Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valori munca ale psihoterapeutilor

450 views

Published on

 • Be the first to comment

Valori munca ale psihoterapeutilor

 1. 1. Valori-munca specifice activitatiide psihoterapie centrata pepersoana
 2. 2. www.psihoterapierogersiana.com“Alice came to a fork in the road. Which roaddo I take? she asked.Where do you want to go? responded theCheshire Cat.I dont know, Alice answered.Then, said the Cat, it doesnt matter.”Alice in Wonderland ,Lewis Carroll
 3. 3. www.psihoterapierogersiana.comCuprins• Obiectiv, metoda, instrument folosit(caracteristici)• Loturile participante in cercetare sicaracteristicile sarcinilor• Rezultate cercetare• Concluzii
 4. 4. www.psihoterapierogersiana.comObiectivPrin această cercetare ne propunem să investigăm legaturavalori-atitudini-comportamente și caracteristicile acesteilegături, de data aceasta pe un continuum situat între doipoli:• Atitudine și comportamente centrate pe dimensiunearațional-utilitaristă a relației interumane (caracterizată deschimbul de mărfuri corporale, de prezența partenerilor dintranzacția comercială si a contravalorii bănești a schimbului )• Atitudine si comportamente centrate pe creștere personală,pe sporirea gradului de autonomie in decizii fundamentale deviață si pe empatie.
 5. 5. www.psihoterapierogersiana.comMetodaMetoda folosita este idiografica (descriptiva)si presupune investigarea preferințelor valoriceaparținând a trei loturi de subiecți situate incei doi poli ocupaționali descrisi mai sus.
 6. 6. www.psihoterapierogersiana.comLoturile de subiecți pe care se desfășoară cercetarea• Manageri din sfera de activitate comercială (vânzare mărfuri) - N=10Caracteristicile mediului in care lucrează aceștia includ:• Obiective de profit si productivitate (eficiență a muncii)• Direcționarea unor subordonați pentru atingerea obiectivelor• Responsabilități in asumarea riscului de nearealizare a obiectivelor de profitși productivitate• Psihoterapeuți din cadrul ARPCP - N=34Caracteristicile mediului in care lucrează aceștia includ:• congruență – autenticitate, sinceritate față de client;• empatie – capacitatea de a simți ceea ce simte clientul;• respect – acceptare, atitudine de acceptare pozitivă necondiționată față declient.• Arhitecti. - N=7Caracteristicile mediului in care lucrează aceștia includ:• Obligativitatea ca produsele de creatie sa aiba in spate un concept narativ(„room setting-ul spune o poveste”)• Respectarea unor criterii de design vizual si a unor reguli de identitate debrand
 7. 7. www.psihoterapierogersiana.comLoturile de subiecți pe care se desfășoară cercetareaModelul vocational Holland
 8. 8. www.psihoterapierogersiana.comMaterialele folositePentru colectarea opțiunilor valorice ale participanțilorla cercetare s-a folosit un chestionar de valori-muncăadministrat on-line (fiecare participant la cercetare aprimit o invitație personală), iar datele au fostprocesate folosind aplicatia Excel din cadrulpachetului Microsoft Office.
 9. 9. www.psihoterapierogersiana.com• Valorile pentru care s-au exprimat optiunile inaceasta cercetare (48) pot fi grupate demanunchiuri (clustere).• Clusterele valorice sunt distribuite pe diadeantagonice:– Securitate-Competitie– Organizare -Fluiditate• Stabilitate test-retest calculata pentru lotul demanageri r=0.85 (71%)Caracteristici ale instrumentul folosit in cadrulcercetarii
 10. 10. www.psihoterapierogersiana.comInstrumentul folosit in cadrul cercetarii
 11. 11. www.psihoterapierogersiana.comRezutate cercetare
