Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia Lleida 17102011

533 views

Published on

TITULAR: Plantegen un front comú a Catalunya contra la nova PAC DESTAQUEM: Solidàrium rep 18.000 visitants

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bondia Lleida 17102011

  1. 1. dilluns 17 d’octubre 2011 Plantegen un front comú a Catalunya contra la nova PAC o Xavier lozano (acn) ‘Lobby’ entre > Comença avui el judici partits polítics, de l’accident a Torallola, sindicats i on van morir 8 persones productors Comarques Pàgina 9 El PP no s’hi afegeix perquè afirma que ha > el Lleida no sap vèncer d’actuar l’Estat l’Huracán tot i jugar amb avui P. 3 i Editorial P. 4 un jugador més (1-1) tel.: 973 260 065 - FaX: 973 261 067 Pàgina 11 coordinadora ongd lleida solidàrium rep 18.000 visitants > màrquez remunta des de l’últim lloc, acaba 3r i manté la lluita pel títol Pàgina 12 Lleida P. 7catnúm. 1.419 any 6 / BONDIA Promoción válida únicamente por venta de oro Av. Balmes, 24 bajos (LLEIDA) · Tel. 97 324 74 95
  2. 2. 2 d’interÈS DIlluns 17 D’octubre De 2011 eL teMPS Vielha Vielha 6/20 ServeiS Telèfons val d’aran A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 alta pallars meteo@bondia.catUrgències Mossos 088 ribagorça sobiràMossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 SortPolicia 091 08.11h 7/20 19.14h MartinetG. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 El Pont 4/20Guàrdia Urbana 092 / 973 700 600 dies de tardor per fi, de SuertUrgències mèdiques 5/20 cerdanya La Seu però sense la plujaICS 973 221 516 d’UrgellHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100 4/17Hospital de Santa Maria 973 727 222 6/22 esperada. Almenys GósolUrgències Tàrrega 973 310 852 TrempComitè Anti-sida 973 221 212 minvant 11/23 alt urgell berguedàAlcohòlics Anònims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624 tindrem núvolsFibrolleida 649 873 838 Aquesta setmana ja tindrà uns trets molt pallars jussàCreu Roja diferents a dies enrere. La calor més intensa SolsonaLleida 973 279 900 11/22 ara sí que la podem donar per tancada, per Agramunt 973 390 880 bé que de freds intensos de moment tampoc Balaguer 973 445 795 se’n veuen. No toquen encara. Avui màxi- solsonèsCervera 973 532 084 nogueraLes Borges Blanques 973 143 493 mes que no arribaran als 25 graus ja i nits Mollerussa 973 711 282 que són d’octubre. De núvols en tindrem a Tàrrega 973 500 679 les zones planes i baixes. Al Pirineu encara Balaguer segarraServeis funeraris 973 237 206Servei de Suport el sol ha de dominar. Núvols que es des- 11/23en el Dol de Ponent 973 501 503 fan a la tarda. Demà n’hi haurà menys. CerveraBus Lleida-Andorra 973 352 379 11/22Estació d’Autobusos 973 268 500 urgell dimarts dimecres farmàcies aVUI pla d’urgell Mollerussa Tàrrega De 9.00 a 22.00 h Lleida 12/23Prat Bruc, 30. Cappont 11/22 12/23Puigpinós Humbert Torres, 23 De 22.00 a 00.00 h Peña sàez Corregidor Escofet, 39 segrià Les Borgesmanso Passeig de Ronda, 43 Blanques De 00.00 a 09.00 h 13/24manso Passeig de Ronda, 43 garrigues farmàcies deMà De 9.00 a 22.00 h Baquero Riu Ebre, 10. CappontBendicho i. Passeig de Ronda, 139 De 22.00 a 00.00 h CURS OFICIAL DEmontegut Passeig de Ronda, 93Villaonga P. Hostal, 2. La bordeta De 00.00 a 09.00 h Regalem 1 dècim de loteria BOMBER D’ EMPRESAmontegut Passeig de Ronda, 93 Títol oficial d’habilitació segons Decret 374/1996 de la Generalitat de Catalunya amb el matalàs 1º convocatòria d’accés lliure al·lèrgies (De l’11-10 al 17-10 ( Proves físiques + mèdiques + formació teòricaParietària 1 = Pi - - i exercicis de pràctiques de 180 h + avaluació contínua )gramínies 2 = Plàtan - -olivera 0 = Pollancre - - Obtenció de la titulació d’habilitació oficial de Bomber d’empresa, reconegut peravellaner - - salze - - l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya + DEA + ATSI (Nivell II) + socorristaauró negundo - - Vern - - aquàtic + borsa treball com bomber del Cos de Bombers de l’Escola d’Emergènciesfreixe - - Xiprer - - tinsmelcoratge 0 = alternaria 4 = Places limitades i incorporació per rigorós ordre d’inscripció i matrícula Agusom - - cladosporium 4 = Av. Garrigu es Bowlinng Informació i matrícula : PilansniVell acTUal i risc D’al·lèrgia na Riu Ter celo Quatrenul 0 mitjà 2 màxim 4 ustí Duran i Sanpere C/ Agustí Duran i Sanpere, 14 Tel : 902.544.112 Bar AgBaix 1 alt 3 Abat Escarré local (Cappont) ctra bombers@escolaemergencies.com niVells De PreVisiÓ 25001 Lleida N-IIen augment a en descens D Tel. 973 216 371 Curs impartit per resolució administrativa de 22-08-2011, estesa per l’Institut de Seguretat Públi-estable = situació excepcional ? www.dreamscomfort.com ca de Catalunya a favor de l’Escola d’Emergències, Prevenció i Seguretat de Catalunya S.L.
