Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia Lleida 11072011

747 views

Published on

TITULAR DE PORTADA: 329 lleidatans estudien per recuperar el carnet
FOTO DE PORTADA: Cantant dalt de la Pica d'Estats

Published in: News & Politics, Lifestyle, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bondia Lleida 11072011

  1. 1. dilluns 11 dE juliol 2011 Lleida es ‘mulla’ per l’esclerosi múltiple Lleida Pàgina 7 > detenen 8 homes per robar camions a l’autovia 329 lleidatans estudien L’UrgeLL / LA segArrA Pàgina 11 per recuperar el carnet Els cursos duren 24 hores i una tercera part és de formació individual per a cada xofer Avui Pàgina 3 i Edit. 4 bp comunicanT > La Fuliola sembrarà blat Cantant dalt de la Pica d’Estats autòcton pel segar i Batre TEl.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 L’UrgeLL Pàgina 11 > La Transsegre atreu enguany més de 2.000 ‘navegants’ de tot el món LA nogUerA Pàgina 9 > La diputació ‘torna’ avui a CiU després de 4 anys LLeidA Pàgina 7 Lleida Pàgina 7 ESCOLA D’ESTIU GRUPS REDUÏTS de 4 HOREScat cada matí des de P-3 fins a 6ènúm. 1.369 any 6 / BONDIA GRUPS REDUÏTS de 2 HORES cada matí Av. Doctora Castells, 37 ESO Telèfon: 973 21 25 07 Reforç de totes les matèries www.studium-academia.com Tècniques d’estudi mail: studium@svt.es    150 €/mes També per setmanes o quinzenes REGALODE40€ Batxillerats i universitaris, hores concertades sitraen+de30gr
  2. 2. 2 d’interÈS dilluns 11 de juliol de 2011 eL teMPS Vielha Vielha 14/28 ServeiS val d’aran Telèfons A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 alta pallars meteo@bondia.catUrgències Mossos 088 ribagorça sobiràMossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Sort 06.33h 17/29Policia 091 MartinetG. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 21.33h El Pont 16/28 Avui farà sol i calor,Guàrdia Urbana 092 / 973 700 600 de SuertUrgències mèdiques 14/28 cerdanya La SeuICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 248 100 però demà vindran d’Urgell 17/30 15/25 fortes tronades ambHospital de Santa Maria 973 727 222 Gósol TrempUrgències Tàrrega 973 310 852 creixent 19/33 alt urgell berguedàComitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anònims 629 779 654 pedra. Compte!Comedores compulsivos 676 060 624 pallarsFibrolleida 649 873 838 Amb el temps que farà avui ningú diria el jussà SolsonaCreu Roja que marquen els mapes del temps per a 18/32Lleida 973 279 900 demà: una bona tongada de tempestes, i Agramunt 973 390 880 atenció, ben fortes i violentes. Pensem en Balaguer 973 445 795 solsonèsCervera 973 532 084 que demà a la tarda sobretot faran mal a nogueraLes Borges Blanques 973 143 493 l’agricultura de Lleida, ja que des de l’Aragó Mollerussa 973 711 282 entraran potents tronades que afectaran de Tàrrega 973 500 679 ple el Pla sobretot. Això demà, però esti- Balaguer segarraServeis funeraris 973 237 206 gueu a l’aguait. Avui sol i alguna tronade- 19/33Servei de Suport en el Dol de Ponent 973 501 503 ta al Pirineu. I calor, més que ahir. CerveraBus Lleida-Andorra 973 352 379 19/33Estació d’Autobusos 973 268 500 urgell dimarts dimecres pla d’urgell farmàcies aVUI Mollerussa Tàrrega De 9.00 a 22.00 h Lleida 20/34freixinet Passeig de Ronda, 70 19/34 21/34Zaldivar Baró de Maials, 20 (Pardinyes) De 22.00 a 00.00 h segriàrazquin Sant Martí, 39 Les Borgesmestre Gorné Avinguda Garrigues, 34 Blanques De 00.00 a 09.00 h 20/34mestre Gorné Avinguda Garrigues, 34 garrigues farmàcies deMà De 9.00 a 22.00 h Garrós Prat de la Riba, 53ramí Baró de Maials, 93 (Balàfia) De 22.00 a 00.00 h manso Passeig de Ronda, 43andion Plaça Sant Pere, 1 (Secà) De 00.00 a 09.00 h manso Passeig de Ronda, 43 Tel.608537934 LARÀPITA(Lleida) VENDADEPLANTERSIPRODUCTESHORTÍCOLES al·lèrGies (Del 11-07 al 17-07)Parietària 4 = Pi 1D ARTICLES DECORACIÓ i REGALGramínies 4 = Plàtan - - ObERTDEDILLUNSADIVENDRES:matíitarda REBAIXESoliveraavellaner 0 = Pollancre - - salze - - - - DISSAbTES: matíauró negundo - - Vern - -freixe - - Xiprer 0 =melcoratgeom - - alternaria 4 = - - cladosporium 4 = Plantem amb el cor Collim amb les mans TOT AL 50%niVell acTUal i risc D’al·lèrGianul 0 mitjà 2 màxim 4Baix 1 alt 3 Producte propi niVells De PreVisiÓen augment aestable = en descens D situació excepcional ? Recollida diària C/ Bruc, 26 - Tel./Fax 973 21 22 98 - 25001 LLEIDA c/Salmerón, 6 LLEIDA 973 23 13 12 c/Jaume Nadal, 22 - 50% ALGUAIRE 973 75 62 00fins a c/Lleida, 104Descobreix les nostres ALPICAT 973 73 76 02rebaixes c/Lleida, 3 LA PORTELLA 973 18 66 17Portant aquest anunci, et c/Trinitat ALFARRASregalem una bossa de platja 973 76 13 57
  3. 3. dilluns 11 dE juliol dE 2011 avui 3 BaLaNÇ DEL SERvEi CaTaLÀ DEL TRÀNSiT des de l’entrada en funcionament del sistema de punts normalitat, sobretot en els casos que ja els han perdut només per recuperar el permís, ja que l’havien perdut. en la conducció, alguns xofers afectats per sancions tots. Pel que fa a enguany i a les comarques de lleida, per Es dóna la circumstància que en el conjunt de Catalunya, han optat per fer cursos de formació viària per intentar ara hi han participat 343 persones per recuperar punts, el 91% dels alumnes que participen en aquests cursos de recuperar aquests punts perduts per poder circular amb mentre que altres 329 conductors han fet els cursos reeducació viaria son homes.Cursos a 329 conductors per el 91% delsrecuperar el carnet a Lleida alumnes al curs deSón dades del Servei Català del primer semestre de l’any a la demarcació i reeducaciója hi ha 343 lleidatans que també fan classes per recuperar punts perduts són homes Per grups d’edat dels a.g. lleida acn alumnes que han realitzat els cursos de