Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 05/07/2013

439 views

Published on

TITULAR: Pla per reduir un 50% la mortalitat a les carreteres
FOTO: El Molí de l’Espígol, comparable als Vilars

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 05/07/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 5 DE JULIOL DEL 2013 Plaperreduirun50%la mortalitatalescarreteres Fou enxampat ‘in fraganti’ pels agents de la Policia Local de Lleida quan treia les caixes del vehicle. El Molí de l’Espígol, comparable als Vilars Les excavacions confirmen que eren un “punt fort” del territori dels ilergetes Roba4.800€ entabacdel maleterd’una estanquera GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA ORIOL BOSCH (ACN) p. 03 i Edit. 04p. 05 p. 08 PUBLICITAT Crearan un grup específic de treball per corregir l’alta sinistralitat en motoristes Creixenlessol·licituds d’indemnitzaciópels danysdelainundació p. 07 NÚMERO 1.780 ANY 8 Constaten un increment de lesvíctimes en gent gran, adolescents i xofers joves Cultivavaplantesde mariaenunhivernacle aArtesadeSegre p. 08
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Redondo. Àger, 23 (Bordeta) Fco. de Villalonga. Boters, 25 De 22.00 a 09.00 h Aragonés. Plaça Paeria, 1 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) De 22.00 a 09.00 h Freixinet. Passeig de Ronda, 70 AL·LÈRGIES Parietària 3 = Gramínies 4 = Olivera 2 = Blets 4 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure / Alzina 1 = Troana 1 = Xiprers 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = De l’1 al7 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Lestemperaturesja començaranaserles clàssiquesdepleestiu Sembla que l’estiu es comença a implantar a les comarques de Lleida, ja que avui, només a la Plana de Lleida, es preveu que sigui el dia més calurós de l’any, arribant a temperatures de 36 graus, mentre que les màximes al Pirineu també superarien els 30 graus. Per tot plegat, avui caldrà vigilar amb el sol, sobretot a les hores centrals. El cel, serè en general, i no s’esperen precipitacions, de la mateixa manera que la visibilitat serà bona. 06.50 h 21.48 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 3. 3. Plaestratègicperreduirun50%la mortalitatalescarreteresel2020 Contempla la creació d’un grup específic de treball per corregir l’elevada sinistralitat en els motoristes REDACCIÓ. BARCELONA / LLEIDA El conseller d’Interior, Ramon Espadaler,vapresidirahirlaCo- missió Catalana deTrànsit i Se- guretatViàriaonvapresentarun pla estratègic per reduir la mor- talitatielsaccidentsgreusenles carreteres fins el 2020. Els ob- jectius que vénen marcats per la UE i que el consellerva quali- ficar de “molt ambiciosos” són reduir la mortalitat a les car- reteres en un 50% respecte el 2010,reduirelsaccidentsgreus en un 40% i la mortalitat infan- til en un 60%.També s’ha creat un grup de treball per tractar la sinistralitat en les motos ja que com va explicar el mateix Espa- daler “és un tema que ens preo- cupa perquè les dades de sinis- tralitat en aquest grup no avan- cen cap on ens agradaria que ho fessin”. El conseller d’Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, vaanunciarahirqueimpulsaran unplaestratègicfinsa2020per reduir a la meitat la mortalitat a lescarreterescatalanes,un40% els ferits de gravetat i un 60% els accidents mortals infantils. Espadalervaexplicarqueaquest pla,queintentaràteniracabata finals d’any, tractarà de trobar estratègies innovadores així com utilitzar aquelles que han resultatefectivesieficientscom fomentar l’educació viaria, la persuasió,aplicarmesurescoer- citives o millora les infraestruc- tures. Espadaler va considerar que “malgratestarenelboncamícal El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va explicar ahir els principals punts del pla estratègic LAURA ROMA (ACN) Mésvíctimes engentgran, adolescents ixofersjoves La mortalitat per accidents de trànsit es dispara en els majors de 76 anys, adolescents i joves conductors, segons un informe presentat ahir per la Unió Cata- lana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UCEAC). A partir dels 16 fins els 22 anys, es registra un augment dels ac- cidentsmortals,relacionatsamb l’ús de motocicletes. El patró es repeteixamblespersonesgrans, però en aquest cas, les víctimes sónmajoritàriamentvianants.El presidentdel’UCEAC,JuliánLó- pez Zaballos, va subratllar la necessitatd’implementarmesu- resperreduirlasinistralitatdels majors de76 anys, com senyals detrànsitmésgransosemàfors que informin dels segons que falten per creuar el carrer. Amb tot, el perfil de la víc- timaenaccidentdetrànsitésun home,demenysde40anys,sol- terifillúnic.Viualaprovínciade Barcelona (on es produeixen la meitat de les víctimes de Cata- lunya) i molt concretament a l’Àrea Metropolitana de Barce- lona.Pateixl’accidentundiven- dres o un dissabte, durant una operació sortida de vacances o d’algun pont més que no pas en tornar. Un 60% menys de mortalitat infantil Els accidents greus també es volen reduir en un 40% en una dècada Espadaler vol tenir el pla llest a final d’any Combinarà estratègies innovadores i aquelles que ja són efectives “Cal fer un salt qualitatiu” També es crearà un reglament per garantir el bon funcionament de la comissió de trànsit fer un sal qualitatiu perquè els objectiussónmoltambiciosos”. Per això també s’ha creat un grup de treball especialitzat en tractar de reduir la sinistralitat dels motoristes, el conseller va recordarqueaquest“ésuntema preocupantjaquelesdadespo- driensermillorsinoenshemde conformar”.Aquestequipespe- cialitzat en motos estarà repre- sentat per el Servei Català de Trànsit (SCT), la Conselleria de TerritoriiSostenibilitat,lad’En- senyament, la Federació Ca- talanadeMotociclismeilaDivi- sió de Tràfic dels Mossos d’Es- quadra i “tractarà d’aprofundir en les causes de la sinistralitat i de trobar noves estratègies per tal de corregir aquesta tendèn- cia” en paraules del conseller. Segonslesdadesdequèdis- posaelServeiCatalàdeTrànsit, els morts en accident de trànsit a les carreteres catalanes s’han reduït de 110 en els sis primers mesos de 2012 a 70 en els ma- teixos mesos de 2013, unes da- desqueEspadalervaconsiderar “positives”. Unaltrepuntdelatrobadava ser la proposta de creació d’un Reglament de funcionament de la comissió, la finalitat del qual és regular-ne l’operativitat per fomentar la participació i la im- plicacióactivadetotselsactors que intervenen en la seguretat viària,aixícoml’aplicaciódeme- suresefectivesiinnovadoresper reduir els accidents. EL MES PASSATHI VAN MORIR 8 PERSONES De les 21 persones que en el que portem d’any han mort a les carreteres de la demarca- ció de Lleida, el 38%van per- drelavidaenaccidentsquees van registrar el mes passat. I és que les carreteres de Llei- da hanviscut enguanyel mes de juny més tràgic en els úl- tims 7 anys amb 8 morts en accidents de trànsit. Aquestaxifratrencalaten- dènciadedescensdelasinis- tralitat registrada en els pri- mers mesos de l’any. Tant és aixíquefinsal21demarçvan morir a les carreteres de Po- nent només 8 persones, la mateixaxifraqueentotelmes de juny. L’any passat aquest mes van perdre la vida 4 per- sones, mentre que el mateix mes del 2011 van ser 3 i el 2010 només una. L’accident més greu del mesesvaproduirel16dejuny passatquandosveïnsd’Agra- muntvanperdrelavidaenuna col·lisió frontal entre dos tu- rismes a la carretera C-14 a l’altura de Tàrrega. Es tracta del’únicaccidentambdosvíc- times mortals de l’any a les carreteres de Ponent. El mes nova començar bé, ja que l’1 de juny va morir un veí de Lleida de 59 anys en una col·lisió frontal entre un turisme i un tot terreny a Al- fés, a la carretera C-12. Una setmanaméstardunnoide17 anys, va perdre la vida en un altre accident després de xo- carelciclomotorenelqualvi- atjavaambuntotterrenyaAl- farràs a la carretera C-26. En el darrer accidentva morir un camioner a Ribera d’Ondara. Imatge de l’accident del passat 16 de juny a la C-14 a Tàrrega Unmesdejunynefastalescarretereslleidatanes BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. Afirmava el doctor Rojas-Mar- cos que les tasques voluntàries altruistessónunmitjàperman- tenir relacions afectuoses, co- municar-nosiconviure.Iestàde- Una vegada més, els dos dipu- tatsprovincialsdelPartitPopu- lar utilitzen la demagògia i la mala praxis política per extreu- reunrèditpolíticqued’altrama- nera no tindria. El PP sempre utilitza de ma- nera barroera i poc ètica temes seriosos que són importants i preocupenalesterresdeLleida, enaquestaocasió,fanservirl’IR- TA per manipular i tergiversar laveritatideixarenevidènciala gestióielcompromísambelter- ritori del govern de la Diputació de Lleida i alhora la de la Gene- ralitat de Catalunya. Aquest cop en el Ple de juny, atravesd’unamociósobreelfu- turdel’IRTAaLleida,elsdosdi- putats populars van posar en dubtelacontinuïtatdelalíniade genètica i millora animal i amb la complicitat del Grup del PSC vandemostrarladeslleialtatins- mostratquelabonaconvivència estimula en nosaltres l’alegria, alleujalatristesaiconstitueixun antídoteficaçcontraelsefectes nocius de moltes calamitats. Això és el que cada any rea- litzenmésd’uncentenardemo- nitorsimonitoresdelleureatra- vés dels Centres d’Esplai Cristi- ans(CEC)delaFundacióVerge Blanca de Lleida. La seva tasca, que com si es tractes de cava- llers de lluent armadura defen- sen l’educació en el lleure per a tots els infants, sense importar la seva raça, religió