Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BonDia Lleida 10012012

381 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BonDia Lleida 10012012

  1. 1. dimarts 10 dE gEnEr 2012 La Generalitat ajorna pagar a llars i escoles de música municipals El Departament d’Economia justifica aquesta decisió per un problema puntual de tresoreria lleida Pàgina 7 i edit. 4 laura cortés (acn) stEFFEn schmidt (efe) L’argentí va rebre el guardó l’eix magraners-Bordeta de mans amb el centre, pel març de l’ex del Barça i del Al nou enllaç viari, finançat pel Mi- Madrid nisteri de Foment pel traspàs de car- reteres, es preveu que al proper mes Ronaldo d’agost també se li afegeixi la connexió amb la variant sud. avui Pàgina 3 tEl.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067 o > Àngel Ros assegura que no té previst tornar a lluitar per l’alcaldia L’entrenador lleida Pàgina 7 del Barça dedicà el premi > el Parc Científic a Tito Vilanova arribarà enguany als 1.300 tècnics qualificats lleida Pàgina 7 > obren un compte per Messi millor jugador rebre donacions perquè per 3r cop i Guardiola Cervera recuperi l’Àliga millor entrenador esports Pàgina 12 ComaRques Pàgina 9catnúm. 1.475 any 6 / BONDIA
  2. 2. 2 d’interÈS DImarts 10 De gener De 2012 eL teMPS Vielha Vielha 0/11 ServeiS Telèfons val d’aran A LLeidAMossos, Policia, G. Civil i Bombers www.bondia.catEmergències 112 pallarsUrgències Mossos 088 alta meteo@bondia.catMossos d’Esquadra 973 700 050 ribagorça sobiràAtenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091 Sort 08.24h 1/12G. Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 17.46h MartinetGuàrdia Urbana 092 / 973 700 600 El Pont -2/12 A la boira li costarà de SuertUrgències mèdiques -5/10 cerdanyaICS 973 221 516 La SeuHosp. Arnau de Vilanova 973 248 100Hospital de Santa Maria 973 727 222 molt més esvaïr-se. Per d’Urgell -3/12 -2/10 GósolUrgències Tàrrega Comitè Anti-sida 973 310 852 973 221 212 tant, agafeu més abrics plena Tremp -3/10 alt urgell berguedàAlcohòlics Anònims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624 Pressions pels núvols, nul·les possibilitats Fibrolleida 649 873 838 de pluja però al menys a les planes la humi- pallarsCreu Roja tat és elevada i es forma boira. Així no as- jussà SolsonaLleida 973 279 900 -1/12Agramunt 973 390 880 sequem més un terreny que demana a crits Balaguer 973 445 795 novament que vingui una ploguda. La saor Cervera 973 532 084 solsonès necessita aquesta humitat. Avui boira molt nogueraLes Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282 espessa a molts indrets, i que en zones del Tàrrega 973 500 679 Segrià, les Garrigues o el Pla d’Urgell ro-Serveis funeraris 973 237 206 segarra mandrà moltes hores, amb fred. En canvi, BalaguerServei de Suport -3/7en el Dol de Ponent 973 501 503 sol i suavitat a muntanya. Demà igual.Bus Lleida-Andorra 973 352 379 CerveraEstació d’Autobusos 973 268 500 -3/7 urgell dimecres dijous farmàcies aVUI pla d’urgell De 9.00 a 22.00 h Mollerussa Tàrregasimó Príncep de Viana, 99 Lleida -2/7 -2/6Prat Bruc, 30. Cappont -1/7 De 22.00 a 00.00 h isanta Alcalde Porqueras, 76 segriàsolsona Passeig de Ronda, 16 Les Borges Blanques De 00.00 a 09.00 h 0/8isanta Alcalde Porqueras, 76 garrigues farmàcies deMà De 9.00 a 22.00 h redondo Àger, 23. La Bordeta freixinet Passeig de Ronda, 70 De 22.00 a 00.00 h seuma Mariola, 39 Av. Doctora Castells, 37 POLIBIOMASA www.polibiomasa.comVoltas Carme, 23 973 195 041 De 00.00 a 09.00 h Telèfon: 973 21 25 07seuma Mariola, 39 www.studium-academia.com mail: studium@svt.es 50 al·lèrgies (Del 10-01 al 16-01)Parietària 0 = Pi - -gramínies 0 = Plàtan - -olivera 0 = Pollancre - -avellaner 1 - salzeauró negundo - - Vern - - 0a ATENCIÓ! CURSOS LOW COST %freixe 1 a Xiprer 2 =melcoratge 0 = alternaria 4 = PREU MENSUALITAT: 45€ INICI: GENER DE 2012 - Instal·lació i mante-om 0 = cladosporium 4 = · NIVELL C de llengua catalana - dimecres de 20.30 a 22.30 h niment de calderes iniVell acTUal i risc D’al·lèrgia estufesnul 0 mitjà 2 màxim 4 · NIVELL D de llengua catalana - dimecres de 20.30 a 22.30 hBaix 1 alt 3 - Subministrament de niVells De PreVisiÓ · ANGLÈS FIRST CERTIFICATE - dijous de 20 a 22 h tot tipus de biomassaen augment a en descens D certificadaestable = situació excepcional ? · PREPARACIÓ ACTIC - NIVELL MITJÀ - dimarts de 20 a 22 h Calçotades C/ de la font, 7 vine a gaudir de l’autèntica CALÇOTADA Fontscaldes - Valls TARRAGONA al Restaurant Masia Fontscaldes de Valls www.masiafontscaldes.comRESERVES: 977612836 / 609319630 informacio@masiafontscaldes.com
  3. 3. dimarts 10 dE gEnEr dE 2012 avui 3 actuació està finançada pel ministeri de foment pel traspàs de carreteresL’eix que connectarà Magraners ila Bordeta amb el centre, al marçÀngel Ros també anuncia que l’enllaç amb la variant sud s’enllestirà a finals del mes d’agost laura cortés (acn) tindrà una longitud de 467 metres, disposarà d’un carril per sentit, la vorera tindrà 3,5 metres (carril bici d’1,5 metres i dos metres d’espai lliure per als vianants), 16 nous punts de llum, dos passos de vianants i una nova cruïlla semafòrica (6 semàfors) amb tecnologia LED per regular el trànsit de vehi- cles i de vianants amb el carrer Palauet. L’altre tram que també s’exe- cuta ara, el que va des de Torres Salses fins al carrer Vila-rodona de Magraners, té 153 metres li- neals i també un carril de circu- lació per cada sentit, la vorera tindrà 5 metres (carril bici d’1,5 i 3,5 metres d’espai lliure per als vianants) i cinc nous punts de llum. Pel que fa a les obres, tant al tram corresponent a l’antic Camí de Picos com al tram de connexió de la LL-11 amb els Magraners, s’ha realitzat el mo- viment de terres, el sanejament del terreny i el terraplenat. A més, s’ha dut a terme l’estabi- lització del terreny. També s’ha col·locat la vorada de les vore- res dels dos trams i els tubulars d’enllumenat públic, de se-imatge de les obres al tram del camí de Picos, que connecta la ll-11 amb el carrer Palauet de la Bordeta màfors i d’accés. També s’han redacció enllaçarà amb la variant sud, ministeri de Foment pel traspàs de març, sigui molt utilitzat, instal·lat els embornals per a la lleida que estarà enllestida cap al de carreteres. ja que des de l’obertura del recollida d’aigua als dos tramsEl nou eix viari que connecta el