Winst met de Wabo
Wat is de Wabo ?
Bob Huizenaar, InterConcept
Winst met de Wabo
De omgevingsvergunning
– Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– Besluit omgevingsrecht (Bor)
• ...
Winst met de Wabo
Wabo
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
(Bor)
Invoeringswet Wabo
Aanpassing 4...
Winst met de Wabo
Gevolgen Wabo
• Hoofdregel: B&W is bevoegd gezag;
• Het onderliggende wettelijk toetsingskader voor een
...
Winst met de Wabo
De omgevingsvergunning
Integratie van toestemmingen:
• Ca. 25 vergunningen/ontheffingen voor plaatsgebon...
Winst met de Wabo
Geïntegreerde toestemmingen in de Wabo
•Wro/voorbereidingsbesluit
•Sloopvergunning
•Wro/voorbereidingsbe...
Winst met de Wabo
Incidentele Integratie Wabo (aangehaakte wetgeving)
Wet milieubeheer:
– Art 8.41, lid 1:
Meldingactivite...
Winst met de Wabo
Autonome integratie
Art. 2.2, tweede lid Wabo:
Bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening ...
Winst met de Wabo
Nog niet onder de reikwijdte van de Wabo:
• Vergunningen met betrekking tot de directe lozingen;
• Vergu...
Winst met de Wabo
Bevoegd gezag
• Gemeente;
• B&W van de gemeente waar betrokken project in hoofdzaak
zal worden uitgevoer...
Winst met de Wabo
Eén vergunningsaanvraag (1)
• Enkelvoudige omgevingsvergunning (één activiteit)
• Meervoudige omgevingve...
Winst met de Wabo
Eén vergunningsaanvraag (2)
Meervoudig
•Bevoegd gezag B&W of GS
•Uitgebreide procedure
– termijn 26 weke...
Winst met de Wabo
Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning (1)
• Twee fasen:
– fase 1: aanvrager vermeldt uit welke activit...
Winst met de Wabo
Juridische consequenties
•Opknippen mogelijk > fysiek te scheiden
•Opknippen niet mogelijk > niet fysiek...
Winst met de Wabo
Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning (2)
• aanvrager bepaalt moment indiening;
• beschikking tweede f...
Winst met de Wabo
Invloed deregulering op Wabo
• Wijziging Wet Milieubeheer, 8.40 meldingen,
activiteiten AmvB en AmvB Lan...
Winst met de Wabo
Vergunningen
(preventieve beoordeling)
Algemene regels
(Controle en handhaving op naleving)
2003
2020
20...
Winst met de Wabo
Aanvraag omgevingsvergunning (na deregulering)
Meervoudig
•Bevoegd gezag B&W of GS
•Uitgebreide procedur...
Winst met de Wabo
(Vergunnings)procedures Wabo
• Zienswijze
• Beroep
• Hoger beroep
• Bezwaar
• Beroep
• Hoger beroep
Uitg...
Winst met de Wabo
Uitgebreide procedure
Wanneer is uitgebreide procedure van toepassing:
– gebruik van gronden of bouwwerk...
Winst met de Wabo
Reguliere procedure
Reguliere procedure in die gevallen waarvoor de
uitgebreide procedure niet geldt, zo...
Winst met de Wabo
Procedure gefaseerde aanvraag (1)
• Procedure gelijk aan procedure op de aanvraag om
een omgevingsvergun...
Winst met de Wabo
Procedure gefaseerde aanvraag (2)
1426
Fase 1 uitgebreid; fase 2
regulier
2614
Fase 1 regulier; fase 2
u...
Winst met de Wabo
Adviseurs
• Aangewezen in artikel 2.26 lid 1 Wabo, hoofdstuk 6 Bor,
provinciale of gemeente verordening
...
Winst met de Wabo
Verklaring van geen bedenkingen
Art. 2.27 Wabo
• Advisering in de vorm van een verklaring van geen beden...
Winst met de Wabo
Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (1)
• Hoofdregel: met ingang van de dag na bekendmaking;
• Ui...
Winst met de Wabo
Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (2)
– Na afloop termijn indienen beroepschrift indien:
• besl...
Winst met de Wabo
Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (3)
• Nog meer uitzonderingen hoofdregel indien sprake is
van...
Winst met de Wabo
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
• Overheid wil betrouwbare partner zijn
• Beslissen bin...
