Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 9 okt 2013 ANV 't Onderholt GROWFonds

857 views

Published on

Presentatie tijdens de kick-off van het OxfamNovib Growfonds project op 9 oktober bij ANV 't Onderholt in Lochem e.o.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie 9 okt 2013 ANV 't Onderholt GROWFonds

 1. 1. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Mogelijkheden voor verbetering voer- efficiëntie op het melkveebedrijf Frank Verhoeven Erik Smale Dorieke Goodijk ‘t Onderholt, 9 oktober 2013
 2. 2. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Wie en wat is Boerenverstand?
 3. 3. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Blije koeien Blije boeren Blije aarde 3 Hoofdstukken
 4. 4. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 blije koeien (diergezondheid-en welzijn, AB gebruik, leeftijd, weidegang) blije boeren (arbeid, inkomen, opvolging, plezier) blije aarde (N, P en C, klimaat, omgeving/landschap, biodiversiteit, milieuvergunningen)
 5. 5. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Kringlooplandbouw Centraal voor blije aarde Oudere koeien Minder jongvee Minder N en P in de mest (voerspoor) Betere benutting dierlijke mest Zo weinig mogelijk! N en P-arm voeren Prijsstijgingen? Waar komt het vandaan? Zo hoog mogelijke benutting eigen ruwvoer Beter functionerende bodems Minder weglekken naar de lucht (NH3) (duur) Kunstmest vervangen fosfaat raakt op Minder weglekken naar de bodem/water
 6. 6. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 € 0 € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 PrijsA-brokper100kgbijlevering8tonbulk Standaard A-brok fluctuaties 1992 - 2012 Hoogste maandprijs Laagste maandprijs Jaargemiddelde Voerprijzen stijgen Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 7. 7. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 € - € 100.00 € 200.00 € 300.00 € 400.00 € 500.00 € 600.00 PrijsSojaper100kggroothandel Soja fluctuaties 1992 - 2012 Hoogste maandprijs Laagste maandprijs Jaar gemiddelde Sojaprijzen stijgen Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 8. 8. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 € 0 € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 PrijsKASper100kgbijlevering8toninbulk Prijs fluctuaties KAS 1992 - 2012 Hoogste maandprijs Laagste maandprijs Jaargemiddelde Kunstmestprijzen stijgen Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 9. 9. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € Melkprijsineuroper100kg Melkprijs fluctuaties 1992 - 2012 Hoogste maandprijs Gemiddelde jaarprijs Laagste maandprijs De melkprijs? Bron: Wageningen UR-LEI, 2012
 10. 10. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Natura 2000 (provinciaal) Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal – gemeentelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap) Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk) BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk) Besluit milieu (> 200 melkkoeien) Besluit landbouw milieubeheer Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij NEC-richtlijn (gemeente, NH3) Schoon & zuinig convenant IPPC (klimaat,landelijk) De overheid houdt de sector in de tang met regels GLB Verplicht 7% braakleggen Verplicht wisselteelt Verplicht permanent grasland
 11. 11. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Er liggen ook wel serieuze uitdagingen! Fosfaat: de 1e limiterende productiefactor?
 12. 12. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 2. Kwaliteiten eigen voer 4. Benutting eigen mest 2. Voer- efficientie 1. Bodem Kringlooplandbouw Speerpunten Allemaal interessant om MINDER krachtvoer te hoeven voeren!
 13. 13. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Kan ook hier beginnen?
 14. 14. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Hoeveel kg melk (meetmelk) geproduceerd kan worden uit 1 kg drogestof voer  bedrijfsniveau / lange termijn (KWijzer)  koppelniveau / korte termijn Definitie voerefficiëntie
 15. 15. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 BEDRIJFSNIVEAU (over het jaar over de hele veestapel) lange termijn keuzes  bedrijfsstrategie bouwplan, aandeel beheersland, zelf krachtvoer verbouwen, meswet, BEX, fokdoel DIERNIVEAU (over aantal weken voor de melkkoeien) korte termijn keuzes  bijsturing wat is gewenste melkproductie en gehaltes, sturen op ureum, beter duur en er minder voeren dan zo goedkoop mogelijk? Een optimaal rantsoen op welk nivo?
 16. 16. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Kringloopwijzer Gratis te downloaden via www.mijnkringloopwijzer.nl
 17. 17. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Intensiteit kg melk/ha kVEMbenutting/ha Kringloopwijzer legt diversiteit bloot
 18. 18. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Kringlooplandbouw legt diversiteit bloot
 19. 19. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013
