007 электрон бизнесийн системүүд

4,354 views

Published on

Published in: Technology, Business
4 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
4
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Өнөөдөр олон компаниуд байгууллагын хэмжээгээр амин чухал бизнес процессуудыг реинженерчилж, сайжруулахын тулд бизнесийн уламжлалт функцүүдийн хил хязгаарыг арилгадаг функциональ нэгж дундын байгууллагын нэгдсэн системүүдийг хөгжүүлэх зорилгоор МТ-ийг хэрэглэж байна. Тэдгээр байгууллагууд байгууллагын функциональ нэгж дундын системүүдийг мэдээллийн нөөцүүдийг дундаа ашиглах, бизнес процессын үр ашиг, үр өгөөжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгч, бизнесийн түншүүдтэйгээ стратегийн харилцаа холбоог хөгжүүлэх МТ-ийг хэрэглэх стратегийн арга зам гэж үзэж байна.
 • Олон компаниуд эхлээд шилждэг функциональ нэгжийн мэйнфрэймд суурилсан уламжлалт системээс нэгж дундын нэгтгэсэн клиент-серсер хэрэглээнүүд рүү шилждэг. Энэ нь гол төлөв Sap America, People Soft, Oracle, болон бусад компаниудын байгууллагын нөөцийг төлөвлөх, нийлүүлэлтийн гинжийг удирдах, эсвэл хэрэглэгчтэй харилцах, түншлэх програм хангамжуудын суурилуулалт ордог.
 • Customer life cycle: Three phases of the relationship between the company and its customers:
  Acquire – acquire new customers
  Enhance – keep customers happy, cross sell and up-sell
  Retain – identify and reward most loyal and profitable customers
 • Over 50% of CRM projects did not produce results that were promised
  20% of businesses report that CRM has damaged customer relationships
 • Note the truly cross-functional aspect of these systems
 • Improvements in quality and efficiency
  Significant reductions in transaction processing costs and IT support
  Provides cross-functional information for making better decisions
  ERP breaks down functional wall making a more flexible organization
 • A supply chain adds value to the products and services a company produces so it is also a value chain (see chapter 2). But not all value chains are supply chains.
 • Began to produce paychecks and payroll reports, manage personnel records and analyze the use of personnel in the business.
  Has gone far beyond that as shown in next slide.
 • Oldest and most widely used information systems
 • 007 электрон бизнесийн системүүд

  1. 1. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
  2. 2. Электрон бизнесийн систем дүү Байгууллагын функц дундын систем дүү Бизнеcийн функциональ систем дүү Бүлэг 7 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
  3. 3. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Хичээлийн зорилго 1. Доорх байгууллагын функциональ нэгж дундын систем д ба тэдгээрийн бизнесийн нэүү ү цэнийг тодорхойлох: a. Байгууллагын н цийн т л вл лтийн систем дөө ө ө ө үү b. Хэрэглэгчтэй т ншлэх йл ажиллагааг удирдахү ү систем дүү c. Нийл лэлтийн гинжийг удирдах систем дүү үү d. Байгууллагын хэрэглээний програмуудыг нэгтгэсэн систем дүү e. Ажил г йлгээ боловсруулах систем дү үү f. Байгууллагын хамтын ажиллагааны систем дүү
  4. 4. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Хичээлийн зорилго 2. Интернет ба бусад мэдээллийн технологиуд бизнесийн байгууллагын нягтлан бодох б ртгэл, санх , х ний н цийн удирдлага,ү үү ү өө маркетинг, йлдвэрлэл ба йл ажиллагааныү ү удирдлагын функц д дээрх бизнесүү процессуудыг хэрхэн дэмждэг вэ? 3. И-бизнесийн олон т рлийн хэрэглээн д дээрхө үү бизнесийн харилцан ажиллагааг дэмжих боломжийг сайжруулахын тулд байгууллагын хэрэглээний програмуудыг нэгтгэх хэрэгцээ шаардлага.