  3. 3. dilluns 17 d’octubre de 2011 avui 3 LIQUIDACIÓ D’ESTOCKS debat sobre la reforma de la nova política agrària comunitària (pac)‘Lobby’ català entre productors,sindicats i partits davant la PACSols el PP no s’afegeix a la posició unànime perquè Catalunya no té poder de decisió a la PAC xavier lozano (acn) es als productes importats de fora de la Unió Europea. Des > reclamaran de Catalunya reclamaran que que incorporin hi hagi “reciprocitat” i “s’exi- mecanismes de geixin als productes exteriors gestió de mercat els mateixos controls i qualitats per resoldre l’actual sanitàries i medioambientals crisi de preus que als d’aquí”. De fet, els sin- dicats van assegurar que volen seguir complint aquestes exi- > el sector tem gències, però que també cal que per la política de els productors no europeus les ‘greening’, de compleixin. “Si la reforma de la PAC no tira endavant i s’ha de protecció del medi prorrogar l’actual, però, també ambient dins de s’haurien de fer algunes refor- l’agricultura mes”, va dir Pelegrí. reaccions dels sindicats > els sindicats Quant als sindicats, UP insis- també tanquen tí que la feina s’hauria d’haver files, encara que fet abans. Mentre el conseller up va insistir que Pelegrí va dir que no es podria la feina s’hauria treballar fins a conèixer el docu- d’haver fet abans ment de la PAC que Brussel·les va presentar dimecres. A ban-pelegrí, a la seu del departament, just en acabar la reunió amb el sector agrari i els partits polítics da d’UP, la resta d’agrupacions xavier lozano (acn) no creu que des de Catalunya lobby davant Europa. Pelegrí ments útils i eficaços per evitar sindicals agràries van coincidir LLEIDa es pugui fer res, la resta de par- vol que Catalunya acosti posi- crisis de preus i de mercats”. El a destacar els aspectes negatiusLa majoria de partits i el sector tits i el sector agrari reclama- cionaments amb altres estats sector també tem per la política de la nova PAC.agrari van segellar ahir a Lleida ran que la nova PAC incorpori o regions europees amb qui es de greening, la connotació ver- JARC va denunciar que esun front comú per defensar els mecanismes de gestió de mer- comparteixen alguns punts de da i de protecció del medi am- primer “la protecció medioam-interessos de Catalunya davant cat que permetin solucionar vista. bient dins l’agricultura. Segons biental i la gestió de les terresla nova Política Agrària Comu- l’actual crisi de preus i crisis Pelegrí, “aquestes mesures no abans que la producció”. Així,na presentada el 12 d’octubre puntuals com la del bacteri E- Gestió de mercats, ‘Gree- han de suposar cap cost afegit el president de Joves Agricul-a Brussel·les. Avui a Madrid coli. També van reclamar que ninG’ i importacions ja que l’agricultura catalana ha tors, Pere Roqué, va recordares consensua la posició d’Es- es facin els estudis d’impacte La majoria d’acords contra estat summament responsable que el 70% dels ingressos agra-panya en relació amb la PAC i, econòmic de la nova PAC. la proposta de reforma de la durant sempre amb el medi ris provenen de la venda delsper això, el conseller d’Agricul- Pelegrí va destacar el con- PAC se centren en la gestió de ambient”. A banda, pagesos i productes“, mentre que URA-tura, Josep M. Pelegrí, va con- sens, sobretot en els aspectes mercats. Catalunya vol que la polítics van coincidir en l’aler- PAC va insistir en la importàn-vocar tot el sector. Mentre el PP de treballar plegats com un nova PAC “disposi d’instru- ta davant la manca d’exigènci- cia de gestionar els mercats. MARISA XANDRI / PP MÒNICA LAFUENTE / PSC CARMEL MÒDOL / ERC AGUSTÍ LÓPEZ / CIU “Això és pantomima: “És important que el “És l’oportunitat per “Cal defensar Catalunya no pot Parlament Europeu alterar el mal balanç l’especificitat de la decidir sobre la PAC” pugui codecidir” dels últims anys” nostra agricultura” La diputada fer”. Per la La diputada tada Hortèn- Per la seva rar el balanç Finalment, limentari, Xandri trencà seva part, el socialista llei- sia Grau va part, diputat negatiu dels Agustí López, considerat la unanimi- candidat del datana Móni- remarcar la d’Esquerra últims anys diputat de “un dels més tat i definí la PP al Con- ca Lafuente importància Republicana en el sector Convergència importants convocatòria grés, J. I. va destacar de la reunió de Catalunya agrícola i ra- i Unió (CiU) del país”. de Pelegrí de Llorens, va la importàn- i va apostar- (ERC) per les mader en el per la circum- En aquest “pantomi- dir a la Seu cia de que el per fer un comarques de conjunt de scripció llei- sentit, Agus- ma”, ja que que la Gene- Parlament estudi català Lleida, Car- Catalunya, i datana, tam- tí López va “Catalunya no té fa- ralitat no defensa la Europeu tingui ca- d’impacte econòmic mel Mòdol veu en la considera que a par- bé va voler posar de apostar clarament cultat de decisió a la PAC “ja que CIU ha pacitat de codecisió de la PAC. Grau, reforma de la Políti- tir d’aquest moment relleu la importància per defensar l’espe- reforma de la PAC, i rebaixat el pressu- per primera vega- però, es va mostrar ca Agrària Comuni- cal crear unes nor- del debat i del con- cificitat de l’agricul- que és el Govern es- post d’Agricultura da. Tanmateix i des partidària del gree- tària (PAC) una clara mes de mercat més sens davant el futur tura catalana davant panyol qui ho ha de un 24%”. d’Iniciativa, la dipu- ning. oportunitat per alte- competitives. del sector agroa- l’Estat.
  4. 4. 4 oPinió dilluns 17 d’octubre de 2011 editoriAL CArtes AL direCtor‘Lobby’ català per la PAC un sant de casa nostra amb prou feines poden suportar l’excés de treball i la poca alimentació i calor humà en què han de viure. Francesc Palau els acull, els escolta, prega per ells i els acompanya en les seves tribulacions fins a compartir la presó. Així demostraLa Generalitat ha decidit impulsar un ‘lobby’ davant la re- En celebrar el bicentenari del naixement d’un conciutadà nostre, el P. Francesc el seu amor profund a l’Església: “Y ahora que te he encontrado, te amo -es-forma de la Política Agrària Comunitària (PAC), en la qual Palau (Aitona, 1811), tenim una bona oportunitat per a admirar i agrair el seu exemple de vida cristiana tan particular, en circumstàncies poc pacífiques i fins criu-. Tú lo sabes. Mi vida es lo menos que puedo ofrecerte en correspondenciaaglutina els partits polítics -menys el PP-, sindicats i pro- a tu amor. La pasión del amor que me devora, encontrará en ti su pábilo porque i tot ben adverses envers ell dins i fora dels àmbits d’Església: ha experimentat eres tan bella como Dios... Mi corazón ha sido creado para amarte. Aquí lo l’exili a França per les condicions sociopolítiques del temps i, més tard, calum-ductors, amb l’objectiu de fer-se sentir a Brussel·les i acon- niat, perseguit i vigilat ha estat confinat a