Bondia.cat 06/09/2013

347 views

Published on

TITULAR: Novell aconsella no fer repicar campanes l’11-S
FOTO: Arrenca una nova edició de FiraTàrrega

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 06/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 6 DE SETEMBRE DEL 2013 NÚMERO 1.795 ANY 8 PUBLICITATPUBLICITAT Novellaconsellanofer repicarcampanesl’11-S L’incendi, que va obligar a desallotjar dues persones més, s’originà en un sofà ArrencaunanovaediciódeFiraTàrrega Un espectacle de dansa acrobàtica que s’inspira en la crisi obre el certamen Sisferitsper inhalarfumen unfocalaSeu ORIOL BOSCH (ACN) p. 08p. 08 p. 07 PUBLICITAT El bisbe de Solsona afirma, però, que és partidari de la consulta sobiranista Masprometeleccions plebiscitàriesal2016si Rajoyvetalaconsulta p. 03 i Edit. 05 Alguns rectors de la diòcesi asseguren que no faran cas de la “recomanació” RescatenalPontuna excursionistaferida p. 08 BOMBERS Primeresfotos dels2 cadellsdel’óssaHvala p. 08 CONSELH GENERAU D’ARAN
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Salafranca. Lluís Companys, 12 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Piqué. Pi i Margall, 62 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 1 = Blets 4 = Palmeres 0 = Pi 0 = Plantatge 1 D Poligonàcies 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 2 al 8 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Lainestabilitatdelmatí donaràpasalsruixats durantlatarda Fins a mig matí domini de l’ambient assolellat amb el cel serè, però aviat creixeran núvols a punts de mutanya. A partir de migdia s’espe- ren ruixats al Pirineu, que també és probable que afectin de forma dispersa la resta del territori. Seran d’intensitat feble i moderada. Les temperatures seran semblants, i les míni- mes es mouran entre els 6 i 11 graus al Pirineu i entre 10 i 15 a Ponent, i les màximes, entre 22 i 27 al Pirineu i entre 25 i 30 a Ponent 07.34 h 20.28 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI Masprometeleccionsplebicistàries al2016siRajoyimpedeixlaconsulta El president de la Generalitat reconeix que no espera en una resposta positiva del govern de Madrid AGÈNCIES. BARCELONA / MADRID El president de la Generalitat, Artur Mas, va explicar ahir que, com a últim recurs, preveu con- vocaruneseleccionsambcaràc- ter plebiscitari per al 2016 en el cas que l’Estat espanyol impe- deixi per tots els mitjans legals la celebració d’una consulta a Catalunya l’any que ve. En declaracions a Els matins de Catalunya Ràdio, Mas es va mostrar més aviat pessimista sobre la resposta de Mariano Rajoy a la carta que li va enviar perplantejar-lilaconsultasobre l’autodeterminació de Catalu- nya.Elcapdel’executiuvaplan- tejar aquest nou escenari: “Te- nim un mandat que s’acaba el 2016, això té un límit. No és el meu desig fer-ho així, que que- di clar, però si no hi ha una altra maneradeferaquestaconsulta, esfaranleseleccionsquejopro- curaré que siguin el 2016”. ArturMasvavolerdeixarclar queelprocéssobiranistanos’ha deferambpresses,peròtampoc espoteternitzar:“Enshijuguem tant,ipertantsanys,ésadir,per a tanta gent que arribarà darre- renostre,quelaprimeraobliga- ció que tenim és fer-ho bé. I aquest és el meu propòsit. De pressions, n’hi ha per tot arreu i jo en tinc moltes, però jo les su- portaré, perquè el meu nord, in- sisteixo, és que això es faci i es facibé”.ElpresidentdelaGene- ralitat va remarcat que les elec- cionsplebiscitàriesserienl’últim recurs:“Tantdebonohihaguem d’arribarperquèésunaconfron- El suport a la Via Catalana, que organitza l’ANC, va arribar ahir al Congrés dels Diputats ACN Rosurgeixa Espanyauna propostaper aCatalunya L’alcalde de Lleida, el socialista ÀngelRos,consideraquearaés el moment perquè l’estat espa- nyol formuli una proposta de relació amb Catalunya “amb la modalitatCameron”,referint-se a la manera com el Regne Unit enfoca les peticions d’Escòcia. Segons Ros, “Catalunya i Espa- nya no resoldran la crisi institu- cional sense un referèndum” perquè “els catalans puguin vo- tar lliurement el seu futur”. El dret a decidir “ha de ser la prio- ritat” abans de parlar “d’elecci- onsplebiscitàriesquenoexistei- xen com a tals”, va insistir Ros, que considera que cal fer el pas perquèaquestdret“moral”sigui “oficial”.Roscreuqueladurasi- tuació econòmica sumada a la crisi institucional i política blo- quegen la relació entre Catalu- nya i Espanya en aspectes com el finançament autonòmic. SUPORT AL DRET A DECIDIR D’altrabanda,CDCiERCvan escenificar ahir davant el Con- grés dels Diputats el seu com- promís de fer “l’impossible” per celebrarunaconsultael2014so- breelfuturdeCatalunya.Elsdi- putats van mostrar una pancar- ta de suport a la Via Catalana. ERC REFERMA EL SEU POSICIONAMENT ERC té molt clara la data en què els catalans decidiran el seu futur. “L’opció A, B i C d’Esquerra és la consulta el 2014”, va garantir ahir el se- cretarigeneraladjuntdelpar- tit, Lluís Salvadó, que també va valorar les possibles elec- cions plebiscitàries pel 2016 apuntades per Artur Mas. “Per nosaltres el 2016 queda molt lluny. El 2014 ha de ser l’any en què planifiquem tots elsesforçosi,perunaviaoper una altra, el poble de Catalu- nya pugui expressar la seva opinió”.Enunarodadeprem- sa convocada per valorar les paraulesdelpresidentdelGo- vern a Catalunya Ràdio, Sal- vadó va defensar la solidesa del pacte amb CiU i va evitar especular amb el trencament de l’acord en cas que Mas ajorni el procés. En la ma- teixa línia s’havia expressat hores abans el president d’ERC,OriolJunqueras,atra- vésdelseucomptedeTwitter. PUBLICITAT PER AL PSC Perlasevabanda,elprimer secretaridelPSC,PereNavar- ro, creu que la voluntat del president de la Generalitat, Artur Mas, de celebrar unes eleccions plebiscitàries el 2016 si no es pot fer la con- sultaésuna“campanyapubli- citària” per augmentar el cli- ma de tensió i entretenir. En una entrevista a RNE, el líder dels socialistesva demanar a Masqueaclareixiexactament què entén per eleccions ple- biscitàries. A més, va lamen- tarqueelcapdel’executiuca- talà “només tingui una sola cosa al cap” i es va mostrar preocupatperquè,segonsell, Mas no parla d’educació, sa- nitat o beques de menjador. “No els importa el patiment dels ciutadans perquè el seu objectiuésavançarcapalain- dependència”, va concloure. MARXA ENRERE Al seu torn, el portaveu del PPC al Parlament de Ca- talunya,EnricMillo,vadema- nar al president del Govern, Artur Mas, que aclareixi si fa marxa enrere en la convoca- tòria d’una consulta “il·legal” per al 2014. El PPC interpreta l’anunci que les eleccions de les elec- cions del 2016 sigui plebicis- tàries com una voluntat de Masderenunciaraferlacon- sulta“síosí,siguilegalono”. “Sifamarxaenrerequehoex- pliquiambclaredatitranspa- rència”,vadirelportaveupo- pular.MillovademanaraMas que deixi de generar “confu- sió” i el va acusar de fer dis- cursos“contradictorisiambi- gus”. “ElfuturdeCatalunyas’hadedecidirl’anyqueve” “Els comicis seran el darrer recurs” El president desitja que no calgui arribar a aquest punt perquè és una “confrontació” Millor situació econòmica Sosté que cal arribar-hi tenint garantit l’estat del benestar Incorporar Esquerra al Govern Mas no descarta que hi pugui entrar la primavera de 2014 per preparar els comicis tacióentotaregla,quejointen- taré evitar. Però si no hi ha més remei, aquest instrument legal sempreeltenim.Apartird’aquí, preparem-nos, perquè a l’esce- nari que sigui, sigui el 2014 o amb unes eleccions una mica més endavant, això surti bé”. SITUACIÓ ECONÒMICA Mas afirma que s’ha d’ar- ribar aquestes eleccions del 2016 amb una millor situació econòmica i tenint garantit l’es- tat del benestar. El president de la Generalitat recomana a Ma- riano Rajoy que posi el termò- metre a Catalunya perquè la si- tuació política i social ha canvi- at: “Això de Catalunya ha canviat. Això no es pot resoldre peraquellaviatradicionald’anar un dia a La Moncloa a fer un acord i veure després si això en leseleccionsésmésomenysac- ceptat. Això ho hem fet durant 30 anys”. Mas creu que l’Estat noelshoposaràfàcilivaparlar, per exemple, de la guerra bruta contra ell i CiU durant la cam- panya de les últimes eleccions. Sobrel’entesaambERC,Mas considera que “no és improba- ble” que els republicans puguin entraralGovernlaprimaverade l’anyqueveambl’horitzódepre- pararleseleccions.“Joelshivaig oferir des del primer moment. Fins i tot els vaig demanar i els hivaigferentendreelperquèera important que hi fossin”, va ex- plicar Mas.