sensibilitza-329 conductors lleidatans han ció i reeducació viària, ifet aquest any cursos de recu- a nivell de tot Catalunya,peració del permís, segons da- un 45% tenen entre 26-40des del Servei Català del Tràn- anys. Amb el 27% i el 25%,sit (SCT). A més, 343 xofers més de 41-64 anys i menors dehan fet classes per recuperar 25, són els següents tramspunts. A Catalunya, els cursos d’edat.per recuperar el carnet han tin- A més, un 91% del to-gut 4.810 alumnes. tal d’alumnes que realit- En total, i des del març del zen aquests cursos són2007 (quan es van iniciar els homes (24.818); les donescursos), 1.254 conductors llei- només representen undatans han tornat a les autos- 9% (2.416). De les dades,coles per recuperar el permís. també destaca que unAl 2007 van ser dos, al 2008 83% del total de perso-van ser 46, al 2008 van ser 236, nes a qui es van detractaral 2010 van ser 641 i enguany, punts usaven el vehiclede moment, ja en són 329. per a desplaçaments par- Des del març del 2007 fins al ticulars, davant d’un 17%27 de juny del 2011, 38.518 per- que ho feia per a ús pro-sones a Catalunya han fet algun fessional.tipus de curs en relació amb elpermís de conduir. D’aquestes, Imatge d’arxiu d’un dels accidents mortals que hi va haver l’any passat a Lleida sensIbILItzacIó19.091 per recuperar els puntsque havien perdut, 17.677 perrecuperar el permís i 1.750 com 18 persones van morir al 2010 en accidents Per altra banda, el 92% dels alumnes valorena formació addicional. I 1.719 a les carreteres de les comarques de Lleida molt positivament la par- ticipació en els cursos depersones han assistit a cursos 18 persones, en 15 accidents un increment del 5,9% res- 99 víctimes. En canvi, al 2009 sensibilització de mem-per recuperar punts. mortals, van morir l’any pas- pecte al 2009, quan va morir hi van haver 85 accidents i bres d’associacions de sat a les carreteres de les co- 17 persones. Aquell any hi va 106 víctimes. És a dir, un des- víctimes, que exposen lesde 12 a 24 hores marques de Lleida, segons haver 14 accidents mortals. cens de la mortalitat del 6,6%. seves experiències abans, Els cursos de recuperació les dades del Servei Català En total, a Catalunya hi van I destaca un gran increment durant i després de l’acci-parcial de punts, que tenen del Trànsit. Això, representa haver 81 accidents mortals i de les sortides de via. dent.una durada de 12 hores, de lesquals set són per formació ge-neral sobre matèries relaciona- individual per a cada conduc- mís tenen una durada de 24 de grup. També hi ha una part punts a la Direcció General dedes amb la cultura de la segu- tor que incideix a les àrees on hores, de les quals 14 són de individual de 8 hores. Trànsit (DGT), corresponents aretat viària. 1 hora de reflexió presenta més mancances o que formació general sobre matèri- Destacar també que, entre l’1 955.166 expedients sanciona-i debat en grup. Hi ha una part siguin rellevants. En canvi, els es relacionades, amb dues ho- de juliol del 2006 i el 24 de juny dors ferms tramitats pel Serveiespecífica (4 hores) de formació cursos de recuperació del per- res més de reflexió i dinàmica del 2011 s’han enviat 2.816.940 Català del Trànsit. > En 4 anys, 38.518 > Els cursos de > a les activitats per > El 92% valoren molt persones a Catalunya recuperació parcial recuperar el permís positivament que hi han fet cursos vinculats de punts tenen una perdut hi ha una part participin membres al permís de conduir durada de 12 hores individual de 8 hores vinculats a les víctimes BALAGUER Plaça Pau Casals, 6 pral. T. 973 45 05 55 LLEIDA Passeig de Ronda, 57 T. 973 28 28 18 VIELHA Av. Madaleta, 11 baixos www.cudos-consultors.com T. 973 64 26 99
  4. 4. 4 opinió dilluns 11 de juliol de 2011 editoRial caRtes al diRectoRRecuperar el carnet de conduir ressò d’un camí fet amb il∙lusió motius per a repetir una i altra vegada: ja que tu ho dius, Senyor, tirarem novament les xarxes. En paraules de Rovira Belloso, és la fidelitat deMés de 300 lleidatans han fet en el que portem d’any sengles Ja ha passat un mes de la nostra Assemblea Diocesana i encara trobo per- l’amor que resisteix al desgast del temps. Aquest amor amarat d’esperança, i no de nostàlgia, és el que pot despertarcursos per recuperar el carnet de conduir que han perdut des- sones que manifesten el goig experimentat, tot i acceptant la dosi d’uto- pia que inclou el nostre projecte i els dubtes i interrogants que l’acompa- el dinamisme de superació que tots portem a dins nostre. Sense presses iprés que els hi haguessin ‘enxampat’ tots els punts. Aquests nyen. Tanmateix és més gran l’esperança que ens anima. Donem gràcies sense pauses, procurarem mantenir el pas amb aquesta esperança activa que s’alimenta i es renova en les nostres successives trobades amb la a Déu. Permeteu-me reproduir unes paraules del Concili Tarraconensecursos tenen una durada de 24 hores, i contenen diverses (1995) que jo aplicaria literalment a l’experiència viscuda ara en la nostra Paraula i la presència sacramental del Ressuscitat que ens fa costat. Unafacetes, com és formació general sobres matèries relaciona- Església local, molt ben representada i aplegada en un nombre significa- Paraula i una presència que ens empeny cap enfora, per tal de prolongar i fer veure la proximitat del Senyor en la història de cada dia. Volem ser tiu, després d’haver recorregut un camí de feina personal i en grups: «Hades amb la seguretat viària i estones de reflexió i dinàmica estat una joiosa experiència de comunió eclesial, arrelada en la mateixa aquesta presència viva com Església en la societat, sobretot mitjançantde grup. La part més important -i crucial- es