Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tablica KANBAN w JIRA

Co to jest tablica Kanban, do czego służy i jak wygląda w programie JIRA

  • Login to see the comments

Tablica KANBAN w JIRA

  1. 1. TABLICA KANBAN W JIRA Bogdan Górka
  2. 2. Co to jest tablica Kanban  Tablica Kanban to prosty i atrakcyjny wizualnie sposób na przedstawienie statusu zadań.  Zwykle mamy listę zadań do realizacji w formie pionowych zapisów linijka pod linijką.  Jeśli przedstawimy zadania w formie karteczek, które przenosimy z lewej strony tablicy na prawą, będzie to symulacja „przepływu” zadań.  Zadania przepływają przez poszczególne etapy naszego procesu realizacji zadania
  3. 3. Tablica Kanban – Zwykła NOWE TEN TYDZIEŃ W TRAKCIE ZROBIONE
  4. 4. Tablica Kanban - Tematyczna  Dodatkowo, możemy tematycznie podzielić karteczki i zgrupować je  Poszczególne tematy / dziedziny zadań układamy w rzędy.  Karteczki w jednym rzędzie dotyczą tego samego tematu.
  5. 5. Tablica Kanban - Tematyczna NOWE TEN TYDZIEŃ W TRAKCIE ZROBIONE PROJEKT1PROJEKT2
  6. 6. 4 zasady używania tablicy Kanban 1. Użyj Kanban do wizualizacji procesu – dostosuj tablicę do Twojego procesu, bo bez procesu realizacji pracy Kanban pozostanie tylko zabawką 2. Minimalizuj ilość zadań w trakcie – im mniej przełączania z zadania na zadanie tym ich realizacja będzie trwała krócej 3. Analizuj przepływ – co wpływa na tempo przepływu, jak go mierzysz, co blokuje tempo? 4. Ciągłe udoskonalanie – Kanban pomoże w stopniowym udoskonaleniu procesu, jeśli będziesz go używał jako narzędzia do rozmawiania o tym
  7. 7. Tablica Kanban w JIRA  W aplikacji JIRA Software (wcześniej JIRA Agile) istnieje funkcjonalność do wizualizacji zadań – tablice Kanban  Zadania i statusy istniejące w JIRA Core, można przedstawić w formie tablic Kanban.  Można mieć wiele tablic, w zależności od potrzeb  To co pokazuje się na tablicy zależy od skonfigurowanego filtra zadań
  8. 8. Tablica Kanban w JIRA Software Oznaczenie zadania i jego nazwa Osoba odpowiedzialna za realizację zadania Status realizacji w którym znajduje się zadanie
  9. 9. Bogdan Górka Więcej o programie JIRA na ProjectCoach.pl

×