Un estudi del RACC determina quealescomarquesdeLleidaes produeixen 45.685 assistèn- cies mecàniques cada any. En aquestademarcacióque,comp- taambunparcde322.124vehi- cles, cada dia 125 conductors sol·liciten un servei d’assistèn- cia mecànica la qual cosa signi- ficaquecadahora5vehiclessón atesos a la carretera. Un 69,1% de les assistències tenen lloc a zona urbana; un 21,3% en vies ràpidesiun9,4%enzonainter- urbana. La primera causa de les avarieséselsistemaelèctricge- neraldelvehicle,enun46%dels casos. El 30% és per problemes amb la bateria, i d’aquests, el 22% són per distraccions del conductor com deixar-se els llums oberts. A tot Catalunya es produei- xen 1.075.502 assistències a l’any. Cada dia gairebé 3.000 conductorsnecessitenunservei d’assistència mecànica, la qual cosa representa que cada hora 123vehicles són atesos a zones urbanes (86,7%), a vies ràpides (9,9%) i a zones interurbanes (3,3%). Amb un 15,5%, la segona in- cidència més freqüent es troba a les rodes, els sitemes de di- recció, suspensió i frens. Els componentsmecànicsdelmotor comlacadenadedistribucióola bombad’oli,ocupeneltercerlloc ambel9,9%.El59,2%delesas- sistències fetes a Catalunya es realitzen en turismes, seguits dels monovolums i els tot ter- reny. Segons dades del Servei Ca- talàdeTrànsit(SCT),el50%dels vehiclesdeCatalunyatenenuna antiguitat superior als 10 anys. Un mecànic del RACC arreglant la roda d’un cotxe RACC PUBLICITAT Més de 45.600 conductors lleidatans demanen una assistència cada any A tot Catalunya, la xifra supera el milió de peticions per una avaria Les rodes, la segona incidència més usual En els vehicles nous, tenen a veure amb la conducció o distraccions L’antiguitat del parc automobi- lístic és un factor clau que afec- tatantelmantenimentdelvehi- cle com a la seguretat viària i el medi ambient. EL 65% D’ASSISTÈNCIES, EN VEHICLES DE MÉS DE 8 ANYS Un 64,9% de les assistèn- ciesfetesaCatalunyacorrespo- nen avehicles de més de 8 anys d’antiguitat. En els vehicles de menys de 4 anys el pes de les avarieselèctriquesidemotorés menor pel bon estat de la bate- riailamecànicainterna.Encan- vi es produeixen més avaries relacionades amb la conducció odistraccions,comaralesrodes punxades, errors de combusti- ble i vehicles bloquejats. Així, el RACC informa que a Catalunya es produeixen 1.075.502 assistències a l’any. Cadadiagairebé3.000conduc- tors necessiten un servei d’as- sistència mecànica. Pel que fa a les demarcacions, Barcelona és la que ha necessitat més assis- tències mecàniques amb un to- talde831.201.Ensegonlloces- tàGironaamb108.563assistèn- cies,seguidaperTarragonaamb 90.053 avaries a resoldre i, per últim, Lleida amb 45.685 assis- tències mecàniques cada any. Aquestéseldarrerestudique ha presentat el RACC a Catalu- nya, però cada any en realitza d’altres. Analitza, per exemple els trams de carretera més peri- llosos i amb major índex de si- nistralitat. Un dels darrers que s’han presentat enguany con- clou que Lleida suspèn en la se- nyalització d’itineraris turístics, sobretot pel que fa al manteni- ment i a la continuïtat dels se- nyals. A més a més, cap a finals d’any, el RACC fa públics els re- sultatsdel’estudiEuroRAP,que téencompteelsaccidentsmor- talsiambferitsgreusperdeter- minar el risc de tenir un sinistre
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director El 26 de juny, a la seu del De- partamentdeSalutaLleida,ens vamreunirelsresponsablessin- dicals amb representació a les terresdeLleidaambelsrespon- sables de salut de la nostra de- marcacióamblafinalitatdepre- sentar-nos el que, fins ahir era una incògnita per a tots els pro- fessionalstreballadorsilaciuta- dania en general respecte de la figurajurídicaquetindriaennou ens sanitari de la regió de Llei- da i del Pirineu. Ahir per fi es va desvetllar la incògnita. La fi- gura jurídica seria un Consorci Públicconformatperl’ICSiGSS de forma majoritària, amb una evidentpreponderànciadel’ICS. Si bé la idea de fons que es podria resumir en la facilitació de la gestió pressupostaria de prop de 240 milions d’euros es faci des de els òrgans territori- als amb plena autonomia res- pectedelqueesprodueixara,en la millora de qualitat del servei, lacaptaciódetalent perlesnos- tres terres, suposen un escena- ri al que ningú es pot tancar a que s’avanci en aquest sentit. Què la natura és sabia i què tot torna al seu lloc, crec que ningú hoposaràendubte,imenysen- caraelsprofessionalsquevivim i treballem al camp. Això és el queestàpassantambelfocbac- terià,plagadelaerwiniaAmylo- vora.ArribàaEuropaprocedent dels EUA a finals dels anys 50, a Espanya es detectà el 1995 i en els darrers 3 anys ha envaït tota la península ibèrica. Ac- tualmentjacomencematenirfo- cus a Catalunya, la única comu- nitat autònoma que es conside- rava zona protegida. Aquesta greuplagademomentnotecu- ra, la seva propagació és brutal il’únicsistemapereradicar-laés coltava com si fos una pel•lícu- la del nostre futur. La veritat és que em van impactar molt el fi- nal de la conversa: “David, ten- go 44 años y siempre he hecho el mismo trabajo, gestionar la fincadelaSociedad,peròdesde hace unas semanas estoy bus- candotrabajodeotracosa,por- quenosomoscapacesdeconvi- vir con esta plaga”. Estem par- lantd’unaempresaprofessional, que destina sis persones a fei- nes de prospecció i tala de ra- mes, i que havist augmentar un 90% els costos per fer tracta- ments. Està clar que el que no hem pogut solucionar els pagesos, comerciants,organitzacions,re- formes i contrareformes de l’OCMaBrussel•les,quesonels problemes que provoquen els excedentsdeproduccióil’enfon- samenthabitualdelspreus,pot- ser ho resoldrà pel dret aquesta plaga,sensereunions,nidiscus- sions, ni viatges, ni dietes. En el continent de l’hipocre- siamésgranquepuguemtrobar, Europa, el foc bacterià ha tin- gutunterrenydecultiuidoni.Els productors d’aquí hem de com- plir un munt de normatives que la resta del món no compleix i hem de suportar que ens entrin productes transgènics i fruita tractada amb antibiòtics, quan aquí no ens permeten usar-ne, tot i saber que és la única arma contraelfocbacterià.Novulldir que estiguem en contra de la normativa europea, però si que defensemqueenunmongloba- litzat, les normes i regles de joc han de ser iguals per a tots. Brussel•les no s’ha adonat o no vol adonar-se’n que al vell con- tinent se’ns estan menjant vius els països emergents. Com diu el senyor Gay de Liébana: “Sí hombre sí, continuad así, que aquí no va a quedar nadie”. Els preus actualment és l’al- tre tema catastròfic! Des de JARC-COAG hem demanat a Brussel•les que s’activin les re- tiradesimmediatament,mentre enspreguntemperquèserveixen elsObservatorisdepreusilesre- unions del grup d’experts? On estàAfrucat i la resta de coope- rativesqueenglobenelsproduc- tors? Perquè no ho demanen? Senyors,lesretiradeshandeser com les xarxes antipedra, s’han d’obrirabansnovinguinlestem- pestes, no quan ja tenim la frui- ta pedregada. Portem tres anys repetint que hem de retirar pro- ducte del mercat enverd, abans de l’enfonsament de preus, i les compensacions han d’anar di- rectamentalfructicultor,peròen elcontinentdel’hipocresiail’es- peculació no n’aprenem. Ijaquehasortiteltemadeles xarxes antipedra, dir que consi- derem molt poc encertades les declaracionsdelconsellerd’agri- cultura, quan exposa que el de- partament està a favor de les xarxes i invertirà en investi- gacióatravésdel’IRTA.Senyor conseller,quevolinvestigar?Els productors ja fa anys que es- tem posant malles perquè cre- iem que la seva eficàcia va més enllà inclús de les pedregades. Si realmentvol ajudar, a part de paraules es necessiten diners. No fem demagògia, no gastem diners investigant el que no cal, id’altrabanda,deneguemplans de millora per col•locar xarxes per falta de diners. Les xarxes només tenen 2 problemes: els 15.000-17.000€/Ha.decostiel preuirrisoriqueelproductorob- té per la fruita. Bé, això si no te- nim en compte que les tempes- tes amb vents de més de 100 km./horapodenfertrontollarles millorsxarxes.DesdeJARC-CO- AG varem demanar que es fes- sinestudissobrel’eficàciadel’ús del iodur de plata per amortir la intensitat de les tempestes, pe- ròcomentoteslescosesquees polititzen,jaessap,acabencom acaben. Arabé,ésalformajurídicadel consorci (per molt públic que sigui),figura,totiqueestamolt utilitzada en altres zones de Catalunya(ConsorciHospitala- ri de Vic, Corporació sanitària del ParcTaulí, Consorci Sanita- ri de Barcelona, entre altres....), la que ha de millorar la gestió, o bé, per molt que es digui que el controlpressupostariesfacides de la intervenció del Departa- ment d’Economia i Coneixe- ment, a ningú se’ls escapa que l’opacitat és major en aquest ti- pus de figures jurídiques que en la gestió directa al 100% per part de qui ara es el respon- sablededonarcomptes,alcapi a la fi del diners dels nostres impostos. Amb la figura consorcial, no es garanteix que el que avui es un dret demà no es converteixi en mercaderia, donat que, tot i conservant la titularitat pública permet l’entrada de capital pri- vatambunaintencionalitatcla- ra, l’obtenció de beneficis mol- tes vegades a costa de la quali- tat del servei. Semblaques’hallençatlato- vallola en el desenvolupament delalleidel’ICS,incomplertaen elseudesenvolupamentjasigui pelsinteressosdelsConsellersi Governs de torn, o bé per la in- capacitat de qui te la