mes d’agost, de tal manera que pont de Príncep de Viana són de vial, que recolliran l’aiguacentre de la ciutat Lleida amb s’obre una nova via de conne- ros: “serà molt utilitzat” molts els vehicles que ara, tot tant del vial com de les voreres.els barris de la Bordeta i Ma- xió entre la plaça Europa i els Així, Àngel Ros va dir que i no estar adequat, ja utilitzen A més, al tram de Camí de Pi-graners estarà acabat al març. vials de circumval·lació de la “es preveu que aquest nou eix, el camí que travessa la Borde- cos s’ha enderrocat l’edificacióTanmateix, la connexió amb la ciutat. Cal recordar que es trac- que estarà acabat entre finals ta fins al carrer Palauet”. Així, de la casa que dóna al carrervariant sud s’enllestirà a finals ta d’una actuació finançada pel del mes de febrer i principis el nou vial del camí de Picos Palauet.d’agost. Així ho va anunciarahir al matí l’alcalde de Lleida, des de la plaça europa i un laura cortés (acn)Àngel Ros, que acompanyatde les tinents d’alcalde, MartaCamps i Montse Parra, va visi-tar les obres del nou eix. total de 3,7 quilòmetres620 metres lineals Aquest projecte viari perme- riano Muñoz Oms, fins arri- El projecte contempla la trà la creació d’un nou eix bar a la LL-11, i als quals seconstrucció de dos nous trams viari de 3,7 quilòmetres. És sumarà l’execució d’aquestsd’aquest eix viari, amb una a dir, des de la plaça Europa dos trams, que suposaran unlongitud total de 620 metres fins els vials de circumval- nou accés a la Bordeta i millo-lineals, i que enllacen el vial lació de la ciutat. S’està cons- rarà la connexió entre els dosde Victoriano Muñoz Oms truint amb trams ja executats barris i fins a enllaçar amb lades de la rotonda de la LL-11 com la prolongació del carrer variant sud, a més de guanyarfins al carrer Palauet, a la Bor- Príncep de Viana, amb el nou agilitat a l’actual accés gràciesdeta, i des del final de la nova pont sobre el riu Segre, pas- a l’obertura del pont sobre lesurbanització de Torre Salses sant per l’avinguda de Victo- vies. àngel ros, durant la visita a les obres que va fer ahir al matífins al barri de Magraners, on
  4. 4. 4 opinió dimarts 10 de gener de 2012editorial carteS al directorSense diners per a llars d’infants ni música tabac i sabóSi algú dubtava que la Generalitat no passa per la seva millor situació econòmica Una de les estadístiques a les que s’ha fet referència durant aquest període de canviahir, com a mostra, es va anunciar l’ajornament ‘sine die’ del pagament de 112 d’any ha estat la relativa a la disminució del consum de tabac i de la quantitat de per-milions d’euros a diferents ajuntaments per subvencionar les llars d’infants i les sones que han deixat de consumir-lo, més de 50.000 a Catalunya, poca broma!escoles de música municipals. Des del Departament d’Economia, es diu que hi ha Per altra banda un dels primers incompliments del Partit Popular, recent arribat al govern espanyol, ha estat el manteniment de la llei antitabac del PSOE. Malgrat tottemps fins a l’estiu per abonar aquests diners, però a ningú se li escapa denoto una certa relaxació ja que quan arriben les dotze de la nit, en alguns (no molts)que si ara no hi ha liquidesa, molt haurien de canviar les coses perquè locals públics, dissimuladament apareix una certa permissibilitat - “carta blanca” - id’aquí a quatre i cinc mesos ‘aparegui’ aquest feix de milions. de nou a respirar fum dels altres i arribar a casa amb la roba impregnada de l’olor ca- racterística de la incineració de la mata gegant. Olor, per anomenar-ho d’una manera elegant, que s’impregna contundentment a la roba i que em recorda a l’efecte sem- blant que es produïa quan em dedicava a la cria de porcs a la granja familiar. opinió Tot plegat, i posats a fer investigacions, estudis i estadístiques, proposo o demano que es facin públiques les quantitats de detergent que ens hem arribat a estalviar en aquest primer any d’aplicació de la nova normativa. Amb el que comporta globalment d’es- talvi econòmic per a les nostres butxaques, al no haver de rentar tan sovint la roba que les lleis Òmnibus, al servei de la portem, també la neteja dels locals on es fumava, les cortines, parets, etc. I de retruc els efectes sobre el medi ambient pel fet d’haver deixat de produir i abocar tanta quan- recuperació econòmica titat de productes químics a les nostres depuradores, rius i mar, al cap i a la fi. Ben segur que algú deu tenir aquestes dades, les fàbriques del sector i els gestors de ramon espadaler parcerisas / portaveu adjunt de ciu al parlament - president consell nacional uniÓ depuradores ho han d’haver notat. De tota manera, encara que no tinguem aquestes Els governs i els parlaments tendei- Una legislació que defensa el model dades i que molta gent ha hagut de fer sacrificis, cal que ens n’alegrem i ho valorem xen a regular les activitats econòmi- comercial propi de Catalunya, caracte- positivament, no us sembla? josep ramon minguella grinyó / juneda ques des de la lògica de les grans em- ritzat per la preservació del comerç de preses. Les anomenades lleis òmnibus proximitat als nuclis urbans, conscient, -en vigor des de l’u de gener-, són el però, dels canvis de profunditat que primer intent realista d’invertir aquesta tant des de la perspectiva del consu- tendència: pretenen fer-ho des del punt cuando una madre se ha ido midor, com de la normativa europea de vista de les pimes i de les microem- preses. s’estan produint en aquest àmbit. Una Hace ya tres años que te fuiste al cielo. Fue como si nos hubieran desahuciado nues- S’han remogut molts obstacles de la legislació que simplifica i facilita les tras almas, y aún seguimos aquí, recordándote cada día… en aquella despedida, tu despedida, en el día que llegaron los reyes magos a la habitación del hospital y que legislació que regula les activitats eco- implantacions d’establiments turístics i nos dijiste: tranquilos, iros a casa y a trabajar que no pasa nada, estoy bien… mientras nòmiques, amb l’objectiu de fer les co- que atorga a aquest sector la importàn- acariciabas nuestro rostro con aquellas manos confidentes y nosotros mirándote a los ses més fàcils als emprenedors. Com? cia crucial que té per nostra economia. ojos, siempre tus “niños” a tu lado, sintiendo la luz de tu ternura, notábamos que la Doncs