Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BonDia Lleida 25112011

377 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BonDia Lleida 25112011

  1. 1. divendres 25 de novembre 2011 Alguaire supera la prova per acollir vols simultanis o L’Aeroport simula l’arribada de tres vols seguits david besora (efe) > concentració de suport a les persones sense llar lleida Pàgina 7 TeL.: 973 260 065 - FaX: 973 261 067 www.ribaltapelleters.com Tel. 973 60 11 14 Mollerussa > Nufri assegura que la planta no contaminarà comArqueS Pàgina 9 >> La instal∙lació, a punt per rebre esquiadors saLvador mireT (acn) L’autorització per operar fora de l’espai Schengen encara no arriba L’èxit de les proves, però, no van anar acompanyades de l’autorització del Ministeri de Foment perquè l’Aeroport > cuina de Nadal amb el pugui operar amb vols d’un país de fora de l’espai Schen- xef ‘japonès’ Barahona gen. El primer vol fora de l’espai comú arribarà de les Illes Britàniques el 19 de desembre. Avui Pàgina 3 lleida Pàgina 7catnúm. 1.447 any 6 / BONDIA
  2. 2. 2 d’interÈS divendres 25 de novembre de 2011 eL teMPS Vielha Vielha 2/13 ServeiS val d’aran Telèfons A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 alta pallars meteo@bondia.catUrgències Mossos 088 ribagorça sobiràPolicia 091 Guàrdia Urbana 092 / 973 700 600 Sort 07.58h 2/15Urgències mèdiques 17.31h MartinetICS 973 221 516 El Pont 1/15 Cap de setmana deHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100 de SuertHospital de Santa Maria 973 727 222 -1/13 cerdanyaUrgències Tàrrega 973 310 852 La Seu farmàcies aVUI calma. Això farà que d’Urgell 1/15 0/12 la humitat i el fred Gósol De 9.00 a 22.00 h Tremp alt urgellsolsona Passeig de Ronda, 16 nova 4/13 berguedàrami Baró de Maials, 93. Balàfa dominin al Segrià De 22.00 a 00.00 h pallarsVillalonga Rambla de Ferran, 34 No parlem de pluges per als propers dies jussà SolsonaYeregui Corregidor Escofet, 18 però sí de molta boira que serà molt densa 3/16 De 00.00 a 09.00 h i força persistent. Ara bé, només al Pla o les Villalonga Rambla de Ferran, 34 zones més properes, perquè al Pirineu el solsonès farmàcies dISSaBTE cap de setmana que farà serà de “chapeau”. noguera De 9.00 a 22.00 h Fred a les zones baixes, i de nit a tot arreu. García Pius XII, 7 Amb gelades al Pirineu i tot. La tarda suau Delmàs Av. Balàfia, 6 en aquelles contrades. La boira potser que- Balaguer segarra De 22.00 a 00.00 h di una mica aixecada, però el sol, ja diem, 5/10Hellín Sant Antoni, 13 serà car de veure al Pla sobretot.Garrós Prat de la Riba, 53 Cervera De 00.00 a 09.00 h 4/8 urgell dissabte diumengeGarrós Prat de la Riba, 53 pla d’urgell farmàcies dIUMENGE Mollerussa Tàrrega De 9.00 a 22.00 h Lleida 5/9 5/9mola Vallcalent, 45 6/10simó Príncep de Viana, 99 De 22.00 a 00.00 h segriàisanta Alcalde Porqueras, 76 Les Borgessolsona Passeig de Ronda, 16 Blanques 5/10 De 00.00 a 09.00 h isanta Alcalde Porqueras, 76 garrigues farmàcies dILLUNS De 9.00 a 22.00 h freixinet Passeig de Ronda, 70Baquero Riu Ebre, 10 De 22.00 a 00.00 h Voltas Carme, 23seuma Mariola, 39 De 00.00 a 09.00 h seuma Mariola, 39 al·lèrGies (Del 22-11 al 28-11)Parietària 1 = Pi - -Gramínies 1 D Plàtan - -olivera 0 = Pollancre - -avellaner - - salze - -auró negundo - - Vern - -freixe - - Xiprer 1 =melcoratge 0 = alternaria 4 =om - - cladosporium 4 =niVell acTUal i risc D’al·lèrGianul 0 mitjà 2 màxim 4Baix 1 alt 3 niVells De PreVisiÓen augment a en descens Destable = situació excepcional ?
  3. 3. divendres 25 de desembre de 2011 avui 3 per comprovar-ne la capacitat david besora (efe) / salvador miret (acn)els nous taulells de facturació (esquerra). imatge de la zona que s’ha ampliat (a dalt). uns figurants passen pel control duaner (a baix) l’ampliació La nova terminal d’Alguaire de la terminal ha supera amb èxit la prova costat 1,5 milions per acollir vols simultanis Per poder rebre l’arribada L’aeroport simula l’arribada de tres vols seguits amb uns 120 passatgers de vols xàrters, Aeroports de Catalunya ha hagut però encara manca l’autorització per operar fora de l’espai Schengen d’ampliar la terminal de la infraestructura lleida- redacció ons per facilitar la informació ribada dels mateixos passatgers alguaire tana, en concret les zones als passatgers. “Amb 120 per- a l’aeroport. Els 120 figurants d’arribada i sortida, la de L’aeroport d’Alguaire va supe- sones, els temes principals han així com el personal de l’aero- la temporada facturació i també s’ha hagut d’habilitar una rar ahir amb èxit les proves de funcionament de l’ampliació de funcionat bé, el personal ha d’agafar experiència però amb port que, a partir del desem- bre, s’encarregarà de gestionar s’iniciarà duana per poder rebre la terminal. Més d’un centenar el rodatge encara millorarà el els vols van dur a terme la fac- el 19 de el passatge provinent de fora de l’espai Schengen, de persones van simular l’arri- bada de tres avions al mateix funcionament”, va assegurar. López també es va mostrar turació i la gestió de l’equipat- ge, el control dels passatgers i desembre actuacions exigides Neil- temps; una arribada, però, que convençut que es pot gestionar la impressió i el lliurament dels La temporada d’hivern son-Thomas Cook per encara depèn de l’autorització en una hora l’arribada de dos tiquets d’embarcament. s’iniciarà el proper 19 operar a Lleida-Alguaire. del Ministeri de Foment perquè avions amb 500 passatgers. de desembre amb la pre- operin a Lleida vols d’un país La prova d’ahir va consistir figurants lleidatans sència del touroperador menys del previst de fora de l’espai Schengen. en la simulació de la sortida de Entre les persones que van britànic Neilson-Thomas Les obres d’ampliació El director de l’Aeroport de tres vols de forma simultània, participar en la prova, hi ha- Cook, que es preveu de la terminal han supo- Lleida-Alguaire, Alberto Ló- dos amb destí fora de l’espai vien alumnes de l’IES Torrevi- que porti a Alguaire uns sat una inversió pròxima pez, es va mostrar “satisfet i Schengen (a Londres i Bir- cens, jubilats de les residències 16.000 esquiadors cap al a 1,5 milions d’euros més tranquil” per les proves dutes mingham) i un altre a Palma de de Balàfia i Pardinyes o mem- Pirineu. Així, està previs- IVA. Aquesta despesa a terme ahir i va assegurar que Mallorca, i, posteriorment l’ar- bres del voluntariat sènior de ta l’arribada de sis vols a són uns 250.000 menys de amb l’ampliació que s’hi ha fet Lleida. Per part de cossos de la setmana, amb capaci- la previsió inicial, segons “l’aeroport ja està a punt per seguretat i personal, van parti- tat per a 250 passatgers va explicar el director de l’arribada dels esquiadors”. Pel > alberto lópez: cipar en la simulació sis guàr- cadascun, dos a la mati- l’aeroport. Cal recordar director, l’espai de les noves “l’aeroport ja dies civils, dos polies nacionals nada, dos al migdia i dos que el d’Alguaire és el instal·lacions “està ben dimen- està a punt per i quatre mossos d’esquadra, més a la tarda de diumen- primer aeroport propie- sionat” tot i que va reconèixer a l’arribada a banda de vuit treballadors ge, tots ells amb anada i tat de la Generalitat. que s’haurà de millorar algun d’esquiadors” d’Aeroports de Catalunya i tornada. detall com ara les senyalitzaci- tres persones més de suport.