responsa- bilitatdelagestióiimplementa- ció d’un model sanitari català que hores d’ara ningú sap com l’hadesenvolupar(osihosapno hodiupernodesvetllaraltresin- teressos inconfessables). Eldretalasalut,en mansd’unconsorci? l’arrencada de dels arbres afec- tats.Davantd’aquestpanorama, considero que ens hem de pre- guntarsilesadministracions,els fructicultors i la societat en ge- neral som conscients de que possiblement estem davant de la fi de la producció de peres a Europa. En un període de dos a quatre anys, si tot segueix així, s’haurand’arrencarmilersd’hec- tàrees de pereres a Espanya, és adirqueestaríemdavantlades- aparició d’aquest cultiu. Què faremsinopodemparar-ho?Te- nimclarqueelsegüentseranles pomeres? Aquestasituaciósemblairre- al, dura, pessimista o de ciència ficció.Hopodenanomenarcom vulguem, però està clar que és així. A JARC si alguna cosa no som és catastrofistes, però si que ens agrada dir les coses pel seu nom i anar amb la veritat pel davant, cosa que en el nos- trepaís,demoment,noestàben vist. El tema del foc bacterià es mésgreuencaradelquedescric quan ens acostem a casos con- crets, i si no pregunteu-li a un amic meu d’Aragó, que en onze mesoshaperdutunafincadepe- reres.Ahiralanitvamparlarper telèfon,imentrem’explicavaels passosquehavienseguit,jol’es- Per què el rebrot de l’abandonament escolar? Ramon Moreno i Javier Giménez FETE-UGTTerres de Lleida. No us sembla greu que aquest darreranyaCatalunyahagipu- jat l’abandonament escolar en mig punt, desprès de 5 anys de baixades continuades? En un país on la taxa d’atur juvenil es del 39’7 % (Observatori Català delaJoventut),notésentitque un 24’7% dels joves entre 16 i 24 anys no continuïn cap tipus d’estudi(alaUE,laxifraestàen el 11’5). El passat 1 de juliol la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FE- TE-UGT) terres de Lleida pre- sentàal’opiniópublica algunes de les raons:Augment del preu delesmatrículesuniversitàries (finsaun60%),reducciódebe- ques,augmentinovestaxesals estudis d’idiomes i FP; també assenyalàremlarelacióentreel nombre d’alumnes i el del pro- fessorat a les nostres comar- ques.Enaquestsdarrers5anys al’horaque esproduïa unaug- mentde6.290alumnes,laplan- tilla s’ha reduït en 46 docents. S’ha intentat pal•liar amb aug- ments d’alumnes/aulaidel’ho- rarilectiudelprofessorat;ende- Europa,la hipocresia mésgran ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Pep González Secretari general de la Federació de Serveis Públics de la UGT. David Borda Llobet Cap sectorial de fruita dolça de JARC. triment del temps de prepara- ció de classes, de coordina- cions, avaluació,,, S’ha produït una pèrdua de recursos per a desdoblaments que afavorien l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat, la qual cosa ha repercutit en el per- centatged’abandonamentesco- lar. La resposta des d’Ensenya- ment fou que les actuals dades alumnes/professorat no eren comparables amb les del 2008 (la sisena hora, vigent aquell curs però no actualment, havia produït un augment del profes- sorat). Si s’havia de fer alguna comparació havia de ser amb la plantilla del curs 2005-06. Doncs fem-ho. Si observem les estadístiques oficials, les de l’Institut d’Estadística de Cata- lunya, al 2005 havia 40.639 alumnes i 5.609 docents (les darreres dades de l’INDESCAT, corresponentsal2013,assenya- len 75.755 i 6.875 respectiva- ment. És a dir, amb 34.634 alumnes més que al 2005 (el quesignificaun46%d’augment en 8 anys), la plantilla s’ha en- grandit, només, en 1.266 do- cents. Si féssim una “simple” regla de tres veuríem que, amb els paràmetres alumnes/professor d’aquell 2005,elnombrededo- cents a Lleida hauria d’estar, avui, en 10.389. Som conscients que les co- sesnosóntansimples,quehiha moltesvariables;larealitatdels nostres centres i de la societat és més complexa que la de fa vuit anys: Demandes noves, aplicació de la LEC, polítiques d’inclusió a l’aula ordinària dels alumnesambalguntipusdedis- capacitat;donarrespostaalrep- tedel’emigracióil’atenció,amb condicions, a l’alumnat nouvin- gutaquestsdarrersanys,treball de cohesió i integració social,... Una situació força compli- cadaalaquehasabutdonarres- posta un professorat que ha sentit delsresponsablespúblics paraules de recolzament, però no accionsconcretes.Alcontra- ri, el professorat veu que, amb l’excusa de la crisi, perd condi- cions laborals i salarials; com amb el pretext d’una millor or- ganització dels centres s’impo- sen noves formes de gestió (el decretdeplantillesésunexem- ple)quefomentenlacompetiti- vitat, l’arbitrarietat i l’amiguis- me. Imalgrattot,elsdocentsen- frontant-se a la desmotivació i esperonats pel compromís vers els seus alumnes, han actuat ambgranprofessionalitat acon- seguint reduir l’abandonament escolar. Si enguanys’ha produ- ït un rebrot, ens ha de fer refle- xionarsobrelesmesuresapren- dreperquèaquestcanvideten- dèncianoesconsolidi;cadascun des del seu àmbit de responsa- bilitat,especialmentelDeparta- ment d’Ensenyament.
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 L’Ajuntament de Lleida execu- ta la seva política municipal d’habitatge a través d’una em- presa, l’Empresa Municipal d’Urbanisme(EMU),que,d’en- tre les seves funcions, potser la més important, pel fet de prestar serveis directament al ciutadà, és gestionar l’Oficina Local d’Habitatge. Durantl’èpocadelboomim- mobiliari, l’EMU tambéva exe- cutar les actuacions urbanísti- ques i de construcció encoma- nades pel govern de la Paeria i allà on no arribava l’endeuta- ment de l’Ajuntament, hi ar- ribava l’EMU. Fins als 70 mili- onsd’eurosquel’EMUdeuavui en les obres fetes el mandat passat. Aquest endeutament ens costagairebé8.000eurosdia- ris, prop de 3 milions d’euros anuals només en interessos. Però el què és pitjor és que im- pedeix impulsar des de l’Ajun- tament una política d’habitat- ge que doni solucions a les 1.600 famílies que sol•liciten un pis social a l’Oficina Local d’Habitatge,segonsl’últimba- lanç de l’empresa. Un exemple: l’any passat vam traspassar terrenys patri- monimunicipal–ésadir,detots els lleidatans i lleidatanes- per valor de taxació (d’abans de la crisi)de3,2milionsd’eurosamb la finalitat expressada pel ma- teix alcalde de Lleida, Àngel Ros, de vendre’ls a promotors perquè aquests fessin habitat- gessocials.Doncs,nin’hemve- nut cap d’aquests solars, ni hi ha la mínima evidència que es faran en un futur pròxim. Per què hem traspassat doncs aquests solars? Per ma- quillar els comptes. Per la ne- cessitat què l’empresa compti ambunsactiusambunaaltava- loració que serveixin per com- pensar els passius –l’endeuta- ment de 70 milions d’euros- i evitar així la fallida de l’empre- sa. Perquè d’habitatges so- cials, aquest govern els últims anysnon’hapromogutcap.Ze- ro. On és la política social d’ha- bitatge d’aquest govern socia- listadelaPaeria?emmirallant- se en l’obra feta el mandat an- terior i pagant interessos. Els prop de 3 milions que paguem cada any pels interessos de l’obra feta –legítimament, pe- rò amb un criteri que genera dubtes- l’anterior mandat són una cotilla que no ens deixa margeperavançarenunapolí- tica de foment de l’habitatge social. És cert que hi han sub- sidis per pagar la hipoteca i el lloguer en casos d’extrema di- ficultat–unaajudaimportant-i elsfuncionarisque treballenen aquesta àrea fan una feina ex- cel•lent d’atenció a les perso- nes, però la direcció política de l’EMU és una improvisació constant i té elvictimisme com a relat. La solució per a l’EMU és complicada,peròladificultatno ens pot paralitzar, com ha pas- sat amb aquest govern soci- alista de la ciutat. Nosaltres fa temps hem proposat fer una anàlisi seriosa de l’empresa i prendre decisions, sense des- cartarunadissolucióordenada. Ara resulta que el govern de la Paeriahaencarregataunacon- sultora externa per 14.000 eu- ros un estudi de viabilitat de l’empresa. Enparal•lelalesnecessitats dels demandants d’habitatge a l’oficina local de Lleida, tam- bé hem patit a la ciutat molts desnonaments de famílies per execucionshipotecàries.Elgo- verndelaPaeriahaactuatare- molcenaquesttema.Aras’ate- nen famílies, però també s’ha d’actuar amb els grans propie- taris de pisos buits. En aquest sentit,desdeCiUvamferelque havíemdefer:escoltarlaciuta- daniaiportarelseuclamalPle a través de la moció de la Pla- taforma d’Afectats per la Hi- poteca(PAH)ambunapropos- ta per sancionar els grans pro- pietaris de pisos buits, sempre que la negociació i la mediació perposar-losadisposiciódeles famíliesambnecessitatsnodo- nés resultat. Finalment, el govern de la Paeriavaaccedir–adesgrat,ja queenunprincipis’hivanegar- ivaaprovarunataxaperalspi- sospermanentmentbuitsdela qualse’ndesconeixenresultats hores d’ara. No sabem si s’ha aplicat, si s’ha deixat en el llimbs, si només es va fer de cara a la galeria... En definitiva, la política so- ciald’habitatgedel’Ajuntament de Lleida és clarament insufi- cient i manifestament millora- ble, precisament quan és més necessària que mai. Aparent- ment, no es fa altra cosa que mirar de mantenir un equilibri ficticid’unaempresafortament endeutada que no para de pa- gar interessos amb els diners detotselslleidatans.Unafugi- da endavant que no va enlloc. Onéslapolíticasocial d’habitatgeaLleida? La política d’habitatge de la Paeria és clarament insuficient i manifestament millorable, quan precisament és més necessària que mai Elpropassatdia25dejunyvate- nir lloc