o condició econòmica,esveudiluïdaenno- ticiesdedesgraciesicrisis,sen- se reconeixement social. Però darrera aquestes ac- tivitats que no són trending to- picperalsmitjans,onmilersd’in- fants s’ho passen d’allò més bé durant uns dies de l’estiu, hi ha unafeinanonoméslogísticaide programaciód’activitatssinóde treball de valors, de buscar ob- jectiuseducatiusperaconseguir amb aquests infants. Aquest centenar de guardians silencio- sosnoreclamencomapremiper la seva contribució a la millora de la nostra societat futura un sou, la seva recompensa salari- al es veu augmentada i no reta- llada en aquests temps, ja que com deia a l’inici la tasca de vo- luntariat estimula en nosaltres l’autoestima i ens recompensa ambelplaerdecontribuiral’ale- griadelsnostressemblantsil’or- gull de participar en el funci- onament o millora de la soci- etat. Latascadevoluntariatnono- més suma anys a la vida, sinó quetambéinjectavidaalsanys. Per concloure a la meva cro- adapersonalperaunreconeixe- ment social més gran, no no- mes als monitors/es del CEC, ni alsmonitors/esdequalsevolen- titat o agrupament de lleure, si no a tot voluntari/a de qual- sevol entitat que contribueix a l’enfortiment del teixit associa- tiu;voldriadesitjar,quetotesles activitats que es realitzaran du- rantaquestestiuonpodrangau- dir més d’un miler d’infants, no només funcionin i aconseguei- xinlasevatascaeducativa,sinó que també faci que la societat pugui veure quin gran actiu te- nimalnostrepaís,imésconcre- tament a les nostres contrades dedicats/desambànimaaacon- seguirunsomriureacadainfant. titucional vers la Diputació de Lleida ja que malgrat el presi- dent Reñé, coneixedor de la re- percussiódel’IRTAidefensoren tot moment dels interessos del territori, va proposar analitzar amb més profunditat i de ma- nera conjunta el tema en un al- treple perònialPPnialPSCels va convenir per pur rèdit polític arribar a cap acord. Si realment els diputats del PPespreocupenpelsproblemes de les comarques lleidatanes i pretenen donar veu al territori, els hi aconsellaria que influïssin amb més incidència en les deci- sions que duen a terme els seus companys de Partit a Madrid i que instessin al Govern de Ra- joyaquepaguid’unavegadaper totes el deute a Catalunya . Hem de reiterar que el Go- vern de Convergència i Unió i tambéelConsellerPelegrísem- pre han apostat fort pel sector agroalimentaridelesnostresco- marques. Així mateix, ha mani- festat repetidament que mai el Govern estarà d’acord en que l’IRTA tanqui les seves portes a Lleida, així com també sempre s’ha estat contundent alhora de defensar l’ exclusivitat de Llei- da en Agrònoms, Veterinària i Forestals. Aquest dies han sorgit mol- tes veus acreditades en defen- sa de la seva tasca i continuïtat. És un tema que ve de lluny. Di- ferents Governs de la Generali- tat de Catalunya han fet una aposta clara per garantir la se- va continuïtat al ser un Centre capdavanter en la recerca i la investigació. Hem de recordar que el con- selld’administraciódel’IRTAés el legitimat per prendre decisi- onsdereorganitzaciósegonsles seves necessitats i en aquest consellhiésrepresentadalaUni- versitatdeLleida,partícipdoncs també de les decisions. El tras- llat dels tres investigadors de- dicatsalagenèticaimilloraani- maldeLleidaaCaldesdeMont- bui ve motivat per l’aprovació dels diferents projectes amb la Universitat de Lleida, especial- ment en l’àmbit porcí. L’IRTAha de ser fort en aquells àmbits on elteixitproductiuiindustrialho ésienelsterritorisonaixòesdó- na.L’IRTAaLleidahadeserfort en fructicultura, en producció porcinaienindustriahortofruc- tícola. L’IRTA és un referent en re- cerca, innovació i productivitat en el sector agroalimentari. Els trasllatsdelsseusinvestigadors responen a les necessitats de funcionament i a criteris d’efici- ència i eficàcia. Per garantir aquesta solvència científica, aquests trasllats sempre s’han anat succeint. Cal recordar que l’any 2006 amb el govern del PSC, el trasllat de l’enginyeria ambiental,amb90personesim- plicades, esvadesplaçardeLlei- da a Mollet del Vallés. La Diputació de Lleida sem- prehadefensatidefensaràl’IR- TA. El compromís de la Diputa- ciódeLleidaambl’IRTAdatadel 1994 quan el llavors president de la Institució, Josep Grau, va signar l’adhesió al conveni de col•laboració per la gestió d’es- tacióexperimentaldeLleida.En- guany, el pressupost s’ha fixat en70.000euros. Lavoluntatde col•laboraciócontinuaràmante- nint-secomfinsara.Elpresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, hamanifestatquemaiac- ceptariaquel’IRTAperdéselseu pes decisiu que representa pel sector agroalimentari català. Finalment, cal recordar que L’IRTA, tal i com indica la legis- lació vigent (Llei 4/2009), té com a missió principal contri- buir a la modernització, la com- petitivitatieldesenvolupament sostenible del sector agroali- mentari i al proveïment d’ali- ments sans i de qualitat al con- sumidor,onLleidahijugaunpa- per molt destacat. DiputacióiGovern, compromesosambIRTAiterritori Elsomriure d’un infant DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La xacra de la sinistralitat viària és una qüestió recurrent que volen resoldre totes les administracions. És cert que el grau d’accidentabilitat ja no és tan elevat com en anys enrere, però ara que s’ha aconseguit reduir els efectes, cal arremangar-se més que mai per reeixir i rebaixar la xifra de víctimes encara més. Per aixó, des de la Conselleria d’Interior de la Generalitat s’ha anunciat que s’impulsarà un pla estratègic per minvar els estralls de la carretera de cara al 2020. Es parla, com no pot ser d’altra manera, d’assolir un “salt qualitatiu” en la conducció. No serà fàcil: els vehicles ja són segurs, ara cal conscienciar els xofers de la seva responsabilitat. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Carreteresméssegures La tasca de voluntariat no només suma anys a la vida, sinó que també injecta vida als anys El reconeixement social més gran, no només als monitors del CEC, sinó a tot el voluntari que contribueix a enfortir el teixit associatiu President dels Centres d’Esplai Cristians Lleida Òscar Costa Vázquez La Diputació de Lleida sempre ha defensat i defensarà l’IRTA. Enguany el pressupost s’ha fixat en 70.000 euros i la voluntat de col·laboració seguirà L’IRTA és un referent en recerca, innovació i productivitat en el sector agroalimentari Rosa Pujol Esteve Vicepresidenta de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 5. 5. REDACCIÓ. LLEIDA L’AjuntamentdeLleidavaorga- nitzarahirunasessiótècnicaper l’equip de govern i funcionaris d’habilitació nacional sobre el projectedeLleideReformadel’ AdministracióLocal,onl’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va dir que cal “eliminar ministeris redun- dants, que tenen competències autonòmiques, és el que dona- ria credibilitat a la reforma de l’Administració” Ros també va mostrar la seva preocupació perlareformadel’Administració prevista pel Govern Central i va qüestionar l’estalvi que pot su- posar aquesta modificació: “Ho veiem amb una gran preocupa- ció, perquè no ens creiem les xi- fresd’estalviqueesfananardes del govern de l’ Estat. Ros, amb els emprenedors i participants al programa Yuzz, entre d’altres EmprenedorsdelPCiTAl, aSiliconValleyper2nany Jordi Pifarré i Miquel Simon, amb el projecte Eficrea REDACCIÓ. LLEIDA Un equip d’emprenedors delVi- verdeFormacióProfessionaldel ParcCientíficiTecnològicAgro- alimentarideLleidaviatjaràaSi- liconValleyviaFundacióBanes- to. L’alcalde, Àngel Ros, des- tacà que és el 2n any que joves empresaris del Parc assoleixen labecaperferunaestadaalazo- naqueaculllesmajorscorpora- cions tecnològiques del món ai- xí com nombroses empreses en formació(start-ups).Al2012,va ser la firma devideojocs Plunge Interactive, delViverTIC, la que vaviatjar a Califòrnia i enguany seràeltorndeJordiPifarréMon- ne i Miquel Simon Esteve, amb el projecte Eficrea, que ofereix solucions en les fases de fabri- cacióicomercialitzaciódelacer- vesaartesana.“Caldestacarque en una convocatòria tan reduï- da i tan especialitzada, empre- nedors del PCiTAL, d’un o altre viver aconsegueixen cada any aquesta beca”, va dir Ros. Rosproposaeliminarels “ministerisredundants” Sessió sobre la Reforma de l’Administració Local Roba4.800€entabacdel maleterd’unaestanquera La Urbanava detenir el lladre quan treia les caixes REDACCIÓ. LLEIDA LaGuàrdiaUrbanavadetenirdi- mecresunhomede42anysiori- ginari de Romania com a pre- sumpteautordelrobatorideta- bac valorat en 4.887 € de dins del cotxe de la propietària d’un estancdelaciutat.Capaquarts de cinc de la tarda unveíva avi- sar la policia en veure un home robant en un vehicle estacionat al carrer Pi i Margall. En arribar allloc,elsagentsvansorprendre elpresumptelladrequanestava traient unes caixes del maleter del vehicle. L’home va fugir cor- rent però va ser detingut poc desprésalcarrerAlfredPerenya, amb un tornavís a sobre. La Ur- banava comprovar que el turis- me tenia un vidre trencat i que dins les caixes del maleter hi havia 1.152 paquets de tabac, pots i bosses de tabac de liar. MajorpresènciadelaJuliàCarbonellaLleida LaDiputacióilaJuliàCarbonellintensificaranlaprogramació del’orquestraalterritoriatravésdelPlaEstratègicperaquest 2013 que preveu més presència a les comarques de Lleida. Éxitparticipatiual’inicidelcicleNaturaalsParcs Unes 100 persones participen a la 1a activitat d’aquesta ini- ciativa, que vol apropar a la ciutadania, en especial