  5. 5. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Функциональ нэгж дундын систем дүү Байгууллагын хэмжээгээр бизнесийн амин чухал процессуудыг дахин зохион байгуулж, сайжруулахын тулд бизнесийн уламжлалт функц дийн хил хязгаарыг арилганаүү
  6. 6. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Байгууллагын и-бизнесийн хэрэглээний дэд б тэцү Source: Adapted from Mohan Sawhney and Jeff Zabin, Seven Steps to Nirvana: Strategic Insights into e-Business Transformation (New York: McGraw-Hill,2001), p. 175.
  7. 7. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Хэрэглэгчтэй т ншлэх йлү ү ажиллагааны удирдлага (CRM) CRM нь технологиудыг:  йлчл лэгчидтэй харилцан йлчилдэгҮ үү ү борлуулалт, маркетинг ба хэрэглэгчдэд йлчлэхү зэрэг олон процессуудыг нэгтгэж, автоматжуулдаг байгууллагын функциональ нэгж дундын системийг байгуулахын тулд Тэдгээр процессуудыг байгууллагын бусад процессуудадтай нэгтгэдэг, Вэб ашигладаг програм хангамж ба г гдлийн сангуудыг байгуулахын тулдө ө хэрэглэж байна.
  8. 8. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Хэрэглэгчтэй т ншлэх йлү ү ажиллагааны удирдлага (CRM) Хэрэглэгчтэй т ншлэх йл ажиллагааныү ү удирдлага нь (CRM) харилцагч, йлчл лэгчийнү үү тухай мэдээлэл хэдий чинээ их байна т дийө чинээ тэдэнд сайн йлчилж чадна гэсэн санаанү дээр гарч иржээ. CRM нь нийтээр цуглуулсан мэдээ, мэдээлл дээсүү йлчл лэгчийн зан т лвийн тухай мэдэж болохү үү ө учраас хувь х ний эрх ч л нд халдах асуудлыгү ө өө гаргаж байдаг.
  9. 9. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM цогц хэрэглээн дүү
  10. 10. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM-ийн хэрэглээн дүү  йлчл лэгчтэй харилцах, данс удирдах систем дҮ үү үү Борлуулалт, маркетинг, йлчилгээний мэргэжилтн дэдү үү тусална Одоогийн ба ирээд йн йлчл лэгчтэй нг рс н баү ү үү ө ө ө т л вл с н харилцааны тухай г гдлийг цуглуулж,ө ө ө ө ө ө дагаж м рд н .ө ө ө Борлуулалт Борлуулагчдыг програм хангамжийн хэрэгсл д баүү борлуулалтын йл ажиллагаанд тусалж, удирдахадү хэрэгтэй мэдээллээр хангана. Cross-sell - нэг б тээгдх ний хэрэглэгчид бусадү үү холбоотой б тээгдх нийг борлуулахыг оролдоноү үү Up-selling - одоогийнх нь хайж байгаагаас ил сайнүү б тээгдх нийг хэрэглэгчид зарахыг оролдоноү үү
  11. 11. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM хэрэглээн дүү Маркетинг хийх, Г йцэтгэхү Зорилтот зах зээлийг тэрг лэгчдийг бэлтгэх, шуудүү зах зээлийн шуудангуудыг т л вл ж, дагаж м рд хө ө ө ө ө зэрэг ажлуудыг шууд зах зээлийн компанит ажлуудыг хийж г йцэтгэхэд нь маркетингийнү ажилтнуудад туслана.