a la sala d’actes de l’As- sociació de Mestres Rosa Sen- sat la constitució de la Comis- sió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per una “Proposició de llei del sistema educatiudeCatalunya”.Iésque la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya(LEC)s’hamostratdel totincapaçdedonarunarespos- ta positiva al nostre sistema educatiuinitansolshacomplert amb els seus propis compromi- sos. La situació de desigualtat entre els centres de titularitat públicaielscentresprivatscon- certats fa que hagi augmentat demanerapreocupantladiscri- minació educativa i la segrega- ció per les condicions socioeco- nòmiques de l’alumnat. Amb el desplegament de la LEC s’ha anat apartant de manera subtil les famílies, el professorat i l’alumnat de qualsevol capa- citat de decisió en els centres educatius,s’haanatabandonant el debat pedagògic per concen- trar-seenlasuperaciódeproves d’avaluacióexternes,s’hananat destinant fons públics cap a ne- gociseducatiusprivats,s’haper- mès la creixent segregació so- cialipersexesdel’alumnat,s’ha induït la precarització de la pro- fessió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’interessos empresarials i, finalment, en un contextdecrisieconòmica,s’han propiciat i protagonitzat políti- ques de reducció de despeses que han perjudicat greument la salut interna del nostre sistema educatiu públic i que estan po- santenperillalsevaviabilitatfu- tura. Davant de tot això, la pre- ocupació per l’educació catala- na ha motivat l’inici d’aquesta ILP. A través d’aquesta iniciati- va,desdelasocietatcivil,espro- posenlesbasesperunanovallei d’educaciópúblicacatalana,de- mocràtica, laica, coeducadora, gratuïta, inclusiva, no discrimi- natòria i de qualitat. En essèn- cia,allòqueespreténésferefec- tiu,realiuniversaleldretal’edu- cació,desdel’escolabressolfins alaUniversitat,perpartdetota la ciutadania, sense importar el seu origen, recuperant la gestió democràticadelscentreseduca- tius arrabassada per la LEC i perlaLOMCE.D’altrabanda,cal allunyar-sedelaflexibilitatlabo- raltandemanadaperlapatronal i pels organismes financers in- ternacionals potenciant la fun- ció pública donant estabilitat i seguretat a les plantilles. Final- ment, és necessari un finança- ment d’acord amb la importàn- cia que té l’educació per la vida de les persones i per a la socie- tatenelseuconjunt,amblades- tinaciód’unpercentatgedelPIB igual, com a mínim, al de la mit- jana europea. A l’acte hi han assistit els membresdelaComissióPromo- tora d’aquesta Iniciativa Legis- lativaPopularelsqualshansig- nat la petició al Parlament per lasevaadmissióatràmit.LaCo- missióPromotoraestàformada, entre altres, per persones com GerardoPisarello,JaumeAsens, Ada Colau, Josep Manel Bus- queta, Josep Maria Antentas, Meritxell Gené, Ester Vivas, Jo- anCela,RosaCañadelloManu- el Delgado que creuen que una altralleid’educacióenscalaCa- talunyapertalderevertirl’actu- alsituaciód’ofecidesprestigide l’escola pública davant l’ofensi- va de les polítiques educatives detallneoliberalquepractiquen tant el govern estatal com l’au- tonòmic. Unaaltralleienscal DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial No per sabudes no colpegen quan es tornen a escoltar. Parlem de les veritats que es van dir ahir al Parlament, en el ple monogràfic sobre agricultura, on l’anècdota va ser l’escarni que es va fer de la presència d’una llet de marca francesa que potser ve de granges espanyoles. Ull. Les veritats són que un pagès català rep la meitat dels ajuts que rep un pagès de la resta de l’Estat, i no cal que ho digui el president de la Generalitat per a constatar-ho. Prenguin nota: els ajuts a l’olivera andalusa passen dels 600 milions d’euros l’any, mentre el conjunt de fons de la Política Agrària Comunitària (PAC) que arriben a Catalunya i per tots els conceptes no passen de 500 milions. I després el PP diu que la independència ens perjudicaria. Més, encara? s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Elpagèscatalà,laventafocsdel’Estat Antoni Postius i Terrado Regidor de CiU a la Paeria i alcaldable. Permanent del Secretariat Intercomarcal d’USTEC•STEs (IAC) La LEC s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA ElsMossosd’Esquadrahandes- articulat un grup d’extorqui- dors molt violent i dedicat tam- bé al tràfic de drogues que ope- rava a Catalunya i van detenir vuit persones d’entre 25 i 45 anysresidentsaSitges,SantPe- redeRibes,BadalonaiBarcelo- na. La investigació es va iniciar quan un home que es dedicava alacompravendadecotxesique tenia un establiment a Lleidava denunciar que el 24 d’abril es vaadreçarambelsseusdosfills menorsamostrarunvehicleaun client i dos homes molt corpu- lents els van abordar i els van obligar a anar amb el seu vehi- cle al seu domicili de Barcelona perquèelsdonésdinersenefec- tiu. Segons el denunciant, des- prés els dos homesvan obligar- lo, juntament amb els seus dos fillsmenorsd’edat,adesplaçar- se fins a Lleida, a la botiga i ex- posició de compravenda de ve- hicles que la víctima regentava ambunsoci,amblafinalitatque elsentreguésencaramésdiners, a més de dos vehicles amb les claus,ladocumentacióiuncon- tracte de compravenda, que li van fer signar sota greus ame- nacesintimidant-loambunapis- ConduïtdesdeBCNalasevabotigadecompravendadevehicles LI VAN FER CAVAR LA SEVA PRÒPIATOMBA Els investigadors ja havien detingut els integrants d’aquest grup l’any 2011 per fetssimilarsivansercondem- nats a presó. En aquella oca- sió,finsitotvanobligarunade les sevesvíctimes a excavar la seva pròpia tomba, tot i que finalmentnovanarribarama- tar-la.LaUnitatCentraldeSe- grestos i Extorsions va adver- tir que es tractava d’un grup moltviolent. Unempresarisegrestat vaserextorquitaLleida perungrupmoltviolent Un agent compta els diners en efectiu intervinguts al grup. tolaelèctrica.Lesdetencionses van precipitar ja que els Mos- sos d’Esquadra tenien constàn- cies que planejaven dos nous atacs; el segrest d’un metge de Barcelona a qio volien robar i obligar a posar al seu nom a di- versespropietatsivehicles;il’as- sassinatd’unempresarideSan- ta Margarida i els Monjos, des- présdefer-liposartotselsbéns alseunom.Desprésdepassara disposiciójudicial,elJutgevade- cretar ingrés a presó per a cinc delsvuitdetingutsillibertatamb càrrecs per als tres restants. ACN ‘Sensellar’presentencurtscreatsperells El programa d’Art per a la Millora Social de l’Obra Social “la Caixa” ha impulsat a Lleida un taller de vídeoart i autoretrat en què hi han participat 14 homes i dones sense llar provi- nents de diferents centres d’acollida de la ciutat. ACN Quatreanyspercocaïnaimpregnadaen‘barbies’ L’Audiència ha condemnat un equatorià veí de Lleida, de 41 anys, a 4 anys i 4 mesos de presó després de reconèixer que varecolliracasasevaunpaquetprocedentdelBrasilamb1,4 quilos de cocaïna impregnada en nines Barbie. ACN REDACCIÓ. LLEIDA L’acusat d’agredir brutalment l’exvicepresidentdelCanaldePi- nyana i fundador de JARC, Pere Vives, va reconèixer els fets en el judici que es va celebrar ahir a l’Audiència de Lleida. Els fets vantenirlloclamatinadadel26 de novembre de 2012. Segons va explicar l’advocat de l’acusa- ció particular, el condemnat, de 40 anys i nacionalitat espanyo- la, es va creuar amb la víctima propdelafincaonaquestavivia, en una partida de Lleida, i amb l’objectiu de robar-la liva propi- nar4copsalcapambunmartell. La víctima va estar diversos di- es en coma a l’UCI de l’Hospital UniversitariArnaudeVilanovai 217diesméshospitalitzat,perla qualcosatélesfuncionsmotrius limitades. L’acusat va acceptar la pena pactada de les parts; 4 anys de presó per un delicte de temptativad’homicidiambl’ate- nuantdeconfessióiunaindem- nització de 570.000 euros per leslesionsiseqüelespatides.Tot i que inicialment la Fiscalia i l’acusació particular sol·lici- tavenunapenadesisanys,esva decidiraplicarl’atenuantdecon- fessió per pactar una reducció de pena. Acceptaquatreanysdepresóperintentar matarambunmartellelfundadordeJARC Haurà d’indemnitzar lavíctima, que pateix seqüeles, amb mig milió d’euros Un Mosso s’endú l’acusat aquest dimecres de l’Audiència de Lleida. ACN “LaPaeriaesmouperafany recaptatori”,diuPostius Hihafinquesquepaguen4copsmésd’IBIdelcompte REDACCIÓ. LLEIDA El regidor de CiU a la Paeria i al- caldable, Antoni Postius, va re- clamar a l’equip de govern que apliqui una sentència del Tribu- nal Suprem que obliga els ajun- taments a revisar els rebuts de l’IBI dels propietaris de sòls re- qualificats però no urbanitzats, quearapaguenfinsa4copsmés que abans de la requalificació perquè no hi han construït ni te- nenperspectivadefer-ho.“Hiha valoracionscadastralsfetesamb unpurafanyrecaptatori”,vade- clarar Postius, “ja que la Paeria sabia que no s’ajustaven a la re- alitat”.Postiusvolquelaregido- ria d’Economia faci una relació de propietaris que paguin IBI en finques sobrevalorades perquè no tributin més del compte. ‘Femdissabtealteubarri’, aUniversitat-Escorxador REDACCIÓ. LLEIDA Lacampanyaincloulanetejade l’esculturaL’Ametllacomballade l’artistaBenetRossell,amésde l’habitualnetejadevoreres,cal- çades,embornals,places,conte- nidors, pintades, etc. Estudiantsd’intercanvi alshospitalsdeLleida REDACCIÓ. LLEIDA L’ArnauielSantaMariaacullena l’estiu estudiants internacionals d’intercanvi en el marc d’un con- veni entre l’Associació d’Estudi- antsdeCiènciesdelaSalutil’ICS i Gestió de Serveis Sanitaris.