perllonga per comunió trinitària. Hem pregat el Senyor, hem obert els cors a la Paraula els laics cristians, tenint en compte aquella intuïció conciliar segons la de Déu i a les veus dels germans, hem reflexionat i discutit fraternalment qual «els laics tenen com a vocació especial fer present i operant l’Esglé-espai de vuit hores i consisteix en treball individual. Ha de amb el desig d’interpretar les veus de l’Esperit. En donem gràcies a tots sia en aquells llocs i circumstàncies on aquesta no pot arribar a ser sal deser en aquest període que l’alumne -que prèviament ha estat els que hi han participat i als que han pregat i seguit amb interès el seu la terra sense ells» (LG 33). Volem tenir com a prioritat que l’Evangeli desenvolupament». No volem alimentar optimismes fàcils, sinó més avi- arribi als diferents ambients i que els cristians batejats actuïn com a llevatun xofer infractor- ha de ser plenament conscient que no pot at reafirmar la nostra confiança ferma en Aquell que ens ha cridat i cons- de renovació en tots els espais seculars sense exclusions i a més oferinttornar a posar-se al volant i cometre les mateixes impru- tituït membres de la seva comunitat eclesial i que ens anima a continuar al món el servei preciós de ser senyal i instrument de la unitat. Demanem treballant sense defallir, malgrat totes les nostres incoherències. al Senyor llum i gràcia per encertar a fer-ho com Ell voldria i la nostradències. Ha d’aprendre, d’una vegada pe totes, que De segur que direm bastants vegades, com els deixebles a l’Evangeli, que realitat ho demana.conduir significa, sobretot, ‘ser responsable’. hem estat tota la nit pescant amb molt poca fortuna. Però també tenim joan piris / bisbe de lleida opinió ter i dóna una experiència professio- eduquem en el lleure nal i personal que suposa un bagatge àngel ros i domingo / alcalde de lleida important per al desenvolupament d’habilitats que en la vida productiva La nostra ciutat, des de l’any 1998, primària. En aquest sentit, va demanar tardes d’estiu dels nostres infants i jo- i personal esdevenen molt necessàri- és Ciutat Educadora, any en què es públicament una major valoració soci- ves siguin, a més de divertides, profi- es: gestionar equips, saber dialogar, va aprovar la Carta Municipal per a al i professional dels mestres, professi- toses educativament parlant. compartir coneixements i transmetre l’Educació, una declaració de principis onals que contribueixen decisivament Una societat madura és aquella que valors. Aquests aprenentatges perso- que imprimeix una voluntat i un desig al creixement intel·lectual i personal té cura de tots els elements de la cade- nals, que en moltes ocasions es desen- profund i ferm de dotar el municipi de dels nostres petits. Vàrem parlar de na que la conformen, des dels infants volupen en una etapa molt jove, són les eines que garanteixin, entre d’al- la importància que els carrers i places fins a la gent gran. A Lleida tenim una indestriables de la maduració perso- tres, el Dret Universal a l’Educació. En siguin espais per a l’educació, siguin llarga tradició en aquest sentit, fa un nal i per això, ser educador , educado- aquest ampli concepte també hi té un espais per a lleure i la convivència, parell d’anys vam celebrar els 25 anys ra en el lleure reverteix, no només en paper rellevant l’educació no formal, entesos com a part de l’educació per- de la creació dels Serveis Personals, els infants, sinó també en la persona entesa com a un pilar fonamental dels manent. comptem amb un extens nombre de que els acompanya i guia en les activi- valors que es desenvolupen a l’escola. I l’educació a la ciutat, dura tot l’any, llars de jubilats i tenim una xarxa tats de joc, esbarjo, aventura, esport… Recentment ha visitat Lleida i l’es- també a l’estiu. Just aquesta setmana d’Escoles Bressol de gran qualitat re- que configuren tradicionalment l’ofer- cola que porta el seu nom Francesco han començat les activitats de l’Estiu coneguda arreu. ta educativa estival de Lleida. Tonucci Frato, pedagog italià referent de Jocs i Estiu de Petits i el programa L’educació en l’oci i el lleure no és Darrera els programes d’estiu en mètodes d’educació infantil i en la Esportmania, uns programes de lleu- un tema menor i Catalunya sempre ha l’Ajuntament de Lleida hi ha també la promoció de la participació dels in- re i oci fortament arrelats que molts estat un referent en aquest sentit amb voluntat de contribuir d’una manera fants a la vida pública. ciutadans i ciutadanes coneixeu de els nombrosos casals infantils exis- efectiva a la conciliació familiar i labo- En la seva estada a la nostra ciu- primera mà, bé com a antics usuaris tents vinculats a entitats, agrupacions ral i afavorir d’aquesta manera que els tat, va visitar la Paeria i vam tenir i usuàries (Esportmania arriba aquest escoltes, moviments cristians, escoles, pares i mares gaudeixin d’una oferta l’oportunitat de compartir i de parlar any a la 31 edició) o com a pares i ma- etc... Milers de nois i noies dediquen educativa d’estiu complementària a d’educació amb ell. Va ser un autèn- res. Darrera de les activitats que s’ofe- els estius, les seves vacances, gairebé la curricular. Lleida, doncs, un estiu tic privilegi gaudir de la seva saviesa reixen als infants hi ha la tasca d’un sempre de manera altruista o amb més, obres les portes dels seus pave- i experiència. Tonucci ens va recordar conjunt d’educadors i educadores, sous simbòlics a treballar amb i pels llons, dels centres de primària i de les la importància de cuidar especialment monitors i monitores en el lleure que nostres infants. Una tasca que se’ls ha escoles bressol