Winst met de Wabo
Wijzen van indienen aanvraag (1)
• Schriftelijk (art. 4.1 en 4.2 Bor):
– Particuliere aanvragers.
• Indi...
Winst met de Wabo
Wijze van indienen aanvraag (2)
Waar vindt men de indieningsvereisten:
• Hoofdstuk 1 t/m 8 Mor:
– Algeme...
Winst met de Wabo
Wijze van indienen aanvraag (3)
• Artikel 1.4 Mor:
– Vereisten aan digitale indiening van gegevens en
be...
Winst met de Wabo
Vergunningvrije activiteiten
Geregeld in Hoofdstuk 2 Bor:
• Vergunningsvrije bouwwerken (art. 2.3 en bij...
Winst met de Wabo
Vergunningsvrij bouwen
Bouwen en gebruik
• Art. 2 Bijlage II Bor
– Geen vergunning
nodig voor bouwen
– G...
Winst met de Wabo
Uitgangspunt is dat wat in achtererfgebied volgens bestemmingsplan
kan vergunningvrij te maken !
Bestaan...
Winst met de Wabo
Vergunningvrij per 1-7-2010 ?
Geen zicht op gebouwde omgeving (relatie BAG, WOZ)
Toename handhaving (ver...
Winst met de Wabo
Als bestemmingsplan dit toestaat
Mag het ook een doos van 5m hoog zijn
Art 3 lid1. Vergunningvrij bijbeh...
Winst met de Wabo
VRAGEN
VRAGEN ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SBR; Winst met de Wabo; d.d.14-4-2010; Workshop Wabo 1, Bob Huizenaar, Interconcept

1,111 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SBR; Winst met de Wabo; d.d.14-4-2010; Workshop Wabo 1, Bob Huizenaar, Interconcept

 1. 1. Winst met de Wabo Wat is de Wabo ? Bob Huizenaar, InterConcept
 2. 2. Winst met de Wabo De omgevingsvergunning – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – Besluit omgevingsrecht (Bor) • Uitwerkingsregels Wabo • Verruiming vergunningsvrij bouwen; – Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) • Indieningsvereisten – Invoeringswet Wabo
 3. 3. Winst met de Wabo Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit omgevingsrecht (Bor) Invoeringswet Wabo Aanpassing 45 wetten Ministeriele regeling (Mor) Bijlage 1 Bor Aanwijzing categorieën inrichtingen Bijlage 2 Bor Vergunningsvrij bouwen Bijlage 3 Bor Transponeringstabel
 4. 4. Winst met de Wabo Gevolgen Wabo • Hoofdregel: B&W is bevoegd gezag; • Het onderliggende wettelijk toetsingskader voor een project wordt niet door de Wabo gewijzigd. M.a.w. “de facto” blijven de weigeringsgronden hetzelfde; • Deelexpertise (bouwkundig, milieukundig, juridisch, handhaving) zal blijven; • Vergunningsprocedures wijzigen; • Rechtsbescherming wijzigt.
 5. 5. Winst met de Wabo De omgevingsvergunning Integratie van toestemmingen: • Ca. 25 vergunningen/ontheffingen voor plaatsgebonden activiteiten gaan volledig op in de omgevingsvergunning. Aanhaken van toestemmingen: • Ca. 10 vergunningen/ontheffingen voor activiteiten die niet per definitie plaatsgebonden zijn, maar in het onderhavige project wel plaatsgebonden zijn en die tevens samenlopen met andere Wabo-activiteiten worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning (zgn. incidentele integratie). • Dergelijke toestemmingen kunnen ook los voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 6. 6. Winst met de Wabo Geïntegreerde toestemmingen in de Wabo •Wro/voorbereidingsbesluit •Sloopvergunning •Wro/voorbereidingsbesluit •Binnenplanse ontheffing Wro •Projectbesluit Wro •Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan •Ontheffing BRO (kruimelgevallen) •Bouwvergunning •Ontheffing Bouwbesluit •Gebruiksvergunning •Sloopvergunning (Woningwet) •Ontheffing voorschrift bouwverordening •Milieuvergunning •Melding art. 8.19 Wm •Wm: oprichting, verandering inrichting of werking daarvan •Mijnbouwmilieuvergunning •Monumentenvergunning (Rijk, Provincie, Gemeente) •Sloopvergunning Monumenten •Sloopvergunning in beschermde stad- of dorpsgezichten •Waterwetvergunning (indirecte lozingen) •Gemeentelijke monumenten-vergunning •Aanlegvergunning •Uitwegvergunning •Vergunning alarminstallatie (geluid en licht aan de gevel) •Kapvergunning •Reclamevergunning •Opslagvergunning onroerende zaken •Via 2.2 lid 2 Wabo in verordeningen aangewezen toestemmingen (autonome integratie) •Aanlegvergunning (Artikelen 2.1 en 2.2 Wabo)
 7. 7. Winst met de Wabo Incidentele Integratie Wabo (aangehaakte wetgeving) Wet milieubeheer: – Art 8.41, lid 1: Meldingactiviteit m.b.t. niet- vergunningplichtige inrichtingen. (zgn. 8.40 – inrichtingen)* Besluit Brandveilig gebruik: – Gebruiksmelding* Let op: * : Meldingen gelijktijdig met aanvraag omgevingsvergunning indienen. Wet milieubeheer: –Art. 1.3, lid 1:. Ontheffing van regels pmv voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebied en Natuurbeschermingswet 1998: –Art. 16: Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied –Art. 19d . Vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Flora- en faunawet: –Art.. 75, lid 3: Ontheffing div. verplichtingen.
