Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DLVDLV
Sjoerd RoelofsSjoerd Roelofs
Monique NieuwenhuisMonique Nieuwenhuis
Boerenverstand/ETCBoerenverstand/ETC
Frank Verh...
Duurzaam Boer Blijven programma’sDuurzaam Boer Blijven programma’s
Duurzaam boer blijven in Drenthe
2009-2013, bouwt voort...
DOEL = bedrijfsoptimalisatie:DOEL = bedrijfsoptimalisatie:
minder erin, meer eruit!minder erin, meer eruit!
Optelsom regels = geen kringloopOptelsom regels = geen kringloop
optimalisatie!optimalisatie!
Natura 2000 (provinciaal)
We...
90% gaat over N, P, C en €90% gaat over N, P, C en €
N P C €
Aanvoer
(kracht)voer
N P C €
Afvoer
melk en
vlees
N P C € OVE...
MineralenbalansMineralenbalans
N en P
Aanvoer
(kracht)voer
N en P
Afvoer
Melk en
vlees
N en P
Aanvoer
(kunst)mest
N en P
O...
Bedrijfseigen excretieBedrijfseigen excretie
N en P
Aanvoer
(kracht)voer
N en P
Afvoer
Melk en
vlees
N en P
Benutting
Eige...
Focus op de belangrijkste zaken:Focus op de belangrijkste zaken:
bodem en ruwvoerkwaliteitbodem en ruwvoerkwaliteit
NETTO ...
Grote verschillen netto benuttingGrote verschillen netto benutting
van eigen land!van eigen land!
Bedrijfseigen ammoniak emissieBedrijfseigen ammoniak emissie
N OVERSCHOT
N emissie
(BEA/NH3 lat)
Bedrijfseigen nitraatuitspoelingBedrijfseigen nitraatuitspoeling
N overschot – N emissie (via NH3)
= N bodemoverschot
 vo...
Wat er niet inkomt, kan er ook niet uit!Wat er niet inkomt, kan er ook niet uit!
De uitdaging:
Verhogen N en P efficiencie...
Bedrijfseigen duurzaamheidsprestatiesBedrijfseigen duurzaamheidsprestaties
mineralenbalans + BEX vormen basismineralenbala...
Score van de deelnemers (Drenthe)Score van de deelnemers (Drenthe)
Blije koeien, Blije boeren,Blije koeien, Blije boeren,
Blije aarde?Blije aarde?
CONO kaasmakers/Ben & Jerries geven
hierme...
Scoren op koe, omgeving enScoren op koe, omgeving en
portemonee!portemonee!
COWSCORE MILIEUSCORE
Vervanging PBB! Onderbouw...
Blije boeren?Blije boeren?
lage kosten belangrijker dan groottelage kosten belangrijker dan grootte
Er liggen nog uitdagingen bij hetEr liggen nog uitdagingen bij het
krachtvoerverbruik!krachtvoerverbruik!
DEEL 2: DE DIEPTE IN!DEEL 2: DE DIEPTE IN!
STRUCTUUR ENERGIE EIWIT
rijk arm arm
De koe = spil in de kringloopDe koe = spil in de kringloop
Gehaltes in het rantsoen: g/kg ds
Eiwit
Suiker
Onbestendig zetmeel
Bestendig zetmeel
Celwanden (NDF)
OEB
DVE-dekking
≤ 150...
• eiwit in het gras/graskuilen beter benutten
• meer DVE en lage OEB in de kuil
• suiker in de kuil!
• meer “prik” voor op...
MINDERHOUDHOEVE
ONDERZOEK
Voedermiddel Aandeel in %
Stro 5 – 10
Mais silage/GPS 30 – 35
Gras/grassilage/
Grasbrok
30 – 40
...
Landelijk Minderhoudhoeve
VEM/kg DS 975 875
DS OPNAME kg 20 – 23 20 - 23
RE% 18 15
OEB g > 300 0
KG melk 8300 8700
% vet 4...
Suiker 
Zetmeel
Krachtvoer
Ruwvezel
Hooi, Stro
18 % RE
14 % RE
Regulier
Minderhoudhoeve
Laag eiwit
Hoog eiwit
Speeksel
S...
 Herkauwen stimuleert speekselproductie
 Productie speeksel 150 – 200 liter/dag
 Bufferen van de pens o.i.v.:
- Natrium...