  4. 4. 4 opinió divendres 25 de novembre de 2011 ediTorial rectificacióFre a la violència de gènere A la secció d’opinió d’ahir esAvui se celebra el Dia Internacional contra la Violència envers les de Lleida, el que equival a més d’una al dia. Les trucades són va signar erròniament l’arti-dones, una xacra per la que es treballa dia rere dia per eradicar. ateses per professionals que cerquen les solucions més ràpides als cle Israel-Palestina, una pau que no arriba a Josep RamonLes dades de l’Institut Català de les Dones informen que en els seus problemes i els assessoren sobre com han d’actuar. Sanahuja, quan el seu autorúltim 10 anys la Línia d’atenció a les dones en situació de violèn- L’ideal seria que en telèfon no sonés en tot el dia, però era Pere Albert Barrufet.cia han atès més de 4.000 trucades corresponents a les comarques per això ens caldrà esperar. Desitgem que no gaire. opinióeducar contra la violència masclistam. rosa ball papiol / regidora de drets civils, cooperació i igualtat de l’ajuntament de lleida Amb motiu del Dia internacional i socials, empresariat, administraci- violència contra les dones i les nenes la violència, mitjançant la didàctica i laper a l’eliminació de la violència con- ons... mitjançant diferents instruments. Un participació activa. El programa Acti-tra les dones, les xifres i la realitat po- Amb el desenvolupament de la Ley d’aquests instruments és el recent- va’t al Casal, per una banda, amb tallerssen de manifest que les campanyes de Orgánica 1/2004, de Medidas de protec- ment aprovat II Pla Municipal de Po- i cursos que combinen la promoció desensibilització per al rebuig total a la ción integral contra la violencia de géne- lítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida la salut, el benestar personal, la fortale-violència masclista, per bé que neces- ro, i de la Llei 5/2008, del Dret de les 2011-2014, que en l’eix estratègic d’in- sa, l’apoderament i el lideratge femení;sàries, també han d’anar acompanya- dones a eradicar la violència masclista, tervenció en l’àmbit de la violència i , per altra banda, els tallers itinerantsdes d’altres actuacions transversals. En les administracions estatal i autonò- masclista preveu diverses actuacions Treballem per a la igualtat, adreçats aaquest sentit, l’educació i la formació mica, respectivament, van establir un transversals encaminades a la consecu- diferents col·lectius i edats, que tenenper a la igualtat al llarg de totes les marc legal referencial que ha compor- ció d’aquest objectiu. La formació con- com a objectiu promoure l’autoestimaetapes vitals de les persones són pilars tat un gran pas endavant. La violència tinuada per a l’abordatge d’aquestes de les dones, evitar les relacions abu-fonamentals en la prevenció d’aquesta masclista ha deixat de ser invisible i situacions, la coordinació amb equips sives entre adolescents i joves, trencarviolència i en l’avenç cap a una societat enfortir el compromís per eradicar-la professionals d’altres administracions estereotips de gènere i mites de l’amorplenament igualitària en drets i obliga- ha de ser una prioritat no només en to- per a la intervenció integral amb do- romàntic, identificar situacions de vio-cions. tes les polítiques públiques, sinó tam- nes que pateixen violència masclista, lència masclista en tots els àmbits, en Educar en valors que promoguin la bé en les iniciatives privades, en el si així com els serveis d’atenció psicolò- definitiva... promoure relacions sanesigualtat de gènere, el respecte, la tole- de les famílies i en les actituds de vida gica i assessorament jurídic prestats i igualitàries entre les dones i els ho-rància, l’acceptació de la diversitat, el ciutadanes. pel CIAD, són altres dels recursos als mes de totes les edats del municipi devoluntariat, l’estimació i la no violència L’Ajuntament de Lleida, a través de quals l’Ajuntament de Lleida dedica Lleida. Volem educar contra totes lesés tasca de tots els agents implicats en la Regidoria de Drets Civils, Coopera- bona part dels seus esforços. manifestacions de la violència masclis-la construcció d’una ciutadania lliure ció i Igualtat i del Centre d’Informació Paral·lelament, des del Casal de la ta i a favor del respecte, la convivència,i, al mateix temps, compromesa amb la i Atenció a les Dones (CIAD), continua Dona s’està duent a terme des de fa la tolerància i la defensa activa del dretcomunitat: família, centres educatius, treballant activament per a la preven- anys una important tasca en aquesta de les dones a viure dignament i lliu-entitats de lleure, esportives, cíviques ció, detecció, atenció i eradicació de la línia de sensibilització i prevenció de res de violència. Tolerància zero a la violència masclista sònia sanz / responsable de dones amb iniciativa terres de lleida Les diferents formes que pren la Els esforços i els recursos que a través de la implicació de la resta violència masclista tant a l’educació violència masclista són l’expressió s’han destinat en la lluita contra la d’administracions, tant supralocals primària com a la secundària. d’una discriminació que arriba a violència masclista han trobat en les com autonòmiques. La crisi no ha -I Cal fer més eficients els sistemes nivells d’extrema gravetat, absolu- administracions locals els principals de servir d’excusa per a retallar els de protecció, les dones que denunci- tament intolerables, que evidencien agents impulsors de polítiques desti- drets socials, ni els drets de les dones en han d’estar protegides en tot mo- la necessitat de transformar l’ordre nades a garantir els drets de les do- a viure lliures de violència. Instem, ment. També s’ha de garantir el dret social i els patrons socials i culturals nes a viure lliures de violència. En doncs, als governs locals, autonòmic a la reparació de les dones que han de les societats del s. XXI. L’eradica- aquest sentit, els Ajuntaments han i estatal a comprometre’s a mantenir patit aquesta violència. ció de la violència no pot ser un ideal desenvolupat un paper clau i decisiu les dotacions pressupostàries dedica- En aquest sentit, les polítiques i utòpic, cal treballar incansablement en el desplegament de recursos i ser- des a la lluita per a l’eradicació de la actuacions adreçades a les dones que pel dret a la seguretat i la llibertat de veis adreçats a les dones, amb recur- violència masclista als