apostant agosaradament pel rè- Que flexibilitza determinats aspectes sonrisa te dolía, con un dolor casi clandestino, pero tú no querías preocupar a nadie. Lloramos mucho, pero de amor. Besamos tu frente como quién explora la eternidad, gim de comunicació. És a dir, deixant del transport de viatgers pe carretera a para nosotros no estabas difunta y sigues sin estarlo, hablamos contigo diariamente, que l’emprenedor pugui iniciar l’activi- la recerca de més eficiència. I que, entre sentimos tu presencia día a día… y nos sigues ayudando. tat a partir d’una simple Comunicació a d’altres aspectes, aposta decididament Sin ti la vida es menos vida, y cuando te llamamos ya no estas ahí… y eso es algo que l’Administració, sense haver d’esperar pesa, un pesar que a veces sobrellevamos mal. Si vieras que a veces, cuando estamos per la simplificació, la reducció i fins i a que aquesta l’autoritzi. Aprofundint tristes, muy tristes, quisiéramos ser aves y llegar a ti, acurrucándonos como cuando tot la desaparició d’organismes admi- éramos niños porque fuiste un ejemplo del amor sin fin. decididament pel silenci positiu per part de les administracions. Eximint nistratius de dubtosa utilitat i d’elevat Vienen recuerdos a nuestras mentes, esas risas tiernas, que de niños solíamos escu- char, en aquel rincón de la casa, en nuestro mundo perfecto, en el que a nuestro lado una part molt majoritària de les nos- cost per al contribuent. estabas tú… tres pimes de l’obligatorietat de passar Més de vuitanta lleis modificades Hoy nuestros ojos miran, ese cielo inmenso, buscando respuestas, que no encontra- Controls Ambientals periòdics, allibe- per treure pedres del camí de la recu- mos, y extrañamos siempre, siempre su llegada… Las palabras se dicen, el corazón se rant-les així d’un peatge econòmic im- peració econòmica. Una condició ne- esconde, el cariño de una madre nunca se esconde, las palabras se olvidan menos las de ella, que son palabras sabias. portant i d’una extenuant duplicitat de cessària, per bé que no suficient en el La nostalgia invade por momentos nuestra vida, recordando tus ojos, tu forma de ver paperassa. Escurçant els terminis que costerut itinerari que tenim per davant. las cosas tan simples que tiene la vida, la forma que tu nos enseñaste a crecer. Aunque tenen les administracions (tant de la Una legislació complementaria amb els somos adultos, no podemos dejar de derramar lágrimas de niño, al recordarte y al sen- Generalitat, com la municipal) per a re- Pressupostos per al 2012 i amb el que tir que te queremos aún cuando ya no estas con nosotros, porque a pesar que los años soldre els expedients, en aquells casos han pasado y los llevamos cada vez con mayor cautela, nos haces falta para continuar és el principal objectiu de Legislatura: con esta vida, para sentirte a nuestro lado… Sentimos que ahora que estamos sin ti… en els que cal una autorització expres- el nou model de finançament, inspirat parte de nosotros partió contigo. sa. Acotant molt més del que s’havia Esta carta refleja el sentimiento profundo que llevaremos el resto de nuestra vida y fet fina ara, la discrecionalitat de les en el Concert Econòmic. Un conjunt compartimos un trocito de esta carta con todas las madres del mundo por su fuerza, Administracions a l’hora d’interpretar indissociable i complementari de peces valor, por su lucha contra esta enfermedad , disfrutad de la vida y disfrutad de los la normativa, és a dir: aportant molta al servei de la recuperació econòmica i, padres... ¡son de gran valor!! andrés, pere i andreu / les borges blanques més seguretat jurídica a l’administrat, a sobre tot, de la cohesió social i territo- l’emprenedor. rial. el departament d’interior continua mentint a tort i a dretel preu de la tarja t-10 de la paeria Ara veig que en aquest cas, li ha tocat el torn a l’alcaldessa de Tàrrega. Després d’un seguit de fets, on ha quedat novament palès la manca d’efectius ajordi rocaspana rodríguez / lleida Tàrrega, el departament d’Interior es reinventa. Ara el nou mètode, és fer creure als alcaldes (encara que siguin del seu partit) que els companys de trànsit Ponts, que bai- A partir del dia 1 de febrer ja no es podrà possible? xaran properament a Tàrrega, faran tasques de seguretat CiUtadana. Alcaldessa, li han venut un producte que no existeix. Prou feina tindran els companys en cobrir des derecarregar la targeta T-10 de l’Ajuntament Per un ús habitual de l’autobús si ja ara Tàrrega fins al sector de Ponts (per una decisió política i no professional). A més, ellsde Lleida (la groga) perquè desapareixe- costa 0,60 euros el viatge i la nova 0,89 són especialistes en trànsit i en aquest cos, cadascú fa la feina que li pertoca.rà, i al seu lloc fiquen la T-10 de (ATM), la euros el viatge, són 0,29 euros de més. Si Tampoc les ARRO (antidisturbis) que no les tindrà aquí cada cap de setmana, perqual surt a 0,29 euros mes cara que l’actu- parlem de 10 viatges, ja són 2,90 euros i la la mateixa mancança d’efectius que tenen ells i també a Lleida. Comprovi-ho, surtial, jo com molts lleidatans i lleidatanes, no gent que fa 20, 40 o 60 i fins a 90 viatges d’aquí a 4 setmanes una nit de divendres a les 4 del matí i vegi-ho per vostè mateixa. Alcaldessa, no esperi que li enviïn més efectius, no ho faran, l’orgull que tenen en noestem d’acord amb la desaparició d’aques- com jo mateix, què passa? donar el braç a tòrcer, no els permet veure més enllà.ta targeta ja que surt mes econòmica que Amb la crisi que hi ha i l’obligació d’aga- Li ho dic en coneixement de causa, fa més de 5 anys que demano aquests efectius. Enl’altra ja que en la targeta nova, t’obliguen far una zona de pobles i més cara, la gent tot cas, faci-ho a l’inrevés, provi de dir-los que tenim un excedent d’efectius, i quea agafar una zona per a anar a pobles, jo no prendrà tant l’autobús, i menys amb se’n emportin una vintena a veure si dient-los les coses a l’inrevés fan cas (ep! No hono utilitzaré mai aquest servei com moltes la desaparició de les línies 4 (Mariola), 13 faci pas, no sigui que per aquest cop l’escoltin).altres persones, per tant, l’únic que dema- (Cappont) i 18 (Rambla de la Mercè-Palau josep ramon sanahuja / delegat del sindicat dels mossos uspacno es que es mantingui l’actual T-10. Seria de Congressos) els dissabtes.
