Presentatie cono 14 december 2010 frank def

1,470 views

Published on

Presentatie tijdens CONO duurzaamheidsdag
14 december 2010
Frank Verhoeven
www.duurzaamboerblijven.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 13/12/10
 • 13/12/10
 • Presentatie cono 14 december 2010 frank def

  1. 1. HET KRINGLOOP-KOMPAS plus stuurt op gesloten kringlopen en lagere kosten ir. Frank Verhoeven Boerenverstand Consultancy Programmaleider Duurzaam Boer Blijven Blije aarde dag 14/12/10 www.duurzaamboerblijven.nl
  2. 2. Duurzaam Boer Blijven programma’s Duurzaam Boer Blijven in Drenthe > Bouwt voort op Bedreven Bedrijven Drenthe, gefinancierd door provincie Drenthe Duurzaam Boer Blijven in Utrechtse West > ANV Lopikerwaard en Natuurhoeve Zuivel gefinancierd door provincie Utrecht en LaMi Duurzaam Bodembeheer in Utrecht Oost > Vanuit ANV Vallei Horstee, gefinancierd door provincies Utrecht en Gelderland Duurzaam Boer Blijven in Achterhoek/Oost Nederland > Vanuit ANV Onderhold, gefinancierd Nationaal Landschap de Graafschap en Achterhoek Duurzaam Boer Blijven Midden Delfland > Vanuit ANV Vockestaert gefinancierd vanuit gemeente Midden Delfland Duurzaam Boer Blijven in Groningen > Westerkwartier en Humsterland Duurzaam Boer Blijven in Noord Holland (met CONO) > Optie bio plus invulling Caring Dairy programma via workshops Duurzaam Boer Blijven in de Friese Wouden > Praktijkproef bovengronds mestaanwenden plus groep voorloop kringloopboeren Duurzaam Boer Blijven rondom de Wadden > Vereniging gezonde waddenmelk, leren voor onderscheidendheid met Royal Friesland Campina Wageningen UR Landbouw Centraal > Toepassen milieuscore richting waterwingebieden en waterschappen > 400 melkveehouders www.duurzaamboerblijven.nl
  3. 3. studiegroepen 350 veehouders > 30 studiegroepen themagroepen verdieping & ontwikkeling kringloop- landbouw Regionale studiegroep Themagroep BEX & KVEM benutting Themagroep Kostprijs Themagroep N2000 Themagroep Bodem- en mestkwaliteit 1 e schil 2 e schil 3 e schil Duurzaam Boer Blijven programma Regionale studiegroep Regionale studiegroep Regionale studiegroep Regionale studiegroep Regionale studiegroep Regionale studiegroep alle melkveehouders
  4. 4. Klara 34
  5. 5. Klara 34 Mest: 123,92 kg N/jaar (Kracht)voer: Tarwe, soja, raap, etc. 1 ha hier + 1 ha elders Kunstmest: 225 kg N/ha 10.506 kg melk/jaar 3,82 % vet 3,44 % eiwit 22,3 ureum Methaan (CH 4 ) lachgas (N 2 )
  6. 6. maar….Klara 34 graast hier: Conflicten met natuur-en landschapsbeheer
  7. 7. of hier… In de beemster polder!
  8. 8. Klara is onderdeel van de kringloop
  9. 9. Focus op bedrijfsoptimalisatie Gezond bedrijf Happy people Gezonde koeien Happy cow Gezonde omgeving Happy planet
  10. 10. Optelsom regels is geen kringloopoptimalisatie! Natura 2000 (provinciaal) Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal – gemeentelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap ) Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk) BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk) Besluit milieu (> 200 melkkoeien) Besluit landbouw milieubeheer Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij NEC-richtlijn (gemeente, NH3) Natuurbeschermingswet Schoon&zuinig convenant IPPC (klimaat, landelijk) (geur, in mindere mate) flora & fauna plan
  11. 11. Belangrijk: wat zijn de grote lijnen? <ul><li>- 90% gaat over N (stikstof), P (fosfor), C (koolstof) en € </li></ul><ul><li>- Doel = meer uit minder halen = efficiëntie slag! </li></ul><ul><li>- Schoon & zuinig </li></ul><ul><li>Beter gebruik maken eigen hulpbronnen </li></ul><ul><li>- Lagere kostprijs door beter boeren </li></ul><ul><li>Meer landschap, natuur en </li></ul><ul><li>biodiversiteit realiseren </li></ul><ul><li>- Slimme combinaties maken met </li></ul><ul><li>agrarisch natuur- en weidevogelbeheer </li></ul><ul><li>Enzoverder… </li></ul>
