Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101015 BluePrint Delft presentation Board of Dire

11,796 views

Published on

Published in: Travel, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

101015 BluePrint Delft presentation Board of Dire

 1. 1. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /361 BluePrint : Het duurzaamheidcentrum van de TU Delft
 2. 2. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /362 Voorgeschiedenis Juni 2010 : presentatie Karel Luyben en Paul Rullman Reactie positief, maar : -hoe duurzaamheidsclubs te binden? -hoe gaat het er fysiek uitzien, hoe krijg je uitstraling?
 3. 3. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /363 Aanleiding Grote bewegingen in Delft en campus TU Delft Nauwere samenwerking tussen stad Delft en TU gewenst Duurzaamheid als verbindend thema
 4. 4. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /364 Doelstelling “Het creëren van een stimulerende omgeving waarmee samenwerking tussen verschillende personen, disciplines en organisaties mogelijk wordt, waardoor concrete projecten bedacht en gerealiseerd kunnen worden op het gebied van een duurzame stad en campus.”
 5. 5. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /365 Samenwerken, samenwerken, samenwerken studenten wetenschappers faculteiten bewoners hogescholen duurzaamheids clubs bedrijven etc...
 6. 6. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /366 BluePrint : tweeledig Programma organisatie Fysieke locatie BluePrint Labs BluePrint City
 7. 7. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /367 BluePrint : organisatie Raad van Toezicht Werkgroepen Ontwerp Public Relations Realisatie Bestuur
 8. 8. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /368 BluePrint Labs Doel: Twintig duurzame projecten binnen stad en campus Criteria: - Aansprekend - Realiseerbaar - Bijdrage aan duurzame ontwikkeling - Gericht op samenwerking tussen : stad en campus verschillende disciplines verschillende organisaties, instanties en personen
 9. 9. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /369 BluePrint Labs TU Delft - Testlocatie nieuwste duurzame technieken - Tentoonstelling en informatie centrum duurzame ontwikkelingen TU Delft - Contactpunt duurzaamheid competities (Solarteam, -boat, -decathlon, etc) - Wetenschappelijke debatten Stad Delft - Blauwe Toren naast Delft Centraal - 1000 Delfts Blauwe Daken - Duurzaam Delft(s) : Klimaatplan Delft ‘08 -’12 - Denktank met MIT-structuur : verbinding bedrijfsleven
 10. 10. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3610 BluePrint City : functies Werving Expositie Inspiratie Workshops Voorlichting Ontwikkeling
 11. 11. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3611 BluePrint City
 12. 12. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3612 BluePrint City verkeersintensiteit
 13. 13. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3613 BluePrint City locatie
 14. 14. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3614 BluePrint City locatie
 15. 15. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3615 BluePrint City locatie boulevard
 16. 16. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3616 BluePrint City locatie boulevard
 17. 17. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3617 BluePrint City locatie boulevard
 18. 18. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3618 BluePrint City locatie boulevard
 19. 19. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3619 BluePrint City locatie boulevard
 20. 20. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3620 BluePrint City locatie boulevard
 21. 21. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3621 BluePrint City locatie boulevard intiem plein representatief plein terras Iweb
 22. 22. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3622 BluePrint City locatie boulevard Duurzaamheids instanties Bar Vergaderruimte W erkplaats
 23. 23. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3623 BluePrint City locatie boulevard Blueprint Bar Info /faciliteiten
 24. 24. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3624 BluePrint City locatie boulevard Loopbrug / eyecatcher
 25. 25. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3625
 26. 26. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3626 BluePrint City locatie tramhalte
 27. 27. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3627 BluePrint City locatie tramhalte
 28. 28. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3628 BluePrint City locatie tramhalte
 29. 29. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3629 BluePrint City locatie tramhalte
 30. 30. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3630 BluePrint City locatie tramhalte
 31. 31. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3631 BluePrint City locatie tramhalte
 32. 32. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3632 Commissie van aanbeveling (reeds gecommitteerd) Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen (BK) “Vanuit de verschillende faculteiten van de TUDelft bestaat al langer de wens om elkaars duurzaamheidsprojecten beter te koppelen. BluePrint kan het epicentrum worden voor uitwisseling van kennis en contact op dit vlak, de plek waar één plus één drie wordt en waar iedereen die de duurzaamheidsnoodzaak kent bij wil horen.” Prof.dr.ir. J.C. Brezet (IO) “Om uitdrukking te geven aan het belang dat de TU Delft hecht aan duurzaamheid, zou het goed zijn als er een centraal punt op de campus komt, dat als vliegwiel kan dienen voor duurzame ontwikkelingen binnen de universiteit, de stad Delft en eventueel later ook in regio Rijnmond.” Prof.dr. W.J. Ockels (L&R) “Er is behoefte aan een brug naar de maatschappij. Duurzaamheid hoort bij de nieuwe cultuur, het is niet alleen techniek. Het moet geïntegreerd worden met leren en gedrag. Met een gathering point op de campus kunnen studenten aan elkaar, de staf en de maatschappij laten zien wat hen beweegt; inspiratie opdoen en concrete projecten tot stand brengen waar we echt iets aan hebben.” Prof.dr.ir. E.M. Haas (CiTG) Prof.dr.ir. J.D.M. van Hal (BK) Prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen (TBM)
 33. 33. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3633 Planning Go/No go beslissing start def. fase 15 oktober Consultatieronde stakeholders 15 oktober - 1 december Uitwerking masterplan BluePrint Cit 15 oktober – 1december Werving potentiële projecten 15 oktober – 1 december Creëren publiciteit 1 november Vergunningen traject 1 december – 1 maart 2011 Afronding beslisdocument 7 december Go/No Go CvB 14 december Start 1e projecten 14 december – 1 maart 2011 Start bouw BluePrint City 1 maart 2011
 34. 34. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3634 Go / No Go ? Go : Startbudget € 10.000 - Uitwerking plannen - Presentatiemateriaal - Genereren publiciteit - Netwerken - Fondsenewerving
 35. 35. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3635 Exposure Algemeen Dagblad, 04-10-2010 Dag van de Architectuur (thema: hergebruik)
 36. 36. Presentatie College van Bestuur TU Delft 15-10-10 /3636 Vragen? voor meer informatie kunt u binnenkort kijken op www.blueprintdelft.nl

×