per oferir la cara més l’educació i la formació en els primers són els responsables, al capdavant de de reconèixer i agrair públicament. divertida, lúdica i engrescadora de anys de vida, en l’educació infantil i cada activitat, de que els matins i les Fer de monitor/a imprimeix caràc- l’educació, l’educació en el lleure. període de temps, un més dels aproxi- des les famoses retallades. Però senyorscarta a la Uss-Hospital s. Maria- arnau V. madament 3.000 catalans i catalanes que governants, que sàpiguen que allà on nofamília lega i vidal / lleida moren cada any de càncer de pulmó, o arriba la medicina, només queda l’assis- un més dels 1.800 que moren per un ic- tència, i retallar en personal és empitjo- L’ictus és una malaltia que afecta el 70% dels casos el càncer de pulmó es tus. rar l’estat del malalt i, el que és més im-anualment a més de 12.000 persones a detecta en la tercera fase, la fase avan- Malgrat això, l’equip de metges de portant, la seva dignitat.Catalunya, i no hi ha res ni ningú que çada, la que no té cura. l’USS H. Sta. Maria no defallí en la seva El Lluís va lluitar colze a colze ambpugui evitar que passi. La rehabilitació Patir un ictus i descobrir aleshores tasca i es coordinà amb l’Arnau per in- els metges des del primer fins a l’últimés llarga i dura, deixa seqüeles a qui la un càncer de pulmó complica encara tentar millorar l’estat del pacient. Tot fou dia sense perdre ni un instant la força,pateix i a qui en té cura, però pot con- més el diagnòstic: aquest va ser el cas en va i el mal va ser més fort que l’avenç l’autoestima i l’humor (com ho féu totvertir-se en una nova oportunitat que del Lluís. Les unitats de Neurologia, de la ciència, la medicina i la tecnolo- en la vida). La batalla s’allargà de Santdóna la vida. Ara bé, el capítol es pot Pneumologia i Oncologia de l’Hospi- gia. Arribat aquest moment, els metges Jordi fins a Sant Lluís, la nit que, para-repetir i en aquest cas tampoc no hi ha tal Arnau de Vilanova, juntament amb perderen el protagonisme i passaren el doxalment, es convertí en la més llargahaurà ciència possible que eviti l’he- la Unitat Sociosanitària de l’Hospital relleu a les infermeres i infermers, au- de l’any. Precisament aquella nit, elsmorràgia cerebral, encara que hom es Santa Maria (ubicat també a l’Arnau), xiliars i zeladors, que als ulls del Lluís i treballadors i treballadores de l’Arnautrobi en un hospital i que un metge ho s’arromangaren i prengueren mesures acompanyants es convertiren en els seus s’instal·laren en tendes al jardí com aestigui presenciant. Una altra malaltia ràpides que no deixaren lloc a cap reta- herois i salvadors. La tasca que duen a mesura de protesta contra les retalladesamb un alt grau de mortalitat i de tots llada; infinites plaques de tòrax, varis terme l’equip de l’USS H. Sta. Maria va a la Sanitat Pública. Fou en el mateix jar-coneguda és el càncer de pulmó. Tot i TAC i ressonàncies magnètiques, PET, més enllà de l’àmbit professional i abas- dí on familiars i amics hem passejat ambque actualment s’estan duent a terme fisioteràpia, quimioteràpia i un llarg ta un contingut humà difícil de superar. el Lluís durant aquest temps. En nom deestudis de detecció precoç a través de etcètera de proves, controls i analíti- I a aquests llocs de treball de vital im- tots i totes nosaltres, rebeu el més granTAC a diversos hospitals del món, en- ques. Però la sentència estava dictada: portància (mai més ben dit), és on, entre suport en aquesta lluita i agraïment percara no hi ha aplicabilitat i, per tant, en res a fer. El pacient morirà en un curt d’altres, la nostra Generalitat té prepara- la vostra tasca professional i humana.
  5. 5. dilluns 11 dE juliol dE 2011 opinió 5 opinió passió pel país muriel casals / prEsidEnta d’òmnium cultural Fa 50 anys, Lluís Carulla, Pau Riera, fonamental que han tingut les seus De la mateixa manera, estem treba- han fet un treball anònim a favor de la Fèlix Millet, Joan Vallvé i Joan Baptista territorials d’Òmnium. llant per articular noves seus al Garraf llengua i de la cultura catalanes. Cendrós signaven l’acte de constitució El camí arrencava a Terrassa el 1968 o al Ripollès per tal de poder comple- Com un cos harmoniós i ben sin- d’Òmnium Cultural. amb la primera seu territorial de l’en- tar la nostra presència arreu de les co- cronitzat, les seus territorials són avui L’entitat naixia en un moment po- titat. Més tard vindrien les seus de marques. el pols d’una entitat que és viva i que lític, social i cultural tenyit de blanc i Més enllà de Catalunya, seguim vol esdevenir una referència civil de negre; un moment en què qualsevol col·laborant amb els companys i com- present i de futur en la defensa dels mostra de catalanisme era un atemp- > “Òmnium naixia en un panyes d’Òmnium l’Alguer i Òmnium interessos de Catalunya. tat i una provocació. moment polític, social i Catalunya Nord, alhora que impulsem Avui tenim reptes de país molt im- Davant de les dificultats, van de- cultural tenyit de blanc projectes amb l’Obra Cultural Balear i portants que ens inclouen a tots i que mostrar una gran dosi de generositat, i negre; en un moment Acció Cultural del País Valencià en el fa només un any vam posar sobre la valentia, sentit de país i visió de futur. marc de la Federació Llull. taula en la manifestació pel dret a de- És per aquest motiu que avui creiem en què qualsevol Les passes que hem fet per arribar cidir que va omplir els carrers de la imprescindible aprofitar el nostre ani- mostra de catalanisme fins on hem arribat només s’entenen capital catalana. versari per recordar-los i fer-los un era una provocació” Cinquanta anys després del