infants, els parcs i places de la ciutat amb activitats mediambientals. DIPUTACIÓ DE LLEIDA AJUNTAMENT DE LLEIDA HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) REDACCIÓ. LLEIDA Brasil,Perú,Bolívia,Togo,Sene- gal, Camerun, Gàmbia, Kenya i els camps de refugiats sahrauís aAlgèria,sónelsindretsd’Amè- ricaLlatinaid’Àfricaonesduran a terme els tretze projectes de cooperacióaldesenvolupament que enguany l’Oficina de Co- operació al Desenvolupament (OCDE) de la UdL finança amb 50.028 €. Els diners provenen del 0,7% de part dels ingressos propis de la Universitat i de l’aportació voluntària en nòmi- nesimatrículesdel’estudiantat i personal de la Universitat de LleidaadheritalacampanyaDó- na el teu 0’7. A més, l’OCDE també ha re- partit11.400€en19ajudesper amobilitatsolidària,jasiguiper a fer estades integrades en la formacióregladadelaUdL,com Brasil, Perú, Gàmbia, Kenya o Camerun Són alguns dels països on es durà a terme l’actuació cooperativa Majoria de projectes agrícoles i ramaders Del total de 13 projectes, 7 tenen a veure amb impulsar aquests sectors L’OCDE també ha repartit 11.400 euros A través de 19 ajudes establertes per a mobilitat solidària LaUdLengegatretze projectesdecooperació aÀfricaiAmèricaLlatina Enguanydestinarà fins a 50.000 euros provinents del 0,7% amobilitatperiniciaraccionsde cooperacióinternacionalaAmè- rica Llatina i Àfrica. Quant als projectes, coordi- natsmajoritàriamentperprofes- sorat -tot i que també per estu- diantat i personal d’administra- cióiserveis-,esdesenvoluparan, 8 a Àfrica i 5 a Amèrica Llatina. D’aquests,7, tenen aveure amb activitats agrícoles i ramaderes (produccióagroecològica,horts comunitaris, agricultura soste- nible, pastures), 2 dels quals in- corporenamésobjectiusrelaci- onats amb el canvi climàtic; 2, sóndel’àmbitdelasalut(ofatal- mologia i fisioteràpia); 1, del de la psicologia (suport a les vícti- mes de la violència domèstica); 2, tenen a veure amb l’educació (plurilingüismeiformaciódedo- cents); i 1, a investigar el fenò- mens de les migracions. Tarruella:“CiUseguirà treballantperlespimes” REDACCIÓ. LLEIDA Dinsdelestrobadesperiòdiques del grup parlamentari de CiU, la diputadaTarruellaTarruella i els senadors RamonAlturo i Manel Plana van dir que seguiran tre- ballant per defensar les pimes. Incendienunagranjade conillsapeudel’autovia REDACCIÓ. LLEIDA Una vuitantena de conills van moriralatardaarrand’unincen- diqueesvaproduirenunagran- ja vorade l’autovia.Vanpartici- par-hi 5 dotacions de Bombers. Currículumd’educació infantildeprimercicle REDACCIÓ. LLEIDA La Sala Jaume Magre de Lleida va acollir ahir al matí la presen- tació del currículum i orientaci- onsd’educacióinfantildeprimer cicle. L’enderrocdeCavallers finalitzaràavuialmatí REDACCIÓ. LLEIDA La Paeria preveu que el solar de Cavallers 50-52 estigui net a 1a hora de demà al matí i després s’iniciaran els treballs de reforç de les mitgeres al descobert. BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 05 LLEIDA
 6. 6. MIREIA CAÑADAS / LÍDIA PÀMIES. LLEIDA Roberto Fernández Díaz és rector de la Universitat de Lleida des del 2011. Des de llavors, la UdL s’ha vist im- mersaensituacionscrítiquesenl’àmbiteconòmic,fent que s’arribi a qüestionar la tasca del nou rector. Quina és la tasca que desenvolupa un rector? Un rector és com un director d’orquestra, ha de saber una mica de tot però no és especialista en res, sempre hi ha una persona que en sap més. Tot i així, tens una certacapacitatdeliderar,perquètotselsmembresque treballen a la universitatsoninbé i laplatea, és a dir, els alumnes, tinguin un ensenyament de qualitat. Com va rebre el càrrec amb la que està caient? Sabiaqueelstempsquevenienerendifícils,certament hededirquenotantcomhemvistdesprés.Alasetma- nad’estaralRectoratvaigrebrelanotíciaqueensreta- llaven 6’8 milions €del pressupost ja aprovat. Cal dir que ens hovan dir al juny, quan la meitat de l’anyja es- tavagastat.Peròalgúhad’estardavantdelainstitució i ja no importa la conjuntura que tinguis. Quins objectius es va marcar per la Universitat? Portar-laabonport.Assumirqueaquestssónunstemps de plom i que hem de fer que la docència, la investiga- ció i la gestió resisteixin. Sincerament crec que ho es- temaconseguint.Amés,nohemdepensarambuname- na devictimisme, no tenim tants diners com abans, pe- rò hem de seguir donant el mateix servei. Com definiries l’estat de la Universitat ara? Quant a l’estat econòmic, no sé si catastròfic o calami- tós, en tot cas molt difícil. Ara bé, anímicament, la gent està enfadada per les retallades, però hi ha una comu- nitat entusiasta, compromesa, que ha agafat la res- ponsabilitat de passar aquest temps tant difícil sense queesnotienl’eficàciadelacasa.Idesdelpuntdevis- ta de la gestió que estem fent, estem fent reformes in- ternes,perquèquanvinguintempsmillorspuguem,una altra vegada, fer un salt qualitatiu cap endavant. Està en perill la universitat pública? No. La universitat pública no està en perill, està en una situaciódifícilperquètédoselementsencontra.Peruna banda, el tema econòmic, la Generalitat ens deu 19 mi- lions €. I per l’altra, també hi ha un perill amb la refor- masobreelmodeluniversitariquevolenelsgovernsde català i espanyol. Una altra cosa és que alguns interes- sos d’un altre tipus vulguin desprestigiar les universi- tats públiques per reforçar-ne les privades. Com s’administren els diners de la universitat? Quan jo em gasto un euro, passa per cinc mans. Som la tercera universitat més transparent en el tema econò- mic d’Espanya. El rector no pot gastar ni un euro sense que passi per cinc controls. Fixeu-vos que amb la que està caient no hi ha cap rector, vicerector o gerent im- putats en tota Espanya. Si el rector no truca a la policia, aquesta no pot entrar a la universitat, però fa temps, recordem que va entrar. Ho va autoritzar vostè? Sí, sí. Vaig ser jo. En aquesta casa, des de que estic jo, s’han fet com a mínim unes cinc o sis tancades. En tres d’elles he anat a visitar els tancats i els hi hem facilitat tot perquè eren justes. En aquestes tancades hi ha ha- gut pau, tranquil·litat... Però una altra cosa és quan al- gú vol ocupar l’edifici, quan persones no universitàries -algunes buscades per la policia-, volen impedir que entrin treballadors i alumnes. En aquest cas, el rector té la necessitat i l’obligació de garantir la docència i el patrimoni de la universitat. Una cosa és protestar i l’al- tra és ocupar un espai que és de tots perquè creus que tens la raó universal. Enguany s’ha estalviat gairebé un milió pel que fa a les administracions (telefonia, tancar edificis en períodes no lectius...). Per què no es feia abans? El rector assumeix tota la història de la universitat, tot elques’hafet,inoparlaràdelpassat,nocomentaràac- cions del rector Porta o del rector Vinyes, perquè toca assumir l’herència de la casa, administrar-la i anar cap endavant. Mai he comentat res dels anteriors rectors, perquè el context de cada decisió explica aquesta. Aquests diners que s’han estalviat (un 1% més que l’any passat), en què s’invertiran? En què es noti menys la reducció de l’aportació de di- ners que cada anyfa la Generalitat. Hem de fer les ma- teixes coses ara que abans, quan la Generalitat ens in- gressava 6,8 milions € més cada any. Amb aquests es- talvis no tenim dèficit. És cert que ara tenim deute, ja que la Generalitat ens deu diners. El pressupost de la Universitat és més baix que el d’altres universitats catalanes, però en canvi el deute de la Generalitat, en proporció, és més gran. Creu que hi ha un tracte discriminatori? No.Entermesabsolutsésevidentquetenimmenysdi- ners perquè les altres tenen més estudiants. En termes relatius, he de dir que la UdL té la sensació que el trac- tequetélaGeneralitatéselmateixquesempreiésequi- tatiuamblarestad’universitats.Elqueheditalguncop és que donat que nosaltres mai hem tingut cap dèficit, quanhemvantreureels6,8milionsvaigdirquenom’ho traguessin perquè no han de tractar igual les universi- tatsquesítenendèficitperquès’hangastatmésdelque havien de gastar, que nosaltres que teníem una políti- ca d’austeritat. Aquí sí que va haver-hi discriminació. Es diu que davant de la reducció de beques, la UdL cedirà del pressupost ajuts a estudiants que compleixin els llindars. Amb l’economia tant reduïda, com sobreviurà la universitat? Mirin, del pressupost que tenim, hi ha coses que ja es- tan situades, però sempre hi ha un marge per fer políti- ca, perquè tu agafis aquells diners i els posis a un lloc o a un altre. Des de que jo sóc rector, el pressupost del rectorat ha disminuït un 32%. Hem tret diners del Rec- torat i l’hem passat a altres partides de docència, de departaments... Elsvicerectors també han reduït el seu pressupost.Vam pensar que allò prioritari era que nin- gúésquedésforaperqüestionseconòmiques,peraixò hem buscat sota les pedres 30.000 € per posar-los a disposició d’aquells estudiants que no es puguin per- metre la matrícula. Jo li dec tot a la universitat i, per ai- xò, no vull que cap estudiant de la UdL es quedi sense estudiar per motius econòmics. Des de la Generalitat no se’ns faciliten més estudis relacionats amb l’agroalimentària i la veterinària. Com veu aquest fet? Aquest és un tema molt complex. No és tant quelaGeneralitatnovulguiqueLleidas’es- pecialitzi en temes agroalimentaris, sinó que amb algunes decisions no és cohe- rent amb el desig que compartim Gene- ralitat i UdL. Decisions que es prenen en el dia a dia, van