Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie voerefficientie drenthe workshops

1,425 views

Published on

presentatie workshop voerefficientie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie voerefficientie drenthe workshops

 1. 1. Workshop Voerefficiëntie Joost van Kreij Frank VerhoevenWorkshop Voerefficiëntie 14 maart 2012
 2. 2. Inhoud- Achtergronden (Frank)- Voerefficiëntie op bedrijfsniveau Cijfers en metingen- Voerefficiëntie op koppelniveau Resultaten proef en voercentrum (Joost)- Tips om de voerefficiëntie te verbeteren- Discussie
 3. 3. Definitie voerefficiëntieBij melkvee betekent voerefficiëntie dehoeveel kg melk (meetmelk) ergeproduceerd kan worden uit 1 kgdrogestof voer  bedrijfsniveau / lange termijn  koppelniveau / korte termijn
 4. 4. Bedrijfsniveau / lange termijn
 5. 5. Bedrijfseigen excretie (BEX)N en P N en PAanvoer Afvoer(kracht)voer melk en vlees N en P N en P Benutting excretie eigen voer (BEX) BEREKEND
 6. 6. Hoeveel voert u van uw eigen land? NETTO KVEM BENUTTING BENUT VOERVERLIEZENINKUIL- EN OPSLAGVERLIEZEN BEMEST BRUTO KVEM PRODUCTIE GEGROEID
 7. 7. Filmpje
 8. 8. Focus op de belangrijkste zaken: bodem, mest- en ruwvoerkwaliteitBROEI! Rottende mest insporing!
 9. 9. Kringloopwijzer 1.0 uitvoer
 10. 10. Kringloopwijzer 1.0 uitvoer
 11. 11. Grafiek BEX praktijkresultaten
 12. 12. bunker IR - I0000800.027 33,6 °C Niet beschermd Niet afgedekt 30 3 25 2 1 20 15 4 11,301.10.03 19:20:12 Auerbach, 2007
 13. 13. Benut meer van eigen land! via voercentrum? Voert 3000 koeien! 2500 ha 1e snede
 14. 14. Koppelniveau / korte termijn
 15. 15. Waar zit u?Groep Dagen Voerefficiëntie in melkproductie (kg melk/kg ds)Eén groep, alle 150 tot 225 1,4 tot 1,6koeien1e lactatie < 90 1,5 tot 1,61e lactatie >200 1,2 tot 1,32e + lactatie <90 1,6 tot 1,82e + lactatie >200 1,3 tot 1,2Nieuwmelkte koeien <21 1,1 tot 1,2Probleem koppels 150 tot 200 <1,3
 16. 16. Waar zit u? Voeropname 18 20 22 24 26Melkgift20 1,10 1,0025 1,40 125 1,1430 1,50 1,36 1,25 1,1535 1,59 1,46 1,3540 1,67 1,54
 17. 17. StreefwaardesExclusief jongvee:Voerefficientie op koppelniveauStreefwaarde tussen 1,4 en 1,6 bij 150-225dgn in lactatieInclusief jongvee:Voerefficientie op bedrijfs/BEX KringloopniveauStreefwaarde tussen 1,2 en 1,4 bij 150-225dgnin lactatie
 18. 18. Praktijkdata (meetweken)
 19. 19. Praktijkdata (meetweken)
 20. 20. Praktijkdata
 21. 21. Praktijkdata
 22. 22. Definitie van voerefficientieExclusief jongvee:Voerefficientie op koppelniveauStreefwaarde tussen 1,4 en 1,6 bij 150-225dgn inlactatie.Inclusief jongvee:Voerefficientie op bedrijfs/BEX/KringloopniveauStreefwaarde tussen 1,2 en 1,4 bij 150-225dgn inlactatie.
 23. 23. Factoren die van invloed zijnCorrelatie:Lagere voerefficiënties zijn gecorreleerd met een later lactatiestadium, de ruwvoergift, NDF, toename in conditie, pensverzuring, dracht en te veel lopen
 24. 24. Factoren die van invloed zijnCorrelatie:Verhoogde voerefficiëntie wordt geassocieerd met hogere melkopbrengsten, een vroeger lactatiestadium, conditieverlies, een hogere leeftijd, ruwvoeders van hoge kwaliteit, verbeterde voervertering, verbeterde pensfermentatie, het gebruik van buffers en pensstabilisatoren en een hoge genetische capaciteit.
 25. 25. Waar heeft u zelf invloed op?• ruwvoeders van hoge kwaliteit, kuiltoevoegmiddelen,• verbeterde vertering, verbeterde pensfermentatie, NDF verteerbaarheid verbeteren, het gebruik van buffers en pensstabilisatoren, Pensprik, Voeradditieven• Voerselectie (gemengd voeren)• Goede overgang van droogstand naar lactatie• Nieuwmelkte koeien en koeien in close-up goed monitoren• een hogere gemiddelde leeftijd,• Jongveeopfok (afkalfgewicht en leeftijd!)• De tussenkalftijd (TKT) <400 dagen • Fokprogramma aanpassen op gemiddeld lager lactatiestadium• Stress beperken• De effecten van extreme temperaturen beperken (koude- of hittestress).
 26. 26. Waar heeft u zelf invloed op?• ruwvoeders van hoge kwaliteit• Voercentrum opzetten• Centraal inkuilen• Minder inkuilverliezen• Minder bewaarverliezen• Constant gemengd rantsoen• Kosten besparing door gezamenlijk inkoop• Krachtvoeders zelf verbouwen binnen concept• Gesloten regionale kringlopen• Minder mest door hogere efficientie
 27. 27. Waar heeft u zelf invloed op?• Duurzame veestapel• Afkalfgewicht en leeftijd (biestmanagement, opfok, huisvesting)• Tussenkalftijd (fokkerij, inseminatie score)• Hogere gemiddelde leeftijd (efficiëntere koeien)• Minder jongvee nodig voor vervanging!
 28. 28. Actieplan Welk aktieplan heeft U opgesteld? Melkgift / 18 20 22 24 26 Voeropnam e 20 1,1 1,0 25 1,4 125 1,14 30 1,50 1,36 1,25 1,15 35 1,59 1,46 1,35 40 1,67 1,54
 29. 29. • Voerefficientie met kringloopwijzer (achteraf maar goed vergelijkbaar)• Op bedrijfsniveau dus inclusief jongvee! CREATING DAIRY 31 INTELLIGENCE
 30. 30. • Voerefficiëntie is een belangrijk handvat bij melkveebedrijven om de economische rentabiliteit van het bedrijf te verbeteren. Dit wordt alleen bereikt als zoveel mogelijk uit het rantsoen gehaald wordt. Vezels (ruwe celstof) vormen een groot deel van van het herkauwerrantsoen – zelfs krachtvoerrijke rantsoenen bevatten meer vezels dan eiwit en zetmeel: een melkkoe eet meer dan 7kg ruwe celstof per dag. Het voereiwit is voor meer dan 80% verteerbaar en 90% van het zetmeel in het voer wordt verteerd. Vezels worden helaas slecht verteerd en benut: slechts 40% tot 65% van de vezelfractie wordt verteerd. Een hogere vezelvetering zorgt voor een betere benutting van de rantsoenen voor herkauwers. Vebetering van de vezelverteerbaarheid leidt tot een hogere drogestof- en energieopname, waardoor de melkproductie toeneemt. CREATING DAIRY 32 INTELLIGENCE
 31. 31. • http://www.melkvee.hendrixutd.nl/meten+is+w CREATING DAIRY 33 INTELLIGENCE

×