nostre merescut homenatge. > “Avui tenim reptes de naixement, avui afrontem una nova Els cinc fundadors representen país que ens inclouen a transició que ens obliga a tots a mirar aquell cor que fa mig segle tornava a Mataró, Osona, Granollers i Sabadell. endavant, a defensar amb fermesa la Els anys han consolidat una estruc- tots i que fa només un bategar. Van ser l’energia propulsora nostra llengua davant de les contínues perquè el projecte comencés a cami- tura territorial a Sant Cugat del Vallès, any vam posar sobre la agressions que estem patint, a recla- nar. Després dels primers batecs, es va la Selva, el Baix Llobregat, el Solsonès, taula en la manifestació mar més quotes de sobirania cultural, desenvolupar una altra part fonamen- l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Alt pel dret a decidir que va política i econòmica. tal: el cos. Allò que havia de permetre Urgell, l’Anoia, Badalona, el Bages, el omplir Barcelona” Aquí és on Òmnium vol invertir assolir els objectius que l’entitat anhe- Baix Camp, el Berguedà, la Garrotxa, tota la seva energia, com sempre ha lava. el Gironès, Lleida i Terres de Ponent, fet, perquè queda molt camí per fer i I és en aquest punt on cal subratllar Rubí, el Tarragonès, Terrassa, Terres si pensem en totes les persones que el volem fer junts; avui i els propers la contribució i el paper absolutament de l’Ebre i l’Hospitalet de Llobregat. des de diferents punts del Principat cinquanta anys. Som una nació, nosaltres decidim. Un any després ramon farré roure / prEsidEnt dE cdc a llEida El 10 de juliol de l’any passat (l’11 de seus, cap vel·leïtat independentista re- basc i navarrès, que mostren el camí a i les necessitats catalanes. La Comissiósetembre a Lleida) una gran manifesta- eixirà a Catalunya fins al punt de posar seguir. No en confio gens que un nou d’Estudi d’un Nou Model de Finança-ció va emplenar el centre de Barcelona. en qüestió la unitat espanyola. pacte, es formuli, val a dir. La sentència ment Basat en el Concert Econòmic haLa sentència de l’Estatut havia acabat Poden estar equivocats i fins i tot el de l’Estatut ho fa impossible, o gairebé. començat a caminar en el Parlament deamb la paciència de molts catalans, poden necessitar, el pacte. L’estat de Les actuacions dels grans partits espa- Catalunya.que es rebel·laren indignats contra el benestar a Espanya necessita d’un pro- nyols en certifiquen ara com ara la im- I un cop el model establert, res noque era un menysteniment absolut de fundíssima revisió, si se’n vol garantir possibilitat. garanteix que l’Estat l’accepti, si no ésles aspiracions de més autogovern que la continuïtat i sostenibilitat. L’Estat de Més aviat la fórmula pretesament perquè cap altra alternativa no és millorl’Estatut suposava. Ens clavaren una les Autonomies s’ha esgotat. És disfun- correctora de la disfuncionalitat de en el context actual, perquè s’entenguibufetada i varem respondre amb la més cional un Estat que recapta centralment l’Estat pot anar just en la direcció con- des d’Espanya que tothom hi guanya,gran manifestació cívica i pacífica que i gasta descentralitzadament i en el qual trària: la recentralització sota el pretext en estabilitat, sí més no, i perquè siguimai han vist els carrers de Barcelona en les hisendes territorials no forals tenen d’aconseguir més eficàcia i eficiència defensat amb força per les principalsèpoca moderna. poca responsabilitat. No pot ser que en la prestació dels serveis públics, forces polítiques catalanes. Un model Avui un any després correspon fer comunitats autònomes pretesament augmentar la coordinació i la fortalesa que permetés que la hisenda catalanabalanç de la situació. Ara ja se sap que riques després d’aplicar el sistema de de l’estat i la igualtat dels espanyols. recaptés els ingressos que aquí es gene-el miratge de l’estat plurinacional s’ha finançament general acabin tenint una En aquest context, Catalunya té el risc ren, i que el finançament resultant fosesvaït i que el pacte de la transició es- renda disponible per càpita inferior a la de ser absorbida i de perdre tot signe netament superior al de l’actual sistemapanyola –pas de la dictadura a la demo- de comunitats de menor riquesa nomi- d’especificitat i d’identitat. Com també i més just i equilibrat ja seria un avanç.cràcia, construcció d’un estat, desenvo- nal. hi ha risc de trencament definitiu, ir- No és senzill que tot quadri, però.lupament i modernització espanyola, i El sistema té risc d’implosió i els més remeiable, perquè de ben segur que ni Tanmateix serà només una estació in-reconeixement de l’especificitat catala- il·lustrats poden començar a plante- callarem ni acceptarem seguir pagant la termèdia. Ningú no sap com evolucio-na– ha finit. jar que a Espanya li convé que l’Estat festa d’altres. No podem, ni hem de fer- naran les relacions Catalunya-Espanya, Durant aquest any cap altre pacte no funcioni eficaçment i sobre uns altres ho, perquè el resultant no és altre que però sí sabem que els pobles, les naci-s’ha construït. I no és gens segur que se’n pressupòsits que duguin a formular l’empobriment de Catalunya. ons, aspiren sempre a les més altes co-plantegi cap altre, de pacte. Els centres un nou pacte Catalunya-Espanya que El test definitiu sobre la possibilitat tes de poder polític i a dotar-se d’estruc-de poder i de creació d’opinió de l’Estat garanteixi el respecte a l’especificat de d’un cert encaix, per provisional o dèbil tures d’estat. No es poden posar límits aa Madrid creuen –si més no en tenen la Catalunya, reconeguda com a nació, que pugui ser, entre Catalunya i Espa- la voluntat democràtica d’un poble quetemptació– que Catalunya