 8. 8. Winst met de Wabo Autonome integratie Art. 2.2, tweede lid Wabo: Bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening kan worden bepaald dat het in daarbij aangewezen categorieën gevallen verboden is projecten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten die behoren tot een daarbij aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, uit te voeren zonder omgevingsvergunning. Voorbeelden: • APV activiteiten zoals: – Aansluiting op riool – Plaatsen steiger op de openbare weg – Vergunning gebruik openbare ruimte – Horeca-exploitatievergunning
 9. 9. Winst met de Wabo Nog niet onder de reikwijdte van de Wabo: • Vergunningen met betrekking tot de directe lozingen; • Vergunningen voor bodemsanering; • Ontheffing van een keur; • Onttrekken van grondwater; • Ontheffing in het belang van de landsverdediging.
 10. 10. Winst met de Wabo Bevoegd gezag • Gemeente; • B&W van de gemeente waar betrokken project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd; • Primaat ligt derhalve bij de gemeente, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken; • Provincie; • GS indien project van provinciaal belang is; • Besluit omgevingsrecht; • Vnl. in gevallen waarin thans milieuvergunningen op provinciaal niveau wordt verleend (IPPC en BRZO- inrichtingen). • Rijk; • Besluit omgevingsrecht; • Vnl. in gevallen waarin thans o.g.v. het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer ook het geval is; • Defensie inrichtingen (VROM); • Mijnbouwwerken (EZ).
 11. 11. Winst met de Wabo Eén vergunningsaanvraag (1) • Enkelvoudige omgevingsvergunning (één activiteit) • Meervoudige omgevingvergunning (meerdere activiteiten) • Gefaseerde omgevingsvergunning (meerdere activiteiten) – Aanvrager kiest zelf welke activiteiten in welke fase (volledig) beoordeeld worden; • Deelvergunningen (één of meerdere activiteiten): – Afzonderlijke omgevingsvergunningen voor delen van het project – Aanvraag van de deelvergunning moet activiteit betreffen die fysiek te scheiden is van andere activiteiten die ook omgevingsvergunningplichtig zijn – Er moet een geïsoleerde beoordeling van activiteiten kunnen plaatsvinden (artikel 2.7 Wabo)
 12. 12. Winst met de Wabo Eén vergunningsaanvraag (2) Meervoudig •Bevoegd gezag B&W of GS •Uitgebreide procedure – termijn 26 weken •Geen fatale termijn •Meerdere activiteiten = meerdere wettelijke toetsingskader (Ww, Wm, Verordening) Ca. 3% van de aanvragen •Bevoegd gezag B&W •Reguliere procedure – termijn 8 weken) •Lex silencio positivo •Meerdere activiteiten = meerdere wettelijke toestingskaders (Ww, Wro, Verordening) Ca. 7% van de aanvragen Enkelvoudig •Bevoegd gezag B&W of GS •Uitgebreide procedure – termijn 26 weken •Geen fatale termijn •Eén activiteit = één wettelijk toetsingskader (Wm) Ca. 20% van de aanvragen •Bevoegd gezag B&W •Reguliere procedure – termijn 8 weken •Lex silencio positivo •Eén activiteit = één wettelijk toetsingskader (Ww) Ca. 70% van de aanvragen ComplexEénvoudig
 13. 13. Winst met de Wabo Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning (1) • Twee fasen: – fase 1: aanvrager vermeldt uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan, maar bepaalt zelf welke activiteiten in de eerste fase beoordeeld worden • volledige toetsing, niet uitsluitend op plaatsgebonden aspecten – fase 2: betreft overige activiteiten die project vormen • Beslissing in beide fasen door bestuursorgaan dat bevoegd is op een aanvraag om omgevingsvergunning te beslissen
 14. 14. Winst met de Wabo Juridische consequenties •Opknippen mogelijk > fysiek te scheiden •Opknippen niet mogelijk > niet fysiek te scheiden. •Faseren blijft mogelijk •Afstemmingsverplichting: Om strijdigheid in voorschriften te voorkomen. Wie ? De jurist ?
