Didactiek in Balans SD6okt09

974 views

Published on

Deze sheets zijn van mijn workshop "Didactiek in Balans" op de landelijke Samen Deskundiger-dag op 6 oktober 2009 op Hogeschool Domstad in Utrecht.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Didactiek in Balans SD6okt09

 1. 1. <ul><li>Bastiaan Ludeking </li></ul><ul><li>Samen Deskundiger </li></ul><ul><li>6 oktober 2009 </li></ul>vier in balans didactiek in balans leiderschap in balans
 2. 2. Vier in Balans
 3. 3. Vier in Balans monitor 2009
 4. 4. Onderzoek naar opbrengsten van ict tekst effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs verhogen leerprestaties inzet digitale prentenboeken vergroot woordenschat kinderen
 5. 5. Onderzoek naar opbrengsten van ict behoud kwaliteit, minder tijd & goedkopere middelen groot deel leerkrachten ervaart tijdsbesparing bij gebruik ict-toepassingen effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs
 6. 6. Onderzoek naar opbrengsten van ict grotere motivatie scholen ervaren sterke bijdrage ict aan onderwijsdoelstellingen effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs grotere motivatie effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs
 7. 7. Gebruik van computers in de les neemt toe leerkrachten die de computer gebruiken tijdens de les
 8. 8. Varieteit in ict-gebruik neemt toe
 9. 9. Visie op ict
 10. 10. Visie op ict behoefte van leerkrachten aan breed gedragen visie inzet ict gecoördineerd of niet?
 11. 11. Deskundigheid leerkrachten volgens management
 12. 12. Vaardigheden leerkrachten volgens leerkrachten zelf
 13. 13. ict-vaardigheid leerlingen informatievaardigheden leerlingen volgens leerkrachten
 14. 14. Digitaal leermateriaal wat gebruikt men?
 15. 15. Digitaal leermateriaal waar hebben leerkrachten behoefte aan?
 16. 16. ict-infrastructuur computers
 17. 17. ict-infrastructuur verbinding
 18. 18. ict-infrastructuur gebruik digiborden
 19. 19. ict-infrastructuur behoeften leerkrachten en managers
 20. 20. prioriteiten verschillen leerkrachten en managers
 21. 21. prioriteiten verschillen leerkrachten en managers
 22. 22. Resumerend <ul><li>Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs </li></ul><ul><li>Er bestaat een grote behoefte aan een breed gedragen ict-visie </li></ul><ul><li>Er is een grote behoefte aan meer en beter vindbaar leermateriaal dat leraren zelf kunnen aanpassen zodat het aansluit op de eigen onderwijs-visie </li></ul><ul><li>Hoewel managers de beschikbare middelen als toereikend beschouwen wensen leraren extra computers of laptops </li></ul><ul><li>Leraren en managers willen meer en vaker ict gebruiken, maar leggen andere prioriteiten </li></ul>
 23. 23. Didactiek in Balans
 24. 24. Didactiek in Balans <ul><li>Jaarlijks onderzoek dmv online enquête </li></ul><ul><li>Inzicht te krijgen in het ict-gebruik door leraren </li></ul><ul><li>Vergelijking met de landelijke situatie (benchmarking) en overzichten per samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>Gegevens worden gebruikt voor Vier in Balans Monitor </li></ul>
 25. 25. Didactiek in Balans 1 november 2009 1 december 2009 1 maart 2010 - bepalen wie superuser bestuur/swv wordt - directeuren op de hoogte stellen van onderzoek en draagvlak creëren - bestuur incl superuser aanmelden bij Kennisnet (bij relatiebeheerders Mariska, Resi en Yolande) - superuser voert van alle scholen de ict-er in en eventueel ook alle leerkrachten van de scholen - (ict-ers van de scholen voeren al hun collega’s met een lesgevende taak in in het systeem) - collega’s krijgen uitnodiging om vragenlijst in te vullen - superuser houdt in de gaten wat voortgang van scholen is, zodat onderwijsbegeleiders eventueel scholen kunnen aansporen Resultaten bekend