pressupostos pateixen la violència masclista han totes les dones. I cal continuar treba- sos propis i amb subvencions d’altres del 2012. de ser dissenyades i implementades llant per la necessària transformació administracions. De les actuacions empreses i del partint d’un abordatge exhaustiu de social, intervenint en les causes es- La situació econòmica de crisi en diagnòstic de la situació, s’evidencia les causes estructurals i instrumen- tructurals de la discriminació per a la que ens trobem i les decisions po- que queda molt a fer, sobretot, en el tals. eradicar-ne el sexisme. lítiques dels governs, nacional i esta- camp de la prevenció, la sensibilitza- Dones amb Iniciativa, per tant, Malgrat que la violència masclista tal, d’afrontar la crisi retallant la des- ció i la detecció. continua deixant víctimes i patiment pesa pública i les polítiques socials, -Cal garantir una dotació pressu- manifestem el nostre rebuig a les me- a les dones, els avenços produïts du- generen la màxima preocupació pel postària suficient per assegurar l’efi- sures empreses pel govern de CiU en rant els últims anys d’aplicació de la risc que aquests avenços es puguin càcia de les mesures integrals regula- el canvi de model d’intervenció en Ley Integral contra la Violencia de veure afectats. des per llei. matèria de seguretat de les dones, Género i de la Llei del Dret de les Dones amb Iniciativa reivindi- -Cal reforçar la formació, adequa- pel qual, s’ha equiparat la violència Dones a Eradicar la Violència Mas- quem la necessitat de prioritzar la da i de qualitat, en gènere i en vio- masclista a altres tipus de violències clista, han comportat millores signi- política de proximitat en la lluita lència de gènere, adreçada al conjunt (a infància i gent gran) i se l’ha res- ficatives i una major consciència so- contra la violència masclista i, per de professionals que intervenen en tringit a un fenomen que té lloc en cial sobre el problema de la violència tant, considerem imprescindible l’atenció a les dones que la pateixen, l’àmbit privat, fent reduccionisme de que s’exerceix contra les dones. No que els Ajuntaments continuïn des- en particular, als jutges i jutgesses i la causalitat. obstant, cal ser conscients que queda envolupant i impulsant els recursos l’oficina Judicial. Lluitem tots i totes junts per acabar un llarg camí a recórrer per eradicar d’atenció a les dones, preservant el -Cal, continuar desenvolupant amb aquesta xacra social i terrorisme aquesta xacra social. sistema de finançament d’aquests, accions educatives per prevenir la del segle XXI.
  5. 5. divendres 25 de novembre de 2011 opinió 5 opinió ni dubtes, ni disculpes del nostre compromís. La Llei contra la Violència de Gènere va ser la primera alment de la Renda Bàsica d’Inserció, s’han atorgat 9.000 ajudes per canvi de els àmbits i nivells de l’Administra- ció. Els homes i les dones socialistes, agnès pardell / diputada del psc per lleida al normativa legal aprovada pel Govern residència i 2.900 autoritzacions de re- i tota la ciutadania en general, no pot parlament de catalunya socialista al desembre de 2004. Ha estat sidència a dones immigrants que patei- consentir una manca de sensibilització Un any més el 25 de novembre el millor instrument per donar resposta xen la violència masclista. respecte un problema tant greu ni pot commemorem el Dia Internacional a la violència que s’exerceix contra les Tota aquesta feina feta, que porta el acceptar retallades en aquesta direcció. contra la violència de gènere, amb dones, protegint també als fills i filles nom i el cognom del Partit Socialista, Hem d’exigir el compliment de la Llei l’esperança que algun dia no haguem de les víctimes. A més, s’ha generat una no es pot quedar ara en un anecdotari Integral contra la Violència de Gènere, de lamentar cap víctima més d’aques- cultura social de rebuig a la violència en mans de la dreta. Ni un pas enrere. doncs és una prioritat garantir la igual- ta xacra social. Per això, enguany, els masclista que és palpable amb l’aug- Les darreres retallades en polítiques tat i la seguretat de totes i cadascuna de homes i les dones socialistes volem ment del nombre de denúncies en els socials que han aplicat Governs auto- les dones per les que tant s’ha aconse- fer una crida a la rebel·lió social, al darrers anys. Fruït d’aquesta Llei tam- nòmics i locals de la dreta (CiU i PP) guit en els darrers anys de govern soci- compromís en la lluita contra aques- bé s’han habilitat més d’un centenar de estan afectant negativament a les dones alista. La crisi no pot servir d’excusa ara ta crueltat que afecta tant a les dones Jutjats específics de violència de gène- i a la igualtat, fent més difícil la lluita per aturar els avenços i cal fer front a víctimes, com a tot el seu entorn, els re, s’han nomenat fiscals especialitzats efectiva contra la violència de gènere. tot tipus de violència de gènere des del menors, els familiars i els amics. La i una Fiscal de Sala contra la Violència També hem de reconèixer la important familiar fins al laboral. Cal continuar societat, cada persona i cada família, sobre la Dona i s’han endurit les penes labor realitzada pels ajuntaments i de- teixint complicitats, cal continuar amb així com cada institució i comunitat dels agressors. A més, avui tenim més manar la seva continuïtat doncs són l’educació i amb la prevenció i molt es- ha de ser conscient que cada dia és 25 de 2.000 efectius policials dedicats en l’administració més propera i eficaç en pecialment amb la protecció de les do- de novembre per tal d’aturar el seguit exclusivitat a aquesta tasca, 100.000 la lluita contra la violència de gènere. nes víctimes d’aquesta xacra social. de víctimes, directes i indirectes. dones han rebut atenció policial activa, No hi ha dubte que calen més recursos Davant de la violència de gènere, ni Els socialistes hem donat mostres més de 25.000 dones es beneficien anu- estructurals, humans i materials en tots un dubte ni una disculpa. l’accent en la prevenció de la violència de això són menys agressives, la violènciaper una societat madura i responsable gènere i en la protecció d’aquelles dones psicològica i la violència econòmica,maria antònia roCa / responsable sectorial d’igualtat i drets civils de cdc a lleida que, malauradament, avui són víctimes com altres formes d’atemptar contra la d’aquest malson. Protecció