Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usługi Biura Projektów PMO

352 views

Published on

Podstawowe informacje o funkcjach i usługach biura projektó PMO

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Usługi Biura Projektów PMO

  1. 1. BIURO PROJEKTÓW PMO USŁUGI PROJEKTOWE Bogdan Górka
  2. 2. Co to jest PMO – Biuro Zarządzania Projektami  Wg PMBOK* wydanie 5 wersja polska: • Biuro Zarządzania Projektem (projektami) to struktura zarządcza organizacji standaryzująca procesy nadzorcze związane z projektami oraz ułatwiająca współdzielenie zasobów, metodyk, narzędzi i technik  Jest to więc dział, w którym: • tworzone i rozpowszechniane są procesy i standardy (wiedza projektowa) • świadczone są usługi wspólne dla środowiska projektowego (budżety, zasoby, priorytety, raportowanie) PMBOK – Project Management Body of Knowledge; standard zarządzania projektami według organizacji Project Management Institute
  3. 3. Typowe usługi biura projektów PMO Metodyka Procesy Standardy • Tworzenie standardów, technik i procedur zarządzania projektami • Tworzenie mechanizmów kontrolnych, które zapewniają utrzymanie standaryzacji realizacji projektów • Pomiary efektywności stosowanych standardów i wnioski usprawniające
  4. 4. Typowe usługi biura projektów PMO Propagowanie wiedzy • Tworzenie materiałów edukacyjnych o stosowanych metodach, standardach i szablonach podczas realizacji projektów • Realizacja programów szkoleniowych i mentoring osób realizujących projekty • Wsparcie w uzyskaniu powszechnie uznawanych certyfikatów z zakresu Zarządzania Projektami i Analizy biznesowej
  5. 5. Typowe usługi biura projektów PMO Realizacja Projektów • W niektórych modelach PMO, Kierownicy Projektów należą organizacyjnie do struktur PMO • Doradztwo w metodach realizacji projektów, które nie są w zakresie zarządzania portfelem projektów PMO
  6. 6. Typowe usługi biura projektów PMO Utrzymanie systemu PPM • Wybór i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelem projektów • Administracja i rozwój nowych funkcjonalności • Szkolenia nowych użytkowników
  7. 7. Typowe usługi biura projektów PMO Analizy i Raportowanie • Dostarczanie analiz i zestawień dla całego portfela projektów • Raportowanie finansowe • Raportowanie przestrzegania standardów realizacji projektów
  8. 8. Bogdan Górka Więcej na ProjectCoach.pl

×