  12. 12. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM хэрэглээн дүү Хэрэглэгчдэд йлчлэх ба дэмжиж туслахү Борлуулалт ба маркетингийн ажилтнуудын дундаа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн г гдлийн санд хандахө ө боломж ба програмын хэрэгсл дээр хангана.үү  йлчилгээний х сэлтийг бий болгох, томилох,Ү ү удирдахад тусална. Call center програм хангамж нь хэрэглэгчдийг дэмжих агентууд руу тэдний ур чадвар ба дуудлагын т рл дө үү дээр нь тулгуурлан дуудлага хийдэг програм хангамж Help desk програм нь хэрэглэгчдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахын тулд тухайн асуудалтай холбоотой йлчилгээний г гд л ба саналуудаарү ө ө ө хэрэглэгчдэд йлчлэх ажилтнуудыг хангана.ү
  13. 13. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM хэрэглээн дүү Хадгалах ба нэнч байлгах х т лб р дү ө ө ө үү  г гд л олборлох хэрэгсл д ба шинжилгээнийӨ ө ө үү программын тусламжтайгаар Хэрэглэгчдийн г гдлийн агуулахаасө ө Хамгийн нэнч, орлоготой хэрэглэгчдийгү тодруулах, шагнах, сурталчилгаа хийхэд нь компанид тусална
  14. 14. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM нь йлчл лэгчийн амьдралынү үү циклийг дэмжиж байдаг.
  15. 15. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. йлчл лэгчийн амьдралын циклҮ үү  йлчл лэгчийн амьдралын цикл: компани баҮ үү т ний йлчл лэгчдийн хоорондох гурван еүү ү үү ү шаттай процесс. Олж авах – шинэ йлчл лэгчдийг олж авахү үү Сайжруулах – йлчл лэгчдийг сэтгэлү үү ханамжтай байлгах, cross sell ба up-sell хийх Хадгалах –Хамгийн нэнч ба орлоготойү йлчл лэгчдийг тодруулж, шагнаж урамшуулахү үү
  16. 16. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM р г ж дү ө өө үү Сайн йлчл лэгчдийг тодорхойлох ба йлү үү ү ажиллагаагаа тэдэнд чигл лэхүү Б тээгдх н йлчилгээг бодит цаг хугацаандү үү ү тохируулах рчл х, хувь х ний сонирхолдөө ө ү нийц лэхүү  йлчл лэгч компанитай харилцаж байх едҮ үү ү т нийг дагаж м рд хүү ө ө  йлчл лэгчийг тууштай туршлага, онцгойҮ үү йлчилгээ ба тусламж дэмжлэгээр хангахү
  17. 17. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CRM-ийн уналтын шалтгаанууд Ойлголт ба бэлтгэл дутагдах Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эхлээд бизнес процессуудыг рчл хг йгээр харинөө ө ү програмуудад найдах Бизнесийн хувьцаа эзэмшигчид т с лдө ө оролцохг й байх, бэлтгэгдэхг й байхү ү CRM-ийн т сл дийн 50 гаруй хувь нь амалж байсанө үү р д нгээ гд гг йү ү ө ө ү Бизнесийн байгууллагуудын 20 гаруй хувь нь CRM йлчл лэгчтэй т ншлэх йл явцыг эвдсэн гэжү үү ү ү тайлагнадаг.
  18. 18. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Байгууллагын н цийнөө т л вл лтийн систем дө ө ө үү (ERP) Компанийн гол гол дотоод бизнес процессуудыг дэмждэг Програмын модулиудыг нэгтгэсэн багц б хийү Байгууллагын функциональ нэгж дундын систем
  19. 19. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. ERP хэрэглээний б рэлдх нү үү хэсг дүү
  20. 20. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. ERP-ийн бизнесийн р г жү ө өө Чанар ба р ашгийг сайжруулнаү Ажил г йлгээ боловсруулах зардлуудыг лэмжү ү хэмжээгээр бууруулна Ил сайн шийдвэр гаргахад хэрэгтэйүү функциональ нэгж дундын мэдээллээр хангана. Функц дийн хоорндох “ханыгүү эвдэж”байгууллагын ил уян хатан болгоноүү