al contrari dels acords que hem pres que Lleida tingui quatre grans especialitats: agroalimentari, bi- omedicina, tecnologia i sostenibilitat, i desenvolupament social i territorial. Seguint amb el sosteniment econòmic de la Universitat, com repercutirà la disminució d’alumnes de màster? Perquè s’ha invertit en uns màsters que realment no tenen l’èxit esperat. La matrícula de màsters és molt complexa, la de grau estàmésnormalitzada.Nosaltreshembonificatun30% lamatrículadelsmàsters,ésadir,alferlamatrícula,els estudiants de màster pagaran un 30% menys. Això és així per protegir els estudiants que puguin fer màsters i per protegir, també, els nostres màsters. Seguint amb els màsters, es preveu la incorporació d’algun més o pel contrari la supressió d’alguns? L’any que ve es posarà en marxa un màster en la Crea- ció d’Empreses Audiovisuals Internet iTelevisió, dirigit per Manuel Campo Vidal, el President de l’Associació deTelevisionsEspanyoles.Seràunmàsterpunterid’un tema apassionant i que tothom diu que serà el futur. Es preveu nova pujada de les taxes universitàries? No. No depèn de mi, però pel que sabem del secretari general d’Universitats, no apujaran les taxes. Quina importància té la UdL en la societat civil? Sols una dada: els últims 40 anys, hem posat 30.000 estudiants al mercat social lleidatà, dels quals 25.000 s’han quedat al territori. La UdL ha canviat la societat deLleida,pertantésabsolutamentestratègicaicabdal pel desenvolupament de la societat lleidatana. Com veu l’oposició i el teu futur com a rector? Nosésihihaoposició,m’agradariapensarqueno.Ha- vent perdut, em vaig dirigir al meu despatx, i em vaig posar al servei dels rectors Porta i Viñes. Mai vaig fer oposició, perquè a la universitat no hi ha ni govern ni oposició,aixòésalParlament.Elmeufuturestàa2anys vista, llavors em preguntaré quina força tinc, quina em veuen i si em suporten o no. Entrevista Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida “Lidectotalauniversitat” 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 7. 7. Lafacturapelsdesperfectes delesriuades,‘increscendo’ Els afectats presenten 500 sol·licituds d’indemnització, quan se n’esperaven 300 REDACCIÓ. VIELHA Jahanpassatduessetmanesde les inundacions a l’Aran i el Pa- llars i la factura pels danys oca- sionats per l’aigua no para de créixer. Segons va avançar ahir Ràdio Lleida, el Consorci de Compensaciód’Assegurancesja han rebut gairebé 500 sol·lici- tudsd’indemnització,quann’es- peraven unes 300. La quantitat a abonar als damnificats,voreja els 40 milions d’euros, però els peritatgesencaranohanacabat. Una vintena de pèrits del Consorci treballen sobre el ter- renyperrevisarcadascunadeles 492reclamacionsd’indemnitza- cions que ha rebut, fins al mo- ment.Elspropietarisde275ha- bitatges, 145 comerços, 58 ve- hicles, 21 indústries i els titulars públicsd’11obrescivilshanpre- sentatreclamacionsperlesdes- trosses. El Consorci ja ha començat a pagar aquelles destrosses més Un dels accessos al Parc Natural de l’Alt Pirineu restablert al 100% DAAM La Generalitat ha començat a treballar aquesta setmana, de formacoordinadaambelsens locals afectats, per recuperar elsaccessosmésprioritarisdel Parc Natural de l’Alt Pirineu, sobretot camins i ponts pro- persalsrius,malmesosperles riuades del 18 de juny passat. Les primeres actuacions se centren en la pista de Boet, a Àreu,ienelcamíruraldelFor- netilapistadeBonabédelmu- nicipi d’Alt Àneu. OBRES PER ACCEDIR AL PARC DE L’ALTPIRINEU senzilles d’avaluar. Són 70.000 euros que corresponen a 39 sol·licituds.L’entitatescompro- met a acabar la gestió de la si- nistralitat en els propers 3 o 4 mesos, amb excepció d’aquells danys que puguin ser d’especi- aldificultat,comperexempleles afectacions a les carreteres. PUBLICITAT Larelacióde religiososamb lasocietat, temadedebat L.CORTÉS (ACN). LES AVELLANES El Monestir de les Avellanes acull ahir i avui les 4s Jornades sobre la Història de l’església o lareligiositat.Enguany,latroba- da se centra en la relació entre els monestirs i el món a l’Euro- pamedieval,ésadir,quinarela- ció tenien les comunitats religi- oses amb la societat. La inau- guració ha anat a càrrec del doctor LluísTo de la Universitat deGironaamblaponènciaPeti- tes Viles i monestirs a la Catalu- nyaVellaal’entorndel1.300.Se- guidament, el president de la Confraria de Campaners de Ca- talunya,IgnasiCortés,hafetuna mostra de tocs de campana, un ofici que s’està perdent. Morunadonaquanfeia unarutaperMont-rebei REDACCIÓ. ÀGER Una dona francesa de 54 anys va morir ahir a Mont-rebei quan feia sola una travessa caminant del Pont de Montanyana a Cor- ça.Tot apunta causes naturals. BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 07 COMARQUES
 8. 8. Alcarràsmananetejaruncentenardesolars LaRegidoriad’Urbanismedel’Ajuntamentd’Alcarràshasol·li- citat en les darreres setmanes a un centenar de propietaris de solars de la vila que els netegin i arrangin per millorar la seguretat del veïnat. AJUNTAMENT D’ALCARRÀS Agramuntmilloralaseguretatenunaavinguda L’Ajuntament d’Agramunt va iniciar dimarts una actuació a unadelesvoreresdel’avingudaMariàJolonchpergarantirel pas adequat als vianants, ja que fins ara els vehicles podien envair la zona peatonal. AJUNTAMENT D’AGRAMUNT REDACCIÓ / ACN.TORNABOUS Lacampanyad’excavacionsque s’està portant a terme al jaci- ment iber del Molí de l’Espígol deTornabous(Urgell)hapermès confirmarquel’enclavamentera un ‘’punt fort’’ o potser fins i tot la capital de la tribu preromana dels Ilergetes. Així ho ha as- segurat el conservador del Mu- seud’ArqueologiadeCatalunya, JordiPrincipal,quehaafegitque amb només un terç del nucli ur- bà excavat és molt difícil preci- sar quanta gent hi podia viure. Els treballs han permès desco- brir torres i fortificacions del segleVIIa.C.quefinsaranomés s’haviendocumentataljaciment dels Vilars d’Arbeca. Elsarqueòlegsvalorencoma ‘’mésquepositiva’’lacampanya d’excavacions que es va iniciar el passat mes de febrer al jaci- mentdelMolídel’Espígol.Jordi Principalhadestacatque‘’s’han obtingut dades que no esperà- vem’’ i que bàsicament han po- gut confirmar i constatar que pelsvoltsdelsegleVIIa.C.elMo- lí de l’Espígol era un jaciment molt important. En aquest sentit, també s’ha pogut comprovar com el poblat es va anar eixamplant al llarg dels segles, fins al seu final, al segle IVo III a.C., amb el desco- brimentd’unesmuralles‘’queno esperàvem’’.Amésamés,elsdi- ferentssondejoshanpermèsals investigadors comprovar que l’entramat urbà del poblat dis- posavad’espaispúblicscompla- ces, s’ha pogut veure l’articula- ció de les cases i també desco- brir una xarxa de clavegueram quenoesteniaconstànciadela seva existència. ElMolídel’Espígolerauna ciutatcomparablealsVilars Les excavacions confirmen que es tractava d’un “punt fort” o la capital ilergeta LA CAMPANYA ACABARÀ AL SETEMBRE Els treballs arqueològics d’ex- cavació i consolidació/restau- ració del jaciment del Molí d’Espígol finalitzaran a finals del proper mes de setembre, segonsvanferpúblicahirelde- legat del Govern a Lleida, Ra- mon Farré, i el director dels ServeisTerritorialsdeCultura, Josep Borrell, en el transcurs de la seva visita al recinte, acompanyats per l’alcalde de Tornabous, Amadeu Ros. PUBLICITAT LaFiradel Ferroaplega 53forjadors detotl’Estat Aquest cap de setmana MARTA LLUVICH (ACN). SORT El foc serà el protagonista aquest cap de setmana a Alins, a laVall Ferrera. Aquesta locali- tat pallaresa celebra la 4a Fira delFerroPirinenconuntotalde 53 forjadors treballaran el ferro en directe. La majoria de forja- dors vénen de Catalunya però unadesenadelarestadel’Estat. La Vall Ferrera ha estat tradici- onalmentunidaal’explotaciódel ferrodesd’èpoquesmoltllunya- nes. És per aquest motiu que la vall acull les activitats de la fira comunaoportunitatperdonara conèixer les seves arrels i la se- va vinculació a aquest mineral. Elfoctambéseràelprotagonis- ta de la 5a Trobada de Fallaires del Pirineu. Una desena d’Asso- ciacions falleres del Pirineu es trobaran a Alins. A la fira s’explica l’evolució històrica d’aquesta explotació, quecomençàalavalljafa2000 anys, i continuà després, amb molta més intensitat, durant els segles XVII i XVIII. Una activitat quehadeixatunaempremtacla- raalaVallFerreraenelpatrimo- ni històric i cultural. PortAinéinauguraelnou ParcLúdicid’Aventura REDACCIÓ. RIALP Més de 300 persones van gau- dirdelprimercapdesetmanadel nou Parc Lúdic i d’Aventura a Port Ainé, un espai d’activitats especialment dirigides al públic familiar,onelsméspetitspoden desenvolupar activitats d’aven- tura i muntanya. Noucicled’FPaLaSalle d’EmergènciesSanitàries REDACCIÓ. MOLLERUSSA L’associacióDYAdeTàrregaiLa SalleMollerussainiciaranelpro- per curs 2013-2014 el cicle for- matiu de grau mig deTècnic en Emergències Sanitàries, grà- cies a un conveni on entre amb- dues entitats. Cultivava20plantesde ‘maria’enunhivernacle REDACCIÓ. ARTESA DE SEGRE Efectius de la Guàrdia Civil per- tanyents a la Secció de Reserva FiscaldePontsvancomissardi- marts a la tarda un total de 20 plantes de marihuana, que es trobavenenhivernacled’unafin- ca d’Artesa de Segre. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 9. 