Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICV Srbija Klub Profesionalnih controllera

313 views

Published on

ICV je osnovan 1975. ICV je Međunarodno udruženje controllera sa sedištem u Minhenu, Nemačka. ICV je najveće udruženje profesionalnih controllera na svetu, sa preko 8.000 članova u 20 zemalja. ICV blisko sarađuje sa IGC International Group of Controlling, koji postavlja standarde u controllingu.

ICV Srbija je osnovan 2011. godine. MCB Menadžment Centar Beograd je osnivač ICV, ogranka za Srbiju. ICV Srbija ima 175 članova, profesionalnih controllera. ICV Srbija je najveće udruženje controllera izvan Nemačke.


Koristi za ICV člana:
+ 4 sastanka godišnje
+ razmena znanja i iskustava sa najboljim controllerima iz Srbije
+ 50% popusta na Kongres controllera Srbije
+ besplatne knjige iz controllinga
+ upoznavanje i networking sa 175 drugih controllera
+ besplatan časopis Controller Magazine na engleskom
+ međunarodni kontakti


KAKO IZGLEDA TIPIČAN ICV SASTANAK?
+ zabavno, opušteno i radno. Mi volimo da se puno zezamo... i da ozbiljno radimo!
+ petak, druga polovina meseca, 16.00–20.00h
+ sastanak je namenjen isključivo ICV članovima
+ sastanak je besplatan za ICV članove
+ 60-80 profesionalnih controllera na jednom sastanku
+ govornici su isključivo controlleri iz prakse
+ konkretne teme: Sales controlling, Cena koštanja, Budžetiranje, Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, Oracle Hyperion software za budžetiranje, SAP Business Objects, Trikovi u Excelu, Outsourcing, Izveštavanje za menadžment...


KO SU ČLANOVI ICV SRBIJA?
+ 80% controlleri, 10% CFO, 10% ostali
+ šefovi controllinga, controlleri, plan i analiza, ekonomika, performance management, budžetiranje, izveštavanje, finansijski direktori, obračun cene koštanja, analiza troškova, strateški controlleri...

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ICV Srbija Klub Profesionalnih controllera

  1. 1. ICV Srbija Klub profesionalnih controllera
  2. 2. ICV INTERNATIONAL CONTROLLERS ASSOCIATION ICV je osnovan 1975. ICV je Međunarodno udruženje controllera sa sedištem u Minhenu, Nemačka. ICV je najveće udruženje profesionalnih controllera na svetu, sa preko 8.000 članova u 20 zemalja. ICV blisko sarađuje sa IGC International Group of Controlling, koji postavlja standarde u controllingu. www.controllerverein.com ICV SRBIJA ICV Srbija je osnovan 2011. godine. MCB Menadžment Centar Beograd je osnivač ICV, ogranka za Srbiju. ICV Srbija ima 175 članova, profesionalnih controllera. ICV Srbija je najveće udruženje controllera izvan Nemačke. http://www.controllerverein.com/SR_Start.169717.html Olivera Semiz Čerge, Direktor finansija i controllinga, TARKETT KORISTI ZA ČLANA + 4 sastanka godišnje + razmena znanja i iskustava sa najboljim controllerima iz Srbije + 50% popusta na Kongres controllera Srbije + besplatne knjige iz controllinga + upoznavanje i networking sa 175 drugih controllera + besplatan časopis Controller Magazine na engleskom + međunarodni kontakti KAKO IZGLEDA TIPIČAN ICV SASTANAK? Natalija Mihajlović, Head of Accounting & Controlling, SIEMENS + zabavno, opušteno i radno. Mi volimo da se puno zezamo... i da ozbiljno radimo! + petak, druga polovina meseca, 16.00–20.00h + sastanak je namenjen isključivo ICV članovima + sastanak je besplatan za ICV članove + 60-80 profesionalnih controllera na jednom sastanku + govornici su isključivo controlleri iz prakse + konkretne teme: Sales controlling, Cena koštanja, Budžetiranje, Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, Oracle Hyperion software za budžetiranje, SAP Business Objects, Trikovi u Excelu, Outsourcing, Izveštavanje za menadžment... Danijela Medić, Šef finansijske analize, NEOPLANTA KO SU ČLANOVI ICV SRBIJA? + 80% controlleri, 10% CFO, 10% ostali + šefovi controllinga, controlleri, plan i analiza, ekonomika, performance management, budžetiranje, izveštavanje, finansijski direktori, obračun cene koštanja, analiza troškova, strateški controlleri... + najbolje kompanije u Srbiji: Ljiljana Aksić, Šef controllinga, MERCEDES Dragan Vještica, Head of controlling, METRO C&C ČLANARINA KONTAKT + 75 EUR godišnje Bojan Šćepanović Predsednik ICV Srbija Direktor MCB Menadžment Centar Beograd 011 3047 126, 063 7004 518, mcb@eunet.rs Ivana Višnjić, Direktor plana i analize, JAFFA

×