 12. 12. www.psihoterapierogersiana.comMangeri retailCel mai mare scor ilgasim la clusterulCompetitie, ceea cedenota ca acest grupvocational constituieintr-adevar poluldirectiv al lotului departicipanti (N=51).Valorile care care compunacest cluster :control, recunoastere/ respect,munca impreuna cu altii, influenta,supervizare, capacitate de decizie,status, competitie, promovare,leadership.“In contrast cu aceste presiuni catre conformism, constat ca, atunci cand clientiisunt liberi sa fie cum vor, tind sa deteste si sa puna sub semnul intrebarii tendintaorganizatiei, a facultatii sau a culturii de a-I modela intr-o anumita forma.”Carl Rogers - Adeveni o persoana, p.243
 13. 13. www.psihoterapierogersiana.comMangeri retailCel mai scazut scor ilare acest grupvocational peclusterul SecuritateValorile care care compunacest cluster :posibilitatea unor castiguri mari,securitatea muncii, loc de muncafix (localizare) si asigurat, stabil
 14. 14. www.psihoterapierogersiana.comManageri: TIPUL vocational INTREPRINZATOREste de asemenea orientat spre compania altoroameni, dar mai mult pentru a-i domina sau a-iconvinge, decît pentru a-i ajuta.Aceste persoane preferă acţiunea şi nu gândirea.Tipul Intreprinzator (E) prefera cariereleintreprinzatoare precum broker, impresarsportiv, producator de televiziune, directorexecutiv, vanzator, agent de turism,supraveghetor si manager.De obicei, tipul E are aptitudini de lider si oratorice,ii place sa influenteze oamenii.In general, tipul E prefera, mai degraba, sa convingasau sa directioneze alte persoane decat salucreze pe teme stiintifice sau complicate.Tipul E este descris ca fiind receptiv, pasionat deaventura, agreabil, ambitios, captivant, autoritar,energic, extravert, impulsiv, optimist, hedonist,popular, sigur pe sine si sociabil.
 15. 15. www.psihoterapierogersiana.comCele mai mari scoruri legasim in clustereleCompetitie siOrganizare, ceea cedenota aparitiapivotului umanist inidentitatea grupuluivocational si pastrareaunor caracteristici dinzona de adaptare larealitate si accentul pedirectivitate (ca lagrupul de manageri)Valorile care care compuncele doua clustere:COMPETITIE: control,recunoastere/ respect, muncaimpreuna cu altii, influenta,supervizare, capacitate de decizie,status, competitie, promovare,leadership.ORGANIZARE: implinire morala,onestitate si integritate, echilibru,ajutoarea celorlalti si ajutareasocietatii, sanatate, afiliere,prietenie, acceptarea diversitatii,traditia, competentaArhitecti
 16. 16. www.psihoterapierogersiana.comCel mai mic scor il au peclusterul Securitate,ceea ce denota lipsaunei gandiri centratepe pivotul materialist-pargmatic al activitatiiValorile care care compunacest cluster:Posibilitatea unor castigurimari, securitatea muncii, locde munca fix (localizare) siasigurat, stabilArhitecti“Un locus al evaluarii intern. Poate cea mai importanta conditie a creativitatii esteaceea ca sursa sau locusul judecatilor evaluatoare sa fie interna. Pentru persoanacreativa, valoarea produsului ei este data nu de laudele sau criticile venite de laaltii, ci de ea insasi. Am creat ceva care ma multumeste pe mine? (…) Putemspune ca EU-ul aduce o structura in relatie cu realitatea. “Carl Rogers - Adeveni o persoana, p.481
 17. 17. www.psihoterapierogersiana.comArhitectii: TIPUL vocational INVESTIGATIVEste interesat de concepte şi logică. Acestorpersoane le place şi tind să fie eficienţi pe planulgândirii abstracte.Tipul Investigativ (I) prefera cariere investigativeprecum biolog, chimist, fizician, geolog,antropolog, asistent de laborator si tehnicianmedical.Tipul I are, in general, aptitudini matematice sistiintifice si prefera sa lucreze singur si sasolutioneze probleme.In general, tipul I prefera mai degraba sa explorezesi sa inteleaga lucrurile sau evenimentele decatsa convinga alte persoane sau sa vanda lucruri.Tipul I este descris ca fiind analitic, precaut,complex, critic, curios, independent,INVESTIGATIV, introvertit, metodic, modest,meticulos, rational si rezervat.
