Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Диференційні виборчі технології, Світлак Б., ФФІм -51с

462 views

Published on

Презентація з курсу "Технологія виборчої кампанії" на тему:"Диференційні виборчі технології"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Диференційні виборчі технології, Світлак Б., ФФІм -51с

 1. 1. Підготувала: студентка ФФІм-51с Світлак Богдана Викладач:Шведа Ю.Р Презентація з курсу “Технологія виборчої кампанії” на тему: “Диференційні виборчі технології”
 2. 2.  Диференційні виборчі технології – це виборчі технології пов’язані з тактико-оперативним впливом на електорат чи його окремі групи.
 3. 3. Технологія переконання  Полягає у застосуванні переконання та за короткий термін сформувати в електорату відповідні погляди, ідеї, установки та ін  Переконання – це метод впливу на свідомість людей, звернений до їхнього власного критичного сприйняття та орієнтований на інтелектуально- пізнавальну сферу людської психіки. Його суть така: за допомогою логічних аргументів спочатку домогтися від людини внутрішньої згоди з певними умовиводами, а потім на цій підставі сформувати й закріпити нові установки (чи трансформувати старі), які відповідають задуму кандидата.
 4. 4. Технологія навіювання Полягає у застосуванні щодо виборців навіювання – психологічного впливу на психіку особистості чи соціальну психіку людської спільноти, що ґрунтується на некритичному (і часто неусвідомленому) сприйнятті інформації.
 5. 5. Методи навіювання:  навіювання через мотиваційну сферу особистості;  навіювання через ідентифікацію;  навіювання через персоніфікацію;  навіювання через попередження;  навіювання через демонстрацію високої впевненості;  навіювання через повторення;  навіювання через особливості мови та мовної динаміки.
 6. 6. Технологія наслідування Полягає у застосуванні щодо виборців наслідування – відтворення, повторення думок, поглядів, ідей тощо про певного кандидата одних виборців іншими.
 7. 7. Умови наслідування:  наявність позитивного ставлення чи поваги до кандидата;  менший досвід виборців порівняно з об’єктом наслідування;  зрозумілість, чіткість, привабливість ідей, поглядів і стилю мислення кандидата; наявність у кандидата хоча б деяких якостей, які подобаютьсявиборцям;  свідома спрямованість бажань і волі виборців на об’єкт наслідування.
 8. 8. Технологія психічного зараження  Полягає у застосуванні психологічного зараження – неусвідомленого, мимовільного потрапляння під певні психічні стани
 9. 9.  Психічне зараження відбувається не через пасивне споглядання,а через передачу психічного настрою, через загострення переживань, почуттів і пристрастей.  Механізм психічного зараження зводиться до ефекту багаторазового взаємного підсилення емоційного впливу виборців. Тому виборча команда кандидата повинна формувати у виборців таку спільність оцінок та установок, які б відігравали роль імпульсу, що сприяє розвиткові ситуації за законами зараження.
 10. 10. Технологія установок Полягає у формуванні в виборців певних установок – станів внутрішньої готовності (налаштованості) окремої людини або групи на специфічне для них виявлення почуттів, інтелектуальної, пізнавальної й спонукально-вольової активності, динаміки й характеру,спілкування, взаємодії та взаємин, а також предметно-практичної діяльності.
 11. 11. Технологія використання й формування стереотипів Полягає у використанні та формуванні стереотипів – спрощених схематичних уявлень у відповідних соціальних та етнічних групах про факти дійсності, події, дії, діяльність політичних партій і кандидатів.
 12. 12. Технологія залякування Полягає у використанні щодо виборців залякування – сукупності заходів, спрямованих на виникнення в електорату переживання, почуття страху, пригніченого й панічного настрою,пробудження інстинкту самозбереження, переживання за майбутнє своїх дітей, державу, народ і у підсумку підтримання кандидата, ідеї якого недопускають, а усувають перелічені явища.
 13. 13. Технологія зміни мотивації Полягає у використанні технологій спря мованих на зміну наявних індивідуальних і колективних спонукальних сил, які покладено в основу поведінки окремих людей і соціальних груп (електорату), їхнього негативного ставлення до кандидата, на позитивно- орієнтовані.