9. Camachodiuquel’ataquenperquè ésl’unicaanti-independentista Diu que és “rotundament fals” que tingués coneixement que s’estava gravant el dinar a La Camarga ACN. BARCELONA La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha assegu- rat aquest dijous que és “rotun- damentfals”quetinguésconei- xement que s’estava gravant la conversaambVictòriaÀlvareza LaCamarga.Endeclaracionsals passadissosdelParlament,lalí- derdelspopularsaCatalunyaha negat d’aquesta manera la ver- sió del director de Método 3, Francisco Marco, que segons una informació de El Periódico, la gravació de la conversa man- tinguda per la presidenta del PPC i l’exparella de Jordi Pujol Ferrussola, Victoria Álvarez, al restaurant La Camarga la va encarregar un “client habitual” de l’agència de detectius i que aquest hova fer “en nom” d’Alí- ciaSánchez-Camacho.Lapresi- denta del Partit Popular de Ca- talunya ha denunciat un intent de desprestigiar-la perquè és “l’única que diu veritats i que parla de frenar el procés inde- pendentista”. Marco afirma en un escrit remès al jutjat al maig que Sánchez-Camacho tenia “coneixement ple” de l’enregis- trament. El director de Método 3precisaqueelclientquevafer l’encàrrec va demanar inicial- ment una gravadora iva indicar eldia,elllocil’horadelareunió. El portaveu de CiU al Parla- ment, JordiTurull, ha denunciat la“grancontradicció”delalíder delPP,AlíciaSánchez-Camacho, perquè sobreactua i es fa lavíc- tima però, en canvi, té “nul·les ganes d’arribar fins al final” en el cas Método 3. Per Turull, les novesinformacionssobreMéto- do 3 al voltant de la conversa a La Camarga demostren que hi haunacontradiccióentre“laso- bregesticulacióilavictimització” de Sánchez-Camacho i “el pac- te de silenci” que ha firmat per- què no s’arribi fins al final d’aquesta qüestió. Alicia Sánchez-Camacho, ahir als passadissos del Parlament ACN El director de Método 3 l’acusa Marco diu que el client que fa fer l’encàrrec ho va fer “en nom” de Sánchez-Camacho La líder del PPC veu intent de desprestigi Perquè “és l’única que diu veritats i parla de frenar el procés independentista” CiU creu que es fa la víctima i sobreactúa Jordi Turull denuncia la “gran contradicció” amb el pacte de silenci que ha firmat amb Método 3 AGÈNCIES. MOSCOU Rússia,quedimecresvamante- nir un discret silenci davant l’in- cident que va patir el president de Bolívia, Evo Morales, quan l’avió en què viatjava va ser re- tingut més de 13 hores a Viena després que diversos països europeus li deneguessin el per- mís per sobrevolar el seu espai aeri, carrega ara contra França, Portugal i Espanya per la seva gestiód’aquestepisodi.ElKrem- lin ha criticat el comportament d’aquests països i l’ha conside- rat ofensiu no solament per a Bolívia sinó per a Rússia. El Ministeri d’Afers Estran- gers rus ha assenyalat que els actes de França, Espanya i Por- tugal no van ser amistosos ni amb Morales, ja que van tancar el seu espai aeri al seu avió --en el cas d’Espanya, el Govern ha negat aquesta acusació--, ni ambRússia,paísd’onhaviasor- tit el dirigent bolivià després de participar en una cimera bilate- ral. “Les accions de les auto- ritats de França, Espanya i Por- tugal difícilment poden con- siderar-se amistoses amb Bolívia i també amb Rússia”. ElpresidentdeVeneçuela,Ni- RússiacarregacontraEspanya, FrançaiPortugalpeltracteaMorales Considera que han estat també desconsiderats amb aquest país de l’Est Evo Morales, a la seva arribada ahir a la capital boliviana FACEBOOK El president bolivià parla de provocació “No ens intimidaran mai perquè som un poble amb dignitat i sobirania” Maduro acusa Rajoy de menyspreu “¿Què es creu, que els sudamericans som esclaus seus?” colás Maduro, diu que avaluarà la relació amb l’Estat perquè “el que ha fet el Govern d’Espanya és infame, pretendre revisar l’aviód’unpresidentsud-ameri- cà. ¿Què es creu el president (Mariano) Rajoy, que els sud- americans som esclaus seus?”. Moralesva ser rebut ahir a la Pazcomunheroi.“Hasigutuna provocació contra el president i elcontinent.Noensintimidaran ni ens espantaran mai perquè som un poble amb dignitat i so- birania”, va assenyalar just tre- pitjar terra boliviana. ZarzuelaafirmaqueelRei notédinersal’estranger No aclara, però, el destí de l’herència del seu pare AGÈNCIES. MADRID Un portaveu de la Casa del Rei ha assegurat aquest dijous que JoanCarles“notécapcomptea l’estranger”. Aquesta font ha afirmat que la Zarzuela no està en disponibilitat d’informar so- breonvaanarapararl’herència queDonJoan,elparedelMonar- ca, li va deixar en uns comptes de Suïssa, perquè aquestes en- titats no els ha facilitat cap in- formació. Ni tan sols pot confir- mar que la quantitat rebuda fos laquevaapuntar‘ElMundo’,se- gons el qual el comte de Barce- lonatenia729milionsdepesse- tes en tres comptes a l’estran- ger, 375 dels quals els hauria heretatelRei.LaZarzuelaté“la convicció”, afegeix, que es van pagarels“corresponentsimpos- tos” i que aquests diners es va dedicar a pagar deutes. Garanteixen mésbeques menjador AGÈNCIES. BARCELONA TotselsgrupsdelParlamentvan aprovar ahir una moció d’ICV- EUiApactadaambelsaltrespar- tits que estableix que la Ge- neralitat ha d’obrir abans del 17 dejuliolunaconvocatòriaurgent desubvencionsperbecarplaces decolòniesicasalsambl’objec- tiu de garantir que cap nen es queda sense menjar pel fet que els col·legis estiguin tancats, i també durant el curs vinent. Cridaaun ‘Divendres d’Ira’aEgipte AGÈNCIES. EL CAIRE Els Germans Musulmans han instataquestdijousalsegipcisa manifestar-seenl’anomenatDi- vendres de la ira contra el cop militarquehaderrocatMoham- mad Mursi. El nou període polí- tic d’Egipte ja es va posar en marxa ahir al matí amb el jura- ment com a nou cap de l’Estat del país del president delTribu- nal Constitucional Suprem (TCS),elmagistratAdliMansur. BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 09 ACTUALITAT
 10. 10. PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu i el jugador menorquí Biel Medina han arri- bataunacordpercontinuarales filesdelconjuntblaudurantuna temporadamés.El jugador,que va arribar a l’equip lleidatà el passat estiu, ha estat una peça clau pel joc deToni Seligrat. Uncopconcretadalarenova- ció de Biel Medina, el director tècnic del Lleida Esportiu, Jordi Estevevaexplicarqueelmenor- quí“ésuncentralexpertenlaca- tegoria que ens aporta sortida amb la pilota i contundència”. Esteveesvamostrarsatisfetper poder continuar una tempora- da més amb Biel Medina. “Ens felicitemperlarenovació.Lapa- rella de centrals Biel-Mario és laparellaméssolidaiimportant de la categoria”, va manifestar el director tècnic del conjunt blau. BUFANDES A 4 EUROS D’altrabanda,uncopsupera- dalaxifradels100sociselsres- ponsables del Lleida Esportiu han decidit que tots els quevin- guin a retirar l’abonament de temporada tinguin la possibili- tat de comprar la nova bufanda delconjuntblauper4€.Aques- tes bufandes només es podran adquirir per aquest preu en el moment d’adquirir el carnet de la temporada 2013-2014 a les oficines de l’equip lleidatà. Labufandaques’hacreatper aquesta temporada té un nou disseny on s’hi pot llegir Sóc de pedra picada. A més, a la banda desotatambéhiapareixSócdel Lleida a 1a o 3a i la boira, la plu- ja i el fred em fan riure LesoficinesdelLleidaEspor- tiuestaranobertesduranttotel mes de juliol de 16 a 21 hores.A l’agost, l’horari d’atenció al pú- blic s’amplia en horari de matí i tardai,pertant,elsabonaments de temporada es podran adqui- rir de 10-14 i de 17-21 h. Tot- homquidesitgilabufandatam- bélapottrobaralabotigaofici- aldelLleidaEsportiuper10€els nosocisi8elssocis.Elssociste- nen preus especials a la botiga sempre i quan mostrin el carnet delatemporada2013-2014obé elresguarddel’abonamentdela present campanya. ElcentralBielMedinarenova unanyambelLleidaEsportiu El jugador, queva arribar el passat estiu, ha estat una peça clau pel joc de Seligrat ElsBostonCelticsfitxenunentenadorde36anyssenseexperiènciaNBA Els Boston Celtics ja tenen nou entrenador. Després que Doc Rivers marxés a entrenar els Clip- pers, els Celtics han decidit contractar el jove entrenador de 36 anys Brad Stevens, que només té experiència com a entrenador en el bàsquet universitari. AGÈNCIES. BARCELONA El sorteig de la fase de grups de l’Eurolliga de bàsquet, que aquest any tindrà la seu de la Final Four a Milà, esva celebrar ahircol·locantelBarçaenl’ano- menat grup de la mort, amb CSKA, Fenerbahçe, Budivelnik Kíev, Partizan i Nanterre. Elformatdelacompeticióse- rà el mateix de la temporada passada. Els 24 equips partici- pants es dividiran en quatre grups;elsdosúltimsclassificats decadagrupquedaraneliminats de la competició, i la resta juga- ran elTop 16. Els16superviventsesdividi- ran en dos grups, i els 8 millors equipsesjugaranlaclassificació per a la Final Four a les elimina- tòries. ElBarçadebàsquetquedaenquadrat enel‘grupdelamort’del’Eurolliga Els seus rivals són CSKA, Fenerbahçe, Budivelnik Kíev, Partizan i Nanterre El CSKA serà el gran rival del Barça FIRMA FOTO Elspilotsde F-1podenno córrerpels pneumàtics AGÈNCIES. SILVERSTONE Reunióextraordinàriadelspilots aNürburgring.Sobrelataula,les perillosesexplosionsdelspneu- màticsaSilverstone.N’hansor- tit una hora més tard i amb una decisióunànime:boicotejaranel GranPremid’Alemanya,nocor- reran, si divendres o dissabte hi haalgunapunxadacomlesd’An- glaterra.Elspilotsconfien,però, en els canvis que Pirelli ja ha fet peraquestcapdesetmana,can- visconcretamentenlaconstruc- ció dels pneumàtics de darrere. Enrenoutambéalvoltantdels entrenaments que es faran d’aquía15diesaSilverstoneon els pilots titulars, que en princi- pinohihaviend’anar,podranse- guir treballant amb les rodes. 10 ESPORTS BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 11. 