Situatie ruwvoer: Aanvulling:
Graskuil vochtig, hoog RE, laag suiker Eiwit traag, FOS snel
Graskuil droog, hoog RE, normaa...
Optimaal rantsoen beredenerenOptimaal rantsoen beredeneren
Snelle
koolhydraten
Laag eiwit
Hoog eiwit
Dikke mest
Donkere me...
VOEDERMIDDELEN
Structuur
Gras
Grassilage
Hooi
Graszaadhooi
Structuurgras
Lucerne
Klaver
Stro
GPS
Mais
Eiwit
Soya
Lijnzaad
...
Geheim goedkoop v(b)oeren zit in hetGeheim goedkoop v(b)oeren zit in het
eigen voer!?eigen voer!?
Zorg dat er suiker in kan komenZorg dat er suiker in kan komen
0
50
100
150
200
250
300
4-mei 9-mei 14-mei 19-mei 24-mei 2...
INSTRA-
LING
TEMP. VOCHT VEM DVE OEB
PENS
ENER
GIE
PENS
EIWIT
DS
OPNA
ME
ZONNIG
koud
droog 1010 100 30 ++++ - 100
nat 1050...
Van rantsoen naar mest en terugVan rantsoen naar mest en terug
Bron: 56 melkveehouderijbedrijven in Noord-Oost Friesland
min gem max
DS (g/kg mest) 63 94 134
N-tot (g/kg ds) 35 47 60
N-...
Excretie en RE in het rantsoenExcretie en RE in het rantsoen
80
90
100
110
120
130
140
130 140 150 160 170 180 190
Bereken...
 Arbeid (eenvoud: veel koeien kunnen managen)
 Diergezondheid/-welzijn (geen gesodemieter)
 Goedkoop voeren en zo onafh...
SAMENVATTINGSAMENVATTING
 Gebruik BEX om het bedrijf en rantsoen te optimaliseren
 Mestwet zet bedrijfsmanagement op sch...
Hoe verder?
Deelnemers:
- Machtigingsformulieren  naam,adres,ubn, etc.
- BEX bestandje (K&K) doorsturen naar DMS
- Brief ...
blije aarde + blije koeien = blije boeren!
Tot slotTot slot
4 jaar door met Vallei Horstee + projectteam
Presentatie mengvoer dbb utrecht 10nov
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie mengvoer dbb utrecht 10nov

2,064 views

Published on

Presentatie duurzaam bodembeheer Utrecht West/Gelderse Vallei voor toeleverende bedrijven (bedrijfsadviseurs mengvoer)

 • Be the first to comment

Presentatie mengvoer dbb utrecht 10nov

 1. 1. DLVDLV Sjoerd RoelofsSjoerd Roelofs Monique NieuwenhuisMonique Nieuwenhuis Boerenverstand/ETCBoerenverstand/ETC Frank VerhoevenFrank Verhoeven Henk KieftHenk Kieft Presentatie Duurzaam bodembeheer Utrecht Oost/Gelderse Vallei Dirksen Management SupportDirksen Management Support Hans DirksenHans Dirksen John BaarsJohn Baars K&G AdviesK&G Advies Wim van der GeestWim van der Geest
 2. 2. Duurzaam Boer Blijven programma’sDuurzaam Boer Blijven programma’s Duurzaam boer blijven in Drenthe 2009-2013, bouwt voort op 8 jaar Bedreven Bedrijven Drenthe, gefinancierd door provincie Drenthe Duurzaam boer blijven in Utrechtse Waarde: Meer uit Minder 2008-2012, gefinancierd door provincie Utrecht Duurzaam Bodembeheer Gelderse vallei/Utrecht Oost 2007-2012, gefinancierd door provincies Utrecht en Gelderland + vervolg vanuit Vallei Horstee Duurzaam boer blijven in het Groene Hart/Utrecht West 2009-2011, programma medegefinancierd door gemeentes Reeuwijk en Bodegraven Duurzaam Boer Blijven in Achterhoek/Oost Nederland 2009-2011, financiering Nationaal Landschap de Graafschap en Achterhoek Duurzaam Boer blijven in Groningen 2009-2012, Westerkwartier en Humsterland Duurzaam Boer blijven in Noord Holland (met CONO) 2009-2011, optie bio plus invulling Caring Dairy programma via workshops Duurzaam Boer blijven in de Friese Wouden (praktijkproef bovengronds) 2009-2013, onderzoek voordelen bovengronds mestaanwenden op duurzaamheid Duurzaam Boer blijven rondom de Wadden (met FrieslandCampina) + Natuurhoeve + Wageningen UR Landbouw Centraal >500 veehouders
 3. 3. DOEL = bedrijfsoptimalisatie:DOEL = bedrijfsoptimalisatie: minder erin, meer eruit!minder erin, meer eruit!