Es Vedrà (Eivissa) on precisament tienes. Es tuyo. Ya no es cosa mía sino propiedad tuya. Porque te amo, dispónseguir una PAC més ‘favorable’ a Catalunya. Els problemes s’endinsà en el misteri de l’Església lliurant-se totalment al seu servei. Hi tenim de mi vida... y de todo lo que soy y tengo”. Particularment notable va ser la anotacions seues ben explícites: “¡Amada Iglesia, estabas tan cerca de mí y yo coneguda com Escola de la Virtut i el seu influx en àmbits culturals, cristians,del Govern català són dobles, ja que d’una banda és cert que no lo sabía! Estabas dentro de mí mismo y yo te buscaba tan lejos. ¿Por qué no polítics i socials de l’època. Just aquest impacte públic ha fet que altres sectors es mobilitzessin en contra fins aconseguir de l’autoritat militar la cloenda dela PAC -com tot a la Unió Europea- ho negocien els estats te hiciste visible? Pasados cuarenta años en busca tuya, te encontré. Te encon- l’Escola i l’exili balear del seu fundador que, dirigint-se a l’Església, afirma: tré porque tú me saliste al encuentro, te encontré porque tú te diste a conocer”.membres i no llurs respectius governs autonòmics; d’altra Són paraules que ens recorden sant Agustí en el seu camí turmentós a la recerca “Tú me salvaste la vida porque me tenías preparado otro martirio, mil veces de Déu. Com ho va assenyalar el Papa Joan Pau II en beatificar-lo el 24 d’abril más cruel”. En Es Vedrà, presó de l’Estat, prega i refà la seva opció vocacionalbanda, i al marge dels criteris amb què es regiran els nous practicant el silenci contemplatiu i el servei als germans acompanyant a la gent de 1988, és el misteri de l’Església el que centra, sosté i harmonitza tota la sevaajuts, les retallades estaven més que anunciades perquè l’es- vida, donant unitat al seu itinerari espiritual i a la seva activitat apostòlica. senzilla que sol·licita la seva ajuda i predicant missions populars. I és justament Ha estat un home que ha sabut unir vocació contemplativa i apostolat desbor- a les Balears on Déu l’inspirarà la fundació de les congregacions de Carmelitescenari de crisi es ‘consolida’ i malgrat els esforços de França, dant i, entre l’un i l’altre exili, s’ha dedicat molt a tasques d’acompanyament que segueixen donant vida al seu carisma. Aquest diumenge, a la nostra Cate-Alemanya i Espanya, la majoria dels altres socis dels nouvinguts dels barris marginals de Barcelona i a la formació d’adults dral, ens vàrem aplegar amb elles per tal de donar-ne gràcies. compromesos en el món del treball –aleshores iniciant la industrialització–, quedefensen la tisorada. Tot i el ‘lobby’, pinten bastos. joan piris / bisbe de lleida oPinió Agricultura, preus dels aliments, nova PAC i dia Mundial de l’Alimentació 2011 josep maria pelegrí i aixut / conseller d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural Grans fileres de plats buits sobre tovalles negres posades a crement del 166%. sistema d’ajudes directes a les necessitats i particularitats del nivell de terra: aquest va ser el “banquet de la fam” organitzat Hem de pensar que les especulacions de preus amb els ali- sector agrari català. l’any passat a París per recordar, en el Dia Mundial de l’Ali- ments bàsics provoquen efectes devastadors, tant en els països La nova PAC ha de ser, també, un motor d’innovació i com- mentació (DMA), que 10.000 nens moren cada dia al món per en vies de desenvolupament com en determinats sectors socials petitivitat en el sector agrari; un instrument per garantir el re- malnutrició. dels països més avançats. lleu generacional i la incorporació de joves; i ha de tenir una Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la malnu- Segons les dades publicades l’any 2010 per la FAO, la fam en visió prioritàriament alimentària i donar suport al model agrí- trició és la principal amenaça per a la salut al planeta. Cada any el món, encara que va disminuint, roman en un nivell inaccepta- cola comunitari. mata 3,5 milions de nens de menys de cinc anys. La malnutrició, ble. L’any 2010, el nombre de persones que patien fam va baixar Una vegada conegudes les propostes de reforma de la PAC en només dos dies, mata molt més que una gran epidèmia, en- a 925 milions, per sota de la xifra de 2009, que se situava en els presentades per la Comissió Europea, he demanat ja una com- mig de la indiferència general, diuen els experts. 1.000 milions, però encara era superior a la xifra abans de la crisi pareixença davant del Parlament per explicar la situació i fer En aquestes circumstàncies, ja prou preocupants, s’han de preus de 2008, quan es parlava de 850 milions. una crida a la unitat de totes les forces polítiques i del sector d’analitzar les previsions que ha fet la l’Organització de les La nova PAC i Catalunya agrari per reclamar al Govern de l’Estat actual, i al que surti de Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), pro- Tenint en compte tot això, em vull endinsar ara en un fet les eleccions generals de novembre, la màxima contundència en motora del DMA. L’any 2050 la població mundial serà de 9.000 transcendental com és la producció d’aliments per a 500 milions la defensa d’uns plantejaments que responguin a les necessitats milions de persones, la qual cosa significa que la demanda mun- de persones de la Unió Europea. M’estic referent a la política del sector a Catalunya i a Espanya. dial d’aliments augmentarà un 70%. Aquest és, amb l’energètic agrària comuna (PAC), que resulta decisiva per a Catalunya Importància estratègica i el mediambiental, un dels tres grans reptes de l’agricultura del perquè ha de servir per garantir l’alimentació de la població ca- En aquest context general, queda més clara que mai la im- segle XXI. talana, ens ha de permetre assegurar unes rendes mínimes per portància estratègica del sector agroalimentari català, que té en Segons va assenyalar la FAO, després d’una reunió d’experts als productors del nostre país, i és una opció política europea la producció dels aliments la seva principal funció. Com he re- a Roma l’any 2009, la producció agrícola mundial haurà de do- que ens integra en una realitat comunitària cada vegada més petit moltes vegades, Catalunya no pot viure sense el seu sector blar-se durant la primera meitat del segle XXI per alimentar reforçada. primari. L’agricultura és estratègica per la seva contribució en 2.300 milions de persones addicionals. Es necessitaran més de La Unió Europea està immersa ara en un intens debat, que molts aspectes que són claus per al desenvolupament i l’estabi- 120.000.000 noves hectàrees de cultius, una superfície equiva- ha de concloure l’any 2013, sobre les bases futures de la PAC. La litat del territori i per al benestar de societat, que van més enllà lent a Espanya, França i Itàlia juntes. Comissió Europea va presentar el passat