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 Entrevista a Rosa Serrano LOURDES CARDONA. LLEIDA Imaginarcomseràelnostrefill/a,somniarambcomse- rà quan sigui gran... Quins pares no ho hem fet? Però el castell que hem construït s’ensorra de cop i volta quan ens diuen que el nostre petit/a pateix un trastorn del desenvolupament com és l’autisme. Exposar què necessitenelsinfantsambTEAilessevesfamíliesido- nar a conèixer la tasca que desenvolupen des del Cen- tredeRecursosenTrastorndel’EspectreAutistaCata- lunya Central (CR TEA CC) de Manresa fou la finalitat d’una jornada organitzada per la UOC a Lleida el mes passat i queva comptar amb la presència de Rosa Ser- rano,docentcol·laboradorad’aquestauniversitatigua- nyadoradelConcursd’IdeesUOC&Plugl’any2012amb el projecte del CRTEA CC, que avui ja és una realitat. Què suposa educar (fer créixer) un fill amb autisme? Suposa viure pel teu fill amb una intensitat superior a com viuen els altres pares. Són nens molt vulnerables, nens amb molta dependència... i per sempre. Expliqui’nsquèésl’autismedefugintladefiniciómés tècnica. L’autisme és un trastorn que fa que els nens no es des- envolupindelamateixamaneraquehofanelsseuscom- panys. Els costa de relacionar-se, tenen uns interessos molt restringits, alguns no són verbals (els costa aprendre de parlar) i es frustren fàcilment. Quines en són les particularitats? Entenem que cada infant deu tenir unes necessitats diferents, oi? Efectivament,nohihadosinfantsambTEAigualscom tampoc no hi ha dues persones iguals, però és cert que hihaunseguitdeparticularitatsquecomparteixen.Tal com abans deia, són nens que difícilment accepten els canvis, que tenen dificultats de comunicació i que pre- senten un trastorn generalitzat del desenvolupament. Quina mena de teràpies existeixen? Com a mare, i des de la seva experiència personal, quines creu que resulten més efectives? N’hi ha moltes; algunes més efectives que altres. L’im- portant és la constància i la durada (és millor mitja ho- ra de teràpia cada dia que una hora al mes). Jo recoma- nolateràpiadomiciliària,jaqueelnenestàenelseuen- torn i els aprenentatges poden ser més funcionals: no és el mateix aprendre’s a vestir, o a rentar-se les dents acasaquefer-hoenunllocdesconegut.Acasahocon- tinuarà fent. Vareu crear el Centre de Recursos sobre Trastorn de l’Espectre Autista. Com va néixer la idea? Partíem d’una associació de mares i pares ja existent (AFATD) de la qual jo n’era en aquells moments la pre- sidenta.Volíemferquelcommésgranivasorgirelcon- cursUOC&Plug.Ensvamapuntarivampassardelaidea al projecte, que ara ja és una realitat. Per què elvareu establir a Manresa i no en una ciutat mésgran?Volíeucobrirlesnecessitatsdelesfamílies que viuen fora de les grans urbs? VivimalBages.Lesfamíliesqueformàvempartdel’as- sociació impulsora del centre totes eren del Bages.Vo- líem el millor per als nostres infants i ells són aquí. Pot- ser és cert que a les grans ciutats hi ha més recursos i oportunitats...tambéhihamésdispersió.Manresaens haacollitmoltbéiestemmoltcontentsd’havercreatel centre allà. Comespodriencrearcentressimilarsalescomarques deLleidaoelPirineu,onambpocapoblacióimoltre- partida? Els infants que vénen al CR TEA CC no són tots de Manresa, però són de la comarca. Nosaltres creiem que cada comarca hauria de tenir un CRTEA. El dia 20 de junyvam anar a Sant Feliu de Llobregat a presentar elnostrellibrePuzledecontesiadonarsuportaunaini- ciativa similar que tot just ara comença al Baix Llobre- gat, iniciat per unes mares de Martorell. És el que s’ha de fer. El fet que el centre fos una iniciativa personal vol dir queelsistemasanitarii/oeducatiupúblicsdeixenmolt a desitjar? Vol dir que hi ha moltes mancances, certament, i que de vegades l’Administració no arriba o no pot arribar a tot. A més, qui sap millor que ningú que necessiten aquests infants són les seves famílies. Quinsserveiss’ofereixenalespersonesquepateixen autisme i què més necessitarien? I les seves famílies? Atenem les famílies que acaben de rebre el diagnòstic ielsdonemsuportiassessorament;alsetembrecomen- çaelgrupdeparesqueesdonaransuportmutu;femes- plai per a nens amb TEA cada dissabte (cada nen dis- posad’unmonitor);femsortideslúdiques,cursosdefor- mació tant per a pares com a mestres (al juliol fem un curs a l’Escola d’Estiu del Bages per ajudar els mestres aintegrarnensambautismealesaulesordinàries);xer- rades obertes a la ciutadania, divulgació delsTEA... Necessitaríem més espai per atendre la creixent de- manda existent; acabar les obres de rehabilitació dels locals on estem situats (tot just comencem campanya demicromecenatgeawww.potlatch.es)imésendavant tenim la intenció de fer una sala d’estimulació mul- tisensorialperalsnensmésafectats.Notenimcapsub- venció i tot costa de fer.Tenim també una exposició de fotografiestituladaAtravésdel’ànima(40entotal,del fotògraf Abel Vilches) que donen una idea de la feina que es fa a l’EsplaiTEA. En aquests moments l’exposi- ció està al vestíbul de l’escola La Salle de Manresa i és itinerant(aniràaNavarcles,LaBalconadadeManresa, Sant Joan de Vilatorrada, Berga...). Creu que amb els anys la situació canviarà? Espero... i ho desitjo. Podria explicar-nos què li passava pel cap en saber que la seva filla patia autisme? Vaig haver de passar el dol de la pèrdua de la idea de la mevafilla(laideaquejom’haviafet)itornarareinven- tar-la. Van ser uns mesos terribles. No vull tornar a pensar-hi. Quins són els senyals d’alerta, si és que n’hi ha? Quanuninfantamb2anysarticulapoquesparaules,no et mira directament als ulls, refusa contacte amb altres nens, fa un joc repetitiu... potser que anem aveure què passa. Quines recomanacions faria a una pares que acaben de saber que el seu fill té autisme? És difícil recomanar o dir res quan t’acaben de dir que tens autisme. Encara no t’ho pots creure i se’t fa una muntanya.Hohasdepair,hasdepassareldolqueabans deiairàpidamentanaracercarungrupdeparesquees- tiguincomtu:associar-seéselmillorquevampoderfer. No sentir-se sols, tenir el recolzament... és fonamental. Creu que la idea que la societat es fa de l’autisme és encertada o dista molt de la realitat? Hihamassatòpicsacausad’algunespel·lícules.Penso que encara hi ha massa coses que la gent desconeix. Difondre l’autisme és la finalitat del llibre ‘Puzle de contes’, oi? En què consisteix i a qui s’adreça? És un llibre de 12 contes que serveixen per explicar 12 aspectes diferents de l’autisme (per què no miren als ulls,perquènoatenenquanse’lscrida,perquè...)atra- vés de 12 històries ben diferents (tant per a adults com per a infants) creades per 12 autors i il·lustrades per 12 artistes. Com a llibre és molt bo, com a eina per conèi- xer l’autisme també. Gràcies al llibre ens estem finan- çant.Comprar-loensajudaaferrealitatl’EsplaiTEAia pagar la psicòloga que atén de forma gratuïta pares i mestres que necessiten recursos. “Tenirunfillambautisme suposahaverdeviure ambmoltamésintensitat” CHUSÉ LODOIS
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 09 COMARQUES REDACCIÓ. LLEIDA Lleida és la província espanyola ambmésradarsdecontroldeve- locitat a les seves carreteres en relació al seu parc automobilís- tic,sensecomptarelsquehapo- sataraenmarxalaPaeriaaLlei- da ciutat. És la campiona d’Es- panya, i amb diferència. Només seliapropaOscai,amésdistan- cia, Terol i Sòria, però la resta de demarcacions estan a anys llumquantaintensitatderadars respecte al nombre de conduc- tors.Així,aLleidahiha11,80ra- darspercada100.000vehicles, mentre que a Barcelona, per exemple, només n’hi ha 2,93 o aMadrid,0,77.SianemaExtre- madura o a Andalusia, el con- trast encara és més extrem. A Màlaganoméshiha1,33radars per cada 100.000 vehicles, i a Badajoz,2,37. AGirona(6,28)i Tarragona (7,16), els índex són alts, però lluny del de Lleida. En relació al nombre absolut deradars,Lleidatampocesque- da curta en el ranquing espa- nyol.Amb38aparellsfixessitu- atsalessevescarreteres,ocupa laterceraposicióal‘campionat’ d’Espanya, només per darrera de Barcelona (104 aparells) i Tarragona (40 radars fixes). Si ho posem en relació als qui- lòmetres de carretera, Lleida surt lleugerament afavorida, doncsamb2.867quilòmetresde vies (13,25 aparells per cada 1.000 km) està per darrera de Barcelona(26,05radars),Giro- na (15,32) i Tarragona (14,44 aparells), però molt per davant de la immensa majoria de pro- víncies espanyoles. A Còrdova, per exemple, només hi ha 2,98 radars cada 1.000 km, o 2,26 a Badajoz.LugoiConca,percitar- nedosdedistants,nopassende dos radars cada 1.000 km. Lleida,campionad’Espanya enradarsperconductor En nombre absolut (38) només la guanyen Barcelona (104) iTarragona (40) Rialptindrà unadesena depisosper agentgran Donatiu de700.000 € REDACCIÓ. RIALP Rialptindrà10pisostutelatsper alaterceraedatgràciesal’altru- ismededosveïns,segonsavan- çava ahir el diari Segre. Són els germans Farrero, dos homes de més 80 anys que destinaran 700.000eurosaconstruirl’edi- ficienterrenysmunicipalsielce- diran a l’Ajuntament una ve- gada concloguin les obres. Així ho va explicar l’alcalde, Gerard Sabarich,quevaapuntarqueles dospartshanfirmatjaelconve- ni per edificar aquest equipa- ment. El consistori concedirà la llicènciad’obresaquestasetma- nai,unavegadafinalitzinelstre- balls, el gestionarà en règim de concessió. Juntament amb pisos, el pro- jecte inclou espais comuns com unasaladelleure,menjadoribu- gaderia. És el resultat de més de tres anys de treball des que, el 