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 Cartes al director L’inici del curs escolar planteja una disjuntiva a moltes famílies i és què és allò que cal fer per a que els nens i nenes practiquin esport durant el curs escolar, ja sigui a un club federat, a l’esco- la,aunclubsocialoaungimnàs. El plantejament de la pràctica esportivahadeserunfonament bàsic de l’educació dels infants. Potserseriainteressantreforçar lapràcticaobligatòriadel’esport durant el curs escolar donant la oportunitatalsnensinenesate- nir una base tècnica en el món del’esportqueelshipermetiun aprenentatgedelsvalorsespor- tius, així com l’adquisició d’uns bons costums que puguin ser puntals en la seva vida. I no no- més parlem d’avantatges per a la nostra salut sinó també per a lanostrament.Jahodeienmens sanaincorporesano.L’esportés un gran company de viatge du- rant la nostra vida i ens aporta pau,alegriaiunesperitoptimis- ta que ens ajuda a viure millor. Sovint parlem de l’esport de base, però ens oblidem de par- lar de l’esport formatiu. És evi- dent que un depèn de l’altre, però el que realment és impor- tant és que els practicants de l’esportdebasetindranunafor- mació amb valors i unes pràcti- ques adquirides que els acom- panyaran durant la resta de la seva vida: el valor de l’esforç, el companyerisme, la solidaritat... Pirineus amb tota la seva varie- tat d’esports de muntanya, hi- vern i aventura. Aixídoncs,ésimportantíssim tenir present, durant els anys de formació bàsica de la perso- na,lapràcticadel’esport.Araja són moltes les famílies que te- nen tot això en compte i molts elsinfantsijovesquepractiquen esportalanostraciutatalsclubs dels diferents esports. És feina detotsi,evidentment,del’Ajun- tament de Lleida, fomentar aquesta pràctica esportiva ate- nent les necessitats de les per- sonesi,també,delesentitatses- portives que es dediquen a la tascadeformar,mitjançantl’es- port; les instal•lacions necessà- ries per a la pràctica esportiva i tenir-ne cura cuidant-les i man- tenint-les en òptimes condici- ons; tenir presents les opcions queaportinelementsnousal’es- port formatiu i donar-los-hi su- port,fomentantiimpulsantales entitatsquefanlescosesbé,pe- rò ajudant i no deixant que des- apareguin entitats que, potser, notenenunresultatesportiuex- traordinari, però fan una funció decohesiósocialimpagable.Els clubspetitsielsesportsminori- taristambéhandeseratesoses- pecialment tenint en compte la tasca de formació dels nostres joves i necessiten de l’ajuda de tots i totes per a continuar aquesta feina i que, precisa- ment, per aquestavocació soci- al ho passen econòmicament pitjor. Amb aquestes premisses i objectius, el Grup Municipal de CIUalaPaeriasempreestaràal seucostat,talicomhemdemos- trat durant aquests dos anys de legislatura, vetllant per les ne- cessitatsdelsesportistesideles entitatsesportives.Aplaudimla idea del pla ADO lleidatà (per cert,termequeinventaelperio- distaXavierMadrona,iqueevi- dentmentnotéresaveureelPla ADO amb el pla proposat per l’Ajuntament)laidead’ajudarals esportistes durant la seva for- mació és bona, evidentment; sense anar més lluny, entitats com el Lleida Esportiu, el Lleida Llista, el Força Lleida i tantes altres, a més de la pròpia Gene- ralitat de Catalunya i les dife- rents federacions ho fan, per tant, s’han d’aportar noves ide- esiaixònoésfàcil.Aquestesen- titats i les administracions aju- den a que els esportistes es for- min alhora que practiquen esport. També hem d’anar en compte quan parlem de mece- natge, s’ha de ser prudent i es- perar a fer un estudi més pro- fund i consensuat i no avançar receptesquepotsersónunmolt bon titular en premsa, però que tenenunsriscosmoltimportants al’horad’entrarencompetència amb les entitats esportives. L’AjuntamentdeLleidacomp- ta amb el Consell Assessor de l’Esport i seria bo que el projec- tedefinitiuestreballésiconsen- sués amb el propi Consell, enti- tats esportives i experts a més de cercar el consens amb la res- ta de grups de l’Ajuntament abans de presentar-lo a la soci- etat lleidatana. El Grup Munici- pal de CIU es sent impulsor d’aquesta tasca que està revo- lucionant i ordenant, per fi, l’es- tructura de l’esport lleidatà.Vo- lem continuar escoltant al teixit esportiudelanostraciutat,tant a esportistes com a entitats i clubsesportius,aixícomelstèc- nics i totes aquelles persones que sentin, estimin i coneguin l’esport i vulguin participar-hi i dir-hi la seva. Aquesta és la manera per a treballar, fent propostes de cre- ació de mecanismes que ajudin a saber què és el que funciona millor i què és el que cal mi- llorar.Aixítambéajudaremado- narrespostaalesentitatsespor- tives i als esportistes de la nos- tra ciutat, aportant idees que puguin ser desenvolupades i aplicades per l’equip de govern. Continuarem vetllant per a que el govern de la Paeria tingui les instal·lacions en perfecte estat peraquetothomquevulguipu- guipracticar-hiesportenlesmi- llors condicions. Mitjançant les múltiples visites que hem fet, hem conegut de primera mà les necessitats dels clubs, entitats i esportistes i durant tot aquest tempshempresentatiniciatives perafomentarimillorarl’esport de la nostra ciutat. No sempre amb èxit, però malgrat tot, cre- iem que fem una molt bona fei- na, i la seguirem fent. Elnostreobjectiuésquel’es- port sigui part de la vida de les persones, de la gent de Lleida, que esdevingui un element fo- namental de l’educació i la for- mació dels nostres infants i jo- ves. Per tant, nosaltres sempre parlarem de l’esport formatiu i no sols de l’esport de base, per- quèhotenimencomptetotper- què a la Lleida de les persones, l’esport és molt important. Totsaquestssón,sensecapme- nadedubte,elementsbàsicsde la formació de l’ésser humà i també, per extensió, de l’esport base i de l’esport formatiu, que nosónmésqueelbressoldel’es- port d’elit. Ja sabem que no tot- hom hi arribarà, però si ja en te- nen adquirit l’hàbit, aquests in- fantsseranpracticantsd’esports durant tota la seva vida. És per tot això que la pràcti- cadel’esportdebaseés,també, un element molt important de l’esport formatiu, però no és l’únic. L’esport formatiu també el trobem fora de les competici- onsicampionatsiaixòéselque també caracteritza a l’esport de base. Dóna goig passejar-se per la nostra ciutat i trobar-se grups de gent corrent o cami- nantapaslleuger,endefinitiva, practicant esports, ja sigui per- quèelshiagradaoperquèésbo per la seva salut. La majoria d’aquests lleidatans i lleida- tanes mai participaran en una competició, però amb la pràcti- ca de l’esport que han escollit també es formen com a perso- nes. ’ALleidatenimunsmagnífics gimnasosqueensofereixenuna magnífica oportunitat d’oferir a la nostra joventut un element formatiucanalitzatambl’esport. I tots aquells que ja hem deixat enrere la joventut n’hem de prendreexempleihemdeserca- paços de trobar una pràctica d’esport que ens faci sentir mi- llor. A més a més, els ciutadans i ciutadanes de Lleida gaudim d’unavantatgeafegitiésquete- nim un ampliventall de possibi- litatsgràciesalaproximitatdels ¿Cree la gente en milagros? Pere Serret Besa. Lleida. ¿Por qué la gente cree en los milagros? Independientemen- tedequeexistanono,algoque sí podemos comprobar en que la gente cree en ellos, a pesar dequeenmuchasocasiones(si nolamayoría)nohansidotes- tigos de uno. No sólo eso, sino también mucha gente pasa años y años haciendo rituales de todo tipo en espera de que enunadeesasselescumplael milagro. Lahistoriadelahumanidadha estadorodeadadesituaciones que aparentemente no tienen una explicación lógica y muchasveces son atribuidas a una fuerza divina. En cierto debate televisivo el doctor Cabrera abrió el mismo definiendo el milagro como un hecho donde “Se rompen las reglas de la naturaleza por ra- zones que no se pueden expli- car”. La ciencia a lo largo de la historiavaconvirtiendoloinex- plicable o milagroso en cosas que se pueden explicar cientí- fica y racionalmente. Nuestravidafluyenormalmen- teconsusaltasybajas,conale- grías y preocupaciones. Tene- moslafalsapercepcióndeque estamos en control de la mis- ma a pesar de fustraciones, problemas diarios, cansancio, estréshastaquederepentenos tropezamos con algo, sea en- fermedad, una pérdida catas- trófica o un monstruo de pro- blema que parece que nos va- mos a hundir o perecer, entonces clamamos al Padre celestial por su amparo, por su misericordia, en fin por un mi- lagro. Por lo tanto mi pregun- ta es la siguiente ¿qué necesi- dad (o quizás hechos) nos lle- vanapensarenlaexistenciade los milagros en sí, en dichos momentos?. En cualquier caso quiero dejar constancia que yo sí he sido testigo de un milagro, en mis propiascarnes,porlotanto,ro- tundamente sí creo en los mis- mos. Cada lector, es el que de- be sacar sus propias conclusi- ones y cada uno es libre de pensar que se esconde detrás de esos hechos. Ojo , no estoy cuestionando los milagros en sí,simplementemeinteresasa- berquesicreenenlosmilagros, por qué, y si no creen, por qué creenquemuchaotragentesí. Yparaterminarcomodijoensu momento este gran escritor británicoGilbertKeith:“Lomás increíbledelosmilagrosesque ocurren”. Pits i alletaments M. Conxa Montagud. Lleida. Darreramenthanproliferatala premsa diverses i contradictò- ries opinions sobre els escots femenins i, alhora, sobre la in- conveniència de que les mares puguin alletar els seus nadons en públic. Tot llegint-les m’ha vingutalcapunafotografiaque em va impactar positivament. EnellaapareixiaPereCasaldà- liga, l’admirable bisbe emèrit, celebrant missa en les llunya- nes terres que ja fa molts anys sónelmarcdelasevaexemplar i llarguíssima tasca en favor dels indígenes, gent humil i necessitada.Entrelafilerad’as- sistents hi havia una noia que estava donant el pit al seu fi- llet amb un posat modest i na- tural. Gràcies a la bonhomia deCasaldàliga,lajovemarepo- diaassistiral’oficireligióssen- se deixar d’alimentar el petit. Quinalliçódedignitathumana! Recordantaquellaimatgeille- gint tants comentaris hetero- genis sobre escots i alleta- ments, adients per a uns i re- butjables per a altres, no he pogutevitarpensarenunaan- tiga rima castellana, de la qual norecordol’autor,quefatemps algú em va recitar. Diu així: ”En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color, del cristal con que se mira”. Quina raó tenia el poeta… L’esportcomaelementbàsicdel’educaciódelsjoves ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Paco Cerdà i Esteve Regidor del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Lleida