 4. 4. Optelsom regels = geen kringloopOptelsom regels = geen kringloop optimalisatie!optimalisatie! Natura 2000 (provinciaal) Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal – gemeentelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap) Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk) BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk) Besluit milieu (> 200 melkkoeien) Besluit landbouw milieubeheer Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij NEC-richtlijn (gemeente, NH3) Natuurbeschermingswet Schoon&zuinig convenant IPPC (klimaat, landelijk) (geur, in mindere mate) flora & fauna plan
 5. 5. 90% gaat over N, P, C en €90% gaat over N, P, C en € N P C € Aanvoer (kracht)voer N P C € Afvoer melk en vlees N P C € OVERSCHOT N P C € Aanvoer (kunst)mest
 6. 6. MineralenbalansMineralenbalans N en P Aanvoer (kracht)voer N en P Afvoer Melk en vlees N en P Aanvoer (kunst)mest N en P OVERSCHOT N depositie N mineralisatie (NLV) & N uit klaver
 7. 7. Bedrijfseigen excretieBedrijfseigen excretie N en P Aanvoer (kracht)voer N en P Afvoer Melk en vlees N en P Benutting Eigen voer BEREKEND N en P Excretie (BEX) Gehaltes en hoeveelheid
 8. 8. Focus op de belangrijkste zaken:Focus op de belangrijkste zaken: bodem en ruwvoerkwaliteitbodem en ruwvoerkwaliteit NETTO OPNAME GRAS/MAIS BRUTO PRODUCTIE GRAS/MAIS INKUIL- EN OPSLAG VERLIEZEN VOERVERLIEZEN
 9. 9. Grote verschillen netto benuttingGrote verschillen netto benutting van eigen land!van eigen land!
 10. 10. Bedrijfseigen ammoniak emissieBedrijfseigen ammoniak emissie N OVERSCHOT N emissie (BEA/NH3 lat)
 11. 11. Bedrijfseigen nitraatuitspoelingBedrijfseigen nitraatuitspoeling N overschot – N emissie (via NH3) = N bodemoverschot  voorspelling NO3 (BEN) = onderbouwing NL derogatie!
 12. 12. Wat er niet inkomt, kan er ook niet uit!Wat er niet inkomt, kan er ook niet uit! De uitdaging: Verhogen N en P efficiencies & aannemelijk maken route stikstofverliezen Fosfaatoverschot = BODEMoverschot
 13. 13. Bedrijfseigen duurzaamheidsprestatiesBedrijfseigen duurzaamheidsprestaties mineralenbalans + BEX vormen basismineralenbalans + BEX vormen basis Bij alle melkveehouders verzamelen we de mineralencijfers … …daarmee rekenen we een betrouwbare score uit voor: - WATER N bodemoverschot (kg N/ha) - LUCHT ammoniakuitstoot (kg NH3-N/10.000 kg melk) - BODEM P bodemoverschot (kg P/ha) - KLIMAAT CO2 uitstoot (CO2 equivalenten/10.000 kg melk) - VOETAFDRUK Landgebruik (%KVEM uit eigen voer) …en maken we een aantrekkelijk management- instrument wat stuurt op lage kosten en minder verliezen!
 14. 14. Score van de deelnemers (Drenthe)Score van de deelnemers (Drenthe)
 15. 15. Blije koeien, Blije boeren,Blije koeien, Blije boeren, Blije aarde?Blije aarde? CONO kaasmakers/Ben & Jerries geven hiermee concreet invulling aan blije aarde en beloning voor duurzaamheid Lancering 14 december!
 16. 16. Scoren op koe, omgeving enScoren op koe, omgeving en portemonee!portemonee! COWSCORE MILIEUSCORE Vervanging PBB! Onderbouwing derogatie!