  5. 5. dimarts 10 de gener de 2012 opinió 5 opinió Balanç de mig any intens joan ramon zaballos i rubio / cap de l’oposició a l’ajuntament de lleida Finalitzat l’any 2011 i tot just encetat encara més difícil, econòmica i social- entrarà en vigor i s’haurà de fer efectiu. participar la ciutadania en un tema cab- el nou any, és un bon moment per fer ment parlant, que l’any que deixem en- Els recordo alguns dels temes aprovats dal per a la ciutat. I com a colofó del pro- balanç de la tasca duta a terme pel Grup rere, està clar que la nostra recepta per durant aquests set mesos en els que CiU cés, ens sentim especialment orgullosos Municipal de CiU a la Paeria. Han estat fer-hi front, ha de ser encara més clara, ha estat un element clau. de com hem aconseguit modificar-la en poc més de sis mesos els que han trans- ferma i decidida que abans. Entenem i Per començar, vam impulsar a l’es- allò que la millorava a través del dià- corregut des de la formació del nou acceptem que la ciutadania ens exigei- tiu una moció sobre la convivència en leg a dos bandes: amb la ciutadania, consistori. Producte de les eleccions, al xi solucions als problemes que pateix, i els espais públics de la ciutat, que s’ha en primer lloc, i amb la resta de grups Grup Municipal de CiU li ha tocat aga- que deixem de banda els enfrontaments traduït en una major cura del civisme a polítics, que van entendre i reconèixer far la responsabilitat d’exercir de prin- tàctics entre partits. Hem de demos- les places i carrers més conflictius, tot i el treball del Grup de CiU, avenint-se cipal partit de l’oposició. Haver estat el trar amb fets que la nostra prioritat és que encara queda feina per fer, cosa que a la reforma del primer esborrany de segon partit més votat de la ciutat ens la gent de Lleida i els seus problemes, li recordarem a l’equip de govern, insis- l’Ordenança. obliga, doncs, a exercir amb escrupo- i no les estratègies partidistes de cara tint en que per preservar la pau social Altres temes en els quals hem pactat losa responsabilitat política i social la a les properes conteses electorals. Així és indispensable el respecte i l’educació en defensa dels interessos de Lleida són nostra tasca municipal diària. ho hem demostrat en la negociació dels en civisme. l’exigència de que el corredor ferrovi- Ja durant la campanya electoral vam pressupostos, que confiem que donarà Hem situat Lleida com una ciutat pi- ari del Mediterrani incorpori Lleida al donar mostres fefaents de ser conscients els seus fruits durant l’any. onera a l’Estat espanyol gràcies a la mo- seu recorregut principal, demanar l’Es- de les dificultats econòmiques i socials És per aquest motiu que tota la po- ció que insta l’Ajuntament a fer un Pla tat que pagui el deute amb Catalunya que ens trobaríem el dia després de les lítica municipal exercida per nosaltres d’Excel·lència d’Idiomes, que aportarà respecte el què estableix l’Estatut, o el eleccions. No es van fer per part nostra fins ara, s’ha basat en aquest principi. valor afegit als treballadors lleidatans i rebuig a la reforma constitucional ex- ni grans promeses d’infraestructures, ni I els resultats, en aquest sentit, han es- els farà més competitius a l’hora de tro- prés, cuinada al Congrés dels Diputats de subvencions o ajuts. Altres, tot i sa- tat força encoratjadors. Si alguns plens bar feina o emprendre un negoci amb sense comptar amb Catalunya, ni amb bent la situació econòmica que pateix la han anat ràpids en comparació a la du- garanties. Així mateix, esperem que faci els ajuntaments. ciutat i l’economia en general, no tenien rada que tenien en altres mandats, és de Lleida un lloc idoni i diferenciat per Per últim, no em puc estar de citar cap problema, en anar prometent coses perquè abans hi ha hagut tot un llarg, atraure inversors que vulguin instal·lar que allò en què, principalment, no hem i més coses, segons el barri que es visita- i a vegades gens fàcil, procés de diàleg a la ciutat empreses amb la necessitat pogut pactar ha estat en les Ordenan- va o l’associació amb la què parlaven. i negociació que ens ha dut a arribar a de treballadors molt qualificats en idi- ces Fiscals de la ciutat, i no per voluntat Nosaltres de bon principi vam plan- acords consensuats. I permetin-me que omes. nostra, sinó perquè, incomprensible- tejar treballar tots junts per tirar enda- faci una reflexió en veu alta: una baralla Una altra de les mocions presentades, ment, l’equip de govern socialista va vant la ciutat en tots aquells aspectes política durant el ple municipal, pot te- i aprovades, al Ple ha estat la que obre preferir obviar totes les nostres esme- que ara mateix són bàsics per mantenir nir un gran titular periodístic el dia des- la porta a la creació d’un Consell Asses- nes, encaminades a reduir els eleva- la cohesió social, la qualitat de vida dels prés, però no tindrà cap incidència en la sor d’Esports a la ciutat, que ajudarà en díssims tributs que paguem a Lleida. ciutadans i la competitivitat econòmi- ciutadania, ni, generalment, reportarà la gestió del sector i en la promoció de Especialment greu, és l’Impost de Béns ca. Davant d’una crisi devastadora en algun benefici per als lleidatans. Lleida, esperem que amb nous i impor- Immobles (IBI), que continua pujant en molts aspectes, nosaltres vam oferir, Però un acord en aquest mateix ple, tants events esportius en el futur. excès fins a situar la ciutat en nivells i continuem oferint, diàleg, consens i encara que al dia següent no gaudeixi Cal destacar també l’excel·lent tre- d’altres urbs, lluny del que, com a ciutat acords. de cap gran titular, pot tenir una influ- ball de CiU en explicar l’Ordenança de mitjana, hauríem de pagar els veïns de Si tot apunta a que aquest 2012 serà ència directa entre la ciutadania, ja que Circulació de Vianants i Vehicles per fer Lleida. columna de 1.200 metres, que era l’eix de també coneguda com a sala Gran, on elsEl meu primer i únic viatge a Síria la ciutat vella. A banda i banda d’aques- ta, hi ha una sèrie de ruïnes, algunes molt cavallers rebien als Reis Creuats. En la se- gona, s’inclou un sostre vast que presideixenric ribera gabandé bé conservades, entre elles, el temple de la torre. Nebo; el temple funerari, el campament Damasc, amb 6 milions d’habitants i, Quant ha canviat Síria des de fa 8 anys! el mandatari àrab en