  21. 21. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Шинэ ERP-ийг нэвтр лэх зардлуудүү
  22. 22. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. ERP-ийн т слийн уналтынө шалтгаанууд ERP-г т л вл х, х гж лэх, сургах йл ажиллагааө ө ө ө үү ү ямар нарийн т в гтэйг мэдэхг й байхө ө ү ERP-ыг хэрэглэх ажилтнууд системийг т л вл х,ө ө ө х гж лэх процесст оролцохг й байхө үү ү Хэтэрхий ихийг хэтэрхий хурдан хийхийг оролдох Сургалт хангалтг й байхү Хангалттай хэмжээний г гдл дийг оруулж,ө ө үү туршааг йү ERP-г борлуулагч эсвэл з вл лг гч буйө ө өө ө коипаниудад хэт найдах
  23. 23. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Нийл лэлтийн гинжийнүү удирдлага (SCM) Компанийн гол гол бизнесийн процессууд ба компаний нийл лэгчид, йлчл лэгчид баүү ү үү бизнесийн т нш дийн хоорондын холбоогү үү дэмжиж, удирдахад тусална Байгууллага хоорондын функциональ нэгж дундын систем дүү
  24. 24. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. SCM-ийн зорилго Компаний б тээгдх ний тухай ойлголтоос эхлээд зах зээлү үү х ртэлх тухайн б тээгдх нийг бий болгох х ртэлхү ү үү ү бизнесийн т ншлэлийн хурдан, р ашигтай, бага зардалтайү ү с лжээ буюуү нийл лэлтийн гинжээрүү хангах Нийл лэлтийн гинжүү : Б тээгдх нийг зохиох, йлдвэрлэх, борлуулахадү үү ү шаардагдах нийл лэгч, йлчл лэгч, дистрибутор, баүү ү үү бусад бизнесийн байгууллага хоорондын т ншлэлү Нийл лэлтийн гинж нь компаний бараа б тээгдх н,үү ү үү йлчилгээнд нэ цэнийг нэмдэг учраас бас нэ цэнийнү ү ү гинж гэсэн г юм. Гэвч б х нэ цэнийн гинж дү ү ү үү нийл лэлтийн гинж биш юм.үү
  25. 25. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. SCM
  26. 26. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Электрон г гд л солилцооө ө ө Electronic Data Interchange (EDI) EDI: Нийл лэлтийн гинжийн худалдааны т нш дийнүү ү үү хооронд Интернет ба бусад с лжээгээр хийгдэж байгааү Бизнесийн ажил г йлгээний электрон солилцооү
  27. 27. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EDI-ийн жишээн дүү
  28. 28. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. SCM-ийн рэгүү
  29. 29. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. SCM-ийн зорилго, зорилтууд
  30. 30. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. SCM дэх асуудлуудын шалтгаан З в эрэлтийг т л вл с н мэдлэг, хэрэгсл д баө ө ө ө ө үү удирдамж хангалтг йү Алдаатай буюу хэт оптимист эрэлтийн таамаглалууд Алдаатай йлдвэрлэл, агуулахын н ц, бусадү өө г гдл дө ө үү Компани дотор болон т нш дийн хоорондынү үү хамтын ажиллагаа хангалтг йү SCM-ийн програм хангамжийг дутуу, б рэнү г йцэд биш, нэвтр лэхэд хэц гэж здэгү үү үү ү
  31. 31. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Байгууллагын хэрэглээн дийн нэгтгэлүү Enterprise Application Integration (EAI) EAI нь функц дундын систем дийг холбоноүү  Мэдээ, мэдээллийг х рв лэхө үү  Систем дийн хооронд харилцахүү  Системийн интерфейс д р хандахад хэрэглэгддэгүү үү middleware –ийн ргийг г йцэтгэнэүү ү
  32. 32. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EAI яаж ажилладаг вэ?