 17. 17. Blije boeren?Blije boeren? lage kosten belangrijker dan groottelage kosten belangrijker dan grootte
 18. 18. Er liggen nog uitdagingen bij hetEr liggen nog uitdagingen bij het krachtvoerverbruik!krachtvoerverbruik!
 19. 19. DEEL 2: DE DIEPTE IN!DEEL 2: DE DIEPTE IN!
 20. 20. STRUCTUUR ENERGIE EIWIT rijk arm arm De koe = spil in de kringloopDe koe = spil in de kringloop
 21. 21. Gehaltes in het rantsoen: g/kg ds Eiwit Suiker Onbestendig zetmeel Bestendig zetmeel Celwanden (NDF) OEB DVE-dekking ≤ 150 70 140 30 ≥ 500 ≤ 0 100% En als we dan toch willen rekenen:En als we dan toch willen rekenen: hoofdlijnen !!!hoofdlijnen !!!
 22. 22. • eiwit in het gras/graskuilen beter benutten • meer DVE en lage OEB in de kuil • suiker in de kuil! • meer “prik” voor optimale penswerking • meer onbestendige energie voeren  DURF! Eiwitarm EN structuurrijk voerenEiwitarm EN structuurrijk voeren
 23. 23. MINDERHOUDHOEVE ONDERZOEK Voedermiddel Aandeel in % Stro 5 – 10 Mais silage/GPS 30 – 35 Gras/grassilage/ Grasbrok 30 – 40 Bietenpulp 5 Bierbostel 5 Mengvoer 15 - 20
 24. 24. Landelijk Minderhoudhoeve VEM/kg DS 975 875 DS OPNAME kg 20 – 23 20 - 23 RE% 18 15 OEB g > 300 0 KG melk 8300 8700 % vet 4,30 4,30 % eiwit 3,40 3,37 Ureum mg/dl 20 - 30 < 20 N-eff. Koe 25% 35% Kg N/ton DM 4,9 3,4 % N organisch 50% 65% C/N verhouding 7 11 Voeren voor betere mest!Voeren voor betere mest!
 25. 25. Suiker  Zetmeel Krachtvoer Ruwvezel Hooi, Stro 18 % RE 14 % RE Regulier Minderhoudhoeve Laag eiwit Hoog eiwit Speeksel Speeksel Maximale herkauwactiviteitMaximale herkauwactiviteit
 26. 26.  Herkauwen stimuleert speekselproductie  Productie speeksel 150 – 200 liter/dag  Bufferen van de pens o.i.v.: - Natrium bicarbonaat – speeksel bevat 0.7-0.9 % - Natrium bicarbonaat – 1050 – 1800 gram Na(CO3)2  Speeksel bevat enzymen – voorvertering  Via speeksel komt ureum weer terug in de pens  Minimale herkauwactiviteit 60 slagen per voerbolus noodzakelijk voor goede absorptie voedingsstoffen  Speeksel bevat schuimremmers Functies van herkauwenFuncties van herkauwen
 27. 27. Situatie ruwvoer: Aanvulling: Graskuil vochtig, hoog RE, laag suiker Eiwit traag, FOS snel Graskuil droog, hoog RE, normaal suiker Eiwit sneller, FOS trager Graskuil vochtig, laag RE, laag suiker Eiwit trager, FOS snel Graskuil droog, laag RE, hoog suiker Eiwit snel, FOS traag Maiskuil vochtig, normaal zetmeel Eiwit trager, FOS trager Maiskuil droog, zetmeel hoog Eiwit sneller, FOS sneller Bron: Malenstein Gewenste aanvulling voorGewenste aanvulling voor synchronisatie energie en eiwitsynchronisatie energie en eiwit
 28. 28. Optimaal rantsoen beredenerenOptimaal rantsoen beredeneren Snelle koolhydraten Laag eiwit Hoog eiwit Dikke mest Donkere mest Lichte mest Dunne mest Trage Koolhydraten graskuil Mais Suiker Stro Soya Bierbostel Bieten pulp Aardappelproducten Lucerne Hooi Vogeltjeshooi Citrus pulp Koolzaad Tarwe Vers gras Geplet graan Mais gluten Krachtvoer GPS
 29. 29. VOEDERMIDDELEN Structuur Gras Grassilage Hooi Graszaadhooi Structuurgras Lucerne Klaver Stro GPS Mais Eiwit Soya Lijnzaad Lupinen Aardappeleiwit Herfstgras Koolzaad Bierbostel Maisgluten Ureum Vismeel Energie Graan Mais producten Bietenpulp Citrus pulp Perspulp Vet/”smeermiddel” Aardappelen AAzetmeel Voederbieten Melasse Suiker Tapioca Overige Water Vitamines Mineralen Buffer Gist Enzymen Probiotica
 30. 30. Geheim goedkoop v(b)oeren zit in hetGeheim goedkoop v(b)oeren zit in het eigen voer!?eigen voer!?