 18. 18. www.psihoterapierogersiana.comCel mai mare scor ilgasim in clusterulOrganizare, ceea cedenota pivotulumanist in identitateagrupuluiValorile care care compunclusterul:ORGANIZARE: implinire morala,onestitate si integritate, echilibru,ajutoarea celorlalti si ajutareasocietatii, sanatate, afiliere,prietenie, acceptarea diversitatii,traditia, competentaPsihoterapeuti“Strans legata de aceasta deschidere fata de experientele interne si externe ingeneral este deschiderea fata de alti indivizi si acceptarea lor. Pe masura ceclientul devine tot mai capabil sa-si accepte propriile experiente, se indreapta sispre aceptarea experientelor altora.”Carl Rogers - Adeveni o persoana, p.250
 19. 19. www.psihoterapierogersiana.comCele mai mici scoruri leau pe clustereleFluiditate siCompetitiePsihoterapeutiValorile care care compuncele doua clustere:FLUIDITATE: adaptarea rapida larealitate si apetenta larisc:varietate si schimbare, ritmalert, aventura, lucrul subpresiune, creativitateaCOMPETITIE: control,recunoastere/ respect, muncaimpreuna cu altii, influenta,supervizare, capacitate de decizie,status, competitie, promovare,leadership.
 20. 20. www.psihoterapierogersiana.comPsihoterapeuti: TIPUL vocational SOCIALOrientati spre compania altor persoane, în specialpe relaţii afiliative, de ajutor, de prietenie.Aceşti indivizi tind să să fie buni la suflet şi să le pesede cei din jur. Tipul Social (S) prefera carierelesociale precum profesor, logoped, preot,consilier, psiholog clinic si asistent medical.De obicei, tipul S prefera sa fie inconjurat deoameni, este interesat de modul in care oameniise inteleg si ii place sa ii ajute pe ceilalti sa isisolutineze problemele.In general, tipul S prefera, mai degraba, sa ajute, sainvete si sa consilieze oamenii decat sa prestezeactivitati mecanice sau tehnice.Tipul S este descris ca fiind convingator, cooperant,prietenos, generos, util, idealist, amabil,rabdator, responsabil, sociabil, comunicativ,intelegator, cu tact, prietenos.
 21. 21. www.psihoterapierogersiana.comAnaliza sintetica grupuri vocationalesecuritatefluiditatecompetitieorganizareMANAGERIGrupe vocationale de comparatie Diferente negative(sunt depasiti de)Diferente pozitive(depasesc pe)Psihoterapeuti vs Manageri retail leadership, independenta, provocari invatare prietenie, estetica, securitatePsihoterapeuti vs Arhitecti concretetea, descoperirea cunoasterii, traditie intelepciune, provocare, independenta
 22. 22. www.psihoterapierogersiana.comSinteza rezultate cercetare1. Intre managerii din zona comercială i psihoterapeu iș ț i ARPCPs-au constatat diferen e de alegeri valorice in zona directiv-țnondirectiv i output rela ional. Mai exact, alegerile grupuluiș țcomercial au con inut valori ce genereaza atitudine directivaț(setare obiective, urmarire termene-limită, asumarea direc ieițde dezvoltare a echipei).2. Alegerile grupului de psihoterapeu i au con inut valori dinț țsfera relatională non-directivă, valori ce genereazăcomportamente de colaborare i înso ire empatică.ș ț
 23. 23. www.psihoterapierogersiana.comSinteza rezultate cercetare3. Out-put-ul rela ional urmarit de lotul de manageri con ine valoriț țra ional-pragmatice (sunt urmarite unită ile de valoare timp,ț țmărirea puterii de decizie si de directionare a unei echipe).4. Out-put-ul rela ional al lotului de psihoterapeu i con ine valoriț ț țumanist-idealiste: prietenie, rela ie de intrajutorare, empatie,țfiind slab reprezentate valorile realist-pragmaticeGrupe vocationale decomparatieDiferente negative(sunt depasiti de)Diferente pozitive(depasesc pe)Psihoterapeuti vsManageri retailleadership, independenta, provocariinvatareprietenie, estetica, securitatePsihoterapeuti vsArhitecticoncretetea, descoperirea cunoasterii,traditieintelepciune, provocare,independenta
 24. 24. www.psihoterapierogersiana.comTeme de reflectie• Pot fi adoptate seturile valorice de la un grupvocational la celalalt? In ce situatii?• Asociatia de Psihoterapie Centrata pePersoana este sau nu interesata de obiectivecomerciale? Daca da, care set valori ajutaaceasta?

×