Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng Giá - Catalog Thiết Bị Điện Legand 2018 - 2019 - 2020

151 views

Published on

Bảng giá Aptomat Legrand 2018, Bảng giá thiết bị điện Legrand 2018.
Catalogue Legrand và Báo giá Thiết bị điện Lagrand, Bảng giá Aptomat Legrand, Bảng giá Legrand 04-2018, báo giá thiết bị điện legrand 2018 - 2019. catalogue công tắc ổ cắm legrand,


Đơn giá (VNĐ). Aptomat bảo vệ quá dòng điện 1 pha 1 cực ( hay còn gọi MCB 1 cực) dòng cắt 4,5kA. Aptomat 1 Pha 1 cực RX3 6A. 67,000. Aptomat 1 Pha 1 cực RX3 10A. 67,000. Aptomat 1 Pha 1 cực RX3 16A. 67,000. Aptomat 1 Pha 1 cực RX3 20A. 69,000. Aptomat 1 Pha 1 cực RX3 25A.

thiết bị điện legrand, bảng giá thiết bị điện legrand, bang gia thiet bi dien legrand, bảng giá công tắc ổ cắm legrand, bang gia cong tac o cam legrand. bảng giá công tắc ổ cắm 2018 lagrand.

Bảng giá công tắc ổ cắm Arteor Legrand · Bảng giá công tắc ổ cắm Axolute Bticino · Bảng giá công tắc ổ cắm Mallia Legrand · Bảng giá công tắc ổ cắm Rivia Legrand · Bảng Giá ổ cắm âm sàn Legrand · Bảng giá motor cổng tự động king gates · Bảng giá price list legrand năm 2018 · Bảng giá tổng hợp thiết bị điện legrand 2018.

 Anh chị có nhu cầu về sản phẩm Thiết Bị Điện Lagrand xin hãy qua showroom của chúng tôi tại :
122 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
138 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
 Để được trực tiếp tư vấn , hỗ trợ hoặc liên lạc qua số điện thoại :
☎☎ 0932 835 789
☎☎ 094 288 3579
☎☎ 0965 887 998
☎☎ 0901 733 536
☎☎ 090 2284 383
http://ocamcongtac.com/o-cam-cong-tac-legrand.htm