  12. 12. 90% gaat over N, P, C N P C Aanvoer (kracht)voer N P C Afvoer melk en vlees N P C OVERSCHOT N P C Aanvoer (kunst)mest
  13. 13. Bedrijfseigen excretie (BEX) N en P Aanvoer (kracht)voer N en P Afvoer melk en vlees N en P Benutting eigen voer BEREKEND N en P excretie (BEX) Een welkome uitzonderingsregel in de mest-en mineralenwetgeving: de bedrijfsspecifieke excretie
  14. 14. Bedrijfseigen ammoniakemissie (BEA) N en P Aanvoer (kracht)voer N en P Afvoer melk en vlees N en P Benutting eigen voer BEREKEND Ammoniakbeleid bepaalt in sterke mate de omvang en mogelijkheden van een melkveebedrijf. Er komen steeds meer tools om de verliezen uit de kringloop hard in beeld te brengen! N emissie (BEA)
  15. 15. Bedrijfseigen nitraat uitspoeling (BEN) N en P Aanvoer (kracht)voer N Afvoer melk en vlees <ul><li>N en P OVERSCHOT </li></ul><ul><li>N BEA (NH3) </li></ul><ul><li>= N en P BODEMOVERSCHOT </li></ul>N emissie (BEA) N en P Aanvoer (kunst)mest
  16. 16. Focus op de belangrijkste zaken: bodem, mest- en ruwvoerkwaliteit NETTO KVEM BENUTTING GRAS/MAIS BRUTO KVEM PRODUCTIE GRAS/MAIS INKUIL- EN OPSLAG VERLIEZEN VOERVERLIEZEN
  17. 17. Duurzaamste boer van Drenthe april 2010
  18. 18. Woudencertifaat Volkskrant, 20 okt 2006 Op 24 oktober reikt staatssecretaris Pieter van Geel de eerste Woudencertificaten uit aan een aantal boeren uit de Friese Wouden. Het ‘woudencertificaat’ geeft aan dat de houder ervan boert op een manier die overeenstemt met het duurzaamheidstraject dat is ontwikkeld door de vereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden’ (NFW). Dit duurzaamheidstraject, dat ter plaatse wordt omschreven als ‘kreas en tûk buorkje’ (schoon en slim boeren) behelst een sterke reductie van de mineraleninput in de melkveehouderij en een gelijktijdige opvoering van de efficiëntie van het mineralengebruik VBBM getuigschrift
  19. 19. Omzetten naar hexagram
  20. 20. Data van 60 CONO bedrijven Van 60 CONO bedrijven is de mineralenbalans en de excretiewijzer (Koeien & Kansen) over 2009 betrouwbaar in beeld gebracht Score 60 melkveehouders   gem min max   melk/koe 8198 5758 10015   melk/ha 12679 5151 26217   jongvee/10 mk 6.9 0.3 11.0   % gras 84 70 100 lucht kg N-NH3/10.000 kg Melk 20 14 31 water kg N/ha 171 45 297 bodem kg P2O5/ha 14 -21 70 klimaat CO2eq/10.000 kg Melk 76.6 54.8 106.9 footprint % VEM eigen ruwvoer 71 37 100
  21. 21. Score van 60 CONO bedrijven Score bedrijf Gemiddelde vergelijkbare quotumklasse
  22. 22. Minder jongvee sterk bepalend voor lagere CO2 uitstoot
  23. 23. Hogere benutting eigen land = minder krachtvoer = lagere footprint
  24. 24. Gratis advies bij het krachtvoer? kg melk/koe
  25. 25. Tenslotte: waarom plus? <ul><li>Milieu administratie is de basis (MINAS en BEX boekhouding) </li></ul><ul><li>In studiegroepen debat over daadwerkelijke resultaten (rapportcijfer voor management van de melkveehouder) </li></ul><ul><li>Transparantie in de bedrijfsvoering (open communiceren 2.0) </li></ul><ul><li>Bord op staldeur met duurzaamheidprestaties </li></ul><ul><li>Afrekenbare milieudoelen (van middelen naar doelen!) </li></ul><ul><li>Een solide basis voor overheden? en GLB? </li></ul><ul><li>Mineralenbalans en BEX worden hopelijk breder overgenomen (door boekhoudbureaus, CR Delta, voerleveranciers, adviesdiensten, enz.) </li></ul><ul><li> SCOREN, LEREN, AFREKENEN/BELONEN! </li></ul>
  26. 28. www.duurzaamboerblijven.nl www.kringloopkompas.nl Wij nodigen een ieder uit voor reacties, zo bouwen we samen aan versie 2.0 Wij zien u graag terug! #conokaas

  ×