2011, els germans van acudir a l’Ajuntament i van oferir 700.000 euros perquè el muni- cipi els fes servir en benefici de la gent gran. El consistori i els mecenesvan començar a consi- derar quin seria el millor ús per als diners. CATALUNYA BATTOTS ELS RÈCORDS Catalunya quadriplica el nom- bre de radars de qualsevol al- tra comunitat espanyola, amb 219aparellsfixes(18,18perca- da1.000quilòmetres).Només Andalusia,amb126,s’hiapro- pa,peròs’hadetenirencomp- te que a Catalunya hi han 12.044 quilòmetres de carre- teres, mentre que aAndalusia n’hi han 23.610. El País Basc és també un lloc on hi ha més radars per cada 1.000 qui- lòmetres (13,53 aparells). LleidaesvenalsbusosialtramviadeBarcelona La campanya Lleida, on tot comença de la Diputació de Llei- da es pot seguir des de fa 15 dies per diferents línies d’auto- bús de Barcelona, com també en un comboi delTramBaix. ARALLEIDA TàrregamilloralacruïlladelaplaçadelCarme L’Ajuntament deTàrrega realitzava ahir tasques de millora a la cruïlla de l’avinguda de Catalunya i el Raval del Carme amb el tram urbà de la C-14, a la cèntrica plaça del Carme. AJUNTAMENT DE TÀRREGA L’obra‘Iaia!’oTxarango, alaFestaMajordelaSeu REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL ElprogramadelaFestaMajorde la Seu d’Urgell 2014 ja comen- çaaagafarformaipresentacom plats forts l’obra de teatre Iaia! ambMontserratCarulla,unMer- cat 1714 o el concert jove a l’es- pai casetes del grupTxarango. Aitonaestrenaràgegants perfestesdeSantAntolí REDACCIÓ. AITONA L’Ajuntamentd’Aitonatéprevist crear uns nous gegants que identifiquin alguna peculiaritat del poble. Lavoluntat és que els puguinestarapuntisortiralcar- rer durant la propera festa ma- jor d’estiu, per Sant Antolí. Laborsad’habitatgede Balagueresgota47pisos REDACCIÓ. BALAGUER L’AjuntamentdeBalaguerhaes- gotat els 47 pisos disponibles a la borsa de mediació per al llo- guer social. El consistori fa una cridaalspropietarisdels800pi- sosbuitsquehihaalaciutatper- què els posin en lloguer. REDACCIÓ. LLEIDA Agroseguropreveudestinar6,5 milions d’euros a les indemnit- zacions per l’afectació que les pedregades de principis de juli- ol van ocasionar sobre cultius agraris a Catalunya. Fins ara, la companyia ha rebut declaraci- ons de sinistre corresponents a mésde2.500hectàreesassegu- rades. Destaquen els danys en fruiters,especialmentenalguns municipisdelSegrià,totiqueles tempestestambévanafectarce- reals i vinya. Les declaracions de sinistre queharebutAgrosegurofinsara evidencien l’amplitud de la su- perfície afectada, una situació “poc usual” ja que el fenomen “acostuma a ocórrer d’una for- ma molt més localitzada i amb intensitats molt variables”. D’altra banda, la Generalitat, després de parlar amb organit- zacions i sindicats, calcula que aquestmesdejuliolesdeixaran deferentre150i250contractes de temporada de recollida de la fruita arran de les pedregades. Agroseguroxifraen6,5 milionselquehauràde pagarperlespedregades El Govern preveu entre 150 i 250 contractes menys REDACCIÓ. ALPICAT El terratrèmol d’1,9 graus a l’es- cala de Richter que es va regis- trar Alpicat dimarts a la nit va provocar un ensurt important a lapoblacióperòsobretot,elfort copqueelvaprecedir,quevage- nerar tot de tipus d’especulaci- ons entre els veïns. EnunaentrevistaaCatalunya Ràdio la sismòloga Mar Tapia, del Laboratori d’Estudis Geofí- sicsEduardFonseré,envatreu- re l’entrellat. Segons les estaci- ons sísmiques de l’Institut Car- togràficiGeològicdeCatalunya, es tracta d’un terratrèmol natu- ral.Elsexpertsvanatribuirelfort soroll que van sentir els veïns a la proximitat a la zona de l’epi- centre. Tapia va explicar que la percepció forta d’aquest cop és habitual en aquest tipus de sis- mes petits perquè la població ésjustalazonaepicentralimés quan passa en una hora tran- quil·la. La sismòloga va dir que l’estel que asseguraven haver vist alguns veïns podria ser un reflex de la llum de la lluna. Elsexpertsdescartenque l’estrèpitprevialsisme d’Alpicatfosunmeteorit Lavila patí dimarts a la nit un tremolor d’1,9 graus
 10. 10. 10 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT REDACCIÓ. SORT Un grup de seguidors de la se- leccióalemanyavaarrencarahir a la matinada el bust del ge- neral Moragues a Sort mentre celebraven el triomf del seu equip davant del Brasil al Mun- dial de futbol (els alemanys van vèncerelsbrasilersper1a7).Du- rant unes hores, l’escultura va estar dins del magatzem d’un bar de la capital del Pallars So- birà,desprésqueelpropietaride l’establimenteltrobésenmigdel carrer i el guardès. Després de tancar el bar, el propietari va veure el bust que els aficionats havien portat fins al’establimentielvadipositaral magatzemamblaintenciód’avi- sardelatroballaahiralmatí.Pe- rò mentre no hova fer, elsveïns de Sort encetaven el dia pen- sant-se que algú havia robat el bust del general Moragues en veure la pilastra que el sostenia buida. ElbustdelgeneralMoragues va estar traslladat a un magat- zem municipal i serà recol·locat properamentalseulloc.Segons fontsmunicipals,elsoperarisre- forçaran l’estàtua perquè no es repeteixicapbretoladad’aques- tes característiques. El propietari d’un bar el troba al mig del carrer i el guarda S’HI FA UNA OFRENA FLORAL CADA DIADA Fa anys que el bust del gene- ral Moragues presideix l’ac- césalaplaçaMajordelacapi- taldelPallars,onl’anticdefen- sor de les llibertats catalanes durantlaGuerradeSuccessió hivacontraurematrimoni.Ca- da Onze de Setembre s’hi fa unaofrenafloral.Moraguesva ser executat i decapitat des- présdelacaigudadeBarcelo- naielseucapvaserexhibiten una gàbia de ferro. Unsaficionatsalemanys “arrenquen”elbustdel generalMoraguesaSort El pedestal sense el bust del general Moragues Els fets van coincidir amb la celebracióaquestsdiesdelaCo- paMundialdeKaiakenmodali- tat estil lliure. ROBATORI AMB FORÇA ElbustdelgeneralMoragues deSortestàsituatal’accésdela plaça Major de Sort, al carrer Comtes del Pallars. Després de constatar-neladesaparicióahir aprimerahora,elsMossosd’Es- quadra van obrir una investiga- ció per aclarir els fets amb la hi- pòtesi que es tractava d’un ro- batori amb força. MARTA LLUVICH (ACN) ElcampanardeVielhatornaaestarsencer Elcampanardel’esglésiadeSantMiqueldeVielhatornaaes- tarsencerdesqueahirelsoperarisvanposar-hidenoualcap- damunt la creu que el coronava fins que el setembre passat un llamp va destrossar el campanar del temple. AJUNTAMENT DE VIELHA Elcasald’estiudeRossellóamplial’horari El casal d’estiu de Rosselló ha obert aquest mes amb una ampliació dels horaris de 8 a 2/4 de 4 per poder oferir servei de menjador amb carmanyola a les famílies que ho desitgin. En total esperen rebre més de 150 infants. COM360
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 11 ACTUALITAT Mas:“Unpagèscatalàreplameitat desubvencionsqueund’espanyol” Recorda que les retallades de l’Estat obliguen la Generalitat a fer un sobreesforç per compensar-ho AGÈNCIES. BARCELONA Ahir el ple del Parlament es va dedicar monogràficament a l’agriculturapercinquenavega- da en democràcia. L’últim s’ha- viacelebratel2010.Elpresident de la Generalitatva obrir la ses- sió,ivarecordarque,encaraque lasocietattinguilasensacióque la pagesia és un sector sobre- subvencionat, “un pagès català replameitatdesubvencionsque un pagès espanyol, i només un terçdelquerepunalemany”.Ai- xò es deu al sistema de reparti- ment de les ajudes europees de la PAC (Política Agrària Comu- na),quecadaestatlesreparteix comvol.Elpresidentvaexplicar que el 2010 es van aprovar per unanimitat 131 mesures, 100 delesqualsjas’hanaplicatqua- tre anys després. Mas tambéva recordar que, des del 2010, han canviat moltes coses: “Tenim una nova PAC, la Generalitat té més problemes financers, i l’Es- tat també recentralitza en agri- culturaihiposamoltsmenysdi- ners”. Segons el president, les retalladesdel’Estatilarecentra- lització obliga la Generalitat a posar més diners per mantenir el sector: “Hi posem un 1% més que el 2006, quan estàvem en ple expansió econòmica.” En la seva intervenció, Oriol Junqueras (ERC) va dir: “He re- passat les intervencions dels partits en els plens monogrà- fics anteriors, i he vist els ma- teixos discursos i mateixos de- sitjos, però la situació de l’agri- culturanocanvia”.“L’agricultura catalana suposa el 19% del PIB espanyol i només rep el 6% de les ajudes d’Europa”. “L’Estat posatoteslestravesdelmónper evitar la territorialització de les ajudesdelaPAC,ilesquenosón d’aquest món també”, va apun- tar Junqueras respecte l’afany recentralitzadordel’Estat,tam- bé en matèria agrícola. El president Mas i el conseller Pelegrí comenten les seves intervencions ACN Dolors López, diputada del Partit Popular de Lleida al Par- lament, va advertir en la seva intervenció que “en una hipotè- ticaCatalunyaindependent,que quedariainmediatamentforade laUnióEuropea,elspagesosca- talans perdrien totes les ajudes europees,comlesdelaPAC,iai- xò no és ciència-ficció, com sí que ho és la consulta que volen fer”. La diputada popular va ser l’única que va treure el tema de laconsultailaindependènciaen aquest ple monogràfic sobre agricultura. La diputada d’ICV-EUiA per Lleida,SaraVilà,esvadirigiral conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí i li va preguntar sitrobavanormalquealbardel Parlament es consumís llet Président (francesa). “Pot semblarunabajanada,peròtot comença per aquí”, va afirmar ladiputadaecosocialista.