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 QueCatalunyas’acabaalaPa- nadella no és un tòpic, és una dita que el Govern de la Gene- ralitat l’ha convertit massa ve- gades en realitat. Gestos de menyspreucapaLleidaelshem pogut veure, per exemple, en l’intentdetransvasaraiguadel riuSegrecapaBarcelona,oen traslladardepartamentsdel’IR- TA, que des de fa anys funcio- nen a Lleida, i molt bé, per ra- ons estratègiques. Ara,enplenafebreindepen- dentista, que impedeix al Go- verncatalàveureelsproblemes reals dels catalans, a Lleida també se la continua margi- nant. Ho hem vist amb la deci- siódel’AssembleaNacionalCa- talana(ANC)dedeixarLleidaal marge de la Via Catalana cap a la Independència. És només un avís del menyspreu que patiria Lleida en un escenari d’una Ca- talunyaindependent.Unmenys- preuquejapateixaradelGovern delaGeneralitatidelesentitats que, com l’ANC, estan empara- desperl’executiupresiditperAr- tur Mas, sota la pressió d’Es- querra Republicana. Però amb l’agreujant que Lleida ja no tin- dria el paraigua de l’Estat espa- nyol, que ha construït el canal Segarra-Garrigues, ha portat l’AVEimoltesaltresobresimpor- tants, i ha actuat amb immedia- tesa perquè la Val d’Aran hagi pogut viure, amb normalitat, un estiu que es presentava compli- cat per al turisme, per culpa de les riuades del juny passat. Però aquest menyspreu per part dels promotors d’aquesta Via Catalana no només elveu el PP. Destacats dirigents polítics lleidatans han manifestat públi- camentlasevadecepcióperquè aquesta Via no passi per Lleida. Ho han expressat tant el presi- dentdelaDiputació,JoanReñé, com l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que no han estat escoltats. Davantd’aquestmenyspreucap aquestsdosrepresentantsinsti- tucionals i cap a moltes altres veus de la Catalunya interior, compodenconfiartancegament les institucions lleidatanes en aquesta aventura d’incertesa, si d’entradaLleidajaesveumargi- nada en el procés sobiranista? La presidenta de l’ANC, Car- meForcadell,vajustificarenuna recent entrevista que la Via Ca- talananopassaperLleidaperra- onslogístiques,iqueencasque passés per Lleida el que es faria seria “partir el país”. Doncs miri senyora Forcadell, el país que vostèdiu,Catalunya,jal’hanpar- tit des de fa temps. Una divisió que no beneficia a ningú ni aju- da als catalans a sortir de la cri- si. Ans al contrari, genera des- confiançadinsdeCatalunyaifo- radeCatalunya.Perquèaquesta inestabilitatsocialqueestanali- mentantcontínuament,elquefa ésquemoltsinversorsqueenal- tres circumstàncies triarien Ca- talunyaperimpulsarelsseusne- gocis, girin ara el cap cap a uns altres indrets. L’obsessió malaltissa de CiU de dividir els catalans és una greu irresponsabilitat. Està ge- nerant confrontacions, que són més visibles, sobretot, en els petitsmunicipis.Confrontacions generadesperculpad’unl’inde- pendentisme que passa pel da- vant del treball de governar per al servei a les persones. Perquènopotserque,enuna veritable democràcia, un presi- dent de la Generalitat utilitzi l’Administració per a la causa independentista. L’Administra- ciócatalanahauriad’estaralser- vei de tots els catalans, i no no- més al servei dels qui defensen l’estelada, com està fent actual- ment. Ésunallàstimaqueelgovern deCiUhagiconvertitlaDiadade l’OnzedeSetembred’unajorna- dafestivaideconvivènciaauna jornada de ruptura social i con- frontació. Els actes de la Diada hauriendeserperdemostrarque elscatalansanemtotsaunaper sortir de la crisi, però en canvi, elgoverndeCiU,enmansd’ERC i l’ANC, busca l’enfrontament amblarestad’Espanyaidinsde Catalunya. I les decisions del PSC i Unió Democràtica de no donarsuportcoma partitalaca- dena humana de la Diada, són una mostra de divisió interna dins del procés separatista. El que està aconseguint el Governd’ArturMasésconvertir la Diada només en una festa de reivindicacióindependentista,en generarunaconfrontacióexclo- ent de molts lleidatans que, ca- da cop més, estan veient que aquest procés separatista és, ni més ni menys, que una presa de pèl. Lleida,marginadatambéperl’independentisme? Hacecuatroañosiniciémico- laboración con la prensa es- cribiendounartículosobreelpri- mer encuentro de aquellos sol- dadosqueensudíarealizaronel servicio militar en la compañía de esquiadores escaladores de Viella. Durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de este año, en el valle de Arán, se hanvueltoareunirparacelebrar el5ºencuentrodeveteranosyel 50aniversariodelaubicaciónde esa unidad en Vielha. Como todos sabemos, en la capitaldelvalledeArannoexis- te ya ninguna unidad militar. La huella de un enorme solar que sirve de aparcamiento de vehí- culosestimulalaimaginaciónde los que conocieron aquellos so- brios edificios terminados de construirenelaño1963paraal- bergar una de las unidades de montañamássingularesyfamo- sas del Ejército de Tierra. Hoy, en un rincón de ese solar, una piedra que hace de monolito y unas placas del Ayuntamiento lucen “en reconeishement e au- menatge a toti es que serviren ena Compañía de Esquiadores Escaladores de Vielha”. Pero esta huella física de lo que fue aquella unidad tras- ciende el pasado para convertir en presente el encuentro de emocionesdepersonasdedife- rentes rincones de la geografía española. Ellos acuden a la lla- mada que, por estas fechas, re- aliza la ya constituida Asocia- ción deVeteranos de Esquiado- res Escaladores de Viella (AVEEV).Algodebiódecalar en losjóvenesqueexperimentaron elespíritudeaquellaunidad,pa- ra volver sobre sus pasos al lu- gardonderealizaronlamili:una unidad situada en el rincón más septentrionaldeEspaña,conun régimen de vida de estricta dis- ciplina y en la que se realizaba una instrucción intensa en la montañatantoeninviernocomo enverano.Endefinitiva,unauni- dad sacrificada. ¿No son hoy atributos del trabajador: la dis- ciplina,laimplicaciónenlatarea, la deslocalización y el sacrifi- cio?Puesentonces,aquellosjó- venes ya lo experimentaron. ConlaimplicacióndelasIns- tituciones del valle de Arán en los actos organizados, una vez más se demuestra que aquella unidadestababieninsertadaen elvalle,comolodemuestraelso- bre nombre de la compañía (… de Viella), aspecto poco común Lahuelladela Compañíade Esquiadores Escaladores DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial El president de la Generalitat, Artur Mas, va prometre ahir eleccions plebiscitàries al 2016 en el cas que Rajoy impedeixi la consulta prevista per a l’any vinent. L’anunci va suposar un fort rebombori polític, sobretot quan estem a pocs dies de la Diada on la Via Catalana ha de donar un cop d’efecte a nivell internacional sobre les aspiracions sobiranistes. A ningú se li escapa que el president espanyol no beneïrà el referèndum independentista, per la qual cosa l’opció del 2016 com a data clau podria prendre força. ERC no va trigar a replicar Mas que l’any que s’han de prendre les decisions és el 2014, mentre altres partits van criticar aquesta mena de pas enrere de Mas. Som davant d’un taulell d’escacs on cada moviment és impossible de predir. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Del2014al2016 Salvador Puy Secretari general del PP de Lleida i diputat provincial Subdelegado de Defensa en Lleida Pablo Martínez Delgado en la denominación de las uni- dadesmilitares.Enestosdíasde encuentro, volvía a ser cotidia- noverpasearporlaciudadaper- sonasconsuboinamontañeray celebrar un acto de homenaje a losfallecidosdelacompañíacon totalnormalidadyarmonía.Vol- vía a sonar música militar que cualquier transeúnte o turista podía oír, como hace años lo hacía con su banda de cornetas y tambores que resonaban en las cumbres. EsteVencuentrohatenidoal- godeespecial.LaAsociaciónde Veteranos ha querido dejar su huella en las cumbres que con- forman el valle de Arán. Con la colaboracióndelConselhGene- raud´Aran,AjuntamentdeVie- lha,DiputaciódeLleidaylaSub- delegación de Defensa, se colo- có en la cima del Montcorbison (2.170 m) una escultura de la MaredeDeude Mijarán,patro- na deViella, realizada por el es- cultorDavidArizasobreunapie- dra de la Bonaigua en sobre re- lieve.LaimagendelaVirgencon el rostro sonriente y en actitud acogedora hacia el paisaje ara- nés,tambiénrepresentaaaque- llos soldados que velaron las cumbres y los valles del Pirineo sin más recompensa que el de- bercumplido.Desdeesamagní- ficaatalaya,apesardelosacha- ques de la edad, muchos ve- teranos volvieron a sentirse jóvenesdeespírituyenlosdife- rentes acentos que tiene nues- troidiomaexclamaron,contem- plaronyoraronantetantabelle- za natural. Los picos del macizo delas Maladetaspodíanserto- cados con la mano; los pueblos delMijaranestabanasuspies,y más al sur, se divisaba el hori- zonte por donde habían venido desde sus casas para este en- cuentro.Seríabuenorecordarlo queCamiloJoséCelaescribióen un artículo: “Quien no haya sido Soldado de Infantería, quizá ig- nore lo que es sentirse amo del mundo, a pie y sin dinero”. Gracias a los soldados vete- ranos de la compañía de Viella por dejarnos estas huellas.
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 Lleida‘ajusta’elsactesdela DiadaalaViaCatalana Ros avisa que no ha rebut cap petició per fer sonar les campanes de la SeuVella XAVIER LOZANO (ACN). LLEIDA LaciutatdeLleidacelebraràl’ac- te institucional de la Diada a les 11 del matí per facilitar la parti- cipació dels ciutadans a la Via Catalana per la Independència. Nomésfinsaaquellahoraespo- dranferlesofrenesfloralsal’edi- ficidelRoseroalaSeuVella.Fi- nalmentlaPaeriahadeciditres- pectarelshorarisdel’Assemblea Nacional Catalana i respectar “tots els lleidatans que assisti- ran a les manifestacions”,va dir l’alcalde, Àngel Ros. En tot cas, però,Rosvaexplicarquecapor- ganisme ha sol·licitat poder fer repicar les campanes de la Seu Vellapercomençarlacadenahu- mana, i que per tant, de mo- ment no està previst. Segons l’alcalde “no es pot preveureunactequedemoment no està sol·licitat”. El repic de campanes de la Seu Vella és competència del Consorci del TuródelaSeuVella,presiditpel ConsellerdeCultura,ambellma- teixcomavicepresident.“Finsal momentnielconsellernil’alcal- dehemrebutcappetició”,vaas- segurarRos,totiqueTV3hoha- gués anunciat. Ros considera que “és la societat que envolta cada campanar la que ha de de- cidir si toquen les campanes o no, i en aquest cas ho ha de fer qui gestiona la Seu Vella”. Ros, i la regidora de Cultura, Montse Parra, durant la presentació dels actes de l’11 de setembre a Lleida XAVIER LOZANO (ACN) Rosva insistir en què la seva participacióalaViaCatalanano- mésestaràgarantidasil’actefa una evolució i s’obre als par- tidaris del dret a decidir, no ne- cessàriamentindependentistes. La regidora de Cultura, Montse Parra,vaconfirmarqueenelseu cas,l’OnzedeSetembreesque- darà a Lleida, però que el dia 10 participarà a la cursa de relleus perlaindependència,enuntram de dos quilòmetres. Per la Dia- da,laPaeriatreuràtoteslesban- deres dels edificis i espais pú- blicsinoméspenjaràunasenye- ra als balcons, però no als pals. MARINA GELI FARÀ LA CONFERÈNCIA DE LA DIADA Ros també va anunciar que en els actes previs de la Diada, la diputada socialista Marina Geli oferirà la conferència en motiu de l’Onze de Setembre a la Paeria, que es farà el dia 10. Montse Parra es quedarà a Lleida Serà a la cursa de relleus per la independència La conferència de la Diada, de Marina Geli Tindrà lloc a l’Ajuntament el 10 de setembre Detinguts perrobar materialde l’Arnau Furts en 4 hospitals més AGÈNCIES. LLEIDA Els Mossos d’Esquadra van de- tenir un pare i el seu fill que, en col·laboració amb les seves pa- relles, han robat material mèdic de gran valor a hospitals de Ca- talunya, entre els quals l’Arnau de Vilanova. Les dues dones es feien pas- sar per pacients o per familiars d’ingressats per observar els equipaments tècnics dels cen- tres i les mesures de seguretat que els rodejaven. Després els homes s’encarregaven d’endur- se’l. Des de la seva casa a Manre- sa, i sotaunaidentitat falsa, en- viavenelmaterialaColòmbia,on tenien contactes amb els quals havientancatprèviamenteltrac- te.Aixívan sostreure 41 sondes endoscòpiques, un aparell d’ul- trasons i un altre per inspec- cions cardiològiques per un va- lor total d’un milió d’euros. El 4t cop el van fer a l’Arnau el 13 d’agost, després de reben- tarlaportadelasortidad’emer- gència amb un estri contundent ivanagafaraparellsendoscòpics per valor de 411.180 euros. Detingutpercolpejarla sevaexparellaenunbar REDACCIÓ. LLEIDA UnapatrulladelaGuàrdiaUrba- na va detenir la matinada d’ahir unveídeLleidade47anys des- prés que la seva dona expliqués que l’havia colpejat mentre es trobavenal’interiord’unbarque estrobavasituatalaplaçadeRi- card Viñes. Relaxacióiioga,einesper millorarlatascainfermera REDACCIÓ. LLEIDA El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) or- ganitza,apartird’avuiidurant8 sessions, un curs sobre tècni- quesderelaxacióiiogaperaquè lespuguinaplicarenlasevatas- ca assistencial. 