 26. 26. Didactiek in Balans Ideeen voor stimuleren invullen: - prijs/taart voor eerste 3 scholen die 90% of meer ingevulde enquêtes hebben - invullen tijdens teamvergadering, zodat iedereen tegelijk de vragenlijst invult - actief doorgeven op hoeveel procent de scholen zitten
 27. 27. Didactiek in Balans <ul><li>Onderdelen terugkoppeling: </li></ul><ul><li>Kennisoverdracht – Kenniscontructie (met/zonder ict) </li></ul><ul><li>Frequentie nu </li></ul><ul><li>Gewenste frequentie </li></ul><ul><li>Ondersteuningsbehoeftes </li></ul><ul><li>Infrastructuur en hardware </li></ul><ul><li>Software / content </li></ul><ul><li>Deskundigheid </li></ul><ul><li>Visie-ontwikkeling </li></ul><ul><li>Profiel ict-schoolontwikkeling, competentie, opvattingen </li></ul>
 28. 28. Didactiek in Balans - uitslag
 29. 29. Didactiek in Balans - uitslag
 30. 30. Didactiek in Balans - uitslag
 31. 31. Didactiek in Balans - uitslag
 32. 32. Didactiek in Balans - uitslag
 33. 33. Didactiek in Balans - uitslag
 34. 34. Didactiek in Balans - uitslag
 35. 35. Didactiek in Balans - uitslag
 36. 36. Didactiek in Balans - uitslag
 37. 37. Didactiek in Balans - uitslag
 38. 38. Didactiek in Balans - uitslag <ul><li>Ongecoördineerd </li></ul><ul><li>Leraar bepaalt gebruik ict </li></ul><ul><li>Gecoördineerde voorzieningen </li></ul><ul><li>Ict-coordinator voor voorzieningen </li></ul><ul><li>Leraar bepaalt gebruik ict bij lesgeven </li></ul><ul><li>Gecoördineerde visie </li></ul><ul><li>Binnen school afspraken over didactische inzet ict </li></ul><ul><li>Geïntegreerde leeromgeving </li></ul><ul><li>Voor alle leerstof schoolbrede afspraken over didactische inzet ict </li></ul>
 39. 39. Didactiek in Balans - uitslag
 40. 40. Leiderschap in Balans
 41. 41. Leiderschap in Balans <ul><li>Zustertool van Didactiek in Balans </li></ul><ul><li>Gericht op schoolleiders </li></ul><ul><li>Videofragmenten schetsen situatie </li></ul>
 42. 42. Leiderschap in balans in Balans 1 november 2009 1 december 2009 1 maart 2010 - bepalen wie superuser bestuur/swv wordt - directeuren op de hoogte stellen van onderzoek en draagvlak creëren - bestuur incl superuser aanmelden bij Kennisnet (bij relatiebeheerders Mariska, Resi en Yolande) - superuser voert van alle scholen de ict-er in en eventueel ook alle leerkrachten van de scholen - (ict-ers van de scholen voeren al hun collega’s met een lesgevende taak in in het systeem) - collega’s krijgen uitnodiging om vragenlijst in te vullen - superuser houdt in de gaten wat voortgang van scholen is, zodat onderwijsbegeleiders eventueel scholen kunnen aansporen Resultaten bekend
 43. 43. Leiderschap in Balans Deel 1 videofragmenten over het didactisch handelen van leraren Deel 2 videofragmenten over leidinggeven
 44. 44. Leiderschap in Balans onderwijssituaties: - leraar doet uitleg voor de klas - leerlingen doen samen project achter computer - leerlingen geven samen presentatie aan de klas Deel 1 videofragmenten over het didactisch handelen van leraren
 45. 45. Leiderschap in Balans leiderschapstijlen en samenwerking binnen team: -bespreken afspraken -onderlinge uitwisseling kennis tussen leerkrachten -ict-werkgroep van leerkrachten Deel 2 videofragmenten over leidinggeven
 46. 46. Leiderschap in Balans VOORBEELDFILMPJES LEIDERSCHAP IN BALANS
 47. 47. Leiderschap in Balans - uitslag 3.6 2.4 3.1 2.3 4.0 2.9 3.6 3.7
 48. 48. Vragen? bastiaan ludeking [email_address]
 49. 49. Opdracht idee link tip opmerking

×