 15. 15. Winst met de Wabo Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning (2) • aanvrager bepaalt moment indiening; • beschikking tweede fase wordt niet eerder gegeven dan de beschikking eerste fase; (Art. 2.5 lid 4 Wabo) • als beslistermijn tweede fase daardoor wordt overschreden, gelijktijdig beschikken: – aangemerkt als één besluit voor bezwaar en beroep
 16. 16. Winst met de Wabo Invloed deregulering op Wabo • Wijziging Wet Milieubeheer, 8.40 meldingen, activiteiten AmvB en AmvB Landbouw. • Gebruiksbesluit ipv Gebruiksvergunning. • Enorme verruiming vergunningsvrije bouwen. • Project overbodige regels (bijv kapverordening omkeren). • Afschaffen of omzetten autonome vergunningen. • Welstandsvrije gebieden.
 17. 17. Winst met de Wabo Vergunningen (preventieve beoordeling) Algemene regels (Controle en handhaving op naleving) 2003 2020 2010
 18. 18. Winst met de Wabo Aanvraag omgevingsvergunning (na deregulering) Meervoudig •Bevoegd gezag B&W of GS •Uitgebreide procedure – termijn 26 weken •Geen fatale termijn •Meerdere activiteiten = meerdere wettelijke toetsingskader (Ww, Wm, Verordening) Ca. 10% van de aanvragen •Bevoegd gezag B&W •Reguliere procedure – termijn 8 weken) •Lex silencio positivo •Meerdere activiteiten = meerdere wettelijke toestingskaders (Ww, Wro, Verordening) Ca. 20% van de aanvragen Enkelvoudig •Bevoegd gezag B&W of GS •Uitgebreide procedure – termijn 26 weken •Geen fatale termijn •Eén activiteit = één wettelijk toetsingskader (Wm) Ca. 15% van de aanvragen •Bevoegd gezag B&W •Reguliere procedure – termijn 8 weken •Lex silencio positivo •Eén activiteit = één wettelijk toetsingskader (Ww) Ca. 55% van de aanvragen ComplexEénvoudig
 19. 19. Winst met de Wabo (Vergunnings)procedures Wabo • Zienswijze • Beroep • Hoger beroep • Bezwaar • Beroep • Hoger beroep Uitgebreide procedure • Uitzondering • Afdeling 3.4 van de Awb • Complexe projecten • Behandelingstermijn 26 weken • 6 weken verdaging mogelijk • Publicatie ter visielegging • Geen fatale termijn Reguliere procedure • Hoofdregel • Gebonden karakter • Behandelingstermijn 8 weken • 6 weken verdaging mogelijk • Ontvangstbevestiging • Publicaties ontvangst aanvraag en verdaging • Fatale termijn
 20. 20. Winst met de Wabo Uitgebreide procedure Wanneer is uitgebreide procedure van toepassing: – gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of beheersverordening waarbij slechts vergunning verleend met projectbesluit of tijdelijke ontheffing – gebruik in het kader van brandveiligheid (geregeld in Bor) – oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (vergunningplichtige milieuactiviteit) – slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd monument – gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen is vereist – indien aangewezen in het Besluit omgevingsrecht, omdat het belangrijke gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving of belangen van derden
 21. 21. Winst met de Wabo Reguliere procedure Reguliere procedure in die gevallen waarvoor de uitgebreide procedure niet geldt, zoals: – Bouwen van een bouwwerk – Sloopactiviteiten – Vellen van houtopstanden (kappen) – Aanbrengen van reclame NB. Indien een project bestaat uit meerdere activiteiten waarvan minimaal één activiteit valt onder de uitgebreide procedure, dan geldt ook voor de overige activiteiten de uitgebreide procedure.