Published in: Sales

Bảng Giá - Catalog Thiết Bị Điện Legand 2018 - 2019 - 2020

 1. 1. BÁO GIÁ (MCB) STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG SL ĐVT MCB RX3 1 MCB 1P - 4.5kA RX3 MCB 1P C6 4500A 419661 1 Cái 95,220 RX3 MCB 1P C10 4500A 419662 1 Cái 95,220 RX3 MCB 1P C16 4500A 419664 1 Cái 95,220 RX3 MCB 1P C20 4500A 419665 1 Cái 97,130 RX3 MCB 1P C25 4500A 419666 1 Cái 97,130 RX3 MCB 1P C32 4500A 419667 1 Cái 97,130 RX3 MCB 1P C40 4500A 419668 1 Cái 114,260 RX3 MCB 1P C50 4500A 419669 1 Cái 170,860 RX3 MCB 1P C63 4500A 419670 1 Cái 170,860 2 MCB 2P - 4.5kA RX3 MCB 2P C6 4500A 419694 1 Cái 242,410 RX3 MCB 2P C10 4500A 419695 1 Cái 242,410 RX3 MCB 2P C16 4500A 419697 1 Cái 242,410 RX3 MCB 2P C20 4500A 419698 1 Cái 254,650 RX3 MCB 2P C25 4500A 419699 1 Cái 266,900 RX3 MCB 2P C32 4500A 419700 1 Cái 286,220 RX3 MCB 2P C40 4500A 419701 1 Cái 286,220 RX3 MCB 2P C50 4500A 419702 1 Cái 462,780 RX3 MCB 2P C63 4500A 419703 1 Cái 462,780 3 MCB 3P - 4.5kA RX3 MCB 3P C6 4500A 419705 1 Cái 387,970 RX3 MCB 3P C10 4500A 419706 1 Cái 387,970 RX3 MCB 3P C16 4500A 419708 1 Cái 387,970 RX3 MCB 3P C20 4500A 419709 1 Cái 406,190 RX3 MCB 3P C25 4500A 419710 1 Cái 424,420 RX3 MCB 3P C32 4500A 419711 1 Cái 457,340 RX3 MCB 3P C40 4500A 419712 1 Cái 457,340 RX3 MCB 3P C50 4500A 419713 1 Cái 685,330 RX3 MCB 3P C63 4500A 419714 1 Cái 685,330 4 MCB 4P - 4.5kA RX3 MCB 4P C6 4500A 419738 1 Cái 696,220 RX3 MCB 4P C10 4500A 419739 1 Cái 696,220 RX3 MCB 4P C16 4500A 419741 1 Cái 696,220 RX3 MCB 4P C20 4500A 419742 1 Cái 722,880 Đ N GIÁƠ (VNĐ)
 2. 2. RX3 MCB 4P C25 4500A 419743 1 Cái 741,100 RX3 MCB 4P C32 4500A 419744 1 Cái 755,800 RX3 MCB 4P C40 4500A 419745 1 Cái 774,840 RX3 MCB 4P C50 4500A 419746 1 Cái 942,970 RX3 MCB 4P C63 4500A 419747 1 Cái 1,064,600 5 MCB 1P - 6kA RX3 MCB 1P C6 6000A 419837 1 Cái 113,720 RX3 MCB 1P C10 6000A 419838 1 Cái 114,810 RX3 MCB 1P C16 6000A 419840 1 Cái 116,980 RX3 MCB 1P C20 6000A 419841 1 Cái 118,890 RX3 MCB 1P C25 6000A 419842 1 Cái 119,980 RX3 MCB 1P C32 6000A 419843 1 Cái 120,800 RX3 MCB 1P C40 6000A 419844 1 Cái 124,340 RX3 MCB 1P C50 6000A 419845 1 Cái 174,120 RX3 MCB 1P C63 6000A 419846 1 Cái 174,120 6 MCB 2P - 6kA RX3 MCB 2P C6 6000A 419870 1 Cái 263,630 RX3 MCB 2P C10 6000A 419871 1 Cái 263,630 RX3 MCB 2P C16 6000A 419873 1 Cái 263,630 RX3 MCB 2P C20 6000A 419874 1 Cái 276,690 RX3 MCB 2P C25 6000A 419875 1 Cái 290,020 RX3 MCB 2P C32 6000A 419876 1 Cái 311,240 RX3 MCB 2P C40 6000A 419877 1 Cái 311,240 RX3 MCB 2P C50 6000A 419878 1 Cái 503,320 RX3 MCB 2P C63 6000A 419879 1 Cái 503,320 7 MCB 3P - 6kA RX3 MCB 3P C6 6000A 419881 1 Cái 421,700 RX3 MCB 3P C10 6000A 419882 1 Cái 421,700 RX3 MCB 3P C16 6000A 419884 1 Cái 421,700 RX3 MCB 3P C20 6000A 419885 1 Cái 441,560 RX3 MCB 3P C25 6000A 419886 1 Cái 461,420 RX3 MCB 3P C32 6000A 419887 1 Cái 497,340 RX3 MCB 3P C40 6000A 419888 1 Cái 497,340 RX3 MCB 3P C50 6000A 419889 1 Cái 744,920 RX3 MCB 3P C63 6000A 419890 1 Cái 744,920 8 MCB 4P - 6kA RX3 MCB 4P C6 6000A 419914 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C10 6000A 419915 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C16 6000A 419917 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C20 6000A 419918 1 Cái Err:504