  33. 33. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Байгууллагын хамтын ажиллагааны систем дүү Enterprise Collaboration Systems (ECS) ECS Бизнесийн баг ба ажлын хэсг дийн гиш дийнүү үү хоорондох харилцаа, хамтын ажиллагаа, зохицуулалтыг сайжруулдаг функциональ нэгж дундын мэдээллийн систем
  34. 34. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Байгууллагын хамтын ажиллагааны систем дийн зорилгоүү Харилцах: Бие биентэйгээ мэдээллээ хуваалцах Зохицуулах: Хувь х м сийн ажлуудыгү үү зохицуулах, бие биенийхээ н ц дийг ашиглахөө үү Хамтран ажиллах: Хамтарсан т с л баө ө томилогдсон ажлууд дээр хамтран ажиллах
  35. 35. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. ECS хэрэгсл дүү
  36. 36. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Бизнесийн функциональ систем дүү Нягтлан бодох б ртгэл, санх , маркетинг, йлү үү ү ажиллагааны удирдлага ба х ний н цийнү өө удирдлага зэрэг бизнесийн функц дийг дэмждэгүү Олон т рлийн мэдээллийн систем дө үү (ажил г йлгээ боловсруулах систем д, удирдлагынү үү мэдээллийн систем д, шийдвэр гаргалтандүү туслах систем д г.мүү ) юм.
  37. 37. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Функциональ мэдээллийн систем дийн жишээүү
  38. 38. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Маркетингийн Мэдээллийн Систем дүү
  39. 39. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Интерактив маркетинг Интерактив маркетинг: Компани ба т ний йлчл лэгчид буюу чадавхтайүү ү үү хэрэглэгчдийн хооронд Хоёр талын ажил г йлгээ тогтоохын тулдү Интернет, интранет ба экстранет дийг хэрэглэж буйүү  йлчл лэгч т втэй маркетингийн процессҮ үү ө Зорилго: Бараа б тээгдх н, йлчилгээг бий болгох, худалданү үү ү авах, сайжруулах процесст бизнесийн т нш болж оролцохү  йлчл лэгчдийг татаж, хадгалахү үү
  40. 40. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Зорилтот маркетинг Таван зорилтот б рэдлх н хэсг дийг агуулжү үү үү байдаг сурталчилгааны болон урамжууллын удирдлагын ойлголт
  41. 41. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Зорилтот маркетингийн б рэдлх н хэсг дү үү үү Community – Тусгай виртуал б лэглэлийн х м сийгү ү үү уриалан дуудахын тулд сурталчилгааг тэдэнд тохируулах рчл хөө ө Агуулга –янз б рийн сонож авсан вэб сайтууд дээрү байрласан тусгай хэрэглэгчид р хандсанүү сурталчилгаанууд Н хц л байдалө ө –Вэб хуудаснууд дээр байрлуулсан б тээгдх н эсвэл йлчилгээний агуулгатай холбоотойү үү ү суралтчилгаанууд Demographic/Psychographic –тусгай т рлийн эсвэлө ангиллын х м с р хандсан вэб маркетингийнү үү үү оролдлогууд Онлайн зан т л вө ө – cookies file зэргийг хэрэглэн хувь х м сийн сайт руу хандсан тоо болгонд урамшуулалү үү олгох оролдлого
  42. 42. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Борлуулагчдыг автоматжуулах Борлуулагчдыг маркетингийн вэб сайтууд ба компаний интранет руу холбохын тулд Борлуулагчдыг но тб к компьютерууд, вэбү үү браузер ба борлуулалтын гэрээн дээр хангана.үү Зорилго: Хувь х ний б тээмжийг дээшл лнэ.ү ү үү Маркетингийн менежер дын тухайн газар нутгаасүү борлууллатын мэдээ мэдээллийг цуглуулах, шинжлэх ажиллагааг хурдасгана Стратегийн давуу байдлыг олж авна.
  43. 43. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. йлдвэрлэлийн мэдээллийнҮ систем дүү  йлдвэрлэл, йл ажиллагааны функцийгҮ ү дэмжинэ. Бараа б тээгдх нийг йлдвэрлэх эсвэлү үү ү йлчилгээг бий болгох процессийг т л вл х,ү ө ө ө удирдаж хянахад чиглэсэн б х йлү ү ажиллагаануудыг агуулна.