l’escenari. Els ciu- de Dioclecià; el teatre; i l’àgora, lloc on possiblement la capital del món més ca-En el meu primer i únic viatge que vaig tadans siris presents acabaven de veure s’acostumaven a realitzar les transaccions òtica en circulació viària (val tot, fins i totrealitzar al país d’Orient Mitjà amb mo- al seu déu. comercials en aquella època. circular amb la marxa enrere per carrerstiu de la celebració del Festival de la Ruta Més càntics i el to es va elevar fins a Un dels monuments més bells de amb un tràfic desmesurat), més que elde la Seda (Silk Road Festival), durant un l’inici d’aquest festival, que en aquesta l’Edat Mitjana de Síria és la fortalesa del Caire, obre les portes a través de la Portadels actes programats en el Teatre de Pal- edició de l’any 2003, estava dedicada a Crac de Chevalier. L’emir d’Homs va ser de sant Pau. Explica la llegenda que permira, durant els moments preparatius, les danses i música representativa dels qui va triar aquest lloc per construir una aquest espai va aparèixer sant Pau a travésesperant l’arribada del president sirià pobles àrabs, i també a la d’alguns països ciutadella l’any 1031. En el cim d’aquesta d’una de les seves finestres. Malgrat queBashar al-Assad, la multitud de gent que d’Europa que van ser convidats, entre muntanya, que assoleix una altura de 750 Damasc és un país amb un índex gairebéabarrotava el recinte romà cridava d’una ells, França i Suïssa. metres sobre el nivell del mar i situada a total de religió musulmà, hi ha censadesmanera idolatrada, com si fos aquest un Qui ha vist Síria i qui la veu avui dia! 60 quilòmetres d’Homs i a 20 de Telkalaj, 45 esglésies catòliques i protestants.suplantat estadi de futbol. Fa vuit anys aparentava ser un poble el Crac de Chevalier té una superfície de La capital de Síria també té un barri ca- No sabia quina era la consigna, encara tranquil, social i políticament lliurat als 30.000 metres quadrats. Era la seu central tòlic, amb la Casa dels Somnis, conegudaque no vaig trigar un instant a pregun- seus mandataris. Però per molt que avui de l’Ordre de l’Hospital de Sant Joan de com Pal·las Nassan. És com un museu deltar-li sobre el tema al guia turístic que existeixi turbulències, revoltes i morts als Jerusalem a Síria durant l’època de les cro- poble. En un dels seus carrers, Mustaqim,m’acompanyava. Em diu: “Sang per Bas- seus carrers, és un dels punts d’Orient ades. hi ha instal·lats diversos bars en els qualshar al-Assad, vessarem la nostra sang Mitjà més rics en llegats romans. El castell, que va ser inclòs l’any 2006 la gent (no musulmana) va a prendre lesper Bashar al-Assad, fins a la mort”. Les ruïnes de l’antiga Palmira, capital per la Unesci en el Patrimoni de la Hu- seves cerveses i copes. Conforme el to dels càntics anava de l’Imperi de Palmira, són impressio- manitat, està construït en dues plantes; la El barri musulmà d’Al Azem, està re-pujant, els meus pèls s’estarrufaven. El nants, amb el temple de Bel, aixecat l’any primera integrada per un pati sense sostre plet de mesquites i petits palaus. És unfervor va ser unànime quan va aparèixer 32 després de Crist. Destaca del lloc una on en el fons es troba la sala de reunions, dels més freqüentats de la ciutat.el diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. l´opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial.el grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). dirEctori dipòsit legal l-61-2006 control de pgd ediTa Bondia Lleida S.L. PresidenT Jaume Ramon i Solé, direcTor Josep Ramon Ribé caP de redacciÓ Albert Guerrero issn 1886 - 6883 redacciÓ Marian Ollé dissenY i maQueTaciÓ Xavi Pijuan, Lupe Ribot direcTor comercial Carles Jiménez adminisTraciÓ Arancha Pajuelo. coordinadora bondia.caT Lourdes Cardona. Carrer Vila Antònia, 6, 25007. Lleida. Telèfon: 973 260 065. Fax: 973 261 067. Correu electrònic: info@bondia.cat Web: http://www.bondia.cat/
  6. 6. 6 propostes dimarts 10 de gener de 2012 alternatives culturals cinema. programació i horaris S’estableix un únic premi de 1.500€ (so- sites guiades al Castell Templer de Gar-  Cinema LAUREN C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es MÚSICA bre aquest import s’efectuaran les de- deny per a grups de màxim 20 persones el talp SALA 1 De dij. a dij: 22.00; golfa dij. div, diss: 00.20Cantada de corals duccions que legalment o reglamentària i sense reserva prèvia. un lugar para soñar SALA 1 De dij. a dij: 16.45, 19.30 pertoqui). Tots els cartells presentats es SALA 2 De dij. a dij: 16.10, 18.15, 20.20, 22.25; golfa dij.CaixaForum de Lleida. Avinguda mostraran a l’espai web www.paeria.cat/ immortals Visites guiades al Dipòsit de div, diss: 00.30Blondel, 3. imac i els 10 finalistes s’exposen del maig misión imposible 4 SALA 3 De dill. a dij: 16.45, 19.15, 22.0017.00 hores. del 2012 al maig del 2013 a la sala Alfred l’Aigua atraco por duplicado SALA 4 De dij. a dij: 16.45, 18.45, 20.45, 22.30; golfa dij.Amb l’interludi poètic d’Albert Llorens, Perenya de la Regidoria de Cultura. Més informació: 973 21 19 92. div, diss: 00.20aquesta tarda hi haurà una cantada de el cambiazo SALA 5 De dij. a dij: 16.10, 18.15, 20.20, 22.25; golfa dij. Cada segon dissabte de mes, el Dipòsitcorals a càrrec de les formacions Sant Transdibuix 2012 div, diss: 00.30Anastasi i Seu d’Urgell. de l’Aigua de Lleida ofereix visites gui- SALA 6 De dij. a dij: 16.30, 18.30, 20.30, 22.20; golfa dij. Més informació i bases: www.trans- una boda de muerte ades prèvia inscripció. div, diss: 00.20 segre.org SALA 7 De dij. a dij: 16.30, 19.15, 22.00; golfa dij. div, CONFERÈNCIES Tot i que la Transsegre no se celebra- Visita guiada pel Museu Roda sherlock holmes diss: 00.20Escorxadebats+ rà fins a l’estiu, ja està obert el termini drive SALA 8 De dij. a dij: 16.15, 18.15, 20.30, 22.30; golfa dij.Vestíbul del Teatre de l’Escorxador de per presentar els dibuixos i dissenys Roda div, diss: 00.25 originals que s’escolliran per al cartell Més informació i inscripcions: 973 noche de fin de año SALA 9 De dij. a dij: 16.10, 18.30Lleida. anunciador de la Transsegre 2012. Pot SALA 9 De dij. a dij: 20.45, 22.30; golfa dij. div, diss: 21 26 35. xp3d20.00 hores. participar tothom, sense cap limitació 00.15Us proposem, a través de l’Escorxade- d’edat. Es poden presentar els originals El Museu de l’Automoció de Lleida no tengas miedo