dimecres, dia 12 d’oc- del seu impacte, directe o indirecte, sobre el Producte Interior En aquest context general cal situar la celebració ahir, dia 16 tubre, a Brussel·les, les propostes de reforma d’aquesta PAC. Em Brut (PIB) del país. d’octubre, d’un nou DMA, que en aquesta ocasió té com a tema vaig traslladar a la capital comunitària per seguir de prop la Aquesta agricultura no és una cosa del passat, sinó un sector central Preus dels aliments: de la crisi a l’estabilitat. l’esmentada presentació i mantenir reunions amb representants imprescindible per al present i el futur de l’economia catalana. Des de la seva institució, el DMA vol mobilitzar l’opinió pú- de la Unió Europea. Si mengem és perquè tot el sector està al darrere i ens assegura blica mundial per arribar a assolir un clar objectiu: Aliments per Les primeres impressions sobre les propostes de reforma de el proveïment alimentari. Això és la garantia de l’estabilitat eco- a tothom. La DMA es va celebrar per primera vegada l’any 1981, la PAC són molt incertes. La nova PAC pot posar en risc l’acti- nòmica, social i política dels pobles. L’agricultura és un sector sobre la base de la Conferència de la FAO de 1979. Des d’alesho- vitat agrària i agroalimentària de Catalunya i Espanya, i de cap vital de l’economia catalana en tant que és el primer pilar i cons- res, els Estats membres de l’organització han estat convidats a manera s’adapta a la especificitat catalana. Hi ha d’haver una titueix la base d’una potent indústria agroalimentària, que ha participar en aquesta jornada, que commemora la creació de la PAC per a tothom, però adaptada a les condicions i característi- convertit Catalunya en un dels principals clústers agroalimen- FAO l’any 1945. Instaurat el DMA en un total de 150 països, la ques diferenciades del territori de la Unió Europea, però no és el taris d’Europa. No podem oblidar la singularitat de Catalunya seva celebració permet cridar l’atenció sobre diversos aspectes mateix l’agricultura dels països del nord que la mediterrània. com a regió europea. El nostre país ha optat per desenvolupar crítics de la seguretat alimentària en el planeta. Per això considero inacceptable el nou enfocament de la PAC una potent ramaderia, sobre la qual s’ha consolidat una impor- Variacions de preus i he demanat una moratòria en l’aplicació de la reforma fins que tant indústria alimentària, el primer sector industrial català. Del El tema d’aquest any incideix en un problema molt greu: les s’hagin fet els estudis d’impacte per als Estat membres i per al total de la Producció Final Agrària, les produccions agrícoles variacions dràstiques dels preus, especialment a l’alça, consti- sector de les noves propostes. La nova PAC no pot comportar representen el 38,4%, mentre que les producció ramaderes su- tueixen una greu amenaça per a la seguretat alimentària dels de cap manera una disminució o abandonament de la superfície posen el 58,5%, i el 3,1% restant correspon a altres produccions. països en vies de desenvolupament. La població pobra és la més agrícola ni de l’activitat agrària. El marc financer és manifesta- Es tracta d’una regió europea que produeix molts aliments i greument afectada. D’acord amb el Banc Mundial, en 2010-2011, ment insuficient, especialment si es confirma la pèrdua nomi- n’exporta, però que també n’importa en gran quantitat. l’augment dels costos de dels aliments va portar al voltant de 70 nal del 12% del pressupost que planteja la Comissió Europea, En qualsevol cas, el sector agroalimentari català ha donat milions de persones a la pobresa extrema. i considero molt negatiu que es demani incrementar la taxa de mostres de poder resistir la crisi econòmica i ha evidenciat una “Preus dels aliments: de la crisi a l’estabilitat” ha estat esco- cofinançament dels Estats. gran capacitat d’adaptar-se al mercat mundial, afavorint així llit com a tema d’aquesta edició del DMA, per tal d’aclarir els A més, la nova PAC hauria d’incorporar mesures que ga- la seva capacitat exportadora. Es tracta d’un sector modern i mecanismes que provoquen la volatilitat i l’augment dels preus ranteixin la lliure competència del mercat però en condicions competitiu que des de l’any 2000 ha incrementat la seva taxa de dels aliments i proposar mesures que serveixin per mitigar els d’igualtat per a totes les parts de la cadena alimentària. A més, cobertura (exportacions/importacions) en 20 punts. seus efectes en la població més vulnerable. demano a les autoritats de la competència que regulin i autorit- D’acord amb tot el que he explicat fins ara, proposo que S’ha de tenir en compte que entre 2005 i 2008 els preus mun- zin mesures imprescindibles per evitar la volatilitat dels preus, avui, dia 16 d’octubre, sigui una dia perquè la societat catalana dials dels aliments bàsics van arribar als seus màxim valors en que va en contra del més dèbils. faci una profunda reflexió sobre la importància de la producció 30 anys, i durant els darrers 18 mesos d’aquell període el preu D’altra banda, un dels eixos de la reforma de la PAC que d’aliments i els efectes de la fam en el nostre planeta, ja que po- del blat de moro va augmentar un 74%, metre que el preu de es defensa des de Catalunya és la regionalització dels drets. En der accedir a uns aliments sans i segurs resulta imprescindible l’arròs es va multiplicar per a la vora de tres, arribant a un in- aquest sentit, volem una autonomia de la gestió per adaptar el per a qualsevol societat.
  5. 5. dilluns 17 d’octubre de 2011 opinió 5 opinióLleida, capital de la solidaritat a Catalunya reconèixer un dels aspectes importants dins la nostra societat, el voluntariat, coincidint el 2011 de fa uns anys d’una àrea específica de treball en cooperació internacional, que ha comportatàngel ros i domingo / alcalde de lleida com l’Any Europeu del Voluntariat. Permeteu· una millora en la qualitat, gestió i difusió dels me, doncs, amb aquestes línies, fer un ferm re· projectes de cooperació que la nostra ciutat Lleida acull aquest cap de setmana la vuite· vuit Objectius de Desenvolupament del Mil· coneixement públic als centenars de lleidatans realitza amb els qui més ho necessiten. A més,na edició de Solidàrium, la fira de referència de lenni, a assolir l’any 2015, uns objectius que con· i lleidatanes que, al llarg de tot l’any, ofereixen Lleida participa activament al Fons Català dela solidaritat a Catalunya, organitzada de forma figuren el pla acordat entre totes les nacions del el seu esforç personal i el seu temps en ajudar Cooperació, i porta a terme diverses convoca·conjunta per la Coordinadora d’ONGD i altres món i les institucions més importants de desen· els altres. tòries anuals de projectes de cooperació per alMoviments Solidaris de Lleida, l’Ajuntament volupament a escala mundial. L’objectiu