 14. 14. Технологія емоційного тиску Полягає у проведенні різними методами та способами сильного цілеспрямованого впливу на емоційно-чуттєву сферу електорату. До таких методів належать:  емоційний тиск засобами невербального звукового впливу;  емоційний тиск вербальними засобами(словом);  емоційний тиск шляхом показу реальності, страждань, життя  певних категорій населення;  емоційний тиск шляхом вигаданих образів;  емоційний тиск шляхом апеляції до незадоволених потреб виборців;  емоційний тиск шляхом залякування; емоційний тиск шляхом демонстрації.
 15. 15. Технологія впливу через конкретні події (факти) Полягає у використанні певного факту (історичного, політичного, релігійного, національного, побутового), а також якої- небудь події для впливу на виборців.
 16. 16. Технологія компромату  Полягає у використанні компромату. Така технологія охоплює: вибір суб’єкта компрометування, його вивчення, класифікація фактів, підтасування, прив’язування до певної події чи ситуації, перероблення, виділення правди, напівправди й цілковитої неправди,емоційне насичення, негативне забарвлення, механізми подання, методи та ін.  Компромат не треба плутати з “брудними” виборчими технологіями,бо він ґрунтується на використанні реальних фактів із життя кандидата.
 17. 17. Технологія ”переключення уваги”  Полягає у відверненні уваги від яких- небудь негативних інцидентів, фактів чи подій, пов’язаних зі своїм кандидатом у депутати, або тих явищ, які явно сприяють зростанню популярності суперника.  Найпоширеніший спосіб реалізації цієї технології –кампанія на контрході.
 18. 18. Технологія ставки на ”переможця” Полягає у тому, що більшість виборців спонукають повірити в неминучу перемогу одного кандидата.  Цю технологію використовують тоді, коли у кандидатів приблизно однаковий рейтинг.
 19. 19. Технологія рейтингів Полягає у тому, що протягом передвиборної й виборчої кампаній проводять заходи, які мають свідчити про постійно динамічно зростаючий рейтинг політика (партії).
 20. 20. Технологія “клонування”  Технологія реєстрації кандидатів-двійників.  Розрізняють позитивне та негативне “клонування”. Позитивне ”клонування” полягає у реєстрації позитивних кандидатів, які напередодні виборів знімуть свою кандидатуру й закличуть своїх прихильників голосувати за потрібного кандидата. Негативне ”клонування” полягає в тому, щоб відволікти голоси виборців від найсильніших кандидатів, заплутавши їх у впізнаванні прізвищ чи назв партій.
 21. 21. Технологія виведення з психічної рівноваги Полягає у розробленні та виконанні доцільно пов’язаних, скоординованих за часом, місцем і цілями заходів, спрямованих на здійснення психологічного впливу на якого-небудь кандидата, щоб порушити його нормальний психічний стан, поведінку й протікання психічних пізнавальних процесів, що призводять до переваги емоцій над розумом, нерозумних вчинків, постійного нервового виснаження, зривів та ін.
 22. 22. Технологія дезорганізації передвиборної та виборчої кампаній Полягає у доцільно поєднаних підходах, принципах, формах, методах і способах різнобічного впливу на кандидата та його команду, щоб зірвати план-графік проведення виборчої кампанії, перешкоджання реалізації її стратегії й тактики, проведенню ними певних заходів або зниження їхньої ефективності,а також завдання їм матеріальної, моральної та психологічної шкоди, що загалом значно знижує ефективність впливу на електорат.
 23. 23. Технологія ототожнення Полягає в організації й проведенні психологічного впливу на електорат шляхом дії від імені або “під крилом” відомих партійних лідерів, партій, політиків, діячів науки й культури та інших осіб і організацій, які мають високий психо- енергетичний потенціал.
 24. 24. Технологія з “напарником Полягає в тому, що висувається другий кандидат (напарник), з яким надалі відбуваються завчасно сплановані політичні ігри за чітким сценарієм.  “Напарник” повинен бути серйозною політичною постаттю, а його боротьба за посаду сприйматись як цілком реальна.  Внаслідок цього кандидат і його “напарник” захоплюють все електоральне поле: кампанія зводиться до боротьби саме цих двох політиків.
 25. 25. Соціологічне опитування як виборча технологія  Організоване відповідним способом можна розглядати як одну з форм виборчих технологій. За таких обставин агітацію за кандидата маскують під виглядом “незалежного” соціологічного опитування.  Однак у ході його проведення інтерв’юери намагаються замасковано нав’язати позитивну думку про певного кандидата чи партію,на це спрямовані й питання, з якими вони звертаються до громадян.
 26. 26. Дякую за увагу!

×