a la oscuridad SALA 10 De dij. a diu: 22.15; de dill. a dij: 16.15, 18.20,bats+, llevar la pell dels aspectes intrín- a l’Ajuntament de Balaguer, a la seu de Roda Roda ofereix, cada quart dissab- 20.30, 22.30; golfa dij. div, diss: 00.15secs als valors culturals, de creació, de l’Impic o al local de la Transsegre fins el te de mes visites guiades per les seves  Cinema RAMBLA C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26pensament… Per tal d’atansar-nos al 15 de febrer. A més, també es poden en- SALA 2 De dij. a dij: 16.20, 18.40, 21.05 instal·lacions. El Roda Roda–Museu de el talpmoll de l’os de la nostra idiosincràsia viar per correu electrònic a transsegre@ SALA 3 De dij. a dij: 16.45, 21.10cultural. Un projecte obert de participa- l’Automoció de Lleida presenta una ex- la conspiració transsegre.org. El guanyador rebrà unció que ens implica, ens fa còmplices i tensa col·lecció de cotxes, motocicletes, saga crepúsculo. parte 1 SALA 3 De dij. a dij: 19.00 premi que es lliurarà durant la Fira deens compromet. Es tracta d’un espai de Balaguer. motors i reproduccions a escala que ens el rey león SALA 4 De dij. a diu: 16.15, 17.50reflexió a l’entorn de les arts i la cultu- conviden a fer un viatge pel món de la criadas y señoras SALA 4 De dill. a dij: 16.30, 19.00, 21.30ra, comissariat per Jaume Belló i MaiteOjer. VISITES GUIADES indústria de l’automòbil a través de la  Cinema PRINCIPAL Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 història. un dios salvaje De dij. a dij.: 16.50, 18.30, 20.05, 21.45 Castells i astronomia  Cinema JCA ALPICAT C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 ACTES SOCIALS Més informació: info@castellsde- Ruta de les Bruixes del Lluçanès sherlock holmes 2: juego de sombras De dij. a dij: 15.45, 16.30, 17.05, 18.05, 18.50, lleida.com - www.castellsdelleida. 19.25, 20.25, 21.10, 21.45; sessió especial diu:Donació de sang Més informació i inscripcions: info@ com 11.35, 12.00; golfa dij. div i diss: 23.00, 23.35,Centre Cívic de la Bordeta. Av. Pla El Montsec i la Vall d’Àger constituei- castellsdelleida.com - www.cas- 00.05d’Urgell, s/n. xen una zona que rep el nom de “Forat tellsdelleida.com - Consorci del Llu- la dama de hierro De dij. a dij: 16.15, 18.10, 20.05, 22.00; sessióDe 17.00 a 20.00 hores. negre de Catalunya” perquè és l’indret especial diu: 11.45, 14.15; golfa dij. div i diss:El Banc de Sang i Teixits de l’Hospi- amb menor contaminació lumínica de çanès - 93 888 00 50. 00.00tal Universitari Arnau de Vilanova de tot el territori. Això fa que sigui el millor Castells de Lleida ens ofereix l’opor- drive De dij. a dij: 16.40, 18.35, 20.35, 22.25; sessióLleida organitza una jornada de dona- lloc per a l’observació dels astres. Visi- tunitat de gaudir d’un recorregut pels especial diu: 11.50, 14.50; golfa dij. div i diss:ció de sang. tant el Centre d’Observació de l’Univers diferents escenaris de bruixeria del 00.20 (COU) es descobrirà l’apassionant món atraco por duplicado De dij. a dij: 15.45, 17.25, 19.05, 20.45, 22.25; Lluçanès: La Roca de Pena (al municipi sessió especial diu: 11.50, 14.00; golfa dij. div ESPORTS de l’astronomia, gaudint del plaer de contemplar el cel i descobrir l’Univers i d’Alpens), els Gorgs de les Heures (a la i diss: 00.10VI Duatló d’Alpicat Riera de Merlès), Roc Foradat (a Prats immortals De dill. a dij: 17.25, 19.30, 21.35 el Cosmos, familiaritzant-se amb els ob-Més informació: www.alpicat.cat del Lluçanès), Serrat de les Forques (a immortals (3d) De dij. a dij: 18.15, 20.20, 22.30; golfa dij. div i jectes que s’hi mouen; conèixer el passat diss: 00.35- http://participa.alpicat.cat/clubex- de la Terra i els esdeveniments que hi Sant Feliu Sasserra) i el Gorg Negre (a el cambiazo De dij. a dij: 15.40, 17.40, 19.45, 21.45; sessiócursionista van tenir lloc en èpoques passades. Es Sant Martí de Sobremunt). especial diu: 11.35; golfa dij. div i diss: 23.50El pròxim diumenge 22 de gener se cele- farà una visita guiada al Centre d’Ob- el topo De dill. a dij: 17.20, 19.40, 22.00 servació de l’Univers i visita guiada abrarà la sisena edició del Duatló d’Alpi- un castell de la zona. EXCURSIONS noche de fin de año De diu. a dij: 17.15, 19.30, 21.40cat, prova puntuable per a la Challenge. el floquet de neu De dij. a diu: 16.50, 18.30; sessió especial diu:La cursa discorrerà per carrers urbans i Excursió pel túnel de Montclar 11.35, 15.10camins rurals en una distància del duat- El museu com a pretext De dill. a dij: 15.50, 16.40, 18.20, 19.10, 20.50, Més informació: info@castellsde- misión imposible ivló popular de tres quilòmetres atlètics i Més informació: www.ateneulleida. 21.35; sessió especial diu: 11.40; golfa dij, div.6,5 km de BTT. Per la seva part, el duatló cat lleida.com - www.castellsdelleida. diss: 23.20tindrà 6,5 km atlètics, 22 km de BTT i 3,5 El proper dissabte 14 de gener es durà com una boda de muerte De dij. a dij: 16.45, 18.30, 20.20, 22.10; sessiókm atlètics. Les inscripcions es poden a terme una visita guiada a l’exposició El diumenge 29 de gener comencen les especial diu: 12.00, 14.50; golfa dij. div i diss:fer fins al 19 de gener a través de www. El museu com a pretext, al Museu Morera 00.00 excursions al túnel de Montclar. Una acero puro De dij. a dij: 16.05, 18.25; sessió especial diu:alpicat.cat - 973 73 60 49 - lmartinez@al- de Lleida a càrrec de l’Ateneu Popular excursió diferent, una experiència im- 11.35picat.cat i en persona a l’Ajuntament de Ponent. Reivindiquem el museu vi- De dij. a dij: 20.40, 22.40; golfa dij. div i diss:d’Alpicat de dilluns a divendres de 9.00 sitant-lo. pactant, doncs bona part del recorregut in time es fa per dins del túnel, que en el seu 00.35a 13.00 hores. alvin y las ardillas 3 De dij. a diu: 16.20, 18.00; sessió especial diu: Art i ciutat temps, va ésser una de les obres d’engi- 12.00, 14.40 CONCURSOS Més informació: Ateneu Popular de nyeria més importants d’Europa per la un lugar para soñar De dij. a diu: 20.20, 22.35; de dill. a dij: 16.35, Lleida: C/ Pau Claris, 10. www.ate- seva llargària, envergadura i per l’esforç 18.50, 21.15Premi Ramon Roca Boncompte  Cinema FUNATIC C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es neulleida.cat humà que representà (6.000 personesd’Estudis de Gestió Cultural Dins del projecte Art i ciutat, Víctor P. empleades!). Són 5 quilòmetres sota ter- la