d’en· Són els voluntaris: uns ciutadans i ciuta· desenvolupament, sensibilització, emergència danes que, amb la seva tasca desinteressada, i acció humanitària, codesenvolupament i coo·de Lleida i l’Oficina de Cooperació i Solidaritat guany incideix de manera especial en el foment posen de manifest els seus valors i la seva soli· peració bilateral. Lleida és realment una ciutat(OCiS) de la UdL. Com en anys anteriors, du· d’una associació mundial vers el desenvolupa· daritat, oferint·se a col·laborar en les organitza· cívica, un model a seguir per la seva àmpliarant aquesta setmana s’han organitzat un ampli ment, fonamental per tal de consolidar el repte cions dedicades a treballar per una societat més xarxa d’entitats socials i l’alt grau de consciènciaventall d’activitats per promoure l’esperit de col· de reduir la desigualtat, i és per això que, una humana i per un món més just. A Lleida, sor· social i cívica dels seus ciutadans i ciutadanes.laboració solidària a la nostra ciutat. Lleida s’eri· vegada més, unes 106 entitats solidàries de la tosament, n’hi tenim molts, de totes les edats, Des de l’Ajuntament animem la ciutadaniageix aquests dies com la capital de la solidaritat, ciutat de Lleida, incloses les entitats que lluiten orígens i condicions socials. a participar solidàriament en aquesta novadestacant arreu del territori per la seva tasca i contra l’exclusió i la pobresa, s’uniran per donar La ciutat de Lleida és coneguda com una edició del Solidàrium, a engrescar·se amb lesiniciativa envers les persones necessitades, tant a conèixer les tasques que s’estan realitzant a la ciutat emprenedora, sobretot en el camp de la tasques de voluntariat, a conèixer les entitatssi es tracta de les més properes i veïnes, com si nostra ciutat i als diferents pobles i col·lectius cooperació al desenvolupament i la educació socials que treballen a la ciutat i a fer créixer,es tracta de persones que viuen en altres països d’arreu per tal d’aconseguir un món més just, per la solidaritat. En aquest sentit, l’Ajunta· cada dia una mica més, la Lleida solidària queen vies de desenvolupament. solidari i en pau. ment de Lleida ha destinat el 2010 un 0,9% dels volem que sigui, també, una de les nostres se· Solidàrium centra la seva atenció en un dels A més a més, Solidàrium pretén impulsar i seus ingressos nets a cooperació, i disposa des nyes d’identitat. Lluís Companys, exemple de lluita social i nacional àngel vidal / president de la federació de lleida d’esquerra republicana de catalunya Com cada any, i ara ja en fa 71, el dia 15 socials fan que aquesta conflictivitat laboral i amb el Govern espanyol; amb això demostra dèficit fiscal i nacional que pateix Catalunya d’octubre recordem la mort del President social estigui d’actualitat, mentre encara es cer· Companys el suport als pagesos amb un mo· pel fet de pertànyer a Espanya ens dificulta màrtir Lluís Companys, afusellat al Castell ca llum al final del túnel de la crisi del per beneficiar l’agricultor tradicional arre· sortir de la crisi com, d’altra banda, segur que de Montjuïc. Al recordar la seva cruenta mort Com a patriota català participa l’any 1931 lat al territori, enfront del gran terratinent. En en sortiríem més fàcilment si ens poguéssim en mans de l’exèrcit franquista amb la col· en la Conferència d’Esquerres, a partir de la aquests moments de debat de la PAC a Europa gestionar i gastar els diners que ens generem laboració dels nazis, sense encara una verita· qual es formà ERC. Aquest moviment aglu· la vigència del seu pensament és latent. els propis catalans. En aquest cas serem res· ble nul·litat de seu judici sumaríssim per part tinador va possibilitar la formació del nostre Deia Companys durant la proclamació ponsables amb el nostre govern si es presenta del govern de l’estat, ens venen sentiments de partit i el portà a governar el país. A hores d’ara de l’estat català l’octubre de 1934: “L’hora és davant de l’estat reclamant un concert econò· ràbia i d’injustícia, però també de memòria i la disgregació de forces independentistes i na· greu i gloriosa. L’esperit del president Macià, mic que possibiliti això i que és imprescindible reflexió. Recordant la seva vida en la seva do· cionalistes pot fer que hi perdem com a país. restaurador de la Generalitat, ens acompanya. per eradicar les bosses de pobresa, millorar els ble vessant d’advocat laboralista, en pro de la Per tant, com més units anem i més treballem Cadascú al seu lloc i Catalunya i la República serveis socials, donar suport a pimes de tot defensa de les classes treballadores, i de patri· per això, millor pervindre tindrem pel nostre al cor de tots”. tipus i crear llocs de treball. Euskadi i Nafar· ota, fan de que sigui un exemple on emmira· país i per les nostres reivindicacions nacionals, En aquest sentit i davant una previsible roa que ho tenen resolt, no pateixen tant com llar·nos en aquests temps difícils. sigui amb coalicions independentistes, com la ofensiva espanyolista, les properes eleccions a nosaltres. I aquest ha de ser el primer pas per Va ser un advocat laboralista que va ac· que presentem a Madrid pel 20·N, o com en corts generals seran una bona prova per veure aconseguir la nostra independència nacional tuar en diversos conflictes obrers i que li va defensa de reivindicacions nacionals bàsiques que és el que volem els catalans. Segurament per la qual continuarem treballant. reportar molts problemes, però tenia l’esperit aglutinant partits catalanistes, en casos com la podem intuir el que els espanyols triaran, però Que hi hagi un bon nombre de diputats i d’ajudar els sectors socials que més ho neces· immersió lingüística o el nostre autogovern a casa nostra ens hi juguem moltes altres coses, senadors independentistes d’ERC a Madrid és sitaven. Malauradament les empreses que tan· L’any 1934, ja com a President de la Gene· així com el fet important de “sortir de la crisi”. important per poder·ho aconseguir. Tot això quen cada dia, els aturats que s’incrementen i ralitat, va impulsar la llei de contractes de con· Sabem que part important del nostre problema va ser pel que Lluís Companys tant va lluitar les protestes davant les retallades dels serveis reu que l’enfronta amb els grans propietaris i econòmic es diu “Espanya”. El tracte injust de als anys trenta de l’explotació de titularitat compartida tindranUna oportunitat perduda per a la majoria de dones la consideració de beneficiàries directes de les ajudes del pagament únic de la política agrària imaria rovira / membre de la comissió permanent d’unió de pagesos també tindran preferència en la formació i en l’as· sessorament agraris. Les lleis ens serveixen, de vegades, per po· te a les gestionades únicament per dones, per amb dificultats, sinó que afavoreix aquelles que D’altra banda, una