150famíliesmésaescoles bressolenampliarl’horari REDACCIÓ. LLEIDA 150 famílies han inscrit els seus fills a les Escoles Bressol Muni- cipalsaquestestiu,desprésque l’AjuntamentdeLleidahagiam- pliatl’horarid’aquestserveimu- nicipalperfacilitarlaconciliació de la vida familiar i laboral. DosguanyadorsdelPremidelLlibreAgrari Les obres Producción y manejo de semillas y plantas foresta- les,dediversosautors,editadapelMinisteriodeAgricultura, AlimentaciónyMedioAmbiente,iElCastelldelRemei(Terra, aiguaiculturadelvialaplanad’Urgell),deJaumeMateu,pu- blicada per Pagès Editors, han guanyat ex aequo la 42a edi- ció del Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel. REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida col·labo- raràamblesfamílieslleidatanes que aquest curs escolar es que- daransenselagratuïtatdemen- jador escolar no obligatori. Aquesta circumstància afecta uns700 nens de les comarques deLleidaiésconseqüènciadela llei estatal que no contempla la gratuïtatd’aquestcost,peròque la Generalitat se n’havia anat fent càrrec. El president de la Diputació, Joan Reñé, va convocar els pre- sidentsdelsconsellscomarcals, elDepartamentd’Ensenyament ielsdelegatsterritorialsdelGo- vern a Lleida a una nova reunió per definir les quantitats de la subvencióiquetindràllocelprò- xim dimarts. Elsafectatssónalumnesque estanescolaritzatsalmateixmu- nicipi de residència però viuen en nuclis de població dissemi- nats, la qual cosa comporta un trasllat a l’escola. La reunió de dimarts servirà per fer públic quina és l’aporta- ció que la institució dedicarà a sufragar aquesta despesa des- prés d’analitzar la disponibilitat de recursos de la institució. Des de l’any passat, la Diputació de Lleida també col·labora amb els costos del servei del transport escolar no obligatori amb 480.000 euros. ‘’Estem pendents de quanti- ficar els ajuts socioeconòmics que reben els alumnes per tal de determinar el percentatge que aportarem per sufragar aquest cost’’, va assegurar Re- ñé. Trobadaperdefinirels ajutsdemenjadorescolar La Diputació informarà dimarts als ens comarcals
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 07 COMARQUES PUBLICITAT ORIOL BOSCH (ACN).TÀRREGA Unespectaclededansaacrobà- tica sobre una estructura cú- bica de grans dimensions, Tran- forma-T,inspiratenlarealitatac- tual de la crisi va servir per inaugurar la 33ena edició de Fi- raTàrrega. Després de consolidar-se en els darrers anys com a escenari inaugural, la plaça de l’Hort del Barceloní va aplegar novament milers de persones que no van faltaralacitaqueserveixperai- xecar el teló de tres dies de fira de teatre al carrer. L’espectacle,quenovadeixar indiferent a ningú, va córrer a càrrec de la companyia cata- lanaNatsNuts,ambdireccióde Toni Mira. D’aquestamanera,aTranfor- ma-Tesvanexploratiutilitzatdi- versosllenguatgesescènicsdu- rant l’espectacle. Ho van fer a travésdelamanipulaciód’objec- tes,lapercussió,lesombresiels recursos audiovisuals. Tot ple- gat embolcallat en la inspiració de la realitat del moment pre- sent: la crisi econòmica i social. Enaquestsentit,l’autordel’obra va voler proposar una reflexió sobre la transformació i la lluita enelmónactual,sobrelaneces- Milers de persones novanvoler faltar a la cita inaugural MÉS DE 300 REPRESENTACIONS Durantelsquatrediesquedu- ra la Fira, els espectadors po- drangaudirdemésde300re- presentacions de 78 especta- clesacàrrecde77companyies provinents sobretot de Ca- talunyaperòtambéd’altresin- dretsdelplaneta.Enguany,per primercopFiraTàrregaofereix al públic una desena d’itinera- ris a fi de garantir que cada ti- pus d’espectador trobi els es- pectacles que li agraden. Unespectaclededansa acrobàticainspiratenla crisiobreFiraTàrrega L’espectacle ‘Transforma-T’ va donar el tret de sortida a FiraTàrrega 2013 sitatdereconduirireinventarla societat. ACTE INSTITUCIONAL PREVI De forma prèvia a l’especta- cle inaugural va tenir lloc a la Llotja de la fira l’acte institucio- nal,presiditpelconsellerdeCul- tura, Ferran Mascarell, que va estaracompanyatperaltresau- toritatscomelpresidentdelaDi- putaciódeLleida,JoanReñé;l’al- caldessa de Tàrrega, Rosa Ma- ria Perelló, i la subdirectora de teatre de l’INAEM, de Ministeri de Cultura, Cristina Santolaria. ORIOL BOSCH (ACN) Rescatenmésde3.000truitesalPallarsJussà Elcosd’AgentsRuralsvarescatardilluns3.047truitesautòc- tones (Salmo trutta) i 27 barbs cuarojos (Barbus haasi), es- pècie protegida, del canal de Sossís, a la Conca de Dalt. Els peixos havien quedat atrapats en aquest canal. AGENTS RURALS Noubarracóal’escolaMont-roigdeBalaguer El Departament d’Ensenyament ha entregat aquesta setma- na el nou mòdul prefabricat de l’Escola Mont-roig de Bala- guer. Durant aquest estiu, s’han executat les obres per donar cabuda als nous alumnes. AJUNTAMENT DE BALAGUER
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 Notableincrementdeles simulacionsdedelictes Els Mossos reben 29 falses denúncies aquest 2013 REDACCIÓ. LLEIDA Els Mossos d’Esquadra han de- tectat un notable increment de les simulacions de delictes. Se- gonsavançavaahirCatalunyaIn- formació, mentre que les falses denúncies eren minoritàries, aquest 2013 ja n’han rebut 29. Segons va explicar a l’emis- sora el sostcap d’Investigació delsMossosaLleida,DavidMo- ra, en la majoria dels casos es tracta de denúncies vinculades amb els smartphones. “Amb l’eclosió dels telèfons instel·li- gents, que tot sovint són objec- te de furt o pèrdua, se’n denun- ciaelseurobatoriambviolència perquèhocobreixenlesassegu- rances”,vaargumentarMora.La policia recorda que simular un delictecomportaunasancióeco- nòmicai,siesdescobreixl’esta- fa, pot suposar pena de presó. Guimerà‘salva’l’escola enarribar-hi2famílies El col·legi començarà el curs amb 5 matriculats REDACCIÓ. GUIMERÀ A una setmana de l’inici de les classes,elcol·legideGuimeràse salva per la mínima amb només 5matriculats,peròaltrestreses- coles de les comarques de Llei- da han de tancar per manca d’alumnes, segons avançava ahir Ràdio Lleida. Es tracta dels centres dels Torms i els Ome- llons, a les Garrigues; i l’escola d’Aubèrt, a Vielha. L’arribada de dues famílies a Guimerà aquest estiu ha estat providencial.Segonsvaexplicar l’alcalde, Salvador Balcells, es tracta de dos persones que ja treballavenalpobleiquefinsara vivien a Tàrrega. Gràcies a aquest gest i a que han decidit dur els nens a l’escola, aquesta població de l’Urgell salvarà el centre, que s’havia quedat amb només tres nens matriculats. Homenatgealesvíctimes delcrimquenarraPepColl REDACCIÓ. HERBA-SAVINA Coincidint amb la publicació de Dostaütsnegresidosdeblancs, demàesfaràunacted’homenat- ge a les víctimes del crim que narra Pep Coll en aquest llibre. ElCentredelTennisTaula delesBorges,en2mesos REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES ElCentredeTecnificaciódeTen- nisTauladelesBorgesBlanques estarà llest per la seva inau- guracióamitjansdelpropermes de novembre, una vegada fina- litzin les obres. REDACCIÓ. SOLSONA El bisbe de Solsona, Xavier No- vell,harecomanatalsrectorsde la seva diòcesi que no permetin l’11desetembreelrepicdecam- panes a les 17.14 hores. Ho farà enunescritalfulldominicialdel proper diumenge. Segons v avançar ahir Cata- lunyaInformació,elbisbedeSol- sona es manifesta axí després quel’AssembleaNacionalCata- lana (ANC) anunciés que la Via Catalana arrencarà a aquesta horaambunrepicdecampanes delesesglésiesdeCatalunyaper les quals discorre la cadena hu- mana, just després que el cam- panar de la Seu Vella de Lleida doni el senyal d’inici. A través de la missiva, el bis- be assegura que és ben legítim que els catòlics siguin parti- daris d’aquestes iniciatives, pe- ròquenohandepretendreinvo- lucrar oficialment l’Església en lasevaopciópolítica.Novellas- Novellrecomananofer repicarcampanesl’11-S El bisbe solsoní assegura, però, ser partidari de la consulta segura que és partidari de fer una consulta sobre el futur de Catalunya i creu que aquesta ha de ser pactada i legal perquè tinguièxit.Detotesmaneres,els rectors de la diòcesi de Solsona tindran llibertat d’actuació a l’hora de decidir si repiquen les campanes del seu municipi di- mecresvinent.Defet,n’hihaque jahanditquenofariencasdela seva recomanació. Al’arquebisbatdeTarragona, tot i que no faran cap comuni- cat oficial, s’han expressat ver- balment en la mateixa línia, ja que no veuen adient que les campanes de les esglésies repi- quinperlaViaCatalanaihanre- comanatalsrectorsquenorepi- quin.LadiòcesideTortosajaha manifestatquenoautoritzaràla iniciativa. PARTICIPACIÓ A LA CADENA El fet que la cadena humana que organitza l’ANC per dime- cresquevenopassaperLleida- noésunproblemaperalslleida- tans,ques’hanbolcatamblaini- ciativa. Per exemple, a la comarca de les Garrigues s’hi haninscrit2.500personesmen- trequealPlad’Urgelljasónmés de 2.200 les persones que s’hi han apuntat oficialment. REDACCIÓ. VIELHA Els tècnics i els agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aranhanpogutfotografiar,per primercopaquestany,duescri- esnascudeselpassathivernala Val d’Aran. Es tracta de dos ca- dells de la prolífica óssa Hvala localitzats a la zona mitjana de laVald’Aranque,abandadelca- dell ofegat a la primavera a Lla- dorre,éslaprimeradadadecria d’enguany al Pirineu. Alamateixazonas’haniden- tificattambéalgunsaltresóssos joves així com el mascle Balou. Quinzeanysdesprésdelare- introducció de l’ós bru al Pi- rineucatalà,jan’hihaunavinte- na d’exemplars. Segons els ex- perts, aquest últim recompte, ques’hafetmitjançantcàmeres, demostral’èxitdelprogramade reintroducció, que no ha estat exempt de polèmica des que es vaposarenmarxaarrandelsdi- versos atacs dels óssos als ra- mats, entre altres motius. Primeresimatgesal’Aran delscadellsdel’óssaHvala Les dues criesvan néixer el passat hivern a laVal Fotografia d’un dels cadells nascuts en terres araneses CONSELH GENERAU D’ARAN Llibertat de decisió dels rectors Cada parròquia podrà escollir si s’apunta a la iniciativa de l’ANC L’Església ha de quedar al marge Segons Xavier Novell, no s’ha d’involucrar oficialment en política REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL Sis persones van quedar feri- des ahir al migdia en l’incendi d’unpisalaSeud’Urgell,segons van informar els Bombers de la Generalitat. El foc es va produir pocdesprésde3/4de2delmig- dia en un edifici de quatre plan- tes situat a l’avinguda Salòria, número 107. Lesflamesesvanoriginaren unsofàdel’habitatgeivanafec- tar parcialment el pis. Sembla queunacigarretahauriaestatla causa de l’incendi. Cincdelsferitsvanserevacu- ats a l’Hospital de la Seu d’Ur- gell i un altre va ser atès al ma- teixllocdelsfets.D’entreelseva- cuats, un d’ells va quedar ferit menys greu per intoxicació de fumielsaltresvanresultarferits lleus també per intoxicació de fum. Sisferitsperinhalaciódefumenun incendienunpisdelaSeud’Urgell El foc, que obligà a desallotjar dues persones més, esva originar en un sofà El fum era visible des del carrer RUBÉN DE MATO ElMuseude laMoto demanaajuts REDACCIÓ. BASSELLA LaFundaciódelMuseudelaMo- to de Bassella va presentar ahir a la subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, el projecte d’ampliaciódelmuseuquehade permetreaugmentarl’espaiamb una nova proposta museogràfi- ca d’exposició, així com la dina- mització del territori mitjançant aquest atractiu turístic i cul- tural.LaFundaciódemanaràaju- des al govern de l’Estat per fi- nançar el projecte. Feridauna excursionista enunbarranc REDACCIÓ. EL PONTDE SUERT Unaexcursionistavaquedarfe- rida ahir al migdia en caure per un barranc a prop del Pont de Suert, segons van informar els Bombers. L’accident es produí cap a 11.45h quan la dona, de 31anysiveïnad’Alacant,vacau- re pel barranc de Viu de Llevata dedifícilaccésiesvatrencaruna cama.L’helicòpterdelsBombers amb el GRAE van rescatar l’ex- cursionistailavantraslladarfins a l’Hospital deTremp.