Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Dbb Drenthe 29 Juni Frank

1,134 views

Published on

Presentatie op 29 juni voor LTO bijeenkomst Drenthe

Published in: Business, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Dbb Drenthe 29 Juni Frank

 1. 1. Duurzaam boer blijven in Drenthe<br />“verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering”<br /> Frank Verhoeven (ETC Leusden/Boerenverstand)<br />LTO bijeenkomst 29 juni 2009 www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe<br />
 2. 2. Waarom deze titel?<br />Duurzaam boer blijven in Drenthe<br />werken aan economisch en ecologisch duurzame en toekomstgerichte bedrijfssystemen die robuust zijn en het platteland in Drenthe versterken! <br />LTO bijeenkomst 29 juni 2009 www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe<br />
 3. 3. Klara 34<br />
 4. 4. Klara 34<br />Methaan<br />Kg CH4<br />Kunstmest:<br />225 kg N/ha<br />lachgas<br />Kg N2<br />Mest:<br />123,6 kg <br />N/jaar<br />(Kracht)voer:<br />soja, raap, <br />tarwe, etc. <br />1 hectare +<br />1 hectare <br /> elders<br />11.500 kg melk/jaar <br />3,80 % vet 3,40 % eiwit<br />22 ureum<br />De optimale koe, het optimale bemestingsniveau, optimale grasland, etc.<br />
 5. 5. Maar….Klara 34 graast hier:<br />Conflicten met natuur-en landschapsbeheer<br />
 6. 6. of hier…<br />Conflicten met waterkwaliteit<br />
 7. 7. of ze is vervangen …<br />Aankleding van het landschap<br />
 8. 8. mee doen? www.boerenverstand.org<br />HET DRAAIT NIET OM KLARA MAAR OM HET BEDRIJF!<br />
 9. 9. Kringloopaanpakookbetervoor het milieu! (monitoring provincialemeetnet)<br />
 10. 10. Resultaten - kostprijs<br />Zelfde quotum:<br />10ct winst = INKOMEN!<br />Eeninkomenverschiltussenbedrijven met hetzelfdequotum<br />
 11. 11. Resultaten - voerkosten<br />Hogemelkproductie per koe is leuk, maarnietals het zoveelkost!<br />
 12. 12. Oudere dieren, minder voerkosten?<br />Oudereveestapelbetekendnietautomatisch minder kosten!<br />
 13. 13. Analyse economie en ecologie<br />
 14. 14. MINAS<br />BEX<br />Basis kringloopcertificaat<br />
 15. 15. KOERS OP KRINGLOOP<br />
 16. 16. KOERS OP KRINGLOOP<br />
 17. 17. KOERS OP KRINGLOOP<br />
 18. 18. Kringloopcertificaat is leuk, maar een beloning voor een goede score is leuker!<br /><ul><li>Een cent per liter melk extra voor een goede score?
 19. 19. Beloning van het drinkwaterbedrijf of waterschap voor een aantoonbaarbetere waterkwaliteit?
 20. 20. Het compenseren van de CO2 uitstoot via “carbon credits” door investeren in duurzaam bodembeheer?
 21. 21. Een premie voor elke koe die ouder dan 5 jaar wordt?
 22. 22. Nieuwe groen/blauw/grijze diensten</li></ul>“Sjoppen” met eendeugdelijkcertificaatvoormeervoordelen<br />
 23. 23. Stelling<br />Stelling 1De melkveehouderij is duurzaam genoeg, wij hoeven geen extra maatregelen te nemen<br />Stelling 2 Alleen door schaalvergroting kan ik als melkveehouder boer blijven<br />Stelling 3 De rek is eruit, verdere verlaging van de kostprijs is niet mogelijk<br />Stelling 4 Alleen in studiegroepverband krijg ik onafhankelijk inzicht in hoe ik kosten kan besparen<br />Top 10 kostprijs besparen?!<br />Aanschaffen van een voermengwagen<br />Meer uitwisseling (onafhankelijk) economische en technische bedrijfscijfers <br />Koeien gemiddeld meer dan 5 jaar oud laten worden (ander fokkerijbeleid)<br />Financiering ook bespreekbaar maken (de niet toegerekende kosten)<br />Grasland niet meer ploegen of altijd met een vanggewas werken<br />Verkaveling optimaliseren<br />Meer structuur voeren en minder eiwit (&lt;15% RE in het rantsoen)<br />….<br />“Sjoppen” met eendeugdelijkcertificaatvoormeervoordelen<br />

×