  44. 44. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. йлдвэрлэлд компьютерҮ нэвтр лэхүү (CIM)
  45. 45. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CIM-ын зорилгууд Хялбаршуулах - Автоматжуулалт ба интеграчлалын амин чухал ндэс суурь болдог тул йлдвэрлэлийн процессууд,ү ү б тээгдх ний зохиомж, йлдвэрийн зохион байгуулалтыгү үү ү хялбаршуулна. Автоматжуулах – компьютер, машин болон роботуудыг нэвтр лэн йлдвэрлэлийн процесс ба бизнесийнүү ү функц дийг автоматжуулна.үү Нэгтгэх компьютерын с лжээ, функцианаль нэгж дийнү үү дундын бизнесийн программууд болон бусад мэдээллийн технологиудыг хэрэглэн б х йлдвэрлэлийн болон туслахү ү процессуудыг нэгтгэнэ.
  46. 46. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CIM систем дүү Computer-aided manufacturing (CAM) – йлдвэрлэлийн процессийг автоматжуулнаү Manufacturing execution systems (MES) – йлдвэрийн доод шатны йл ажиллагааныү ү г йцэтгэлийг хянахад зориулсан мэдээллийнү систем Process Control – ргэлжиж байгаа бодитү процессуудыг хянах Machine Control – машины йл ажиллагааг хянахү
  47. 47. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Х ний н цийн удирдлагаү өө Human Resource Management (HRM) Бизнесийн боловсон х чний хэрэгцээг хангахынү тулд т л вл лт хийхө ө ө Ажилчдыг х гж лэхө үү Боловсон х чний б х бодлого ба х т лб р дийгү ү ө ө ө үү хянахад зориулсан мэдээллийн систем дүү
  48. 48. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. HRM систем дүү
  49. 49. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. HRM ба Интернет Корпорацийн вэб сайтуудыг, ажилд авах арилжааны йлчилгээн дийг хэрэглэнү үү ажиллагсдыг ажилд авах Сонгож авсан Интернетийн newsgroup-т мессеж тавих Ажилд орох рг д л гс н х м стэй имэйлээрө ө ө ө ө ү үү харилцах
  50. 50. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. HRM ба корпорацийн интранетууд Нийтлэг HRM мэдээ мэдээллийг боловсруулна. HRM хэлтэст цаг тутмын йлчилгээ з лэхү ү үү боломж олгоно Чухал мэдээллийг компанын урьд нь хэрэглэдэг байсан сувгуудаас ил хурдан тарааж т гээнэ.үү ү Ажилчдаас мэдээллийг онлайнаар цуглуулна. Х ний н цийн хэлтсийн бага зэргийнү өө оролцоотойгоор х ний н цийн удирдлагынү өө ажил даалгавруудыг г йцэтгэх боломжийгү менежер д болон бусад ажилтнуудад олгоно.үү Сургалтын хэрэгслээр хангана.
  51. 51. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Ажиллагсдын р ртөө өө өө өө йлчлэхү (ESS) Интранетийн хэрэглээн д нь ажиллагсдад доорхүү боломжуудыг олгоно. Тэтгэмж, тэтгэлэг дийг харахүү Томилолтын ба зардлын тайлангуудыг оруулах Ажил эрхлэлт ба цалингийн мэдээллийг шалгах Хувийн мэдээллээ шинэчлэх Цаг хугацаа шаарддаг мэдээлл дийг оруулахүү
  52. 52. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Нягтлан бодох б ртгэлийнү мэдээллийн систем дүү Байгууллагын фондын урсгалыг б ртгэж, тайланү гаргана. Санх гийн тайлангууд гаргана.үү Ирээд йн н хц л байдлуудыг таамаглах боломжү ө ө олгоно Эдгээр нь хамгийн эртний, хамгийн рг нө ө хэрэглэгддэг мэдээллийн систем д юм.үү
  53. 53. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Нягтлан бодох б ртгэлийнү мэдээллийн систем дүү