 31. 31. Zorg dat er suiker in kan komenZorg dat er suiker in kan komen 0 50 100 150 200 250 300 4-mei 9-mei 14-mei 19-mei 24-mei 29-mei 3-jun maaidatum g/kgds Suiker
 32. 32. INSTRA- LING TEMP. VOCHT VEM DVE OEB PENS ENER GIE PENS EIWIT DS OPNA ME ZONNIG koud droog 1010 100 30 ++++ - 100 nat 1050 100 50 +++ + 110 warm droog 900 90 10 ++ -- 85 nat 950 90 40 0 0 90 BEWOLKT koud droog 1000 100 70 + + 100 nat 1040 100 90 0 +++ 110 warm droog 930 90 60 -- 0 85 nat 950 90 80 --- ++ 90
 33. 33. Van rantsoen naar mest en terugVan rantsoen naar mest en terug
 34. 34. Bron: 56 melkveehouderijbedrijven in Noord-Oost Friesland min gem max DS (g/kg mest) 63 94 134 N-tot (g/kg ds) 35 47 60 N-NH4 (g/kg ds) 12 21 33 N-org (g/kg ds) 21 25 31 N-NH4/N-tot (%) 33 45 57 C/N ratio 5.7 8.1 11.7 Spreiding in drijfmest samenstellingSpreiding in drijfmest samenstelling
 35. 35. Excretie en RE in het rantsoenExcretie en RE in het rantsoen 80 90 100 110 120 130 140 130 140 150 160 170 180 190 Berekend RErantsoen (g kg ds) NexcretieperGVE(kg/jaar) bedrijfsspecifiek forfaitair
 36. 36.  Arbeid (eenvoud: veel koeien kunnen managen)  Diergezondheid/-welzijn (geen gesodemieter)  Goedkoop voeren en zo onafhankelijk mogelijk?  Mestplaatsing binnen nieuwe mestbeleid (derogatie ja/nee)  Geen schaalvergroting om het schaalvergroten  ZEKER NIET BIJ HOGE VOERKOSTEN/KG MELK Lage kostenstrategie van groot belangLage kostenstrategie van groot belang
 37. 37. SAMENVATTINGSAMENVATTING  Gebruik BEX om het bedrijf en rantsoen te optimaliseren  Mestwet zet bedrijfsmanagement op scherp! Cijfers (MINAS, BEX, BEA) geven waardevolle managementinfo!  Optimaal rantsoen afhankelijk van de bedrijfssituatie  Eiwitgehalte rantsoen kan terug naar 14 tot 15% RE  Optimaal rantsoen leren beredeneren voor berekenen  Mestkwaliteit is te sturen! Andere mest = minder ammoniak = meer bodemleven = meer NLV  Meer structuur = Meer herkauwen = veel meer speeksel = minder sores = goedkoop b(v)oeren  Sturen op doelen (blije aarde) ipv middelen geeft blije boeren!
 38. 38. Hoe verder? Deelnemers: - Machtigingsformulieren  naam,adres,ubn, etc. - BEX bestandje (K&K) doorsturen naar DMS - Brief met inlogcodes en instructies vanuit DMS - Aanvullende gegevens invoeren DMS website (in principe door de melkveehouder zelf) - Studiegroepen (bespreking cijfers + check) Begeleiders/toeleveranciers: - Ondersteuning proces, hulp bij invoer BEX - Mee leren/ontwikkelen milieuscore (adviseurs vanzelfsprekend welkom)
 39. 39. blije aarde + blije koeien = blije boeren! Tot slotTot slot 4 jaar door met Vallei Horstee + projectteam

×