que també dignitat de les dones. Hauríem de poder parlar d’una so- lluitar contra aquesta deplorable hem de fer extensiva als infants, testimo- Les dones i els homes de Conver-cietat madura i responsable, però no injustícia, perquè volem una socie- nis dels maltractaments en el nucli fami- gència Democràtica de Catalunya somho podem fer mentre en el si d’aques- tat justa, una societat amb igualtat liar, perquè ells també en són víctimes. uns ferms defensors dels valors de lata societat es continuï maltractant o d’oportunitats per a tothom i una so- De la mateixa manera que hem d’actuar llibertat, la justícia social, el respecte itraient la vida a una sola dona. I, dis- cietat respectuosa, en què l’ésser indi- amb absolut rigor en la persecució del la igualtat d’oportunitats i continuaremsortadament, en són moltes, massa, vidual pugui viure en llibertat, sense tràfic d’éssers humans i contra l’explota- treballant per eradicar aquesta xacra so-les víctimes de violència de gènere témer per la seva integritat física o la ció sexual. I tampoc podem oblidar les cial, que és causa de maltractaments, iencara avui, al segle XXI. seva vida. altres formes de violència, aquelles que en molts casos mort, de molts éssers in- El conjunt de la societat hem de Per això, és important que posem no deixen marques físiques però no per nocents en el si de la nostra societat. Tenim dret a viure lliures de violència masclista margarida serveto / secretaria de la dona de de la federació regional de lleida d’esquerra Un cop més, les dones i els homes en l’agenda pública la lluita contra la nistracions, especialment a Catalunya i que l’administració, inclosa l’adminis-d’Esquerra i de les JERC a Lleida ens violència —especialment des de la IV amb l’aprovació de la Llei 5/2008 dels tració de justícia, eviti la victimitzaciósumem a la commemoració del 25 Conferència Mundial de Dones, or- drets de les dones a eradicar la violèn- secundària de les dones que pateixende novembre, dia internacional per a ganitzada per les Nacions Unides i cia masclista, Esquerra Republicana de violència masclista.l’eradicació de la violència vers les do- celebrada a Beijing el 1995: «L’expres- Catalunya considera que encara ens — Exigim que no es retalli el suportnes, i reafirmem el nostre contundent sió violència contra les dones signifi- queda molt camí per recórrer. al tercer sector i al teixit associatiu,rebuig a qualsevol forma de violència ca qualsevol acte de violència basada Les dones i els homes d’ERC ente- claus en la detecció, intervenció, pre-masclista. En només un any —de no- en el gènere que té com a resultat, o nem i defensem que la llibertat ente- venció i reparació de les dones que pa-vembre de 2010 a novembre de 2011—, és probable que el tingui, uns danys o sa com a valor republicà consisteix en teixen o han patit violència masclista.21 dones han estat assassinades de la patiments físics, sexuals o psicològics disposar de les eines necessàries per La violència masclista és des de famà de les seves parelles o exparelles per a les dones, incloent-hi les amena- evitar que ningú pugui interferir en temps un problema estructural dins laals Països Catalans. Val a dir, però, que ces d’aquests actes, la coacció o la pri- contra dels nostres interessos, en con- nostra societat, els temps de crisi a mésles víctimes mortals només són la pun- vació arbitrària de la llibertat, tant a la tra de la nostra voluntat. Aquesta és la adoben un terreny ja prou trillat. Aixíta de l’iceberg d’un fenomen molt més vida pública com a la privada». (Art. mateixa llibertat que reivindiquem per que ara, més que mai, aquesta lluitaampli, que s’emmascara sota mil cares 113 de la Declaració de l’esmentada a les dones, que volem per a nosaltres i no pot ser només cosa de les institu-diferents, però sovint només prenem Conferència). per a les nostres filles. cions i dels jutjats. Totes i tots nosal-consciència quan acaba en assassinat. La violència contra les dones, que Per això, des d’Esquerra Republica- tres hi podem fer alguna cosa, des deNo en va, l’ONU considera la violència s’expressa de manera molt diversa i na de Catalunya: donar suport a les dones que detectemmasclista com «el crim encobert més que pot afectar tota la població, inde- — Exigim que la nostra societat no que estan en situació de violència finsextens del món». pendentment del seu nivell socioeco- toleri en cap cas cap tipus de maltrac- a exigir que el nostre Ajuntament els Les entitats de dones que, amb nòmic o acadèmic, és un instrument tament i eliminem la impunitat dels garanteixi una atenció integral. Aral’eclosió del moviment feminista, des per mantenir les desigualtats entre maltractadors no condemnats. més mai el suport a les polítiques i alsdels anys 70 identifiquen, denuncien homes i dones. Malgrat els avenços as- — Exigim el compliment efectiu i recursos que es destinen a les dones ii tracten de manera pionera la violèn- solits en la darrera dècada per la socie- eficaç de la Llei 5/2008 dels drets de les al tercer sector són absolutament im-cia masclista, van aconseguir posar tat, pel teixit associatiu i per les admi- dones a eradicar la violència masclista prescindibles i necessàries.el diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del bondia es reflecteix a través de la seva editorial.el grup bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital bondia (www.bondia.cat). direcTori dipòsit legal l-61-2006 control de pgd edita Bondia Lleida S.L. president Jaume Ramon i Solé Consellers Ferran Naudi d’Areny-Plandolit, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, issn 1886 - 6883 direCtor Josep Ramon Ribé Cap de redaCCiÓ Albert Guerrero redaCCiÓ Omar Serra, Marian Ollé dissenY i maQUetaCiÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot direCtor ComerCial Carles Jiménez administraCiÓ Arancha Pajuelo. Coordinadora Bondia.Cat Lourdes Cardona. Carrer Vila Antònia, 6, 25007. