Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie VAB 8 november 2012

482 views

Published on

Presentatie voor de VAB (vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs) gehouden op 8 november 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie VAB 8 november 2012

 1. 1. Vergroening als kans!meer rendement voor boer & milieu met een kringloopcertificaat ir. Frank VerhoevenPresentatie 27 novemberwww.boerenverstand.org
 2. 2. Wie en wat is Boerenverstand?
 3. 3. Voerprijzen stijgen Standaard A-brok fluctuaties 1992 - 2012 € 30 € 25Prijs A-brok per 100 kg bij levering 8 ton bulk € 20 € 15 Hoogste maandprijs Laagste maandprijs Jaargemiddelde € 10 €5 €0 Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 4. 4. Sojaprijzen stijgen Soja fluctuaties 1992 - 2012 € 600.00 € 500.00Prijs Soja per 100 kg groothandel € 400.00 € 300.00 Hoogste maandprijs Laagste maandprijs Jaar gemiddelde € 200.00 € 100.00 €- Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 5. 5. Kunstmestprijzen stijgen Prijs fluctuaties KAS 1992 - 2012 € 45 € 40Prijs KAS per 100 kg bij levering 8 ton in bulk € 35 € 30 € 25 Hoogste maandprijs € 20 Laagste maandprijs Jaargemiddelde € 15 € 10 €5 €0 Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 6. 6. De melkprijs? Melkprijs fluctuaties 1992 - 2012 50 € 45 €Melkprijs in euro per 100 kg 40 € 35 € Hoogste maandprijs Gemiddelde jaarprijs Laagste maandprijs 30 € 25 € 20 € Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 7. 7. De overheid houdt de sector in de tang met regels GLB Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal Verplicht 7% braakleggen – gemeentelijk) Verplicht wisselteelt Besluit milieu (> 200 melkkoeien) Verplicht permanent grasland Natura 2000 (provinciaal) NEC-richtlijn(gemeente, NH3) Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij Schoon & zuinig convenant BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk) IPPC (klimaat,landelijk) Besluit landbouw milieubeheer Nitraatrichtlijn(Europees, landelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap)
 8. 8. Kan dat niet anders?Melkquotum verdwijnt, hoe realiseren we groene groei tegen lagere kosten?!
 9. 9. McKinsey & Company, 2011
 10. 10. Kringloopwijzer legt groene prestaties bloot!
 11. 11. Versie 1.0 van Kringloop Certificaat
 12. 12. Prestaties in plaats van (dier)normen!
 13. 13. Belonen duurzaamste boer 2010, 2011 en 2012
 14. 14. Onderbouwing duurzaamheid in de zuivel
 15. 15. Nabetaling gebaseerd op melkprijs RFC • Contante Melkprijs + € 1,50 (referentie melkprijs RFC) + € 0,50 • Toeslag weidegang + € 0,25 • Toeslag duurzaamheid deelname + € 0,25 • Toeslag excellente koescore + € 0,25 • Toeslag excellente kringloopscore +€2,75 • TOTAAL Per 100 kg
 16. 16. Kunnen we dit los van de overheid borgen? Ja dat kan!
 17. 17. Bleker noemt Boerenverstand certificaat
 18. 18. GLB speciale website: certificering-glb.nl
 19. 19. Certificaat biedt veel meer kansen!• Alleen duurzame groei na 2015?•Certificaat als “green per definition” GLB• Mestscheiding/kunstmestloos boeren regelen•Derogatie(verantwoord meer mest op het eigen bedrijf houden)• Ruimte binnen PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)• Onderbouwing premies vanuit melkfabriek• Waterschap (herverdeling lasten)• Minder ambtenaren, meer maatwerk• Nieuwe financiering – fondsen, banken en andere voordelen! PILOT LOOPTZUIVEL – OVERHEDEN –GEBIEDEN - MELKVEEHOUDERS
 20. 20. Verdere aanscherping van regeltjes loopt vast, grondstoffen raken op en worden duurMaak werk van een stimuleringsbeleid en beloon met maatwerk en voor efficiëntere bedrijfsvoeringen OOK in het GLB! www.boerenverstand.org

×