 22. 22. Winst met de Wabo Procedure gefaseerde aanvraag (1) • Procedure gelijk aan procedure op de aanvraag om een omgevingsvergunning • Beide fasen doorlopen zelfde voorbereidingsprocedure • Fase 1 en 2 vormen gezamenlijk dé omgevingsvergunning
 23. 23. Winst met de Wabo Procedure gefaseerde aanvraag (2) 1426 Fase 1 uitgebreid; fase 2 regulier 2614 Fase 1 regulier; fase 2 uitgebreid 88Twee fasen regulier tweede faseeerste faseArtikel 2.5, lid 3 Wabo nvt26Uitgebreide procedure nvt8Reguliere procedure termijn in wekentermijn in wekenProcedure
 24. 24. Winst met de Wabo Adviseurs • Aangewezen in artikel 2.26 lid 1 Wabo, hoofdstuk 6 Bor, provinciale of gemeente verordening • Gemotiveerd afwijken van tijdig ingebrachte adviezen mogelijk (3:50 Awb) – uitzondering : • advies van de waterkwaliteitsbeheerder inzake indirecte lozingen moet worden opgevolgd • Adviseur kan worden verzocht te adviseren over de bij het besluit te betrekken gegevens en aan de vergunning te verbinden voorschriften; – Voorwaarden: • activiteiten vinden plaats op grondgebied adviseur • adviserende bestuursorgaan moet over een specifieke deskundigheid beschikken
 25. 25. Winst met de Wabo Verklaring van geen bedenkingen Art. 2.27 Wabo • Advisering in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen • Geen mogelijkheid tot afwijken • Omgevingsvergunning verlenen of weigeren met inachtneming van de verklaring van geen bedenkingen • De in de verklaring opgenomen voorschriften moeten worden opgenomen in de omgevingsvergunning • Geen afzonderlijk beroep door derdebelanghebbenden mogelijk tegen verklaring van geen bedenkingen (vvgb); Uitzondering: bevoegd gezag kan wél beroep vvgb instellen • Verklaring is vereist indien: – bepaald bij specifieke wet (vb. Natuurbeschermingswet); – Besluit omgevingsrecht (artikel 6.6 e.v. Bor);
 26. 26. Winst met de Wabo Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (1) • Hoofdregel: met ingang van de dag na bekendmaking; • Uitzonderingen: – Na afloop termijn indienen bezwaarschrift indien: • het een omgevingsvergunning betreft met betrekking tot – aanlegvergunningplichtige activiteiten; – het slopen van een bouwwerk o.g.v. bestemmingsplan e.d. ; – het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht; – het slopen van een bouwwerk o.g.v. bouwverordening; – werkzaamheden aan provinciaal of gemeentelijk monument; – het kappen van bomen;
 27. 27. Winst met de Wabo Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (2) – Na afloop termijn indienen beroepschrift indien: • besluit voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (uitgebreide procedure); – Bij verzoek om voorlopige voorziening, nadat op het verzoek is beslist; – Voor bij Amvb of verordening aangewezen activiteiten (2.1 lid 1 onder i en 2.2 lid 2 Wabo) kan worden bepaald dat de uitzonderingen op directe inwerkingtreding van toepassing zijn; – Werking vergunning van rechtswege opgeschort tot na afloop termijn indienen bezwaarschrift of, als bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist.
 28. 28. Winst met de Wabo Inwerkingtreding beschikkingen o.g.v. Wabo (3) • Nog meer uitzonderingen hoofdregel indien sprake is van: – Archeologisch monument – Kernenergiewet – Wet bodembescherming – Vereiste spoed (vb. calamiteit).
 29. 29. Winst met de Wabo Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen • Overheid wil betrouwbare partner zijn • Beslissen binnen wettelijke of redelijke termijn! • Dwangsom – Aan welke voorwaarden moet worden voldaan: • De gemeente heeft niet tijdig beslist • De aanvrager heeft de gemeente hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld • Er komt binnen 14 dagen na ingebreke stelling nog geen beslissing De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260).