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT AnticorrupciódenúnciaNarcísSerra itotalacúpuladeCatalunyaCaixa Per administració deslleial, perquè els 54 membres del consell del 2010van pujar sous sense control ACN. BARCELONA LaFiscaliaAnticorrupcióhapre- sentataquestdijousunadenún- cia contra 54 directius de Cata- lunya Caixa per un delicte d’ad- ministració deslleial i n’ha demanat la imputació. Entre els directius denunciats destaca l’expresident de Catalunya Cai- xa Narcís Serra i l’exdirector general Adolf Todó. El fiscal ha presentat la denúncia en consi- derar “desproporcionats” els sous atribuïts a Todó i a l’exdi- rectorgeneraladjuntJaumeMa- sana, quevan arribar a cobrar 4 i2,9milionsd’eurosrespectiva- ment, a més de substanciosos plans de pensions, tot i les difi- cultats del’entitat,quevarebre ajudes del FROB. En una denúncia de 19 pàgi- nes, el fiscal anticorrupció des- grana els contractes i retribuci- ons deTodó i Masana. En el seu escrit, el fiscal qualifica la polí- ticaderetribucionsd’”irrespon- sable” amb “escandaloses i mi- lionàries indemnitzacions” per tres exdirectius que van dimitir quan es van fusionar Caixa Ca- talunya, Caixa Manresa i Caixa Tarragona per crear Catalunya Caixa.Tambérecriminalespen- sions i les prejubilacions de To- dóiMasana,perun“importtant elevatcomperjudicialpelsinte- ressos de l’entitat”. Els treballadors de Catalunya Caixa es van manifestar ahir per Barcelona contra els acomiadaments ACN “En el tema que ens ocupa, podem afirmar que en l’entitat investigada han existit retribu- cionsiindemnitzacionsdespro- porcionades i alienes a la seva real situació d’insolvència”, as- segura el fiscal, i afegeix que aquestesretribucionshandeser investigadesperquèesvanpro- duir “en un entorn de greu crisi econòmica”.Elsdenunciats,se- gonselfiscal,vanferun“evident abúsdelcàrrec”ivanutilitzarels fons d’una entitat “amb conno- tacions i transcendència públi- ques en benefici propi i amb un clarperjudiciperl’entitat,queva contribuir a la seva greu crisi fi- nancera”. L’escritrecordaquelaComis- sióEuropeavarecomanarelimi- narlesretribucionsvariablesen funció dels objectius i resultats aconseguits perquè “per la se- va percepció procuren un bene- fici ràpid que desemboca en un perjudici a mitjà termini en as- sumir riscos no desitjats”. “Tot això denota un reprovable i es- puri maneig dels fons d’una en- titat l’únic objectiu del qual ha de ser procurar un adequat be- nefici per destinar-lo a obra so- cial i evitar un malbaratament d’aquests fons en benefici dels alts directius”, conclou el fiscal. Centenars de treballadors de Catalunya Banc es van mani- festar ahir contra l’expedient deregulaciód’ocupació(ERO) que l’entitat financera ha pre- sentat a la plantilla i que pre- veu l’acomiadament de 2.453 empleats. Els representants delstreballadorss’hanmostrat “indignats” per les condicions del’ERO,queproposaindem- nitzacions de 20 dies de sou per any treballat, amb un mà- xim de 12 mensualitats. La re- presentant de CCOO a Ca- talunyaCaixa,MontserratDel- gado, ha reclamat que el procésdereestructuracióofe- reixialaplantilladeCatalunya Banc“comamínim”lesmatei- xes condicions que han rebut els treballadors acollits als ERO d’altres entitats partici- padespelFROB.Larepresen- tantdelaUGT,SusagnaMuns, ha reclamat que “socialment, interessa que s’arribi a un acord,jaquesinóseríemlapri- mera entitat que no pacta les condicionsdel’ERO”.DelaDe- legació del govern espanyol, elsmanifestantshanbaixatper PauClarísiViaLaietanafinsa l’AvingudadelaCatedral,onhi ha la seu de Catalunya Banc. PROTESTA CONTRA ELS 2.500 ACOMIADAMENTS AGÈNCIES. BARCELONA El primer secretari del PSC, Pe- re Navarro, ha negat aquest di- jous que el secretari general del PSOE,AlfredoPérezRubalcaba, l’obligués a rellevar José Za- ragoza de l’executiva del PSOE. “NoemvademanarelcapdeZa- ragoza”,haasseguratenunaen- trevista a RNE, en què ha mati- sat que “aquest és un tema que incumbeixalPSC”.Zaragozaera membredel’executivadelPSOE a proposta del PSC. Elcessamentdelscàrrecsor- gànics del diputat socialista es va acordar en una reunió entre NavarroiZaragozacelebradadi- mecresalatarda“davantelcai- requeestavaadoptantelcasila implicació per al partit”, ha ex- plicat. Aquest mateix dia es va revelar que l’exsecretari d’orga- nització del PSC havia ordenat espiarl’alcaldedeBadalona,Xa- vier GarcíaAlbiol, i el dia anteri- or va sortir a la llum un informe delapoliciaqueelvinculavaamb lagravaciódeldinaraLaCamar- ga d’Alicia Sánchez-Camacho i l’examant de Jordi Pujol Ferru- solaMaríaVictoriaÁlvarez.Des- prés de la reunió, ha afegit, li va comunicar la decisió a Rubalca- ba. No obstant, el primer secre- taridelPSChasubratllatqueZa- ragoza només ha renunciat als seuscàrrecsorgànicsperquèno estànitansolsimputatenel‘cas Método3’.“Lesdecisionssobre elscàrrecsorgànicssónreversi- bles, però sobre els càrrecs pú- blics,no”,harespostquanlihan preguntat per què l’exdirigent socialista no ha renunciat tam- bé al seu escó al Congrés. ”Rubalcabanovoliael capdeJoséZaragoza” Navarro diu que la renúnciava ser consensuada AGÈNCIES. BARCELONA El president dels Estats Units, Barak Obama, ha manifestat al presidentespanyol,MarianoRa- joy, la seva satisfacció per la re- cuperació de l’economia espa- nyola. Els dos presidents han conversat durant breus minuts, mentre caminaven per un pas- sadísdelpalauConstantí,aSant Petersburg,camídelsalóones- tava a punt de començar la pri- merasessiódetreballdelslíders del G-20 a Rússia. El senyal televisiu institucio- nal del G-20 ha ofert imatges endirectedelaconversa,durant la qual Mariano Rajoy estava acompanyatpeldirectordelga- binetdelpresidentespanyol,Jor- ge Moragas. Segons fonts de la Moncloa,ObamahasaludatRa- joy i li ha dit que veu com l’eco- nomia espanyola s’està recupe- rant i que les reformes donen fruits. Rajoy li ha contestat que és cert, però que s’ha de seguir treballant, i Obama -sempre se- gons les mateixes fonts- li ha dit que ja ha donat instruccions al seu equip per concertar una entrevista entre els dos líders a Washington en propers mesos. BarakObamaelogia,davantRajoy,la ‘recuperació’del’economiaespanyola Els dos presidents parlen breus minuts als passadissos del G-20, a Rússia Desenesdeferitsenun xocde130cotxes AGÈNCIES. LONDRES Desenesdepersoneshanresul- tatferidesenunaccidentenquè s’hanvistimplicats130vehicles per culpa de la boira que hi ha- via a una autopista del comtat deKent,alsud-estd’Anglaterra. Detectadaunafiltració radiacticaaFukushima AGÈNCIES.TOQUIO Els responsables de la central nuclear de Fukushima han de- tectatperprimeravegadaunade les bretxes per on l’aigua pene- tra als soterranis dels reactors, segons mostra un vídeo. Elcatalàjaésal62%dels websd’internet AGÈNCIES. BARCELONA El percentatge d’ús del català a internet ha arribat al 62,28 %, la màxima xifra fins ara, segons el‘Baròmetredel’úsdelcatalàa internet’,WICCAC(Webmàsters Independents en Català).
 10. 10. 10 ESPORTS BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Curad’humilitatala selecciódebàsquet Cauen davant l’amfitriona Eslovènia en un mal últim quart AGÈNCIES. CELJE La selecció espanyola de bàs- quetvarebreahirunacurad’hu- militar davant l’amfitriona Eslo- vènia (78-69), que va posar de manifest que aquest Europeu potsernoelpodràguanyaramb tanta facilitat com en les dues edicions anteriors i que les ab- sències de Pau Gasol, Navarro, Ibaka i Reyes poden pesar. El partit va començar igualat amb un conjunt eslovè espero- nat pel seu públic, però sembla- va que Espanya, de la mà d’un gran Marc Gasol, anava a mar- car les primeres diferències. A mesura, però, que avençava el matx, els eslovens van comen- çaracreureenla victòriaiesva arribar al final del tercer quart ambunadiferènciamínimad’Es- panya. Va ser en el definitiu quart quan els locals van posar unamarxamésigràciesaunbon encert van endur-se el partit. Delsaltrespartitsd’ahir,des- taca el d’Itàlia, que va superar Turquia amb claredat (90-75). Els italians sumen 2 victòries i elsturcs2derrotesiperillalase- va classificació per a la 2a fase. Espanya s’avençava de la mà de Marc Els avantatges, però, van ser mínims i poc a poc van quedar retallats Al darrer quart, els eslovens superiors El conjunt balcànic va superar el combinat espanyol en el tram final REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu ha cedit al ju- gadorArturGòdiaalMonzónde Tercera Divisió. Eljovejugadordelplanteres- tarà cedit durant aquesta tem- porada2013-2014al’equipara- gonès. Aquesta decisió ha estat de mutu acord entre el jugador i el club lleidatà, segons van infor- mar fonts del mateix Lleida Es- portiu. Enaquestsentitldirectores- portiudelconjuntblau,JordiEs- teve,hamanifestatque“ladeci- sió de la cessió ha estat a peti- ció del jugador ja que vol jugar més minuts”. Tanmateix, Es- tevehamanifestatque“lidesit- gem molta sort en aquesta eta- pa que acaba de començar”. ElLleidaEsportiucedeix ArturGòdiaalMontsó Jugarà una temporada en el club oscenc deTercera Saltd’obstaclesal’Open LleidaClubHípicSegre REDACCIÓ. LLEIDA El Club Hípic Segre organitza aquest cap de setmana a les se- ves instal.lacions el concurs de salt d’obstacles CST1* Open Lleida Club Hípic Segre. Sanjuanacabasegonala UltramandelRegneUnit AGÈNCIES. CARDIFF ValentíSanjuan,presentadordel programa deTV3 Etiquetats, ha acabat 2n aa la Ultraman del RegneUnit.Finsfa6mesoscor- ria únicament com a aficionat. AGÈNCIES. NOVA YORK EltennistamallorquíRafaelNa- dal continua la seva marxa im- parable cap al número 1 del te- nis mundial. Ni el millorTommy Robredo dels últims anysva ser capaç d’aturar el joc del mana- corí, que n’ha tingut prou amb 1 hora i 40 minuts i tres sets (6- 0, 6-2, 6-2) per guanyar-se un lloc a les semifinals de l’Open dels Estats Units. L’estadísticaeradeltotfavo- rableaNadal:sisvictòriesenels sisduelsdisputatsentretotsdos tenistes fins ara. I el primer set javasertotaunadeclaraciód’in- tencions: 6 a 0. Nadalva brodar el tenis i ell mateix el va con- siderar el millor set dels jugats aquest any. Van ser 22 minuts d’un tenis que va fregar la per- fecció. Amb aquest resultat, Rafael Nadal ha encadenat 19 victò- ries consecutives en pista dura aquesta temporada. Si guanya l’Open EUA i Novak Djokovic noarribaalafinal,tornariaalnú- mero 1 de l’ATP. Abans, però, haurà de vèn- cer en semifinals Richard Gas- quet, botxí de David Ferrer. Els precedentsl’afavoreixen,jaque ha derrotat el francès les 10 ve- gades que s’hi han enfrontat. DERROTA DE DAVID FERRER EN CINC SETS Per la seva banda, l’alacantí David Ferrer va perdre contra RichardGasquetalsquartsdefi- nal de l’Open dels Estats Units. El de Xàbia va lluitar sense tre- va per capgirar dos sets en con- tradesprésd’uniniciirregularen el matx, però al final va acabar cedintenelcinquèidefinitiupar- cial. Després de gairebé tres ho- resimitjadepartit,Gasquets’ha imposat en cinc sets, per 6-3, 6-1, 4-6, 2-6 i 6-3. NadalescombraRobredoijugaràles semifinalsdelUSOpenambGasquet Si el manacorí guanya el torneig i Djokovic no arriba a la final serà el nou n. 1 Rafa Nadal Madridapel·laalsuport popularperferelsJocs Un altre punt fort són les infraestructures existents AGÈNCIES. BUENOS AIRES Madrid aspira per quarta vega- da, tercera consecutiva, a orga- nitzarunsJocsOlímpics.Finsara sols ha rebut decepcions, però aquest any afronta l’assemblea delCOIambmésesperançaque mai. Els punts forts de la seva candidatura són el gran suport popular i el fet que les infraes- tructuresjaestanpreparadesen un alt percentatge. Un projecte que disposa del 80% de les infraestructures ja construïdes.Bonapartdelafei- na ja està feta i sols 7 de les 35 seus necessiten dur-se a terme. El suport popular és l’altre pilar de la candidatura: un 83% dels madrilenys volen els jocs. MarioGómezvarebutjar jugarambelReialMadrid Diu que prefereix jugar abans que guanyar títols AGÈNCIES. FLORÈNCIA ElReialMadridvaintentarfitxar aquest estiu Mario Gómez, se- gonshaditelmateixjugadoren una entrevista al diari Kicker.El davanter alemany, de 28 anys, eraunapeticiódeCarloAncelot- ti. L’ex del Bayern de Munic va acabar sent traspassat el juliol a la Fiorentina a canvi d’uns 20 milions d’euros. Gómez no va voler anar al Madrid per por de passar mas- sa alabanqueta.