 3. 3. RX3 MCB 4P C25 6000A 419919 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C32 6000A 419920 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C40 6000A 419921 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C50 6000A 419922 1 Cái Err:504 RX3 MCB 4P C63 6000A 419923 1 Cái Err:504 MCB DX3 9 MCB 1P - 6kA DX3 1P C1 6000A 407662 1 Cái Err:504 DX3 1P C2 6000A 407663 1 Cái Err:504 DX3 1P C3 6000A 407664 1 Cái Err:504 DX3 1P C6 6000A 407666 1 Cái Err:504 DX3 1P C10 6000A 407668 1 Cái Err:504 DX3 1P C16 6000A 407670 1 Cái Err:504 DX3 1P C20 6000A 407671 1 Cái Err:504 DX3 1P C25 6000A 407672 1 Cái Err:504 DX3 1P C32 6000A 407673 1 Cái Err:504 DX3 1P C40 6000A 407674 1 Cái Err:504 DX3 1P C50 6000A 407675 1 Cái Err:504 DX3 1P C63 6000A 407676 1 Cái Err:504 10 MCB 2P - 6kA DX3 2P C1 6000A 407792 1 Cái Err:504 DX3 2P C2 6000A 407793 1 Cái Err:504 DX3 2P C3 6000A 407794 1 Cái Err:504 DX3 2P C6 6000A 407796 1 Cái Err:504 DX3 2P C10 6000A 407798 1 Cái Err:504 DX3 2P C16 6000A 407800 1 Cái Err:504 DX3 2P C20 6000A 407801 1 Cái Err:504 DX3 2P C25 6000A 407802 1 Cái Err:504 DX3 2P C32 6000A 407803 1 Cái Err:504 DX3 2P C40 6000A 407804 1 Cái Err:504 DX3 2P C50 6000A 407805 1 Cái Err:504 DX3 2P C63 6000A 407806 1 Cái Err:504 11 MCB 3P - 6kA DX3 3P C1 6000A 407851 1 Cái Err:504 DX3 3P C2 6000A 407852 1 Cái Err:504 DX3 3P C3 6000A 407853 1 Cái Err:504 DX3 3P C6 6000A 407855 1 Cái Err:504 DX3 3P C10 6000A 407857 1 Cái Err:504 DX3 3P C16 6000A 407859 1 Cái Err:504 DX3 3P C20 6000A 407860 1 Cái Err:504
 4. 4. DX3 3P C25 6000A 407861 1 Cái Err:504 DX3 3P C32 6000A 407862 1 Cái Err:504 DX3 3P C40 6000A 407863 1 Cái Err:504 DX3 3P C50 6000A 407864 1 Cái Err:504 DX3 3P C63 6000A 407865 1 Cái Err:504 12 MCB 4P - 6kA DX3 4P C1 6000A 407920 1 Cái Err:504 DX3 4P C2 6000A 407921 1 Cái Err:504 DX3 4P C3 6000A 407922 1 Cái Err:504 DX3 4P C6 6000A 407924 1 Cái Err:504 DX3 4P C10 6000A 407926 1 Cái Err:504 DX3 4P C16 6000A 407928 1 Cái Err:504 DX3 4P C20 6000A 407929 1 Cái Err:504 DX3 4P C25 6000A 407930 1 Cái Err:504 DX3 4P C32 6000A 407931 1 Cái Err:504 DX3 4P C40 6000A 407932 1 Cái Err:504 DX3 4P C50 6000A 407933 1 Cái Err:504 DX3 4P C63 6000A 407934 1 Cái Err:504 13 MCB 1P - 10kA DX3 1P C1 10000A 409107 1 Cái Err:504 DX3 1P C2 10000A 409108 1 Cái Err:504 DX3 1P C3 10000A 409109 1 Cái Err:504 DX3 1P C6 10000A 409111 1 Cái Err:504 DX3 1P C10 10000A 409112 1 Cái Err:504 DX3 1P C13 10000A 409113 1 Cái Err:504 DX3 1P C16 10000A 409114 1 Cái Err:504 DX3 1P C20 10000A 409115 1 Cái Err:504 DX3 1P C25 10000A 409116 1 Cái Err:504 DX3 1P C32 10000A 409117 1 Cái Err:504 DX3 1P C40 10000A 409118 1 Cái Err:504 DX3 1P C50 10000A 409119 1 Cái Err:504 DX3 1P C63 10000A 409120 1 Cái Err:504 DX3 1P C80 10000A 408599 1 Cái Err:504 DX3 1P C100 10000A 408600 1 Cái Err:504 DX3 1P C125 10000A 408601 1 Cái Err:504 14 MCB 2P - 10kA DX3 2P C1 10000A 409195 1 Cái Err:504 DX3 2P C2 10000A 409196 1 Cái Err:504 DX3 2P C3 10000A 409197 1 Cái Err:504 DX3 2P C6 10000A 409199 1 Cái Err:504