oportuna modificació desar negre sobre blanc aquelles mancances soci· pare-filla, per mare-filla, per germà-germana o ja tenen recursos suficients per tirar endavant, la Llei per la qual s’integren els treballadors perals i econòmiques que ens perjudiquen, i usem per germana·germana, encara que entre aques· posant·les en clar avantatge respecte a les altres. compte propi del Règim Especial Agrari de la Se·aquests mecanismes legals per anar construint tes n’hi hagi que necessitin el suport públic per Així que s’ha perdut una oportunitat per fer vi· guretat Social al Règim Especial de la Seguretatuna societat més equitativa i igualitària. Coin· modernitzar·se. sible el treball de les dones pageses que potser Social dels Treballadors per Compte Propi o Au·cidint amb la celebració del Dia Internacional La modificació que es fa en la llei de 1995 de no cotitzen a la seguretat social agrària perquè tònoms farà que s’allargui l’edat dels 40 anys, comde les Dones en el Món Rural és bon moment la modernització de les explotacions agràries l’explotació no dóna per més o, simplement, es fins ara, fins als 50, amb la possibilitat d’accedir aper reflexionar sobre la llei de titularitat com· atorga un dret exclusiu i preferent a les explota· viu d’un suposat estalvi de costos a càrrec del la rebaixa d’un 30% de la quota sobre la cotitzaciópartida de les explotacions agràries, aprovada cions amb titularitat compartida per sobre de les treball anònim de les dones. per contingències comunes de cobertura obliga·recentment, que va destinada a fer visible i re· altres, però queda en segon terme el principal La Llei de titularitat compartida entra· tòria, per als cònjuges que vulguin donar·se d’al·gularitzar el treball de les dones al nostre sector. objectiu, que és el de fer visible el treball de les rà en vigor el gener del 2012, i tot i que per a ta a la Seguretat Social Agrària per incorporar·sePerò tot i això, únicament hi podran accedir les dones en les explotacions, i posa en situació pre· Catalunya, amb dret civil propi, no suposa cap com a pagès o pagesa a l’explotació.dones que treballen a les explotacions casades ferent les grans explotacions respecte a les peti· innovació en aquesta matèria perquè és compe· Malgrat tots els avantatges possibles, la verita·amb el titular o vinculades com a parelles de fet. tes, aquestes últimes majoritàries a Catalunya, tència del Parlament català, sí que ho és per als ble visibilització del treball de les dones a les ex·Malgrat que la llei l’hagi encertat en la diagnosi pel sol fet de ser amb titularitat compartida. territoris amb dret civil comú estatal: les explo· plotacions agràries només és possible posant endel problema no fa el mateix respecte a les eines Aquesta llei, que s’ha tirat endavant gràcies tacions catalanes i les de la resta de l’Estat que valor un model d’agricultura i ramaderia que per·que posa a l’abast, ja que dóna preferència a les a la tebiesa dels grups polítics, no palesa la situ· s’hi puguin acollir gaudiran d’avantatges que meti treballar la pagesia en el territori per a unaexplotacions de titularitat compartida respec· ació real de les dones a les explotacions agràries cal tenir en compte ja que les persones titulars gestió sostenible mediambiental i econòmica.el diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del bondia es reflecteix a través de la seva editorial.el grup bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital bondia (www.bondia.cat). direCtori dipòsit legal l-61-2006 control de pgd ediTa Bondia Lleida S.L. PresidenT Jaume Ramon i Solé Consellers Ferran Naudi d’Areny-Plandolit, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, issn 1886 - 6883 direCTor Josep Ramon Ribé CaP de redaCCiÓ Albert Guerrero redaCCiÓ Omar Serra, Marian Ollé dissenY i maQUeTaCiÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot direCTor ComerCial Carles Jiménez adminisTraCiÓ Arancha Pajuelo. Coordinadora Bondia.CaT Lourdes Cardona. Carrer Vila Antònia, 6, 25007. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 propostes dilluns 17 d’octubre de 2011 alternatives culturals cinema. programació i horaris  cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Potenciar les emocions i les rela- III Caminada de Marxa Nòrdica capitán trueno y el santo grial SALA 1 De div. a dij: 16.40 CONFERÈNCIES cions Més informació: www.amicsseuvella- SALA 1 De dv a dj: 19.00, 22.00; golfa div. diss: 00.15 crazy, stupid, loveProgramació neurolingüística Centre Hara de Lleida. C/ Jaume II, 5B, lleida.org - www.balafia.org - http:// el sueño de ivan SALA 2 De dv a dj: 16.15, 18.15, 20.20, 22.20; golfa div.Fundació Verge Blanca de Lleida. C/ altell. donabalafiaassc.blogspot.com - www. diss: 00.15Acadèmia, 17. Més informació i inscripcions: www. ateneulleida.cat - www.cel.cat one day (siempre el mismo día) SALA 3 De dv a dj: 16.20, 18.20, 20.30, 22.30; golfa div.Més informació i inscripcions: 973 27 Amb sortida del Parc Nord del Turó de la diss: 00.30 homesigualitaris.org mientras duermes SALA 4 De dv a dj: 16.15, 18.15, 20.20, 22.20; golfa div.28 64. L’Associació d’Homes Igualitaris Lleida Seu Vella i arribada a la plaça de les Magnò· diss: 00.20Durant el dia es realitzarà el curs de progra· organitza un curs gratuït obert a tothom lies de Balàfia, el Grup EFIS, Amics de la Seu intruders SALA 5 De dv a dj: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20; golfa div.mació neurolingüística (PNL) impartit per encara que, especialment dirigit als homes Vella, AVV Balàfia, Dona Balàfia Associació, diss: 00.20Daniel Gabarró. En aquest curs, es coneixe· per treballar les emocions i les relacions. Ateneu Popular de Ponent i el Centre Excur· sin salida SALA 6 De dv a dj: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; golfa div.rà, entre d’altres, les grans aportacions de la Nativitat Ortega, formada en moviments sionista de Lleida, preparen la III Caminada diss: 00.30PNL a l’educació i s’obtindran eines per cre· d’alliberament de cuirasses (antigimnàstica) de Marxa Nòrdica El lent caminar dels drets de contagio SALA 7 De dv a dj: 16.10, 18.15, 20.20, 22.25; golfa div.ar noves aplicacions pràctiques a l’aula. és l’encarregada de la segona sessió Antigim- les dones que es durà a terme el diumenge 20 diss: 00.30 nàstica: alliberament de cuirasses. Aquesta ses· de novembre. johnny english returns SALA 8 De dv a dj: 16.40, 18.40, 20.40, 22.30; golfa div.Un molt de química diss: 00.20 sió es durà a terme el dimecres 19 d’octubre i SALA 9 De dv a dj: 16.10, 18.15 con derecho a roceAula Magna de l’Institut d’Estudis cal inscripció prèvia. EXCURSIONS no habrá paz para los malvadosSALA 9 De dv a dj: 20.25, 22.25; golfa div. diss: 00.25Ilerdencs de Lleida. Viatge a l’Alguer per Tots Sants19.30 hores. 