“Vullseguirdo- nant-ho tot, abans que no jugar lameitatdelspartitsenunequip de 1r nivell i guanyar títols. Vull jugar diumenge, dimecres i diu- menge”, afirma, que no obstant consideraunpasenrerejugarla Lliga Europa després d’haver guanyat la Champions.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 11 PROPOSTES Entrevista a Pep Coll R.P.R. LLEIDA L’escriptordePessonada(PallarsJussà,1949)enspar- ladelseunoullibre,lanovel·lad’uncrimrealquevaque- dar impune Dos taüts negres i dos de blancs (Ed. Proa). Quan es comença la lectura del llibre hom no pot evitar rememorar la novel·la A sang freda, de Truman Capote... Sí, de fet, queda ja queda clara aquesta relació al co- mençament.Asangfredaemvaajudaraescriureaques- ta història, que per una banda és molt personal, però també he volgut trobar la manera d’interessar el lector d’avui. Aquest crim el vas viure de ben petit, perquè els fets van ocórrer pocs anys abans del teu naixement... Va ser un procés llarg. Aquestva ser un dels motius, és a dir, la convivència amb els botxins, que em va portar a escriure-la. Vaig intuir, i després vaig constatar, que durant la Guerra Civil, en els pobles petits els seus ha- bitants es van haver de dividir en dos bàndols durant l’enfrontament i posteriorment es van veure obligats a conviure víctimes i assassins, i per tant, potser no era tanestrany.Johaviaviscutdesdepetitaquestacircums- tància:quelagentt’hodiguésambveubaixaiquenos- altres, els nens, ho captéssim, però que a lavegada da- vantsd’ells(elshomicides)idavantdel’altragents’ac- tués com si no hagués passat res. Per tant, potser no era tan estrany... Què et va dur, el 2010, a fer un treball de recerca i documentació tan exhaustiu d’aquest crim? Quaniniciesunanovel·la,icomencesadocumentar-te, una cosa et va portant a l’altra.Vaig buscar informació per via oral, cosa que ja ha estat més difícil perquè se- tantaanysdesprés,lagentquehovaviureésmoltgran. Malgrat tot, i al final del llibre en faig esment,vaig par- lar amb cinc persones quevan ser bàsiques, emvan in- formarmolt,id’aquestescincduesvanmoriraquestes- tiu,ésadirquenopodranveureelllibre.Emvanajudar a entendre el món de Carreu en aquella època, amb els treballadors, la serradora, el senyor de Barcelona i que eracomelpatriarca,alvellestil,peròqueenaquellsanys totaixòs’assumiaambnormalitat,enpau,senseelsen- frontaments que es vivien a les ciutats. Allò que explica el llibre transcendeix el que seria un crim rural... Vaig anar veient que aquest crim podia dir molt al lec- tord’avuisobreelquevasignificarlaguerracivil,latren- cadissa,ladivisióquevaocasionar,novaimpedirlacon- vivènciaentrevíctimesibotxins...permoltdifícilquere- sulti d’entendre. La Guerra Civil va ser un drama en els dos bàndols, queva dividir lavida de tots els que lavan patir. El lector actual està molt acostumat a llegir sobre la postguerra urbana... Sí, i els llibres d’història la reflecteixen prou bé. Els anysquarantasónunsanysfoscos,durs...peròenl’en- torn rural no es va viure així. Foren uns anys ‘primave- rals’ (riu), perquè la gent es casava, es formaven famí- lies... no hi havia misèria. Una altre qüestió, que em va atreure des del comença- ment,eracomvaserpossiblequegentnormalicorrent, que jo saludava des de ben petit i amb la qual conviví- em,van ser capaços de cometre una massacre tan bru- talcomaquesta.Quematessinelmasoverencaraespot entendre...peròjoempreguntavacomvansercapaços de matar de manera tan cruel la dona i dues nenes... Quant’hiendinses,entensque,finalicruelment,quiés capaç de matar una persona, en pot matar mil. I aquest crim és comet en el moment que Europa està patint la matança indiscriminada de jueus... Sí,ésl’èpocahistòricamésnegra,ambassassinatsmas- siusenelscampsdeconcentració.Encertamanera,res- pon a aquest principi que comentava abans: si el pro- céshomicidaelcomences,perquèt’hasd’aturar?Iamés, als jueus que entraven als camps, perquè no hi hagués testimonis, els mataven a tots. Procuraven que no en sortíscapdeviu.Sienvasortiralgundesprés,vaserun problema de coordinació. En la novel·la un dels prota- gonistescomentaelprocésdeNuremberg.Noestàtan allunyada una cosa de l’altra. L’assassinat va impactar tota la comarca. Sí. A mesura que m’anava documentant, sense voler, empatitzavaamblafamília,elmasover,ladona,lesne- nes, i amb la seva vida dura i difícil... tenia la sensació que gairebé els coneixia. El fet que tothom ho volgués oblidar i que en el cementiri estiguessin enterrats sen- se cap creu em sorprenia i m’incomodava. I al final, un sen’adonaqueescriuperrecordarlesvíctimes,pertreu- re-les de l’anonimat, per recordar-les. Els voltors tenen un doble paper al llibre... Sí, al final del llibre, un biòleg em fa una reflexió: els voltors, menjant cadàvers, fan que aquella presa conti- nuï viva, perquè serveix d’aliment i la cadena es perpe- tua. I l’escriptor que rememora uns fets com els que jo explico,somcomvoltors.Elbiòlegemvadir:“tuhaspu- jat aquí dalt per recuperar carn morta...” I és ben cert. Elsescriptors,elsnovel·listes,somunamicavoltors(riu). Finalment, l’exercici que faig amb la novel·la és fer re- viure persones que no són importants, absolutament anònims, humils. Lligat amb el que dius, sorprèn la duresa de la quotidianitat de la vida de les víctimes, i això ho narres amb naturalitat... Sí, i sembla que les generacions actuals siguem extra- terrestres, nous rics, perquè ara gaudim d’unes como- ditats que fa només setanta anys no es podien ni ima- ginar... jo he viscut aquesta forma de vida tan dura, i a l’Alt Pallars encara era pitjor. He intentat plasmar-ho allunyant-me del folklore, amb la màxima realitat, per- què aquesta gent també tenia il·lusions i una gran ca- pacitat de reacció. La novel·la té tres grans eixos: el crim en ell mateix, la guerra civil i la postguerra com a teló de fons, i en ter- cer lloc, la desaparició d’Herba-savina com a poble. L’abandonamentruralésunfetgreuqueesvaanarpro- duintduranttotelfranquisme.Iaraenpatimlesconse- qüències. La novel·la està estructurada en 19 capítols que corresponen als 19 personatges que composen la història. Sí.Aquestes persones són, a més de lesvíctimes, fami- liars,ipersonesmoltproperesal’assassinat,elsmatei- xos assassins, parents dels assassins... per la qual cosa vaig canviar el nom de tots ells. Defetelshomicidesvanromandreengarjolatsalapre- sódeLleidaunanyimig,però,finalment,nose’lsvaar- ribar a jutjar. I per què no va arribar mai el càstig? La resposta no és gens senzilla. Els familiars de lesvíc- times es van quedar el bestiar i van rebre diners. Però enaquellaèpoca,enquèexistialapenademort,elmés lògic és que haguessin acabat ajusticiats. Hi va haver anomalies: el sumari del cas ha desapare- gut. La instrucció del sumari es va fer aTremp. Afortu- nadament, han quedat els informes de la guàrdia civil, molt aclaridors i tota la correspondència que enviaven des de l’audiència de Lleida a Tremp dient: “investi- gueu això que no ha quedat clar, investigueu allò altre...”Aixòhaquedat.Tambéhetrobatlesfitxesdela presó dels assassins. A partir d’aquí vaig poder estirar delfil,malgratladesapariciódelsumari.Defet,aTremp handesaparegut,entreel1938i1943totselssumaris. Ivan desaparèixer, simptomàticament, durant els anys de la transició espanyola. Van fer una mena de neteja. Malgrat tot, el fet de no disposar del sumari m’ho miro com un fet positiu a l’hora de construir la història. El sumari m’hagués obligat a cenyir-me més als fets purs i durs. La seva no existència m’ha donat més llibertat per construir la història que el llibre explica. “Finalicruelment,quiéscapaçde matarunapersona,enpotmatarmil”
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Niños grandes 2 (+16) 16.35 18.30 Insensibles (+16) 20.25 22.20 Antes del anochecer (+7) 16.05 18.00 22.25 Pacifim Rim (+16) 20.00 Atrapada en la oscuridad (+16) (HD) 16.00 17.35 19.10 20.45 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Red 2 (+16) 16.05 18.10 20.15 Exorcismo en Georgia (+16) 22.20 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Kick-ass 2: Con un par (+16) 16.00 18.05 20.10 22.15 •00.25 Riddick (+16) 16.00 18.15 20.30 22.40•00.50 Aviones (apta) 16.15 18.15 Guerra mundial Z (+16) 20.10 22.20•00.30 Elysium (+16) 16.30 19.10 22.00•00.15 Dolor y dinero (+16) 16.30 19.15 22.00•00.30 El llanero solitario (+7) 16.10 19.00 22.00 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12) 16.00 19.00 22.00•00.30 Epic: El mundo secreto (apta) 16.00 18.10 20.20 22.30 Cruce de caminos (+16) 16.30 19.00 22.00 Mud (+12) 16.30 19.15 22.00•00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es El último concierto (apta) 15.60 18.55 22.45 La mejor oferta (+7) 20.40 Barcelona, nit d’estiu (+7) 15.00 18.05 22.45 La bicileta verde (apta) 16.30 Un pedacito de cielo (apta) 21.00 La piedra de la paciencia (+7) 15.00 17.15 19.35 22.45 Una casa en Cócega (+7) 16.40 18.05 19.35 Una casa en Cócega (+7) (VOS) 21.15 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Epic: El mundo secreto (apta) °11.45 °13.55 16.05 18.00 20.00 22.00 •00.00 Epic: El mundo secreto (apta) (3D) °15.15 Epix: El món secret (apta) (HD) °13.15 17.10 Elysium (+16) °12.45 °14.45 16.45 18.45 20.45 22.45 •00.45 La mejor oferta (+7) 19.30 21.40 •23.50 Planes (Aviones) (apta) (3D) °11.30 Planes (Aviones) (apta) °12.00 °13.45 15.35 17.20 19.05 20.50 Planes (Avions) (apta) (HD) °11.30 °14.45 16.00 El llanero solitario (+7) °11.30 °14.15 17.00 19.45 22.30 Expediente Warren: The conjuring (+18) 22.30 •00.35 Los Pitufos 2 (apta) °12.10 °14.15 16.25 18.25 Els Barrufets 2 (apta) °11.35 °13.35 15.35 17.35 Mostruos University (apta) °11.40 °13.35 15.30 17.25 Dolor y dinero (+16) °12.30 15.40 18.00 20.15 22.30 •00.45 Cazadores de sombras (+12) °11.45 °14.25 16.50 19.15 21.45 •00.10 Kick-ass 2: Con un par (+16) 19.20 21.20 •23.20 Juerga hasta el fin (+16) (HD) •00.20 Guerra mundial Z (+16) 20.25 22.35 •00.40 Ahora me ves... (+16) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20 •00.30 Riddick (+16) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20 •00.30 Riddick (+16) °12.30 °14.40 16.50 19.00 21.10 •23.20 One direction: This is us (apta) (HD) 17.40 19.20 21.00 22.40 Tu eres el siguiente (+16) °12.30 °14.25 16.20 18.15 20.10 22.05 •00.00 Cruce de caminos (+16) °12.05 °14.30 17.00 19.30 22.00 •00.30 Barcelona, nit d’estiu (apta) 19.05 21.00 22.45 •00.10 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Riddick (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15; 22.15; Dm. 22.15; Dc: 18.00,22.15 One direction: This is us (apta) (3D HD). Dv. 18.30, 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dc. 20.00 Epic: El món secret (apta) (Digital HD). Ds. 18.10; Dg. 18.10; Dl. 19.15; Dc. 18.10 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). Dv. 18.00; Ds. 18.00; Dg. 20.20; Dl. 19.15; Dc. 20.00 Barcelona nit d’estiu (apta). Dv. 22.30; Ds. 20.20, 22.30; Dg. 18.20; Dl. 22.15: Dm. 22.15; Dc. 18.20 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Epic: El mundo secreto (apta). Dv. 19.15; Ds. 19.15; Dg. 18.00; Dl. 19.15; Dm. 19.15; Dc. 18.00 Elysium (+16). Dv. 22.30; Dis. 22.30; Dg. 20.00, 22.00; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dc. 20.00 Barcelona nit d’estiu (apta). Dl. 19.15. 