 5. 5. DX3 2P C10 10000A 409200 1 Cái Err:504 DX3 2P C13 10000A 409201 1 Cái Err:504 DX3 2P C16 10000A 409202 1 Cái Err:504 DX3 2P C20 10000A 409203 1 Cái Err:504 DX3 2P C25 10000A 409204 1 Cái Err:504 DX3 2P C32 10000A 409205 1 Cái Err:504 DX3 2P C40 10000A 409206 1 Cái Err:504 DX3 2P C50 10000A 409207 1 Cái Err:504 DX3 2P C63 10000A 409208 1 Cái Err:504 DX3 2P C80 10000A 408640 1 Cái Err:504 DX3 2P C100 10000A 408641 1 Cái Err:504 DX3 2P C125 10000A 408642 1 Cái Err:504 15 MCB 3P - 10kA DX3 3P C1 10000A 409247 1 Cái Err:504 DX3 3P C2 10000A 409248 1 Cái Err:504 DX3 3P C3 10000A 409249 1 Cái Err:504 DX3 3P C6 10000A 409251 1 Cái Err:504 DX3 3P C10 10000A 409252 1 Cái Err:504 DX3 3P C13 10000A 409253 1 Cái Err:504 DX3 3P C16 10000A 409254 1 Cái Err:504 DX3 3P C20 10000A 409255 1 Cái Err:504 DX3 3P C25 10000A 409256 1 Cái Err:504 DX3 3P C32 10000A 409257 1 Cái Err:504 DX3 3P C40 10000A 409258 1 Cái Err:504 DX3 3P C50 10000A 409259 1 Cái Err:504 DX3 3P C63 10000A 409260 1 Cái Err:504 DX3 3P C80 10000A 408662 1 Cái Err:504 DX3 3P C100 10000A 408663 1 Cái Err:504 16 MCB 3P - 10kA DX3 4P C1 10000A 409329 1 Cái Err:504 DX3 4P C2 10000A 409330 1 Cái Err:504 DX3 4P C3 10000A 409331 1 Cái Err:504 DX3 4P C6 10000A 409333 1 Cái Err:504 DX3 4P C10 10000A 409334 1 Cái Err:504 DX3 4P C13 10000A 409335 1 Cái Err:504 DX3 4P C16 10000A 409336 1 Cái Err:504 DX3 4P C20 10000A 409337 1 Cái Err:504 DX3 4P C25 10000A 409338 1 Cái Err:504 DX3 4P C32 10000A 409339 1 Cái Err:504 DX3 4P C40 10000A 409340 1 Cái Err:504
 6. 6. DX3 4P C50 10000A 409341 1 Cái Err:504 DX3 4P C63 10000A 409342 1 Cái Err:504 DX3 4P C80 10000A 408703 1 Cái Err:504 DX3 4P C100 10000A 408704 1 Cái Err:504 DX3 4P C125 10000A 408705 1 Cái Err:504 RCCB - RX3 17 RCCB 2P 230V RX3 RCCB 2P 25A 30mA 402024 1 Cái 868,300 RX3 RCCB 2P 40A 30mA 402025 1 Cái 912,400 RX3 RCCB 2P 63A 30mA 402026 1 Cái 1,173,800 RX3 RCCB 2P 80A 30mA 402027 1 Cái 1,182,350 RX3 RCCB 2P 25A 100mA 402028 1 Cái 949,300 RX3 RCCB 2P 40A 100mA 402029 1 Cái 912,400 RX3 RCCB 2P 63A 100mA 402030 1 Cái 1,159,500 RX3 RCCB 2P 25A 300mA 402032 1 Cái 721,440 RX3 RCCB 2P 40A 300mA 402033 1 Cái 746,800 RX3 RCCB 2P 63A 300mA 402034 1 Cái 828,840 18 RCCB 4P 230V RX3 RCCB 4P 25A 30mA 402062 1 Cái 1,188,000 RX3 RCCB 4P 40A 30mA 402063 1 Cái 1,300,000 RX3 RCCB 4P 63A 30mA 402064 1 Cái 1,414,000 RX3 RCCB 4P 25A 100mA 402066 1 Cái 895,350 RX3 RCCB 4P 40A 100mA 402067 1 Cái 977,790 RX3 RCCB 4P 63A 100mA 402068 1 Cái 1,063,780 RX3 RCCB 4P 25A 300mA 402070 1 Cái 895,350 RX3 RCCB 4P 40A 300mA 402071 1 Cái 977,790 RX3 RCCB 4P 63A 300mA 402072 1 Cái 1,063,780 RCCB - DX3 19 RCCB 2P 230V DX3 RCCB 2P 16A 10mA 411500 1 Cái 985,920 DX3 RCCB 2P 25A 30mA 411504 1 Cái 1,015,500 DX3 RCCB 2P 40A 30mA 411505 1 Cái 1,045,960 DX3 RCCB 2P 63A 30mA 411506 1 Cái 1,077,340 DX3 RCCB 2P 80A 30mA 411507 1 Cái 1,109,660 DX3 RCCB 2P 100A 30mA 411508 1 Cái 1,142,950 DX3 RCCB 2P 25A 100mA 411514 1 Cái 1,177,240 DX3 RCCB 2P 40A 100mA 411515 1 Cái 1,212,560 DX3 RCCB 2P 63A 100mA 411516 1 Cái 885,760 DX3 RCCB 2P 80A 100mA 411517 1 Cái 885,760