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 propostes divendres 25 de novembre de 2011 alternatives culturals cinema. programació i horaris companyia Teatre eSeela (Pep Tines i Cacu xerrada-col·loqui a càrrec de Germà Bel,  Cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es PROJECCIONS Prat), es farà una revisió escènica d’una de catedràtic del Departament de Política les obres poètiques més emblemàtiques detrás de las paredes SALA 1 De dv a dj: 22.30; golfa dv. ds: 00.15Amb veu pròpia Econòmica de la UB, Espanya, capital París. de l’anomenat Poeta del poble. El teatre de Reflexions sobre la crisi econòmica. un golpe de altura SALA 1 De dv a dj: 16.15, 18.15, 20.30CaixaForum de Lleida. Avinguda Blon- la vida, la música de les paraules, el ritme SALA 2 De dv a dj: 16.40, 19.00, 22.10; golfa dv ds: 00.20 asesinos de élitedel, 3. de la música i l’essència poètica de l’autor SALA 3 De dv a dj: 18.15, 22.25; golfa div. dis: 00.3019.30 hores. conflueixen en aquest muntatge bastit so- MÚSICA las aventuras de tintín SALA 3 De dv a dj: 16.10, 20.20 les aventures de tintínLa mujer con la nariz rota de Srdjan Kolje- bre els versos d’El poble. Cicle de Cambra als Museus crepúsculo: amanecer (1 part) SALA 4 De dv a dj: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30vic, és l’encarregada de tancar el cicle de Museu de Lleida.projeccions en versió original. El suïcidi el gat amb botes SALA 5 De dv a dj: 16.15, 18.00, 20.00, 22.00; golfa div.sobtat d’una noia, amb el nas trencat, mar- CONFERÈNCIES 20.00 hores. dis: 00.00carà per sempre tres testimonis dels fets. Violència de gènere Inclòs al Cicle de Cambra als Museus or- un método peligroso SALA 6 De dv a dj: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; golfa div. ganitzat per l’Orquestra Simfònica Julià dis: 00.30 Biblioteca de Guissona.6è cicle de cinema en blanc i ne- Carbonell de les Terres de Lleida, aquest crepúsculo: amanecer (1 part) SALA 7 De dv a dj: 17.00, 19.15, 22.00; golfa dv ds: 00.20 19.00 hores. vespre se celebra el concert Arpe Diem, el gato con botas SALA 8 De dv a dj: 16.45, 18.45, 20.45, 22.45; golfa div.gre A càrrec de l’advocada Anna Rius, s’ofe- amb flauta, viola i arpa. dis: 00.45Local de la Societat Ateneu de Tàrrega. reix la xerrada Violència de gènere. A més, durant tot el matí, el mercat de Cervera es criadas y señoras SALA 9 De dv a dj: 16.40, 19.2021.00 hores. Jazz Tardor la guerra de los botones SALA 9 De dv a dj: 22.15; golfa div. dis: 00.15 convertirà en un espai reivindicatiu con-La cita mensual amb les pel·lícules clàssi- Cafè del Teatre de l’Escorxador de SALA 9 De dv a dj: 16.10, 18.20 tra la violència masclista on es repartiran la gran aventura de winterques en blanc i negre, ens dóna l’oportuni-tat per a revisar obres memorables del setè i vendran productes com amor, respecte, Lleida. london boulevard SALA 10 De dv a dj: 20.30, 22.30; golfa div. dis: 00.30 llibertat..., de tot menys violència, a càrrec 22.30 hores.  Cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26art com Seven chances, una comèdia muda d’Alea Teatre. A més, a les 19.30, a la pla-de Buster Keaton rodada al 1925. Maraya Zydeco, acordió; Michael Lee las aventuras de tintín SALA 2 De div. a dij: 16.20, 18.20, 20.20, 22.15 ça Santa Anna, cercavila amb Fadunito i Wolfe, guitarres i veu; Sílvia Fernández, Band Tokades. la voz dormida SALA 3 De div. a dij: 16.45, 19.05, 21.25 baix elèctric, i Alejandro Blanco, a la bate- ACTES POPULARS ria, participen al concert d’avui emmarcat la guerra de los botones SALA 4 De div. a dij: 16.15, 18.05, 22.05L’hora del conte Creant el futur anonymous SALA 4 De div. a dij: 19.50 al cicle Jazz Tardor. Considerada una ins- Teràpies naturals Lleida. C/ Alcalde  Cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Biblioteca d’Alguaire. trumentista de tècnica excepcional i una Sol, 5. artista que sap captar l’essència de la mú-18.00 hores. tentación en manhattan De div. a dij: 16.35, 18.10, 19.50, 21.30A través de la rondalla catalana, els infants 20.00 hores. sica del Sud, Maraya portarà les melodies Amb Teresa Martínez, psicóloga clínica i  Cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50participaran en la construcció d’un titella dels pantans de Louisiana a Lleida. terapeuta de família, se celebrarà la con- la saga crepúsculo: amanecer part 1 De dv a dj: 16.15, 16.50, 17.45, 18.30, 19.05,que després participarà com a personatge 19.35, 20.00, 20.45, 21.20, 21.45, 22.15; golfa div. ferència Creant el futur. Una ponència diri-de la representació del conte La princesa de gida a persones que s’impliquin en la res- FIRES dis: 23.00, 23.35, 00.00, 00.30; esp. diu: 11.45,potser si de la companyia Produccions Tra- 12.20, 13.15, 14.00, 14.35, esp. diss, diu: 15.30 ponsabilitat de la seva pròpia vida i que XXVIII Fira de Santa Caterinapezi. El titella protagonista, el rei Tralala- De dv a dj: 16.20, 18.20, 20.20, 22.15; golfa div. volem aconseguir el seus objectius. las aventuras de tintínlara, introduirà i guiarà als infants durant Centre Cultural Municipal d’Arbeca. dis: 00.10; esp. diu: 11.30, 14.25tota la sessió. Xerrada amb el catedràtic del La vila celebra la 28a edició de la Fira de les aventures de tintín (3d) (cat) De dv a dj: 17.35; esp diu: 12.00, esp ds diu: 15.35 Santa Caterina amb exhibició i demostra- De dv a dj: 16.40, 18.30, 20.20, 22.10; golfa div. Departament de Política Econò- un método peligroso TEATRE mica de la UB ció de tennis taula a càrrec del CTT Bor- dis: 00.00; esp. diu: 12.00, 14.30 ges. Per la nit, a les 22.00, inauguració de un dios salvaje De dv a dj: 16.15, 17.45, 19.15, 20.45, 22.10;El poble Centre Cultural de Mollerussa. la fira, entrega dels premis als dibuixos golfa div. dis: 23.35; esp. diu: 12.10, 14.45Teatre Ateneu de Tàrrega. 21.00 hores. guanyadors del cartell del programa de la todo un hombre De dv a dj: 16.15, 18.00, 19.45, 21.30; golfa div.22.00 hores. L’entitat celebra el seu desè aniversari fira i composició poeticomusical a càrrec dis: 23.15; esp. diu: 12.10, 14.30A partir de l’obra de Miquel Martí i Pol, la amb el cicle d’activitats de tardor i amb la de Jaume Calatayud i Vicente Monera. kika superbruixa De dv a dj: 17.10, 18.50; esp. diu: 11.40, esp. diss, diu: 15.30 CAP DE SETMANA footloose De dv a dj: 20.30, 22.30; golfa div. dis: 00.30 De dv a dj: 16.10, 18.15; esp. diu: 12.00, 14.00 la gran aventura de winter el delfín noves instal·lacions del molí de la Coope- El mago de Oz, adreçada a nens i nenes a detrás de las paredes De dv a dj: 20.20, 22.00; golfa div. dis: 23.45 Dissabte rativa d’Arbeca. A les 17.00, a la sala po- partir de cinc anys. winx club: la aventura mágica De dv a dj: 16.00, 17.40; esp. diu: 11.45 livalent de l’antic Casal d’avis, espectacle criadas y señoras Div. i de dill. a dij: 16.50, 19.20, 21.45; diss i