22.15; Dm. 19.15, 22.15; Dc. 18.00, 20.00 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Red 2 (+16). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 Los Pitufos 2 (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Expediente Warren: The conjuring (+12). Dm. 22.15; Dc. 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Lobezno: Inmortal (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Un pedacito de cielo (apta). Ds. 22.30; Dg. 20.00 Guerra mundial z (+12). Dc. 20.00; Dj. 22.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Barcelona nit d’estiu (apta). Dg. 19.30, Dl. 22.15; Dm. 19.00 Epic: El món secret (apta). Dl. 19.00; Dc. 18.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Barcelona nit d’estiu (apta). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 19.15; Dc. 17.30 Pacifim Rim (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Dc. 20.00 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Barcelona nit d’estiu (apta). Dv. 22.00; Ds. 22.00 Destins + Mala hierba + Cinema paradiso (apta). Dg. 18.00, 18.15, 18.30 Totexplorantelscodis d’honor,d’amorifamília Mud Drama. Aventures. EUA, 2012. 130’. Dir.: Jeff Nichols. Int.: Matthew McCo- naughey,Tye Sheridan, Jacob Lofland. Cinemes: Lauren EnunailladelMississippi,dos nois descobreixen un fugitiu anomenat Mud. Ha matat un home per protegir l’amor de la sevavida, Juniper, i ara s’ama- gadelscaçadorsderecompen- ses. Els nois accedeixen a aju- dar a reunir-se amb Juniper i preparar la seva fugida junts, sense saber que l’aparició de Mud significarà la fi de les se- ves infàncies d’una manera radical. Mud es presenta com un simple conte d’aventures adolescents, però explora un ric filó de preocupacions adul- tes,explorantelscodisd’honor, l’amor i la família. Aquesta pel·lícula va ser premiadal’anypassatalFesti- val de Cannes, a la secció ofi- cial de llargmetratges. Matthew McConaughey protagonitza aquesta pel·lícula Filmd’animacióambla lluitaeternadelbéielmal Epic: el mundo secreto Animació. Aventures. EUA, 2013. 102. Dir.: Chris Wedge. Cinemes: Lauren, JCAAlpicat, Urgell, Majestic, La Lira Ens trobem davant una histò- ria sobre la interminable bata- lla entre les forces del bé, en- carregadesdemantenirlavida, i les forces del mal, que prete- nen destruir-la. Mary Katheri- ne (Amanda Seyfried) és una adolescentqueintentarepren- dre la relació amb el seu pare, elProfessorBomba(JasonSu- deikis),uncientíficlaobsessió és descobrir una diminuta so- cietat secreta que habita al bosc. Aquesta idea a la seva fillalisemblaabsurdafinsque, inesperadament, és transpor- tada a aquest univers secret, on s’està lliurant una batalla entre els Homes Full i els Bog- gans Un conte potser amb pocs al·licients per al públic adult, però sens dubte molt indicat per a l’infantil. Una història que farà les delícies del públic infantil Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 6 AL12 DE SETEMBRE. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: di- vendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Música Sopar i música en directe al ritme de jazz uN Restaurant & Lounge Club. Lleida. A partir de les 23.00 hores. Lleida tindrà cada dijous i divendres des del dia 5 de setembre un nou es- paiperescoltarmúsicaendirecte.Es tracta de uN Restaurant & Lounge ClububicatalcarrerSerradePrades, 4 que a partir d’ara amenitzarà el so- par i les copes dels seus clients amb un cicle de jazz, swing i soul de la mà dediferentsmúsicsdesolvènciacon- trastada,totsellslleidatans.Aixíque a l’uN incorporen a la seva nova car- ta, ingredients com el soul, la bossa nova, el swing, el pop i versions de clàssics com els Beatles a l’estil de New Orleans, la música Dixieland o clàssics del jazz com Ella Fitzgerald, LouisArmstrongoBillieHolliday,per citar-ne alguns. Tots ells de la mà de músics prou reconeguts com el con- trabaixIgnasiGonzàlez,lacantantde gospel Tui Higgins, el guitarra Jordi Mestre o el trompeta lleidatà Wifred Terrades, tots ells amb una trajectò- ria vinculada a aquests estils en els quehancol·laboratambprimeresfigu- res. Cicle Segrià Corals Diuemenge, 8. Església parroquial de Sant Julià. Aspa. A les 18.30 hores. Concert a càrrec del Petit Cor Cantà- tordeTorrefarrera,laCoralBellCamp d’AlguaireilaCoralFlord’Espígolde- Rosselló. Festes Majors Festa Major d’Aspa Fins diumenge. Aspa. El programa d’actes de la Festa Ma- jor d’aquesta localitat del Segrià in- cloula5aAspenta(avuiales23.45h) amb One Minute, Pimpam Dale Ma- raca,Ds21iNar6Sound.Pelquefaa demà, hi ha programada la7a Moto- Tomb (10.00h), un parc aquàtic, ball ambelgrupGalateailaNitdeMarxa amb el grup Red Music. Finalment, quant a diumenge, cal destacar una nova edició de la Cassola de Pagès. Diversos Festa de la Independència Casal Cultural Sant Joan.Térmens. A partir de les 18.00 hores. Térmens torna a celebrar per segon anyconsecutiu una festa de caire fa- miliarambunclarsentimentindepen- dentista,organitzadaperlasecciólo- cald’ERCalmunicipi.Lafestacomen- çarà amb inflables per als més petits iseguiràlapenjadad’unaesteladage- gantdesdedaltdelcampanardeSant Joan, que quedarà hissada fins pas- sadalaFestaMajor.Eldiputatd’ERC aMadrid,JoanTardà,seràl’encarrega derealitzarunaxerrada-conferència, on analitzarà de primera mà, la reali- tapolíticaactual.Lesactuacionsmu- sicalsaniranacàrrec delaCollaBas- toneradelCasalPereIIIdeBalaguer, delgrupd’AlbesaDos,tresomésidels artistes locals Sebastià i Lo Martí de Térmens. Les Garrigues fa la via. Encerclem els Vilars Dissabte,7. Jaciment dels Vilars. Arbeca. A les 19.00 hores. Inclou actuacions de Batucada Pim Pam Dale Maraca, els Grallers la Re- volta,elsgegantsd’Arbeca,l’Espluga Calba,elgrupdepercussióFot-liFort de la Floresta, els grallers delVilosell i de l’Espluga Calba. Gastronomia Fira del Pernil Des de divendres, 6 a diumenge, 8. C/ Noguera Pallaresa. Balaguer. Aprendreadistingirelssetsaborsdel pernil,laqualitat;amaridar-loambal- tresproductes;atallar-lo,aquestsón algunsdelsobjectiusdela1aFiradel Pernil de Balaguer. Una dotzena de parades de productors de pernil, for- matge, embotits, cava i vi conforma- ranaquestaprimeraedició,quevolin- troduir els balaguerins en la cultura gastronòmica del pernil. Al recinte d’exposició també hi haurà una zona debar-restaurantiunescenari,ones faranactuacionsiexhibicionsdurant els tres dies. Esports Marxa en BTTTerra d’Oliveres Diumenge, 8. Arbeca. A partir de les 09.00 hores. La pedalada constarà de 3 circuits adaptats a tots els nivells. El circuit llargde58quilòmetresamb1100me- tres de desnivell positiu acumulat, el mitjàde40quilòmetresi800metres dedesnivellpositiuacumulatielcurt de20quilòmetresi230metresdedes- nivell positiu. S’obsequiarà a tots els inscrits amb una samarreta tècnica i un bon esmorzar després de pedalar Elsacompanyants,oelsmateixospar- ticipants,podranpassejarperla2aFi- ra BTTsituada al Camp de Futbol. Fondarellaencetala2a ediciódelCuad’Estiu Fondarellaencetaavuilasego- na edició del festival d’espec- taclesdepetitformatCuad’Es- tiu,queinclouactivitatsdurant tot el mes de setembre. El Cua d’Estiuarrencaamblapropos- ta Botifarra a banda de Pep Gimeno‘Botifarra’.Gimenore- cull cançons i romanços dierc- tament de boca de les perso- nesgrans,iesconverteixendi- positari d’una part important de la cultura de transmissió oral al País Valencià. Música Cua d’Estiu Divendres, 6 de setembre. Plaça de l’Ajuntament. Fondarella. A 22.00 hores. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals De dijous, 5 a diumenge, 8 de setembre. Tàrrega. www.firatarrega.cat CitaineludibleaTàrrega pelsamantsdelteatre Tàrrega celebra fins diumenge la fira per excel·lència de les arts de Carrer, un catàleg de disciplines que entenen l’espaions’exhibeixencomunelement essencialdelseudiscurs.78sónelses- pectacles que es podran veure durant els quatre dies de fira, a càrrec de 77 companyies d’arreu del món. Dissabte,7 i diumenge, 8 de setembre. Mollerussa.www.fira.com Expoclàssiccompleixla majoriad’edat La18aediciódelafiraExpoclàssicdeMo- llerussa obrirà aquest cap de setmana amb 57expositors, dels quals cal desta- carl’augmentpelquefaainscritsproce- dents de fora de Catalunya, passant del 18% de l’any passat al 29% d’enguany quant als participants al Mercat de l’Au- tomòbil, Motos, Accessoris i Col·leccio- nisme. Des de dijous, 5 a diumenge, 8 de setembre. Guissona. www.guissona.net GuissonaduulaFesta Majoralcarrer Guissona està de festa major i ho da duent els actes al carrer. Un dels ele- mentsadestacardelacelebracióésla presentaciódel’inventaridelpatrimo- ni de la vila, una activitat que tindrà llocdemàales11.30hores.Obradela FundacióCasesiLlevotencol·labora- ció amb l’Ajuntament, vol donar a co- nèixer millor aquestavila. Dissabte,7 setembre. Ciruit El Segre de Rufea. Lleida. www.mcsegre.org Lleidaestrenaelprimer circuitdeDirttrackcatalà ElCampionatDirtTrackdeMotocròsCiu- tat de Lleida, que se celebra demà al Cir- cuit El Segre de Rufea, estrenarà la nova pista de terra compactada de 3.000 me- tres quadrats que ha construït l’Ajunta- ment. Els pilots Marc i Àlex Màrquez i l’equipd’EmiliAlzamora,seranpresentsa l’estrena del nou circuit. Dissabre,7 de setembre. Església parroquial. Verdú. A les 22.00 hores. Arrencala15aediciódel cicleOrguesdePonent Demà s’iniciarà la 15a edició del Festi- valdeMúsicadeTardorOrguesdePo- nent i del Pirineu que inclourà 15 con- certs repartits per 14 poblacions de la demarcació. El primer recital, a càrrec delasopranoMireiaLatore,elviolinis- ta de gamba Peter Krivda i l’orguenis- taTomoko Matsuoka, serà aVerdú. Guiadel capde setmana CaminsdelaFruitaDolça Dissabte, 8. Davant de l’Ajuntament. Alcoletge. A les 19.00 hores. Passejada vers un camp de fruita dolça seguint la traça del Camí de Sant Jaume i degustació de fruita. IncloulavisitaalCentred’Interpre- tació del Front del Segre i també a l’AlbergdelPeregrí.Elpreudelcòc- tel de degustació és de 2 euros (adults) i un euro (infants). Nitdelsratpenats Dissabte,7. Aparcament de Vila-sana de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. A partir de les 20.00 hores. El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vi- la-sana ha organitzat un nou taller d’observacióderatpenatsal’estany, coincidintamblanovenaBatNight quesecelebraaCatalunya.Aques- ta activitat es dirigeix a tots els pú- blicsambl’objectiudedivulgarlabi- ologiailescaracterístiquesd’aquest grup faunístic, mostrar com s’estu- dia,revisarlavintenaderefugisque hi ha habilitats a l’espai natural i mostrar algun exemplar. En aques- taocasió,ésprevistferunaxerrada sobreelsratpenatsiunapassejada nocturnaambdetectorsd’ultrasons per localitzar els exemplars que hi pugui haver a l’estany. TravessaalpantàdeSant Llorenç Diumenge, 8. Sant Llorenç de Montgai. A partir de les 09.00 hores. Quartaediciódela Travessanedant alpantàdeSantLlorençorganitza- da pel Club Esportiu Natació Bala- guer, sent la única travessia oficial que es realitza a Lleida.