 7. 7. DX3 RCCB 2P 25A 300mA 411524 1 Cái 1,177,240 DX3 RCCB 2P 40A 300mA 411525 1 Cái 1,212,560 DX3 RCCB 2P 63A 300mA 411526 1 Cái 885,760 DX3 RCCB 2P 80A 300mA 411527 1 Cái 930,050 DX3 RCCB 2P 100A 300mA 411528 1 Cái 1,069,560 20 RCCB 4P 230V DX3 RCCB 4P 25A 30mA 411702 1 Cái 1,224,990 DX3 RCCB 4P 40A 30mA 411703 1 Cái 1,335,040 DX3 RCCB 4P 63A 30mA 411704 1 Cái 1,335,040 DX3 RCCB 4P 80A 30mA 411705 1 Cái 1,335,040 DX3 RCCB 4P 25A 100mA 411712 1 Cái 1,295,660 DX3 RCCB 4P 40A 100mA 411713 1 Cái 1,295,660 DX3 RCCB 4P 63A 100mA 711414 1 Cái #N/A DX3 RCCB 4P 80A 100mA 411715 1 Cái 1,378,110 DX3 RCCB 4P 25A 300mA 411722 1 Cái 1,304,910 DX3 RCCB 4P 40A 300mA 411723 1 Cái 1,335,050 DX3 RCCB 4P 63A 300mA 411724 1 Cái 1,335,050 DX3 RCCB 4P 80A 300mA 411725 1 Cái 1,335,050 DX3 RCCB 4P 25A 500mA 411732 1 Cái 2,306,960 DX3 RCCB 4P 40A 500mA 411733 1 Cái 2,768,350 DX3 RCCB 4P 63A 500mA 711734 1 Cái #N/A DX3 RCCB 4P 80A 500mA 411735 1 Cái 3,986,430 RCBO - DX3 21 RCBO 1P 230V DX3 RCBO 1P 10A 30mA 606410 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P 16A 30mA 606411 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P 20A 30mA 606412 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P 25A 30mA 606413 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P 32A 30mA 606414 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P 45A 30mA 606415 1 Cái #N/A 22 RCBO 1P+N 230V DX3 RCBO 1P+N 16A 10mA 410993 1 Cái #N/A DX3 RCBO 1P+N 3A 30mA 410997 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 6A 30mA 410999 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 10A 30mA 411000 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 16A 30mA 411002 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 20A 30mA 411003 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 25A 30mA 411004 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 32A 30mA 411005 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 40A 30mA 411006 1 Cái Err:504
 8. 8. DX3 RCBO 1P+N 6A 300mA 411021 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 10A 300mA 411022 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 16A 300mA 411024 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 20A 300mA 411025 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 25A 300mA 411026 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 32A 300mA 411027 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 1P+N 40A 300mA 411028 1 Cái Err:504 23 RCBO 2P 230V DX3 RCBO 2P 10A 10mA 411149 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 16A 10mA 411150 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 20A 10mA 411151 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 10A 30mA 411157 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 16A 30mA 411158 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 20A 30mA 411159 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 25A 30mA 411160 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 32A 30mA 411161 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 40A 30mA 411162 