11. REDACCIÓ. LLEIDA “la Caixa” torna a premiar amb 1.000 pagues de 1.000 euros a 3.000 clients que pertanyin al programaNòminamultiEstrella, després de la bona acollida de la primera campanya en la que esvarenrepartiruntotalde4mi- lions d’euros. A Lleida, fins a un total de 38 clients de “la Caixa” ja han guanyat una paga de 1.000 euros. L’entitatvaefectuarelprimer sorteig el mes de maig i els pro- pers seran el 12 juliol i el 5 de setembre. Elsclientsparticiparan,auto- màticament,tantsolsperpertà- nyer en dit programa. Amb aquesta iniciativa, l’entitat vol estar més propera als seus cli- entsdemostrant-loselseucom- promísambeldiaadiadelesfa- mílies. “laCaixa”jahapremiat 38clientsambuna pagade1.000euros Els candidats han de ser del programa Nòmina multiEstrella Una de les guanyadores recollint el seu taló de 1.000 euros “LA CAIXA” ElcertamenMunicipàlia, ambelmóndigital Al saló es pot conèixer el servei online LíneaVerde REDACCIÓ. LLEIDA Els visitants de la 17a edició de Municipàlia (Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Muni- cipals), que se celebrarà del 22 al25d’octubrealrecintedelaFi- radeLleida,podranconèixerde primera mà la Línea Verde, que va néixer el 2009 com un servei de resolució de consultes medi- ambientals dels ciutadans i les empreses,queenunterminimà- ximde24horesobtenenrespos- ta per part d’un equip d’experts en la matèria. En l’actualitat, aquest servei està en funciona- ment en més de 150 ajunta- ments repartits per tot el ter- ritoriespanyol.Ambientum.com ha desenvolupat una aplicació disponible per a tecnologia An- droid i Iphone, que es pot des- carregargratisalwebdeGoogle Play o APP Store. REDACCIÓ.TÀRREGA L’Escola de Sobreestants d’ObresPúbliquesdeTàrregaha lliurat els diplomes, orles i cas- cos representatius de la profes- sióaunanovapromociód’alum- nesquehasorgitdelcentreedu- catiu. L’acteesvacelebrarelpassat divendresivaserpresiditpelse- cretarigeneraldelDepartament deTerritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Pau Villòria; el regidor d’Ensenya- ment de l’Ajuntament deTàrre- ga, Jaume Ponsarnau; i la direc- toradel’EscoladeSobreestants, Roser Sala, a més de represen- tants de l’Associació de Sobre- estants i del Gremi d’Àrids de Catalunya. OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ Caldestacarquelanovapro- mociódesobreestantsformada a l’escola deTàrrega està quali- ficada tant per a obra civil com edificació. Nousprofessionalsde l’EscoladeSobreestants Una promoció qualificada per obra civil i edificació Els membres de la nova promoció van recollir les orles JAUME SOLÉ (AJUNTAMENT DE TÀRREGA) REDACCIÓ. LLEIDA LapresènciadelaUnióEuropea als mitjans de comunicació va ser objecte d’anàlisi divendres aLleidaenelmarcdelacelebra- ciód’undinar-tertúliaquecomp- tà amb l’assistència del doctor JoaquínRoy(JeanMonnetChair adpersonam.DirectoroftheEu- ropean Union Center of Exce- llence-University of Miami) i el periodistaPlàcidGarcia-Planas, cap d’nternacional de La Van- guardia.Elcol·loquielmoderàel periodista Rafa Gimena, editor de la revista europeïsta Dossier Europailapresentacióvaanara càrrec d’Antoni Blanch Altemir, catedràticdeDretInternacional PúblicidirectordelCentred’Ex- cel·lència Europeu Jean Mon- net de la Universitat de Lleida. DebataLleidasobrelapresènciadela UnióEuropeaalsmitjansdecomunicació Dinar tertúlia de Joaquín Royi Plàcid Garcia-Planas amb periodistes Garcia-Planas, Blanch, Roy i Gimena Cursd’Aspid deneteja d’immobles REDACCIÓ. LLEIDA L’AssociaciódeParaplègicsiDis- capacitatFísicsdeLleida(Aspid) organitza el primer curs tècnic d’expert en neteja d’immobles ques’adreçaalespersonesamb discapacitat que vulguin millo- rar les seves competències en aquestsector.Elcurs,quetéuna durada de 150 hores, comença- rà el 9 de setembre i finalitzarà el 30 d’octubre. El programa es desenvoluparà a la seu d’Aspid (Roger de Llúria, 6, de Lleida). Mésde4.000visitantsala FiraWargamesdeBorges La iniciativa ha arribat enguanya la seva 3a edició REDACCIÓ. LESBORGES BLANQUES La Fira de Modelisme i Warga- mes que va tenir lloc el passat capdesetmanaalPavellódel’Oli delesBorgesBlanquesvaregis- trar més de 4.000 visites. Laterceraediciódelcertamen va comptar amb una vintena d’activitats per a tots el públics, entrelesquedestaquenlarecre- aciódebatalleshistòriquesatra- vés de jocs de guerra, l’exposi- ció de vehicles, un taller de pin- tura zombie i una master class de pintar soldadets, que va te- nir molt èxit sobretot entre els més joves. Josep Bernaus, en nom dels organitzadors, va declarar que estan satisfets per la participa- cióijapensenenlaproperaedi- ció, “que a petició dels visitants comptarà amb una gran quanti- tat de maquetes exposades”. PUBLICITAT BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 11 FET
 12. 12. Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Un amigo para Frank (+7). 16.40 18.30 15 años y un día (+12) 20.15 22.05 Mi gran aventura sexual (+12) 16.00 18.00 Un dios prohibido (+12) 19.50 22.10 Un invierno en la playa (+12) (HD) 16.25 18.20 El mensajero (+16) (HD) 20.15 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 El hombre de acero (+12) 16.20 19.00 21.40 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es La mejor oferta (+7) 16.20 19.00 21.45•00.20 Los becarios (+12) 16.30 19.15 21.45•00.20 El hombre de acero (+12) 16.15 19.00 21.45•00.20 Gru 2 mi villano favorito (apta) 16.10 18.10 20.10 22.10 •00.15 Gru 2 el meu dolent preferit (apta) 16.45 18.45 20.45 22.45•00.35 360 Juego de destinos (+16) 22.30•00.30 Monstruos University (apta) 16.00 18.05 20.15 Star Trek en la oscuridad (+12) 16.15 19.00 21.45•00.30 After Earth (+12) 16.15 18.15 20.30 22.30•00.30 Antes del anochecer (+7) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.35 R3sacón (+16) 16.15 18.15 Trance (+16) 20.15 22.15 •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Antes del anochecer (+7) 17.00 18.50 22.45 Antes del anochecer (+7) (VOS) 22.45 Encierro (apta) 15.30 Turistas (VOS) (+16) 15.00 Insch’Allah (+12) 16.25 19.35 La bicicleta verde (apta) 18.00 21.10 El vendedor (+16) (VOS) 17.00 22.45 Hannah Arendt (+7) 15.00 18.50 20.45 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 After Earth (+12) °12.30 °14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30 After Earth (+12) °13.10 15.10 17.10 19.10 21.10 •23.10 After Earth (+12) (HD) 18.00 Monstruos University (apta) °11.50 °14.00 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20 Monstruos University (apta) (3D) °12.40 15.50 El hombre de acero (+12) (3D) °12.00 El hombre de acero (+12) °13.20 16.00 18.40 21.20 •00.00 El hombre de acero (+12) °11.20 °14.00 16.40 19.20 22.00 •00.40 Fills de la mitjanit (+12) °11.35 °14.10 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20 El gran Gatsby (+12) °11.30 Los becarios (+12) 16.45 19.00 21.15 •23.30 Los Croods (apta) °12.00 15.10 17.00 Tipos legales (+16) 18.50 20.45 22.25 •00.15 Objetivo La Casa Blanca (+16) °12.10 15.35 17.40 •00.30 Fast & Furious 6 (+16) 19.50 22.10 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta) 16.30 18.20 20.10 Gru, mi villano favorito 2 (apta) °11.50 °14.00 15.50 17.40 19.30 21.20 •23.10 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (HD) 17.00 18.50 22.30 •00.20 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (3D) 15.10 20.40 Star Trek, en la oscuridad (+12) °11.25 °13.50 16.15 18.40 21.05 •23.30 Star Trek, en la oscuridad (+12) °12.00 °14.25 16.50 19.15 21.40 •00.05 Star Trek, en la oscuridad (+12) (3D) 20.00 22.25 •00.45 Iron Man 3 (+12) °11.50 La mejor oferta (+7) 15.40 17.50 20.05 22.20 •00.35 Resacón 3 (+16) °11.40 °14.10 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 18.20, 20.20; Dl. 19.15; 22.15 Star Trek: en la oscuridad (+12) (3D HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.00; Dl. 19.15 Star Trek: en la oscuridad (+12) (Digital HD). Ds. 17.30, 22.30; Dg. 17.30; Dl. 22.15 Tipos legales (+16). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 19.45; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 17.45, 19.45; Dg. 17.45; Dl. 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Star Trek: en la oscuridad (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.30; Dl. 22.15 Los Croods (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Un lugar donde refugiarse (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30 Fill de Caín (+16). Ds. 22.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta) (Blue Ray). Dg. 17.30 R3Sacón (+12). Dg. 20.00; Dl. 22.15 El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Sense programació Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.00 El Gran Gatsby (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Planell Linyola After Earth (+12). Dj. 22.00 Scary Movie 5 (+16). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Tipos legales (+16). Dg. 19.00 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer - Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.com Sense programació Unrelatinversemblant sobrelasupervivència After Earth Acció.EUA,2013.100’.Dir.:M.NightShyamalan.Int.:WillSmith,JadenSmith, Sophie Okonedo. Cinemes: Lauren, JCA Alpicat, Urgell, Majestic i Planell Desprésd’unasèriedecataclis- mes quevan forçar la humani- tat a abandonar laTerra, Nova Prevalgui va esdevenir la seva nova llar. Després d’una llarga missióforad’aquestplaneta,el llegendarigeneralCypherRai- getornaencompanyiadelseu fill Kitai. Enmig d’una tempes- ta d’asteroides, la nau s’avaria is’estavellacontralaTerra,lloc desconegutiperillósenelqual tots els éssers vius no tenen més objectiu que eliminar als homes. Com Cypher ha resul- tat ferit, Kitai ha de recórrer aquest món hostil a la recerca de la balisa de rescat. Sempre ha volgut ser un soldat com el seu pare, i ara se li presenta l’oportunitat de complir el seu desig. Will Smith i el seu fill Jaden protagonitzen aquesta pel·lícula de ficció Undelsgransromanços delcinemamodern Antes del anochecer Drama.EUA,2013.108’.Dir.:RichardLinklater.Int.:JulieDelpy,EthanHawke, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior. Cinemes: Funatic El tercer lliurament de la trilo- gia -premiada al Festival de Berlín,foradeconcurs-,aques- ta vegada a la bonica Grècia, reprenent les vides de Celine (Julie Delpy) i Jesse (Ethan Hawke)nouanysdesprésdela seva segona trobada romànti- caielmisterisobrecomvacon- cloure. Per la crítica, “estem davant d’un dels grans romanços del cinemadel’eramodernaacon- segueix la seva expressió més rica i completa en aquest ter- cer lliurament (...) Exquisida, malenconiosa,hilaranticatàr- tica”, així com: “Divertit i pu- nyent estudi sobre les rela- cions sentimentals. (...) Nota- ble lliurament de la sèrie (...) l’audiència que hagi envellit amb Celine i Jesse apreciarà aquest nou episodi”. Ethan Hawke i Julie Delpy en una escena del film Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 5 A L’11 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: diven- dres, dissabte ivigílies de festius. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013
 13. 13. Guiadel capde setmana Exposicions Lalleideldesig L’Aparador. Plaça del Carme. La Seu d’Urgell. Inauguració a les 20.00 h. Selecció de cartells de pel·lícules i press-books de la col·lecció de Josep Benavent,lacaracterísticadelsquals ésquel’homosexualitatoellesbianis- me és la raó fonamental dels perso- natges. Oberta fins el 24 de juliol. Aliatges gràfics SSTTCultura. Lleida. A les 19.00 hores. Inauguració de l’exposició col·lectiva d’Aliatges Gràfics. Conferències Sanitat i producció porcina Sala de Graus. Edifici 1 d’ETSEA (Campus d’Agrònoms). A les 16.00 h. TaularodonasotaeltítolFactorsque poden afectar la qualitat de la carn de porcícomaproductefinal,dinselmàs- ter en Sanitat i Producció Porcina. Superació i motivació en l’esport Centre Cívic Mestre Viaña. Sant Guim de Freixenet. A les 17.30 hores. Xerradaperanens/esdelcampusde bàsquet Roger Grimau i que tindrà com a ponent Isidre Esteve. Identitat aranesa Conselh Generau d’Aran. Vielha. A les 19.00 hores Conferènciasobre10datesfondamen- tausderaidentitataranesa,emmarca- da en la Setmana Culturau. Vida quotidiana a l’Antic Egipte Bar del Casal de Cultura. Solsona. Dissabte. 21.00 hores. Inscripció prèvia al bar. Preu del sopar: 13€ Conferència de l’egiptòleg Francesc Boix. Després hi haurà sopar (opta- tiu) amb kamut, pa egipci. Projeccions La gran aventura de l’abella Hutch CaixaForum. Lleida. A les 10.00 hores. Pel·lícula basada en la famosa sèrie La abeja Hutch, que esva emetre a la televisióalsanysnoranta.Peragrups de 4 a7anys. Preu per grup: 18€. Cercacurts Montornès de la Segarra. Des 5 al 14 de juliol Curtmetratges de temàtica rural. Diversos El Trenquet Punt de trobada: plaça Abadia. El Palau d’Anglesola. A les 21.30 hores. Recorregut sentimental seguint la lí- nia que durant 50 anys, de Mollerus- saaBalaguer,feiaeltrendevaporco- negutcomtrenquet,carrilet,trenpetit, el trenet... El recorregut acabarà amb sangria i tast de remolatxa sucrera! Música Viu a la fresca al solar Solar Alsamora, xamfrà amb Galera. A les 19.00 hores. Actuacions de B-Sides, Toni Torres i Miguel Oribe. Entrada gratuïta. Ars Promiscva Pati de la Universitat. Cer vera. A partir de les 20.00 hores. DinselcicledeMúsiquesTendres,tots els divendres de juliol es podrà gau- dird’unaselecciódebonamúsica,amb sopar abans del concert, per 3€. Poesia Lluna d’estiu Parc municipal. Mollerussa. A les 22.00 hores. Recital sobreunpoemarideJordiPà- mias a càrrec deTeatre de Butxaca. Esports Caminada a la llum de la lluna Sortida de la plaça de l’església. Sidamon. A les 20.30 hores. Organitzada per l’Associació de Do- nes de Sidamon que compta també amb un sopar a l’amfiteatre. Concursos #Raiers2013 Condicions de la xarxa a respectar: http://instagram.com/legal/terms/). Identificar la foto a la web: http://statigr.am/tag/raiers2013/ ConcursdefotografiaInstagramamb el tema dels raiers. Per participar-hi calquelesfotografiesportinl’etique- ta#raiers2013.Acabaeldiumenge7. HopkinsonSmithalaII ediciódelGuitarFestival Al Guitar Festival ‘Memorial Emili Pujol’, que des de juny fins al setembre ofereix nom- brosesactuacionsatotalaco- marca de les Garrigues, cal destacarl’actuaciódeHopkin- sonSmith,deixebled’EmiliPu- joliundestacatseguidordela seva escola d’instruments de cordapinçals.Elnord-americà ens presenta un passeig molt intimistaperlamúsicadelslla- ütistesqueressonavenalspa- laus de l’època isabelina. Música Hopkinson Smith Centre Cívic de les Borges Blanques. A les 22.00 hores. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Durant tot el primer cap de setmana de juliol (divendres, 5, dissabte, 6 i diumenge,7). Vall Ferrera-Alins. IVFiradel FerroPirinenc alaVallFerrera La fira tindrà artesans forjadors que mostraranenviulessevesobres.Espo- saràenfuncionamentunforndereduc- ció,comal’èpocaromana,ounaltforn per veure com es fon el ferro actual- ment. També es construirà i encendrà una carbonera de llenya de pi com es feia a l’època de les fargues. Mas Blanch i Jove. La Pobla de Cérvoles Dissabte 6 Gratuït, amb places limitades JoanBrossa,alaVinya delsArtistes NovacitaambalaVinyadelsArtistes, una iniciativa pionera que consisteix enomplirelpaisatged’artdetottipus, maridant-hoambelsvinsSaódelceller. Enguany,JoanBrossaseràelprotago- nista d’un itinerari obert que omplirà depoesiaelscarrers ilaposteriorfes- ta que fusionarà música, teatre i mà- gia. Ho dirigirà Hermann Bonnin. Museu de Lleida. Diumenge7, a les 11.00. Preu de la visita dinamitzada: 3 euros nens; 4 euros adults. Descobrirelsvinclesentre músicaimatemàtiques Música i matemàtiques. Imitem Pitàgores és el títol de la visita dinamitzada organit- zadapelMuseudeLleida.Adreçadaanens de7a12anys,convidaaferunviatgealpas- satambPitàgoresperdescobrirelsorígens delamúsicailasevarelacióamblesmate- màtiques. Els diumenges 21 de juliol i 4 d’agost hi haurà noves propostes. Plaça de la Llotja. Divendres, 22.00 h. Plaça de la Llotja. Dissabte, 22.00 h. Ladansaprotagonista lanitdelesplaces Dins dels nombrosos espectacles que la Paeria de Lleida ha programat per aquestestiusotaellemaAnimacionsa lesplacesdestaquemperaquestdiven- dreslaNitdelaDansaacàrrecdelsCen- tresAssociatsdeDansadeLleidaidis- sabte,l’espectacleDancingonTheBest On,espectacle de dansa urbana a càr- rec de Dancescape Contesteatralitzats Gat del Rosal.Tàrrega. A les 18.00. El Gat del Rosal estrena la programació d’espectacles d’estiu amb la peça Arrencacebes, petits contes teatralitzats. L’horadelamarinada Terrassa delTastalletres. Cervera. A les 20.00 hores. Exhibició de roda cubana, amb Salsa La Clave d’Igualada. Batejosdesubmarinisme Piscines de les Borges Blanques. De les 20.00 a les 22.00 hores. Tots els divendres del mes de juliol, Xavier Mases ensenyarà nocions bàsiques sobre submarinisme. Polsd’estels Restaurant La Redolta. Florejacs. Dissabte 6, a les 20.30. Inscripció prèvia al bar. Preu del sopar: 13€ Xerrada sobre el sol al capvespre, de Manuel de Sanz, el nostres orígens i identificació d’estels i constel·lacions. Sopar (15 euros). Visitesguiades Universitat de Cervera (11.30). Església Sta. Maria. Cervera (12.30). Dissabte 6 Visites guiades, organitzades pel centre d’acollida turística. El preu és de 3 euros, menors de 8 anys gratuït. Teatreinfantilsolidari Teatre Municipal de Balaguer. Dissabte. A les 18.00. Entrada: 1,50 € Organitzat per Esplai Creu Roja. Elsraierstornenadoblegar unanyméselPallaressa Elprimerdiumengedejuliol,alaPoblade Segur,esrethomenatge al’anticoficiflu- vialdebaixarlafustapelriu.Diumengeés elgrandia,ambjornadadeportesobertes a l’Espai Raiers, i el descens dels rais des delapresadeLlàniafinselpontdeClave- rol.Lafestaclouràambundinar popular i l’entrega de la Ganxa d’Or. La Pobla de Segur/Pont del Claverol. De divendres, a partir de les 19.30 hores fins diumenge a la tarda. Espectacles gratuïts, excepte els àpats. BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 13 PROPOSTES