“Les institucions públiques han de donarexemple,inoespotdo- nar suport als productors ca- talans i després comprar llet a fora”,vareiterar.Vilàtambées va referir al sobrecost i manca detransparèciadelesobresdel Segarra Garrigues i va recor- dar que “en aquesta legislatu- raenshannegatduesvegades el dret a una auditoria pública per avaluar els costos del ca- nal”.Vilàvadenunciarunades- viaciópressupostàriadel81%. ELS PARLAMENTARIS BEUEN LLETFRANCESA AGÈNCIES. BARCELONA Elnombredetitulatsuniversita- risquecobren1.000eurosbruts al mes o menys ha crescut en 10 puntsaCatalunyaentresanys,i superael22,38%delconjuntdel 2014, respecte del 12,40% del 2011, segons el VEstudi d’Inser- ció Laboral dels graduats univer- sitaris de l’Agència per a la Qua- litat del Sistema Universitari de Catalunya.L’enquesta,fetatele- fònicament el 2014 al 50% dels llicenciats que van acabar els estudisfa3anysales12univer- sitats catalanes revela que 8 de cada 10 treballa tres anys des- prés d’haver acabat els estudis i l’atur afecta 1 de cada 10 perso- nes. Humanitats és l’àrea que mostraelcomportamentmésne- gatiu i salut, el més positiu. Creixlaxifradetitulats universitarismileuristes Totique8decada10treballenals3anysd’acabarelsestudis ElSupremconfirmalapena de40anysperaBretón Vamatarelsseusfills,de6i2anyspervenjar-sedel’exdona AGÈNCIES. MADRID La Sala Penal del Tribunal Su- prem va ratificar la condemna a 40 anys de presó que l’Audièn- ciaProvincialdeCòrdovavaim- posar a José Bretón per l’assas- sinatdelsseusdosfills,RuthiJo- sé, el 8 d’octubre de 2011, com arevenjacontralasevaexdona. El Suprem va celebrar dimarts una vista pública per veure el recurs de Bretón contra la sen- tència del Tribunal Superior de Justíciad’Andalusia(TSJA)que, al seu torn, va confirmar la de l’Audiència Provincial. Amb la confirmaciódelacondemnal’alt tribunal rebutja l’esmentat re- curs,demésde500pàginesien la defensa del qual l’advocada del condemnat va demanar als magistrats que no es deixessin portar per les “pressions dels mitjans de comunicació”. IsraelintensificaelsbombardejosaGaza Almenys 35 palestins han mort i prop de 200 han resultat fe- rits des que Israel va iniciar l’operació Marge Protector con- tra el llançament de coets des de la franja de Gaza. L’alcaldedeTorredembarradeixaelcàrrec DanielMasagué(CiU),empresonatprovisionalmentenelmarc de la investigació del cas Efial, va fer arribar ahir a l’ajunta- ment l’escrit de renúncia als seus càrrecs al consistori. ACN Rajoy:“Si Masem trucademà, vedemà” Masesperadatadesd’abril AGÈNCIES. MADRID El president espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que el presidentdelaGeneralitat“sem- pretéihatingutoberteslespor- tes de La Moncloa”. “Si em tru- ca demà, ve demà”, va afirmar alCongrésenrespostaaunain- tervenció del portaveu de CiU a Madrid, Josep Antoni Duran i Lleida, que va revelar que Mas va aprofitar l’assistència a la coronació de FelipVI per dema- nar a Rajoy una entrevista. Ra- joyvaafirmarquefinsitotesta- ria disposat a canviar l’agenda d’aquella mateixa tarda, però vainsistirqueMas“nolipotde- manar que incompleixi la llei d’una manera tan clamorosa” i ha reiterat el “no” a la consulta. Rajoyrespond’aquestamanera per primera vegada la petició que el president de la Generali- tat li va fer el 9 d’abril, després del rebuig del Congrés a la con- sulta, quan Artur Mas li va de- manar que posés “data i hora” per abordar la qüestió.
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA ElForçaLleidavapresentarahir alBarrisNordlanovacampanya d’abonats,quesotaellema’En- amora’t del bàsquet, abona’t al ForçaLleida’intentaràcaptaral fidel seguidor del bàsquet per a queessumialprojecte2014-15. El club manté els preus de 100 eurosalazonadetribunaide70 a corbes i fons, també el de 150 i200perl’abonamentfamiliar,i el de 50 i70 per joves i sèniors. Amés,elclubhacreatuncar- netVIPa un preu de 200 euros, amb dret a la zona central de la tribuna i la sala VIP als descan- sos.TambéescreaelcarnetFor- ça Lleida Kids, gratuït pels nens i nenes fins a 10 anys. Aquest és un abonament que permetrà formar part de diverses accions quefaràelclubdurantlatempo- rada per aquest col·lectiu. El Força Lleida considera als seus abonats el motor del club i peraquestmotiucadasocirebrà duesinvitacionsperaqualsevol ElForçaLleidamanté elspreusdelscarnets El club crea un abonamentVIPi un passi gratuït pels nens Imatge de la campanya d’abonaments del Força Lleida. FORÇA LLEIDA dels partits de la fase regular al Barris Nord i, a més, gaudirà de les moltes sorpreses i promoci- ons que s’estan preparant per oferir-li al llarg de la tempora- da. A més, el club confia en que els abonats l’ajudin a aconse- guir-ne de nous. Per cada alta nova aconseguida o referencia- da per un abonat, aquest rebrà com a obsequi una samarreta oficial del Força Lleida. Els abo- naments es podran realitzar a partir d’avui mateix. Agramuntreuniràa70pilotseneldirttrack AgramuntaculldissabtelasegonaprovadelaCopaRodiMi- chelin de dirt track, un espectacle que reunirà als millors pi- lots de la especialitat en horari nocturn, a partir de les 20.00. SalvatiOvando,asemifinalsdelaCopadeSort LaprimerajornadadelaCopadelmóndefreestyledeSortes vadisputardeformapositivapelspallaresosIanSalvat iAdrià Ovando, classificats tots dos per a les semifinals de K1. VÍCTOR BIGAS Disturbis desprésde l’1-7alBrasil AGÈNCIES. RIO DE JANEIRO Unapersonavamorireldimarts a Rio de Janeiro durant un tiro- teig entre la Policia Militar i du- es persones que van incendiar unautobús,almigdelsdisturbis desencadenats després de la derrota de la selecció del Brasil a les semifinals del Mundial de futbol que organitza el país da- vant de la selecció d’Alemanya. Brasil va rebre una de les go- lejades més amplies del Mundi- al i va caure per un clar 1-7. Albadalejo, noutècnic delfilialblau REDACCIÓ. LLEIDA Gerard Albadalejo, fins ara se- gondeToniSeligratalLleidaEs- portiu, serà el nou tècnic del fili- al, que aquest any jugarà a Pri- mera Catalana. Per la seva part, RubénArolaseràl’entrenadorde l’equipjuvenil,queaquestatem- porada serà a Divisió d’Honor. Tots dos seguiran treballant pel primerequipambIdiakez,amés de Josep Maria Ferrer ‘Joma’ i el noutècnicdeporters, EduGasol.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 El Gran Hotel Budapest (+12). 16.45, 18.30, 20.15, 22.00 Malditos vecinos (+16). 16.30, 18.15, 20.00, 21.45 El secreto del cofre de Midas (apta). 16.00, 17.40 Open windows (+12). 19.20, 21.25 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Las dos caras de enero (+12) (HD). 16.00 El encargo (+12). 17.45, 19.40, 21.30 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Nueva vida en Nueva York (apta). 16.15, 19.10, 22.15, •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta). 16.10, 18.00, 20.00 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 22.00, •00.35 Bajo la misma estrella (+7). 16.30, 19.00, 22.00,•00.15 Maléfica (+7). 16.15, 18.20, 20.25, 22.30, •00.30 Yo, Frankenstein (+12). 16.10, 18.15, 20.00, 22.10,•00.15 No hay dos sin tres. 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.35 X-Men: días del futuro pasado. 16.30, 19.00, 22.00, •00.30 Occidente es Occidente (apta).16.15, 18.20, 20.20, 22.30, •00.30 Mejor otro día (+7). 20.20, 22.20, •00.25 8 apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20 Azul y no tan rosa (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7).15.00, 18.30, 20.15 El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7) (VOS). 22.40 El hijo del otro (+7). 16.45 Foxfire (+16). 22.00 Omar (+16) (VOS). 15.00, 21.05 La jaula dorada (apta). 18.05, 19.35 Viva la libertà (apta). 22.40 Miel (+12) (VOS). 15.00 Violette (+12). 17.00 Amor sin control (+12). 20.50 The Kings of Summer (+12). 16.35, 19.15 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Campanilla, fades i pirates (apta) (HD). 18.45 Campanilla, hadas y pirtas (apta). °11.45, °13.15 °14.45, 16.15, 17.45 Bajo la misma estrella (+7). °12.20, °14.50, 17.20,19.50, 22.20, •00.50 Bajo la misma estrella (+7). °13.30, 16.00, 18.30, 21.00, •23.30 Un largo viaje (+16). 19.40, 21.45, •23.50 Juntos y revueltos (+7). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Juntos y revueltos (+7). °12.40,°14.50, 17.00, 19.10, 21.20, •23.30 Perdona si te llamo amor. °11.30, °13.35,15.40, 17.45, 19.50, 22.00, •00.05 X-Men: días del futuro pasado (+12).°11.35, °14.05, 16.35, 19.05, 21.35, •00.05 Tarzán (+12). °11.35, °13.20, °15.05, 16.50 No hay dos sin tres (+12). 18.45, 20.40, 22.35, •00.30 Al filo del mañana (+12). °11.40,°14.00,16.10, 18.20, 20.30, 22.40, •00.50 8 apellidos vascos (apta). °11.50, °13.35,°15.20, 17.05, 18.50 Godzilla (2014)(+12). 20.35, 22.45 Maléfica (+7). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Pancho, el perro millonario (apta) (HD). °11.30, °13.10, °14.50, 16.30 Transcendence (+12) (HD). 20.05, •23.05 Rio 2 (apta) (3D). °12.00, °13.50,15.40, 17.30 Yo, Frankenstein (+12). 19.15, 21.00, 22.45, •00.30 Mi otro yo (+12). 19.15, 20.40,22.10, •23.40 El secreto del cofre de Midas (+12). °12.45, °14.25, 16.05, 17.45, 19.25 Mil maneras de morder el polvo (+16). °11.40,°13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16). °12.50, °15.00, 17.10, 19.20, 21.30, •23.40 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Juntos y revueltos (apta). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.15; Dl. 22.15 Campanilla, fades i pirates (apta). Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 19.00 Mejor otro día (+7). Dv. 22.30; Ds. 19.00 22.30; Dg. 18.15 20.15 22.15; Dl. 19.00 22.15 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ En solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Kamikaze (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Al filo del mañana (+12). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 No se aceptan devoluciones (apta). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ No hay dos sin tres (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dl. 19.00 Transcendence (+12) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ - Dia Esp. 5,50€ Godzilla (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30; Dg. 17.15 Philomena (apta). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Cinemes Exposicions CadastredePatiño Arxiu Històric de Lleida. C/ Governador Montcada, s/n. Fins al 15 de juliol Exposició basada en diversos docu- ments del fons de la Intendència (Ca- dastredePatiño),per donaraconèixer laincidènciaqueaquestnoumodeltri- butari va tenir a les poblacions de les vegueries lleidatanes. La mostra s’em- marcaenlesactivitatsrelacionadesamb la commemoració delTricentenari. Ullsd’Argos La Cerverina d’Art. Cervera. Fins al 16 de juliol Exposiciócol·lectiva.El10%delsbene- ficis obtinguts aniran en benefici de la Protectorad’Animals-RefugiLaSegar- ra de Cervera. Kayart Piscines municipals d’Almacelles. Fins al 20 de juliol Les escultures de l’Ermengol arriben a Almacelles després d’haver passat per Barcelona, Holanda o Eslovènia entre altresllocs,podentadmiraraixí,lesse- ves imaginatives canoes fetes amb els elements més inverosímils. Valentín González Galeria Le Petit Atelier (C/ Amsterdam, 4, darrera mercat Balàfia). Fins al 31 de juliol Mostradelesnovescol·leccionsdelfo- tògraf Valentín González, amb la seva peculiar visió del surrealisme, que ens apropa a les pintures de Kandinski. Perich i Autopista, humor sense peatges Claustre de l’hemeroteca. Biblioteca Pública de Lleida. Fins al 31 d’agost Reivindicació de l’humor sàtiric del di- buixant Perich a través de la vigència del seu llibre Autopista, publicat fa 40 anys, que va donar el tret de sortida al boom de l’humor gràfic durant la tran- sició,alsanyssetanta.L’exposiciós’em- marca en la mostra CaricArt 2014. AmèliaMartí Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de la Granadella . Fins al setembre Lamostra,queaplegaunaquinzenade quadres,buscarepresentarelpassat,el present i el futur dels Països Catalans, ambunpredominidelscolorsdelater- ra, els contrastos cromàtics i les barre- gesdetexturesatravésd’elements em- blemàticscomelPidelesTresBranques o el pa amb oli i tomàquet . Laveudelaterra Biblioteca deTàrrega. Fins al setembre Mostradivulgativasobre14escriptors vinculatsalacomarcadel’Urgellalllarg del temps, com l’escriptor jueu medie- valMoixéNatan,finsaautorscontem- poranis com Guillem Viladot o Isidor Cònsul,amésdefiguresreferentscom Manuel de Pedrolo o Alfons Costafre- da. La mostra consta de plafons amb textos,fotografiesifragmentsd’obres. Brosmind Centre d’Art la Panera. Lleida. Fins al7 de setembre. RetrospectivasobreBrosmind,l’original univers visual i conceptual creat pels germansJuaniAlejandroMingarro.La mostrareuneixperprimercopenunma- teixespai,exemplesdetoteslesfacetes de l’estudi. Cossosfràgils Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al7 de setembre Mostrad’artcontemporanidediferents artistes. L’exposició s’emmarca en els actes del 8è Congrés Mundial d’Inves- tigació de l’Associació Europea de Cu- res Pal·liatives, que se celebra a Lleida durant aquest mes de juny. Kosmos Sala Gòtica de l’IEI. Fins al 14 de setembre Mostra fotogràfica de l’artista Marta Bisbal,ambobresformadesperseqüèn- ciesdesis,dotzeodivuitimatges,enles quals la fotògrafa juga amb l’espai, la llum i el color en un projecte que es va originarcontemplantlesparetsnuesde la seva nova casa. Cursos i jornades Hidroelèctriques: paisatge, territori i societat Centre CívicTarraquet.Tremp. A les 18.00 hores Inauguració del curs de la Universitat d’Estiu a càrrec de Joan Biscarri, vice- rector d’Activitats Culturals de la UdLi Víctor Orrit, alcalde. Campaments militars a la Guerra de Successió Església de Bellcaire d’Urgell. A les 19.00 hores Jornadaperconèixerelsespaisponen- tins de la Guerra amb conferències so- bre la Guerra i les seves conseqüènci- es,lecturadepoemes,músicabarroca, cant coral i ofrena floral. Tallers 3a Escola d’Estiu de Jocs Tradicionals Bar Novum (pl. Sant Antoni).Tàrrega. A les 22.30 hores Escolad’estiudejocstradicionalsacàr- recdelacompanyiaL’Anònima.Lamos- tra està adreçada a pares, mares, edu- cadors i persones interessades en els jocs de tota lavida. Gratuït. Iniciacióalacaixaflamenca Bucs d’Assaig el Mercat (Bordeta). Lleida. De 20.00 a 21.30 hores Jordi Noró imparteix entre el 14 i el 17 dejulioluncursd’iniciacióalacaixafla- menca. Els participants podran treba- llar aspectes bàsics, tècnics i ritmes d’aquest instrument de percussió. Cal portar la caixa. Preu: 6€. Comèdia musical Bucs d’Assaig el Mercat (Bordeta). Lleida. D’11.00 a 13.00 hores Tècniquesbàsiquesdeteatre,ballicant enuncursacàrrecdeLauraSerranoim- partit del 14 al 27 de juliol, de dilluns a dijous.Calportarrobacòmoda.Inscrip- cions als telèfons: 973 20 45 93 / 973 700 666. Preu:20€. Més informació a www.bucs.cat. Música Concert de viola Cal Prim. Verdú. A les 22.00 hores El3rCicledeConcertsaCalPrimofereix unconcertdelsalumnesdevioladeCal Prim. Ella nos vuelve decentes Pub Antares. C/ Ballester, 15. Lleida A les 22.30 hores Actuació d’aquesta jove banda forma- da per Gerard Barrachina, guitarra; Jo- el Mercé, guitarra i Carla Cardenyes, veu, els quals oferiran una actuació de rock clàssic en acústic. Entrada lliure i gratuïta. Projeccions Joies de l’animació contemporània +4 CaixaForum. Lleida. A les 19.00 hores Projecció de tres films de la millor ani- mació internacional ivarietat de tècni- ques d’animació. Diversos Tasta la fresca! Informació sobre els bars i restaurants participants: www.movimenth.com Finsel4desetembreLleidasurtcadadi- jousatastarlafrescaper36terrasses, oferintentrepans,torradesimenús,amb beguda inclosa, des de 5€ fins a 12€, i copes a un únic preu de 3€. A l’estiu Magraners viu Magraners. A les 20.00 hores Gimcana còmica amb música, ambien- tacióifestafinalambescuma.Organit- za: Associació Hangar Magraners. Bugui, Bugui Plaça Blas Infante. A les 20.00 hores El vehicle més espatarrant que hagis vistmai,ambelsseusdosintrèpidstri- pulants. A càrrec de FestucTeatre. El petit elefant La Bordeta. A les 20.00 hores Espectacle de titelles a càrrec del Cen- tre deTitelles. Paraules al mur Pista de bitlles/Av. Canal. Mollerussa A les 20.00 hores Activitat organitzada per A2mic i que técomaobjectiulaparticipaciódetot- hom quevulgui escriure amb diferents tècniquespictòriquesocollages,frases cèlebres a la paret. Posteriorment hi haurà un sopar popular. Sardanes a la fresca Plaça de la Sardana. Alguaire. A les 22.00 hores La ballada de sardanes es repetirà ca- da dijous durant els mesos de juliol, agost i fins el 4 de setembre. L’acte es- tà organitzat per Amics de la Sardana. Esports Salut i amistat Plaça Joan Salat. A les 8.00 hores Cicle de caminades. Organitza: Paeria de Cervera. Cervera patina Pl. Pius XXII. Cervera. A les 21.30 hores Patinades a la fresca obertes a tothom qui hivulgui participar. Concursos JoveBalletSolsoní Escola de Dansa de Solsona. Obertalaconvocatòriapercrear20pla- cesalPetitJoveBalleti10placesalJo- ve Ballet Solsoní. En el Jove Ballet no- méstreballaranelscapsdesetmanaila restadediesassistiranalesclassesamb elsprofessors.Lesaudicionstindranlloc el 13 de juliol, a les 11.00 hores, per a nens/esde7a12anysil’1desetembre, a les 17.00 hores, per a nois/es de 13 a 24anys.Perpoderassistircalenviarles dadespersonalsalcorreu-e:info@dan- sasolsona.cat 2nConcursdeCantautors Informació i inscripcions: www.elgatdelrosal.wordpress.com El restaurant El Gat del Rosal, gestio- natperl’AssociacióAlbadeTàrrega,or- ganitzalasegonaediciódelConcursde Cantautors/es de tot el territori català, acompanyatsambunmàximdedosmú- sics.Elconcurstindràllocdemà,11de juliol, a la terrassa del restaurant. Els premisconsistiranenenlaparticipació al cicle de concerts Tàrrega Sona, l’en- registramentd’untemaaunestudipro- fessional, un cap de setmana a un al- bergdelaGeneralitat,unlotdeproduc- tes de l’Associació Alba o un sopar al Gat del Rosal. CircPicat Informació i bases: Oficines de l’Ajuntament d’Alpicat. L’Ajuntament d’Alpicat ha convocat un concurs de fotografia sobre el festival de circ Circ Picat, que es va celebrar a aquesta localitat del Segrià els dies 21 i22dejunyd’aquestany,amblatemà- ticaElmillormomentdelfestivaldeCirc Picat . Les fotografies es lliuraran a l’Ajuntamentd’Alpicatdel25dejunyal 18 de juliol. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL4 AL10 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Hi ha idees que sorgeixen de sobte i et proporcionenunplusd’il·lusióoqueal- menyst’estimulenlamentenunsentit molt positiu. No dubtis a seguir-les. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL La salut serà avui un punt en el qual fi- xaràs el teu interès i has de tenir en comptequerealmentésimportantque et cuidis una mica més de l’habitual. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Avui et preocuparàs per temessocials, en els quals estan implicats contactes als quals t’interessa seguir-los la pista i saber per onvan. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Noseriamalaideaquearribisaunpac- te amb la parella per passar uns dies ambamics,alteuaire.Aquestaescapa- da servirà per millorar la relació. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Planeges alguna cosa que et dóna ale- gria i entusiasme, que vas notant últi- mament,jaquehihaalgunapreocupa- cióques’haallunyatdelteupensament. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Avui no t’importarà gens el que pensin detuifaràselquecreusquehasdefer sense cap tipus de dubte. Estaràs molt ferm en les teves decisions. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE T’aixeques de millor humor i oblides aquestespetitescosesquotidianesper- què t’adones que de vegades ets molt exigent i no tothom ho és tant. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Avuit’atrauràelmésfrívol,lleuger,sen- se complicacions que hi hagi al teu al voltant i acceptaràs sense pensar-ho una petita escapada. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Com més pendent estiguis d’organit- zar-hototambmoltdetenimentiaten- ció,milloraniràaquestatascaquetens per davant. No deixis res a l’atzar. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Hi ha impulsos positius si tens un ne- goci i necessites clients o incrementar les vendes. Però això no significa que tot estigui solucionat. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Et convé buscar una mica d’equilibri i racionalitat, perquè devegades deixes volarlatevaimaginaciómassaiaixòet fa estar llunyde la realitat. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER La teva intuïció et diu que alguna cosa hacanviatambunapersonaquet’inte- ressa,peròalaqualpotsernohaspres- tat l’atenció que mereix. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 6 4 8 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.907 Solucions n. 1.906 7 1 8 6 8 5 6 9 8 9 4 6 2 9 6 4 7 8 5 2 3 4 9 6 5 2 3 6 9 8 4 2 1 5 9 7 6 8 3 6 3 9 1 4 8 5 7 2 7 8 5 2 3 6 4 1 9 8 4 9 1 3 5 7 6 2 3 2 7 8 6 4 9 5 1 5 6 1 9 7 2 8 4 3 3 7 8 2 5 4 9 1 6 2 9 6 7 1 3 4 8 5 1 5 4 6 9 8 3 2 7 2. DEMANDAS NOITÈCNIC en tacograf digitals i electri- cista de camió. Enviar currículum a: elec- trauto.llanas@hotmail.comotelf.973205 808. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! PROFESOR MOLA. No hay problema sin solución. Especialista recuperar la pareja, amor duradero, curar impotencia sexual. Resultados garantizados 4 días.Tel. 675 497689. 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 SALOU, APARTAMENT. Passeig Jaume I. 1ªlineamar.Telf.619357279. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte. La Vall d’Aran-Bossòst. 14.30 Telenotícies migdia. Amb Carles Prats i Núria Solé. 15.35 Vincles. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 19.10 Murdoch mysteries. 20.05 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 .Cat. 00.00 Lost girl. 01.00 Doctor Who. 02.30 Waterloo Road. 03.20 Ritmes a l’aula. 03.50 Ritmes a l’estudi. 04.50 Jazz a l’estudi. 06.36 Les Tres Bessones. 07.53 MIC. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Scooby-Doo, on ets? 13.58 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.45 L’abella Maia. 18.25 Doraemon. 19.15 Espies de veritat. 20.03 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 En clau de vi. 23.00 Sala 33 Estiu. 00.12 Extres. 00.20 Buscant el camí de casa. 01.42 L’art a través del temps. 02.15 Tresors del món, patrimoni de la Humanitat. 02.30 En clau de vi. 03.20 Ritmes a l’aula. 07.05 Jet Lag. Sèrie. 07.50 8 de 8. 08.20 Catalunya blues. 08.55 Televenda. 10.50 Dinamita. Sèrie. 11.20 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Amb Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Jet Lag. 17.35 S’ha escrit un crim. 18.25 Pitlane. Programa de motor. 19.00 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. Entrevista amb el vampir. 1994. EUA. Dir: Neil Jordan. Int: Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater, Stephen Rea, Kristen Dunst. 00.50 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. Inclou: El cabalisme a Catalunya; Com aconseguir l’equilibri. 01.25 Clips. 07.59 La cançó del bon dia del Club Banyetes. Tira diària d’animació en que arriba l’hora d’aixecar-se per a tothom, inclòs per als caragols. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. Presentat per Mònica Mombiela. 09.00 Bonus Music. Videoclips. 10.00 País Km 0. 12.00 ICF World Cup Freestyle Sort 2014. 15.30 Aran TV. 15.40 ICF World Cup Freestyle Sort 2014. 17.30 Caminant per Catalunya. 18.00 País Km 0. 20.00 Notícies vespre. Presentat Mònica Mombiela. 20.30 Al día notícies. 21.00 Diputació de Lleida. 21.05 País Km 0 (red). 23.00 Notícies vespre (red). (red). 23.30 Aran TV (red). 23.40 Fa 8.000 anys. 23.50 Agrònoms. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros de San Fermín. 08.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero juntament amb diferents col·laboradors. 14.00 L’informatiu. Presentat per Marta Ribas. Inclou: el temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Tour de Francia. 17.45 Amar en tiempos revueltos. 19.00 España directo. 20.30 Aquí la tierra. Nova mirada sobre el territori i els seus habitants a través de la metereologia. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Mr. Selfridge. Sèrie. 00.05 El debate de La 1. 01.30 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los Años del Nodo. 09.25 Biodiario. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Pueblo De Dios. 10.30 Documental. 13.30 Don Matteo. 14.25 Verano Azul. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.50 Docufilia. 18.35 Paraísos cercanos. 19.00 Tinc una idea - Clips. 19.15 Vespre a La 2 - Estiu. 19.45 Vespre a La 2 - Informatiu. 20.00 Don Matteo. 21.05 Docufilia. 22.00 Documental. 23.50 En portada. 00.35 La 2 Noticias. 00.50 Días de cine. 01.20 Somos cortos. 01.50 Conciertos Día de la Música. 02.50 Documental. 06.25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias. 08.55 El programa de verano. Presentat per Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i J.J. Cantos. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christián Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i Jesús Mª Pascual. 22.00 Ex, ¿qué harías por tus hijos? Presentat per Emma García i Álvaro de la Lama. Concurs per a pares i mares divorciats o separats. 02.00 Premier casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Comprando en casa. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Sin identidad. Sèrie. 00.15 Cine. Pasión peligrosa. 2000. Canadà. Dir: Penélope Buitenhuis. Int: Linden Ashby, Rae Dawn Ghong, Andrea Roth. 02.00 Comprando en casa. 02.30 Minutos musicales. 06.00 Minutos musicales. 07.00 Compras de cine. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El Intermedio Summer Time. 22.30 Policías en acción. 00.30 El chiringuito del Mundial. 02.30 Juega con el 8. 03.30 Minutos musicales. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Todo va bien. 09.30 Alerta cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. 16.00 Ciega a citas. El espía que me visitó. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. La pistola perdida. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. 22.30 Sleepy Hollow. Devorador; Cabalgada de medianoche. 00.00 Grimm. Los tres lobitos; Suelta la trenza; Caza del ogro. 02.30 Ciudades del pecado. Hawai. 03.00 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 10/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Amàlia, Daniel, Alexandre, Cristòfol, Daniel, Emília, Felip, Gener, Marçal PUBLICITAT CustoDalmaullueix casalotalTibidabo Custòdio Dalmau, el dis- senyador trempolí queva triomfar com Custo Bar- celona i ara com Custo Dalmau i que porta 33 anys al món de la moda, va deixar bocabadats els espectadors dilluns a la nit quan el programa House & Style del canal Decasa (Canal +)va mostrar amb tots els ats i uts la seva impressionant casa al peu delTibidabo, a Barcelona. La mansió és enorme, de les que es fan mirar i amb unesvistes d’escàndol. Disposa, entre altres lu- xes, d’una piscina semico- berta de 15 metres, d’una sala de relax amb mobles dels anys70 o d’un dormi- tori a l’àtic que imita una cabanya finlandesa. TWITTER @alice_wnd «La segona part de la pel·lícula “Lluvia de meteoritos” es roda- rà a #Alpicat #Lleida #ciència- ficció #fail» @xaviersole «diuloICGCqepicentredelter- ratrèmold’AlpicathaestataTor- refarrera:esclatguerraentrepo- bles pel nucli de Malpartit» @FerranMontardit «Entreelmeteoritd’Alpicatiels OVNIs als bancals dels Ome- llons ara resultarà que per aquí Lleidaestaremplensdemarcia- nos. #MenInBlack» @MnkMinor «M’encantal’alcalded’Alpicatdi- ent “astruendo” a la tele! Sí si- nyor! #ViscaLoLleidatà» @AresEscriba «Descripciódcaigudad#mete- orit a #Alpicat :”com si mon cu- nyat,qviudalt,haguéscaigutdl llit, però més fort!” No em can- so d sentir-ho!» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA DANIEL MASAGUÉ ElfinsaraalcaldedeTorredem- barras’haresistitfinsahirapre- sentarladimissiótotiestarim- plicatenungreucasdecorrup- cióqueescatxigamésregidors. PUNT I A PART JAUME LANASPA És el director general executiu del’ObraSociallaCaixa,impul- sora del taller de videoart on catorze persones sense llar de Lleida mostren el seu món. Dimarts el Conrad va fer 40 anys. Moltes felicitats LA FOTOTECA Un grup de joves recupera camins tradicionals a Alcarràs Entrega d’orles del Conservatori de Cervera als alumnes que ‘marxen’

×