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 50A 30mA 411163 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 63A 30mA 411164 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 10A 300mA 411171 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 16A 300mA 411172 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 20A 300mA 411173 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 25A 300mA 411174 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 32A 300mA 411175 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 40A 300mA 411176 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 50A 300mA 411177 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 2P 63A 300mA 411178 1 Cái Err:504 24 RCBO 4P 230V DX3 RCBO 4P 10A 30mA 411185 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 16A 30mA 411186 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 20A 30mA 411187 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 25A 30mA 411188 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 32A 30mA 411189 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 40A 30mA 411190 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 50A 30mA 411191 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 63A 30mA 411192 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 10A 300mA 411204 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 16A 300mA 411205 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 20A 300mA 411206 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 25A 300mA 411207 1 Cái Err:504
 9. 9. DX3 RCBO 4P 32A 300mA 411208 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 40A 300mA 411209 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 50A 300mA 411210 1 Cái Err:504 DX3 RCBO 4P 63A 300mA 411211 1 Cái Err:504 Ghi chú: - Th i gian b o hành : 12 tháng k t ngày giao hàng.ờ ả ể ừ Báo giá này có giá tr trong vòng 30 ngàyị - T t c hàng hóa là m i 100% đ c s n xu t b i hãng Legrand, đ c c p kèm b n sao ch ng nh n xu t xấ ả ớ ượ ả ấ ở ượ ấ ả ứ ậ ấ và ch ng nh n ch t l ng (C/Q).ứ ậ ấ ượ - Th i gian giao hàng: Giao hàng trong 3 đ n 5 ngày cho ph n hàng có s n trong kho c a chúng tôi. Ph nờ ế ầ ẵ ủ ầ thi u ch a có s n s giao hàng trong vòng 4-6 tu n k t ngày đ t hàng.ế ư ẵ ẽ ầ ể ừ ặ
 10. 10. HÌNH NHẢ XU T XẤ Ứ China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China
 11. 11. China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China
 12. 12. China China China China China Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 13. 13. Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 14. 14. Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 15. 15. Ý Ý Ý Ý Ý France France France France France France France France France France France France France France France France France France France Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 16. 16. Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 17. 17. Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý
 18. 18. Ý Ý Ý Ý kèm b n sao ch ng nh n xu t x (C/O)ả ứ ậ ấ ứ n trong kho c a chúng tôi. Ph n hàng cònủ ầ

×