8è Campionat de Botifarra a larry crowne: nunc es tarde SALA 10 De dv a dj: 16.30, 18.30En motiu de l’Any Internacional de la Quí· Lleida Informació i inscripcions: ateneupla- los tres mosqueteros SALA 10 De dv a dj: 20.20, 22.25; golfa div. diss: 00.30mica se celebra el cicle de conferències Un Inscripcions: 660 466 111 - angeles_ na@gmail.com - 675 789 007 (Víctor).  cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26molt de química. Jaume Puy serà l’encarre· En el marc del 10è aniversari de l’Ateneu SALA 2 De div. a dij: 16.50, 19.10, 21.25 lleida@msn.com Popular Plana d’Urgell, s’està organitzant los amos de brooklyngat d’obrir el cicle amb la ponència Encara SALA 3 De div. a dij: 16.15, 18.15hi ha química? En la societat actual, sovint Informació: http://botifarralleida2011. un viatge a l’Alguer pel Pont de Tots Sants, la deuda blogspot.com/ 28, 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre. Serà colombina SALA 3 De div. a dij: 20.20, 22.15la paraula química s’associa a significats ne· Durant tot el dia del dissabte 29 d’octubre una experiència especial i única ja que els el árbol de la vida SALA 4 De div. a dij: 16.25, 19.00, 21.30gatius pels seus pressumptes o reals efectessobre la nostra salut. Però tot el que ens en· se celebrarà la vuitena edició del Campionat viatgers estaran acompanyats de la gent de  cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38volta està fet de substàncies químiques. La de Botifarra a Lleida. A les 10.30 s’iniciarà el l’Ateneu Alguerès, entitat agermanada amb la piel que habito De div. a dij: 16.40, 19.00, 21.15química és coneixement, és ciència que ens campionat de 3 partides de botifarra de 12 l’Ateneu Popular Plana d’Urgell. Aquest mans. A les 14.00, parada per dinar i, a les viatge ens permetrà intercanviar vivències i  cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat · Tel.: 973 70 63 50permet explorar l’estructura, les propietats i De div. a dij: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00; esp. diu:els canvis de la matèria. 16, continuació del campionat (tres partides conèixer, de primera mà, la història, cultura sin salida (abduction) de botifarra més). A les 19.15, lliurament de i identitat de l’Alguer. A més, es podrà gau· 12.00, 14.00; golfa div. diss: 00.00 premis als finalistes i detalls als assistents. dir de les activitats del 35è aplec Excursio· johnny english returns De div. a dij: 15.40, 17.30, 19.15, 21.00, 22.45;Diàlegs del dilluns esp. diu: 12.00, 13.50; golfa div. diss: 00.30Sala Nausica de l’Ateneu Popular de nista dels Països Catalans que tindrà lloc en De div. a dij: 20.20, 22.10; golfa div. diss: 00.00 Potenciar les emocions i les rela- johnny english returns (cat) aquestes dates.Ponent de Lleida. C/ Pau Claris, 10. mientras duermes De div. a dij: 16.35, 18.25, 20.15, 22.05; esp. diu:20.00 hores. cions 11.40, 14.35; golfa div. diss: 00.00 Centre Hara de Lleida. C/ Jaume II, 5B, Viatge a Sant Esteve de Rubia- one day (siempre el mismo día) De div. a dij: 16.45, 18.40, 20.35, 22.30; esp. diu:Els Diàlegs del dilluns parlarà de l’actualitatsocial. altell. nes 11.40, 14.40; golfa div. diss: 00.25 Inscripcions: UNAE Lleida: C/ Mossèn con derecho a roce De div. a dij: 16.05, 18.15, 20.25, 22.30; esp. diu: Més informació i inscripcions: www. 11.35, 13.45; golfa div. diss: 00.35 PROJECCIONS homesigualitaris.org Amic, 1, principal: 973 24 74 21. De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.25; esp. diu: El dijous 17 de novembre, l’associació UNAE, no habrá paz para los malvados Per al dijous 20 d’octubre, l’Associació d’Ho· 12.20, 14.25; golfa div. diss: 00.20Filmoteca de Catalunya mes Igualitaris Lleida organitza un curs gra· Unión Cívica Provincial de Consumidores y larry crowne, nunca es tarde De dv a dj: 16.50, 18.40, 20.30; esp diu: 12.15, 14.15CaixaForum de Lleida. Avinguda Blon- tuït obert a tothom encara que, especialment Amas de Hogar de Lleida, realitzarà un vi· De div. a dij: 22.15; golfa div. diss: 00.05 atge a Sant Esteve de Rubianes, amb visita catalunya über alles!del, 3. dirigit als homes per treballar les emocions i los pitufos De div. a dij: 16.15, 18.00; esp. diu: 12.00, 14.00 les relacions. A la tercera sessió es presenta a la Masia Bach i al museu. Cal recordar que19.00 i 22.00 hores. el viatge i l’entrada al museu col·labora la como acabar con tu jefe De div. a dij: 20.00, 21.45; golfa div. diss: 23.35La Filmoteca de Catalunya acull el cicle de· un treball amb música per connectar amb les emocions impartit per Mercè Valls, formada Federació d’UNAE Barcelona i la sortida es animals united (3d) De div. a dij: 16.00, 17.50; esp. diu: 11.35dicat a Ernst Lubitsch a Berlin amb les cintes en biodansa, pedagoga i facilitadora de bi· realitzarà a les 9 del matí. los tres mosqueteros (3d) De div. a dij: 19.35, 21.45, 22.30; golfa div. diss:Ich möchte kein Mann sein (No quiero ser unhombre) i Die austernprinzessin (La princesa de odansa, formada per l’Escola de Catalunya 23.50, 00.35las ostras). amb el sistema Rolando Toro. Modernisme, cultura i los Mise- los tres mosqueteros De div. a dij: 16.00, 18.05, 20.10, 22.10; esp. diu: rables 11.45, 13.50; golfa div. diss: 00.15 contagio De div. a dij: 16.35, 18.30, 20.25, 22.20; esp. diu: Potenciar les emocions i les rela- Reserva de places: excursionisme@ate- EXPOSICIONS 12.20, 14.35; golfa div. diss: 00.15 cions neulleida.cat - 973 24 71 72. crazy, stupid, love De div. a dij: 16.15, 18.20, 20.25, 22.30; esp. diu:Arts plàstiques Centre Cívic de Cappont. Av. Jaume II, L’Ateneu Popular de Ponent està preparant 12.00, 14.10; golfa div. diss: 00.35Espai de la cafeteria de l’Ateneu Popu- 73 de Lleida. una sortida a Barcelona per poder gaudir el capitán trueno y el santo grial De div. a dij: 16.15, 18.15; esp. diu: 12.00, 14.15lar de Ponent de Lleida. C/ Pau Claris, Més informació i inscripcions: www. del modernisme, la cultura i l’obra musical phineas y ferb, la película De dv a dj: 15.45, 17.15, 18.50, 20.25; esp diu: 11.5010. Los Miserables. La visita es realitzarà en dos el sueño de iván De div. a dij: 17.00, 18.50; esp. diu: 12.00, 15.10 homesigualitaris.org dies amb una petita variació: el diumenge esFins a final de mes es pot visitar l’exposició L’Associació d’Homes Igualitaris Lleida la cara oculta De div. a dij: 20.45, 22.30; golfa div. diss: 00.15d’olis de Pilar Roca Cebrià. visitarà l’Ateneu Barcelonès i el Palau Güell, organitza un curs gratuït obert a tothom en· intruders De div. a dij: 16.15, 18.00, 19.50, 21.40; esp. diu: es dinarà al MNAC i a la tarda s’anirà a veu· 12.10, 14.25; golfa div. diss: 23.30 cara que, especialment dirigit als homes perPaisatges treballar les emocions i les relacions. L’últi· re Los Miserables, el dissabte: fins al dinar tot  cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 · Tel.: 902 12 59 