per evitar de amb totes les seves conseqüències. N’hi nya serà la resposta espanyola al pacte es reconeix com a tal. Avui, com el 10 defer-se mal seguirà pagant i callant. Cre- ha qui escriuen que el cafè per a tothom fiscal que es formularà per substituir el juliol de 2010, l’essencial és proclamaruen tenir la certesa que amb els instru- va ser un error, més gran encara si s’hi sistema de finançament vigent, que no que Catalunya és una nació, amb dret aments de l’estat al seu favor, perquè són afegeix la pervivència del règim foral ha satisfet ni de lluny les expectatives decidir democràticament el seu futur,El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial.El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). directori dipòsit legal l-61-2006 control dE pGd eDiTa Bondia Lleida S.L. PresiDenT Jaume Ramon i Solé consellers Ferran Naudi d’Areny-Plandolit, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, issn 1886 - 6883 DirecTor Josep Ramon Ribé caP De reDacciÓ Albert Guerrero reDacciÓ Marta Serret, Omar Serra, Marian Ollé DissenY i maQueTaciÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot DirecTor comercial Carles Jiménez aDminisTraciÓ Arancha Pajuelo. coorDinaDora BonDia.caT Lourdes Cardona. Carrer Bisbe Martín Ruano, 22, altell 1a. 25006. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 propostes dilluns 11 de juliol de 2011 alternatives culturals cinema. programació i horaris  Cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es L’agitació del quotidià Més informació: www.balafia.org - CONFERÈNCIES Espai Guinovart d’Agramunt. www.rossello.net/esbart - www.cel. Kung fu panda 2 SALA 1 De div. a dij: 16.30, 18.30, 20.30Els mètodes de prospeccions El cicle Impossibilitats, supervivències extremes Midnight in paris SALA 1 De div. a dij: 22.30; golfa div. i dis: 00.30 cat - http://donabalafiaassc.blogspot.arqueològiques. Aplicacions a en art presenta fins al 25 de setembre L’agi- com - www.ateneulleida.cat - www. blacKthorn: sin destino SALA 2 De div. a dij: 20.30, 22.30; golfa div. i dis: 00.30 tació del quotidià de Josep Guinovart. El cicle sólo una noche SALA 2 De div. a dij: 16.30, 18.30l’Alger de Iesso II acull sis treballs que, més enllà de les seves amicsseuvellalleida.orgSala de conferències de l’Espai Fassina L’Associació de Veïns de Balàfia, l’Esbart Ros- transforMers 3 SALA 3 De div. a dij: 17.00, 20.30; golfa div. i dis: 23.30 formalitzacions específiques, ens aproximende Guissona. sellonès, el Centre Excursionista de Lleida, cars 2 SALA 4 De div. a dij: 16.00, 18.10, 20.20, 22.25; golfa als estats anímics interns en la pràctica ar- DonaBalàfia, l’Ateneu Popular de Ponent i div. i dis: 00.3018.00 hores. tística, de l’adaptació, de la ridiculesa, de la els Amics Seu Vella de Lleida, organitzen laA càrrec del doctor Cèsar Carreras. contaminació del dia a dia i de les recerques aMigos SALA 5 De div. a dij: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20; golfa cinquena caminada per Pinyana, en una dis- div. i dis: 00.20 sistèmiques. Impossibilitats, supervivències tància de 20 quilòmetres per al diumenge 2 transforMers 3 SALA 6 De div. a dij: 16.10, 19.00, 22.00 extremes en art inicia la seva programació MÚSICA amb Josep Guinovart. d’octubre. resacón 2: ¡ahora en tailandia! SALA 7 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.20, 22.20; golfaXVIII Cicle de Concerts de la div. i dis: 00.20Mare de Déu del Carme Fi del silenci EXCURSIONS bad teacher SALA 8 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.30, 22.30; golfaEsglésia del Carme de Tàrrega. Centre d’Art la Panera de Lleida. Viatge a Sitges div. i dis: 00.20 Els tapissos de Carlos Garaicoa representen Més informació: www.vallfogona.net piratas del caribe SALA 9 De div. a dij: 16.45, 19.15, 22.1021.00 h. algunes de les firmes d’antics comerços deConcert de la Bona Nova de Tàrrega. L’Ajuntament de Vallfogona està preparant insidious SALA 10 De div. a dij: 16.15, 18.15, 20.15 l’Havana amb noms evocadors, com La lucha, un viatge a Sitges, el diumenge 28 d’agost, que x-Men priMera generación SALA 10 De div. a dij: 22.20 Pensamiento, Sin rival o Reina. Textos que po- inclou la visita al Palau Maricel, visita guiada TEATRE den llegir-se habitualment als terres d’aquesta pel casc antic i caminada pel passeig marítim.  Cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Capvespres a la Romana ciutat i, sobre els quals, l’artista intervé alte- Inscripcions: Ajuntament de Vallfogona de un cuento chino SALA 2 De div. a dij: 16.20, 18.10, 20.00, 21.50 rant-ne el significat original per altres com La Balaguer fins al 24 d’agost.Plaça Major de Guissona. lucha es de todos o Reina destruye o redime. Es pot el inocente SALA 3 De div. a dij: 16.00, 18.1022.00 h. visitar fins al 28 d’agost. el castor SALA 3 De div. a dij: 20.20, 22.30Representació de l’obra L’esquilada de Meandre. Els Romànic de Palència blitz SALA 4 De div. a dij: 16.30, 18.15, 20.05, 22.00alumnes del grup de teatre de l’INS de Guissona, Millors obres del IV Concurs Més informació i reserva de places:sota la direcció de Roser Nadal, ens presenten Ateneu Popular de Ponent de Lleida: C/  Cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38aquesta obra de Meandre (escriptor grec, font d’Humor Gràfic Caragoler Div. i de diu. a dij: 16.15, 18.00, 19.50, 21.40; Pau Claris, 10: 973 24 71 72 - excursio- Midnight in parís (cat)d’inspiració dels llatins Plaute i Terenci). Sala Manolo Calpe de la Fecoll. C/ dis: 17.10 nisme@ateneulleida.cat. Obradors, 2 de Lleida. L’Ateneu Popular de Ponent està preparant  Cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 La sala acull, fins