 20. 20. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Focus op vakmanschap! Hoeveel vreet de koe van eigen land? Hoeveel gras en maïs word er geoogst? Bemesten voor wat er is gegroeid NETTO KVEM BENUTTING BRUTO KVEM PRODUCTIE INKUIL- EN OPSLAG VERLIEZEN VOERVERLIEZEN BEWEIDINGS VERLIEZEN BEMEST BODEMVERLIEZEN/ OPBOUW BODEMVOORAAD BENUT ?
 21. 21. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Fam. Smale, Joppe (Achterhoek) Bouwplan: hoeveel akkerbouwgewassen? Hoeveel mais? wel of geen grasklaver? waar op welke grond welke gewassen? Bouwplan
 22. 22. En dan kom je bij de bodem…
 23. 23. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 En bij het ruwvoer…
 24. 24. 1 2 3 4 IR - I0000800.027 01.10.03 19:20:12 11,3 33,6 °C 15 20 25 30 Niet beschermd bunker Niet afgedekt Auerbach, 2007 Bij de opslag…
 25. 25. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Bij het rantsoen…
 26. 26. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Bij de mest… Een goede mestflat hoor je ploppen, ploppend is kloppend
 27. 27. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Welke kwaliteiten mest? Mestscheiden Composteren Toevoegmiddelen C/N verhogen
 28. 28. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 En weer terug bij de bodem
 29. 29. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Uitgaande dat je hoe dan ook derogatie wilt houden, is het streven naar: 70% grasland en maximaal 30% bouwland • Als je intensief bent dan 30% maïs voor productie • Als je extensief bent dan op 30% van het areaal krachtvoergewassen zoals korrelmaïs/CCM, granen • Als je heel extensief bent is 70% ook niet meer belangrijk ivm lage mestgift/ha Maar er is natuurlijk altijd grond bij te huren/pachten of van alles bij te kopen! Wat is er altijd (goedkoop) te krijgen? Relatie mestbeleid
 30. 30. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 BEDRIJFSNIVEAU (over het jaar over de hele veestapel) lange termijn keuzes  bedrijfsstrategie bouwplan, aandeel beheersland, zelf krachtvoer verbouwen, meswet, BEX, fokdoel DIERNIVEAU (over aantal weken voor de melkkoeien) korte termijn keuzes  bijsturing wat is gewenste melkproductie en gehaltes, sturen op ureum, beter duur en er minder voeren dan zo goedkoop mogelijk? Een optimaal rantsoen op welk nivo?
 31. 31. Voeropname Melkgift 18 20 22 24 26 20 1,10 1,00 25 1,40 1,25 1,14 30 1,50 1,36 1,25 1,15 35 1,59 1,46 1,35 40 1,67 1,54 Waar zit u?
 32. 32. Groep Dagen in productie Voerefficiëntie (kg melk/kg ds) Eén groep, alle koeien 150 tot 225 1,4 tot 1,6 1e lactatie < 90 1,5 tot 1,6 1e lactatie >200 1,2 tot 1,3 2e + lactatie <90 1,6 tot 1,8 2e + lactatie >200 1,3 tot 1,2 Nieuwmelkte koeien <21 1,1 tot 1,2 Probleem koppels 150 tot 200 <1,3 Bron: Provimi Waar zit u?
 33. 33. Exclusief jongvee: Voerefficientie op koppelniveau Streefwaarde tussen 1,4 en 1,6 bij 150-225 dgn in lactatie Inclusief jongvee: Voerefficientie op bedrijfs/BEX/Kringloopniveau Streefwaarde tussen 1,2 en 1,4 bij 150-225dgn in lactatie Streefwaardes
 34. 34. Benut meer van eigen land! Via voercentrum? Voert 3000 koeien! 2500 ha 1e snede
 35. 35. Benut meer van eigen land! Verzamel data!
 36. 36. Weeg opties Opbrengstmeter + drogestofsensor + GPS op hakselaar
 37. 37. Weeg opties Weegstaven op opraapwagen (+ GPS op trekker)
 38. 38. Weeg opties Opbrengstkatering; weet wat er van je land komt en vervolgens specifieke bemesten
 39. 39. Praktijkdata (voerefficientie)
 40. 40. Praktijkdata (Vem Dekking %)
 41. 41. Praktijkdata (DVE dekking %)
 42. 42. Praktijkdata (Lactatie stadium)
 43. 43. Praktijkdata (Mais aandeel %)
 44. 44. Praktijkdata (Krachtvoer aandeel %)
 45. 45. Praktijkdata (Intensiteit KgMM/ha)
 46. 46. Praktijkdata (Conclusie) • Voerefficientie varieert sterk van bedrijf tot bedrijf. • Geen duidelijke relatie tussen type bedrijf, rantsoen en efficientie score.  Waar komt de variatie dan wel vandaan?  Waar heeft u zelf invloed op?
 47. 47. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Inzoomen op voeraankoop
 48. 48. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Wat koop je aan? Gezonde & eerlijke grondstoffen? • Graan • Maismeel • Lijnzaad • (kool)raapzaad • Bierbostel • Perspulp • Aardappel(persvezel) • Melasse Wat is er nog te verbouwen? • Erwten  Lupinen • Eendekroos Meer overwegingen • GMO-vrij  Soja-vrij  LCA-analyse • Palmpit-vrij  100% EU
 49. 49. Maatwerk • Elke veehouder eigen specifieke samenstelling in meel of brokvorm? • Constante samenstelling Presentatie Voeren met Koenis 49
 50. 50. Brok op maat • 970 VEM • 110 DVE • 255 Zetmeel • 162 Ruw eiwit • 92 Ruw celstof • 6,2 Magnesium • 4,2 Fosfor • 23% mais • 15% maisgluten • 13% tarwe • 12% sojahullen • 9% raapschroot • 8,5% soja bestendig • 7,5% bietenpulp Presentatie Voeren met Koenis 50
 51. 51. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013Presentatie Voeren met Koenis 51
 52. 52. GROW Fonds – ‘t Onderholt 9 Oktober 2013 Waar liggen uitdagingen? Beter voor boer, koe, milieu EN footprint?

×