02. · www.funatic.esSala Mirart de Tàrrega. igual i a la tarda serà opcional: qui no vulgui ma sessió del curs Potenciar les emocions i les anar a Los Miserables tindrà la tarda lliure. somewhere SALA 1 De div. a dij: 16.15, 18.00, 20.15, 22.30Fins al 30 d’octubre la sala acull les aquarel· relacions, que es realitzarà el divendres 21 SALA 2 De div. a dij: 16.00les de Ramon Franquesa, Paisatges. almacelles urbs ilustrati d’octubre, ens parlarà sobre l’amor i l’estimar SALA 2 De div. a dij: 18.00 conscientment, a càrrec de Daniel Gabarró, CONCURSOS catalunya über alles! SALA 2 De div. a dij: 20.15Jo sóc mestre, psicopedagog, col·laborador habi· pa negre Premi Internacional Ramon Roca las razones del corazón SALA 2 De div. a dij: 22.30Espai l’Aparador de la Seu d’Urgell. tual de L’ofici de viure de Catalunya Ràdio iFins al 15 de novembre es pot veure Jo sóc de membre d’Homes Igualitaris de Lleida. Boncompte d’Estudis de Gestió el ilusionista (de jacques tati) SALA 3 De div. a dij: 16.30, 19.30, 22.30Salvador Dordal. Es tracta d’una col·lecció Cultural son of babylon SALA 3 De div. a dij: 18.00, 20.50de pintures recollides a l’etapa dels noran· Més informació i bases del concurs:  cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comta del segle passat quan Jo sóc tenia els seus ESPORTS SALA 1 Div: 22.30; dis: 22.45; diu: 16.00, 20.20; dil: 22.15 http://www.firatarrega.cat/ca/activi- los amos de brooklynseixanta anys i un bagatge de vida que li Senderisme per la Santíssima tats/premis con derecho a roce SALA 1 Diss: 20.15; diu: 18.20; dill: 19.30permetia retratar allò més quotidià des de Trinitat i el Mirador de la Pena Fins al proper 1 d’abril de 2012 (data de contagio SALA 2 Div: 22.35; diss: 18.25, 20.20, 22.45; diu: 16.25,l’experiència més simbòlica. 18.25, 20.20; dill: 19.35, 22.15 Més informació: www.ateneulleida. tancament del termini de recepció), els in· cat/seccions/excursionisme teressats a participar en el Premi Internaci· intruders SALA 3 Div: 22.30; diss: 18.10, 20.10, 22.45; diu: 16.10,Homework 18.10, 20.10; dill: 19.30, 22.15 Per aquesta tardor, el dissabte 22 d’octubre, onal Ramon Roca Boncompte d’Estudis deSala Coma Estadella de Lleida. C/ En- Gestió Cultural poden enviar els seus tre·  cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com l’Ateneu Popular de Ponent ens proposaric Granados, 5. endinsar·nos pels boscos mediterranis de balls de recerca i investigació cultural en un johnny english returns SALA 1 Dv: 22.30; dis, diu: 18.00, 20.15, 22.30; dil: 22.15Fins al 4 de novembre es pot visitar la mos· Poblet i visitar l’ermita de Sant Joan de Mun· document adjunt en format PDF a l’adreça: lo contrario al amor SALA 2 Dv: 22.35; ds: 18.00, 22.30; diu: 18.00, 20.20; dl: 22.15tra Homework de Sean Lee, dins el festival lafiraencurs@firatarrega.com Aquesta és la se· tanya i la cova del Nialó fins al mirador de catalunya über alles! SALA 2 Diss: 20.20; diu: 22.35internacional de fotografia i arts visuals la Pena i tornar al Santuari de la Santíssima gona edició del premi, dotat amb 6.000 eurosEmergent.  cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Trinitat. Es tracta d’una caminada de dificul· per al treball guanyador, i té l’objectiu de ser una eina útil en el camp de la recerca d’es· colombiana Div: 22.30; diss: 22.30; diu: 19.30 tat mitjana, de quatre hores de durada per ACTES POPULARS pistes forestals i pendents suaus. tudis culturals, sent un dels pocs guardons como acabar con tu jefe Diss: 19.15; diu: 17.30 d’aquestes característiques en l’àmbit euro·  cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comL’Hora del Conte Caminada de la Marató de TV3 peu i intercontinental. els tres mosqueters Div: 22.15; diss: 18.15; diu: 17.15Biblioteca d’Alguaire. Més informació: www.cel.cat - www. los amos de brooklyn Diss: 22.15; diu: 19.30; dill: 22.1518.00 hores. aspid.cat - www.amicsseuvellalleida. VIII Premi de Fotografia i 1r Pre-La Companyia La Maleta Portátil presenta  cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com org - www.balafia.org - http://donaba- mi Jove Paisatges rurals-urbans Div: 22.00; diu: 17.30Les aventures d’en Pepito Passacompuguis. Tot catalunya über alles!comença amb un joc de màgia amb cordes lafiaassc.blogspot.com - www.ateneu- Més informació i bases: Àrea de Cul- una mujer en áfrica Dis: 22.00; diu: 19.15on s’explica que les paraules, a l’igual que les lleida.cat tura del Consell Comarcal Segrià: 973  cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comcordes, poden ser: curtes, llargues o mitjanes Amb motiu de la Marató de TV3, el diumen· 05 48 00 - www.jovesegria.cat - www. los pingüinos del sr. poper Diu: 17.00i que és amb aquest joc de paraules que els ge 23 d’octubre se celebrarà la tradicional ca· segria.catescriptors escriuen els seus contes. super 8 Diu: 20.00 minada per la Marató, pels Ponts de Lleida, Lliurament d’originals: Fins al 25 de amb una distància de sis quilòmetres. novembre al Consell Comarcal.  cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comCentenari de Miguel Hernández Ja està obert el VIII Premi de Fotografia 2010 monte carlo Diss: 18.20; diu: 17.05Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Caminant per la diabetis Paisatges rurals-urbans del Segrià i la primera lo contrario al amor Diss: 22.30; diu: 19.30; dill: 22.20Lleida. Més informació: 669 00 05 29 - www. edició del premi jove. Les obres originals han  cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com19.30 hores. adc.cat de versar sobre els municipis de la comarca phineas y ferb: la película Diss: 18.15; diu: 17.30La Biblioteca Pública de Lleida i l’Agrupació L’Associació de Diabètics de Catalunya, del Segrià, en la seva perspectiva rural·urba· Diss: 22.35; diu: 19.35; dill: 22.20Teatral TOAR organitzen els actes del cen· delegació de Lleida organitza la cinquena na i optaran als premis: en categoria absolu· la cara ocultatenari de Miguel Hernández, a càrrec de M. caminada popular Caminat per la diabetis, ta: primer premi 500€; segon premi 250€, i  cinema GUIU Av. Salòria, 55. la Seu d’Urgell - Tel.: 973 35 01 66. www.cinemesguiu.comCruz Nevot, Denisse Borraz, Mari Bometón, dividida en dues rutes, una de curta de cinc tercer premi 150€; i en la categoria jove (jo· catalunya über alles! SALA 1 Diu: 22.15Jordi Vivas i J. A. García Barranco, acompa· quilòmetres i una de llarga de 10 km que se ves entre 16 i 25 anys) primer premi de 400€; mientras duermes SALA 1 Dv, dil: 22.15; dis: 20.00, 22.30; diu: 19.00, 22.15nyats a la guitarra per Àngel Caro. celebrarà el diumenge 6 de novembre. segon premi de 200€ i el tercer de 100€. larry crowne, nunca es tarde SALA 2 Div, dill: 22.15; diss: 22.30; diu: 19.00 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat monte carlo SALA 2 Diss: 18.00, 20.00; diu: 17.00

×