dama de hierro SALA 1 De dij. a dij: 16.45, 18.40, 20.35, 22.30Més informació i bases: http://www. Pallarès ens acompanyarà i explicarà les ra (en alguns llocs s’estarà a 130 metres pepe & rubianes SALA 2 De dij. a dij: 16.00firatarrega.cat/ca/activitats/premis seves pintures murals del convent dels per sota), 4,5 metres d’alçada i 6 metres catalunya über alles! (1e) SALA 2 De dij. a dij: 17.35Fins al proper 1 d’abril de 2012 (data Pares Franciscans de Lleida el proper tímidos anónimos SALA 2 De dij. a dij: 19.20de tancament del termini de recepció), dissabte 21 de gener al matí. Aquesta d’amplada. S’estarà a dins del túnel unes el niño de la bicicleta SALA 2 De dij. a dij: 20.45els interessats a participar en el Premi activitat està organitzada per l’Ateneu dues hores. El túnel de Montclar també SALA 2 De dij. a dij: 22.30 jane eyreInternacional Ramon Roca Boncomp- Popular de Lleida. és conegut sota el nom de La Mina de SALA 3 De dij. a dij: 16.45, 18.40, 20.35, 22.30 la dama de hierro (vos)te d’Estudis de Gestió Cultural poden Montclar. A més d’aquest diumenge,enviar els seus treballs de recerca i in- Visita a l’Animal a l’Esquena  Cinemes URGELL C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com també s’estan programant dues sortides SALA 1 Dill: 22.15vestigació cultural en un document ad- Inscripcions: teatre@paeria.cat - 973 atraco por duplicado més pel túnel els propers diumenges 19 SALA 1 Div, diss: 18.15; diu: 16.15junt en format PDF a la següent adreça: 27 93 56. el gat amb boteslafiraencurs@firatarrega.com Aquesta és i 26 de febrer. SALA 2 Dill: 22.15 Més informació: www.lanimal.org sherlock holmesla segona edició del premi, dotat amb El Teatre de l’Escorxador organitza una un lugar para soñar SALA 3 Dill: 22.156.000 euros per al treball guanyador, Vine a aprendre anglès a Gal·les visita a l’Animal a l’Esquena, un centre alvin y las ardillas 3 SALA 3 Div, diss: 18.20; diu: 16.20, 18.20i té l’objectiu de ser una eina útil en el de creació i recerca en l’àmbit de la dan- Més informació: info@castellsde-camp de la recerca d’estudis culturals,  Cinemes MAJÈSTIC Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com sa, creat per la companyia Mal Pelo per lleida.com - www.castellsdelleida. SALA 1 Dij: 22.30; div, diss: 18.00, 20.15, 22.30; diu:sent un dels pocs guardons d’aquestes al diumenge 5 de febrer. El seu objectiu sherlock holmescaracterístiques en l’àmbit europeu i in- com - 973 40 20 45 16.00, 18.15, 20.30; dill: 22.15 principal és instaurar els vincles i les fuga de cerebros 2 SALA 2 Dij, diss: 22.30; div: 20.15; diu: 18.15; dill: 22.15tercontinental. Castells de Lleida està organitzant, per connexions entre creadors, pensadors i SALA 2 Div: 18.15; diss: 18.00; diu: 16.15 al mes de juliol, dues sortides al País de alvin i els esquirols 3 públic de manera que el centre es puguiConcurs de cartells de les Festes Gal·les per passar una setmana caminant la conspiració SALA 2 Div: 22.30; diss, diu: 20.15 convertir en un lloc compartit dins d’unde la Tardor marc d’investigació de la pràctica artís- pels paisatges inoblidables de la costa  Cinema CASAL C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comMés informació: www.paeria.cat/ tica basada en el cos. de Pembrokeshire al País de Gal·les, im- floquet de neu Div, diu: 17.30imac mers en la seva naturalesa, cultura i a la misión imposible 4 Div: 19.30; 22.15; diu: 19.30 Visita guiada a la Seu Vella de  Cinema PLANELL C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.comLliurament d’originals: del 25 de llengua anglesa. Durant una setmana hijuny al 2 de juliol de 2012 a la seu Lleida hauran itineraris de senderisme selecci- les aventures de tintín Div: 17.00 Més informació i inscripcions: 973 onats per la seva bellesa i interès natural Div: 18.50; diu: 17.00de la Regidoria de Cultura a Lleida: criadas y señoras 23 06 53. i paisatgístic. Es faran entre set i 12 qui- Diss: 22.00; diu: 18.45avinguda Blondel, 54, 25002 Lleida El Turó de la Seu Vella de Lleida ofereix in time(de 09.00 a 14.00 hores) o per correu visites guiades amb reserva prèvia. A lòmetres cada matí. A més, es visitaran  Cinema PARÍS C/ Ctra. de Torà, 28. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.comelectrònic a l’adreça: festes@paeria. més, els caps de setmana s’ofereix un el castell de Carew, la Catedral de Saint criadas y señoras Div: 18.15, 22.15; diss, dill: 22.15; diu: 19.30cat abans de les 24 hores del dia que recorregut per la catedral, tot descobrint David’s, restes neolítiques, demostraci- la gran aventura de winter el delfín Diss: 18.15; diu: 17.15acaba el termini. els espais des del punt de vista arquitec- ons de gossos pastors i colònies d’aus  Cinema EL CASAL C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comL’Ajuntament ha obert la convocatòria tònic, artístic i funcional tant en català marines, entre altres. L’activitat inclou un deu salvatge Diss: 22.00; diu: 20.00pel concurs de cartells de les festes de com en castellà i sense mínim de perso- 15 hores de classes d’anglès amb profes- Diu: 17.00 nes. happy feet 2la Tardor. Els originals s’han de lliurar sor natiu, acompanyament i guiatge du-  Cinema ARMENGOL Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comen format CD i han de tenir com a tema Visites guiades al Castell de rant tots els itineraris, visites i activitats la gran aventura de winter el delfín Diu: 17.00genèric les Festes de la Tardor. A més,ha de constar-hi el text següent: FES- Gardeny organitzades, així com els menjars (els un método peligroso Diu: 19.30; dill: 22.15TES DE LA TARDOR DE LLEIDA. Sant Tots els dissabtes i diumenges a les sopars no estan inclosos), allotjament i  Cinema CASAL C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comMiquel, del 28 al 30 de setembre de 2012. 10.00, 12.00 i 16.00 hores, s’ofereixen vi- desplaçaments. el gato con botas Div, diu: 17.00 Entra a BONDIA vols informar-te de més actes culturals, www.bondia.cat si cat in time Div: 19.30; diu: 19.30; dill: 22.15