infantil de titelles Ni i la casa de xocolata, CONFERÈNCIES a càrrec de la Pantomima. A partir de les TEATRE diu: 19.20, 21.45; golfa div. diss: 00.10 asesinos de élite De dv a dj: 17.50, 20.00, 22.05; golfa div. dis: La violència cap als adults 20.00, a la sala de la Cooperativa, confe- Cavall Fort 00.10; esp. diu: 12.00, 15.45 rència Maneig adequat de les olives, a càr- Teatre Principal de Lleida. De dv a dj: 17.30, 19.15, 21.00, 22.45; golfa div. Sala d’activitats de l’Ajuntament de rec d’Agustí Romero, cap del programa el gato con botas (3d) 11.30 hores. dis: 00.25; esp. diu: 11.35, 15.45 Guissona. d’Olivicultura de l’IRTA Mas de Bover. De dv a dj: 16.45, 18.30, 20.10, 22.00; golfa div. El XXXIX Cicle de Teatre per a nois i noies el gato con botas 17.30 hores. Mitja hora més tard, conferència L’expe- dis: 23.45; esp. diu: 12.00, 15.00 Dins dels actes del dia contra la violència riència a la cursa Outback Race, 1a edició a Cavall Fort presenta La gran A... ventura (història d’un pallasso) amb la companyia el gat amb botes De dv a dj: 16.15, 18.00, 19.45, 21.30; golfa div. envers les dones, s’ofereix la xerrada La Austràlia, una cursa de 520km en 9 eta- dis: 23.15; esp. diu: 12.30, 14.30 violència cap als adults, a càrrec de la psicò- pes, a càrrec de Xesc Teres. A les 22.00, XI Marcel Gros. Amb un llenguatge propi, un golpe de altura De dv a dj: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20; golfa div. loga Marta Simó. Mostra de Teatre Còmic Amateur de les una simbologia i un imaginari acumulat dis: 00.20; esp. diu: 12.05, 14.15 Garrigues amb el grup Bat Teatre i l’obra amb l’experiència, Marcel Gros ens pro-  Cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es posa una visita guiada a través del seu TEATRE Homes. Per finalitzar, a les 23.30, a la sala de jocs del Centre Cultural Municipal, nit univers particular. A més, avui, en col- el niño de la bicicleta SALA 1 De div. a dij: 17.00, 18.45, 20.30, 22.40 Vesprades teatrals de rock amb La Terrasseta de Preixens i laboració amb Creu Roja Joventut, cam- catalunya über alles! SALA 2 De div. a dij: 16.10 Sala del Ball de Sudanell. Contraband. panya de recollida de joguines i Fila 0. nadir y samin. una separación SALA 2 De div. a dij: 18.00, 22.40 19.00 hores. melancolía SALA 2 De div. a dij: 20.15 Clandestins, de Ferran Farré i portada a IV Slow Food Terres de Lleida Univers la puerta de no retorno SALA 3 De div. a dij: 16.00, 18.35, 21.20 escena per l’Associació Cultural 5 Erres Pavelló 4 de Fira de Lleida. Camps Teatre Ateneu de Tàrrega. pànic a la granja SALA 3 De div. a dij: 17.15 Teatre, de Torrefarrera, és l’obra que es Elisis. 18.15 hores. cinco metros cuadrados SALA 3 De div. a dij: 19.50 representarà aquesta tarda. Slow Food Terres de Lleida va néixer el La temporada d’espectacles infantils pro- margin call SALA 3 De div. a dij.: 22.40 2006 i té la seu a Balaguer. Des del seu gramada per la Fundació la Xarxa, conti-  Cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com PROJECCIONS naixement ha reivindicat una nova ali- nua amb un muntatge de teatre musical. mentació que ha de millorar la nostra sa- Microcosmos presenta un pare de família eva SALA 1 Dv: 22.30 ds: 22.45; diu: 18.30, dl: 19.30 La festa del Paca. Vivències soli- lut i la del planeta. Per això s’ha proposat que s’obsessiona per la construcció d’un SALA 1 Diss: 18.30; diu: 16.45 tina superbruixa tàries es escalada artificial sumar l’ús i el coneixement de les plantes coet interestel·lar. Música i humor con- tímids anònims SALA 1 Diss: 20.10; diu: 20.10; dill: 22.15 Teatre Comarcal de Solsona. medicinals a l’hàbit alimentari diari. figuren Univers, un espectacle sobre les el gato con botas (3d) SALA 2 Dv: 22.30; ds: 20.20; diu: 16.20, 20.20, dill: 19.30 21.30 hores. grans aventures que atots ens agradariu el gato con botas SALA 2 Diss: 18.20, 22.45; diu: 18.20; dill: 22.15 L’escalador vallesà Jaume Clotet Paca, viure. SALA 3 Div: 22.30; diss: 18.00, 20.20, 22.45; diu: 16.00, mostra el seu treball audiovisual en què saga crepúsculo: amanecer fa un resum de la seva trajectòria com a Diumenge 18.15, 20.30; dill: 19.30, 22.15 repetidor i oberturista de vies d’alta difi- MÚSICA  Cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com cultat. ACTES POPULARS VII Segrià Corals el gato con botas SALA 1 Dv: 22.30; diss: 18.15, 20.15, 22.45; diu: 16.00, Centre Cívic lo Ball de la Granja 18.10, 20.15; dill: 22.15 MÚSICA Contes solidaris crepúsculo: amanecer (part 1) SALA 2 Div: 22.30; diss: 18.00, 20.15, 22.30; diu: 16.00, d’Escarp. 18.10, 20.20; dill: 22.15 Teatre Comarcal de Solsona. 17.00 hores. Un viatge per la música andina 18.00 hores.  Cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com CaixaForum de Lleida. Avinguda La setena edició del Segrià Corals, ho- L’ONG local SOM organitza un espec- johnny english returns Div, diss: 22.30; diu: 19.30 menatge a Antoni Pujol, acull el concert Blondel, 3. tacle de contes a càrrec dels infants de catalunya über alles Diss: 19.30; diu: 17.30 de les corals Grant Gent de la Granja 18.00 hores. l’Agrupament Escola Pare Claret, l’Esplai d’Escarp, Veus Unides d’Almacelles i  Cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com Els Sakapatú són un grup format per sis Riallera i el Centre Islàmic del Solsonès. És una iniciativa de sensibilització per Clamor de Soses. las aventuras de tintín Dv, dil: 22.15; ds: 18.15, 22.15; diu: 17.15, 19.30 joves músics de Xile i del Perú que ens conviden a fer un viatge de més de 500 recaptar fons per al projecte de nutrició  Cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com anys d’història, amanit amb l’energia i la infantil de Tacuba al Salvador. FIRES contagio Div: 22.00; diu: 19.00 il·lusió dels músics. IV Fira de l’Oli i Productes chico & rita Diss: 22.00; diu: 17.00 PROJECCIONS d’Elaboració Artesana  Cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com FIRES El mago de Oz Juncosa. el sueño de ivan Diu: 17.00 XXVIII Fira de Santa Caterina CaixaForum de Lleida. Avinguda La vila celebra la seva fira de l’oli i pro- contagio Diu: 20.00 Arbeca. Blondel, 3. ductes d’elaboració artesana on els vi-  Cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com 09.30 hores. 12.00 hores. sitants podran adquirir els productes johnny english returns Dis: 18.15; diu: 19.30; dill: 22.15 La vila celebra la 28a edició de la Fira CaixaForum Lleida ha programat una d’elaboració típics de Juncosa i la comar- ca. Així mateix, el programa de la fira sin salida Diss: 22.30; diu: 17.00 de Santa Caterina amb la tercera peda- àmplia selecció de curts i llargs amb els lada popular i cursa popular per a totes que faran viure als més menuts un munt inclou activitats paral·leles gratuïtes per  Cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com les edats. A les 10.00, visita guiada a les d’històries fabuloses. El cicle s’obre amb a tothom. chico & rita Div: 22.30 les aventures de tintín Diss: 18.15; diu: 17.00; dill: 22.15 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat mientras duermes Diss: 22.30; diu: 19.30