 30. 30. Winst met de Wabo Wijzen van indienen aanvraag (1) • Schriftelijk (art. 4.1 en 4.2 Bor): – Particuliere aanvragers. • Indienen aanvraag maximaal in viervoud ! • Maar bij meer dan 2 adviseurs meer dan in viervoud mogelijk NB. Tot 1-1-2012 kunnen bedrijven ook schriftelijk aanvragen • Elektronisch (art. 4.3 Bor): – Rechtspersoon of natuurlijk persoon met een bedrijf of zelfstandig beroep uitsluitend elektronisch; – Particuliere aanvragers. • Indien aanvraag(formulier) digitaal wordt gedaan, moeten alle andere gegevens en bescheiden ook digitaal worden aangeleverd.
 31. 31. Winst met de Wabo Wijze van indienen aanvraag (2) Waar vindt men de indieningsvereisten: • Hoofdstuk 1 t/m 8 Mor: – Algemene indieningsvereisten – Indieningsvereisten per (deel)activiteit: • bouwen; • uitvoeren van een werk; • gebruik van gronden en objecten; • enz.; • activiteiten aangehaakte wetgeving!!!!! • In verordeningen (bij autonome integratie) NB. Eénmaal verstrekte gegevens mogen niet nogmaals worden gevraagd (art. 4.4., lid 2 Bor)
 32. 32. Winst met de Wabo Wijze van indienen aanvraag (3) • Artikel 1.4 Mor: – Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden: • Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende bestandsformaten: – Foto’s: PNG en JPG – Scans: TIFF – Officedocumenten: PDF/A-1a en PDF – Tekeningen: PDF/X en/of SVG 1.1 – Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, mogen deze uitsluitend als «read-only» (alleen lezen) zijn gekenmerkt.
 33. 33. Winst met de Wabo Vergunningvrije activiteiten Geregeld in Hoofdstuk 2 Bor: • Vergunningsvrije bouwwerken (art. 2.3 en bijlage II Bor) • Kleine verandering binnen inrichting (art. 2.4 lid 1 Bor) • Inrichtingen onder Activiteitenbesluit (art. 2.4 lid 2 Bor) • Slopen bepaalde bouwwerken (art. 2.6 Bor)
 34. 34. Winst met de Wabo Vergunningsvrij bouwen Bouwen en gebruik • Art. 2 Bijlage II Bor – Geen vergunning nodig voor bouwen – Geen toets aan bestemmingsplan – Strijdigheid met de bouwvoorschriften van bestemmingsplan toegestaan Bouwen • Art. 3 Bijlage II Bor – Geen vergunning nodig voor bouwen – Bij strijd met bestemmingsplan: vergunning voor “ontheffing RO”
 35. 35. Winst met de Wabo Uitgangspunt is dat wat in achtererfgebied volgens bestemmingsplan kan vergunningvrij te maken ! Bestaande niet-wederrechtelijke gebruik mag wijzigen Voor activiteit volgens art. 3 alleen planologische ontheffing en geen omgevingsvergunning voor bouwen Activiteiten volgens art. 2 mogen in strijd met bestemmingsplan zijn Toepassing vergunningvrij ook tijdens de nieuwbouw Vergunningvrij geldt voor alle gebruiksfuncties Geen welstand betekent meer vergunningvrij bouwen
 36. 36. Winst met de Wabo Vergunningvrij per 1-7-2010 ? Geen zicht op gebouwde omgeving (relatie BAG, WOZ) Toename handhaving (vergunningsvrij is niet regelvrij bouwen)Risico gemeente Door buren Civielrechtelijk gedaagd worden Bij afwijking regels (toch vergunningsplichtig) juridische procedure Risico klant Afname bestuursrechtelijke procedures Afname preventieve capaciteit vergunningverlenerWinst gemeente Direct starten met bouwen (geen tijdsverlies door vergunningprocedure) Hoeft niet aan te vragen (kostenreductie, afname regeldruk)Winst klant Zowel woningen als (de meeste*) overige gebruiksfuncties 70% van alle huidige licht vergunningsplichtige bouw 15% van alle regulier vergunningsplichtige bouw Waarop van toepassing Bijlage 2 BOR (WABO)Grondslag
 37. 37. Winst met de Wabo Als bestemmingsplan dit toestaat Mag het ook een doos van 5m hoog zijn Art 3 lid1. Vergunningvrij bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied Een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied, mits niet hoger dan 5m
 38. 38. Winst met de Wabo VRAGEN VRAGEN ?

×