al 30 de juliol, una exposició ACTES POPULARS de les 50 millors obres que van presentar-se una sortida de quatre dies per visitar el romà- transforMers 3 De div. a dij: 16.40, 18.00, 19.30, 20.50, 22.20; nic de Palència per al cap de setmana del 29 de golfa div. i dis: 23.40; esp. diu: 11.30, 12.30Capvespres a la Romana a la quarta edició del Concurs Internacional setembre fins al diumenge 2 d’octubre.Plaça del Bisbe Benlloch de Guissona. d’Humor Gràfic Caragoler i que va guanyar transforMers 3 (3d) De div. a dij: 17.1519.30 h. l’artista de la República Txeca Jaroslav Sne- resacón 2 ¡ahora en tailandia! De div. a dij: 16.45, 17.15, 18.45, 19.15, 20.05,Celebratio Ludi Iessonensis. Cercavila d’inau- jdar. CONCURSOS 20.45, 21.15, 22.05, 22.45; golfa div. i dis: 23.15,guració dels Capvespres a la Romana. Amb la Concurs de Fotografia 2011 00.00; esp. diu: 12.45, 13.15, 14.45, 15.15participació del gegantó del déu Bacus, dels ESPORTS blitz De div. a dij: 16.50, 18.40, 20.30, 22.20; golfa Més informació i bases: 977 86 12 32 - div. i dis: 00.10; esp. diu: 11.35, 13.25altres gegants de la vila i del capgròs de’n Par- www.larutadelcister.infora. Amenitzada pel grup de grallers i tabalers Visites als Castells de Lleida win win (ganaMos todos) De div. a dij: 16.15, 18.15; esp. diu: 12.15, 14.15dels Margeners de Guissona. Més informació: www.castellsdelleida. Entrega d’originals: abans del 30 de se- De div. a dij: 16.10, 18.10; esp. diu: 12.10, 14.10 hanna com tembre a l’Oficina de Gestió de La Ruta Midnight in paris De div. a dij: 20.15, 22.05; golfa div. i dis: 00.00Taller d’arts plàstiques Vols visitar aquest estiu tots els castells de les del Cister: C/ de Sant Josep, 18, 43400 de nostres comarques? L’Associació Castells de Kung fu panda 2 De div. a dij: 16.25, 16.15, 20.05, 22.00; golfaCaixaForum de Lleida. Montblanc (es poden lliurar tant perso- div. i dis: 23.50; esp. diu: 11.30Coincidint amb l’inici de les vacances escolars Lleida organitza durant els mesos de juliol i nalment com per correu certificat). Al agost rutes per descobrir-los. Ofereix packs de Kung fu panda 2 (3d) Esp. diu: 12.00i pensant amb el públic familiar, el centre ha sobre s’haurà de posar: Concurs de fo-programat un ventall d’activitats per a què els 3 castells. piratas del caribe De div. a dij: 17.00, 19.25, 22.00; golfa div. i dis: tografia. 00.25; esp. diu: 11.40més menuts acompanyats d’un adult puguin L’Oficina de Gestió de La Ruta del Cistergaudir d’un estiu diferent. Aquesta oferta es Sortida sota les llàgrimes de cars 2 (3d) De div. a dij: 16.00, 18.00, 20.00, 22.05; golfa convoca un concurs fotogràfic, sobre el tema div. i dis: 00.10; esp. diu: 11.40, 14.00concreta amb el taller d’arts plàstiques Pintar Sant Llorenç Caminant pel GR175, La Ruta del Cister, ambl’aire que es durà a terme els dimarts 5, 12 i 19 Més informació: www.vallfogona.net cars 2 De div. a dij: 16.50, 19.00, 21.20; golfa div. i dis: l’objectiu de difondre el sender en qualsevol 23.15; esp. diu: 12.10, 14.35de juliol. En aquest taller, d’una hora de dura- Amb sortida des l’Ajuntament de Vallfogona d’aquests aspectes: donar a conèixer el pai-da, els nens pintaran l’atmosfera que envolta de Balaguer, la nit del dimecres 10 d’agost, es blacKthorn (sin destino) De div. a dij: 16.00, 17.40, 19.25, 21.05, 22.45; satge i fomentar el senderisme, la pràctica golfa div. i dis: 00.30; esp. diu: 11.50la nostra ciutat, captant tots els matisos provo- durà a terme una sortida sota les llàgrimes de de BTT i la cultura. És imprescindible, percats per la llum, la calor, la humitat... i tot en Sant Llorenç. S’inclou entrepà i beure. Inscrip- aMigos De div. a dij: 15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.35; a la participació en aquest concurs, que les golfa div. i dis: 00.20; esp. diu: 11.40Plein air, però sense sortir del local. cions: fins al 5 d’agost al bar de les piscines de imatges hagin estat realitzades dins els límits Vallfogona. del GR175 La Ruta del Cister. El guanyador insidious De div. a dij: 20.10, 22.10; golfa div. i dis: 00.05Taller de les arts s’emportarà un premi de 150€, mentre que el bad teacher De div. a dij: 16.20, 17.10, 18.10, 19.00, 20.00,Escola Municipal d’Arts Plàstiques de Bicicletada popular segon 100 euros; el tercer serà guardonat amb 20.50, 21.50, 22.40; golfa div. i dis: 23.40, 00.00;Balaguer. Més informació: www.vallfogona.net un obsequi d’un lot de productes gastronò- esp. diu: 12.40, 13.30, 14.30, 15.20Cada dia de dilluns a divendres a les nou del Amb berenar per a tothom i guerra d’aigua, mics de les tres comarques, i el quart i cinquè  Cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esmatí l’Institut Municipal de Progrés i Cultu- des de l’Ajuntament de la vila es donarà la se’ls hi donarà un diploma. SALA 1 De div. a dj: 16.15, 18.15, 22.40ra ha programat activitats per a la mainada sortida a la bicicletada fins a la Ràpita el dis- el àrbold’entre 4 i 10 anys que combinen disciplines sabte 27 d’agost. Tothom interessat ja es pot VIII Premi de Fotografia i 1r Pre- pequeñas Mentiras sin... SALA 1 De div. a dij: 20.00com les arts plàstiques, el teatre, la música o la apuntar a aquesta bicicletada. mi Jove Paisatges rurals-urbans cena de aMigos SALA 2 De div. a dj: 17.00, 18.45, 20.30, 22.40dansa. Enguany el fil conductor dels tallers és el extraño caso de angélica SALA 3 De div. a dj: 16.30el món del còmic. Caminada nocturna Camí de Més informació: Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià: 973 05 confucio SALA 3 De div. a dj: 18.15 Sant Jaume SALA 3 De div. a dj: 20.30 EXPOSICIONS 48 00 - www.jovesegria.cat - www. cuando un hoMe vuelve... Més informació i inscripcions: Centre SALA 3 De div. a dj: 22.40 segria.cat aMérica, una historia Muy...Camp magnètic Excursionista de Lleida: C/ Comerç, 25 Lliurament d’originals: Fins al 25 de  Cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comCentre d’Art la Panera de Lleida. - 973 24 23 29 - www.cel.cat L’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume novembre al Consell Comarcal del bad teacher SALA 1 Div: 22.30; dis: 18.10, 20.10, 22.45; diu: 16.10,Aquest estiu, al Centre de Documentació dela Panera, es vol crear un camp magnètic. de Lleida i el Centre Excursionista de Lleida Segrià: C/ Canyeret, s/n 25007 Lleida. 