  7. 7. diMaRtS 10 dE GEnER dE 2012 lleida 7 incendi. Sis dotacions dels Bombers van participar conductor ebri. La Guàrdia Urbana va enxam- robatori. Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi que es va par ahir a la matinada un conductor ebri al carrer un veí de Lleida per rebentar tres cotxes i robar-ne produir en la xemeneia d’una casa unifamiliar del Bisbe Martín Ruano. Va fer la prova d’alcoholèmia, diversos objectes que es trobaven al seu interior a carrer Enric Farreny. que va donar un resultat positiu de 0,57 mg/l. Ciutat Jardí. És multireincident. 8 anys com a paer en cap de la ciutat la generalitat no pot fer-hi frontÀngel Ros afirma que ajornen el pagament per a guarderies ino té previst tornar a escoles de músicaoptar a l’alcaldia agències barcelona La Generalitat ha ajornat sine El Departament d’Econo- mia defensa que té de termini tot el curs escolar actual, ésNomés es replantejaria aquesta decisió només si els ciutadans die el pagament de 112 mili- a dir, fins a l’estiu. Però elso el seu partit (PSC) li demanessin “molt expressament” ons d’euros a diferents ajun- municipis afectats asseguren taments per subvencionar les que fins ara aquesta subven- redacció/acn rien de donar “circumstàncies llorat l’autoestima dels seus llars d’infants i les escoles de ció l’havien rebuda sempre al lleida excepcionals” per seguir, com ciutadans”. música municipals. El Depar- novembre.L‘alcalde de Lleida, Àngel Ros, ara que li demanessin els ciu- tament d’Economia ha con-que aquest diumenge va com- tadans o “molt expressament” funcionaris firmat que el fet es deu a un 112 milions a catalunyaplir vuit anys des de la seva des del seu partit. Ros també Per altra banda, i respecte a problema puntual de tresore- El cost de les llars d’infantsprimera elecció com a paer en es va felicitar per aquests vuit la proposta del Govern central ria que ha obligat cada depar- i de les escoles de música elcap, va assegurar ahir que des- anys en què va destacat “s’ha d’allargar 2,5 hores la jornada tament a endarrerir tot el que cobreixen entre la Generali-prés d’aquests anys segueix modernitzat Lleida i s’ha mi- dels funcionaris municipals no era prioritari. tat, els ajuntaments i les fa-governant “amb la mateixa que treballen 35 hores setma- L’ajornament d’aquest ajut mílies. La Generalitat pagail·lusió” que al principi. Tot i nals, va assegurar que “en sóc a les llars d’infants i a les es- a curs vençut, així que araaixò, considera que períodes > considera que partidari”. Així, en el cas de la coles de música municipals hauria hagut d’abonar alsde 12 anys al capdavant d’un Paeria ja s’estan realitzant estu- se suma a la retallada pres- ajuntaments la seva part cor- períodes de 12 anysajuntament són els “raona- dis jurídics sobre la viabilitat supostària que ja van patir a responent al curs 2010-2011.bles”. Ros va declarar que la al capdavant d’un d’aplicar aquest augment de l’estiu i que el Departament En total, 112,2 milions d’eu-seva intenció doncs és acabar ajuntament són els la jornada laboral. “És millor d’Ensenyament els va comu- ros per cobrir 88.660 alumnes,aquest tercer mandat de quatre “raonables” ampliar l’horari que retallar els nicar quan el curs ja s’havia una xifra lleugerament inferi-anys. Més enllà, va dir, s’hau- salaris”, va sentenciar. tancat. or a la del curs anterior. consell d’administració de l’entitat de 500 a 300el parc científic arribarà les denúnciesals 1.300 tècnics qualificats dels redacció nández també ha afegit que “el consumidors lleida Parc és un focus d’atenció per baixen a propEl Parc Científic i TecnològicAgroalimentari serà un dels a la gent jove de la ciutat en el camp de la ciència i la tecno- de la meitat redacciólíders del sector multimèdia, logia”. A més, el Parc arriba- lleidasegons el president del Parc, rà l’any 2012 als 1.300 tècnics Les reclamacions i denúnci-Roberto Fernández, que va as- qualificats, com va expressar el es que rep la Unió de Consu-senyalat en la reunió del Con- vicepresident del Parc, Àngel midors a Lleida han baixatsell d’Administració -celebrat Ros. Al llarg de l’any s’hi instal- a prop de la meitat, segonsahir- que “sols 5 equipaments laran GFT (empresa alemanya va apuntar ahir Ràdio Lleida.en tot l’Estat podran competir de software), Agrofood, Ponent Així, la crisi econòmica, i peramb el Magical Media”. Fer- 2002 i Ilnova. el consell d’administració del Pcital es va reunir ahir tant, la baixada de consum en els principals productes que recollien queixes, com cinc hores els veïns asseguren que incompleix la normativa era el cas del sector immo- biliari, han provocat queavaria elèctricaa la zona de la la paeria autoritzarà l’església s’hagi passat del mig miler de reclamacions en el 2010 arambla aragó redacció evangelista a Bisbe messeguer les menys de 300 durant el 2011. En canvi, creixen amb força les peticions referents lleida redacció / agències el paer en cap. vència del Centre Històric. als bancs, a les caixes i a les lleidaUna avaria en un transfor- Pel que fa a la convivència assegurances. Ara mateix, elmador elèctric va deixar L’Ajuntament de Lleida auto- entre diferents religions, Àngel malestar veïnal serveis que més queixes re-sense electricitat durant gai- ritzarà la instal·lació d’una es- Ros va subratllar que Lleida és Els veïns, en canvi, estan ben són els referents a les te-rebé cinc hores la zona de glésia evangelista al número 18 “modèlica” en aquest sentit i en contra de la construcció lecomunicacions, és a dir, te-Rambla d’Aragó de la ciu- del carrer Bisbe Messeguer per- va recordar l’existència de l’As- d’aquest centre de culte perquè lefonia mòbil, fix o internet.tat de Lleida. Els fets es van què, segons va informar ahir semblea de les Religions. Tam- asseguren que “incompleix la Aquests, seguits dels pro-produir ahir al migdia i van l’alcalde, Àngel Ros, el projec- bé va afegir que la Paeria ha normativa” en aspectes com ductes financers com tambéquedar afectats per l’apa- te “compleix tots els requeri- actuat amb contundència quan ara que hi ha un centre escolar els referents a assegurances.gada, entre d’altres equipa- ments i està dins la normativa es produeixen il·legalitats com a prop, el Col·legi Episcopal, i Segons explica l’Unió dements, el Museu de Lleida, legal”. “Si no l’autoritzéssim, va fer amb el tancament de la que la vorera no fa tres metres. Consumidors, la picaresca,la delegació de Cultura i la seria prevaricació i estaríem mesquita del carrer del Nord Així, els veïns tenen previst fer sobretot, d’algunes assegu-Biblioteca municipal. cometent un delicte”, va afegir o amb els problemes de convi- demà una manifestació. radores va en augment.

×