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 6 7 1 Sudoku Intentes organitzar les teves obligaci- onsilatevavidafamiliar,perònoesta- ràsdisposatarenunciaraunplaqueet vanaproposariqueetfamoltail·lusió. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Elscanvisquehasviscutrecentmentno són tan negatius com creies. Un as- sumpte econòmic avança i se solucio- na d’acord amb els teus interessos. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Nohofiïstotalatecnologiaperquèpot haver missatges dubtosos que et por- tinapensarennegatiud’unapersonai noéscert.Parladirectamentambella. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Aferrar-se a les seves creences o prin- cipis no és dolent si això no t’impedeix obrirlatevamentaaltrescostumsoac- tituds dels altres. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Centresl’atencióenelsassumptesdels fillsitotelqueaixòsignificaenaquest momentienaixòinvertiràstempsies- forç, però en el fons et compensarà. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Avui t’adonaràs que hi ha molta gent quet’estimaietdemostraràelseuafec- teperqualsevolvia.Unwhatsappetpo- sarà de molt bon humor. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Noseràunajornadagairedivertida,pe- rò sabràs organitzar-te bé i això et do- naràmoltatranquil·litat.Alcapialafi, peratunoésmoltdifícilimposarl’ordre. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE No ajornis una conversa pendent que noetvedegust,peròqueésnecessària. Aneuambcompteambdircosesqueno et convé que se sàpiguin. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE No t’anticipis a parlar a la feina, fins i totsiveusquehipothaveralguncanvi ounasituacióquenosiguibeneficiosa per a tu. Deixa que parlin els altres. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Busquesassessoramentosuportenco- neixementsqueetfalteniqueveusque arahasd’adquirir.Enqualsevolcas,no creguis que ho saps tot. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER No deixis que la desconfiança en la te- vaparellat’arruïniunasortidad’oci.Si decideixesfer-hopelteucompte,noho retraiguis més tard. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Les converses avui seran importants, aclaridores, i encara més si tens nego- cisentremans.Veuràsambclaredatfins a on pots pressionar. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.782 Solucions n. 1.781 1 8 9 3 1 8 6 5 8 6 1 5 9 2 8 1 5 4 8 7 9 5 8 1 9 6 5 2 8 4 3 6 1 7 9 4 5 8 2 4 2 5 1 3 8 6 9 7 8 9 7 5 2 6 4 3 1 2 7 8 4 5 6 9 1 3 3 6 1 7 8 9 2 5 4 9 4 5 2 1 3 7 6 8 1 2 9 8 3 5 6 4 7 5 7 3 9 4 6 8 1 2 6 8 4 1 7 2 3 5 9 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. SEÑORAMEDIANAedad.Internaoexter- na. Se ofrece para servicios domésticos, cuidadodepersonamayoresoniños.Per- misodeconducir.Tel.698222314. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 13. QUIRO - MASAJISTAS JOVENCITAENCANTADORA,masajepro- fesional,discreción.Altonivel.Tel.660371 405. 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita, culitotragon,francéslácteo,besonegro. Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel. 630632154. GATITAS NOVEDAD. Chicas cañeras, fiesteras,complacientes,cariñosas,ven aconocernos.24h.Salidas.Tel.973270 322-620421959.www.gatitas31.es JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio- nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646 897356.24horas. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) PARTICULARAMUEBLADO,2dormito- rios,juntocastellers.285€/mes.Tel.619 747200. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. AMOLLERUSSA estraspassabarpercan- videresidència.Tel.677366792. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000euros.Tel. 610722297 VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza- ción de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000euros.Tel. 610722297. BORGES BLANQUES torre 85m2, 2 habi- taciones, piscina,7.000m2 de terreno, luz y aguaderiego.90.000euros.Tel.610722 297 TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel. 610722297 SEGUNDO PASEO de Ronda, piso 3 habi- taciones, 1 baño, exterior, buenas vistas. Para entrar avivir. 53.000 euros.Tel. 610 722296. NADALMEROLES,pisotodoreformado,4 habitaciones, 2 baños. 95.000 euros.Tel. 610722296. CARREFOURPISO130m2,4habitaciones, 2baños,exterior,parking.120.000euros. Tel.610722296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable.75.000euros.Tel.610 722296. BALAFIA PLANTA baja, independiente, a reformar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 55.000euros.Tel.610722296. ZONA ALTA piso todo reformado, 3 habi- taciones,2baños,luminosoyconparking. 115.000euros.Tel.610722296. CAPPONTÁTICO para reformar, exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. CASTELLDANSTORREreformada,45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz,placassolares. 25.000euros.Tel.610 722297. VILANOVADESegrià,terrenoderegadío, 10.000m2,almacen30m2.15.000euros. Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.21 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch mysteries. 19.52 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La gran pel·lícula. Salt. 23.35 Pel·lícula. Arma fatal. 01.35 Divendres. 03.15 Blues a l’estudi. 04.00 Ritmes a l’estudi. Tòfol Martínez. 05.00 Jazz a l’estudi. 06.00 MIC. 06.08 Emma i Guiu. 06.17 LMN’S. 06.47 Els barrufets. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 Misteris de l’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.05 Thalassa. 22.53 Cronos. 00.43 A la recerca de les fórmules de la vida. 07.25 8 de 8. 07.55 Catalunya blues. 08.25 Sue Thomas, el ojo del FBI. 09.10 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia 14.00 Arucitys. 16.55 Sèrie. Dame un respiro. 17.25 Pel·lícula. Secuestrado: la historia de Tiffany Rubin. 19.05 8 al dia. 22.30 Gran Cinema. Tango i Cash. 00.25 Només per als teus ulls. Room service; Praia Brava; Summer in love. 01.35 Clips. 00.00 Bonus músic. 01.00 Televenda. 01.15 Bonus músic. 08.00 Notícies vespre. 08.45 Bonus músic. 12.00 Bat de sol (red). 13.00 El visitant (red). 13.30 Furgoaddictes (red). 13.45 El poble del costat (red). 14.00 Agrònoms. 14.30 Fira de Mollerussa. 14.45 Aran TV. 15.00 Bat de sol. 16.00 Va de castells (red). 16.30 Bonus music. 17.30 Orquestra’t. 18.00 Mar de fons (red). 18.30 Agrònoms. (red). 19.00 Fira de Mollerussa. 19.15 Aran TV (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Top motor. 20.30 Notícies vespre. 21.10 El temps. 21.14 Anem a dormir. 21.15 Fira de Mollerussa. 21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre (red). 06.00 Noticias 24 horas. 10.05 La mañana de La 1. 14.05 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentado por Ana Blanco y Jesús Álvarez. 16.00 L’informatiu. 16.10 El tiempo. 16.30 Entre todos. 18.30 España directo. Presentado Marta Solano. 21.00 Telediario 2. 22.00 Cine. 00.30 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. 01.50 TVE es música. 04.00 Noticias 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.05 Documental. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Espacio empresa. 10.00 Otros pueblos. 10.55 Zoom tendencias. 11.10 Documental. 12.10 Más que perros y gatos. 12.45 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.35 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 Mover montañas 19.35 Solo Moda. 20.00 L’informatiu. Inclou El temps. 20.15 Tinc una idea. 20.30 Gent de paraula. 21.00 Documental. 21.55 La suerte en tus manos. 22.20 Cinefilia. 23.45 Premios Ceres. 01.25 Docufilia. 04.00 TVE es música. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Previo partido de clasificación para el Mundial de Brasil. 20.30 Partido de clasificación para el Mundial de Brasil. Finlandia - España. 22.30 Sálvame de luxe. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Con por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.40 Deportes 2. 21.55 El tiempo. 21.45 La previsión de las 9. 22.10 Cine. Forrest Gump. 00.45 Cine. El último deseo. 02.15 Campeonato Europeo de Póker. 02.50 Ganing casino. 05.00 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 15.00 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición.Con Helena Resano. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª. 20.55 La Sexta Meteo 2ª. 21.00 La Sexta Deportes 2ª. 21.30 Equipo de investigación. Los hijos de Ruiz Mateos; Enchufados; Asaltos a domicilio; Casper, el padrino. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.45 Alerta Cobra. En defensa propia. 10.30 El último poli duro. A la sombra de Feng-shui. 11.30 Alerta Cobra. Los parásitos. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocia como puedas. 16.30 Castle. Esposados; Encuentros en la fase criminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. 21.30 Ola, ola. 22.30 Callejeros la película. Sara la Kali, la Santa Gitana. 00.15 Especial Callejeros. Sexo juvenil. 01.00 Callejeros. Tetes y tetas; Chicas de discoteca. 02.45 La línea de la vida. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 06/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les GUADALUPE, els ZACARIES i els ELEUTERI PUBLICITAT Demaneninvestigar elfitxatgedeBale L’eurodiputat conservador belga, Derk Jan Eppink, ha demanat a la Comissió Europea (CE) que investi- gui el fitxatge de Gareth Bale pel Reial Madrid, que ha costat prop de 100 mi- lions €. Eppinkva asse- nyalar al seu llocweb que “el Reial Madrid té un deute aproximat de 600 milions €, finançat en gran mesura per Caja de Ma- drid, un banc regional que ara és part de Bankia”. “Bankia, un banc recent- ment salvat a través de l’ESM (Mecanisme d’Es- tabilitat Europeu) per no menys de 18.000 milions d’euros, ara dóna suport a aquesta compra per part del Reial Madrid també”, va remarcar. TWITTER @riverwave07 «RajoycontestaaMasqueenel 2016, el ya estara en el consejo deadministraciondeTelefonica odeEndesayquelesudamucho lo que haga.» @ceskfreixas «Sense desobediència no arri- barem a la independència. Ens calen persones compromeses, no pas gent de partit.» @junqueras «El 2014 hem de decidir el nos- tre futur, i farem tot el q estigui a les nostres mans perquè sigui així.Laindependènciacommés aviat millor» @mikepoch «1.- Estic observant que les gransempresesamb“sucursal” a#Lleidaestannodridesdenous treballadors amb accents d’al- tres províncies...» @Juli_Juil «Molt bé!! Les terres d Ponent amb el repic d campanes!! #llei- da» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA XAVIER NOVELL El bisbe de Solsona, tot i ser a favor de la consulta, recomana als rectors de la diòcesi que no permetin el repic de campanes per la Diada a les 17.14 hores. PUNT I A PART VALENTÍ SANJUAN El presentador del programa deTV3Etiquetats,segonalaUl- traman del Regne Unit, fins fa 6 mesos corria únicament com a aficionat popular. Quan la vegueu feliciteu-la, diumenge en fa 96! Dels fills i família tota LA FOTOTECA La regidora d’Igualtat, Rosa Ball, rep la nova Junta Directiva de Funde Sant Ramon celebra la seva Festa Major envoltat de 6.000 pelegrins

×