18.10, 20.10; dill: 19.30, 22.15Per això, durant els mesos de juliol i agost es organitzen la VI Caminada Nocturna Camí de Ja està obert el VIII Premi de Fotografia 2010 cars 2 (3d) SALA 2 Div: 19.00; dis: 18.20, 22.45; diu: 16.00, 20.20;mostrarà una àmplia selecció d’imants de tot Sant Jaume. L’arribada serà a l’ermita de But- Paisatges rurals-urbans del Segrià i la primera dill: 22.15tipus, temàtica, format, etc., realitzats per ar- sènit i, una vegada allí, es tornarà en autobús. edició del premi jove. Les obres originals han cars 2 (digital hd) SALA 2 Div.: 22.15; dis: 20.20; diu: 18.20; dill: 19.30tistes, il·lustradors i dissenyadors gràfics que Aquesta caminada nocturna es durà a terme de versar sobre els municipis de la comarca SALA 3 Div: 22.30; dis: 18.00, 22.45; diu: 16.00, 18.45; del Segrià, en la seva perspectiva rural-urbana transforMers 2plasmen el seu treball en suports imantats. el diumenge 24 de juliol. dill: 19.30 i optaran als premis: en categoria absoluta: happythanKyouMoreplease SALA 3 Dis: 20.45; diu: 20.45; dill: 22.15Obres de Vallribera i Jenninger Caminem a trenc d’alba primer premi 500€; segon premi 250€, i tercer Més informació: www.amicsseuvella- premi 150€; i en la categoria jove (joves entre  Cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comComplex Cultural de Juneda. 16 i 25 anys) primer premi de 400€; segon pre-Fins al 12 d’agost es poden contemplar les lleida.org - www.cel.cat - www.bala- cars 2 SALA 1 Div: 22.30; dis: 18.00, 20.15, 22.30; diu: 18.00, mi de 200€ i el tercer de 100€. 20.15, 22.30; dill: 19.00, 22.15obres artístiques creades per J. Vallribera i H. fia.org - www.ateneulleida.cat - http://Jenninger. transforMers 3 SALA 2 Div: 22.30; dis: 18.00, 22.45; diu: 18.00, 20.40; donabalafiaassc.blogspot.com Concurs de Fotografia de la Festa dill: 22.15 Amb sortida des del Turó de la Seu Vella de de la MascotaEs diu que les dones són romàn- algo prestado SALA 2 Dis: 20.45; diu: 22.40; dill: 19.00 Lleida (baluard de la Reina) i arribada al Cas-tiques tell de Gardeny, en una distància de 10 quilò- Informació i bases: www.alpicat.cat  Cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comFundació Vallpalou de Lleida. C/ Roger metres, els Amics de la Seu Vella de Lleida, Lliurament d’originals: Fins al 30 de ju- Div: 22.30; dis: 22.30; diu: 19.45 sin identidadde Llúria, 2. el Centre Excursionista de Lleida, l’Associació liol a l’Ajuntament d’Alpicat en horari algo prestado Dis: 19.15; diu: 17.30Sota el títol Es diu que les dones són romàntiques de Veïns de Balàfia, l’Ateneu Popular de Po- d’atenció al ciutadà (telf.: 973 736 006 ·s’articula una exposició que aborda la defini- nent, DonaBalàfia Associació i EFIS, organit- fax 973 736 049 · ajuntament@alpicat.  Cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comció de l’arquetip femení en les seves diverses zen una caminada a trenc d’alba dins del cen- cat) o a la botiga Petjades, c/ Enric Gra- Midnight in paris Div. dis. i dill: 22.15; diu: 19.30accepcions i expressions visuals. El conjunt de tenari del primer vol a Lleida per al diumenge 18 de setembre. nados, 90 d’Alpicat (telf.: 973 73 77 95). perdona pero quiero casarMe contingo Dis: 18.15; diu: 17.15l’exposició, que es pot visitar fins al 26 d’agost, Els dies 17 i 18 de setembre se celebra la Festas’estructura com un diàleg, on els diversos tre-  Cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Caminada nocturna de la Mascota i, per aquest motiu l’Ajunta-balls de les artistes participants aniran creant ment convoca el Concurs de Fotografia de la cuestión de principios Div: 22.00; diu: 17.30un caudal de relacions entre els diferents ele- Més informació: 639 813 906 - cultura@ Festa. Les fotografies han de ser de mascotes el inocente Dis: 22.00; diu: 19.15ments que el composen. ivarsdurgell.cat i les que resultin guanyadores seran la imatge  Cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com El Centre Cultural i d’Esbarjo de l’Estany del cartell anunciador de la festa. A més, s’es-Evocacions garriguenques d’Ivars i Vila-sana ha organitzat una camina- tableixen dos premis, l’infantil fins a 12 anys i tancat per vacancesEl Mirador. Centre de Descoberta de les da a la llum de la lluna. Es tracta d’una cami- adults a partir dels 12 anys. A més, els premis  Cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comGarrigues. Les Borges Blanques. nada nocturna des d’Ivars fins a l’estany que seran: un val per dues entrades a Port Aventu- x-Men: priMera generación Dis: 18.15; diu: 20.00; dill: 22.15El Consell Comarcal de les Garrigues orga- es realitzarà el divendres 15 de juliol. ra per a la categoria infantil, i 150 euros per anitza l’exposició Evocacions garriguenques de la categoria adults, així com obsequis relacio- el castor Dis: 22.30; diu: 17.30Montserrat Josa fins a principis de setembre. V Caminada de Pinyana nats amb el món de la fotografia.  Cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat resacón 2 Dis: 18.15, 22.30; diu: 17.30, 20.00; dill: 22.15

×