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 2 5 3 9 Sudoku Notes que a la teva relació de parella li falta una mica de passió. Però ara tin- dràstemps,l’estiut’afavoreix,percan- viar moltes coses en aquesta situació. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Iniciaràs una etapa convulsa en l’emo- cional.Algunesdelestevescreenceso coses que donaves per segures podri- en trontollar. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Tendència als problemes musculars, potserperquèahoresd’arahasacumu- latmassapressióinecessitesevadir-te. No és dia per córrer per cap assumpte, BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Has de plantar cara al que portes dins. Serà positiu per a tu ja que trobaràs la respostaacertsassumptesquefinsara no comprenies. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Hauràs de resoldre una situació límit a la feina, però actuaràs de la forma cor- recta.Faràsgalad’enginyiagudesaper solucionar qualsevol contratemps. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST A la feina no podràs callar si creus que s’està cometent una injustícia.Voldràs queesreconeguielteuesforçinocon- sentiràs que ningú s’atribueixi mèrits. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE No busquis l’amor en algú qui acabes deconèixer.Hasd’anarapocapoc.Se- dueix-lo i deixa’t seduir. Si li exigeixes massa és probable que s’espanti. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Per fi arriba una bona notícia laboral, unarenovacióolapossibilitatdeferal- gunacosaperalquet’haspreparatdes de fa temps. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Perdavanttensdiesdemoltafeina,pe- rò et organitzaràs per treure tot enda- vant. Potser discuteixis amb un com- panypel tema de lesvacances SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Sialgunacosanofunciona,l’hasdedes- cartar.Nomalgastisenergiesenunpro- jectequesapsperendavantquenosor- tirà gens bé. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Latevaparellaetdemostraràelseusu- portdavantd’unasituaciócomplicada. Desapareixeran els dubtes sobre la te- va relació. Sorprent-la. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Podries conèixer algú que et faci recu- perarlail·lusió.Sietdeixesportar,viu- ràsunaetapamoltdolça.Etcostaràcon- trolar les emocions. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.767 Solucions n. 1.766 6 2 3 1 7 1 8 7 3 8 5 6 9 7 8 7 2 5 7 1 3 5 3 4 7 1 5 6 7 8 6 9 2 5 3 1 4 4 2 1 3 7 6 5 8 9 9 3 5 8 1 4 7 6 2 2 7 3 1 6 8 4 5 9 9 1 8 7 5 4 2 6 3 5 4 6 2 9 3 1 8 7 6 3 7 5 9 1 8 4 2 8 9 5 6 4 2 1 3 7 4 2 1 3 7 8 6 5 9 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 2. DEMANDAS ASSESSORES/AS FINANCIEROS. Estabi- lidadtrabajo,altaremuneración.Serequie- reexperienciayampliosconocimientosen administración. Buena presencia. Don de gentes.Tel.973216359. GRANJERO,SEnecesitaconexperiencia paracuidarcerdosymantenimiento. 35- 50años,hableespañolysinhijosacar- go. Se ofrece vivienda. Llamar solo si cumple todos los requisitos. Tel. 629316474 5. AMISTADES HOME VIUDO. 80a, bona possessió. Co- marca Borges Blanques. Busca dona 60- 70apercompanyia.Tel.610631381. 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 16. VARIOS AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) SALOULLOGOapartament1alinia.Desde 350euros.Tel.619357279. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. En Nil sap perfectament que ha de protegir l’Alba, encara que això signifiqui no veure-la més. 16.35 Divendres. 18.40 Joséphine. 20.20 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La gran pel·lícula. Duplicity. 2009. EUA. Int: Clive Owen, Julia Roberts. 00.00 Pel·lícula. Canvi de rumb. 2007. EUA. Dir: Robert Harmon. Int: Tom Selleck, Viola Davis. Jesse Stone és un expolicia de Los Angeles amb un passat que intenta ofegar en alcohol. 01.30 TR3S C. 01.35 Divendres. 03.14 Fusió i swing a l’estudi. 04.00 Blues a l’estudi. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 Què hi ha, Scooby-Doo? 13.25 El xou de l’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GTTerres del sud. 22.53 Cronos. 00.35 L’Anglaterra de Charles Dickens. 02.11 TR3S C. 02.15 Torchwood. 03.03 Fusió i swing a l’estudi. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 La doctora Quinn. 09.05 Televenda. 11.05 Vaughan en vivo. 11.30 Migdia. 13.30 Arucitys. Magazine. 16.30 La doctora Quinn. Sèrie. 17.15 Pel·lícula. Curt de talla. Dir: John D. Hancock. Int: Jan Michael Vincent, Glynnis O’Connor. En Marion, un jove recluta dels marines, no aconsegueix passar les dures proves d’accés i és enviat a casa. 19.00 8 al dia. 22.25 Gran Cinema. Los indestructibles. 1969. EUA. Dir: Andrew V.McLaglen. Int: John Wayne, Rock Hudson. Després de la guerra civil americana, dos excoronels lideren dos grups d’homes a través d’un Mèxic esquinçat per la revolució. 00.40 Només per als teus ulls. Praia Brava; Summer in Love; The Pleasures. 02.00 Clips. 07.00 Notícies en xarxa. 09.00 La tertúlia. 10.00 Lleida al dia (red). 11.00 Cafeïna (red). 12.00 Sector primari (red). 12.30 Gaudeix la festa (red). 13.00 Fórmula Pi (red). 13.30 Univers de formació (red). 14.00 Agrònoms. 14.30 Mirades. 14.45 Aran TV. 15.00 Especial Cafeïna des del Pallars Sobirà. 16.00 Caminant per Catalunya (red). 16.30 Infor 7. 16.45 Mirades (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Orquestra’t. 18.00 Va de castells. 18.30 Agrònoms. 19.00 Màsters UdL. 19.15 Arant TV (red). 19.30 Esportps en xarxa. 20.00 Top motor. 20.30 Notícies vespre. 21.10 El temps. 21.14 Anem a dormir. 21.15 La conquesta de l’aigua. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Programa de análisis de la actualidad con entrevistas y tertulias. 10.10 La mañana de La 1. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 L’informatiu. 16.15 El tiempo. 16.30 Gran reserva. El origen. Serie. 17.30 Las bandidas. 19.20 Letris. 20.20 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.00 El tiempo. 22.30 Cine. Ejecución inminente.1998. EUA. Dir: Clint Eastwood. Int: Clint Eastwood, Isaiah Washington, James Woods. 00.15 Ley y orden: acción criminal. 02.00 La noche en 24h. 03.30 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Documental. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 10.55 Zoom Tendencias. 11.00 Documental. 12.00 Para todos La 2. 12.30 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 La casa encendida. 19.30 Solo Moda. 20.00 L’informatiu. Inclou El temps. 20.30 Gent de paraula. 21.00 Documental. 22.10 La suerte en tus manos. 22.30 Cinefilia. 00.00 Atención obras. 01.00 Docufilia. 04.40 TVE es música. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Ane Ibarzabal. 08.55 El programa de del verano. Presentado por Sandra Barneda y Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, y Jesús Mª Pascual. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y Jesús Mª Pascual. 22.15 Sálvame Deluxe. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.Presentado por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. Con Manu Sánchez. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.40 Deportes 2. 21.55 El tiempo. 22.10 El número 1. 00.50 Territorio TV. 02.00 Campeonato Europeo de Póker. 02.30 Ganing Casino. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 15.00 Jugones. Información deportiva presentado por Oscar Ricón y Antonio Esteva. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición.Con Helena Resano. 16.45 Sea Patrol. Red Sky Morning. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexa Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 Equipo de investigación. 02.00 Astro TV. 05.00 La Sexta en concierto. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.45 Rush. 10.30 Alerta Cobra. Heinrich y Paul; Cuestión de confianza. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manu Carreño. 15.45 Castle. Érase una vez un crimen; Cuenta atrás; El ama siempre azota dos veces. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. Con Roberto Arce. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. Presentado por Juanra Bonet. 21.30 Me cambio de familia. 23.00 Especial callejeros. Ibiza caliente;A bordo; Paseo marítimo; El chiringuito. 02.30 La línea de la vida. 04.00 Shopping. 05.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro BONDIA DIVENDRES, 5 DE JULIOL DEL 2013 15 TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 05/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les FILOMENA PUBLICITAT ElcapdeTrànsitde Girona,un‘fittipaldi’ El cap deTrànsit de Giro- na, Narcís Clé, s’havist obligat a renunciar al càr- rec després que els Mos- sos han fotografiat el cot- xe oficial en quèviatjava circulant a 160 quilòme- tres per hora a l’autopista AP-7. Clé ha presentat la renuncia i li ha estat ac- ceptada pel conseller d’In- terior, Ramon Espadaler, tot i al·legar que anava en elvehicle oficial i estava de servei. Es dóna el cas que el cap deTrànsit de Girona tor- nava d’una reunió a Bar- celona per tractar, justa- ment, temes sobre la se- guretat en el trànsit amb l’objectiu de planificar me- sures per reduir la sinistra- litat a les carreteres. TWITTER @mangelsgudayol «ALGUN CATALÀ LA CREU? JO NO.Camacho: “La confiança de Rajoy en mi i de mi en Rajoy és absoluta”» @MiquelPueyo «#LlanosdeLuna es trasllada a unpalauetdePedralbes.Només li falta recuperar la guàrdia mo- ra.» @juditsenarriaga «Els herois espanyols: El PSC votaambPxCaSantaColomaa favor de la unitat d’Espanya el- singulardigital.cat/cat/noti- ces/20…via @elsingular» @EvaPiquer «Surt l’EGM, tots contents pel lideratgeielcreixementitalital, i aviat no quedarà cap periodis- ta amb feina remunerada.» @FGrau «Esta es buena ;-| MT@evaco- lladoduran:Facebooksabemás detideloquepiensas...aunque ni siquiera tengas cuenta gen- beta.com/p/102450» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA BERNIE ECCLESTONE Motí entre els pilots de la Fór- mula 1 si no els garanteixen la seguretat ens els pneumàtics. I noelsfaltaraódesprésdelspro- blemes a la darrera cursa. PUNT I A PART RAMON ESPADALER La Conselleria d’Interior de la Generalitatimpulsaràunplaes- tratègic per reduir a la meitat la mortalitatalescarreterescata- lanes al 2020. Moltes felicitats Dani diumenge es el teu primer anyet. Tots et felicitem! LA FOTOTECA Exposició de treballs al Casal Municipal de la Gent Gran de Mollerussa Segona edició de l’Escola d’Estiu de Jocs Tradicionals Iocus a Tàrrega

×