  54. 54. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Нягтлан бодох б ртгэлийн голү мэдээллийн систем дүү Захиалга боловсруулах – йлчл лэгчдийнҮ үү захиалгуудыг цуглуулж боловсруулан н цийнөө хяналтын ба авлагын дансны мэдээллийг боловсруулж гарна. Н цийн хяналтөө –н цийн рчл лтийг тусгасанөө өө ө г гдл дийг боловсруулж тээвэрлэлт ба дахинө ө үү захиалгын мэдээллээр хангана. Авлагын данс – йлчл лэгчдээс авах авлагынҮ үү хэмжээг б ртгэж, йлчл лэгчийн тооцооныү ү үү хуудас, йлчл лэгчийн т л в байдлууд, зээлийнү үү ө ө удирдлагын сар б рийн тайлангуудыг гаргана.ү
  55. 55. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Нягтлан бодох б ртгэлийн голү мэдээллийн систем дүү  гл гийн дансӨ ө – Ирсэн т лб р тооцоо, т л хө ө ө ө гл гийг б ртгэж, нийл лэгчдэд т лб р хийх,ө ө ү үү ө ө бэлэн м нг ний удирдлагын тайлангуудыгө ө гаргана. Цалингийн цэс – Ажиллагсдын ажил ба н х нө ө олговрын г гдл дийг б ртгэж, цалингийнө ө үү ү тооцоо болон бусад цалин х лсний баримтө бичг д, тайлангуудыг гаргана.үү Ер нхий дэвтэрө – бусад нягтлан бодох б ртгэлийн систем дийн г гдл дийг нэгтгэж,ү үү ө ө үү санх гийн тогтмол т л в байдлууд,үү ө ө тайлангуудыг гаргана
  56. 56. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Санх гийн удирдлагынүү систем дүү Бизнесийн санх жилт баүү Байгууллагын санх гийн н ц дийн хуваарилалтүү өө үү ба хяналтанд чиглэсэн шийдвэр дийг гаргахадүү менежер д ба мэргэжлийн х м ст тусална.үү ү үү
  57. 57. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Санх гийн удирдлагынүү системийн жишээн дүү
  58. 58. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Case 3: Нийл лэлтийн гинжийн рүү ү д нг сайжруулахү Нийл лэлтийн гинж д ньүү үү Дотооддоо: йлдвэрлэх, агуулах, н цийн удирдлага,ү өө т л вл лт, тээвэрлэлт, ба ложистик зэрэгө ө ө Нийл лэгч ба т нш дтэй т ншлэхүү ү үү ү  йлчл лэгчдийн оролцооны хамаарлыг дээшл лэхҮ үү үү зэрэг систем дийн нэгдсэн шийдэлүү (kludge) юм Компаниуд нь энэхүү kludge-г орчин еийн програмү хангамжуудаар сольж байна. Хоёр гол т рлийн програмууд байдаг:ө Нийл лэлтийн гинжийг г йцэтгэхүү ү Нийл лэлтийн гинжийг т л вл хүү ө ө ө
  59. 59. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Бодит тохиолдлын жишээ 1. Нийл лэлтийн гинжийн удирдлага нь ердийнүү автоматжуулалт, б х оролцогчид ба хувьцааү эзэмшигчдийн с лжээг бий болгохоос илү үү ихийг агуулж байдаг. Ихэвчлэн эхний е шат ньү нийл лэлтийн гинжин доторх янз б рийн еүү ү ү шатуудыг хэрэгцээг тодорхойлохын тулд тэдгээр е шатуудыг оновчтой болгох явдал юм.ү
  60. 60. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Бодит тохиолдлын жишээ Нийл лэлтийн гинжийн т ншлэл дийг сайжруулах едүү ү үү ү урт удаан хугацааны нийл лэлтийн гинжийн т нш дүү ү үү цаашид тохиромжг й байж магадг й. Тиймээс байгууллагаү ү : нийл лэлтийн гинжийн т нштэйгээ удаан хугацаандүү ү тогтсон т ншлэлийг дахин ашиглах, ил оновчтойү үү процессийн р г ж дийг зориулах ууү ө өө үү , Эсвэл ил р г жтэй нийл лэлтийн гинжийн т лүү ү ө өө үү ө өө урт хугацааны т ншлэлээ таслах ууү гэдгийг шийдэх ёстой
  61. 61. Электрон бизнесийн систем дүү Бүлэг 7 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

  ×