  7. 7. DivENDrES 25 DE NOvEMbrE DE 2011 lleida 7 moros i cristians. Tere Mayoral, de la comparsa cooPEració. L’Agència Catalana de Cooperació al cuniLLEra. La diputada del PSC per Lleida, Tere Els Pallaresos, és la nova presidenta de l’Associació Desenvolupament aporta 80.000 euros a la Paeria Cunillera, ha estat nominada, en la categoria de de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Es va per desenvolupar diferents projectes que impli- ‘Millor relació amb la Premsa’, en els premis que presentar una única llista. quen les ONG locals. concedeix l’Associació de Periodistes Parlamentaris. són el 4,4% de les atencions fetes a catalunya vol que la generalitat hi participi4.000 casos de violència PPde gènere en 10 anysSón el número d’atencions que s’han fet des de Lleida a lalínia d’atenció específica que té l’Institut Català de les Dones rEdacció vei atén les demandes relacio- molts casos per primera vega- lleida nades amb qualsevol forma de da, la violència viscuda”. SiLa Línia d’atenció a les dones en situació de violència contra les tenim en compte els àmbits onsituació de violència 900900120 dones. Les trucades són ateses la violència té lloc, el 84,72%l’Institut Català de les Dones per un equip de professionals de les consultes han estat sobre(ICD) ha atès més de 96.400 ca- de l’advocacia, la psicologia, el violència en l’àmbit de la pare- El PP demana ajuda per lessos a Catalunya des de la sevaposada en funcionament ara treball social i la medicina. La presidenta de l’ICD, lla, 7,44% en l’àmbit familiar, 2,67% en l’àmbit comunitari i instal∙lacions de piragüismefa 10 anys. D’aquests, poc més Montse Gatell, va assegurar 0,43% en l’àmbit laboral. Avui El PP presenta una moció al ple d’avui de la Paeria una mocióde 4.000 corresponen a les co- ahir que “és un primer recurs se celebra el Dia Internacional en la qual s’insta a la Generalitat a fer front al compromís ad-marques de Lleida. Són el 4,4% on les dones poden trucar de per a l’eliminació de la violèn- quirit amb l’Ajuntament de cofinançar la construcció d’unesdels casos a Catalunya. El ser- forma anònima i expressar, en cia envers les dones. noves instal·lacions per a la pràctica del piragüisme. conveni amb les cooperatives trobada topada amb un cotxe una motorista resulta udL 35 entitats formen part del programa ecològic municipal ferida greu en un xoc rEdacció rEdacció motor va resultar amb ferides lleida lleida de consideració al cap i va ser 35 entitats lleidatanes partici- Una veïna de Lleida, de 65 traslladada a l’hospital Arnau pen al programa Ecoentitats anys, va resultar ferida lleu de Vilanova, amb pronòstic en el marc de l’Agenda 21 de després d’una topada entre greu. Al seu torn, el conduc- la Paeria. Ahir va tenir la sego- la moto que conduïa i un al- tor del turisme va resultar il- na trobada d’Ecoentitats, amb tre vehicle. Els fets van tenir lès. l’objectiu de facilitar l’inter- lloc ahir a les 07.20 hores a la Per altra banda, una via- canvi d’experiències i d’infor- rotonda de l’avinguda Estudi nant va ser atropellada dime- mació entre les entitats que hi General amb la carretera LL- cres al migdia a Príncep de participen 11. A conseqüència de l’acci- Viana. Va patir ferides lleus a Projecte sobre els residus dent, la conductora del ciclo- la cara, braços i cames. fitosanitaris a la udLReduir l’impacte mediambiental de la destrucció dels residus al territori català n’hi haurà una vintena menysfitosanitaris. Aquesta recerca s’emmarca en el conveni que van acnsignar el rector de la UdL, Roberto Fernández, i el president dela Federació de Cooperatives Agràries, Josep Pere Colat. lleida acollirà 27 fires de 15a edició arrels les 418 que hicuina de nadal ‘flashmob’ per haurà el 2012a càrrec del les persones a catalunya rEdaccióreconegut xef que no tenen lleidaJosep barahona una llar La ciutat de Lleida acollirà 27 rEdacció rEdacció fires del total de 418 que es fa- lleida lleida ran l’any vinent a tot el terri-Unes 50 persones, repartides La plaça de la Paeria va aco- tori català. Aquesta xifra es vaen diferents grups de matí i llir ahir al migdia la flashmob donar a conèixer ahir duranttarda, van participar ahir en motiu de la campanya de la celebració del 18è Congrésen la 15a edició del curs de les persones en situació de de Fires de Catalunya, que vaCuina de Nadal que organit- sense llar. Sota el lema Tots començar ahir a la Llotja i que La Llotja va acollir ahir el congrésza cada any Josep Barahona, som ciutadans, ningú sense s’allargarà fins avui. L’alcaldereconegut cuiner lleidatà llar es van concentrat al vol- de Lleida, Àngel Ros, que va tarà per davant l’any 2012 una èxit segueixen sent els multisec-que viu i exerceix a Tòquio tant de 120 persones, vesti- presidir l’inauguració del con- vintena de fires a tot Catalunya. torials, mentre que desaparei-(Japó). L’alcalde de Lleida, des de negre i amb màscares grés, va assegurar que “Lleida En total se’n celebraran 418, 23 xen algunes fires immobiliàriesÀngel Ros, acompanyat del blanques. L’acte estava orga- és terra de fires i la ciutat n’or- menys que aquest 2011 i 18 o de sectors en crisi. Al llarg deregidor de Turisme, Fèlix nitzat per Arrels Sant Ignasi ganitza el triple de les que li menys que el 2010, amb qui les dues jornades es tractaranLarrosa, van assistir ahir al i s’emmarca en els actes de correspondrien per població”. s’ha de comparar l’any vinent, temes com la comunicació enmigdia a una de les repre- sensibilització que es duen a Durant l’acte, també es va ja que alguns certàmens són bi- temps de crisi o la redacció desentacions. terme a nivell estatal. destacar que la crisi s’empor- anuals. Els certàmens amb més plans estratègics.
  8. 8. 8 hípica divendres 25 de novembre de 2011Cada persona ha d’usar el tipus La cura del cavall és clau perde cadira de muntar que s’ajustia la seva manera de muntar a la seva salut i cal dur-lo al redacció lleidaHi ha diversos tipus de ca- i pesa menys que la cadira va- quera. Els jockeys, genets de salt, d’exhibició, i altres que veterinari al mínim problemadira: la cadira de muntar an- tenen necessitat d’una rapide- Cal prestar atenció si es detecten variacions de gana,glesa, l’espanyola, la vaque- sa extra en els seus cavalls fanra,. Cada persona ha d’usar servir aquest tipus de cadira canvis bruscos de pes o absència de brillantor al pelatgeel tipus de cadira de muntar perquè interfereix menys en redaccióque s’ajusti al seu particular els moviments del cavall que lleidatipus de munta. La cadira de la cadira vaquera o l’espanyo- La cura del teu cavall és fona-muntar anglesa és més plana la, per exemple. mental per a la seva salut. Se sap que els cavalls són animals molt forts capaços d’afrontarClínic Albert Hermoso, a Lleida diferents situacions que im- pliquin travesses en munta- redacció Clínic Alberto Hermoso, on nya o plana, fins i tot traves- lleida es treballaran aspectes, tant sant climes dels més variats.Cavalls Font, a la partida Tor- pràctics com teòrics, de doma, Però això no significa que lares de Sanui de Lleida acollirà salt en pista i, en funció de la seva bona salut sigui eterna iaquest dissabte i diumenge el tipologia de l’alumnat, cros. independent de les cures que puguis oferir i portar-lo al ve- terinari al menor símptoma de malaltia. Presta atenció si el teu cavall no mengi igual que sempre Un veterinari fent una radiografia a la pota d’un cavall (variacions en la gana), canvis bruscos en el pes, absència de seu menjar habitual amb mel brillantor habitual al pelatge, > Els refredats o la per millorar la seva gola). dificultats en el caminar (sig- laminitis produïda Una altra pot ser la lami- nes de coixesa, per exemple). per la ingesta nitis produïda per la ingesta Una de les malalties són els d’herbes amb excés de nutri- d’herbes, són refredats. Amb prou feines el ents. La malaltia es manifesta sentis tossir, seria oportú que malalties comunes en els cascos (inflamació) pro- cavalls Font l’apartis de la resta dels teus duint dificultats severes en el cavalls, si és que els tinguessis, caminar. En aquests casos no > En el cas que per evitar els contagis. El pro- dubtis en trucar al veterinari. tingui tinya, cal cés en aquests casos sol abas- La tinya es manifesta en el tar 10 dies, durant els quals se- aïllar-lo ràpidament pelatge del teu cavall en forma JORDI FONT SALAS Professor dequitació titulat: A.B.R.S-20G ria convenient que descansi en perquè es molt de petits i rodons espais sense Assistant stable managers · Teaching certificate un lloc on es trobi calent i amb contagiosa pèl. És molt contagiosa, també Tels. 609 20 99 08 - 973 24 18 23 alimentació especial (barreja el per a les persones. 1a botiga A la recerca de quina és la millor “La a Lleida en equipament tipus de roba per muntar a cavall pel genet i cavall” sa còmoda són probablement el millor per a un passeig a cavall pel camp. Els texans fan servir sovint els chaps (pantalons de cuir sense part posterior) que es col·loquen sobre els pantalons horari propis. Aquests chaps protegei- www.moncavall.com - info@moncavall.com de dilluns a divendres xen les cames del genet de les Pol. Ind. “El Segre” C. Josep Segura Farré, matí: de 9 a 13.30 h rascades de la mala herba. parc. 707, nau 4 - 25191 LLEIDA tarda: de 17 a 20.00 h A la munta anglesa, s’usen Tel./Fax 973 183 129 - 679 715 037 dissabtes matí: de 9 a 14 h els anomenats jodhpurs (panta- lons de muntar llarg i ajustat), que ens proporcionen tant co- C. E. Lliri Blau Linyola moditat com a protecció. Tan- Escola d’Equitació cal anar còmode i, sobretot, dur un casc per protegir-se el cap mateix, les botes, o qualsevol 610 402 795 redacció Per aquesta raó, la roba tri- sabata de llaç i taló, evita que lleida · Classes d’equitació a partir de 7 anys. ada ha de protegir les seves els peus puguin relliscar dels · Classes de perfeccionament. · Rutes a cavall per l’Estany i rodalies. El tipus de roba per muntar a cames contra la irritació pro- estreps. · T.R.A.C. cavall ha de ser la més còmo- duïda pel fregament contra la També és necessària la pro- · Estades per nens i nenes amb edat escolar. da i adequada per al tipus de cadira de muntar. tecció d’un casc per protegir el www.centreequestrelliriblau.com munta de cada genet. Uns bons texans i una cami- cap en cas d’una caiguda.

×